0

Rèn kĩ năng xác định kiến thức và xây dựng bố cục cho bài văn Biểu cảm về một tác phẩm văn học cho học sinh lớp 7

19 2,640 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:16

. thịt; khát khao về một mái ấm gia đình b. Xây dựng bố cục: Giống như bài biểu cảm về một tác phẩm thơ, dạng bài biểu cảm này cũng dựa trên bố cục của bài biểu cảm về một tác phẩm văn học nói chung sinh giỏi hay phụ đạo học sinh yếu. 14 PHẦN III: KẾT LUẬN ******** Việc Rèn kĩ năng xác định kiến thức và xây dựng bố cục cho bài văn biểu cảm về một tác phẩm văn học không thể và không chỉ làm trong. dạn chọn và áp dụng đề tài: Rèn kĩ năng xác định kiến thức và xây dựng bố cục cho bài văn& quot; Biểu cảm về một tác phẩm văn học& quot; và đã thu được những kết quả nhất định. Việc đưa ra kinh nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn kĩ năng xác định kiến thức và xây dựng bố cục cho bài văn Biểu cảm về một tác phẩm văn học cho học sinh lớp 7, Rèn kĩ năng xác định kiến thức và xây dựng bố cục cho bài văn Biểu cảm về một tác phẩm văn học cho học sinh lớp 7,

Từ khóa liên quan