SKKN Thí nghiệm thực hành hoá học ở trường THCS

21 2,552 16
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 09:52

PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong những thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã và đang thực hiện công cuộc CNH- HĐH đất nước. Để giành được những thắng lợi trong chiến lược này chúng ta cần phải có đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và đội ngũ công nhân viên có trình độ sử dụng tốt các phương tiện kỹ thuật đáp ứng những đòi hỏi cao của con người. Chính vì vậy Đảng và Nhà nước đã giao cho ngành giáo dục phải "Giáo dục toàn diện cho học sinh " để sau này trở thành con người phát triển toàn diện, những chủ nhân của đất nước. Chúng ta đã sử dụng tốt phương pháp lấy học sinh làm trung tâm trong mọi môn học. Thầy giáo đóng vai trò là người hướng dẫn, chỉ đạo. Riêng môn Hoá lần đầu tiên ở trong trường THCS học sinh được làm quen với môn hoá học. Vì vậy, tạo điều kiện cho học sinh làm quen với bộ môn hoá học chính là đồ dùng, dụng cụ thí nghiệm, hoá chất hoá học và tìm hiểu các thao tác kỹ thuật mang tính cấp thiết. Bởi sử dụng đồ dùng trực quan sẽ mang tính sinh động giúp học sinh dể hiểu lắm bài nhanh hơn và lâu hơn. Thí nghiệm hoá học giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình dạy học. Vì vậy, trong chương trình hoá học ở trường THCS hiện nay đã tăng số giờ thực hành thí nghiệm. Hiện nay, ở trường THCS việc trang bị đồ dùng, hoá chất còn hạn chế. Do vậy, việc tổ chức thực hiện các thí nghiệm hoá học ở trường THCS theo yêu cầu của chương trình và phương pháp dạy học bộ môn cũng còn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân khác nhau. 1 Chính vì những lí do trên và với kinh nghiệm giảng dạy của bản thân qua nhiều năm, tôi đã chọn đề tài : “Thí nghiệm thực hành hoá học ở trường THCS". Với đề tài này hi vọng trong quá trình giảng dạy môn hoá học sẽ giúp học sinh hiểu bài sâu sắc hơn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học để bắt kịp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và đáp ứng được yêu cầu mới của khoa học giáo dục hiện đại. II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: - Đề tài được nghiên cứu nhằm tìm ra vai trò và tác dụng của thí nghiệm hoá học, góp phần thúc đẩy sự ham muốn, tự tìm hiểu nghiên cứu nhằm lĩnh hội kiến thức của học sinh. - Làm cho học sinh có hứng thú, yêu thích môn hoá học hơn, có thành tích cao trong học tập. III. KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC: - Nghiên cứu để phân loại hệ thống thí nghiệm hoá học ở trường THCS. Đề ra phương pháp tiến hành thí nghiệm hoá học ở trường THCS. - Áp dụng trong quá trình giảng dạy hoá học lớp 8, 9. IV. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU: - Đề tài này được dùng cho giáo viên - học sinh ở trường TH & THCS Văn Phong, cán bộ chuyên trách thiết bị đồ dùng dạy học. - Trực tiếp áp dụng đề tài trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành môn hoá học. - Làm các cuộc khảo sát trước và sau khi sử dụng đề tài này, trao đổi ý kiến học hỏi kinh nghiệm của một số đồng nghiệp. 2 PHẦN II : NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN: - Ở trường THCS, thí nghiệm hoá học giúp học sinh làm quen với những tính chất, mối liên hệ và quan hệ có quy luật giữa các đối tượng nghiên cứu, giúp học sinh có cơ sở để nắm vững các quy luật, các khái niệm khoa học và biết cách khai thác chúng. - Thí nghiệm còn giúp học sinh làm sáng tỏ mối liên hệ phát sinh giữa các sự vật, giải thích được bản chất của các quá trình xảy ra trong tự nhiên, trong sản xuất và đời sống xã hội. - Nhờ thí nghiệm hoá học mà con người đã thiết lập được các quá trình mà trong thực tế tự nhiên không có được hoàn toàn và kết quả là đã tạo ra những chất mới. 3 - Thí nghiệm hoá học còn giúp học sinh có khả năng vận dụng những quá trình nghiên cứu trong nhà trường, trong phòng thí nghiệm vào phạm vi rộng rãi trong các lĩnh vực hoạt động của con người. + Đối với bộ môn Hoá học, thí nghiệm đóng một vai trò đặc biệt quan trọng như một bộ môn không thể thiếu, không thể tách dời trong quá trình dạy và học. Thí nghiệm giữ vai trò quan trọng trong nhận thức, phát triển giáo dục của quá trình dạy - học. Người ta coi thí nghiệm hoá học là cơ sở để rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo trong thực hành, thông qua thí nghiệm hoá học, học sinh nắm kiến thức một cách hứng thú, vững chắc và sâu sắc hơn. Thí nghiệm Hoá học còn được sử dụng với tư cách là nguồn gốc, là xuất xứ của kiến thức để dẫn đến nắm kiến thức hoặc để kiểm tra kiến thức lý thuyết. + Thí nghiệm hoá học còn có tác dụng phát triển tư duy, giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng và củng cố niềm tin khoa học của học sinh, giúp các em hình thành những đức tính tốt của con người mới: Thận trọng, ngăn nắp, trật tự, gọn gàng. Vì vậy, khuynh hướng chung của việc thay đổi bộ môn là tăng thí nghiệm, thực hành để nâng cao chất lượng của các giờ học cũng như chất lượng của học sinh. II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: 1. Khái quát phạm vi: - Nghiên cứu và phân loại hệ thống thí nghiệm hoá học ở trường THCS. - Đề ra phương pháp tiến hành thí nghiệm hoá học ở trường THCS. - Áp dụng trong quá trình giảng dạy hoá học lớp 8, 9 và trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn Thực hành hoá học. 2. Thực trạng của đề tài nghiên cứu: 4 Đề tài được nghiên cứu nhằm tìm ra vai trò và tác dụng của thí nghiệm hoá học, góp phần thúc đẩy sự ham muốn, tự tìm hiểu nghiên cứu nhằm lĩnh hội kiến thức của mỗi học sinh. Đề tài này được dùng cho giáo viên - học sinh ở trường THCS, cán bộ chuyên trách thiết bị đồ dùng dạy học. 3. Nguyên nhân của thực trang: Hiện nay, ở trường THCS việc trang bị đồ dùng, hoá chất … còn hạn chế. Do vậy, việc tổ chức thực hiện các thí nghiệm hóa học theo yêu cầu của chương trình và phương pháp dạy học bộ môn còn gặp nhiều khó khăn. Để nâng cao chất lượng dạy - học khi sử dụng thí nghiệm thực hành. Tôi đã tự biên soạn và làm một số thí nghiệm để phục vụ dạy - học đạt được một số kết quả tương đối khả quan thông qua việc sử dụng "Thí nghiệm thực hành hoá học ở trường THCS". III. CÁC GIẢI PHÁP TIẾN HÀNH: 1. Cơ sở đề xuất các giải pháp: Dựa vào thực trạng và nguyên nhân của thực trạng tôi đưa ra các giải pháp nhằm nghiên cứu và tìm ra vai trò, tác dụng của thí nghiệm hoá học làm góp phần thúc đẩy sự ham muốn, tự tìm hiểu nghiên cứu, lĩnh hội kiến thức của học sinh. 2. Các giải pháp chủ yếu: A. PHÂN LOẠI HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC Ở TR ƯỜNG THCS . Trong dạy học hoá học ở trường THCS, người ta phân loại các thí nghiệm hoá học như sau: + Thí nghiệm biểu diễn của giáo viên + Thí nghiệm thực hành của học sinh -Thí nghiệm nghiên cứu bài mới. -Thí nghiệm thực hành. 5 +Thí nghiệm ngoại khoá 1. Thí nghiệm biểu diễn làm cơ sở để cụ thể hoá những khái niệm về chất và phản ứng hoá học. Thí nghiệm biểu diễn, giáo viên là người thao tác, điều khiển các quá trình biến đổi chất nên thí nghiệm biểu diễn làm cơ sở để cụ thể hoá khái niệm về chất phản ứng hoá học. Thí nghiệm biểu diễn dùng để minh hoạ các kiến thức của bài học do giáo viên trình bày, có thể là nguồn kiến thức mà học sinh tiếp thu được dưới sự hướng dẫn của giáo viên trong quá trình quan sát thí nghiệm. Vì vậy thí nghiệm biểu diễn có thể tiến hành bằng hai phương pháp chính: a, Phương pháp minh hoạ. b, Phương pháp nghiên cứu. Trong hai phương pháp trên phương pháp nghiên cứu có giá trị lớn hơn và có tác dụng kích thích, thúc đẩy học sinh làm việc tích cực hơn và đặc biệt tạo điều kiện phát triển khả năng nhận thức của học sinh. (Học sinh chủ động làm thí nghiệm để theo dõi, quan sát những quá trình biến đổi của chất do chính bản thân mình làm). 2. Thí nghiệm của học sinh. Tuỳ theo mục đích của việc sử dụng thí nghiệm trong quá trình học tập (để nghiên cứi tài liệu mới, để củng cố, hoàn thiện và kiểm tra kiến thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo …) mà thí nghiệm của học sinh chia ra làm các dạng khác nhau: a. Thí nghiệm của học sinh để nghiên cứu tài liệu mới được tiến hành theo từng cá nhân hoặc theo nhóm được phân chia trước. b. Thí nghiệm thực hành: Nhiệm vụ cơ bản của thí nghiệm này là củng cố những kiến thức mà học sinh đã lĩnh hội được trong các giờ học 6 trước đó, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo và kỹ thuật tiến hành thí nghiệm. Thí nghiệm này có thể tiến hành theo lớp hoặc phân nhóm trước. 3. Thí nghiệm ngoại khoá: Đó là những thí nghiệm hoá học vui dùng trong buổi sinh hoạt ngoại khoá, hoạt động ngoài giờ lên lớp, những thí nghiệm ở ngoài trường như: Thí nghiệm thực hành và quan sát ở nhà. Do giáo viên hướng dẫn thao tác, cách làm. Còn học sinh tìm tòi dụng cụ, hoá chất để tự làm. Thí nghiệm này có tác dụng kích thích hứng thú học tập, nâng cao vai trò giáo dục kỹ thuật tổng hợp, gắn liền kiến thức với đời sống thực tế. B. PHƯ ƠNG PHÁP TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC Ở TRƯ ỜNG THCS . 1. Thí nghiệm biểu diễn: Khi tiến hành thí nghiệm biểu diễn ta cần chú ý tới những nội dung sau: a. Đảm bảo an toàn thí nghiệm. An toàn thí nghiệm là yêu cầu trước hết của mọi thí nghiệm. Để đảm bảo an toàn, trước hết người biểu diễn thí nghiệm phải xác định ý thức trách nhiệm cao về sức khoẻ, tính mạng của học sinh. Mặt khác người biểu diễn phải nắm chắc kỹ thuật và phương pháp tiến hành thí nghiệm. Ví dụ: + Trước khi đốt cháy hiđrô, Axêtilen đều phải thử độ tinh khiết của chúng. + Khi làm việc với chất độc hại phải có biện pháp bảo hiểm. Không dùng quá liều lượng hoá chất dễ cháy, dễ nổ. + Khi làm việc với chất độc hại dễ bay hơi phải làm trong tủ kín hoặc ở nơi thoáng (xuôi chiều gió) để tránh gây ra tai nạn khi gió tạt về phía học sinh. b. Đảm bảo kết quả và tính khoa học của thí nghiệm: 7 Kết quả tốt đẹp của thí nghiệm có tác động trực tiếp đến chất lượng dạy - học và củng cố niềm tin của học sinh vào khoa học. Muốn đảm bảo kết quả thí nghiệm, trước hết giáo viên phải nắm vững kỹ thuật tiến hành thí nghiệm, phải thử thí nghiệm nhiều lần trước khi đến lớp. Các dụng cụ thí nghiệm phải chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, đồng bộ. Nếu chẳng may thí nghiệm không thành công, thì giáo viên cần bình tĩnh kiểm tra lại các bước tiến hành để tìm nguyên nhân và giải thích cho học sinh. c. Đảm bảo tính trực quan: Những bài dạy có đồ dùng trực quan ta phải tận dụng hết đồ dùng, bởi đồ dùng trực quan là một trong những yêu cầu cơ bản của thí nghiệm biểu diễn. Để đảm bảo tính trực quan, khi chuẩn bị thí nghiệm giáo viên cần lựa chọn các dụng cụ và hoá chất thích hợp. Dụng cụ thí nghiệm cần đủ lớn để học sinh ngồi dưới lớp có thể quan sát thấy được, đồng thời phải có mầu sắc hài hoà. Bàn biểu diễn phải có độ cao cần thiết, dụng cụ thí nghiệm phải được bố trí sao cho học sinh có thể nhìn rõ. Đối với thí nghiệm có thể thay đổi mầu sắc, có chất kết tủa hoặc có chất khí sinh ra thì phải có giấy mầu đặt ở sau đồ dùng thí nghiệm. Để đạt được kết quả tương đối khả quan ta cần chú ý một số nội dung sau đây : - Số lượng thí nghiệm trong một bài phải lựa chọn sao cho phù hợp. Chọn thí nghiệm phục vụ nội dung trọng tâm bài học và phù hợp với thời gian trên lớp. - Trong thí nghiệm nên sử dụng những hoá chất mà học sinh đã quen biết. Nếu là bài đã nghiên cứu chất mới thì phải là mới đối với học sinh. Chọn các dụng cụ đơn giản, đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm, tính mỹ thuật… Chọn các phương án thí nghiệm đơn giản, tiết kiệm hoá chất, dễ thành công và đặc biệt là an toàn cho học sinh. 8 - Trong thực hành, nếu có điều kiện trước khi làm thí nghiệm giáo viên nên giúp học sinh tìm hiểu cấu tạo, công dụng và cách sử dụng các dụng cụ. - Hướng dẫn học sinh chú ý vào sự quan sát những hiện tượng có tính bản chất của thí nghiệm có liên quan đến nội dung bài học bằng các biện pháp nhằm thu hút sự chú ý của học sinh vào việc quan sát, giải thích các hiện tượng xảy ra. 2. Thí nghiệm của học sinh: a. Thí nghiệm để nghiên cứu tài liệu mới. + Lý luận dạy học cho rằng phương pháp dạy - học này có khả năng phát triển một cách tốt nhất năng lực trí tuệ của học sinh, kích thích hứng thú học tập của học sinh, vì nó rèn luyện cho học sinh nhận thức và phân tích những dấu hiệu, hiện tượng cụ thể bằng kinh nghiệm riêng của mình và thu hút mọi khả năng của học sinh và nhận thức đối tượng. Như vậy khi học sinh được giao tận tay những dụng cụ, hoá chất và được thực hiện lấy thí nghiệm thì việc làm quen với các dụng cụ, hoá chất sẽ đầy đủ hơn: ở đây học sinh được tự điều khiển các quá trình biến đổi các chất nên sẽ phối hợp hoạt động trí óc với hoạt động chân tay trong quá trình nhận thức của mình. + Việc tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm này có thể áp dụng theo 2 cách: - Toàn lớp làm chung một thí nghiệm. - Mỗi nhóm làm một thí nghiệm khác nhau. Khi tiến hành làm thí nghiệm theo nhóm, giáo viên cần tổ chức để học sinh trong nhóm lần lượt làm thí nghiệm. + Thí nghiệm của học sinh có thể làm theo 2 phương pháp: - Phương pháp minh hoạ. - Phương pháp nghiên cứu. 9 Khi tiến hành thí nghiệm, giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát các hiện tượng xảy ra trong dụng cụ, đặc biệt là màu sắc, chất kết tủa, chất bay hơi… Ví dụ: Khi làm thí nghiệm khử CuO bằng nhiệt độ, thì học sinh phải biết quan sát màu sắc của CuO chuyển từ màu đen biến thành mày đỏ nâu của Cu và hơi nước đọng lại ở ống nghiệm trong cốc nước lạnh. b. Thí nghiệm thực hành: Đây là thí nghiệm do học sinh tự làm lấy khi hoàn thiện kiến thức, nhằm minh hoạ, ôn tập, củng cố kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo gọi là thí nghiệm thực hành. Để đạt được sự thành công của thí nghiệm thực hành, thì học sinh phải hiểu được mục đích của thí nghiệm, học sinh cần phải làm những gì, quan sát và giải thích được những gì qua thí nghiệm? Từ đó rút ra những kết luận đúng đắn. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh cần ôn lại những kiến thức trong sách giáo khoa hoặc trong tài liệu hướng dẫn làm thí nghiệm. + Với thí nghiệm thực hành giáo viên cần xác định nội dung và thực hiện giờ thực hành cho phù hợp với đặc điểm, nội dung, thời gian cho phép và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy - học có liên quan. Các thí nghiệm lựa chọn phải đơn giản ở mức độ tối đa, nhưng đồng thời phải rõ, trong đó sử dụng các dụng cụ thí nghiệm đơn giản, rẻ tiền mà vẫn đảm bảo yêu cầu khoa học sư phạm. + Với bài thí nghiệm thực hành giáo viên thường thực hiện theo các trình tự sau đây: - Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh, hướng dẫn ngắn gọn cách tiến hành thí nghiệm, cách quan sát và ghi chép để làm tường trình. Cần lưu ý quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm. 10 [...]... TN được Giải thích kết quả TN 1 2 - Sau cùng giáo viên hướng dẫn học sinh rửa sạch các dụng cụ thí nghiệm, sắp xếp ngăn nắp các hoá chất và dụng cụ vào nơi đã quy định c Thí nghiệm ngoại khoá: Thí nghiệm hoá học ngoại khoá bao gồm các thí nghiệm ngoài giờ lên lớp, có thể thực hiện ở trường hoặc ở nhà * Thí nghiệm ngoài giờ lên lớp được thực hiện bao gồm: + Các thí nghiệm hoá học vui, giúp học sinh hứng... thống thí nghiệm 1 Tăng cường đảm bảo an toàn trong thí nghiệm: Trong thí nghiệm hoá học, giáo viên và học sinh thường xuyên tiếp xúc với hoá chất; Thường xuyên quan sát, nhận xét sự biến hoá từ chất này thành chất khác và những hiện tượng kèm theo sự biến hoá đó Để đảm bảo an toàn trong thí nghiệm, trước hết cần loại bỏ thí nghiệm với hoá chất rất độc hại như Phốt pho trắng, thuỷ ngân Các thí nghiệm. .. 15 Thực hiện chương trình hoá học ở trường THCS theo yêu cầu mới hiện nay đó là: trong giờ thực hành trên lớp và các giờ dạy đảm bảo yêu cầu là phải có đồ dùng thí nghiệm và phòng chuyên dùng Hiện nay ở các trường THCS, dụng cụ thí nghiệm còn cũ nát, không đồng bộ, hoá chất thiếu, lại là các hoá chất đã được trang bị từ lâu nên bị hư hỏng nhiều Nên không thể triển khai hết ở các lớp, mà chỉ sử dụng ở. .. chất - Quan tâm đến đầu giỏi, đầu yếu hơn nữa Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm về “Sử dụng thí nghiệm thực hành hoá học ở trường THCS" Tôi mạnh dạn đưa ra những giải pháp sơ lược về nhiệm vụ và trách nhiệm của GV bộ môn hoá học và những yêu cầu cần phải thực hiện của GV, của HS khi thao tác và sử dụng thí nghiệm thực hành hoá học Tôi mong có sự đóng góp ý kiến của hội đồng chấm đề tài, để đề tài của... thực tiễn cuộc sống, lao động sản xuất Thí nghiệm nhằm rèn luyện kỹ năng thực hàng cho học sinh (quan sát, phân tích, so sánh) Mặt khác nội dung thí nghiệm phải góp phần phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh, kích thích hứng thú học tập và phát triển tư duy cho các em như thí nghiệm về Định luật bảo tồn khối lượng, thí nghiệm xác định thành phần của không khí điện phân dung dịch muối ăn 5 Thí. .. thành ý thức tự giác nghiên cứu khoa học của HS, đáp ứng phần nào yêu cầu phương pháp giảng dạy mới lấy học sinh làm trung tâm: Học sinh tự nghiên cứu, tự rút ra kết luận khoa học trên những thí nghiệm thực tiễn Xin chân thành cám ơn! Văn Phong, ngày 05 tháng 10 năm 2010 20 Người viết Đỗ Thị ThuHà TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Lý luận dạy học hoá học ở trường THCS (NXB Giáo dục) 2 Hướng dẫn sử dụng đồ dùng thí. .. dụng kiến thức đã học vào thực tiễn sinh động của buổi sinh hoạt, các chuyên đề hoá học Ví dụ: ở trường phổ thông có những thí nghiệm như: "Trứng chui vào lọ" hoặc "sự cháy không cần diêm" của tờ giấy tẩm dung dịch P trắng trong cacbon sunfua + Các thí nghiệm đòi hỏi thời gian nhất định mà trong giờ học các em học sinh không có thời gian thực hiện như: Làm dấm ăn, chế tạo chất thơm + Thí nghiệm thu hồi... của giáo viên bộ môn qua từng khâu, từng bước của thí nghiệm thực hành Biết vận dụng thí nghiệm phù hợp, gắn liền với thực tiễn đời sống sản xuất 2 Kiến nghị đề xuất: - Cần có phòng thí nghiệm thực hành riêng cho bộ môn - Các đồ dùng dạy học và các thiết bị dạy học cũ, hỏng, vỡ cần được bổ sung kịp thời - Cần mua thêm các hoá chất mới để bổ sung cho các hoá chất đã hết, mất phẩm chất - Quan tâm đến đầu... đục Để tiến hành thí nghiệm về ảnh hưởng của chất xúc tác tới tốc độ của phản ứng hoá học, ta nung nóng hai lượng KClO3 trong hai ống nghiệm như nhau, trong đó một ống có Mangan đioxit (MnO2) làm chất xúc tác Theo hướng này ta có thể tiến hành một số thí nghiệm như: Thí nghiệm nước tác dụng với Natri kim loại, sự hoà tan thu nhiệt và khí Cacbonnic nặng hơn không khí 3 Lựa chọn thí nghiệm dễ thực hiện,... mới thực hiện có hiệu quả các khâu, các bước trên lớp Vì vậy nên lựa chọn số thí nghiệm trong mỗi bài, mỗi tiết học vừa phải, chọn những thí nghiệm tiêu biểu phục vụ trọng tâm của bài học Không nên thực hiện các thí nghiệm phức tạp, cồng kềnh, tốn kém thời gian Mặt khác chúng ta cần cải tiến một số thí nghiệm theo hướng đơn giản, dễ thực hiện nhưng vẫn đảm bảo tính trực quan mà vẫn thành công, như thí . TR ƯỜNG THCS . Trong dạy học hoá học ở trường THCS, người ta phân loại các thí nghiệm hoá học như sau: + Thí nghiệm biểu diễn của giáo viên + Thí nghiệm thực hành của học sinh -Thí nghiệm nghiên. thống thí nghiệm hoá học ở trường THCS. - Đề ra phương pháp tiến hành thí nghiệm hoá học ở trường THCS. - Áp dụng trong quá trình giảng dạy hoá học lớp 8, 9 và trong việc bồi dưỡng học sinh. hoá học ngoại khoá bao gồm các thí nghiệm ngoài giờ lên lớp, có thể thực hiện ở trường hoặc ở nhà. * Thí nghiệm ngoài giờ lên lớp được thực hiện bao gồm: + Các thí nghiệm hoá học vui, giúp học
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Thí nghiệm thực hành hoá học ở trường THCS, SKKN Thí nghiệm thực hành hoá học ở trường THCS, SKKN Thí nghiệm thực hành hoá học ở trường THCS

Từ khóa liên quan