SKKN Thí nghiệm thực hành hoá học ở trường THCS

21 2.7K 16
SKKN Thí nghiệm thực hành hoá học ở trường THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. TR ƯỜNG THCS . Trong dạy học hoá học ở trường THCS, người ta phân loại các thí nghiệm hoá học như sau: + Thí nghiệm biểu diễn của giáo viên + Thí nghiệm thực hành của học sinh -Thí nghiệm nghiên. thống thí nghiệm hoá học ở trường THCS. - Đề ra phương pháp tiến hành thí nghiệm hoá học ở trường THCS. - Áp dụng trong quá trình giảng dạy hoá học lớp 8, 9 và trong việc bồi dưỡng học sinh. hoá học ngoại khoá bao gồm các thí nghiệm ngoài giờ lên lớp, có thể thực hiện ở trường hoặc ở nhà. * Thí nghiệm ngoài giờ lên lớp được thực hiện bao gồm: + Các thí nghiệm hoá học vui, giúp học

Ngày đăng: 28/03/2015, 09:52

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan