Phòng chóng suy dinh dưỡng cho trẻ em mầm non

13 3.1K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 20:54

. sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em. Nhưng hiện nay, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trong huyện vẫn còn cao (17,5% ). Phòng chống suy dinh dưỡng là yêu cầu cấp thiết mà trong đó dinh dưỡng có vai trò rất. khâu hết sức quan trọng trong việc phòng chống suy dinh dưỡng đối với trẻ. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch về dinh dưỡng và phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tại trường được duy trì đều đặn,. trưởng của trẻ cao, nếu như không đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng sẽ rất dễ bị thiếu hụt. Tỷ lệ suy dinh dưỡng cao nhất được ghi nhận ở trẻ từ 12 đến 24 tháng cho đến 5 tuổi và trẻ suy dinh dưỡng

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG

    • HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PGD & ĐT HÀM THUẬN BẮC

Tài liệu liên quan