0

Một số phương pháp giúp học sinh tiểu học sửa lỗi chính tả

11 1,630 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 20:54

. từ. d. Ghi nhớ mẹo luật chính tả: - Mẹo luật chính tả là các hiện tượng chính tả mang tính quy luật chi phối hàng loạt từ, giúp giáo viên khắc phục lỗi chính tả cho học sinh một cách rất hữu hiệu do đó, tôi đã cố gắng thống kê, phân loại lỗi, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra một số biện pháp khắc phục “để giúp học sinh giảm bớt lỗi chính tả , giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn khi giao. nước ngoài, học sinh lớp tôi chủ nhiệm có khoảng 1/4 hay mắc lỗi này, nhất là những học sinh yếu nếu không được giáo viên nhắc nhở khi đang viết chính tả. 3. Một số biện pháp khắc phục lỗi: a. Luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số phương pháp giúp học sinh tiểu học sửa lỗi chính tả, Một số phương pháp giúp học sinh tiểu học sửa lỗi chính tả,

Từ khóa liên quan