0

Hạch toán khấu hao TSCĐHH trong các DN

20 333 0
  • Hạch toán khấu hao TSCĐHH trong các DN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 16:17

Hạch toán khấu hao TSCĐHH trong các DN Lời mở đầurong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất cứ một loại hình doanh nghiệp nào - dù là trong hay ngoài quốc doanh - công tác kế toán là quan trọng và cần thiết, bởi nó gắn liền với sự duy trì và tồn tại của doanh nghiệp.TTrong khuôn khổ của đề án này, cũng xin đợc đề cập đến một trong những phần việc của công tác kế toán. Đó là việc thực hiện và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình gắn với đề xuất thực hiện giá trị thu hồi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Một doanh nghiệp dù là doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp kinh doanh thơng mại, dù vốn kinh doanh tới hàng chục tỷ đồng hay một vài trăm triệu đồng thì tài sản cố định luôn đợc coi là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Tài sản cố định tham gia đầy đủ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ thời kỳ thành lập cho tới khi kết thúc (phá sản, giải thể, sáp nhập .). Hơn thế nữa, trong từng thời kỳ kinh doanh, tài sản cố định đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành giá cả của sản phẩm sản xuất, chi phí và có ảnh hởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh trong mỗi doanh nghiệp. Tất cả những ảnh hởng này của tài sản cố định đều thông qua hình thức trích khấu hao tài sản cố định trong mỗi thời kỳ kinh doanh.Việc đa giá trị thu hồi vào quá trình khấu hao tài sản cố định giúp cho công tác quản lý tài sản nói chung và quản lý tài sản cố định nói riêng trong doanh nghiệp đợc chặt chẽ hơn, phản ánh đúng hơn thực trạng tài sản hiện có tại doanh nghiệp.Giá trị thu hồi giúp cho tài sản cố định không thực sự "biến mất" khi đã thực hiện khấu hao hết mà vẫn tiếp tục tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh. Đồng thời giúp cho công tác quản lý, thanh lý tài sản cố định sau khấu hao đợc hợp lý hơn.Đề tài: Một số vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt nam hiện nay.Đề tài đợc chia thành ba chơng với nội dung sau:Chơng I: Một số vấn đề chung về tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định.Chơng II: Hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình theo chế độ hiện hành.Chơng III: Một số vấn đề còn tồn tại trong việc hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình và phơng hớng hoàn thiện.Chơng IMột số vấn đề chung về tài sản cố định và khấu hao tài sản cố địnhI. Một số vấn đề chung về tài sản cố định 1. Khái niệm và tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định Theo quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Bộ trởng Bộ Tài chính thì tài sản cố định là những t liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất, có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài. Từng đơn vị tài sản có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản liên kết với nhau để thực hiện một hay một số chức năng nhất định.Theo quy định hiện hành thì giá trị của tài sản cố định hữu hình là lớn hơn hoặc bằng năm triệu đồng và thời gian sử dụng là hơn một năm. Tài sản cố định hữu hình tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, bị hao mòn dần và giá trị của nó đợc chuyển dịch từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh, giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến lúc h hỏng.Tài sản cố định bao gồm tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình và tài sản cố định thuê tài chính. Trong khuôn khổ đề án này, em xin đề cập đến vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình. Trớc hết, muốn tính khấu hao đợc chính xác ta cần phải phân loại tài sản theo từng nhóm. 2. Phân loại tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệpTài sản cố định hữu hình có rất nhiều loại và có rất nhiều cách để phân loại nh: phân theo quyền sở hữu (tự có và thuê ngoài), theo nguồn hình thành (nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn vay, nguồn vốn nhận liên doanh, nguồn vốn tự bổ sung khác), theo công dụng và tình hình sử dụng (tài sản cố định sản xuất-kinh doanh; tài sản cố định phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng; tài sản cố định giữ hộ Nhà nớc; tài sản cố định chờ xử lý), theo kết cấu .Trong các cách phân loại trên thì phân loại tài sản cố định theo kết cấu đợc sử dụng phổ biến. Theo cách này, toàn bộ tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp đợc chia làm các loại sau:a. Nhà cửa, vật kiến trúc:Đây là tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp đợc hình thành sau quá trình thi công xây dựng nh trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, sân bãi, đờng xá, cầu cống .b. Máy móc thiết bị:Bao gồm các loại máy móc, thiết bị dùng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nh máy móc chuyên dùng, thiết bị công tác, dây chuyền công nghệ, những máy móc đơn lẻ .2c. Phơng tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn:Gồm các loại phơng tiện vận tải nh: phơng tiện vận tải đờng sắt, đờng thuỷ, đờng bộ, đờng không, đờng ống và các thiết bị truyền dẫn nh hệ thống thông tin, hệ thống điện, băng tải .d. Thiết bị, dụng cụ dùng cho quản lý:Là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nh: máy vi tính phục vụ quản lý, thiết bị điện tử, thiết bị dụng cụ đo lờng, kiểm tra chất lợng, máy hút ẩm, hút bụi .e. Vờn cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm:Các loại cây lâu năm nh: vờn cà phê, vờn chè, vờn cao su, vờn cây ăn quả, thảm cỏ .Súc vật làm việc nh trâu, bò, ngựa, voi . Và súc vật cho sản phẩm nh: trâu, bò sữa, sinh sản . f. Tài sản cố định phúc lợi:Gồm tất cả tài sản cố định sử dụng cho nhu cầu phúc lợi công cộng nh nhà ăn, nhà nghỉ, nhà văn hoá, sân bóng .g. Tài sản cố định khác:Toàn bộ các tài sản cố định hữu hình khác cha liệt kê vào các loại trên nh tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật .Tóm lại, việc phân loại tài sản cố định hữu hình là một yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán. Bên cạnh đó, việc tính nguyên giá cũng là một cơ sở quan trọng trong việc tính khấu hao. 3. Nguyên giá TSCĐ hữu hìnhTuỳ theo từng loại tài sản cố định cụ thể, từng cách thức hình thành, nguyên giá tài sản cố định sẽ đợc xác định khác nhau. Theo quyết định số 166/1999/QĐ-BTC thì việc xác định nguyên giá đợc quy định nh sau:a. Tài sản cố định hữu hình loại mua sắm:Nguyên giá tài sản cố định hữu hình loại mua sắm (kể cả mua mới và cũ) bao gồm: giá trị thực tế phải trả, lãi tiền vay đầu t cho tài sản cố định khi cha đa tài sản cố định vào sử dụng; các chi phí vận chuyển, bốc dỡ; các chi phí sửa chữa, tân trang trớc khi đa tài sản cố định vào sử dụng; chi phí lắp đặt chạy thử, thuế và lệ phí trớc bạ (nếu có).b. Tài sản cố định hữu hình loại đầu t xây dựng:Nguyên giá tài sản cố định hữu hình loại đầu t xây dựng (tự làm và đi thuê ngoài) là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Điều lệ quản lý đầu t và xây dựng hiện hành, các chi phí khác có liên quan và lệ phí trớc bạ (nếu có).Đối với tài sản cố định hữu hình là các con súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm, vờn cây lâu năm thì nguyên giá là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra cho súc vật, vờn cây 3đó từ lúc hình thành cho tới khi đa vào khai thác và sử dụng theo quy định tại Điều lệ quản lý đầu t và xây dựng hiện hành, các chi phí khác có liên quan và lệ phí trớc bạ (nếu có).c. Tài sản cố định đợc cấp, đợc điều chuyển đến:Nguyên giá tài sản cố định hữu hình đợc cấp, đợc điều chuyển đến bao gồm: giá trị còn lại ghi sổ ở đơn vị cấp (hoặc giá trị đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận) cộng với với các phí tổn mới trớc khi dùng mà bên nhận phải chi ra (vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử .).Riêng nguyên giá tài sản cố định hữu hình điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc: nguyên giá, giá trị còn lại và số khấu hao luỹ kế đợc ghi theo sổ của đơn vị cấp. Các phí tổn mới trớc khi dùng đợc phản ánh trực tiếp vào chi phí kinh doanh mà không tính vào nguyên giá tài sản cố định.d. Tài sản cố định đợc cho, đợc biếu tặng, nhận góp vốn liên doanh, do phát hiện thừa:Nguyên giá tài sản cố định hữu hình loại đợc cho, đợc biếu tặng, nhận góp vốn liên doanh, do phát hiện thừa . bao gồm: giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận, các chi phí tân trang, sửa chữa tài sản cố định, các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, lệ phí trớc bạ (nếu có) . mà bên nhận phải chi ra trớc khi đa vào sử dụng.II. Hao mòn và khấu hao tài sản cố định hữu hình1. Hao mòn tài sản cố định hữu hình:Hao mòn tài sản cố định hữu hình là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của tài sản do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn tự nhiên, do tiến bộ của khoa học kỹ thuật . trong quá trình hoạt động của TSCĐ hữu hình.Hao mòn tài sản cố định hữu hình đợc phân làm hai loại:a/ Hao mòn hữu hình:Hao mòn hữu hình là hao mòn vật lý trong quá trình sử dụng do bị cọ sát, bị ăn mòn, bị h hỏng từng bộ phận. Hao mòn hữu hình của tài sản cố định có thể diễn ra dới hai dạng: Hao mòn dới dạng kỹ thuật xảy ra trong quá trình sử dụng. Hao mòn do tác động của thiên nhiên (độ ẩm, hơi nớc, không khí .) không phụ thuộc vào việc sử dụng.Do có sự hao mòn hữu hình nên tài sản cố định hữu hình mất dần giá trị và giá trị sử dụng lúc ban đầu, cuối cùng phải thay thế bằng một tài sản khác.4b/ Hao mòn vô hình:Hao mòn vô hình là sự giảm giá trị của tài sản cố định hữu hình do tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nhờ tiến bộ của khoa học kỹ thuật mà tài sản cố định hữu hình đợc sản xuất ra ngày càng có nhiều tính năng với năng suất cao hơn và chi phí ít hơn.Ngày nay với sự phát triển vợt bậc của khoa học kỹ thuật công nghệ cùng với xu h-ớng toàn cầu hoá, cạnh tranh mạnh mẽ, yêu cầu ngày càng cao của ngời tiêu dùng chính vì vậy đòi hỏi doanh nghiệp phải theo kịp và đáp ứng nhu cầu đó nên tài sản cố định hữu hình chịu ảnh hởng ngày càng lớn của hoa mòn vô hình.2. Khấu hao tài sản cố định hữu hình:a. Khái niệm và ý nghĩa của khấu hao tài sản cố định hữu hình: Trong quá trình đầu t và sử dụng, dới tác động của môi trờng tự nhiên và điều kiện làm việc cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, tài sản cố định hữu hình bị hao mòn dần về giá trị và hiện vật. Phần giá trị hao mòn đợc chuyển dịch vào giá trị sản phẩm làm ra dới hình thức trích khấu hao. Nh vậy khấu hao tài sản cố định hữu hình chính là sự biểu hiện bằng tiền của phần giá trị tài sản cố định hữu hình đã hao mòn. Hao mòn tài sản cố định hữu hình là hiện tợng khách quan làm giảm giá trị và giá trị sử dụng của tài sản cố định hữu hình. Đồng thời trích khấu hao tài sản cố định là biện pháp chủ quan nhằm thu hồi vốn đầu t để tái tạo lại tài sản cố định hữu hình khi nó bị h hỏng.ý nghĩa của khấu hao:- Về mặt kinh tế, khấu hao cho phép doanh nghiệp phản ánh đợc giá trị thực của tài sản, đồng thời làm giảm lợi nhuận ròng của doanh nghiệp. - Về mặt tài chính: khấu hao là một phơng tiện tài trợ giúp cho doanh nghiệp thu đợc bộ phận giá trị đã mất của tài sản cố định.- Về mặt thuế: khấu hao là một khoản chi phí đợc trừ vào lợi tức chịu thuế, tức là đợc tính vào chi phí kinh doanh hợp lệ. Việc tính khấu hao tài sản cố định có thể tiến hành theo nhiều phơng pháp khác nhau tuỳ thuộc vào quy định của Nhà nớc và chế độ quản lý tài sản đối với doanh nghiệp và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. b. Số khấu hao luỹ kế:Số khấu hao luỹ kế của tài sản cố định hữu hình là tổng cộng số khấu hao đã trích vào chi phí sản xuất, kinh doanh qua các kỳ sản xuất kinh doanh của tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm xác định.c. Tỷ lệ khấu hao:Trong thực tế hiện nay ở Việt nam, phơng pháp khấu hao phổ biến đợc sử dụng trong các doanh nghiệp là khấu hao đều theo thời gian. Theo phơng pháp này, việc tính 5khấu hao tài sản cố định hữu hình phải dựa trên nguyên giá tài sản cố định hữu hình và tỷ lệ khấu hao của tài sản đó.Trong thực tế, tỷ lệ khấu hao đợc Nhà nớc quy định sẵn cho từng loại, từng nhóm tài sản cố định. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải căn cứ vào tình hình thực tế của mình để nâng cao tỷ lệ khấu hao trong giới hạn cho phép, đảm bảo không làm giá thành quá cao, ảnh hởng đến giá bán và việc tiêu thụ sản phẩm cũng nh ảnh hởng các chính sách giá cả của Nhà nớc.d. Các phơng pháp tính khấu hao tài sản cố định:Tài sản cố định trong một doanh nghiệp nhiều về số lợng, đa dạng về chủng loại. Vì vậy mà việc áp dụng một phơng pháp khấu hao đúng cho các ngành nghề kinh doanh, loại hình doanh nghiệp là rất khó. Việc áp dụng một phơng pháp khấu hao nó còn ảnh hởng lớn tới kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp và đặc biệt nó ảnh hởng cực kỳ to lớn tới nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nớc. Chính điều này mà trong các văn bản quy định từ trớc tới nay về tính và trích khấu hao tài sản cố định đợc Bộ Tài chính quy định cực kỳ chặt chẽ. Phơng pháp khấu hao đều theo thời gian (hay phơng pháp tính khấu hao tuyến tính):Trên thực tế hiện nay, phơng pháp khấu hao đều theo thời gian đang đợc áp dụng phổ biến. Phơng pháp này cố định mức khấu hao theo thời gian nên có tác dụng thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, tăng số lợng sản phẩm làm ra để hạ giá thành, tăng lợi nhuận. Mức khấu hao đối với tài sản cố định hữu hình đợc tính theo công thức:Mức khấu hao phải trích bình quân năm= Nguyên giá TSCĐ bình quânxTỷ lệ khấu hao bình quân nămTrong đó:Tỷ lệ khấu hao TSCĐ (năm)=1x 100%Thời gian sử dụng (năm)Và mức khấu hao bình quân tháng đợc tính dựa trên mức khấu hao bình quân năm:Mức khấu hao phải trích bình quân tháng=Mức khấu hao bình quân năm12Theo quy định chung, để đơn giản cách tính thì tài sản cố định hữu hình tăng trong tháng, tháng sau mới trích khấu hao. Tài sản cố định hữu hình giảm trong tháng, tháng sau mới thôi trích khấu hao. Do vậy, để xác định khấu hao của tháng sau phải căn cứ vào tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình của tháng này. Vì số khấu hao của tháng này chỉ khác tháng trớc trong trờng hợp có biến động tăng hoặc giảm tài sản cố định hữu hình. Cho nên để giảm bớt công việc tính toán hàng ngày, ngời ta chỉ tính số 6khấu hao tăng thêm hoặc giảm bớt trong tháng và căn cứ vào số khấu hao đã trích tháng trớc để xác định số khấu hao phải trích tháng này theo công thức sau:Số khấu hao phải tính trong tháng=Số khấu hao đã tính tháng trớc+ Số khấu hao của những TSCĐ tăng thêm trong tháng tr-ớc-Số khấu hao của những TSCĐ giảm đi trong tháng trớcMức khấu hao trung bình hàng năm đợc phép làm tròn số đến con số hàng đơn vị. Nếu số thập phân đầu tiên lớn hơn 5 thì làm tròn lên 1 đơn vị, nếu số thập phân đầu tiên nhỏ hơn 5 thì số hàng đơn vị giữ nguyên. Từ phơng pháp khấu hao này ta thấy phơng pháp này có các u và nhợc điểm sau:Ưu điểm: dễ dàng, đơn giản, chi phí khấu hao đợc phân bổ đều vào các kỳ, tránh đ-ợc sự biến động lớn về chi phí giữa các kỳ. Vì vậy ổn định việc kinh doanh của doanh nghiệp, thuận lợi cho công việc kiểm tra, tính toán.Bên cạnh những u điểm phơng pháp này còn có các nhợc điểm: trong một số doanh nghiệp và và một số ngành nghề kinh doanh có đặc điểm là kinh doanh theo mùa vụ, theo hợp đồng . thì việc xác định chi phí khấu hao theo phơng pháp này là không phù hợp vì có những kỳ doanh nghiệp không thực hiện công việc kinh doanh nhng vẫn có chi phí khấu hao. Không những thế, một số doanh nghiệp do ăn nên làm ra vì vậy họ muốn khấu hao nhanh để mở rộng, tái đầu t nhanh hơn . thì phơng pháp khấu hao này không giải quyết đợc vấn đề đó. Phơng pháp khấu hao theo sản lợng:Theo phơng pháp này, chi phí khấu hao đợc tính dựa trên tổng sản lợng dự kiến và sản lợng thực tế của các kỳ kinh doanh. Nh vậy, mức khấu hao tài sản cố định hữu hình giữa các kỳ kinh doanh sẽ có sự khác nhau.Công thức xác định mức khấu hao tài sản cố định hữu hình là:Mức khấu hao phải trích trong tháng=Sản lợng hoàn thành trong thángxMức khấu hao bình quân trên một đơn vị sản lợngTrong đó:Mức khấu hao bình quân trên một đơn vị sản lợng=Tổng số khấu hao phải trích trong thời gian sử dụngSản lợng tính theo công suất thiết kếThực chất phơng pháp này là phải tính đợc chi phí tài sản cố định hữu hình phân bổ cho một đơn vị sản lợng tính. Sau đó căn cứ vào sản lợng thực hiện của từng năm để xác định mức khấu hao. Nh vậy, muốn thu hồi vốn nhanh, khắc phục khấu hao vô hình đòi hỏi doanh nghiệp phải tăng ca, tăng năng suất lao động làm ra nhiều sản phẩm.7 Phơng pháp khấu hao nhanhPhơng pháp này đợc áp dụng khi muốn nhanh chóng thu hồi vốn đầu t, nhanh đổi mới trang thiết bị tạo năng lực sản xuất trong doanh nghiệp.Phơng pháp này thờng đợc áp dụng trong các doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn, đa dạng, số lợng tài sản cố định hữu hình nhiều, giá trị tài sản cố định hữu hình lớn. Việc khấu hao nhanh giúp quay vòng vốn nhanh thuận lợi cho việc tạo nguồn vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Phơng pháp khấu hao theo số lợng giảm dầnTheo phơng pháp này, tài sản cố định hữu hình khi tham gia vào những kỳ kinh doanh đầu tiên tại doanh nghiệp sẽ đợc tính trích khấu hao lớn hơn so với các kỳ kinh doanh tiếp theo một tỷ lệ nhất định đã đợc quy định. Ưu điểm: phù hợp với các doanh nghiệp đang làm ăn thua lỗ vì tài sản cố định có đặc trng là sử dụng đợc lâu dài thì với việc tính toán và trích nh vậy thì sẽ làm giảm đi sự thua lỗ này, đặc biệt là rất phù hợp cho những ngành nghề kinh doanh mà tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn và trong những thời kỳ kinh doanh khó khăn, suy thoái, những ngành mà tài sản cố định ít có hao mòn vô hình. Phơng pháp khấu hao ớc tínhTheo phơng pháp này, số khấu hao đợc tính trong một kỳ kinh doanh căn cứ vào số khấu hao tài sản cố định hữu hình đã trích ở các kỳ kinh doanh trớc và ớc tính mức độ biến động số khấu hao ở kỳ kinh doanh này.Việc tính khấu hao tài sản cố định hữu hình đợc thực hiện trên bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định hữu hình nh sau:Bộ: .Đơn vị: .Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐHH TTChỉ tiêuTỷ lệ khấu hao (%) thời gian sử dụngNơi sử dụngTài khoản 627TK 641TK 642TK .Nguyên giá TSCĐHHSố khấu haoPX 1PX 21Số khấu hao đã trích tháng trớc2Số khấu hao tăng trong tháng3Số khấu hao giảm trong tháng4Số khấu hao phải trích tháng này83. So sánh cách tính khấu hao tài sản cố định hữu hình ở nớc ta với một số nớc trên thế giớia/ Tại Pháp, phơng pháp tính khấu hao tuyến tính cũng đợc áp dụng chủ yếuCông thức tính: Mức khấu hao phải trích hàng năm =Nguyên giá tài sản bất độngSố năm sử dụng ớc tínhTừ công thức này ta xác định đợc:Tỷ lệ khấu hao hàng năm (%) (hệ số khấu hao)=Mức khấu hao phải trích hàng nămx 100Nguyên giá tài sản bất động=1x 100Số năm sử dụngTuy nhiên theo chế độ kế toán Pháp thì việc trích hoặc thôi trích khấu hao theo nguyên tắc tài sản bất động đa vào sử dụng ngày nào (hoặc thôi không sử dụng ngày nào) thì trích khấu hao (hoặc thôi trích khấu hao) ngày đó, không cần phải theo nguyên tắc tròn tháng nh trong chế độ kế toán Việt nam. Ta có công thức sau:Mức khấu hao phải trích năm=Nguyên giá tài sản bất độngxHệ số khấu hao (%)xThời gian sử dụng trong năm- Nếu thời gian sử dụng tròn năm (từ 1/1 đến 31/12) thì thời gian sử dụng trong năm bằng 1.- Nếu thời gian sử dụng tròn tháng thì: - Nếu tính theo ngày thì:Thời gian sử dụng trong năm=Số tháng sử dụng trong nămThời gian sử dụng trong năm=Số ngày sử dụng12 360Sau đó lập bảng:Bảng tính khấu hao bất động sảnTên bất động sản: Ngày tháng sử dụng: Phơng pháp khấu hao: Thời gian sử dụng: Năm thứNguyên giáTỷ lệ khấu haoKhấu hao phải tríchKhấu hao luỹ kếGiá trị còn lại12 .b/ Tại Mỹ: ngoài phơng pháp khấu hao tuyến tính các doanh nghiệp còn áp dụng các phơng pháp khấu hao tài sản cố định hữu hình nh khấu hao nhanh, khấu hao theo sản lợng, .9Chơng II hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình theo chế độ hiện hànhI. hạch toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hànhMọi tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng (bộ hồ sơ gồm: biên bản giao nhận tài sản cố định, hợp đồng, hoá đơn mua tài sản và các chứng từ có liên quan) đợc theo dõi, quản lý, sử dụng và trích khấu hao theo đúng quy định. Tài sản cố định hữu hình phải đợc phân loại, thống kê, đánh số và có thẻ riêng, đợc theo dõi chi tiết theo từng đối tợng sử dụng tài sản cố định, đợc phản ánh trong sổ theo dõi tài sản cố định hữu hình.Doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, sử dụng đối với những tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết nhng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh nh những tài sản cố định hữu hình bình thờng khác.Định kỳ mỗi năm tài chính doanh nghiệp phải tiến hành kiểm kê tài sản cố định hữu hình. Mọi trờng hợp phát hiện thừa, thiếu tài sản cố định hữu hình đều phải lập biên bản, tìm nguyên nhân và có biện pháp xử lý.1. Chứng từ, sổ sách Chứng từ dùng để phản ánh khấu hao tài sản cố định:- Biên bản giao nhận tài sản cố định (số hiệu 01 - TSCĐ) là một chứng từ bắt buộc. Nó phản ánh nguyên giá tài sản cố định tăng từ đó cho phép chúng ta trích khấu hao tăng làm căn cứ để tính và trích khấu hao tài sản cố định.- Biên bản thanh lý tài sản cố định hữu hình (số hiệu 03 - TSCĐ): phản ánh nguyên giá, giá trị tài sản cố định giảm làm căn cứ để chúng ta xoá sổ kế toán tài sản cố định đồng thời ghi giảm khấu hao tài sản cố định.Sổ sách dùng để ghi chép, phản ánh khấu hao tài sản cố định gồm:- Sổ tổng hợp: thờng là sổ cái TK 214.Tuỳ vào hình thức sổ mà doanh nghiệp áp dụng nh: hình thức nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái hay nhật ký chung mà sổ cái TK 214 có kết cấu, hình thức riêng.- Sổ chi tiết: phản ánh khấu hao tài sản cố định bao gồm:Sổ tài sản cố định (mẫu - trang 209 - sách Hệ thống kế toán doanh nghiệp, NXB Tài chính 1995).Bảng tính và phân bổ khấu hao: đây là sổ chi tiết quan trọng nhất trong việc phản ánh khấu hao tài sản cố định ( mẫu - trang 225 - sách Hệ thống kế toán doanh nghiệp, NXB Tài chính 1995). 10[...].. .khấu hao tăng thêm hoặc giảm bớt trong tháng và căn cứ vào số khấu hao đà trích tháng trớc để xác định số khấu hao phải trích tháng này theo công thức sau:Số khấu hao phải tính trong tháng=Số khấu hao đà tính tháng trớc+ Số khấu hao của những TSCĐ tăng thêm trong tháng tr-ớc-Số khấu hao của những TSCĐ giảm đi trong tháng trớcMức khấu hao trung bình hàng năm... 21Số khấu hao đà trích tháng trớc2Số khấu hao tăng trong tháng3Số khấu hao giảm trong tháng4Số khấu hao phải trích tháng này8 II. Quản lý tài sản cố định đ khấu hao hết nguyên giá:ÃSố lợng cũng nh tỷ trọng của tài sản cố định hữu hình đà khấu hao hết nguyên giá mà vẫn sử dụng đợc trong các doanh nghiệp càng cao chứng tỏ rằng phơng pháp khấu hao đợc áp dụng và việc xác định mức khấu hao. .. 3II. Hao mòn và khấu hao tài sản cố định hữu hình 4 1. Hao mòn tài sản cố định hữu hình: 42. Khấu hao tài sản cố định hữu hình: 53. So sánh cách tính khấu hao tài sản cố định hữu hình ở nớc ta với một số nớc trên thế giới 9I. hạch toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành 10 1. Chứng từ, sổ sách 102. Tài khoản sử dụng 113. Phơng pháp hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình 124. Hạch. .. sản cố định và khấu hao tài sản cố định.Chơng II: Hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình theo chế độ hiện hành.Chơng III: Một số vấn đề còn tồn tại trong việc hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình và phơng hớng hoàn thiÖn. khấu hao tài sản cố định hữu hình phải dựa trên nguyên giá tài sản cố định hữu hình và tỷ lệ khấu hao của tài sản đó. Trong thực tế, tỷ lệ khấu hao đợc Nhà nớc quy... kinh doanh. Nh vËy, møc khấu hao tài sản cố định hữu hình giữa các kỳ kinh doanh sẽ có sự khác nhau.Công thức xác định mức khấu hao tài sản cố định hữu hình là:Mức khấu hao phải trích trong tháng=Sản lợng hoàn thành trong thángxMức khấu hao bình quân trên một đơn vị sản lợng Trong đó:Mức khấu hao bình quân trên một đơn vị sản lợng=Tổng số khấu hao phải trích trong thời gian sử dụngSản... bình quân năm Trong đó:Tỷ lệ khấu hao TSCĐ (năm)=1x 100%Thời gian sử dụng (năm)Và mức khấu hao bình quân tháng đợc tính dựa trên mức khấu hao bình quân năm:Mức khấu hao phải trích bình quân tháng=Mức khấu hao bình quân năm12Theo quy định chung, để đơn giản cách tính thì tài sản cố định hữu hình tăng trong tháng, tháng sau mới trích khấu hao. Tài sản cố định hữu hình giảm trong tháng, tháng... ở các kỳ kinh doanh trớc và ớc tính mức ®é biÕn ®éng sè khÊu hao ë kú kinh doanh này.Việc tính khấu hao tài sản cố định hữu hình đợc thực hiện trên bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định hữu hình nh sau:Bộ: Đơn vị: Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐHH TTChỉ tiêuTỷ lệ khấu hao (%) thời gian sử dụngNơi sử dụngTài khoản 627TK 641TK 642TK Nguyên giá TSCĐHHSố khấu hao PX... hình và tính khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp đợc chặt chẽ hơn, thực tế hơn. Khấu hao tài sản cố định hữu hình có ảnh hởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Một thay đổi nhỏ trong chính sách, chế độ quản lý tài sản cố định hữu hình và trích khấu hao tài sản cố định hữu hình cũng đa đến những thay đổi đáng kể trong việc hạch toán kết quả... thôi trích khấu hao. Do vậy, để xác định khấu hao của tháng sau phải căn cứ vào tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình của tháng này. Vì số khấu hao của tháng này chỉ khác tháng trớc trong trờng hợp có biến động tăng hoặc giảm tài sản cố định hữu hình. Cho nên để giảm bớt công việc tính toán hàng ngày, ngời ta chỉ tÝnh sè 6 Kết luận Khấu hao tài sản cố định nói chung và khấu hao tài sản... phí khấu hao theo phơng pháp này là không phù hợp vì có những kỳ doanh nghiệp kh«ng thùc hiƯn c«ng viƯc kinh doanh nhng vÉn cã chi phí khấu hao. Không những thế, một số doanh nghiệp do ăn nên làm ra vì vậy họ muốn khấu hao nhanh để mở rộng, tái đầu t nhanh hơn thì phơng pháp khấu hao này không giải quyết đợc vấn đề đó.ã Phơng pháp khấu hao theo sản lợng:Theo phơng pháp này, chi phí khấu hao đợc . trớc2Số khấu hao tăng trong tháng3Số khấu hao giảm trong tháng4Số khấu hao phải trích tháng này83. So sánh cách tính khấu hao tài sản. bổ khấu hao TSCĐHH TTChỉ tiêuTỷ lệ khấu hao (%) thời gian sử dụngNơi sử dụngTài khoản 627TK 641TK 642TK...Nguyên giá TSCĐHHSố khấu haoPX 1PX 21Số khấu hao
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán khấu hao TSCĐHH trong các DN , Hạch toán khấu hao TSCĐHH trong các DN , Hạch toán khấu hao TSCĐHH trong các DN , Khái niệm và tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định Phân loại tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp, Nguyên giá TSCĐ hữu hình, Chứng từ, sổ sách Tài khoản sử dụng, Phơng pháp hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình, Hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình ở một số nớc Kết quả:

Hình ảnh liên quan

Theo phơng pháp này, tài sản cố định hữu hình khi tham gia vào những kỳ kinh doanh đầu tiên tại doanh nghiệp sẽ đợc tính trích khấu hao lớn hơn so với các kỳ kinh  doanh tiếp theo một tỷ lệ nhất định đã đợc quy định - Hạch toán khấu hao TSCĐHH trong các DN

heo.

phơng pháp này, tài sản cố định hữu hình khi tham gia vào những kỳ kinh doanh đầu tiên tại doanh nghiệp sẽ đợc tính trích khấu hao lớn hơn so với các kỳ kinh doanh tiếp theo một tỷ lệ nhất định đã đợc quy định Xem tại trang 8 của tài liệu.