SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC DUY TRÌ SĨ SỐ HỌC SINH LỚP 3

11 2.1K 3
SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC DUY TRÌ SĨ SỐ HỌC SINH LỚP 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC DUY TRÌ SĨ SỐ HỌC SINH LỚP 3 PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài - Hiện nay, tình hình học sinh bỏ học ở ………… đến mức báo động, nhất là học sinh. sống khác nhau, nếu không khéo thì khó mà duy trì sĩ số lớp đạt như mong muốn. Rút kinh nghiệm trong quá trình làm công tác chủ nhiệm, tôi xin được nêu lên Một số kinh nghiệm trong công tác duy. Tác dụng của sáng kiến kinh nghiệm: Sáng kiến kinh nghiệm đã giúp công tác Duy trì sĩ số của lớp và mặt bằng chung của nhà trường đạt hiệu quả. Thực hiện mục tiêu hạn chế tỉ lệ học sinh bỏ học.

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:43

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan