0

SKKN Đổi mới phương pháp dạy các yếu tố hình học lớp 2

22 1,435 2
  • SKKN Đổi mới phương pháp dạy các yếu tố hình học lớp 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 13:59

Tài liệu tham khảo 1. Phơng pháp dạy học môn Toán lớp 2 - TS. Trần Ngọc Lan, Nhà xuất bản Đại học S phạm, 2006. 2. Phơng pháp dạy học một số môn học Tiểu học - Trần Quốc Tuý, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2006. 3. Toá cao cấp 1 và 2 - GS.TS .Vũ Quốc Trung, Nhà xuất bản Đại học S phạm, 2005. 4. Tuyển tập các số Toán Tuổi thơ từ năm 2009 đến năm 2011 5. Sách giáo khoa môn Toán lớp 2 - Nhà xuất bản Giáo dục, 2010. 6. Phơng pháp dạy toán tiểu học Nguyễn Kỳ 7. Đổi mới nội dung và PP giảng dạy ở tiểu học Nguyễn Kế Hào 8. Thiết kế bài giảng theo hớng tích cực Nguyễn Kỳ Mục lục Đề mục Trang Tài liệu tham khảo 1 Mục lục 1 Phần thứ nhất: Đặt vấn đề 3 I. Cơ sở lý luận 3 II. Cơ sở thực tiễn. 3 Phần thứ hai: Nội dung 5 I. Nội dung về các yếu tố hình học và yêu cầu về kiến thức, kĩ năng trong chơng trình lớp 2. 19 II. Hệ thống các bài tập thực hành về yếu tố hình học các dạng cơ bản. 21 Phần thứ ba: Kết quả áp dụng năm học 2010 - 2011 23 Phần IV. Kết luận. 24 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I.CƠ SỞ LÍ LUẬN 1. Toán học có vị trí rất quan trọng phù hợp với cuộc sống thực tiễn đó cũng là công cụ cần thiết cho các môn học khác và để giúp học sinh nhận thức thế giới xung quanh, để hoạt động có hiệu quả trong thực tiễn. Khả năng giáo dục nhiều mặt của môn toán rất to lớn, nó có khả năng phát triển tư duy lôgic, phát triển trí tuệ. Nó có vai trò to lớn trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp giải quyết vấn đề có suy luận, có khoa học toàn diện, chính xác, có nhiều tác dụng phát triển trí thông minh, tư duy độc lập sáng tạo, linh hoạt góp phần giáo dục ý trí nhẫn nại, ý trí vượt khó khăn. Từ vị trí và nhiệm vụ vô cùng quan trọng của môn toán, vấn đề đặt ra cho người dạy là làm thế nào để giờ dạy - học toán có hiệu quả cao, học sinh được phát triển tính tích cực, chủ động sáng tạo trong việc chiếm lĩnh kiến thức toán học. Vậy giáo viên phải có phương pháp dạy học như thế nào? Để truyền đạt kiến thức và khả năng học bộ môn này tới học sinh tiểu học. Theo tôi các phương pháp dạy học bao giờ cũng phải xuất phát từ vị trí mục đích và nhiệm vụ mục tiêu giáo dục của môn toán ở bài học nói chung và trong giờ dạy toán lớp 2 nói riêng. Nó không phải là cách thức truyền thụ kiến toán học, rèn kỹ năng giải toán mà là phương tiện tinh vi để tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, độc lập và giáo dục phong cách làm việc một cách khoa học, hiệu quả cho học sinh tức là dạy cách học. Vì vậy giáo viên phải đổi mới phương pháp và các hình thức dạy học để nâng cao hiệu quả dạy - học. 2. Từ đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học là dễ nhớ nhưng mau quên, sự tập trung chú ý trong giờ học toán chưa cao, trí nhớ chưa bền vững thích học nhưng chóng chán. Vì vậy giáo viên phải làm thế nào để khắc sâu kiến thức cho học sinh và tạo ra không khí sẵn sàng học tập, chủ động tích cực trong việc tiếp thu kiến thức. 3. Xuất phát từ cuộc sống hiện tại. Đổi mới của nền kinh tế, xã hội, văn hoá, thông tin đòi hỏi con người phải có bản lĩnh dám nghĩ dám làm năng động chủ động sáng tạo có khả năng để giải quyết vấn đề. Để đáp ứng các yêu cầu trên trong ging dy núi chung, trong dy hc Toỏn núi riờng cn phi vn dng linh hot cỏc phng phỏp dy hc nõng cao hiu qu dy - hc. 4. Hin nay ton ngnh giỏo dc núi chung v giỏo dc tiu hc núi riờng ang thc hin yờu cu i mi phng phỏp dy hc theo hng phỏt huy tớnh tớnh cc ca hc sinh lm cho hot ng dy trờn lp "nh nhng, t nhiờn, hiu qu". t c yờu cu ú giỏo viờn phi cú phng phỏp v hỡnh thc dy hc nõng cao hiu qu cho hc sinh, va phự hp vi c im tõm sinh lớ ca la tui tiu hc v trỡnh nhn thc ca hc sinh. ỏp ng vi cụng cuc i mi ca t nc núi chung v ca ngnh giỏo dc Tiu hc núi riờng. 5.Dạy toán ở tiểu học vừa phải đảm bảo tính hệ thống chính xác của toán học vừa phải đảm bảo tính vừa sức của học sinh. Kết hợp yêu cầu đó là một việc làm khó, đòi hỏi tính khoa học và nhận thức, tốt về cả nội dung lẫn phơng pháp. Trong chơng trình dạy toán 2 các yếu tố hình học đợc đề cập dới những hình thức hoạt động hình học nh: Nhận dạng và gọi đúng tên hình chữ nhật, đờng thẳng, đờng gấp khúc, biết tính độ dài đờng gấp khúc, tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác, biết thực hành vẽ hình. 6.Một trong những nhiệm vụ cơ bản dạy học các yếu tố hình học ở lớp 2 là cung cấp cho học sinh những biểu tợng hình học đơn giản, bớc đầu làm quen với các thao tác lựa chọn, phân tích, tổng hợp hình, phát triển t duy, trí tởng tợng không gian. Nội dung các yếu tố hình học không nhiều, các quan hệ hình học ít, có lẽ vì phạm vi kiến thức các yếu tố hình học nh vậy đã làm cho việc nghiên cứu nội dung dạy học này càng lý thú. 7. Trong nhiều năm học, tôi đã dạy lớp 2. Tôi nhận thấy việc dạy các yếu tố hình học trong chơng trình toán ở bậc Tiểu học nói chung và ở lớp 2 nói riêng là hết sức cần thiết. ở lứa tuổi học sinh tiểu học, t duy của các em còn hạn chế về mặt suy luận, phân tích.Việc dạy các yêu tố hình học ở Tiểu học sẽ góp phần giúp học sinh phát triển đợc năng lực t duy, khả năng quan sát, trí tởng tợng cao và kỹ năng thực hành hình học đặt nền móng vững chắc cho các em học tốt môn hình học sau này ở cấp học phổ thông cơ sở. Chớnh vỡ vy vic i mi phng phỏp dy các yếu tố hình học lớp 2 l mt vic rt cn thit m mi giỏo viờn Tiu hc cn phi nõng cao cht lng hc toỏn cho hc sinh. II.C S THC TIN: 1. Thun li: a s hc sinh thớch hc mụn toỏn, nh trng trang b tng i y dựng cho dy hc toỏn. Hc sinh cú y phng tin hc tp. 2. Khú khn: Hc sinh: Mụn toỏn l mụn hc khú khn, hc sinh d chỏn. Trỡnh nhn thc hc sinh khụng ng u. Mt s hc sinh cũn chm, nhỳt nhỏt. Mt s em tip thu bi mt cỏch th ng, ghi nh bi cũn mỏy múc nờn cũn chúng quờn cỏc dng bi toỏn vỡ th phi cú phng phỏp khc sõu kin thc. Qua kho sỏt cho thy k nng gii cỏc bi toỏn cú yu t hỡnh hc ca cỏc em cũn rt nhiu hn ch. Chớnh vỡ thc trng ny t ra cho mi ngi giỏo viờn lp 2 chỳng tụi l dy gii cỏc bi toỏn cú liờn quan ti cỏc yu t hỡnh hc nh th no nõng cao cht lng dy - hc. Vi nhng lớ do trờn tụi mnh dn chn ti: "Cỏc yu t hỡnh hc trong mụn toỏn lp 2 PHN II: Nội dung I. Nội dung về các yếu tố hình học và yêu cầu về kiến thức, kĩ năng trong chơng trình lớp 2. 1. Nội dung chơng trình: Nội dung dạy học các yếu tố hình học lớp 2 phong phú, đa dạng, đợc giới thiệu đầy đủ về đờng thẳng, ba điểm thẳng hàng. - Đờng gấp khúc - Tính độ dài đờng gấp khúc. - Giới thiệu hình tứ giác, hình chữ nhật. Vẽ hình trên giấy ô vuông. - Giới thiệu khái niệm ban đầu về chu vi của hình học. Cấu trúc, nội dung các yếu tố hình học trong sách giáo khoa toán 2 đợc sắp xếp đan xen với các mạch kiến thức khác phù hợp sự phát triển theo từng giai đoạn của học sinh. 2. Yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng: - Học sinh biết nhận biết dạng và gọi đúng tên hình chữ nhật, hình tứ giác, đ- ờng thẳng, đờng gấp khúc. Đặc biệt lu ý học sinh (nhận dạng hình tổng thể), cha yêu cầu nhận ra hình chữ nhật cũng là hình tứ giác, hình vuông cũng là hình chữ nhật. - Biết thực hành vẽ hình (theo mẫu) trên giấy ô vuông, xếp, ghép các hình đơn giản. - Học sinh bớc đầu làm quen với các thao tác lựa chọn, phân tích, tổng hợp hình, phát triển t duy, trí tởng tợng không gian 3. Dạy các yếu tố hình học ở lớp 2: Các yếu tố hình học trong SGK lớp 2 đã bám sát trình độ chuẩn (thể hiện các yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng mà học sinh cần đạt đợc, phù hợp với mức độ ở lớp 2 nh nhận dạng hình tổng thể, các bài thực hành, luyện tập đơn giản, bài tập xếp, ghép hình, dễ thực hiện). Với hệ thống các bài tập đa dạng đã gây hứng thú học tập của học sinh. ở lớp 2, cha yêu cầu học sinh nắm đợc các khái niệm, đợc những hình học dựa trên các đặc điểm quan hệ các yếu tố của hình (chẳng hạn cha yêu cầu học sinh biết hình chữ nhật là hình tứ giác có 4 góc vuông, hoặc có 2 cạnh đối diện bằng nhau) chỉ yêu cầu học sinh nhận biết đợc hình ở dạng tổng thể phân biệt đợc hình này với hình khác và gọi đúng trên hình của nó. Bớc đầu vẽ đợc hình đó bằng cách nối các điểm hoặc vẽ dựa trên các đờng kẻ ô vuông (giấy kẻ ô ly, ). Một cách khác nữa, khi dạy thì giáo viên cần lu ý cho học sinh có thói quen đặt câu hỏi tại sao và tự suy nghĩ để trả lời các câu hỏi đó. Trong nhiều tình huống giáo viên còn có thể đặt ra câu hỏi Tại sao làm nh vậy? Có cách nào khác không? Có cách nào hay hơn không?. Các câu hỏi của giáo viên nh tại sao, vì sao đã thôi thúc học sinh phải suy nghĩ tìm tòi giải thích. Đó là chỗ dựa để đa ra cách làm hoặc cách giải sự lựa chọn trong vốn kiến thức đã học để trả lời. Khi dạy các yếu tố hình học cho học sinh lớp 2, việc tập cho học sinh có thói quen đặt ra câu hỏi tại sao và tìm cách giải thích làm cho vấn đề đợc sáng tỏ là nhiệm vụ của ngời giáo viên. Từ thói quen trong suy nghĩ ta hình thành và rèn luyện thói quen đó trong diễn đạt, trong trình bày. Ví dụ: Bài chu vi hình tam giác. Cho học sinh nhắc lại cách tính chu vi của hình tam giác. 4c m C A B 4c m 4c m Học sinh có thể tính chu vi tam giác bằng các cách: 4 + 4 + 4 = 12 (cm) Hoặc : 4 x 3 = 12 (cm) - Cho học sinh so sánh các kết quả khẳng định là làm đúng. Lúc đó giáo viên hỏi: Tại sao con lại lấy 4 x 3 để tính chu vi hình tam giác (vì 3 cạnh hình tam giác có số đo bằng nhau = 4 cm). - So sánh 2 cách làm trên con thấy cách nào làm nhau hơn? (cách 2). + Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác là chu vi của hình tam giác đó. II. Hệ thống các bài tập thực hành về yếu tố hình học các dạng cơ bản. 1. Về nhận biết hình: a. Về đoạn thẳng, đờng thẳng. Vấn đề đoạn thẳng, đờng thẳng đợc giới thiệu ở tiểu học có thể có nhiều cách khác nhau. Trong sách toán 2, khái niệm đờng thẳng đợc giới thiệu bắt đầu từ đoạn thẳng (đã đợc học ở lớp 1) nh sau: - Cho điểm A và điểm B, lấy thớc và bút nối hai điểm đó ta đợc đoạn thẳng AB. - Kéo dài đoạn thẳng AB về hai phía, ta đợc đờng thẳng AB - Lu ý: Khái niệm đờng thẳng không định nghĩa đợc, học sinh làm quen với biểu tợng về đờng thẳng thông qua hoạt động thực hành: Vẽ đờng thẳng qua 2 điểm, vẽ đờng thẳng qua 1 điểm. b. Nhận biết giao điểm giao điểm của hai đoạn thẳng: Ví dụ bài 4 trang 49 Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm nào? - Khi chữa bài giáo viên cho học sinh tập diễn đạt kết quả bài làm. Chẳng hạn học sinh nêu lại Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm O. A B A B A B C D Hoặc giáo viên hỏi: Có cách nào khác không? Học sinh suy nghĩ trả lời: Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại điểm O. Hoặc O là điểm cắt nhau của đờng thẳng AB và CD. c. Nhận biết 3 điểm thẳng hàng: Ví dụ: Bài 2 trang 73 Nêu tên 3 điểm thẳng hàng (dùng thớc thẳng để kiểm tra): a) b) - Giáo viên giới thiệu về ba điểm thẳng hàng (ba điểm phải cùng nằm trên một đờng thẳng). - Học sinh phải dùng thớc kẻ kiểm tra xem có các bộ ba điểm nào thẳng hàng rồi chữa. Ví dụ nh: a. Ba điểm O, M, N thằng hàng; Ba điểm O, P, Q thẳng hàng. b. Ba điểm B, O, D thẳng hàng; Ba điểm A, O, C thẳng hàng. d. Nhận biết hình chữ nhật, hình tứ giác ở lớp 2, cha yêu cầu học sinh nắm đợc khái niệm, định nghĩa hình học dựa trên các đặc điểm, quan hệ các ty của hình (chẳng hạn, cha yêu cầu học sinh biết hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông, hoặc có 2 cạnh đối diện bằng nhau ), chỉ yêu cầu học sinh phân biệt đợc hình ở dạng tổng thể, phân biệt đợc hình này với hình thức khác và gọi đúng tên hình của nó. Bớc đầu vẽ đợc hình đó bằng cách nối các điểm hoặc vẽ dựa trên các đờng kẻ ô vuông (giấy kẻ ô ly) Ví dụ dạy học bài Hình chữ nhật theo yêu cầu trên, có thể nh sau: - Giới thiệu hình chữ nhật (học sinh đợc quan sát vật chất có dạng hình chữ nhật, là các miếng bìa hoặc nhựa trong hộp đồ dùng học tập, để nhận biết dạng tổng thể đây là hình chữ nhật). O M N P Q D O B C A - Vẽ và ghi tên hình chữ nhật (nối 4 điểm trên giấy kẻ ô vuông để đợc hình chữ nhật, chẳng hạn hình chữ nhật ABCH, hình chữ nhật MNPQ). A B D C Q P - Nhận biết đợc hình chữ nhật trong tập hợp một số hình (có cả hình không phải là hình chữ nhật), chẳng hạn: Tô màu (hoặc đánh dấu x ) vào hình chữ nhật có trong mỗi hình sau: - Thực hành củng cố nhận biêt hình chữ nhật: - Ví dụ: Bài 1 trang 85: Mỗi hình dới đây là hình gì? a) d) b) e) c) g) e. Nhận biết đờng gấp khúc: Giáo viên cho học sinh quan sát đờng B M N 2cm 4 m 3 m A D gấp khúc ABCD. Đờng gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn thẳng: AB, BC và CD . Độ dài đờng gấp khúc ABCD là tổng độ dài các đoạn:AB,BC, CD Đờng gấp khúc ABCD Giáo viên giới thiệu: Đây là đơng gấp khúc ABCD (chỉ vào hình vẽ). Học sinh lần lợt nhắc lại: Đ- ờng gấp khúc ABCD. Giáo viên hỏi: Đờng gấp khúc này gồm mấy đoạn? Học sinh nêu: Gồm 3 đoạn thẳng AB, BC, CD (B là điểm chung của hai đoạn thẳng AB và BC, C là điểm chung của hai đoạn thẳng BC và CD). Học sinh đợc thực hành ở tiếp bài tập 3 (trang 104). Ghi tên các đờng gấp khúc có trong hình vẽ sau, biết: + Đờng gấp khúc đó gồm 3 đoạn thẳng. + Đờng gấp khúc đó gồm 2 đoạn thẳng. Yêu cầu cầu sinh ghi tên tuổi đọc tên đờng gấp khúc Giáo viên cho học sinh dùng bút chì màu và phân biệt các đờng gấp khúc có đoạn thẳng chung: a. Đờng thẳng khúc gồm 3 đờng thẳng là: AB, BC, CD. b. Đờng gấp khúc gồm 2 đờng thẳng là: ABC và BCD. 2. Về Hình vẽ. ở lớp 1,2,3 học sinh đợc làm quen với hoạt động vẽ hình đơn giản theo các hình thức sau: a. Vẽ hình không yêu cầu có số đo các kích thớc. Vẽ hình trên giấy ô vuông Ví dụ bài 1 trang 23. B C A D [...]... gồm một hình 1 có đánh số? (Có 4 hình là hình 1, hình 2, hình 3 và hình 4) 2 4 3 Hình tam giác nào gồm 2 hìn có đánh số? (Có 2 hình là hình gồm hình 2, hình 3,hỡnh gồm hình1 và hình 4) - Hình tam giác nào gồm 3 hình có đánh số? (không có) 3 - Hình tam giác nào gồm 4 hình có đánh số? (Có 1 hình gồm hình 1, hình 2, hình 3 và hình 4) Vậy tất cả có 7 hình tam giác (4 + 2 + 0 + 1 = 7) Ví dụ 2: Trong hình bên... hình tứ giác A 1 E B 2 3 D Gợi ý cách đếm: 4 5 C - Ghi tên và đánh số vào hình, chẳng hạn - Hãy xem có hình tứ giác nào chỉ gồm một hình có đánh số (không có) - Hình tứ giác nào gồm 2 hình có đánh số? (Có một hình là hình gồm hình 1 và hình 2 (hình tứ giác ABIE)) - Hình tứ giác nào gồm 3 hình có đánh số? ( Có 2 hình, hình gồm hình 1, hình 2, và hình 5 (hình tứ giác ABCE); hình gồm hình 1, hình 2, hình. .. giảng dạy ở lớp 2, khi dạy các yếu tố hình học trong môn Toán lớp 2 tôi nhận thấy học sinh có nhiều tiến bộ Với cách dạy và học trên học sinh chăm chú say mê học toán, các em không ngi khi giải các bài toán có nội dung hình học Học sinh tích cực, chủ động tìm tòi, sáng tạo xây dựng kiến thức của bài học Nhờ vậy mà học sinh nắm bài nhanh, nhớ kiến thức lâu hơn, chắc hơn và tự tin làm cho không khí tiết học. .. hình 3 (hình tứ giác ABDE)) - Hình tứ giác nào gồm 4 hình có đánh số? (Có 2 hình, hình gồm hình 2, hình 3, và hình 4 hình tứ giác (0 + 1 + 2 + 1 = 4) Lu ý: ở lớp 2 chỉ yêu cầu học sinh đếm đợc số hình (trả lời đúng số lợng hình cần đếm là đợc), cha yêu cầu học sinh viết cách giải thích nh trên b Bài tập trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trớc kết quả đúng: Số hình tứ giác trong hình vẽ là: A 1 B 2 C 3 D... đã cho, học sinh xếp, ghép đợc thành hình mới theo yêu cầu đề bài (chẳng hạn ở ví dụ trên là xếp thành hình mũi tên - Cách thực hiện: Mỗi học sinh cần có một bộ hình tam giác để xếp hình (bộ xếp hình này có trong hộp đồ dùng học toán lớp 2, hoặc học sinh có thể tự làm bằng cách từ một hình vuông cắt theo 2 đờng chéo để đợc 4 hình tam giác) Học sinh lựa chọn vị trí thích hợp để xếp, ghép 4 hình tam... Học sinh đặt tên cho hình: A B C D Cho học sinh tự kẻ: A G Hoặc: D A B E B G C D G C Giáo viên yêu cầu học sinh đọc tên các hình vẽ đợc trong cả 2 cách vẽ Học sinh đọc tên hình: ABGE, EGCD, ABCD và AEGD, BCGE, ABCD * Khi dạy ở học sinh cách vẽ hình, dựng hình tôi thờng tuân thủ theo các bớc sau: a Hớng dẫn học sinh biết cách sử dụng thớc kẻ, bút chì, bút mực để vẽ hình Cần sử dụng hợp lý chức năng của... nào làm bài khác bạn không? Học sinh 2: Con lấy 3 x 3 = 9 (cm) Cho học sinh so sánh các kết quả từ đó khẳng định là ai làm đúng b Tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác: yêu cầu học chu vi ở lớp 2 phù hợp với trình độ chuẩn của toán 2 Cụ thể là: ở lớp 2, cha yêu cầu học sinh nắm đợc khái niệm, biểu tợng về chu vi của hình, chỉ yêu cầu học sinh biết cách tính chu vi hình tam giác, tứ giác khi... trang 23 Kẻ thêm một đờng thẳng trong hình sau để đợc: + Một hình chữ nhật và một hình tam giác + Ba hình tứ giác * Giáo viên: Kẻ thêm nghĩa là vẽ thêm 1 đoạn nữa vào trong hình: Giáo viên vẽ hình lên bảng và cho học sinh đặt tên cho hình: B A C E D Giáo viên hỏ i : Con vẽ thế nào? Học sinh : Con nối A với D Giáo viên cho học sinh đọc tên hình: Hình chữ nhật ABCD Hình tam giác BCD Học sinh đặt tên cho hình: ... của các điểm b Học sinh phải đợc hớng dẫn và đợc luyện tập kỹ năng về hình, dựng hình theo quy trình hợp lý thể hiện đợc những đặc điểm của hình phải vẽ c Hình vẽ phải rõ ràng, chuẩn xác về hình dạng và đặc điểm, các nét vẽ phải mảnh, không nhoè, không tẩy xoá 3 Về xếp, ghép hình: Ví dụ Bài 5 (trang 178) Xết 4 hình tam giác thành hình mũi tên: *Yêu cầu của bài xếp, ghép hình ở lớp 2 là: - Từ 4 hình. .. dài mỗi cạnh của hình đó, bằng cách tính tổng độ dài của hình (độ dài các cạnh của hình có cùng một đơn vị đo) Chẳng hạn: - Tính chu vi của hình tam giác có độ dài 3 cạnh là: 10cm, 20 cm, 15cm Bài giải Chu vi hình tam giác là: 10 + 20 + 15 = 45 (cm) Đáp số: 45 (cm) - Tính chu vi hình tứ giác có độ dài 4 canh là: 10 cm, 20 cm, 10cm và 20 cm Bài giải Chu vi hình tứ giác là: 10 + 20 + 10 + 20 = 60 (cm) Đáp . phong cách làm việc một cách khoa học, hiệu quả cho học sinh tức là dạy cách học. Vì vậy giáo viên phải đổi mới phương pháp và các hình thức dạy học để nâng cao hiệu quả dạy - học. 2. Từ đặc. ABIE)). - Hình tứ giác nào gồm 3 hình có đánh số? ( Có 2 hình, hình gồm hình 1, hình 2, và hình 5 (hình tứ giác ABCE); hình gồm hình 1, hình 2, hình 3 (hình tứ giác ABDE)). - Hình tứ giác. dung I. Nội dung về các yếu tố hình học và yêu cầu về kiến thức, kĩ năng trong chơng trình lớp 2. 1. Nội dung chơng trình: Nội dung dạy học các yếu tố hình học lớp 2 phong phú, đa dạng,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Đổi mới phương pháp dạy các yếu tố hình học lớp 2, SKKN Đổi mới phương pháp dạy các yếu tố hình học lớp 2, SKKN Đổi mới phương pháp dạy các yếu tố hình học lớp 2

Từ khóa liên quan