Một số biện pháp chóng béo phì cho trẻ em mầm non

19 2.3K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 20:54

. trường trẻ có nguy cơ béo phì và có trẻ đã bị béo phì, nên tôi đã chọn đề tài: Một số biện pháp phòng chống béo phì ở trẻ mầm non II- THỰC TRẠNG Ở TRƯỜNG: - Trường mầm non Hoa Hồng là một trường. một trong những thủ phạm gây béo phì 12 Tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng chống trẻ béo phì Trang Với những trẻ thừa cân, hãy cho trẻ ăn nhiều chất Trẻ béo phì dễ mắc chứng bệnh gan nhiễm. điều trị trẻ béo phì trong năm học này. III- BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ TRẺ BÉO PHÌ VÀ CÓ NGUY CƠ BÉO PHÌ: 1- Trách nhiệm của Hiệu phó bán trú: 4 Tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan