0

Một số phương pháp giải bài toán biện luận trong trường hợp các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường_Sinh học 9.

22 1,358 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:38

NCKHSPƯD - Năm học 2012 – 2013 GV: Vũ Thị Phương Trâm ;CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT I.TÁC GIẢ: Họ và tên: Vũ Thị Phương Trâm Sinh năm: 15/5/1982 Đơn vị: Trường THCS TT Cát Bà. II. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG. Tên đề tài: “ Một số phương pháp giải bài toán biện luận trong trường hợp các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường” – Sinh học 9. III.CAM KẾT. Tôi xin cam kết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng này là sản phẩm của cá nhân tôi.Nếu có xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu một phần hay toàn bộ đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng này, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các cấp lãnh đạo về tính trung thực của bản cam kết này. Cát Hải, ngày 5 tháng 1 năm 2013. Người cam kết Vũ Thị Phương Trâm MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN BIỆN LUẬN TRONG TRƯỜNG HỢP CÁC GEN NẰM TRÊN NST THƯỜNG 2 NCKHSPD - Nm hc 2012 2013 GV: V Th Phng Trõm TI: MT S PHNG PHP GII BI TON BIN LUN TRONG TRNG HP CC GEN NM TRấN NHIM SC TH THNG. Ngi nghiờn cu: V Th Phng Trõm - Trng THCS TT Cỏt B. I. TểM TT TI Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của dạy học sinh học là phát triển t duy sáng tạo và khả năng phân tích của học sinh, và vì thế việc dạy các bài tập có một vai trò rất lớn trong quá trình hình thành cho học sinh những phẩm chất đó. Để giải quyết tốt các bài tập sinh học ngoài kiến thức về các quy luật di truyền đã đợc học trong chơng trình giáo khoa, học sinh cần phải có khả năng phân tích, nhận dạng từ đó xác định các bớc giải đúng đắn đối với mỗi dạng bài tập. Qua nghiờn cu ging dy b mụn sinh hc lp 9, c bit l lm cụng tỏc bi dng hc sinh gii tụi nhn thy vic gii bi tp, c bit l cỏc bi tp bin lun a s hc sinh cũn gp rt nhiu khú khn do nhiu nguyờn nhõn khỏc nhau : hc sinh ln u tiờn tip xỳc vi cỏc dng toỏn sinh hc, cỏc bi toỏn bin lun thng l cỏc bi toỏn khú, s tit bi tp trờn lp quỏ ớt, ti liu nghiờn cu rt ớt nờn hc sinh thy khú. Gii phỏp tụi tin hnh l chia gii bi toỏn bin lun trong trng hp cỏc gen quy nh tớnh trng nm trờn NST thng thnh hai phn: (phn mt : bin lun, phn hai : kim chng bng s lai) giúp các em định hớng và giải quyết đúng đắn các bài tập sinh học. Nghiờn cu c tin hnh trờn 2 lp 9 tng ng ti trng THCS TT Cỏt B, lp 9A5 l lp i chng, lp 9A2 l lp thc nghim u do cựng mt giỏo viờn dy. Lp thc nghim c thc hin gii phỏp thay th khi dy hai tit Bi tp chng I l tit 7 v tit 8, lp i chng s dng phng phỏp truyn thng. Kt qu cho thy tỏc ng cú nh hng rừ rt n kt qu hc tp ca hc sinh. S hc sinh trong nhúm thc nghim gii c cỏc bi toỏn ny ó tng lờn so vi nhúm i chng. im bi kim tra sau thc nghim ca nhúm thc nghim cú kt qu trung bỡnh l 7,8125 cũn nhúm i chng l 6,78125. Kt qu kim chng T.Test cho thy P < 0,05 cú ngha l cú s khỏc bit ln gia im trung bỡnh ca nhúm thc nghim v nhúm i chng. iu ú chng minh rng phng phỏp gii bi toỏn bin lun trong trng hp cỏc gen nm trờn NST thng chia thnh hai phn: (phn mt : bin lun, phn hai : kim chng bng s lai) lm nõng cao kt qu hc tp ca hc sinh trong 2 tit Bi tp chng I II.GII THIU 1.Hin trng: MT S PHNG PHP GII BI TON BIN LUN TRONG TRNG HP CC GEN NM TRấN NST THNG 3 NCKHSPƯD - Năm học 2012 – 2013 GV: Vũ Thị Phương Trâm Trong nhà trường việc giảng dạy bộ môn sinh học, song song với nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết thì việc rèn cho học sinh kĩ năng giải bài tập là nhiệm vụ vô cùng quan trọng đặc biệt là đối với những học sinh THCS lần đầu tiên tiếp xúc với bài tập sinh học, đây cũng là nền tảng cho các em khi học lên các bậc học cao hơn. Thực tiễn giảng dạy môn sinh học, tôi thấy học sinh có nhiều vướng mắc, lúng túng trong giải bài tập, đặc biệt là bài tập về các qui luật di truyền thuộc phần di truyền và biến dị. Khó khăn khi các em lần đầu tiếp xúc với bài tập sinh học nên còn bỡ ngỡ trong cách giải mà tiết bài tập ở bộ môn sinh học rất ít (chỉ có 2 tiết trên 1 học kì) trong khi lượng kiến thức lí thuyết ở mỗi tiết học lại quá nặng hầu như giáo viên không có thời gian để hướng dẫn học sinh làm bài tập. Học sinh không có khả năng phân tích và tổng hợp kiến thức, do đó việc giải bài tập còn nhiều lúng túng, đặc biệt là việc giải bài tập di truyền biện luận (dạng toán lai nhiều cặp tính trạng). Để thay đổi thực trạng trên, trong đề tài nghiên cứu này tôi đã đưa ra phương pháp giải có thể áp dụng cho mọi bài tập biện luận di truyền để học sinh có thể vận dụng ở các dạng bài tập biện luận khác nhau khi tìm cách giải. 2.Giải pháp thay thế: - Tôi hướng dẫn học sinh phương pháp giải bài biện luận chia làm hai phần: Phần I: Biện luận. Gồm các bước cơ bản sau: Bước 1: Tách riêng từng loại tính trạng để xác định tỉ lệ phân li cơ bản, từ đó xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng, thông qua đó xác lập được thành phần kiểu gen của P hoặc F 1 . Bước 2: Căn cứ vào tỉ lệ phân li kiểu hình để xác định quy luật di truyền chi phối các tính trạng: + Nếu mỗi tỉ lệ kiểu hình ở F là tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó thì các tính trạng bị chi phối bởi quy luật phân li độc lập. + Nếu mỗi tỉ lệ kiểu hình không phải tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó thì các tính trạng bị chi phối bởi quy luật di truyền liên kết. Bước 3: + Quy ước gen. + Viết ra kiểu gen của bố mẹ. Phần II: Kiểm chứng bằng sơ đồ lai. - Viết sơ đồ lai từ P F - Thống kê kết quả lai để đối chiếu với giả thiết bài toán đã cho. 3.Một số vấn đề gần đây liên quan đến đề tài: - SKKN của cô giáo Nguyễn Thị Thủy - Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm -Phường Hà Khẩu – Thành phố Hạ long – Tỉnh Quảng Ninh. - SKKN của thầy Đặng Hùng Cường- Trường THCS Tam Đa- Phù Cừ - Bắc Giang MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN BIỆN LUẬN TRONG TRƯỜNG HỢP CÁC GEN NẰM TRÊN NST THƯỜNG 4 NCKHSPƯD - Năm học 2012 – 2013 GV: Vũ Thị Phương Trâm Ngoài ra còn có rất nhiều tài liệu tham khảo về bài tập di truyền dạng lai Có nhiều tài liệu giáo khoa và sách tham khảo đề ra một số phương pháp và quy trình giải toán phần quy luật di truyền như tác giả Lê Đình Trung (Đại học Sư phạm I Hà Nội). Trong tài liệu của mình, tác giả Lê Đình Trung đã nêu quy trình 4 bước để giải bài tập phần quy luật di truyền trong trường hợp xét nhiều tính trạng đó là các bước: xác định số tính trạng được xét, xác định quy luật di truyền chi phối mỗi tính trạng, xác định kiểu gen chung và viết sơ đồ lai. Tuy nhiên, trong bước xác định kiểu gen chung và viết sơ đồ lai tác giả không đề ra phương pháp cụ thể để xác định kiểu gen, những chỉ dẫn còn hết sức tổng quát và sơ lược. Nhìn chung các tác giả mới đưa ra những phác đồ tổng quát cho việc giải quyết các bài tập mà chưa đi sâu vào việc thiết kế các bước giải cho các chuyên đề hẹp trong việc giải quyết các bài tập sinh học đặc biệt là các bài tập nâng cao. 4.Vấn đề nghiên cứu: Phương pháp giải bài toán biện luận trong trường hợp các gen quy định tính trạng nằm trên NST thường bằng cách chia thành hai phần (phần một : biện luận, phần hai : kiểm chứng bằng sơ đồ lai) vào dạy hai tiết “Bài tập chương I” cho học sinh lớp 9 có hiệu quả không ? 5.Giả thuyết nghiên cứu: Phương pháp giải bài toán biện luận trong trường hợp các gen quy định tính trạng nằm trên NST thường bằng cách chia thành hai phần (phần một : biện luận, phần hai : kiểm chứng bằng sơ đồ lai) sẽ nâng cao kết quả học tập của học sinh trong hai tiết “Bài tập chương I”- Sinh học 9. III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.Khách thể nghiên cứu: Tôi chọn lớp 9 trường THCS TT Cát Bà có những điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu và ứng dụng. Hai lớp được chọn tham gia nghiên cứu có nhiều điểm tương đồng nhau về: Thành phần, tỉ lệ giới tính, tôn giáo, năng lực nhận thức được thể hiện ở bảng sau: Bảng 1: Giới tính, thành phần dân tộc của học sinh lớp 9 trường THCS TT Cát Bà năm học 2011-2012. Số HS Nam Nữ Dân tộc Kinh Nhóm đối chứng ( 9A5) 32 17 15 32 Nhóm thực nghiệm (9A2) 32 19 13 32 Đa số các em có ý thức học tập tốt, trên lớp chú ý nghe giảng, về nhà có học bài, làm bài và chuẩn bị bài mới đầy đủ, trong năm học 2011 - 2012 các em đều có học lực đạt trung bình trở lên. Giáo viên chủ nhiệm có chú ý nhiều đến kết quả học tập của học sinh. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN BIỆN LUẬN TRONG TRƯỜNG HỢP CÁC GEN NẰM TRÊN NST THƯỜNG 5 NCKHSPD - Nm hc 2012 2013 GV: V Th Phng Trõm 2. Thit k nghiờn cu : Chn hai lp nguyờn vn: Lp 9A2 l lp thc nghim v lp 9A5 l lp i chng. Tụi ó dựng bi kim tra kho sỏt u nm l bi kim tra trc tỏc ng. Kt qu kim tra cho thy im trung bỡnh ca 2 nhúm cú s khỏc nhau, do ú tụi dựng phộp kim chng T.Tesh kim chng s chờnh lch gia im s trung bỡnh ca 2 nhúm trc khi tỏc ng. Bng 2. Kim chng xỏc nh cỏc nhúm tng ng i chng Thc nghim TBC 6,984375 6,953125 P = 0,460241 p = 0,460241> 0,05, t ú kt lun s chờnh lch im s trung bỡnh ca hai nhúm thc nghim v i chng l khụng cú ý ngha, hai nhúm c coi l tng ng. S dng thit k 2 : Kim tra trc v sau tỏc ng vi cỏc nhúm tng ng (c mụ t bng 3) *Thit k nghiờn cu: Bng 3. Thit k nghiờn cu Nhúm KT trc T Tỏc ng KT sau T Thc nghim O1 Phơng pháp chia làm hai phần. Phần 1 : biện luận, Phần 2: kiểm chứng bằng sơ đồ lai O3 i chng O2 Sử dụng phơng pháp thụng thng( phõn tớch ) O4 thit k ny, tụi s dng phộp kim chng T-Test c lp. 3. Quy trỡnh nghiờn cu: 3.1.Chun b bi ca giỏo viờn - Nhúm i chng (lp 9A5): Son bi theo phng phỏp gii thụng thng, theo phng phỏp phõn tớch. - Nhúm thc nghim ( lp 9A2): son bi theo phng phỏp gii bi toỏn bin lun trong trng hp cỏc gen quy nh tớnh trng nm trờn NST thng bng cỏch chia thnh hai phn (phn mt : bin lun, phn hai : kim chng bng s lai) MT S PHNG PHP GII BI TON BIN LUN TRONG TRNG HP CC GEN NM TRấN NST THNG 6 NCKHSPƯD - Năm học 2012 – 2013 GV: Vũ Thị Phương Trâm 3.2.Tiến hành thực nghiệm Thời gian tiến hành thực nghiệm vẫn tuân theo kế hoạch dạy học của nhà trường và theo thời khóa biểu để đảm bảo tính khách quan,cụ thể: Bảng 4: Thời gian dạy đối chứng và thực nghiệm. Tuần/tháng Thứ, ngày Tiết dạy Nhóm Tiết theo PPCT Tên bài dạy 3/9 Thứ 2 17/9 2 TN 7 Bài tập chương I 4 ĐC Thứ 5 20/9 1 TN 8 Bài tập chương I (tiếp) 4 ĐC 4. Đo lường 4.1 Sử dụng công cụ đo, thang đo: - Bài kiểm tra 15 phút của học sinh - Sử dụng bài kiểm tra trước tác động: Bài kiểm tra khảo sát đầu năm môn sinh học. - Bài kiểm tra sau tác động là bài kiểm tra sau khi học xong 2 tiết “Bài tập chương I”. * Tiến hành kiểm tra và chấm bài: Sau khi thực hiện dạy xong 2 tiết “Bài tập chương I”, tôi tiến hành cho học sinh làm bài kiểm tra thời gian 15 phút ( có đề kèm theo).Sau đó chấm bài theo đáp án đã xây dựng. 4.2 Kiểm chứng độ giá trị nội dung: Kiểm chứng độ giá trị nội dung của các bài kiểm tra bằng cách giáo viên trực tiếp dạy chấm bài nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Nhận xét của giáo viên để kiểm chứng độ giá trị nội dung của dữ liệu: - Về nội dung đề bài: Phù hợp với trình độ của học sinh nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Đề bài phân hoá được đối tượng học sinh. - Cấu trúc đề phù hợp: Có 6 câu trắc nghiệm dạng chän ®¸p ¸n ®óng và 1 câu tự luận - Đáp án, biểu điểm: rõ ràng, phù hợp. * Nhận xét về kết quả hai nhóm: nhóm thực nghiệm có điểm trung bình là 7,8125, nhóm đối chứng có điểm trung bình là 6,78125 thấp hơn nhóm thực nghiệm là 1,03125. Điều đó chứng minh rằng nhóm thực nghiệm giáo viên sử dụng phương pháp giải bài toán biện luận trong trường hợp các gen quy định tính trạng nằm trên NST thường bằng cách chia thành hai phần (phần một : biện luận, phần hai : kiểm chứng bằng sơ đồ lai) nên kết quả cao hơn. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN BIỆN LUẬN TRONG TRƯỜNG HỢP CÁC GEN NẰM TRÊN NST THƯỜNG 7 NCKHSPƯD - Năm học 2012 – 2013 GV: Vũ Thị Phương Trâm 4.3.Kiểm chứng độ tin cậy: Kiểm chứng độ tin cậy của kết quả kiểm tra bằng cách chia đôi dữ liệu. Tôi chia các điểm số của bài kiểm tra thành 2 phần và kiểm tra tính nhất quán giữa các điểm số của 2 phần đó bằng công thức Spearman-Brown. Kết quả: Hệ số tương quan chẵn lẻ r hh = 0,675172 Độ tin cậy Spearman-Brown r SB = 0,806093 > 0,7  Kết luận: Các dữ liệu thu được là đáng tin cậy. IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 1. Phân tích dữ liệu Bảng 5. So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm ĐTB 6,78125 7,8125 Độ lệch chuẩn 1,084625 1,090649 Giá trị P của T- test 0,00017 Chênh lệch giá trị TB chuẩn (SMD) 0,950789 Như trên đã chứng minh rằng kết quả 2 nhóm trước tác động là tương đương. Sau tác động kiểm chứng chênh lệch ĐTB bằng T-Test cho kết quả P = 0,00017 < 0,05 cho thấy: sự chênh lệch giữa ĐTB nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng rất có ý nghĩa, tức là chênh lệch kết quả điểm trung bình nhóm thực nghiệm cao hơn điểm trung bình nhóm đối chứng là không ngẫu nhiên mà do kết quả của tác động. Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD =(7,8125 – 6,78125) : 1,084625 = 0,950789. Điều đó cho thấy mức độ ảnh hưởng của phương pháp giải bài toán biện luận trong trường hợp các gen quy định tính trạng nằm trên NST thường đến điểm trung bình cộng học tập của nhóm thực nghiệm là lớn. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN BIỆN LUẬN TRONG TRƯỜNG HỢP CÁC GEN NẰM TRÊN NST THƯỜNG 8 NCKHSPƯD - Năm học 2012 – 2013 GV: Vũ Thị Phương Trâm Giả thuyết của đề tài “phương pháp giải bài toán biện luận trong trường hợp các gen quy định tính trạng nằm trên NST thường” đã được kiểm chứng. Hình 1. Biểu đồ so sánh ĐTB trước tác động và sau tác động của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng 2. Bàn luận Kết quả của bài kiểm tra sau tác động của nhóm thực nghiệm là TBC = 7,8125, kết quả bài kiểm tra tương ứng của nhóm đối chứng là TBC = 6,78125. Độ chênh lệch điểm số giữa hai nhóm là 1,03125 Điều đó cho thấy điểm TBC của hai lớp đối chứng và thực nghiệm đã có sự khác biệt rõ rệt, lớp được tác động có điểm TBC cao hơn lớp đối chứng. Theo bảng tiêu chí Cohen, chênh lệch giá trị trung bình chuẩn của hai bài kiểm tra là SMD = 0,950789. Điều này có nghĩa mức độ ảnh hưởng của tác động là lớn. Phép kiểm chứng T- Test điểm trung bình sau tác động của hai lớp là p = 0,00017 < 0,05. Kết quả này khẳng định sự chênh lệch ĐTB của hai nhóm không phải là do ngẫu nhiên mà là do tác động, nghiêng về nhóm thực nghiệm. Tác động có ý nghĩa lớn đối với tất cả các đối tượng học sinh. * Hạn chế: Nghiên cứu về phương pháp giải bài toán biện luận trong trường hợp các gen quy định tính trạng nằm trên NST thường bằng cách chia thành hai phần (phần một : biện luận, phần hai : kiểm chứng bằng sơ đồ lai) là 1 giải pháp rất tốt nhưng để sử dụng có hiệu quả người giáo viên cần phải nắm chắc kiến thức cơ bản, các quy luật di truyền của Menđen, khi giảng dạy mỗi quy luật di truyền giáo viên phải phân tích để HS thấy và rút ra được nét đặc trưng của từng quy luật, tỉ lệ phân li đặc trưng cho từng qui luật để khi HS gặp bất kì một tỉ lệ phân li nào đều có thể nhận thức về qui luật di truyền chung của bài toán từ đó đinh hướng đúng đắn cách giải quyết vấn đề của bài toán không bị sai lệch. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN BIỆN LUẬN TRONG TRƯỜNG HỢP CÁC GEN NẰM TRÊN NST THƯỜNG 9 NCKHSPD - Nm hc 2012 2013 GV: V Th Phng Trõm V. KT LUN V KHUYN NGH 1. Kt lun: - Khi khụng ỏp dng phng phỏp núi trờn tụi thy hu ht hc sinh lỳng tỳng khụng nh hng c cỏch gii c th, khụng bit cỏch trỡnh by cỏch gii (hoc ch gii c nhng bi bin lun n gin) - Vic s dng Phng phỏp gii bi toỏn bin lun trong trng hp cỏc gen quy nh tớnh trng nm trờn NST thng bng cỏch chia thnh hai phn (phn mt : bin lun, phn hai : kim chng bng s lai) ó lm tng t l hc sinh gii bi toỏn bin lun trong trng hp cỏc gen quy nh tớnh trng nm trờn NST thng t im cao. - Kt qu i vi vn nghiờn cu l cú ý ngha: - Mc nh hng l ln. (SMD = 0,950789) 2. Khuyn ngh: Qua quỏ trỡnh nghiờn cu v thc hin ti ny tụi xin cú nhng khuyn ngh sau: i vi cỏc cp lónh o: Cần bổ sung nội dung kiến thức vào chơng trình và tăng thời gian, thời lợng phần bài tập. i vi Ban giỏm hiu nh trng: Cần sắp xếp có thêm thời gian để các em học sinh có học thêm, hiểu rộng kiến thức phần di truyền nói chung và phần kiến thức bài tập lai 2 cặp tính trạng của Menđen nói riêng i vi GV: Phi thng xuyờn t hc, t bi dng nõng cao chuyờn mụn nghip v Trong quỏ trỡnh ging dy tụi luụn cú tõm nguyn c phc v ht mỡnh, do vy tụi ó khụng ngng t hc hi tham kho ti liu, trao i kinh nghim vi bn bố v ng nghip cho nờn khi vit ti ny tụi c s quan tõm rt ln ca Ban giỏm hiu nh trng, ca ng nghip. Mc dự bn thõn tụi rt c gng, song khú trỏnh khi nhng khim khuyt. Rt mong c s gúp ý chõn thnh ca quý thy cụ ng nghip. Xin chõn thnh cm n! VI. TI LIU THAM KHO 1.Tuyn chn, phõn loi bi tp di truyn hay v khú ( nh xut bn giỏo dc ch Biờn : V c Lu -Nh xut bn giỏo dc - Nm : 1998) 2.Cỏc bi toỏn lai sinh hc 9 (ch biờn : Nguyn Vn Sang, Nguyn Thỏi Chõu - Nh xut bn i hc quc gia thnh ph H Chớ Minh Nm 2005). 3.Bi tp sinh hc 11, luyn thi tt nghip v i hc ( ch biờn : Nguyn Vit Nhõn Nh xut bn Nng Nm 1998) 4.Cỏc dng bi tp chn lc v di truyn v bin d (ch biờn : Lờ ỡnh Trung Nh xut bn giỏo dc Nm 1999) 5.Gii bi tp sinh 11(ch biờn: Lờ Th Tho-Nh xut bn tr Nm1999) 6.Ti liu tp hun nghiờn cu khoa hc s phm ng dng, d ỏn Vit B ca b giỏo dc v o to nm 2010. VII. PH LC MT S PHNG PHP GII BI TON BIN LUN TRONG TRNG HP CC GEN NM TRấN NST THNG 10 NCKHSPƯD - Năm học 2012 – 2013 GV: Vũ Thị Phương Trâm PHỤ LỤC 1: ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA TRƯỚC TÁC ĐỘNG A. ĐỀ BÀI I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 ĐIỂM) * Chọn đáp án đúng: Câu 1. Phương pháp nghiên cứu được xem là phương pháp độc đáo của Menđen là phương pháp: A.Phân tích các thế hệ lai B.Lai một cặp tính trạng C.Lai hai cặp tính trạng D.Lai phân tích. Câu 2. Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh.Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh được F 1 .Cây F 1 có tỉ lệ kiểu hình như thế nào? A.100% hạt vàng. C.1 hạt vàng : 1 hạt xanh B.5 hạt vàng: 3 hạt xanh. D.3 hạt vàng : 1 hạt xanh Câu 3. Ở đậu Hà Lan, trạng thái hạt trơn và hạt nhăn hay thân cao và thân thấp là cặp tính trang: A.Tương ứng B.Tương phản C.Tương đồng D.Tương đương Câu 4.Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai là: 1.Ngăn trứng chín và rụng. 2.Ngăn không cho trứng gặp tinh trùng. 3.Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh. 4.Hạn chế sự phát triển của buồng trứng. Hãy chọn đáp án đúng: A.1,3,4 B.1,2,4 C.1,2,3 D.2,3,4 Câu 5.Cho một số từ (cụm từ): kiểu gen, kiểu hình, trội, lặn, phân tính, phân tích, đồng hợp, dị hợp. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong đoạn sau: Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần kiểm tra … (1)………… với cơ thể mang tính trạng……(2)………… Nếu kết quả phép lai là đồng tính thì cơ thể mang tính trạng trội có kiểu gen…………(3)………………, còn nếu kết quả phép lai là………(4)……………….thì cơ thể đó có kiểu gen dị hợp. II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) Câu 1(4đ):Phòng tránh bị lây nhiễm HIV như thế nào? Có nên cách li người bệnh để khỏi bị lây nhiễm không? Câu 2 (3đ): Ở chó, lông ngắn là trội hoàn toàn so với lông dài.Khi cho chó lông ngắn thuần chủng lai với chó lông dài thu được kết quả F 1 như thế nào? Viết sơ đồ lai. B.ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN BIỆN LUẬN TRONG TRƯỜNG HỢP CÁC GEN NẰM TRÊN NST THƯỜNG 11 [...]... độ:Có thái độ yêu khoa học II Chuẩn bị - Bảng phụ, phiếu học tâp III các hoạt động dạy- học 1 ổn định tổ chức :- Kiểm tra sĩ số 2.Kiểm tra: Kết hợp trong quá trình làm bài tập 3 .Bài học HĐ1: Bài tập về lai một cặp tính trạng Hoạt động của GV - Yờu cu hc sinh nhc li ni dung quy lut phõn li v phộp lai mt cp tớnh trng ca aMenen - GV đa ra dạng bài tập v hng dn da trờn lớ thuyt Cách giải: - Cần xác định... độ:GD lòng yêu thích bộ môn và niềm tin khoa học II Chuẩn bị - Bài tập 4,5 sgk và hớng dẫn giải III các hoạt động dạy- học 1 ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số 2 Kiểm tra: HS lờn bng cha bi v nh 3 Bài học HĐ2 :Bài tập về lai hai cặp tính trạng Hoạt động của GV - GV hng dn HS :Khi gặp loại bài tập này có thể tiến hành theo các bớc sau đây: -Bớc 1: Qui ớc gen ( nếu đề bài cha qui ớc) - Bớc 2: Phân tích từng... giải: tìm kiểu gen, kiểu hình của con hoặc lập sơ đồ lai - Quy ớc gen xác định kiểu gen P - Lập sơ đồ lai -HS tho lun v lm theo nhúm VD1 - Viết kết quả lai: tỉ lệ kiểu gen, kiểu Các bớc giải: hình - Bớc 1: * Có thể xác định nhanh: Nếu bài cho Theo đề bài, qui ớc các cặp gen quy định cặp tính trạng di Gen A qui định tính trạng thân cao là trội truyền độc lập căn cứ vào tỉ lệ từng hoàn toàn Gen a qui định... hình của hai cây P là: + Một cây P mang kiểu gen AaBb, kiểu hình thân cao, hạt gạo đục + Một cây P mang kiểu gen Aabb, kiểu hình thân cao, hạt gạo trong - Bớc 4: Vit sơ đồ lai 4 Dặn dò : HS về ôn tập toàn bộ chơng I, làm lại các bài tập - Tìm hiểu bài mới : Nhiễm sắc thể Cỏt Hi, ngy 5 thỏng 1 nm 2013 Ngi vit V Th Phng Trõm MT S PHNG PHP GII BI TON BIN LUN TRONG TRNG HP CC GEN NM TRấN NST THNG 21 NCKHSPD... đỏ: 1 thân cao, quả vàng 1 thân thấp, quả đỏ: 1 thân thấp, quả vàng 4 Hớng dẫn học bài ở nhà - Hoàn thiện các bài tập 4, 5 trong SGK trang 22, 23 - BTVN: ở ruồi giấm, gen B qui định thân xám, trội hoàn toàn so với gen b qui định thân đen Gen S qui định lông ngắn, trội hoàn toàn so với gen s qui định lông dài Mỗi gen nằm trên NST riêng rẽ Cho giao phối giữa ruồi giấm thuần chủng có thân xám, lông ngắn... gen của bố mẹ cho mỗi cặp tính trạng - Bớc 3:Tổ hợp 2 cặp tính trạng và suy Hoạt động của HS Dạng 2: Dạng bài toán nghịch: Biết số lợng hay tỉ lệ kiểu hình ở F Xác định kiểu gen của P Lu ý: Căn cứ vào tỉ lệ kiểu hình ở đời con xác định kiểu gen P hoặc xét sự phân li của từng cặp tính trạng, tổ hợp lại ta đợc kiểu gen của P F2: 9:3:3:1 = (3:1)(3:1) F1 dị hợp về 2 MT S PHNG PHP GII BI TON BIN LUN TRONG. .. gạo trong Trong một phép lai giữa hai cây , ngời ta thu đợc F1 có kết quả nh sau: -120 cây có thân cao, hạt gạo đục -119 cây có thân cao, hạt gạo trong - 40 cây có thân thấp, hạt gạo đục - 41 cây có thân thấp, hạt gạo trong Hãy biện luận để xác định kiểu gen, kiểu hình của bố mẹ và lập sơ đồ lai Biết hai cặp tính trạng di truyền độc lập GV: V Th Phng Trõm xấp xỉ bằng 3:3:1:1 - Bớc 1: qui ớc gen: Gọi gen. .. Gọi gen a: thân thấp là lặn Gọi gen B: hạt gạo đục là trội hoàn toàn Gọi gen b: hạt gạo trong là lặn B2:Phân tích từng cặp tính trạng con lai F1 -Về chiều cao thân cây: F1 có tỉ lệ 3 trội: 1 lặn của định luật phân li Suy ra 2 cây P đều mang kiểu gen dị hợp: Aa - Về hạt: F1 có tỉ lệ 1:1 của phép lai phân tích Suy ra: P: Bb (Hạt gạo đục) X bb (Hạt gạo trong) B3: Tổ hợp 2 cặp tính trạng, suy ra kiểu gen. .. kiểu gen của P Đáp án d VD3: Bài tập 2 (trang 22): HĐ2 :Bài tập về lai hai cặp tính trạng Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV yờu cu hc sinh nhc li ni - Mt s hc sinh nhc li kin thc dung quy lut phõn li c lp v ni dung thớ nghim lai hai cp tớnh trng Dạng 1 Bi toỏn thun: ca Menen Là dạng bài toán đã biết tính trạng trội, GV đa ra dạng bài toỏn thun tính trạng lặn, kiểu hình của bố mẹ Từ đó * Cách giải: ... N LIấN QUAN N TI I Mục tiêu bài học 6 6 7 4 8 7.5 5 6 6 7.5 7 6.5 6.5 8 7 5 7.5 7.5 8.5 6 6 7 8 5 8 7 6 7 8 7.5 8 Tit 7.Bi tp chng I 1 Kiến thức - Củng cố, khắc sâu và mở rộng nhận thức về các quy luật di truyền MT S PHNG PHP GII BI TON BIN LUN TRONG TRNG HP CC GEN NM TRấN NST THNG 16 NCKHSPD - Nm hc 2012 2013 GV: V Th Phng Trõm - Biết vận dụng kiến thức vào giải các bài tập v lai mt cp tớnh trng . ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG. Tên đề tài: “ Một số phương pháp giải bài toán biện luận trong trường hợp các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường – Sinh học 9. III.CAM KẾT. Tôi xin. lớn. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN BIỆN LUẬN TRONG TRƯỜNG HỢP CÁC GEN NẰM TRÊN NST THƯỜNG 8 NCKHSPƯD - Năm học 2012 – 2013 GV: Vũ Thị Phương Trâm Giả thuyết của đề tài phương pháp giải bài toán. bài tập biện luận di truyền để học sinh có thể vận dụng ở các dạng bài tập biện luận khác nhau khi tìm cách giải. 2 .Giải pháp thay thế: - Tôi hướng dẫn học sinh phương pháp giải bài biện luận chia
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số phương pháp giải bài toán biện luận trong trường hợp các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường_Sinh học 9., Một số phương pháp giải bài toán biện luận trong trường hợp các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường_Sinh học 9., Một số phương pháp giải bài toán biện luận trong trường hợp các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường_Sinh học 9.

Từ khóa liên quan