0

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GV MẦM NON

16 3,483 13
  • SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GV MẦM NON

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 21:09

MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON Người viết: Hồ Thị Hồng Đơn vị: Trường Mầm non Sơn Thủy I. ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền móng đầu tiên của ngành Giáo dục đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở bậc học tiếp theo. Sau hơn hai mươi năm đổi mới , giáo dục mầm non nước ta đã có bước phát triển đáng kể về quy mô, loại hình trường. Đội ngũ giáo viên được đào tạo cơ bản và từng bước nâng cao về chất lượng, trình độ đào tạo. Chất lượng chăm sóc , nuôi dưỡng , giáo dục trong các cơ sở giáo dục ngày càng tốt hơn góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục. Tuy nhiên mức độ phát triển của giáo dục mầm non vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu nuôi dạy trẻ và những đòi hỏi của sự nghiệp phát triển đất nước. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới, giáo dục mầm non cần được quan tâm phát triển nhanh và bền vững, khắc phục những hạn chế yếu kém. Để quá trình giáo dục mầm non đạt hiệu quả đòi hỏi phải có đội ngũ giáo viên có đầy đủ phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay của ngành học. Muốn có được đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, người cán bộ quản lý phải luôn có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Giáo viên phải biết hướng mọi hoạt động, mọi nội dung, biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ vào mục tiêu giáo dục. Để thực hiện được mục tiêu đó đòi hỏi phải có đội ngũ giáo viên có trình độ năng lực thích ững với thực tiễn phát triển của xã hội. Vai trò của người giáo viên mầm non rất quan trọng, là người đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của trẻ và là người mẹ thứ hai của các cháu. Lao động của giáo viên mầm non là lao động mang tính khoa học và nghệ thuật, đòi hỏi công phu vì cô giáo là tấm gương cho trẻ học và bắt chước. Chính vì thế cô giáo mầm non phải hội tụ đầy đủ những yêu cầu về phẩm chất và năng lực chuyên môn để thực hiện mục tiêu chương trình GDMN 1.Lý do chọn đề tài: Bác Hồ kính yêu đã nói: “ Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”. Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu, bồi dưỡng cho các cháu trở thành người công dân có ích. Với trách nhiệm lớn lao của một người cán bộ quản lý, tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được tốt. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cần phải có sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao. Cần phải chú trọng công tác chuyên môn, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, công tác nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhằm duy trì và phát triển chất lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng đi lên đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp giáo dục mầm non trong thời đại hiện nay. Để đạt được điều đó giáo viên là người trực tiếp chăm sóc giáo dục các cháu phải có đạo đức tư cách tốt, có lương tâm nghề nghiệp , nắm vững chuyên môn nghiệp vụ. Là người đứng đầu nhà trường tôi luôn có tâm huyết phải làm sao và cần có biện pháp như thế nào để thực hiện có hiệu quả nên tôi chon đề tài “ Biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Mầm non ” làm đề tài nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu: Tôi chon đề tài này với mục đích tìm ra những biện pháp cần thiết, thích hợp và kahr thi của người hiệu trưởng , trong công tác quản lý, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non , nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay. 3. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu: Đề tài được thực hiện tại trường mầm non Sơn Thủy Trong phạm vi đề tài tôi chỉ tiến hành nghiên cứu một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường mầm non. 4.Kế hoạch nghiên cứu và thời gian hoàn thành Đề tài được thực hiện trong năm học 2013-2014 ; Từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 3 năm 2014 5. Giả thiết khoa học của đề tài: Trong quá trình nghiên cứu đưa ra một số biên pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Kết quả giáo viên lên lớp sáng tạo, linh hoạt, làm việc nghiêm túc nâng cao được chất lượng chăm sóc giáo dục trong nhà trường. Khẳng định rằng các biện pháp tôi đưa ra áp dụng có hiệu quả. 6. Phương pháp nghiên cứu Để tiến hành thực hiện nghiên cứu đề tài tôi áp dụng một số biện pháp sau: Phương pháp điều tra. - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp thực hành - Phương pháp xây dựng bài kiểm tra , đánh giá kết quả . - Phương pháp tổng hợp kết quả 7. Dự báo đóng góp mới của đề tài: Các biện pháp tôi thực nghiệm và nghiên cứu trong năm học 2013-2014 áp dụng trong nhà trường có hiệu quả . Đề tài này có thể áp dụng rộng rãi ở tất cả các trường mầm non. Muốn công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đạt hiệu quả cao người cán bộ quản lý cần kết hợp các biện pahps vì mỗi biện pháp góp phần giải quyết một khâu của quá trình bồi dưỡng,và mỗi cán bộ quản lý sẽ tìm thấy biện pháp nào trường mình chưa thực hiện để áp dụng thực hiện. II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lý luận: Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên là quá trình tác động tới tập thể, cá nhân giáo viên, tạo cơ hội cho giáo viên tham gia vào các hoạt động dạy học, học tập trong và ngoài nhà trường để giáo viên bổ sung kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm nhằm nâng cao phẩm chất năng lực sư phạm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Vậy vấn đề ở đây là tìm hiểu tư tưởng, tình cảm có ảnh hưởng tới chất lượng giảng dạy của giáo viên hay không? Đời sống vật chất và tinh thần có làm ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ hay không? Có làm giảm lòng nhiệt tình của giáo viên hay không? Cơ sở vật chất có ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục hay không? Một loạt vấn đề dặt ra câu hỏi và người cán bộ quản lý phải nghiên cứu và có những biện pháp phù hợp với thực tiễn nhà trường. Đội ngũ giáo viên là người trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ vì vậy muốn nâng cao chất lượng phải bồi dưỡng đội ngũ có trách nhiệm đạo đức và năng lực nghề nghiệp. Trong nghị quyết hội nghị lần thứ tám khóa XI Đảng ta đã nêu ra những hạn chế yếu kém đó là một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết và để khắc phục những hạn chế yếu kém đó tất cả các nhà trường đều phải có kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên về chuyên môn, về đạo đức, về tư tưởng chính trị. Nhận thức được tầm quan trọng của đội ngũ giáo viên là lực lượng nồng cốt quyết định sự thành công của nhà trường nên ban giám hiệu tường chúng tôi không được phép sao nhãng việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. 2. Cơ sở thực tiễn: Trong những năm qua đội ngũ giáo viên được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trên chuẩn nhưng thực tế chất lượng không tương xứng với bằng được cấp. Giáo viên trong nhà trường số được đào tạo chính quy ít chủ yếu giáo viên đào tạo tại chức, vừa học vừa làm nên mức độ nắm chương trình nội dung hạn chế. Rất ít giáo viên có năng khiếu hát, múa, kể chuyện , vẽ, đàn. Đặc biệt số giáo viên sáng tạo ra các trò chơi, thực nghiệm , thí nghiệm không có, chủ yếu giáo viên sử dụng những trò chơi có trong sách hoặc những trò chơi sử dụng lâu năm nên thiếu sự hứng thú đối với trẻ. Thực tế trên đã ảnh hưởng đến suy nghĩ cảu người cán bộ quản lý; Nên làm gì và làm như thế nào để đưa chất lượng nhà trường ngày càng nâng cao. Và tôi đã tìm tòi các giải pháp để bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ. Trong những năm qua đội ngũ giáo viên trưởng thành rất nhiều trong nghề nghiệp đó là nhờ vào công tác bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ , giáo viên.Những điều kiện tôi yêu cầu đội ngũ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là: +Nắm chắc và hiểu được mục tiêu, nhiệm vụ của ngành học Mầm non. + Phải tiếp thu cái mới và áp dụng có hiệu quả các phương pháp giảng dạỵ. + Biết xây dựng kế hoạch sinh haotj hàng ngày về chăm sóc , giáo dục trẻ và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đó. + Biết tổ chức và hướng trẻ vào hoạt động một cách hợp lý. + làm tốt công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường để giáo dục trẻ. + Coi trọng việc tự học, tự bồi dưỡng là nhiệm vụ không thể thiếu đối với người giáo viên. Đội ngũ giáo viên ngành học mầm non còn gặp nhiều khó khăn về chuyên môn và nhiều mặt khác khi thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đáp ứng nhu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đát nước. Tại trường chúng tôi cũng có sự đối nghịch giữa trình độ năng lực của giáo viên còn hạn chế với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. Xuất phát từ thực tế như vậy , bản thân tôi là cán bộ quản lý đòi hỏi phải nhanh chóng có kế hoạch nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trên cơ sở phải xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giỏi về tay nghề, có phẩm chất đạo đức tốt. Vậy để bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên thì người cán bộ quản lý cần phải làm gì, và làm như thế nào? Cần có hướng giải quyết cụ thể ,từ đó tôi mạnh dạn lựa chọn một số giải pháp cụ thể sẽ trình bày ở phần biện pháp thực hiện. 3.Thực trạng của đề tài a, Thuận lợi: Trường tôi có đội ngũ giáo viên khá đông , được đào tạo đạt chuẩn 100%. Đội ngũ giáo viên trẻ chiếm 60% , đây là lực lượng mạnh để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trong nhà trường. Giáo viên đã có ý thức học tập nâng cao nghiệp vụ sư phạm , có 45% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. 100% cán bộ giáo viên có đạo đức tư cách tốt. Giáo viên trong nhà trường được nhà nước trả lương 100% nên yên tâm công tác Một thuận lợi lớn để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là trường được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng trường lớp khang trang, trang thiết bị tương đối đầy đủ. Cộng đồng dân cư quan tâm đến học sinh nên việc huy động trẻ thuận lợi, trẻ đến trường được tổ chức ăn bán trú 100%. b. Khó khăn: Mặc dù đội ngũ giáo viên đã đạt chuẩn 100% nhưng thực chất chưa đáp ứng với sự phát triển của xã hội. Số giáo viên lâu năm bị phương pháp củ ăn sâu khó sửa đổi, số giáo viên mới thiếu kinh nghiệm, số giáo viên trong nhà trường được đào tạo chủ yếu là tại chức nên nắm nghiệp vụ chuyên môn hạn chế, không có năng khiếu. Một số giáo viên nắm nội dung , chương trình, các phương pháp hời hợt. Hành văn ngôn ngữ viết dài dòng thiếu logic. Phần đa giáo viên lên lớp lồng ghép nặng nề, gây nên giờ học tạo áp lực đối với trẻ. c. Khảo sát chất lượng giáo viên trước khi thực hiện đề tài: Để có kế hoạch cụ thể về việc tìm biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phù hợp tôi tiến hành khảo sát chất lượng giáo viên như sau: - Tổ chức thi lý thuyết: Tôi ra một số đề thi với nội dung sau: + Vệ sinh trong trường mầm non. + Phương pháp tổ chức cho trẻ ăn, ngủ + Nội dung chương trình của từng độ tuổi + Phương pháp chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, béo phì, cách cân ,đo, theo dõi biểu đồ. - Tổ chức dự giờ + Hoạt động học + Hoạt động dạo chơi ngoài trời. + Hoạt động góc + Hoạt động chiều Qua tiến hành tổ chức thi, dự giờ chất lượng đội ngũ giáo viên được thể hiện qua bảng sau: Xếp loại về lý thuyết: Bảng 1: Kết quả xếp loại thi lý thuyết của GV trước khi thực hiện đề tài Thứ tự Xếp loại Số lượng Tỷ lệ 1 Loại giỏi 1/20 5% 2 Loại khá 5/20 25% 3 Loại Trung bình 12/20 60 % 4 Loại kém 2/20 10% Xếp loại về thực hành giờ dạy: Bảng 2: Kết quả xếp loại thi thực hành của GV trước khi thực hiện đề tài Thứ tự Xếp loại Số lượng Tỷ lệ 1 Loại giỏi 3/20 15% 2 Loại khá 7/20 35% 3 Loại Trung bình 7/20 35% 4 Loại kém 3/20 15% 4. Biện pháp thực hiện 4.1. Bồi dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị: Là người giáo viên những kỹ sư tâm hồn đòi hỏi đầu tiên là phải có tư cách đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước. Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao cán bộ giao viên có tư tưởng vững vàng, đạo đức tư cách tốt? từ suy nghĩ đó tôi đã có những biện pháp bồi dưỡng nhẹ nhàng như sau: Tổ chức các buổi giao lưu trong nhà trường: Đưa ra một số câu hỏi nhằm bồi dưỡng kiến thức về hiểu biết xã hội và những tình huống giao tiếp. Sưu tầm những câu chuyện cho những giáo viên có năng khiếu kể lại vừa là chuyện vui nhưng mang tính ngụ ngôn, sau mỗi câu chuyện được tôi phân tích và bình luận từ đó giáo dục cán bộ giáo viên tránh những thói hư tật xấu như câu chuyện: “Con cáo và chùm nho” “ Chuyện về con gà mái”. “ Vết mực trên tờ giấy trắng” vv / Trong các buổi họp ngoài vấn đề chuyên môn , tôi lồng ghép kể chuyện, kể lại một số tin tức thời sự, và một vài câu chuyện về đối nhân xử thế. Ngoài ra tôi tổ chức học tập nghiêm túc các nghị quyết của Đảng các cấp, có bài viết thu hoạch. Trong các buổi lên lớp về các nghị quyết tôi thường liên hệ thực tiễn về nhiệm vụ của giáo viên mầm non, để cán bộ giáo viên thực hiện theo từng nhiệm vụ gắn với thực tiễn và nghị quyết. Triển khai các cuộc vận động một cách nghiêm túc, mỗi cuộc vận động đều có chương trình hành động cụ thể, quá trình thực hiện kiểm tra, đánh giá và sơ kết theo từng giai đoạn để rút ra những mặt mạnh, mặt tồn tại có biện pháp tiếp theo. Qua các cuộc vận động giáo viên tự điều chỉnh và tự bồi dưỡng để đạt được các yêu cầu mà công đoàn, nhà trường đề ra. 4.2. Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên: Muốn có biện pháp bồi dưỡng mang lại hiệu quả cao trước hết người hiệu trưởng phải hiểu rõ giáo viên của mình, từ trình độ chuyên môn đến cá tính riêng. Xác định năng lực, sở trường trong từng hoạt động, hoạt động nào còn hạn chế, hay yếu kém về kỹ năng thiết kế haotj động, phương pháp, năng lực quản lý lớp học, năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục, từ đó mới có biện pháp bồi dưỡng thích hợp cho từng đối tượng. • Bồi dưỡng về hồ sơ giáo án: Muốn có chất lượng trong quá trình chăm sóc giáo dục người giáo viên phải xây dựng kế hoạch rõ ràng và sáng tạo. Đe có một giáo án có chất lượng thì người soạn phải xác định được mục đích, yêu cầu của đề tài, từ đó tìm ra phương pháp cho phù hợp. Tôi tiến hành kiểm tra và phân loại như sau để có kế hoạch bồi dưỡng: + Giáo viên chưa biết phương pháp soạn + Chưa xác định được mục đích yêu cầu của bài dạy. + Phương pháp biện pháp đề ra trong bài soạn chưa chính xác, hợp lý. Đối với những giáo viên chưa biết soạn bài( Những giáo viên mới) thường khi soạn chưa xác định được múc đích , yêu cầu của bài , chưa biết đưa các trò chơi để củng cố tiết học . Tôi dành thời gian hướng dẫn cụ thể , tôi yêu cầu khi soạn cần nêu rõ ràng : Ví dụ xác định mục đích dạy hát bài : Hoa trường em Tôi yêu cầu giáo viên phải ghi rõ: Cháu nắm được nội dung bài hát “Hoa trường em” Khi cháu ngoan cháu là bông hoa đẹp nhất của nhà trường.vv Trẻ hát thuộc bài hát: “Hoa trường em” v.v.v. .Hàng ngày tôi kiểm tra hồ sơ uốn nắn kịp thời, hướng dẫn cho giáo viên cách soạn cách soạn, đánh giá kỹ, phân công tổ chuyên môn kèm cặp. Phân công giáo viên giỏi soạn giáo án mẫu nhận xét đánh giá kỹ có xếp loại để giáo viên học tập. * Bồi dưỡng qua tiết dạy thao giảng: Công tác thăm lớp dự giờ là công việc thường xuyên của ban giám hiệu. Thông qua dự giờ thăm lớp giúp cho ban giám hiệu đánh giá đúng khả năng thực hiện của từng giáo viên. Từ đó có kế haochj bồi dưỡng chuyên môn cho phù hợp với từng đối tượng Khi dự giờ của giáo viên tôi thấy giáo viên vào đầu tiết học khi gây hứng thú cho trẻ thường rập khuôn, hát một bài, hoặc đọc một bài thơ sau đó cô dùng một loạt câu hỏi đàm thoại về chủ đề đang thực hiện của tuần đó, sau đó mới đi đến chủ đề học của buổi học đó , gây nên sự nhàm chán đối với trẻ. Để khắc phục tình trạng này, tôi tổ chức thao giảng mỗi khối 1 tiết, yêu cầu giáo viên xây dựng giáo án, duyệt qua tổ chuyên môn, ban giám hiệu sau đó mới dạy thao giảng ở từng tổ. Sau mỗi tiết thao giảng cho giáo viên nhận xét cách gây hứng thú cho trẻ, các bước lên lớp, nội dung xây dựng có gì sáng tạo, và trẻ có hứng thú học không. Và từ thực tế các tiết thao giảng được hướng dẫn và kiểm tra của tôi giáo viên đã nhận xét học sinh hoạt động tích cực, nhẹ nhàng, và giờ học tự nhiên , trẻ được dẫn dắt vào nội dung bµi häc tự nhiên, sinh động. Tôi xin trình bày 1 tiết dạy thao giảng mà trường tôi thao giảng bước gây hứng thú cho trẻ được thực hiện tự nhiên có hiệu quả. Tiết học : LQVT về nhận biết hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác. Bước gây hứng thú cho trẻ cô giáo gọi trẻ lại và bảo hôm nay cô có rất nhiều giấy chúng mình sẽ làm gì từ những mảnh giấy này nhỉ? Trẻ đưa ra một số ý tưởng, cô gợi ý: Các con hãy cắt những mảnh giấy này thành những hình nhỏ hơn, các con ngồi xuống cùng làm với cô nào. Trẻ cùng cô cắt những mảnh giấy thành nhiều hình, trẻ xếp những hình đã cắt được sau đó cô cho trẻ mang về chỗ ngồi. Cô yêu cầu đưa ra hình giống cô và cô giới thiệu đây là hình chữ nhật và cô dẫn dắt vào bài dạy một cách nhẹ nhàng và trẻ rất thích vì được tích cực hoạt động , thay cho phải trả lời những câu hỏi nhàm chán. Trong quá trình dự giờ phát hiện những tồn tại mà giáo viên còn mắc phải góp ý cho giáo viên khắc phục những tồn tại đó như thế nào và có thể tiến hành dạy lại để giao viên có thể học tập từ đồ dùng dạy học đó nhưng với sự sáng tạo, linh hoạt của người giáo viên sẽ dẫn dắt học sinh học tập một cách tích cực: Ví dụ tiết đọc thơ “ Gấu qua cầu” cô củng sử dụng rối để đọc thơ nhưng cô chưa biết chuyển thể thành kịch nên trẻ thiếu hứng thú, củng bài thơ đó tôi chuyển thể thành kịch thì bài thơ trở nên khắc sâu và sinh động hơn khi được xem kịch rồi kết thúc giờ học. Ngoài ra phải đầu tư các tiết mẫu có chất lượng cho gáo viên dự giờ. Dự giờ phải ghi chép đầy đủ, chi tiết có nhận xết để rút kinh nghiệm. * Bồi dưỡng giáo viên qua tổ chuyên môn: Bồi dưỡng giáo viên qua tổ chuyên môn là biện pháp hiệu quả nhất. Tổ chuyên môn là nơi giáo viên gắn bó giúp đỡ nhau hiệu quả nhất vì ban giám hiệu không thể cùng một lúc sinh hoạt đều ở các tổ. Do đó xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh là một biện pháp không thể thiếu Bước lựa chọn và sắp xếp đội ngũ cần phải nghiên cứu và bố trí phù hợp, ngay từ đầu năm khi phân lớp tôi đã chú ý phân công giáo viên hợp lý trong các tổ. Tổ chuyên môn nào cũng có giáo viên có năng lực làm nòng cốt hướng dẫn tổ.Ngoài ra khi chon tổ trưởng tôi chú ý chọn giáo viên có năng lực, nhiệt tình, năng động, có khả năng tập hợp giáo viên . Bồi dưỡng tổ trưởng tổ phó về cách bồi dưỡng cho giáo viên trong tổ về cách trình bày, cách giải quyết vấn đề chuyên môn, phát động làm những đồ chơi gì theo từng chủ đề. Trong các buổi họp chuyên môn phải bồi dưỡng những vấn đề còn yếu như sử dụng đàn, hát , thì tổ trưởng tổ phó phải hướng dẫn và thực hiện tốt ngân hàng bài hát, buổi họp chuyên môn tôi chỉ đạo cần tập trung đi sâu vào chuyên môn tránh tình trạng đến họp chỉ tập trung để góp ý , xếp loại . *Bồi dưỡng qua chuyên đề: Việc tổ chức bồi dưỡng chuyên đề là việc làm hàng năm của hiệu trưởng vì vậy muốn tổ chức chuyên đề tốt người hiệu trưởng phải biết lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề theo từng năm và từng thời điểm thích hợp. Sau khi thực hiện xong phải tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm chuyên đề đó.Khi tổ chức chuyên đề nào thì phải xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên đề đó. + X¸c ®Þnh môc ®Ých yªu cÇu cña chuyªn ®Ò + Các biện pháp + Thời gian thực hiện. + Phân công người thực hiện [...]... lượng đội ngũ nhà giáo vì vậy công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển giaó dục Trong một nhà trường đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục Tìm ra những biện pháp quản lý, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ là việc làm có ý nghĩa cả về lý luận lẫn thực tiễn Đây phải là việc làm thường xuyên và ngày càng phải có biện pháp đổi... người đứng đầu nhà trường phải đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Phải coi công tác bồi dưỡng đội ngũ là việc làm thường xuyên và liên tục xuyên suốt trong quá trình hoạt động của nhà trường .Phải nắm chắc năng lực của giáo viên để có biện pháp bồi dưỡng đúc lúc, đúng hướng Trong quá trình bồi dưỡng chính trị tư tưởng cần kết hợp giữa lý luận với thực tiễn và tổ chức thành... mang tính khoa học và thực tiễn để giáo viên toàn trường học tập và áp dụng Thông qua viết đề tài kinh nghiệm tôi đã bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên cách lập luận lo gic, hành văn, cách diễn đạt các biện pháp và sáng tạo một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 4.3 Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên qua công tác kiểm tra thanh tra nội bộ: Kiểm tra nội bộ trường học là chức năng nhiệm vụ của hiệu trưởng... gì để đạt mục tiêu yêu cầu Ngoài kiểm tra định kỳ việc kiểm tra đột xuất đánh giá đúng thực chất của đội ngũ , từ đó có biện pháp bồi dưỡng chuyên môn phù hợp Kiểm tra định kỳ hay đột xuất để nâng cao tính tự giác, chủ động của giáo viên và phải đảm bảo tính công bằng và khách quan 4.4 Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thông qua tổ chức các hội thi trong nhà trường Tổ chức các hội thi trong nhà trường thúc... hẳn, như vậy sau khi áp dụng các biện pháp bồi dưỡng chuyên môn , phần lý thuyết của giáo viên trong nhà trường đã được nâng lên rõ rệt So sánh kết quả thi thực hành giảng dạy ở bảng 6 ta thấy giờ dạy giỏi tăng 30%; giờ khá tăng 5%; giờ trung bình giảm 20 %; không có giờ dạy nào xếp yếu kém Từ 2 kết quả so sánh trên ta nhận thấy các biện pháp tôi áp dụng bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trong thời gian... mình một kinh nghiệm hay trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ từ đó đội ngũ giáo viên ngày càng tích lũy được kinh nghiệm và có ý tưởng sáng tạo hơn trong những năm tiếp theo Trong quá trình thực hiện đề tài tôi đã áp dụng một số biện pháp đã thực hiện trong những năm qua và tôi chỉ tiến hành đổi mới những biện pháp trong quá trình bồi dưỡng Trong qua trình thực hiện sẽ không tránh khỏi những hạn chế... trường để có kê hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kịp thời Tổ chức các hội thi là việc làm có hiệu quả thúc đẩy chuyên môn trong nhà trường vì thông qua hội thi giáo viên phải suy nghĩ tìm tòi những biện pháp thực hiện sáng tạo , linh hoạt để thi đua từ đó mới tìm ra được những nhân tố điển hình và những giải pháp hay Sau mỗi một năm học mỗi cán bộ giáo viên phải đúc rút cho mình một kinh nghiệm hay... đồ chơi cho chủ đề tiếp theo Tõ ®ã n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho gi¸o viên * Bồi dưỡng viết sáng kiến kinh nghiệm: Công tác viết sáng kiến kinh nghiệm là việc rút ra những biện pháp, giải pháp thực hiện có hiệu quả trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, để giáo viên có ý thức trong việc nghiên cứu những biện pháp hay vào đầu năm học tôi yêu cầu tất cả cán bộ giáo viên phải đúc kết kinh nghiệm... lưu ý, và một số giải pháp để thực hiện chuyên đề đó có hiệu quả Việc tổ chức thảo luận rất cần thiết vì qua thảo luận giáo viên nêu ra những vướng mắc, tồn tại khi thực hiện, sau thảo luận giảng viên phải suy nghĩ tìm ra những giải pháp thực hiện chuyên đề có hiệu quả., *Bồi dưỡng làm đồ dùng đồ chơi: Muốn có các hoạt động giáo dục tôt trước hết phải có đồ dùng , đồ chơi vì đối với trẻ mầm non lĩnh... quả đạt được: Sau một thời gian thực hiện các biện pháp trên tôi tiến hành khảo sát chất lượng đội ngũ giáo viên trường tôi để đối chứng với kết quả trước khi thực hiện đề tài Với các nội dung ra đề kiểm tra lý thuyết và kiểm tra chấm điểm giờ dạy Kết quả thể hiện ở bảng sau: Xếp loại về lý thuyết Bảng 3: Kết quả xếp loại thi lý thuyết của GV sau khi thực hiện đề tài Thứ tự Xếp loại Số lượng Tỷ lệ 1 . MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON Người viết: Hồ Thị Hồng Đơn vị: Trường Mầm non Sơn Thủy I. ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong. trường mầm non. Muốn công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đạt hiệu quả cao người cán bộ quản lý cần kết hợp các biện pahps vì mỗi biện pháp góp phần giải quyết một khâu của quá trình bồi dưỡng, và. luôn có tâm huyết phải làm sao và cần có biện pháp như thế nào để thực hiện có hiệu quả nên tôi chon đề tài “ Biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Mầm non ” làm đề tài nghiên cứu. 2. Mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GV MẦM NON, SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GV MẦM NON, SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GV MẦM NON

Từ khóa liên quan