SKKN một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới tại việt nam (VNEN)

26 28.9K 211
SKKN một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới tại việt nam (VNEN)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chúng ta thấy rằng để có được một sản phẩm tốt , ngoài việc cần một bàn tay khéo léo , chăm chỉ và có trình độ cao của người thợ, cần có một môi trường lao động chuyên nghiệp , chất lượng , cơ sở vật chất đảm bảo được yêu cầu sản xuất, Còn để có những thế hệ học sinh có đủ đức, đủ tài phát triển toàn diện thì đòi hỏi ngay từ bậc Tiểu học môi trường học tập sinh hoạt của các em phải đảm bảo tốt , phù hợp với lứa tuổi tạo cho các em hứng thú, tích cực khi đến trường . Để nâng cao chất lượng dạy học thì đòi hỏi người thầy phải tận tâm với nghề nghiệp và thường xuyên học hỏi để đổi mới phương pháp dạy học Tôi cứ băn khoăn mãi: “Làm thế nào để các em hứng thú học tập hơn?” “ Làm sao không dùng hình phạt mà học sinh có kết quả học tập tốt hơn?” “ Làm sao các em có cảm giác, mỗi ngày đến trường là một niềm vui?” “ Làm sao học sinh tự giác, tự tin, tự học, tự quản, tự trọng trong mô hình trường học VNEN”

1 PHẦN MỞ ĐẦU: 1.1 Lý chọn đề tài 1.1.1: Cơ sở lí luận: Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước Đất nước ta thời kì mở cửa, hội nhập phát triển, công đổi kinh tế xã hội diễn ngày, khắp đất nước địi hỏi phải có lớp người lao động mới, có lĩnh, có lực, chủ động sáng tạo Dám nghĩ dám làm thích ứng với thực tiễn xã hội thay đổi phát triển Nhu cầu đòi hỏi ngành giáo dục phải có thay đổi cho phù hợp với tình hình đất nước Nhà trường khơng cung cấp cho học sinh tri thức khoa học cách có hệ thống, mà rèn cho học sinh kĩ năng, kĩ xảo, kĩ sống cần thiết để hình thành phát triển phẩm chất tốt đẹp cho học sinh Giáo dục Tiểu học móng để đạt mục tiêu Hiện nay, nhà trường tích cực nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đa số giáo viên thường gặp khó khăn tình trạng học sinh lười học, ham chơi, học sinh không thuộc không chuẩn bị trước nhà, nhút nhát, khơng tích cực tham gia thảo luận nhóm, cặp tình trạng ảnh hưởng khơng đến kết học tập học sinh Mỗi cấp mang tính đặc thù riêng Ở cấp Tiểu học , cấp học tảng giáo dục phổ thông , cấp học đặt móng ban đầu việc hình thành phát triển tồn diện nhân, cách trí tuệ , kĩ lao động Nếu Tiểu học , em có mơi trường học tập , rèn luyện tốt trang bị đầy đủ,chu đáo tri thức khoa học tựnhiên, khoa học xã hội , biết yêu sống hướng tới đẹp sau em học tập tốt cấp học trên, ứng xử tốt mối quan hệ xã hội , phát triển toàn diện Chúng ta thấy để có sản phẩm tốt , việc cần bàn tay khéo léo , chăm có trình độ cao người thợ, cần có mơi trường lao động chun nghiệp , chất lượng , sở vật chất đảm bảo u cầu sản xuất, Cịn để có hệ học sinh có đủ đức, đủ tài phát triển tồn diện địi hỏi từ bậc Tiểu học môi trường học tập sinh hoạt em phải đảm bảo tốt , phù hợp với lứa tuổi tạo cho em hứng thú, tích cực đến trường Để nâng cao chất lượng dạy học địi hỏi người thầy phải tận tâm với nghề nghiệp thường xuyên học hỏi để đổi phương pháp dạy học Tôi băn khoăn mãi: “Làm để em hứng thú học tập hơn?” “ Làm khơng dùng hình phạt mà học sinh có kết học tập tốt hơn?” “ Làm em có cảm giác, ngày đến trường niềm vui?” “ Làm học sinh tự giác, tự tin, tự học, tự quản, tự trọng mơ hình trường học VNEN” 1.1.2: Cơ sở thực tiễn: Bắt đầu từ năm học 2008 – 2009 ngành giáo dục phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực Tiểu học”.Đây tín hiệu đáng mừng cho quan tâm đến giáo dục,là bước tiến vượt bật ngành Tạo điều kiện cho giáo viên làm việc bầu khơng khí tích cực vào thực chất chuyên môn, học sinh nhận thấy tơn trọng, tìm niềm vui, tin tưởng, đồn kết, tình bạn sáng, trân trọng tình thầy trị GV giáo dục tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước cho học sinh Xây dựng giáo dục lhiện đại giúp học sinh chủ động học tập thân thiện với bạn bè, thầy cô với người xung quanh Học sinh biết tích cực hoạt động học tập, bước đầu rèn luyện kĩ sống là: Học để biết Học để làm Học để tự khẳng định Học để chung sống Hiện đổi phương pháp dạy học cịn nhận cộng hưởng tích cực từ vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, có nội dung quan trọng Dạy Học hiệu thông qua đổi phương pháp dạy học giáo viên phương pháp học tập học sinh Việc đổi phương pháp dạy học hiệu đề cao trách nhiệm đội ngũ giáo viên môi trường sư phạm thân thiện phát huy vai trị tích cực học tập học sinh Xác định rõ vai trò quan trọng việc đổi phương pháp dạy học trước thực trạng cịn khó khăn như: sở vật chất phục vụ dạy học điều kiện làm việc thầy , điều kiện học tập trò, quan tâm chăm chút lực lượng xã hội học sinh Bản thân mạnh dạn áp dụng kinh nghiệm đút rút thực tiễn dạy - học đưa lại hiệu thiết thực nhận thấy : “ Đổi phương pháp dạy học theo mơ hình trường học VNEN ” giải pháp có tầm quan trọng định việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường Đây lý tơi tìm tịi áp dụng “ Một số giải pháp đổi phương pháp dạy học theo mơ hình trường học Việt Nam (VNEN)” 1.2 Điểm đề tài, sáng kiến, giải pháp Bản thân áp dụng phương pháp dạy học theo mơ hình trường học (VNEN) vào q trình dạy học Với mong muốn giúp học sinh phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo học tập rèn luyện số kĩ : Kĩ hợp tác; kĩ học nhóm; kĩ giao tiếp từ bậc Tiểu học Góp phần nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 1.3 Phạm vi áp dụng đề tài: Đề tài nghiên cứu đổi phương pháp dạy học nhằm mang lại hiệu cao mơ hình trường học Đề tài thực lớp 3D nơi tơi giảng dạy Cụ thể tình sau: + Lớp 3D,Tổng số học sinh: 24 em Trong đó: 10 nữ, 13 nam + Thời gian áp dụng từ : Từ tháng năm 1012 đến ngày 15 tháng năm 2014 PHẦN NỘI DUNG 2.1 THỰC TRẠNG CỦA VIỆC ĐỔI MỚI PPDH THEO MÔ HÌNH VNEN Trường tơi cơng tác đóng địa bàn xã thuộc vùng nông thôn, nguồn thu nhập chủ yếu người dân từ nông nghiệp, số bn bán nhỏ , đời sống kinh tế xã hội có nhiều cải thiện chưa nghèo khó, trình độ văn hóa , nhận thức nhân dân khơng đồng việc học học sinh nơi điều trăn trở - Vấn đề đổi phương pháp dạy học đặt tất cấp học hệ thống giáo dục Đặc biệt, tiến hành đổi chương trình sách giáo khoa vấn đề đổi phương pháp dạy học trở thành yêu cầu cấp thiết Phong trào đổi phương pháp dạy học diễn rộng khắp ngành giáo dục toàn quốc Tuy nhiên việc đổi phương pháp dạy học theo mơ hình trường học (VNEN) thử nghiệm chưa thực cách đồng trường học, cấp học, vùng miền nước - Việc sử dụng phối hợp PPDH, kỹ thuật dạy học để phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh hạn chế Việc gắn nội dung dạy học với tình thực tiễn để giải chủ đề phức hợp thực tiễn chưa trọng - Kiểu dạy học phổ biến nhiều môn học giáo viên truyền thụ nội dung trình bày SGK, học sinh nghe ghi nhớ cách thụ động Xem xét thực trạng đổi phương pháp dạy học tơi thấy có thuận lợi khó khăn sau: a Thuận lợi: - Môi trường giáo dục nhà trường đảm bảo, dân chủ, thân thiện, đổi hoạt động giáo dục, đủ điều kiện cho việc triển khai chủ trương thực việc làm đổi nhà trường - Nhà trường đạo tốt công tác bồi dưỡng giáo viên theo hướng tự học, tự bồi dưỡng, tự làm đồ dùng dạy học, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp qua sinh hoạt chuyên môn tổ, trường Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng tài liệu Hướng dẫn học tập để tự học, tự đánh giá; tổ chức cho học sinh hoạt động khám phá, phát kiến thức, kĩ thơng qua q trình học tập mang tính hợp tác Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn học sinh cần thiết - Nhà trường tạo gắn kết chặt chẽ với phụ huynh cộng đồng nhằm phát huy vai trị tích cực phụ huynh cộng đồng tham gia nhà trường hoạt động giáo dục học sinh với hình thức hoạt động phù hợp như: thực xây dựng đồ cộng đồng, Tổ chức Hội đồng tự quản học sinh; Xây dựng góc học tập thư viện lớp học/hướng dẫn đồ dùng tự làm… b Khó khăn: - Trường học xây dựng kiên cố ,nhưng chưa trang bị đầy đủ thiết bị đồ dùng dạy học cho tất môn học, phòng ngoại ngữ, phòng nghệ thuật thiếu nhiều phương tiện dạy học giúp học sinh tích cực, tự giác học tập - Trường học xa nhà học sinh, học sinh cịn nhỏ, lại cịn khó khăn, lúc trời mưa - Địa phương nhiều khó khăn lớp có nhiều gia đình HS thuộc diên hộ nghèo, cận nghèo - Phần lớn cho mẹ em làm xa nhà, trình độ học vấn thấp, có học sinh cha mẹ vắng nên em phải với ơng bà em chưa quan tâm mức đến việc học - Các em học sinh tiểu học nhỏ, ham chơi, chưa ý thức hết tầm quan trọng việc học tập, chưa tự giác học tập - Không đủ đồ dùng học tập cho hoạt động nhóm, cặp đơi dẫn đến tình trạng học sinh khơng đủ đồ dùng để thao tác, nhóm trưởng chưa nắm cách điều hành nhóm nguyên nhân dẫn đến tình trạng HS chưa tích cực, chưa tạo thân thiện Kết khảo sát chất lượng đầu năm học 2013 - 2014 Tổng Môn Số số HS HS Giỏi SL % Khá SL dự % TB SL % Yếu SL % KT Toán 24 24 25 33.3 37.5 4.2 T Việt 24 24 20.8 33.3 10 41.7 4.2 2.2 CÁC GIẢI PHÁP: Ngay từ đầu năm học 9/2012 -5/2014 trường vận dụng phương pháp dạy học theo mơ hình VNEN Tơi mạnh dạn nghiên cứu đề tài có giải pháp sau: 2.2.1 Giải pháp : Xâydựng lớp học thân thiện a/.Tăng cường cơng tác trang trí lớp học : Mỗi ngày đến trường, đến lớp ngày vui, thân em thêm yêu trường yêu lớp, gắn bó với ngơi nhà chung Việc trang trí lớp học thân thiện sáng tạo phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh tạo cho em nhận thức đẹp có ý thức gìn giữ trường lớp đẹp, góp thêm cho lớp học luồng khơng khí thân thiện, thoải mái, sinh động, hăng say học, rèn luyện kĩ sống cho học sinh Vận dụng theo cách thức tổ chức mơ hình trường học VNEN, lớp tơi tạo nên góc thân thiện sau : - Hộp thư vui kết tinh bè bạn” “Ngôi nhà yêu thương 3D” – nơi hội tụ cảm xúc thành viên lớp Ngay lập tức, góc nhỏ đáng yêu tạo nên hiệu ứng sôi tới bạn học sinh Mỗt buổi sáng, thư với dòng chữ nguệch ngoạc chất chứa bao tình cảm sâu lắng, mảnh giấy nhỏ bé, hình vẽ ngộ nghĩnh đáng yêu bạn bè lớp, ảnh ghi lại khoảnh khắc lớp xuất tường nhà - Hịm thư điều em muốn nói: Mục đích nhằm giúp cho học sinh có hội bày tỏ ý kiến, điều em khơng tiện nói trước lớp, ý kiến, chia sống, hoàn cảnh gia đình, tâm sinh lý….Giúp cho học sinh bày tỏ tất vướng mắc sống học tập, em viết thư nhỏ gửi vào hòm thư lớp cuối tuần GV mở hòm thư phân loại có cách xử lý cho vấn đề học sinh đặt ra, phối hợp với gia đình, nhà trường, địa phương để có cách giảo tế nhị có hiệu - Góc cộng đồng: Giáo viên học sinh sưu tầm, giới thiệu văn hóa lịch sử địa phương, dân tộc, tác phẩm thơ ca hò vè, trò chơi dân gian….Các sản phẩm địa làm Chính hoạt động kích thích em hứng thú tìm tịi, sưu tầm, giới thiệu qua giúp em thêm yêu văn hóa, lịch sử truyền thống cách tự nhiên, bền vững - Góc thư viện: Là tủ sách thân thiện có đóng góp phụ huynh, học sinh , giáo viên, có giúp đỡ nhà trường địa phương tạo điều kiện cho em ham đọc sách, mở rộng hiểu biết, phát triển khả đọc cho em Rèn kĩ sống có trách nhiệm, có ý thức bảo quản tài sản chung, có thói quen sống gọn gàng, ngăn nắp Ngồi việc đọc sách tăng thêm vốn tri thức, học sinh tham gia hoạt động giới thiệu sách em giáo viên phụ trách lớp hướng dẫn, giúp em tự tin hơn, diễn đạt tốt Đây kĩ sống cần thiết cho sau - Cây hoa học tập, bảng đo tiến độ, phản ánh rõ ràng, xác, cơng khai kết học tập nhóm,cá nhân học sinh sau hoạt động, Việc tuyên dương cá nhân, nhóm chào cờ đầu tuần kích thích học sinh tích cực, tự giác học tập để đạt kết cao Giáo viên thân thiện, gần gũi với học sinh, lời nhắc nhở nhẹ nhàng giáo viên đạt kết cao Viết câu nhắc nhở hịm hỉnh như: “Cho tơi xin rác !” dán trước mặt thùng rác nơi HS dễ thấy Hay câu: “Tắt đèn, tắt quạt không cần thiết bạn ! ” Các hiệu lớp mang ý nghĩa quan trọng mang tính giáo dục cao ví dụ: “ Dạy tốt - học tốt”, “mỗi ngày đến trường niềm vui”, nội qui học sinh , Năm điều Bác Hồ dạy”, Xây dựng đủ góc học tập, bảng, biểu mẫu qui định lớp VNEN b/Thành lập ban hội đồng tự quản Đây mơ hình khơng đổi tổ chức lớp học, trang trí lớp mà trình dạy học đổi từ dạy - học lớp sang dạy - học theo nhóm Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Lấy học sinh làm trung tâm hoạt động dạy học giúp em tự chiếm lĩnh kiến thức tạo điều kiện tốt để học sinh tham gia vào trình học tập Ngồi mơ hình trường Tiểu học kiểu giúp học sinh rèn phương pháp tự học, tự giác, tự quản, tự trọng, tự tin, tự đánh giá, tự hợp tác, tự rèn luyện kỹ năng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh Hội đồng tự quản học sinh biện pháp giáo dục nhằm thúc đẩy phát triển đạo đức, tình cảm xã hội học sinh thơng qua kinh nghiệm hoạt động thực tế em nhà trường mối quan hệ với người xung quanh Cách lập hội đồng tự quản học sinh theo sơ đồ sau: HĐTQHS CHỦ TỊCH HĐTQ PHÓ CT HĐTQ PHÓ CT HĐTQ BAN HỌC TÂP BAN THƯ VIỆN BAN QUYỀN LỢI HỌC SINH BAN ĐỐI NGOẠI BAN SỨC KHỎE VỆ SINH BAN VĂN NGHỆ TDTT Sự thay đổi tổ chức lớp học theo mơ hình VNEN với Hội đồng tự quản học sinh thay đổi vai trò, nhiệm vụ học sinh tổ chức mình; thể tính tự chủ, tự giác, phát huy sáng tạo tôn trọng ý kiến em nhiều Nhóm phận gắn kết xuyên suốt trình, có điều kiện để rèn luyện kĩ hợp tác nhóm c/ Phát huy vai trị nhóm trưởng: Học theo mơ hình VNEN, bàn ghế xếp cho học sinh ngồi đối diện HS tự thảo luận, tự tìm khúc mắc tự đưa phương án giải Mỗi nhóm có học sinh, ngồi qy trịn theo mơ hình sau Thành viên Nhóm trưởng thành viên nhóm Thành viên Thành viên Ưu điểm phương pháp học nhóm phát huy rõ nét học nhóm theo mơ hình VNEN, tất học sinh nhóm luân phiên làm nhóm trưởng, hướng dẫn bạn nhóm để điều hành hoạt động giáo viên yêu cầu khơng có học sinh ngồi cuộc, không học sinh ngồi chơi Tuy nhiên để tiết học dạy theo mơ hình VNEN thành cơng hay khơng phụ thuộc nhiều vào nhóm trưởng Và cơng việc nhóm trưởng là: Thay giáo viên điều hành bạn hoạt động nhóm Xác định mục tiêu hoạt động nhóm Phân công nhiệm vụ cho công thành viên nhóm Một điều quan trọng nhóm trưởng phải biết tự làm để huy động tham gia thành viên vào giải nhiệm vụ nhóm phải tạo tương tác đa chiều thành viên nhóm Hướng dẫn bạn biết cách tìm kiếm hỗ trợ giải số khó khăn gặp phải Biết quản lí sử dụng thời gian hiệu quả, biết sử dụng bảo quản tài liệu học tập Biết tổ chức quản lí cơng việc Biết giơ thẻ hồn thành cơng việc biết giơ thẻ cứu trợ không tự giải công việc Cách 1: Vào cuối đầu buổi học giáo viên cần mời nhóm trưởng ngồi lại tạo thành nhóm hướng dẫn em cụ thể bước Ví dụ: Sau ghi xong đề nhóm trưởng điều khiển bạn đọc mục tiêu: - Nhóm trưởng nói to đủ cho nhóm nghe (Mời bạn đọc mục tiêu Bạn đọc xong giơ tay lên) - Nhóm trưởng nói: Mình mời bạn A đọc mục tiêu thứ - Mời bạn B đọc mục tiêu thứ hai… (Sau bạn nhóm đọc xong giơ thẻ hoàn thành lên để giáo viên biết đến kiểm tra) Cách 2: Đối với nhóm cịn yếu, nhóm trưởng làm việc cịn lúng túng Vì vậy, người giáo viên phải người “làm mẫu” đóng vai trị nhóm trưởng khơng phải vai trị người giáo viên Ví dụ: Bài “Ơn tập bảng nhân bảng chia” ( tài liệu toán lớp trang 15) Bài tập 1: Ôn tập bảng nhân, bảng chia 2,3,4,5 Câu a: Yêu cầu tài liệu : Em đố bạn đọc bảng nhân, chẳng hạn bảng nhân 2, em nghe bạn đọc sửa lỗi có cho bạn - Nhóm trưởng ( tức giáo viên làm mẫu) làm việc sau: + Mời bạn thảo luận theo nhóm 2: Bạn A với bạn B nhóm, bạn C với bạn D nhóm… + Các nhóm tự đố đọc bảng nhân, chẳng hạn bảng nhân 2, nghe bạn đọc sửa lỗi có cho bạn + Sau nhóm làm xong, nhóm trưởng điều khiến đặt câu hỏi đố bạn nhóm trả lời, sau mời bạn khác nhận xét cuối đến ý kiến thống 10 giải trí thú vị ấy, HS thân thiết, quý mến chắn em sẵn sàng giúp đỡ gặp khó khăn học tập sống Qua thời gian áp dụng phương pháp trên, thân nhận thấy công tác tự quản lớp học mang lại lợi ích cụ thể, sát thực sau: - Nền nếp lớp học ngày tốt hơn, có quy củ Học sinh tự giác việc tự học, trình bày - Kỹ giao tiếp em trơi chảy, lưu lốt hơn; em tự tin giao tiếp, học tập… - Học sinh ý thức tinh thần trách nhiệm hoạt động, phong trào thi đua lớp; tinh thần đoàn kết, kĩ hợp tác khả làm việc theo nhóm hiệu cao Như xây dựng lớp học tự quản việc làm cần thiết giáo viên nào, người giáo viên cần chủ động đóng vai trị người cố vấn, hướng dẫn, điều khiển từ xa trợ giúp học sinh nuôi dưỡng ý thức, tạo dựng môi trường tự quản Bởi có học sinh, em khơng phải khác người có quyền lợi trách nhiệm gắn bó, xây dựng, điểm tô cho lớp học - nhà thứ hai trở lên thân thiện, gần gũi đẹp mắt người.Học theo nhóm chủ yếu; học lớp học 2.2.2.Giải pháp 2: Đổi phương pháp dạy giáo viên a/ Người giáo viên phải hiểu đổi phương pháp dạy học theo mơ hình VNEN nào? Phương pháp dạy học theo mơ hình VNEN phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm vừa giá đỡ, vừa trụ cột chi phối hoạt động sư phạm nhà trường VNEN Tổ chức lớp học không phù hợp với phương pháp VNEN mà tạo môi trường sư phạm thân thiện, dân chủ, hợp tác thành viên trường với cộng đồng Mơ hình VNEN tạo điều kiện cho giáo viên học sinh phát huy tốt lực cá nhân giá trị đích thực 12 em Kiểu cấu trúc học khuyến khích sử dụng mơ hình VNEN, tổ chức dạy học người ta thường khuyến khích sử dụng quy trình thơng qua hoạt động trải nghiệm, khám phá, phát HS chúng gồm bước chủ yếu sau: Gợi động cơ, tạo hứng thú học Trải nghiệm Phân tích, khám phá,rút Thực hành,vận dụng Để làm tốt bước này, đòi hỏi thân người giáo viên phải tự thiết kế, đạo diễn hoạt động học tập để giúp HS tự phát kiến thức, phân tích kiến thức sử Chẳng hạn: dụng Bước 1: Tạo kiến hứng thú thức cho học sinh Muốn khơng khí lớp học vui tươi, kích thích tò mò, khơi dậy hứng thú học sinh chủ đề học Thì giáo viên phải nghiên cứu thật kỹ tài liệu để lựa chọn hình thức cho phù hợp, là: đặt câu hỏi, câu đố vui, kể chuyện, tình huống, tổ chức trị chơi sử dụng hình thức khác… Ví dụ : Bài 5: Ôn tập bảng nhân bảng chia ( tài liệu Toán lớp trang 15) Trước vào tiết học, GV tổ chức HS chơi trò chơi “Kết bạn” Các em biết “kết 4” mà lớp có 24 bạn thành lập nhóm, “kết 5” lớp thành lập nhóm cịn dư bạn ( bạn bị dư bị phạt) …Thơng qua trị chơi, HS cảm thấy trị chơi mà vừa tham gia gần gũi với thân, không trị chơi cịn kích thích tính tị mị, khơi dậy hứng thú học tập giúp em muốn tiếp tục trải nghiệm kiến thức b/ - Đổi phương pháp dạy giáo viên: Tăng cường việc sử dụng phối hợp phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học để phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh, gắn nội dung dạy học với tình thực tiễn để giải chủ đề phức hợp thực tiễn - Trước tiên giáo viên phải nắm phương pháp dạy học tích cực kỹ thuật dạy học tích cực áp dụng rộng rãi nhiều vùng miền mang lại kết cao : 13 - Các phương pháp dạy học tích cực : + Vấn đáp + Dạy học phát giải vấn đề + Dạy học hợp tác nhóm nhỏ + Phương pháp trường hợp - Các kỹ thuật dạy học tích cực : + Lắng nghe tích cực + Phản hồi tích cực + Kỹ thuật mảnh ghép + Kỹ thuật ổ bi + Kỹ thuật công não + Kỹ thuật sơ đồ tư Trao đổi với đồng nghiệm, chuyên môn để tuỳ theo theo môn, bài, lớp hay phần mà ứng dụng phương pháp dạy học nào, kỹ thuật dạy học cho phù hợp đặc biệt gắn học với thực tế sống để học sinh nhớ lâu, khơng bị gị ép Vai trị giáo viên phải thay đổi từ truyền thụ, giảng giải chi làm thay chuyển sang hướng dẫn, trợ giúp phù hợp, thời điểm Từ chỗ học sinh tiếp thu thụ động đến học sinh tự tìm kiếm qua tài liệu, thảo luận nhóm q trình điều chỉnh thân người học Mỗi giáo viên phải tự học, tự bồi dưỡng để biết cách khai thác yếu tố tích cực phương pháp dạy học truyền thống cách phù hợp có hiệu quả, đồng thời đưa quan điểm, mơ hình dạy học đại , tạo điều kiện cần thiết để giáo viên thực chuyển biến hoạt động dạy học, chuyển từ lối truyền thụ kiến thức chiều sang việc tổ chức hoạt động tự lập, tự khám phá, tự chiếm lĩnh tri thức, hình thành lực tự học, lực sáng tạo học sinh, đổi hình thức tổ chức dạy học Bồi dưỡng lực 14 tổ chức dạy học theo nhiều hình thức đa dạng, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi (cả tinh thần vật chất) cho giáo viên học sinh để tổ chức cách hiệu hoạt động dạy học Cụ thể sau : * Tổ chức dạy học phân hoá theo lực học sinh dựa tài liệu hướng dẫn thực chuẩn kiến thức kĩ Tài liệu chuẩn kiến thức giúp cho giáo viên chủ động lượng kiến - thức cho dạy - Phân loại học sinh theo lực thông qua kết học tập - GV môn phải thống lượng kiến thức qui định theo chuẩn kiến thức kỹ nhiều, không đủ thời gian thực đề xuất nhà trường cắt giảm Cần kiểm tra bổ sung số phần, thiếu chuẩn - kiến thức so với qui định chương trình * Sử dụng sách giáo khoa hợp lý giảng lớp, khắc phục dạy học theo lối đọc, chép: - Sử dụng sách giáo khoa làm phương tiện dạy học - Cần khai thác đầy đủ nội dung sách giáo khoa cập nhật thêm kiến thức , nội dung tích hợp địa tích hợp * Sử dụng hợp lý công nghệ thông tin giảng, khai thác tối đa thiết bị dạy học Cần sử dụng, khai thác công nghệ thông tin làm phương tiện dạy học - Ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho tiết dạy thêm sôi động, thu hút tập trung học sinh - Giáo viên thật phải có kiến thức ứng dụng công nghệ, sử dụng thành thạo máy, không phản tác dụng thực 15 Giáo viên phải nghiên cứu thật kỹ tài liệu để đổi phương pháp dạy học lại phải nghiên cứu kỹ tài liệu vì: + Bản chất tài liệu thiết kế “3 1” dùng cho học sinh dùng cho giáo viên trường Tiểu học thực theo mơ hình trường học EN Với học sinh, tài liệu hướng dẫn em tự học để đạt mục tiêu bài, tiến tới đạt mục tiêu năm học Với giáo viên , thiết kế để giáo viên dựa vào biết cách tổ chức hoạt động học tập cho HS, biết cách kiểm tra, biết cách đánh giá kết học tập học sinh, biết tự kiểm sốt việc dạy học + Giáo viên phải nghiên cứu kĩ để lường trước tình phát sinh nhằm giúp em tìm tịi, khám phá học + Thông qua tài liệu, vào trình độ học sinh lớp mình, vào điều kiện đồ dùng dạy học, lớp học độ khó yêu cầu tập Giáo viên chủ động thay thế, bổ sung điều chỉnh số lượng tập, thay đổi câu hỏi cho ngắn gọn, đơn giản Muốn làm điều đó, giáo viên phải nắm trình độ cụ thể học sinh, hiểu yêu cầu, dẫn hoạt động tài liệu để kịp thời có thay đổi điều chình phù hợp Ví dụ: Bài 4B: Người mẹ ( tài liệu Tiếng Việt trang 49) HĐ3: Chơi điền chữ giải câu đố ( logo nhóm 6) GV thay hình thức khác như: chia lớp thành đội chơi trò chơi “Tiếp sức” ghi nhanh chữ d hay r vào chỗ trống Để dạy học theo mơ hình VNEN đạt hiệu giáo viên phải phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh tham gia vào hoạt động giáo dục nhà trường Ngoài ra, thân giáo viên phải có sổ dự kiến kế hoạch dạy học ghi lại thành cơng khó khăn vướng mắc thực bước dạy học lớp - Giáo viên tự học, tự bồi dưỡng, tự chủ, linh hoạt phương pháp dạy học Tích cực tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, hoạt động chuyên đề tổ trường để học tập đổi phương pháp dạy học theo tinh thần VNEN 16 - Trong sinh hoạt tổ chuyên môn kịp thời đưa khó khăn, vướng mắc như: biện pháp để học sinh học nhóm tốt, biện pháp để giúp em nhóm trưởng điều khiển tốt hoạt động học tập nhóm, biện pháp đổi phương pháp dạy học hoạt động dạy cụ thể… tổ thảo luận để tìm cách giải tốt - Thường xuyên tự học hỏi qua sách báo, thông tin đại chúng, qua đồng nghiệp thông qua tiết học tốt, chuyên đề, thao giảng, tự tìm kiếm thông tin mạng nhằm nâng cao tay nghề, tìm phương pháp giảng dạy cho phù hợp với đối tượng học sinh - Hàng năm, thân đăng kí định hướng đổi năm học nhân rộng làm tài liệu tham khảo cho đồng nghiệp 2.2.3 Biện pháp 3: Đổi cách học học sinh - Học sinh tự học, tự làm việc với tài liệu hướng dẫn học (thay sách giáo khoa - đồ dùng học tập); trình chiếm lĩnh kiến thức khởi đầu việc học sinh đọc viết tên học, tiếp đến việc đọc mục tiêu học - việc HS phải biết làm học Hoạt động trình tự trải nghiệm nghiên cứu tài liệu, cá nhân trao đổi nhóm Trình tự học đến báo cáo kết học tập cá nhân nhóm thể tính độc lập tương đối cá nhân nhóm - Học sinh phải có nhận thức tự giác mục đích học tập tự lực , tích cực thực mục đích hành động - Học sinh học tập theo khả nhịp độ riêng phù hợp với trình độ nhận thức cá nhân học sinh Vì , kế hoạch dạy học cần bố trí cách linh hoạt - Có đạo , hướng dẫn khéo léo , hợp lý giáo viên người hướng dẫn 17 - Mỗi học sinh giao nhiệm vụ mục tiêu học tập cụ thể , ln tự điều chỉnh hoạt động để việc học phù hợp với nhịp độ tiếp thu thân - Phát huy tác dụng tích cực hình thức dạy học theo nhóm, theo cặp Học sinh nhóm trao đổi , bàn bạc , để hoàn thiện nhiệm vụ giao Giáo viên tập trung cho học sinh để giảng giải cần nhận xét , đánh giá chung hướng dẫn hoạt động cho toàn lớp - Hoạt động tự học học sinh vừa rèn luyện tính độc lập tích cực học sinh, đồng thời thúc đẩy tham gia hợp tác , tăng cường ý thức tập thể học sinh - Việc học tập tích cực nhóm hình thành cho em kĩ lắng nghe, kĩ định… trước đưa vấn đề, tạo tương tác thân thiện bạn nhóm, ln có thái độ hỗ trợ, tương trợ lẫn Tăng cường tính tích cực, chủ động, linh hoạt học sinh thật tham gia vào trình chiếm lĩnh kiến thức - Phát huy tốt vai trị nhóm trưởng để điều hành nhóm hoạt động học theo sách hướng dẫn học Thể vai trò cá nhân nhóm học sinh q trình tự đánh giá kết Tiến trình tự học học sinh tổ chức thông qua hoạt động chủ yếu sau : + Hoạt động khởi động + Nhận biết tên, mục tiêu học + Hoạt động + Đánh giá tiến độ ( Sau kết thúc hoạt động ) + Hoạt động thực hành + Tự đánh giá ( có giúp đỡ thầy/ cô giáo ) sau kết thúc học 18 + Liên hệ ứng dụng kiến thức học vào sống thực tế ngày ( gia đình địa phương ) học sinh - Tuy nhiên để học sinh dễ nhớ , dễ vận dụng thuận tiện cho giáo viên tổ chức hoạt động tự học ,học sinh thực 10 bước học tập sau : Với hình thức học nhóm q trình học tập, học sinh có nhiều hội độc lập suy nghĩ, bộc lộ ý kiến riêng làm việc cá nhân có nhiều hội phát huy lực hợp tác học nhóm, tranh luận, tự đánh giá thân đánh giá bạn Học sinh quen với học nhóm; tự điều khiển hoạt động nhóm từ giúp học sinh có ý thức để chủ động học tập Học sinh thể khả điều khiển hướng dẫn bạn khác học, giúp cho việc tổ chức 19 hướng dẫn cô giáo trước Một điều dễ nhận thấy, học sinh mạnh dạn, linh hoạt sáng tạo học tập, tư độc lập, hợp tác để phát chiếm lĩnh kiến thức học PHẦN KẾT LUẬN: 3.1 Ý nghĩa sáng kiến: Xuất phát từ thực tiễn địa phương nhà trường, thân biết vận dụng khéo léo, phù hợp giải pháp để thực đổi phương pháp dạy học Mặc dù việc áp dụng sáng kiến thời gian cha nhiều, song mang lại kết thit thc Qua trình tìm hiểu, nghiên cứu đề tài, thân nhận thấy: i mi phng phỏp dạy học yêu cầu cần thiết, phù hợp với yêu cầu giáo dục đại Mục tiêu đặt giáo viên phải tìm tịi, nghiên cứu nắm vững chương trình dạy học Mặt khác phải có khả tiếp cận, sử dụng đổi thường xuyên, nhằm đáp ứng yêu cầu cao hiệu quả, chất lượng giáo dục Biết cách khai thác yếu tố tích cực phương pháp dạy học truyền thống cách phù hợp có hiệu quả, đồng thời đưa quan điểm, mơ hình dạy học đại , tạo điều kiện cần thiết để giáo viên thực chuyển biến hoạt động dạy học, chuyển từ lối truyền thụ kiến thức chiều sang việc tổ chức hoạt động tự lập, tự khám phá, tự chiếm lĩnh tri thức, hình thành lực tự học, lực sáng tạo học sinh, đổi hình thức tổ chức dạy học Giáo viên thay đổi từ truyền thụ, giảng giải chí làm thay chuyển sang hướng dẫn, trợ giúp phù hợp, thời điểm Từ chỗ học sinh tiếp thu thụ động đến học sinh tự tìm kiếm qua tài liệu, thảo luận nhóm q trình điều chỉnh thân người học 3.2 Kết đạt Qua trình thực kết đạt năm học 2013 - 2014 sau: 20 Tổng số HS HS Môn Số Giỏi SL % Khá SL % TB SL % Yếu SL % dự 16 KT Học kì Tốn 24 24 10 42 10 42 T Việt 24 24 12 42 37.5 20.5 Toán 24 24 12 50 37.5 20.5 T Việt 24 24 14 58.3 21.2 20.5 Cả năm 3.3 Kiến nghị, đề xuất: Với cấp quản lý giáo dục : - Tăng cường đầu tư cho nhà trường sở vật chất như: (Phòng học, bàn ghế hai chỗ ngồi , hình tinh thể lỏng) - Cần tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường với trường dạy thí điểm VNEN để tạo mối quan hệ chia sẻ, học tập lẫn 21 Thực đề tài này, chúng tơi mong muốn góp phần đưa thực trạng đổi phương pháp dạy học : thuận lợi, khó khăn Qua đề số biện pháp nhằm đổi phương pháp dạy hc cú hiu qu Mặc dù cố gắng nhng kinh nghiệm trình độ thân hạn chÕ nªn chắn cịn nhiều thiếu sót Tơi mong đồng nghiệp, quý lãnh đạo giúp đỡ, góp ý để sáng kiến hồn thiện hơn, bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn din Tài liệu tham khảo T chc lp học theo mơ hình trường học - NXBGDVN Tài liệu tập huấn : Dạy học theo mơ hình trường học , Tập - NXBGDVN Tài liệu tập huấn : Dạy học theo mơ hình trường học , Tập - NXBGDVN Các phương pháp dạy học hiệu - NXBDGVN Sách hướng dẫn học Tiếng Việt lớp Tập 1A - 2B Sách hướng dẫn học Toán lớp Tp 2A - 2B Hỏi đáp đổi PPDH ë TiÓu häc – NXBGH 22 trang Phần mở đầu 1.1 Lý chn ti 1.2 Điểm đề tài, sáng kiến, giải pháp 23 2 1.3 Phạm vi áp dụng đề tài: Phần nội dung 2.1.Thực trạng việc đổi PP dạy học theo mơ hình VNEN 2.2 Các giải pháp 2.2.1 Giải pháp : Xâydựng lớp học thân thiện 2.2.2.Giải pháp 2: Đổi phương pháp dạy giáo viên 2.2.3 Biện pháp 3: Đổi cách học học sinh 12 Phần kết luận: 14 3.1 Ý nghĩa sáng kiến: 14 3.2 Kết đạt 14 3.3 Kiến nghị, đề xuất: 15 Tài liệu tham khảo 16 24 25 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO MƠ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI TẠI VIỆT NAM (VNEN) 26 ... yếu; học lớp học 2.2.2 .Giải pháp 2: Đổi phương pháp dạy giáo viên a/ Người giáo viên phải hiểu đổi phương pháp dạy học theo mơ hình VNEN nào? Phương pháp dạy học theo mô hình VNEN phương pháp dạy. .. đổi phương pháp dạy học theo mơ hình trường học Việt Nam (VNEN)? ?? 1.2 Điểm đề tài, sáng kiến, giải pháp Bản thân áp dụng phương pháp dạy học theo mơ hình trường học (VNEN) vào q trình dạy học. .. 16 24 25 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO MƠ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI TẠI VIỆT NAM (VNEN) 26 Quảng Bình, tháng năm 2014

Ngày đăng: 30/11/2014, 14:16

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan