SKKN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRONG GIỜ LỊCH SỬ Ở THCS

12 2.1K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:09

. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRONG GIỜ LỊCH SỬ Ở THCS I. XUẤT PHÁT ĐIỂM. Trong việc dạy học dù là phương pháp truyền thống, cải cách hay đổi mới thì việc sử dụng đồ dùng dạy. hoặc ảnh đen trắng. * Phương pháp sử dụng. - Tranh ảnh sử dụng trong giờ giảng dạy lịch sử cũng được coi là đồ dùng dạy học để minh họ cho các hiện vật và các di tích lịch sử văn hoá, di sản văn. đối tượng, kế hoạch và phương pháp nghiêm cứu tôi bắt tay vào việc khảo sát và thực hiện. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH. 1. Đồ dùng và cách chọn đồ dùng. Đồ dùng dạy học còn được gọi là

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • IV- ỨNG DỤNG CỤ THỂ TRONG BÀI GIẢNG

  • A- Mục tiêu bài học

    • Chương trình lớp 7 bài 11

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan