SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GV MẦM NON

16 3.8K 16

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 21:09

. MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON Người viết: Hồ Thị Hồng Đơn vị: Trường Mầm non Sơn Thủy I. ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong. trường mầm non. Muốn công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đạt hiệu quả cao người cán bộ quản lý cần kết hợp các biện pahps vì mỗi biện pháp góp phần giải quyết một khâu của quá trình bồi dưỡng, và. luôn có tâm huyết phải làm sao và cần có biện pháp như thế nào để thực hiện có hiệu quả nên tôi chon đề tài “ Biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Mầm non ” làm đề tài nghiên cứu. 2. Mục đích

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan