SKKN DẠY HÓA HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH

17 1.4K 3
SKKN DẠY HÓA HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

A/ ĐẶT VẤN ĐỀ : I/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Đối với môn khác văn học, lịch sử, địa lí mà học sinh học chương trình THCS cung cấp cho em kiến thức hiểu biết đất nước, người, xã hội mơn hố học góp phần quan trọng cho phát triễn tồn diện em Mơn hố học giúp em nhiều thực tiễn, giúp em giải thích tượng có thật xảy hàng ngày Và đặc biệt mơn hố học trực tiếp giúp em phát triễn khoa học tự nhiên đời sống Là giáo viên đứng lớp giảng dạy nhiều năm liền mơn hố học THCS Bản thân tơi có băn khoăn việc học tập học sinh Hố học mơn học quan trọng chương trình giáo dục khơng mơn học khác Văn, Sử, địa, Tốn không hiểu tỉ lệ học sinh yếu nhiều, dụng cụ thí nghiệm, hố chất đầy đủ, giáo viên nhiệt tình giảng dạy Trong lên lớp yêu cầu giải thích tượng thực tế dù học lớp 8, lớp mà em khơng giải thích Vậy tiếp thu kiến thức cao ,những tượng phức tạp Đặc biệt thực hành tự tiếp thu, tự giải thích em khó khăn gấp bội Bởi em học sinh gáo viên tập trung vào lí thuyết mà chưa coi trọng tiết thực hành Trong lúc kiến thức lí thuyết có sách giáo khoa phản ứng giáo viên cung cấp học sinh chưa tạo cho có hướng nghiên cứu riêng dẫn tới thụ động , nhàm chán Từ tơi tiến hành số trắc nghiệm sau : Trong môn hố học em thích học loại học ? a/ Tìm hiểu định nghĩa, khái niệm b/ Tìm hiểu tính chất hố học c/ Tìm hiểu tập nhâïn biết chất d/ Bài thực hành hoá học g/ Bài luyện tập Qua trắc nghiệm cho thấy em ngán tiết học thực hành Tại ? Với trăn trở đó, q trình giảng dạy nghiên cứu Tơi tự rút số kinh nghiệm cho giảng dạy thực hành Hoá Học Trung học sở II/ MỤC ĐÍCH CHỌN ĐỀ TÀI : Đề tài thân tơi muốn tìm hiểu áp dụng sáng kiến để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy thực hành theo phương pháp tích cực , để cho có kết tốt Làm để học sinh nói đến thực hành muốn học, muốn thực hành mơn Hố Học III/ CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỂ NGHIÊN CỨU TRONG QUÁ TRÌNH VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1/ Phương pháp đàm thoại 2/ Phương pháp gợi mỡ, nêu vấn đề 3/ Phương pháp trực quan , quan sát thực tế 4/ Cuối tổng kết đánh giá B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I/ Cở sở lí luận chung để thiết kế thực hành hố học theo hướng dạy học tích cực Khi thiết kế kế hoạch học gồm bước chung có đặc trưng riêng thực hành hố học BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA BÀI THỰC HÀNH HOÁ HỌC Để xác định mục tiêu thực hành hoá học cần ý: Tham khảo mức độ cần đạt thực hành chương trình hố học phổ thông mục tiêu học sinh giáo viên + Kiến thức: Học sinh cần biết mục tiêu,cách tiến hành kỉ thuật thực thí nghiệm Học sinh củng cố khắc sâu tính chất chất học lí thuyết + Kĩ năng: Học sinh rèn kĩ tiến hành thí nghiệm cụ thể, đảm bảo an tồn thành cơng Qan sát ,miêu tả, giải thích tượng viết phương trình hố học minh hoạ + Thái độ: Tích cực,hợp tác,trung thực để thực nhiệm vụ chung cá nhân nhóm Có ý thức chống ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí ô nhiễm đất BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP CHUNG Ở TRÊN LỚP Giáo viên người đứng tổ chức, điều khiển điều chỉnh, đồng thời người bổ sung hoạt động cá nhân học sinh theo nhóm để thực mục tiêu phần thực hành thực hành cụ thể Ở học sinh dễ bị lệch hướng giáo viên người uốn nắn kịp thời địi hỏi có bao qt giáo viên nhóm tiến hành thí nghiệm phần BƯỚC 3: THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA MỖI BÀI THƯC HÀNH Đây bước quan trọng, học sinh có làm thực hành hay khơng, mức độ xác nào, học sinh có thích làm thí nghiệm hay khơng, tự lực quan sát làm thí nghiệm hay khơng Vì cần nổ lực hai phía giáo viên học sinh Nên tách hoạt động cụ thẻ sau: * Hoạt động 1: Tổ chức hướng dẫn học sinh tìm hiểu mục tiêu, nội dung ,cách tiến hành thí nghiệm thực hành - Học sinh báo cáo trước tồn lớp: Tên thí nghiệm, dụng cụ, hoá chất, cách tiến hành điểm cần lưu ý - Học sinh thảo luận, bổ sung, hoàn thiện - Giáo viên kết luận bảng phụ hình vẽ Giáo viên hướng dẫn cụ thể thơng qua biểu diễn thí nghiệm (nếu cần) * Hoạt động 2: Phân cơng nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm cụ thể Giáo viên phải có phân cơng địmh cơng việc rõ ràng: - Giáo viên chia nhóm phải phân cơng nhóm trưởng, thư kí nhóm thí nghiệm - Học sinh tiến hành hoạt động: Tiến hành thí nghiệm, quan sát tượn, ghi chép, giải thích viết phương trình hố học có - Giáo viên theo dõi , hướng dẫn điều chỉnh giúp nhóm * Hoạt động 3: Viết tường trình thí nghiệm theo cá nhân Học sinh viết lớp giao nhà ( phụ thuộc vào thực hành ) * Hoạt động : Học sinh làm vệ sinh, thu dọn dụng cụ, hoá chất nơi quy định ( tránh hao hụt mát ) * Hoạt động 5: Đánh giá : Giáo viên nhận xét, đánh giá chung tinh thần thái độ, kết thực hành rút kinh nghiệm chung cho lớp Nếu có thể, giáo viên cho tập trắc nghiệm khách quan để kiểm tra kĩ thí nghiệm học sinh II/ NỘI DUNG THIẾT KẾ BÀI THỰC HÀNH HOÁ HỌC CỤ THỂ Trong chương trình Hố Học THCS số lượng thực hành nâng lên nhiều Chính tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu ,áp dụng kĩ dễ dàng cách thiết kế kế hoạch thực hành theo quy trình chung trên, giúp tơi gặt hái nhiều kết Qua quan sát lớp với thực hành với hai dạng kiểu thiết kế kế hoạch thực hành khác Cụ thể sau: * Thiết kế theo hướng tích cức * Thiết kế theo hướng giáo viên biểu diễn: -Học sinh tiến hành thành thạo thí nghiệm: 70 % - Chỉ : 52% - HS mơ tả thí nghiệm , quan sát tượng sau thực hành :80% - Viết tường trình đạt điểm –giỏi là:65% - Chỉ :71% - Chỉ :51% Từ thực tế khảo sát qua thực hành hoá học hai khối cho thấy :tiến hành theo kiểu thiết kế kế hoạch trình bày học sinh có bước chuyển biến rõ rệt Trên cở sở tơi sẻ đưa ví dụ cụ thể thực hành hoá học lớp Đây dạng thiết kế áp dụng thực tiễn Bài :TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA NƯỚC • Bước 1/ Xác định mục tiêu thực hành hoá học : * Kiến thức : - Học sinh nêu mục tiêu, cách tiến hành ,kĩ thuật thực hành thí nghiệm :Nước tác dụng với Natri; Nước tác dụng với vôi sống ; Nước tác dụng với điphôtpho penta oxit - Học sinh củng cố , khắc sâu thêm tính chất hố học nước Ngoài bước đầu biết rõ tính chất hố học kim loại natri, Oxit bazơ CaO Oxit axit P2O5 , Bazơ Ca(OH)2 , Axit H3PO4 * Kĩ : - Học sinh rèn kĩ tiến hành thí nghiệm cụ thể, bảo đảm an tồn thành cơng : Kĩ tiến hành thí nghiệm với natri, với vơi sống, điều chế P 2O5 tác dụng với nước - Quan sát, mô tả, giải thích tượng viết phường trình hoá học minh hoạ Nước tác dụng với : kim loại , oxit bazơ, oxit axit * Thái độ : - Tích cực, hợp tác, báo cáo trung thực kết nhóm thí nghiệm - Chú ý bảo vệ mơi trường : Có bơng tẩm nước vơi để đậy nút bình đốt phốtpho, mở cửa sổ để thơng gió - Dùng sản phẩm thí nghiệm để trung hồ axit thí nghiệm • BƯỚC 2: Xác định định hướng phương pháp chung lớp Giáo viên tổ chức, điều khiển, điều chỉnh hoạt động cá nhân học sinh theo nhóm để thực mục tiêu thực hành nêu • BƯỚC 3: Thiết kế hoạt động thực hành : + Hoạt động 1:Tổ chức, hướng dẫn học sinh tìm hiểu mục tiêu, nội dung ,cách tiến hành thí nghiệm thực hành - Giáo viên yêu cầu đại diện 1-2 nhóm học sinh báo cáo trước tồn lớp thí nghiệm : Tên thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm, hố chất thí nghiệm, cách tiến hành , điểm cần lưu ý - Học sinh khác lắng nghe thảo luận , bổ sung , hoàn thiện - Giáo viên kết luận bảng phụ tranh vẽ Giáo viên hướng dẫn cụ thể thơng qua biểu diễn thí nghiệm 1, thí nghiệm 2, thí nghiệm Sau chốt lại kết luận : + THÍ NGHIỆM 1: Hố chất : Natri, nước Dụng cụ : Dao, contogut Chú ý : Thấm khơ dầu mẫu natri , kích thước đầu que diêm Giấy lọc gấp khum, thấm nước để đĩa sứ nhỏ thả natri vào + THÍ NGHIÊM 2: Hố chất :Vôi sống, nước vôi, dung dịch phênolphtalêin giấy quỳ tím Dụng cụ : Muỗng xúc hố chất, bát sứ nhỏ Chú ý : Chỉ lấy lượng nhỏ vôi sống Trong thực tế vôi, cho vôi sống vào hố nước mà không dội nước vào vôi sống + THÍ NGHIỆM : Hố chất : Phốt đỏ, nước khí, oxi , giấy quỳ tím Dụng cụ : muỗng xúc hố chất, lọ thuỷ tinh có nút đậy Chú ý: Chỉ lấy lượng nhỏ photpho đỏ Chuẩn bị nút bơng có tẩm nước vơi để đậy nút lọ sau phản ứng * Hoạt động 2: Phân cơng nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm cụ thể Giáo viên chia nhóm, phân cơng nhóm trưởng, thư kí nhóm thí nghiệm - Thí nghiệm 1: Nước tác dụng với Natri Hiện tượng: Có lửa bùng cháy 2H2O(l) + 2Na(r) 2NaOH(dd) + H2 (k) Phản ứng toả nhiều nhiệt làm khí hiđrơ bốc cháy khơng khí phản ứng : 2H2(k) + O2(kk) 2H2O(h) - Thí nghệm 2: Nước tác dụng với CaO Dung dịch nước vơi làm quỳ tím hố xanh H2O(l) + CaO(r,trắng) Ca(OH)2(dd) Dung dịch Ca(OH) làm quỳ tím hố xanh, làm phênolphtalêin ngảõ sang màu đỏ - Thí nghiệm 3: Nước tác dụng với P2O5 4P(r,đỏ) + 5O2 (k) 3H2O(l) + P2O5 (r,trắng) 2P2O5 (r,trắng) 2H3PO4(dd) Dung dịch H3PO4 làm quỳ tím hố đỏ * Viết tường trình thí nghiệm theo cá nhân Giáo viên cho học sinh viết lớp giao nhà theo mẫu sau: Họ tên: Lớp : Nhóm : Bài thực hành 6: TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA NƯỚC TƯỜNG TRÌNH THÍ NGHIỆM: Thí nghiệm Cách tiến Hiện hành 1.Nước quan sát tượng Giải tượng thích Viết phương trình tác dụng với natri 2.Nước tác dụng với CaO 3.Nước tác dụng với P2O5 * Hoạt động 4: Học sinh làm vệ sinh, thu dọn dụng cụ hoá chất nơi qui định * Hoạt động 5: Đánh giá : - Giáo viên nhận xét, đánh giá tinh thần thái độ nhóm q trình thực hành - Nhận xét kết thực hành - Rút kinh nghiệm có Để khắc sâu kiến thức thực hành Giáo viên cho trắc nghiệm khách quan để kiểm tra kĩ thực hành thí nghiệm học sinh : Ví dụ: Trong thí nghiệm 1: Giấy lọc bùng cháy phản ứng trực tiếp : A Natri phản ứng với nước B Natri phản ứng với oxi khơng khí C Natri phản ứng với hiđrô D Hiđrô phản ứng với oxi không khí Khi thiết kế kế hoạch theo hướng tạo cho học sinh khơng thấy khó khăn thực hành hoá học, em học say mê theo hướng tự giác, tự nghiên cứu nhiệt tình đem lại kết cao III/ KẾT QUẢ ÁP DỤNG : Sau thực thiết kế kế hoạch thực hành đem lại biến đổi rõ rệt học tập từ phía học sinh Các em tự tiến hành thí nghiệm, biết cách quan sát thí nghiệm Giải thích tượng biết sản phẩm sau phản ứng xảy hoàn thành phương trình hố học xác Vì em muốn học tiết thực hành, thí nghiệm tránh nghi ngờ lí thuyết học Cùng với nhiệt tình giảng dạy, giúp đỡ phịng thí nghiệm,bản thân tơi thể cách thiết kế kế hoạch thực hành nhằm phát huy phương pháp dạy học tích cực để đạt kết cao Chính mà tiến hành thực hành hố học lấy điểm tiết học kì hố sau : KHỐI 9: -Điểm: KHỐI 8: = 13 % -Điểm : 9= 11 % -Điểm: -8 = 60 % -Điểm: 7- 8= 50,3 % -Điểm: 5- =18,6 % -Điểm : 5-6= 28,6 % -Điểm: 3-4 = 8,9 % -Điểm :3-4 = 10,1 % Trên kết thu qua việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.Tuy nhiên áp dụng ban đầu thấy chuyển biến tích cực học tập từ phía học sinh thực hành thí nghiệm C/ KẾT THÚC VẤN ĐỀ : Trong q trình tịi sáng kiến thiết kế kế hoạch thực hành Tơi tự thấy nâng cao phần chuyên môn nghiệp vụ Măït khác chất lượng môn nâng lên, đồng thời cải tiến phương pháp dạy học theo hướng tích cực Trong học tập làm cho tâm lí người học khơng nặng nề dụng cụ thí nghiệm sử dụng ,phát huy tối đa, đồng thời phát huy khả sáng tạo học sinh Bước đầu tập cho em làm việcvà học tập có khoa học Tuy tơi mong góp ý nhiều quý đồng nghiệp, quý lãnh đạo, quý ngành …xây dựng, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm tơi hồn thiện đầy đủ hơn, hiệu Để áp dụng vào việc thiết kế kế hoạch thực hành Hoá Học trường Trung học sở có kết tốt đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục ngành đề Đồng thời góp phần vào đổi phương pháp dạy học tích cực nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội ngày cao Người thưcï : BẢN TÓM TẮT A/ ĐẶT VẤN ĐỀ : I/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Là giáo viên giảng dạy nhiều năm liên mơn hóa học THCS Bản thân băn khoăn việc học tập học sinh , đặc biệt thực hành hóa học Sự tiếp thu giải thích học sinh khó khắn Khẳ tự làm thực hành em yếu , lúc dụng cụ , hóa chất phục vụ cho thực hành đầy đủ Điều cho thấy hạn chế học sinh phần có liên quan đến giáo viên : chưa đấu tư nhiều vào tiết thực hành thực hành chưa phát huy tính tích cực học sinh Từ tơi rút cho sáng kiến phải thiết kế kế hoạch thực hành theo phương pháp tích cực II/ MỤC ĐÍCH CHỌN ĐỀ TÀI : Muốn áp dụng dạng thiết kế kế hoạch thực hành theo hướng tích cực để nâng cao chất lượng dạy học để tạo cho học sinh có tâm lý muốn học thực hành hóa học phát huy khả sáng tạo em III/ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỂ VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM : Phương pháp đàm thoại Phương pháp vấn Phương pháp trực quan (làm thí nghiệm cụ thể ) Cuối tổng kết , đánh giá B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG ĐỂ THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI THỰC HÀNH HÓA HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC Bước 1/ xác định mục tiêu thực hành háo học : + Kiến thức : Biết thực hành thí nghiệm thực hành Củng cố ,khắc sâu tính chất chất học lý thuyết + Kĩ : Rèn luyện kĩ thực hành ,quan sát ,mô tả viết phương trình hoa shocj minh họa +Thái độ : Tích cực hợp tác ,trung thực với kết thực hành vaqf biết phịng chống ơnhiễm mơi trường BƯỚC 2/ Xác định định hướng phương pháp chung lớp Giáo viên người đứng tổ chức , điều khiển , điều chỉnh ,cũng người bổ sung hoạt động học sinh BƯỚC 3/ Thiết kế hoạt động thưcï hành : Đây phần quan trọng để phát huy khả sáng tạo học sinh cần tách hoạt động cụ thể : Hoạt động 1: Học sinh tìm hiểu mục tiêu , nội dung , cách tiến hành thí nghiệm thực hành Hoạt động 2: Phân cơng nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm cụ thể: + Thí nghiệm 1: + Thí nghệm + Thí nghiệm 3: Hoạt động 3: Viết tường trình thí nghiệm theo cá nhân Hoạt động 4:Làm vệ sinh cất dụng cụ hóa chất nơi quy định Hoạt động 5:Đánh giá trình thực hành : -Về tinh thần thái độ , ý thức thực hành - Nhận xét nhóm tiêu biểu , nhận xét chung II/ ÁP DỤNG VÀO BÀI THỰC HÀNH CỤ THỰC HÀNH CỤ THỂ Bài thực hành : TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA NƯỚC Bước 1/ Xác định mục tiêu thực hành hóa học - Kiến thức : - Kĩ : - Thái độ: Bước 2/ Xác định định hướng phương pháp chung lớp Bước 3/ Thiết kế hoạt động thực hành ; +Hoạt động1:tìm hiểu mục tiêu,cách tiến hành thí nghiệm +Hoạt động2: tiến hành thí nghiệm cụ thể: +Hoạt động3:Viết tường trình theo mẫu : +Hoạt động4: Làm vệ sinh thu dọn dụng cụ, hóa chất +Hoạt động5: Đánh giá : Giáo viên đánh giá chung (riêng cần) III/KẾT QUẢ ÁP DỤNG: Học sinh tiến hành thành thạo thí nghiệm, Biết quan sát giải thích, viết phương trình xác.Tạo hứng thú cho học sinh chất lượng nâng lên rõ rệt C/ KẾT LUẬN: Giáo viên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến phương pháp dạy học theo hướng tích cực đáp ứng nhu cầu hã hội Học sinh phát huy khả sáng tạo ,Tâm lý học không nặng nề Tuy nhiên thân tơi mong muốn góp ý q đồng nghiệp ,Lãnh đạo để sáng kiến kinh nghiệm hoàn thiện ,đầy đủ hiệu Người thự : BẢN TÓM TẮT A/ ĐẶT VẤN ĐỀ : I/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Trong Hố Học trung học cở sở học sinh ngại học tiết thực hành nhiều lí như: Chưa có phịng thí nghiệm chuyên, Giáo viên chưa thực phát huy hết khả thiết kế thực hành hoá học Chính mà mà chưa phát huy hết khả sáng tạo học sinh, chưa tạo hứng thú cho học sinh trình học thực hành hố học Điều khiến tơi phải làm để phát huy khả sáng tạo DẠY – HỌC II/ MỤC ĐÍCH CHỌN ĐỀ TÀI : Tạo tính tích học tập học sinh, phát huy khả sámg tạo, tạo cho em hứng thú học tập thực hành hoá học III/ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỂ VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM : Phương pháp đàm thoại Phương pháp vấn Phương pháp trực quan (làm thí nghiệm cụ thể ) Cuối tổng kết, đánh giá B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG ĐỂ THIẾT KẾ BÀI THỰC HÀNH HÓA HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC Xác định chung bước thực hành Bước 1/ xác định mục tiêu thực hành háo học : Bước 2/ Xác định định hướng phương pháp chung lớp Bước 3/ Thiết kế hoạt động thưcï hành : Đây phần quan trọng để phát huy khả sáng tạo học sinh cần tách hoạt động cụ thể : Hoạt động 1: Học sinh tìm hiểu mục tiêu, nội dung, cách tiến hành thí nghiệm thực hành Hoạt động 2: Phân cơng nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm cụ thể: + Thí nghiệm 1: + Thí nghệm + Thí nghiệm 3: Hoạt động 3: Viết tường trình thí nghiệm theo cá nhân Hoạt động 4: Làm vệ sinh cất dụng cụ hóa chất nơi quy định Hoạt động 5: Đánh giá trình thực hành : -Về tinh thần thái độ, ý thức thực hành -Nhận xét nhóm tiêu biểu , nhận xét chung II/ ÁP DỤNG VÀO BÀI THỰC HÀNH CỤ THỰC HÀNH CỤ THỂ Bài thực hành : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC Bước 1/ Xác định mục tiêu thực hành hóa học - Kiến thức : - Kĩ : - Thái độ: Bước 2/ Xác định định hướng phương pháp chung lớp Bước 3/ Thiết kế hoạt động thực hành ; +Hoạt động1: Tìm hiểu mục tiêu,cách tiến hành thí nghiệm +Hoạt động2: Tiến hành thí nghiệm cụ thể: +Hoạt động3:Viết tường trình theo mẫu : +Hoạt động4: Làm vệ sinh thu dọn dụng cụ, hóa chất +Hoạt động5: Đánh giá : Giáo viên đánh giá chung (riêng cần) III/ KẾT QUẢ ÁP DỤNG: Học sinh tiến hành thành thạo thí nghiệm, Biết quan sát giải thích, viết phương trình xác.Tạo hứng thú cho học sinh chất lượng nâng lên rõ rệt C/ KẾT LUẬN: Giáo viên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến phương pháp dạy học theo hướng tích cực đáp ứng nhu cầu hã hội Học sinh phát huy khả sáng tạo,Tâm lý học không nặng nề Tuy nhiên thân mong muốn góp ý quý đồng nghiệp ,Lãnh đạo để sáng kiến kinh nghiệm hoàn thiện, đầy đủ hiệu Người thực : ... chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy thực hành theo phương pháp tích cực , để cho có kết tốt Làm để học sinh nói đến thực hành muốn học, muốn thực hành môn Hoá Học III/ CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỂ NGHIÊN... sinh có tâm lý muốn học thực hành hóa học phát huy khả sáng tạo em III/ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỂ VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM : Phương pháp đàm thoại Phương pháp vấn Phương pháp trực quan (làm... KẾ HOẠCH BÀI THỰC HÀNH HÓA HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC Bước 1/ xác định mục tiêu thực hành háo học : + Kiến thức : Biết thực hành thí nghiệm thực hành Củng cố ,khắc sâu tính chất chất học lý thuyết

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan