0

SỬ DỤNG MÁY VI TÍNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN KTCN (CÔNG NGHỆ) TẠI TRƯỜNG THPT

22 1,664 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 06:07

. NỘI DUNG ĐỀ TÀI TÊN ĐỀ TÀI: SỬ DỤNG MÁY VI TÍNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN KTCN (CÔNG NGHỆ) TẠI TRƯỜNG THPT I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Công nghệ thông tin là một phát minh lớn nhất. Trước khi sử dụng máy vi tính và máy chiếu Projector số học sinh trong lớp hứng thú với các tiết học KTCN là khoảng 65%. Nhưng khi vi c giảng dạy có sử dụng phương tiện máy vi tính thì số học sinh. phương pháp dạy học môn Kỹ thuật công nghiệp. * Nghiên cứu cơ sở lý thuyết dạy học hiện đại và phương pháp sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học. * Thực nghiệm giảng dạy tại trưng THPT Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: SỬ DỤNG MÁY VI TÍNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN KTCN (CÔNG NGHỆ) TẠI TRƯỜNG THPT, SỬ DỤNG MÁY VI TÍNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN KTCN (CÔNG NGHỆ) TẠI TRƯỜNG THPT,

Từ khóa liên quan