0

SKKN KINH NGHIỆM SỬA LỖI CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY NGỮ VĂN 8

15 1,803 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:14

. KINH NGHIỆM SỬA LỖI CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY NGỮ VĂN 8 I. PHẦN MỞ ĐẦU I.1. Lý do chọn đề tài: I.1.1. Cơ sở lý luận : Học sinh học chữ và rèn luyện viết chính tả ngay từ khi học. phương pháp, cách thức sửa chữa lỗi của học sinh cho phù hợp. II. PHẦN NỘI DUNG II.1.Chương 1: Tổng quan : Kinh nghiệm sửa lỗi chính tả cho học sinh trong giảng dạy ngữ văn 7 II.1.1. Lịch sử. năm học 2009 - 2010: Khối 8 có 39 /83 em thường viết sai chính tả Trong đó :14 em học lực khá 28 em học lực trung bình 10 em học lực yếu Cuối học kì II: Số em học sinh viết sai lỗi chính tả
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN KINH NGHIỆM SỬA LỖI CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY NGỮ VĂN 8, SKKN KINH NGHIỆM SỬA LỖI CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY NGỮ VĂN 8,

Từ khóa liên quan