SKKN VẬN DỤNGTHÍ NGHIỆM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG MỘT GIỜ DẠY HOÁ LỚP 8

26 1.8K 7
SKKN VẬN DỤNGTHÍ NGHIỆM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG MỘT GIỜ DẠY HOÁ LỚP 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. tài :Vận dụng thí nghiệm phát huy tính tích cực của học sinh trong 1 giờ dạy hoá lớp 8 Trường THCS Lê Quý Đôn Tên đề tài: VẬN DỤNGTHÍ NGHIỆM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG MỘT GIỜ DẠY. dụng cụ để học sinh biết sử dụng (hoặc yêu cầu học sinh nêu). Thực hiện: Bùi Thị Minh Trang 8 Đề tài :Vận dụng thí nghiệm phát huy tính tích cực của học sinh trong 1 giờ dạy hoá lớp 8 Trường THCS. 19 Đề tài :Vận dụng thí nghiệm phát huy tính tích cực của học sinh trong 1 giờ dạy hoá lớp 8 Trường THCS Lê Quý Đôn được tính chất của chất như tính chất của Oxi, Hiđrô , cũng như phát biểu được định

Ngày đăng: 28/03/2015, 09:53

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan