SKKN Quản lý của hiệu trưởng cấp THCS đối với hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở

16 2.2K 5
SKKN Quản lý của hiệu trưởng cấp THCS đối với hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trởng cấp thcs Chuyên ngành : Quản lý và tổ chức hoạt động dạy học tác giả : nguyễn thị hội chức vụ : hiệu trởng đơn vị : trờng thcs khởi nghĩa Khởi Nghĩa,. pháp quản lý của hiệu tr- ởng cấp THCS . Quản lý Tổ chức chỉ đạo 2007 4 Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trởng cấp THCS Quản lý Tổ chức chỉ đạo 2008 2 Phần I - Đặt vấn đề I - Lý do chọn. Đối tợng, phạm vi nghiên cứu Phần II- Nội dung 1- Cơ sở lý luận . 2- Thực trạng vấn đề quản lý của hiệu trởng cấp THCS đối với hoạt động dạy học ở trờng THCS . 3- Đề xuất một số biện pháp quản

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:47

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan