0

SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan sinh động trong các tiết dạy mĩ thuật ở tiểu học

21 3,103 21

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 14:38

. phơng pháp dạy học hợp lý và hiệu quả. - Sử dụng phối hợp các phơng pháp ngay trên các giờ dạy mỹ thuật ở các khối lớp, các thao tác sử dụng đồ dùng trực quan trong các các tiết dạy mĩ thuật. Từ. của học sinh) . Xuất phát từ những lý do trên tôi mạnh dạn chọn đề tài: Sử dụng đồ dùng trực quan sinh động trong các tiết dạy mĩ thuật ở tiểu học. Ch ơng II. Thực trạng của việc sử dụng đồ dùng. nghệ thuật sử dụng đồ dùng trực quan trong các hoạt động dạy học cha hợp lý, cha phát huy tối đa những u điểm của đồ dùng trực quan trong tiết dạy. Từ đó học sinh sẽ không hứng thú học, lớp học
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan sinh động trong các tiết dạy mĩ thuật ở tiểu học, SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan sinh động trong các tiết dạy mĩ thuật ở tiểu học, , Tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc, làm quen với cái đẹp của thiên nhiên, đồng thời tạo ra cái đẹp góp phần xây dựng môi trường thẩm mỹ cho xã hội., IV.nhiệm vụ nghiên cứu :

Từ khóa liên quan