SKKN CỰC HAY_Ứng dụng CNTT và Truyền thông kết hợp Sách bài tập để đổi mới Phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT

159 1,487 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:12

Trường THPT Dĩ An Nguyễn Chí Thuận 1 Trường THPT Dĩ An Nguyễn Chí Thuận LỜI CÁM ƠN Xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh, Phòng Trung học – GDTX Sở GD&ĐT Bình Dương, Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn Trường THPT Dĩ An, Tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân, Khối văn phòng, đặc biệt là bộ phận phụ trách các phòng chức năng đã trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn và đóng góp những ý kiến chủ đạo cho nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm nầy. Những nội dung đã học tập và kinh nghiệm tích lũy được từ đề tài “Ứng dụng CNTT&TT kết hợp SBT để đổi mới PPDH LS ở trường THPT” nầy sẽ là hành trang vô cùng quý báu cho quá trình đổi mới phương pháp dạy học lịch sử của bản thân chúng tôi trong thời gian sắp tới. Dĩ An, ngày 25 tháng 5 năm 2008 Người thực hiện, “ỨNG DỤNG CNTT&TT KẾT HỢP SÁCH BÀI TẬP ĐỂ ĐỔI MỚI PPDH LS Ở TRƯỜNG THPT” 2 Trường THPT Dĩ An Nguyễn Chí Thuận MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài 10 2. Từ dư luận của báo chí về việc DHLS ở trường THPT 10 3. Từ việc Bộ GD – ĐT triển khai một số hoạt động về CNTT&TT 19 4. Từ chỉ đạo của các Sở GD – ĐT triển khai ứng dụng CNTT&TT 24 5. Tính cấp bách của đề tài nghiên cứu 30 6. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 32 7. Mức độ nghiên cứu đề tài 35 8. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 35 9. Cơ sở lí luận thực tiễn và PP nghiên cứu 35 Cơ sở lí luận thực tiễn PP nghiên cứu 10.Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 36 11. Kết cấu của đề tài 37 NỘI DUNG Phần I. Nêu thực trạng của vấn đề 1. Thuận lợi khi thực hiện đề tài 38 1.1. Tình hình giảng dạy môn LS ở đơn vị 1.2. Tình hình trường, lớp, HS 1.3. Ưu điểm khi thực hiện đề tài 2. Khó khăn khi thực hiện đề tài 40 Phần II. Mô tả và giới thiệu các nội dung, biện pháp chính 1. Đối tượng học và việc thiết kế đa phương tiện DH 41 3 Trường THPT Dĩ An Nguyễn Chí Thuận 2. Khai thác, sử dụng internet góp phần tích cực hoá PPDH LS ở trường THPT 42 3. Thiết kế và sử dụng GAĐT nhằm nâng cao chất lượng DHLS ở trường THPT 46 Thực trạng việc thiết kế và sử dụng GAD8T trong môi trường DH đa phương tiện Nhận thức của GV đối với việc thiết kế và sử dụng GAĐT hiện nay Thực trạng trong việc thiết kế và sử dụng GAĐT của GV Công tác thiết kế và sử dụng GAĐT 4. Một số biện pháp ứng dụng CNTT&TT để thiết kế và sử dụng GAĐT 49 Nâng cao nhận thức và khuyến khích GV sử dụng GAĐT trong DHLS Bồi dưỡng trình độ tin học cơ bản, phát triển kĩ năng thiết kế và sử dụng GAĐT cho GV Xây dựng quy trình thiết kế và sử dụng GAĐT Tăng cường đầu tư CSVC và TBDH hiện đại, xây dựng phòng học đa phương tiện Sự chuẩn bị của Bộ GD – ĐT về ứng dụng CNTT trong sử dụng TBDH để thay SGK lớp 12 5. Sử dụng SGK và SBT LS để đổi mới PPDH LS ở trường THPT 58 6. Vận dụng lí thuyết thông tin để tổ chức HS làm việc với SGK và SBT LS trong việc đổi mới PPDHLS ở THPT 63 Quan điểm lí thuyết thông tin về học tập Định hướng vận dụng lí thuyết thông tin để tổ chức HS làm việc với SGK và SBT LS trong việc đổi mới PPDH LS ở THPT Kinh nghiệm sử dụng SBT trong DHLS ở trường THPT GV phải nhận thức được vai trò, chức năng của việc sử dụng SBT trong quá trình DH hiện đại BT được sử dụng trong tất cả các khâu của quá trình DHLS 4 Trường THPT Dĩ An Nguyễn Chí Thuận Một số lưu ý và kĩ thuật sử dụng SBT trong DHLS để đạt được hiệu quả cao Kết luận về tổ chức HS làm việc với SBT trong DHLS để đạt được hiệu quả cao 7. Đổi mới việc chỉ đạo hoạt động tự học ở nhà của HS kết hợp với SBT LS 70 Những căn cứ cơ bản chỉ đạo việc đổi mới tự học SBT LS ở nhà của HS Nội dung đổi mới tự học SBT LS ở nhà của HS Một số yêu cầu của việc đổi mới công tác chỉ đạo hoạt động tự học SBT LS ở nhà của HS Đổi mới nội dung tự học kết hợp SBT LS ở nhà của HS Đổi mới PP tự học kết hợp SBT LS ở nhà của HS 8. Sử dụng sơ đồ trong GAĐT nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả DHLS ở THPT 76 Vị trí, ý nghĩa của sơ đồ trong DHLS Một số biện pháp sử dụng sơ đồ trong DHLS ở THPT Sử dụng sơ đồ trong nghiên cứu kiến thức mới Sử dụng sơ đồ trong ôn tập, củng cố, hoàn thiện kiến thức mới Sử dụng sơ đồ trong kiểm tra, đánh giá Sử dụng sơ đồ trong DHLS có giá trị tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả bài học và kích thích lòng say mê học tập của HS 9. Tạo biểu tượng các nhân vật LS để hình thành kiến thức LS cho HS THPT 82 Đối với nhân vật LS ở nhóm một Đối với nhân vật LS ở nhóm hai Đối với nhân vật LS ở nhóm ba 10. Các biệp pháp GV giúp HS vượt qua “rào cản” trong đổi mới DHLS ở THPT 87 Quan niệm về “rào cản” trong quá trình học tập theo cách tiếp cận của “sư phạm tương tác” 5 Trường THPT Dĩ An Nguyễn Chí Thuận Các biện pháp giúp HS vượt qua “rào cản” của vùng limbic Kích thích đa giác quan của HS Tạo động lực học tập cho HS Các biện pháp giúp HS vượt qua “rào cản” của trạng thái T Luôn bắt đầu từ các ví dụ, các hình ảnh, các sự kiện cụ thể để giúp HS hình thành các khái niệm Luôn tạo được sự kết nối giữa kiến thức cũ với kiến thức mới bằng cách củng cố ôn tập thường xuyên, kiểm tra kiến thức nền 11.Một số kĩ thuật kiểm tra đánh giá vận dụng trong đổi mới PPDH LS ở trường THPT 93 Kiểm tra kiến thức nền Bài tập một phút Tóm tắt một câu Điểm nhấn Xác định ma trận đặc trưng Phần III. Kết quả và kinh nghiệm rút ra được từ SKKN 1. Kết quả đạt được 101 2. Ứng dụng CNTT&TT với đổi mới PPDH LS ở THPT 102 Lợi ích và một vài điều bất lợi của việc ứng dụng CNTT&TT trong đổi mới PPDH LS ở THPT hiện nay Lợi ích Khó khăn Thực trạng ứng dụng CNTT&TT trong công tác DHLS ở THPT hiện nay Một số đề xuất đưa CNTT&TT giải quyết vấn đề đổi mới PPDH LS Nguyên tắc chung Một số giải pháp ứng dụng CNTT&TT trong đổi mới PPDH LS hiện nay 3. Bài học kinh nghiệm rút ra được từ SKKN 107 Xây dựng CSVC, TBDH hiện đại 6 Trường THPT Dĩ An Nguyễn Chí Thuận Đào tạo, bồi dưỡng GV về CNTT&TT Triển khai thực hiện Một số yêu cầu về PP luận và lí luận DH khi ứng dụng CNTT&TT vào đổi mới PPDH LS ở THPT hiện nay Phần IV. Khả năng ứng dụng và triển khai SKKN 1. Những nét cơ bản về CNTT&TT 112 2. Những lợi ích của CNTT&TT trong việc đổi mới PPDH LS 113 CNTT&TT giúp tăng cường hứng thú học tập ở HS CNTT&TT giúp HS đáp ứng được nhu cầu của cá nhân CNTT&TT giúp HS phát triển đa trí tuệ CNTT&TT giúp khuyến khích tinh thần học tập kiến tạo CNTT&TT là công cụ DH cho GV 3. CNTT&TT những thách thức với việc sử dụng trong lớp học 115 4. CNTT&TT ở Việt Nam và Bình Dương 116 5. Các trang về CNTT có thể tham khảo 118 6. Kho học liệu mở Việt Nam chính thức “mở cửa” 120 7. Hướng dẫn khai thác internet phục vụ DHLS 121 8. Giới thiệu giao diện một số website 127 Phần V. Đề xuất ứng dụng CNTT&TT kết hợp SBT để đổi mới PPDH LS ở trường THPT 1. CNTT&TT hỗ trợ đổi mới PPDH LS ở THPT 129 2. Nguyên tắc ứng dụng CNTT&TT để đổi mới PPDH LS ở THPT.130 3. Cấu trúc của GAĐT hỗ trợ DHLS 131 4. Quy trình xây dựng GAĐT hỗ trợ DHLS 132 5. Ý nghĩa và những hạn chế của việc ứng dụng CNTT&TT trong việc đổi mới PPDH LS 134 7 Trường THPT Dĩ An Nguyễn Chí Thuận 6. Đề xuất một số biện pháp chủ yếu giúp HS nắm vững kiến thức trong DHLS ở THPT 135 Kết hợp lời nói của GV và HS với đồ dùng trực quan nhằm tạo biểu tượng cụ thể, sinh động về sự kiện LS Sử dụng tài liệu tham khảo kết hợp SBT với trao đổi thảo luận sẽ làm sáng tỏ sự kiện của bài học LS Sử dụng câu hỏi để tổ chức trao đổi thảo luận BTLS là phương tiện quan trọng trong DH giúp HS nắm vững kiến thức Thường xuyên củng cố ôn tập là biện pháp rất tốt giúp HS nắm vững kiến thức Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết hợp với tự kiểm tra, đánh giá của HS Phần VI. Sự chuẩn bị cho “năm học CNTT 2008 – 2009” 1. Trước thềm “năm học CNTT 2008 – 2009” 143 2. Bắt đầu từ năm học 2008 – 2009 HS được rút bớt thời lượng học tập quá tải 144 3. Mười một giải pháp trước mắt của ngành GD 145 4. Xây dựng một chương trình phổ thông mới sau năm 2010 147 5. Từ năm học 2008 – 2009 triển khai mô hình “trường học thân thiện trên toàn quốc” 148 6. Bốn giải pháp cần làm ngay 149 7. Hoàn thiện phương án tuyển sinh đại học 150 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 8 Trường THPT Dĩ An Nguyễn Chí Thuận ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Trong năm học 2006-2007 tôi đã áp dụng đề tài “Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở Trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử” và bước đầu đã đạt kết quả một số kinh nghiệm để làm hành trang trong quá trình tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) bộ môn lịch sử (LS) của mình cố gắng trong năm học 2007-2008 được hiệu quả cao hơn năm học trước. Với suy nghĩ phải tìm những biện pháp tối ưu nhất trong quá trình đổi mới PPDH bộ môn LS ở Trường THPT nên tôi đã luôn luôn cố gắng học hỏi không ngừng về nội dung và PP giảng dạy với mục đích mong muốn làm cho tiết dạy LS tạo được sự hứng thú học tập ở các em HS. 2. Từ dư luận của báo chí về việc dạy học lịch sử ở THPT Trong thời gian gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến văn đề giảng dạy môn LS trong các trường học. Kết quả môn thi LS qua các kỳ thi là con số báo động đến tất cả HS, đồng thời là nỗi lo của toàn xã hội trước sự hiểu biết của giới trẻ về LS nước nhà. (Sài Gòn Giải Phóng) - Làm thế nào không còn hàng ngàn bài thi sử dưới điểm trung bình vào mùa thi đại học (ĐH) cũng như tại các cuộc thi khác? Ngành giáo dục (GD) phải đổi mới ra sao để môn Sử trở nên hấp dẫn, sinh động hơn? Ngày 31-7-2007, ngay sau khi Báo SGGP có bài “Điểm thi môn Sử vào ĐH quá thấp : Hậu quả của đổi mới… nửa vời”, nhiều nhà giáo và 9 Trường THPT Dĩ An Nguyễn Chí Thuận bạn đọc đã góp ý kiến tâm huyết. PGS.TS Phạm Xanh cho rằng hiện nay chúng ta đang “đối xử” không công bằng giữa các môn học. Nếu như một tuần có tới 5 đến 7 tiết Toán thì tại sao chỉ có một tiết học LS. Phải chăng vì môn Sử là môn phụ? Và sự “đối xử” đó đã được phản ánh qua các kỳ thi tốt nghiệp và đại học vùa qua khi điểm môn LS thấp tới mức “kinh hoàng”. Theo PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế - Chủ nhiệm Khoa LS Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội. Mỗi tuần có 1 đến 2 tiết sử thì đừng “đòi hỏi” các em khi đi thi đạt điểm môn Sử cao như môn Toán, Lý, Hóa PGS Nguyễn Hải Kế hiện đang làm cố vấn cho game show Theo dòng LS của Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam, có một một bạn trẻ của trường THPT Marie Curie đã nói với ông: Em thích học Sử, em hiểu được vai trò của LS đối với việc hình thành nhân cách con người. Nhưng bây giờ em phải học những môn để thi ĐH nên không có nhiều thời gian cho môn LS. Nếu như em có học môn Sử nhiều thì bố mẹ em sẽ cấm ngay bởi môn đó em không thi ĐH… Đỗ Kim Chung (ĐH KHXH&NV TP.HCM): “Nếu xét ở khía cạnh để nắm các cứ liệu thì điều đó đúng, nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc học thuộc lòng thì sẽ rất dễ quên khi không nhắc đến nó thường xuyên. Khi kiểm tra, đánh giá (KT – ĐG) kết quả DH, đề KT đều theo kiểu như: anh (chị) hãy nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của ; anh (chị) hãy cho biết các nội dung của hiệp định Cũng không sai nếu nói rằng HS lớp 2 học thuộc lòng cũng có thể trả lời được hết những câu hỏi kiểu đó. Tư duy ấy làm HS thụ động với môn sử, cứ học vẹt từng câu, từng chữ đến khi KT và chép đầy đủ ý vẫn qua. Nhiều năm học môn sử ở trường phổ thông, tôi chưa từng gặp câu hỏi kiểu như: Tại sao chúng ta ký hiệp định Vì sao sau Cách mạng tháng 8-1945 nước ta đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Những câu hỏi “mở” mang tính tư duy, suy nghĩ để chọn ý cho phù hợp thì khá hiếm hoi. Thêm vào đó, lịch sử của cả một thời kỳ với đầy những biến động cùng hàng trăm sự kiện lớn nhỏ, chi chít những ý nghĩa, nguyên nhân được viết trong một cuốn sách khá dày nhưng thời lượng học quá ít. Trong khi đó, HS còn nhiều môn 10 [...]... đề lớn : -Ứng dụng CNTT& TT vào PPDH LS ở trường THPT -Đổi mới PP kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS THPT -Kết hợp sách BTLS với sử dụng GAĐT trong quá trình soạn giảng bài dạy ở trường THPT 8 Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu : “Ứng dụng CNTT& TT kết hợp sách BT để đổi mới PPDH LS ở trường THPT + Khách thể nghiên cứu : Môn LS lớp 10 và 11 ở trường THPT + Phạm vi... đó có CNTT Tổ chức các chuyên đề trong tổ, nhóm chuyên môn về đổi mới phương pháp giảng dạy có sử dụng phương tiện CNTT một cách hợp lý nhằm nâng cao chất lượng bài giảng Chú ý tránh hiện tượng lạm dụng phương tiện, hình thức hoá bài giảng, không có tác dụng trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy phát huy tính tích cực của học sinh Mỗi trường học phải xây dựng kho học liệu điện tử, tập hợp các bài. .. cập và nâng cao trình độ tin học tại cơ sở Trong năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức các khoá đào tạo sử dụng phần mềm dạy học bộ môn, các hội thảo về xây dựng, sử dụng phần mềm và bài giảng điện tử trong việc đổi mới phương pháp dạy học 1- Triển khai đồng bộ ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục và đào tạo Thực hiện nghiêm túc việc trao đổi thông tin trên mạng (thông qua trang web của Sở và hệ... dụng CNTT vào việc đổi mới PPDH để chuẩn bị bước vào năm học mới “Năm học công nghệ thông tin” BGH trường THPT Dĩ An thiết kế 3 phòng dạy học đa chức năng (trong đó có một phòng sử dụng di động GV có thể dạy ngay tại lớp học) , 2 phòng vi tính nối mạng internet, tổ chức các lớp bồi dưỡng tin học trình độ A cho CBGV của đơn vị, luôn động viên khuyến khích GV ứng dụng CNTT& TT để đổi mới PPDH Trong năm học. .. các bài giảng, các đề tài nghiên cứu về đổi mới nội dung và PPDH LS ở trường THPT của các trường ĐHSP, Viện nghiên cứu xã hội, khảo sát chất lượng dạy học môn LS ở các trường THPT để định hướng làm sáng tỏ hơn các luận điểm khoa học mà đề tài quan tâm đang giải quyết Kết hợp với thực tế qua quá trình giảng dạy chương trình thay sách lịch sử lớp 10 và 11 và những vấn đề có thể đề xuất những biện pháp. .. chuyển biến tích cực về ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy Tập trung nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị; mở rộng việc đưa Tin học vào giảng dạy trong các nhà trường; đổi mới nhận thức và nâng cao kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động, trọng tâm vào công tác giảng dạy, xây dựng kho học liệu điện tử trong từng trường học, từng quận,... việc nhận thức, trình bày, diễn đạt và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo PGS-TS NGUYỄN THỊ CÔI, Khoa Lịch sử, ĐH Sư phạm Hà Nội: Làm một cuộc cách mạng về vị trí môn lịch sử Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học Sử của HS rất cần thiết, có tác dụng góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Muốn đổi mới cần xây dựng và sử dụng các dạng sách bài tập (BT) LS trong dạy học có vai trò rất quan trọng đối... lý và giảng dạy Tập trung nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị; mở rộng việc đưa Tin học vào giảng dạy trong các nhà trường; đổi mới nhận thức và nâng cao kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động, trọng tâm vào công tác giảng dạy, xây dựng kho học liệu điện tử trong từng trường học, từng quận, huyện và toàn thành phố” 1 Củng cố và. .. CNTT& TT đã ảnh hưởng sâu sắc tới GD – ĐT đặc biệt là trong đổi mới PPDH CNTT& TT đang tạo ra những thay đổi của một cuộc cách mạng GD, vì nhờ có cuộc cách mạng nầy mà GD đã có thể thực hiện được các tiêu chí mới : Học mọi nơi, Học mọi lúc, Học suốt đời; Dạy cho mọi người và mọi trình độ tiếp thu khác nhau; Thay đổi vai trò của người dạy, người học, đổi mới cách dạy và cách học Ở nước ta ứng dụng CNTT& TT trong... và các nguồn khác theo từng bộ môn đưa vào kho tư liệu nhà trường Tổ chức tham quan, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm ứng dụng CNTT với các đơn vị khác trong và ngoài Thành phố 28 Trường THPT Dĩ An Nguyễn Chí Thuận 3- Mở rộng việc đưa Tin học vào giảng dạy trong các nhà trường Trên cơ sở điều kiện vật chất, thiết bị hiện có, các đơn vị trường học cần mở rộng các loại hình giảng dạy tin học trong các trường . tự học SBT LS ở nhà của HS Đổi mới nội dung tự học kết hợp SBT LS ở nhà của HS Đổi mới PP tự học kết hợp SBT LS ở nhà của HS 8. Sử dụng sơ đồ trong GAĐT nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả DHLS ở. xuất ứng dụng CNTT& amp;TT kết hợp SBT để đổi mới PPDH LS ở trường THPT 1. CNTT& amp;TT hỗ trợ đổi mới PPDH LS ở THPT 129 2. Nguyên tắc ứng dụng CNTT& amp;TT để đổi mới PPDH LS ở THPT. 130 3. Cấu. ĐT về ứng dụng CNTT trong sử dụng TBDH để thay SGK lớp 12 5. Sử dụng SGK và SBT LS để đổi mới PPDH LS ở trường THPT 58 6. Vận dụng lí thuyết thông tin để tổ chức HS làm việc với SGK và SBT LS
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN CỰC HAY_Ứng dụng CNTT và Truyền thông kết hợp Sách bài tập để đổi mới Phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT, SKKN CỰC HAY_Ứng dụng CNTT và Truyền thông kết hợp Sách bài tập để đổi mới Phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT, SKKN CỰC HAY_Ứng dụng CNTT và Truyền thông kết hợp Sách bài tập để đổi mới Phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT

Từ khóa liên quan