SKKN DẠY HÓA HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH

17 1,239 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:01

A/ ĐẶT VẤN ĐỀ : I/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Đối với các bộ môn khác như văn học, lịch sử, địa lí . . . mà học sinh được học ở trong chương trình THCS đã cung cấp cho các em những kiến thức hiểu biết về đất nước, con người, xã hội . . .thì môn hoá học cũng góp một phần quan trọng cho sự phát triễn toàn diện của các em. Môn hoá học giúp các em rất nhiều trong thực tiễn, giúp các em giải thích các hiện tượng có thật xảy ra hàng ngày. Và đặc biệt môn hoá học trực tiếp giúp các em phát triễn về khoa học tự nhiên trong đời sống . Là một giáo viên đứng lớp giảng dạy nhiều năm liền về bộ môn hoá học THCS. Bản thân tôi có sự băn khoăn về việc học tập của học sinh mình. Hoá học là môn học quan trọng trong chương trình giáo dục không kém gì môn học khác như Văn, Sử, địa, Toán . . .nhưng không hiểu sao tỉ lệ học sinh yếu kém rất nhiều, mặc dù dụng cụ thí nghiệm, hoá chất khá đầy đủ, giáo viên cũng rất nhiệt tình giảng dạy. Trong khi lên lớp yêu cầu giải thích một hiện tượng nào đó rất thực tế dù đã học ở lớp 8, lớp 9 mà các em vẫn không giải thích được. Vậy thì làm sao tiếp thu được những kiến thức cao hơn ,những hiện tượng phức tạp hơn. Đặc biệt ở các bài thực hành thì sự tự tiếp thu, tự giải thích của các em càng khó khăn gấp bội. Bởi vì các em học sinh và gáo viên chỉ tập trung vào lí thuyết là chính mà chưa coi trọng tiết thực hành. Trong lúc đó các kiến thức về lí thuyết đã có trong sách giáo khoa hoặc những phản ứng đó do giáo viên cung cấp học sinh chưa tạo cho mình có hướng nghiên cứu riêng dẫn tới rất thụ động , rất nhàm chán. Từ đó tôi đã tiến hành một số trắc nghiệm như sau : Trong bộ môn hoá học em thích học những loại bài học nào ? a/ Tìm hiểu định nghĩa, khái niệm . b/ Tìm hiểu về tính chất hoá học . c/ Tìm hiểu về các bài tập nhâïn biết các chất . d/ Bài thực hành hoá học . g/ Bài luyện tập . . . . . . . . . . . . . . . . . Qua trắc nghiệm cho thấy các em rất ngán tiết học thực hành. Tại sao vậy ? Với trăn trở đó, và quá trình giảng dạy nghiên cứu. Tôi đã tự rút ra một số kinh nghiệm cho trong giảng dạy bài thực hành Hoá Học Trung học cơ sở. II/ MỤC ĐÍCH CHỌN ĐỀ TÀI : Đề tài này bản thân tôi muốn tìm hiểu và áp dụng sáng kiến để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong giảng dạy bài thực hành theo phương pháp tích cực , để làm sao cho có kết quả tốt hơn. Làm sao để học sinh khi nói đến bài thực hành cũng muốn học, muốn thực hành trong môn Hoá Học . III/ CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỂ NGHIÊN CỨU TRONG QUÁ TRÌNH VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM . 1/ Phương pháp đàm thoại . 2/ Phương pháp gợi mỡ, nêu vấn đề. 3/ Phương pháp trực quan , quan sát thực tế . 4/ Cuối cùng tổng kết đánh giá . B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . I/ Cở sở lí luận chung để thiết kế bài thực hành hoá học theo hướng dạy học tích cực . Khi thiết kế kế hoạch bài học gồm các bước chung nhưng có đặc trưng riêng của bài thực hành hoá học. BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA BÀI THỰC HÀNH HOÁ HỌC Để xác định mục tiêu của bài thực hành hoá học cần chú ý: Tham khảo mức độ cần đạt của bài thực hành trong chương trình hoá học phổ thông và mục tiêu của học sinh và giáo viên . + Kiến thức: Học sinh cần biết được mục tiêu,cách tiến hành kỉ thuật thực hiện mỗi thí nghiệm. Học sinh củng cố khắc sâu tính chất của chất đã được học trong bài lí thuyết. + Kĩ năng: Học sinh được rèn kĩ năng tiến hành thí nghiệm cụ thể, đảm bảo an toàn thành công. Qan sát ,miêu tả, giải thích được những hiện tượng và viết phương trình hoá học minh hoạ + Thái độ: Tích cực,hợp tác,trung thực để thực hiện nhiệm vụ chung của cá nhân và nhóm. Có ý thức chống ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất . BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP CHUNG Ở TRÊN LỚP Giáo viên là người đứng ra tổ chức, điều khiển điều chỉnh, đồng thời cũng là người bổ sung hoạt động của cá nhân và học sinh theo nhóm để thực hiện được mục tiêu của phần thực hành của mỗi bài thực hành cụ thể . Ở đây học sinh rất dễ bị lệch hướng do đó giáo viên là người uốn nắn kịp thời đòi hỏi có sự bao quát của giáo viên đối với các nhóm trong khi tiến hành thí nghiệm các phần . BƯỚC 3: THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA MỖI BÀI THƯC HÀNH Đây là bước rất quan trọng, học sinh có làm được thực hành hay không, mức độ chính xác như thế nào, học sinh có thích làm thí nghiệm hay không, tự lực quan sát khi làm thí nghiệm hay không. Vì vậy rất cần sự nổ lực của hai phía giáo viên và học sinh. Nên tôi đã tách ra từng hoạt động cụ thẻ như sau: * Hoạt động 1: Tổ chức hướng dẫn học sinh tìm hiểu mục tiêu, nội dung ,cách tiến hành các thí nghiệm trong bài thực hành. - Học sinh báo cáo trước toàn lớp: Tên thí nghiệm, dụng cụ, hoá chất, cách tiến hành và những điểm cần lưu ý . - Học sinh thảo luận, bổ sung, hoàn thiện. - Giáo viên kết luận trên bảng phụ hoặc hình vẽ . . . . Giáo viên hướng dẫn cụ thể thông qua biểu diễn thí nghiệm (nếu cần). * Hoạt động 2: Phân công nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm cụ thể . Giáo viên phải có sự phân công chỉ địmh từng công việc rõ ràng: - Giáo viên chia nhóm phải phân công nhóm trưởng, thư kí của nhóm thí nghiệm. - Học sinh tiến hành các hoạt động: Tiến hành thí nghiệm, quan sát hiện tượn, ghi chép, giải thích và viết phương trình hoá học nếu có . - Giáo viên theo dõi , hướng dẫn và điều chỉnh giúp các nhóm . * Hoạt động 3: Viết tường trình thí nghiệm theo cá nhân. Học sinh có thể viết ngay tại lớp hoặc giao về nhà ( phụ thuộc vào bài thực hành ). * Hoạt động 4 : Học sinh làm vệ sinh, thu dọn dụng cụ, hoá chất đúng nơi quy định .( tránh hao hụt mất mát ). * Hoạt động 5: Đánh giá : Giáo viên nhận xét, đánh giá chung về tinh thần thái độ, kết quả bài thực hành và rút kinh nghiệm chung cho cả lớp . Nếu có thể, giáo viên cho bài tập trắc nghiệm khách quan để kiểm tra kĩ năng thí nghiệm của học sinh . II/ NỘI DUNG THIẾT KẾ BÀI THỰC HÀNH HOÁ HỌC CỤ THỂ Trong chương trình Hoá Học THCS hiện nay số lượng bài thực hành được nâng lên rất nhiều .Chính vì vậy tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được nghiên cứu ,áp dụng được kĩ năng dễ dàng hơn về cách thiết kế kế hoạch của bài thực hành theo quy trình chung ở trên, đã giúp tôi gặt hái được rất nhiều kết quả . Qua quan sát 4 lớp với 8 bài thực hành với hai dạng kiểu thiết kế kế hoạch bài thực hành khác nhau . Cụ thể sau: * Thiết kế theo hướng tích cức ở trên. * Thiết kế theo hướng giáo viên biểu diễn: -Học sinh tiến hành thành thạo thí nghiệm: 70 %. - Chỉ là : 52%. - HS mô tả thí nghiệm , quan sát hiện tượng sau thực hành là :80% . - Chỉ là :71%. - Viết tường trình đạt điểm khá –giỏi là:65%. - Chỉ là :51%. Từ thực tế khảo sát qua 6 bài thực hành hoá học của hai khối 8 và 9 cho thấy :tiến hành theo kiểu thiết kế kế hoạch đã trình bày ở trên học sinh có bước chuyển biến rõ rệt. Trên cở sở đó tôi sẻ đưa ra ví dụ cụ thể về một bài thực hành hoá học lớp 8. Đây là dạng thiết kế tôi đã áp dụng trong thực tiễn. Bài 6 :TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA NƯỚC • Bước 1/ Xác định mục tiêu của bài thực hành hoá học : * Kiến thức : - Học sinh nêu được mục tiêu, cách tiến hành ,kĩ thuật thực hành 3 thí nghiệm :Nước tác dụng với Natri; Nước tác dụng với vôi sống ; Nước tác dụng với điphôtpho penta oxit . - Học sinh được củng cố , khắc sâu thêm tính chất hoá học của nước . Ngoài ra bước đầu biết rõ hơn một tính chất hoá học của kim loại natri, Oxit bazơ CaO . Oxit axit P 2 O 5 , Bazơ Ca(OH) 2 , Axit H 3 PO 4 . * Kĩ năng : - Học sinh được rèn kĩ năng tiến hành thí nghiệm cụ thể, bảo đảm an toàn thành công : Kĩ năng tiến hành thí nghiệm với natri, với vôi sống, điều chế P 2 O 5 tác dụng với nước . - Quan sát, mô tả, giải thích được hiện tượng và viết phường trình hoá học minh hoạ Nước tác dụng với : kim loại , oxit bazơ, oxit axit . * Thái độ : - Tích cực, hợp tác, báo cáo trung thực kết quả của nhóm về 3 thí nghiệm . - Chú ý bảo vệ môi trường : Có bông tẩm nước vôi để đậy nút bình đốt phốtpho, mở cửa sổ để thông gió . - Dùng sản phẩm của thí nghiệm 1 và 2 để trung hoà axit ở thí nghiệm 3. • BƯỚC 2: Xác định định hướng phương pháp chung ở trên lớp . Giáo viên tổ chức, điều khiển, điều chỉnh hoạt động của cá nhân học sinh theo nhóm để thực hiện được mục tiêu của bài thực hành đã nêu trên . • BƯỚC 3: Thiết kế hoạt động của bài thực hành : + Hoạt động 1:Tổ chức, hướng dẫn học sinh tìm hiểu mục tiêu, nội dung ,cách tiến hành các thí nghiệm trong bài thực hành . - Giáo viên yêu cầu đại diện 1-2 nhóm học sinh báo cáo trước toàn lớp về 3 thí nghiệm : Tên thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm, hoá chất thí nghiệm, cách tiến hành , những điểm cần lưu ý . - Học sinh khác lắng nghe thảo luận , bổ sung , hoàn thiện . - Giáo viên kết luận trên bảng phụ hoặc tranh vẽ. . . Giáo viên hướng dẫn cụ thể thông qua biểu diễn thí nghiệm 1, thí nghiệm 2, thí nghiệm 3. Sau đó chốt lại các kết luận là : + THÍ NGHIỆM 1: Hoá chất : Natri, nước . Dụng cụ : Dao, contogut. Chú ý : Thấm khô dầu ở mẫu natri , kích thước bằng đầu que diêm .Giấy lọc gấp khum, thấm nước để trên một chiếc đĩa sứ nhỏ rồi mới thả natri vào . + THÍ NGHIÊM 2: Hoá chất :Vôi sống, nước vôi, dung dịch phênolphtalêin hoặc giấy quỳ tím Dụng cụ : Muỗng xúc hoá chất, bát sứ nhỏ . Chú ý : Chỉ lấy lượng nhỏ vôi sống. Trong thực tế tôi vôi, cho vôi sống vào hố nước mà không dội nước vào vôi sống . + THÍ NGHIỆM 3 : Hoá chất : Phốt pho đỏ, nước khí, oxi , giấy quỳ tím . Dụng cụ : muỗng xúc hoá chất, lọ thuỷ tinh có nút đậy . Chú ý: Chỉ lấy lượng nhỏ photpho đỏ. Chuẩn bị nút bông có tẩm nước vôi để đậy nút lọ sau phản ứng . * Hoạt động 2: Phân công nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm cụ thể . Giáo viên chia nhóm, phân công nhóm trưởng, thư kí của nhóm thí nghiệm - Thí nghiệm 1: Nước tác dụng với Natri . Hiện tượng: Có ngọn lửa bùng cháy . 2H 2 O(l) + 2Na(r) 2NaOH(dd) + H 2 (k) Phản ứng toả nhiều nhiệt làm khí hiđrô bốc cháy trong không khí do phản ứng : 2H 2 (k) + O 2 (kk) 2H 2 O(h). - Thí nghệm 2: Nước tác dụng với CaO. Dung dịch nước vôi làm quỳ tím hoá xanh . H 2 O(l) + CaO(r,trắng) Ca(OH) 2 (dd). Dung dịch Ca(OH) 2 làm quỳ tím hoá xanh, làm phênolphtalêin ngảõ sang màu đỏ. - Thí nghiệm 3: Nước tác dụng với P 2 O 5 . 4P(r,đỏ) + 5O 2 (k) 2P 2 O 5 (r,trắng). 3H 2 O(l) + P 2 O 5 (r,trắng) 2H 3 PO 4 (dd). Dung dịch H 3 PO 4 làm quỳ tím hoá đỏ. * Viết tường trình thí nghiệm theo cá nhân. Giáo viên cho học sinh viết tại lớp hoặc giao về nhà theo mẫu sau: Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp :. . . . . . . . . . . Nhóm :. . . . . . . . . . . Bài thực hành 6: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA NƯỚC . TƯỜNG TRÌNH THÍ NGHIỆM: Thí nghiệm Cách tiến hành Hiện tượng quan sát Giải thích hiện tượng Viết phương trình . 1.Nước tác dụng với natri 2.Nước tác dụng với CaO. 3.Nước tác dụng với P 2 O 5 . * Hoạt động 4: Học sinh làm vệ sinh, thu dọn dụng cụ hoá chất đúng nơi qui định . * Hoạt động 5: Đánh giá : - Giáo viên nhận xét, đánh giá về tinh thần thái độ của các nhóm trong quá trình thực hành . - Nhận xét kết quả thực hành . - Rút kinh nghiệm nếu có . Để khắc sâu kiến thức bài thực hành. Giáo viên cho trắc nghiệm khách quan để kiểm tra kĩ năng thực hành thí nghiệm của học sinh : Ví dụ: Trong thí nghiệm 1: Giấy lọc bùng cháy là do phản ứng trực tiếp của : A. Natri phản ứng với nước . B. Natri phản ứng với oxi không khí . C. Natri phản ứng với hiđrô. D. Hiđrô phản ứng với oxi không khí . Khi thiết kế kế hoạch theo hướng trên đã tạo cho học sinh không thấy khó khăn trong giờ thực hành hoá học, các em học say mê theo hướng tự giác, tự nghiên cứu và nhiệt tình đem lại kết quả cao hơn. III/ KẾT QUẢ ÁP DỤNG : Sau khi thực hiện thiết kế kế hoạch bài thực hành trên đem lại những biến đổi rõ rệt trong học tập từ phía học sinh. Các em đã tự mình tiến hành thí nghiệm, biết cách quan sát thí nghiệm. Giải thích hiện tượng và biết được sản phẩm sau phản ứng xảy ra và hoàn thành được phương trình hoá học chính xác. Vì vậy các em rất muốn học tiết thực hành, thí nghiệm tránh sự nghi ngờ về lí thuyết đã học. Cùng với sự nhiệt tình giảng dạy, sự giúp đỡ của phòng thí nghiệm,bản thân tôi đã thể hiện cách thiết kế kế hoạch bài thực hành nhằm phát huy phương pháp dạy học tích cực để đạt kết quả cao. Chính vì vậy mà khi tiến hành bài thực hành hoá học lấy điểm một tiết của 2 học kì hoá 8 và 9 như sau : KHỐI 9: KHỐI 8: -Điểm: 9 = 13 % -Điểm : 9= 11 % -Điểm: 7 -8 = 60 % -Điểm: 7- 8= 50,3 % -Điểm: 5- 6 =18,6 % -Điểm : 5-6= 28,6 % -Điểm: 3-4 = 8,9 % -Điểm :3-4 = 10,1 % Trên đây là kết quả thu được qua việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.Tuy nhiên mới là những áp dụng ban đầu nhưng đã thấy được sự chuyển biến tích cực trong học tập từ phía học sinh khi thực hành thí nghiệm. C/ KẾT THÚC VẤN ĐỀ : Trong quá trình tòi sáng kiến thiết kế kế hoạch bài thực hành ở trên .Tôi tự thấy mình nâng cao được phần nào về chuyên môn nghiệp vụ. Măït khác chất lượng bộ môn cũng được nâng lên, đồng thời cải tiến được phương pháp dạy học theo hướng tích cực. Trong học tập làm cho tâm lí người học không nặng nề và dụng cụ thí nghiệm được sử dụng ,phát huy tối đa, đồng thời phát huy khả năng sáng tạo của học sinh. Bước đầu tập cho các em làm việcvà học tập có khoa học . Tuy vậy tôi vẫn mong được sự góp ý rất nhiều của quý đồng nghiệp, quý lãnh đạo, quý ngành …xây dựng, đóng góp để cho sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hoàn thiện đầy đủ hơn, hiệu quả hơn. Để có thể áp dụng vào việc thiết kế kế hoạch của bài thực hành Hoá Học ở trường Trung học cơ sở có kết quả tốt hơn đáp ứng yêu cầu và mục tiêu giáo dục của ngành đề ra. Đồng thời góp phần vào đổi mới phương pháp dạy học tích cực nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng cao. Người thưcï hiện : [...]... nhiều vào tiết thực hành thực hành chưa phát huy được tính tích cực của học sinh Từ đó tôi đã rút ra cho mình một sáng kiến là phải thiết kế kế hoạch bài thực hành theo phương pháp tích cực II/ MỤC ĐÍCH CHỌN ĐỀ TÀI : Muốn áp dụng dạng thiết kế kế hoạch bài thực hành theo hướng tích cực để nâng cao chất lượng trong dạy và học làm sao để tạo cho học sinh có tâm lý muốn học bài thực hành hóa học và phát... PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỂ VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM : 1 Phương pháp đàm thoại 2 Phương pháp phỏng vấn 3 Phương pháp trực quan (làm thí nghiệm cụ thể ) 4 Cuối cùng tổng kết , đánh giá B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG ĐỂ THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI THỰC HÀNH HÓA HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC Bước 1/ xác định mục tiêu của bài thực hành háo học : + Kiến thức : Biết thực hành các thí nghiệm trong bài thực. .. tường trình thí nghiệm theo cá nhân Hoạt động 4:Làm vệ sinh và cất dụng cụ hóa chất đúng nơi quy định Hoạt động 5:Đánh giá quá trình thực hành : -Về tinh thần thái độ , ý thức thực hành - Nhận xét những nhóm tiêu biểu , nhận xét chung II/ ÁP DỤNG VÀO BÀI THỰC HÀNH CỤ THỰC HÀNH CỤ THỂ Bài thực hành 6 : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC Bước 1/ Xác định mục tiêu của bài thực hành hóa học - Kiến thức : - Kĩ... chung II/ ÁP DỤNG VÀO BÀI THỰC HÀNH CỤ THỰC HÀNH CỤ THỂ Bài thực hành 6 : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC Bước 1/ Xác định mục tiêu của bài thực hành hóa học - Kiến thức : - Kĩ năng : - Thái độ: Bước 2/ Xác định định hướng phương pháp chung ở trên lớp Bước 3/ Thiết kế các hoạt động của mỗi bài thực hành ; +Hoạt động1: Tìm hiểu mục tiêu,cách tiến hành thí nghiệm +Hoạt động2: Tiến hành 3 thí nghiệm cụ thể:... I/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Trong Hoá Học trung học cở sở học sinh rất ngại học tiết thực hành do nhiều lí do như: Chưa có phòng thí nghiệm chuyên, Giáo viên chưa thực sự phát huy hết khả năng trong thiết kế bài thực hành hoá học Chính vì vậy mà mà chưa phát huy hết khả năng sáng tạo của học sinh, chưa tạo được hứng thú cho học sinh trong quá trình học bài thực hành hoá học Điều đó khiến tôi phải làm gì... đó khiến tôi phải làm gì để phát huy khả năng sáng tạo trong DẠY – HỌC II/ MỤC ĐÍCH CHỌN ĐỀ TÀI : Tạo tính tích trong học tập của học sinh, phát huy khả năng sámg tạo, tạo cho các em hứng thú trong học tập bài thực hành hoá học III/ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỂ VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM : 5 Phương pháp đàm thoại 6 Phương pháp phỏng vấn 7 Phương pháp trực quan (làm thí nghiệm cụ thể ) 8 Cuối cùng tổng kết,... TÀI : Là một giáo viên giảng dạy nhiều năm liên về bộ môn hóa học THCS Bản thân tôi rất băn khoăn về việc học tập của học sinh mình , đặc biệt là những bài thực hành hóa học Sự tiếp thu giải thích của học sinh rất khó khắn Khẳ năng tự làm thực hành của các em rất yếu , trong lúc đó các dụng cụ , hóa chất phục vụ cho thực hành khá đầy đủ Điều đó cho thấy sự hạn chế của học sinh phần nào có liên quan... CHUNG ĐỂ THIẾT KẾ BÀI THỰC HÀNH HÓA HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC Xác định chung các bước thực hành Bước 1/ xác định mục tiêu của bài thực hành háo học : Bước 2/ Xác định định hướng phương pháp chung ở trên lớp Bước 3/ Thiết kế các hoạt động của bài thưcï hành : Đây là phần quan trọng đã để phát huy khả năng sáng tạo của học sinh vì vậy cần tách ra các hoạt động cụ thể : Hoạt động 1: Học sinh tìm hiểu mục... trình theo mẫu : +Hoạt động4: Làm vệ sinh thu dọn dụng cụ, hóa chất +Hoạt động5: Đánh giá : Giáo viên đánh giá chung (riêng nếu cần) III/ KẾT QUẢ ÁP DỤNG: Học sinh tiến hành thành thạo thí nghiệm, Biết quan sát giải thích, viết phương trình chính xác.Tạo hứng thú cho học sinh và chất lượng nâng lên rõ rệt C/ KẾT LUẬN: Giáo viên được nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến được phương pháp dạy học theo. .. định hướng phương pháp chung ở trên lớp Bước 3/ Thiết kế các hoạt động của mỗi bài thực hành ; +Hoạt động1:tìm hiểu mục tiêu,cách tiến hành thí nghiệm +Hoạt động2: tiến hành 3 thí nghiệm cụ thể: +Hoạt động3:Viết tường trình theo mẫu : +Hoạt động4: Làm vệ sinh thu dọn dụng cụ, hóa chất +Hoạt động5: Đánh giá : Giáo viên đánh giá chung (riêng nếu cần) III/KẾT QUẢ ÁP DỤNG: Học sinh tiến hành thành thạo . viết phương trình hoá học nếu có . - Giáo viên theo dõi , hướng dẫn và điều chỉnh giúp các nhóm . * Hoạt động 3: Viết tường trình thí nghiệm theo cá nhân. Học sinh có thể viết ngay tại lớp. dạng kiểu thiết kế kế hoạch bài thực hành khác nhau . Cụ thể sau: * Thiết kế theo hướng tích cức ở trên. * Thiết kế theo hướng giáo viên biểu diễn: -Học sinh tiến hành thành thạo thí nghiệm:. dịch H 3 PO 4 làm quỳ tím hoá đỏ. * Viết tường trình thí nghiệm theo cá nhân. Giáo viên cho học sinh viết tại lớp hoặc giao về nhà theo mẫu sau: Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN DẠY HÓA HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH, SKKN DẠY HÓA HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH, SKKN DẠY HÓA HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH

Từ khóa liên quan