SKKN GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY

20 3,680 18
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:26

GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Đơn vị trường Tiểu học Quang Trung Mã số …………………… SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY Người thực hiện : Dương Thị Như Thao Lĩnh vực nghiên cứu : -Quản lý giáo dục -Phương pháp dạy học bộ môn : lịch sử -Lĩnh vực khác Có đính kèm : các sản phẩm không thể hiện trong bản in skkn Mô hình Phần mềm Phim ảnh Hiện vật khác Năm học : 2014-2015 Trang 1 GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1. Họ và tên : Dương Thị Như Thao 2. Ngày tháng năm sinh : 02-11-1986 3. Nam, nữ : nữ 4. Địa chỉ : Suối Cát - Xuân Thọ - Xuân Lộc - Đồng Nai 5. Điện thoại ( CQ) : 0613731415 6. Fax: E- mail 7. Chức vụ : giáo viên bộ môn 8. Đơn vị công tác : Trường tiểu học Quang Trung II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị ( hoặc trình độ chuyên môn , nghiệp vụ ) cao nhất : cao đẳng sư phạm - Năm nhận bằng : 2009 - Chuyên nghành đào tạo : sư phạm địa- sử I. KINH NGHIỆM KHOA HỌC -Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm : giáo viên dạy môn khoa- sử- địa Số năm kinh nghiệm : 3 năm -Các sáng kiến đã có trong 5 năm gần đây: Trang 2 GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY SỞ GD &ĐT ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đơn vì trường Tiểu học Quang Trung Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ………….ngày tháng năm PHIẾU NHẬN XÉT , ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học : 2014-2015 Tên sáng kiến kinh nghiệm : giúp học sinh hứng thú học lịch sử bằng sơ đồ tư duy Họ và tên tác giả : Dương Thị Như Thao chức vụ : giáo viên bộ môn D9ơn vị : trường Tiểu học Quang Trung Lĩnh vực : ( Đánh dấu x vào ô trống tương đương , ghi rõ tên bộ môn hoặc lĩnh vực khác ) -Quản ly giáo dục - Phương pháp dạy bộ môn …………………. - Phương pháp giáo dục - Lĩnh vực khác …………………………… Sáng kiến kinh nghiệm đã được triễn khai áp dụng : tại đơn vị trong nghành 1. Tính mới ( Đánh dấu x vào 1 trong 2 ô dưới đây ) -Có giải pháp hoàn toàn mới - Có giải pháp cải tiến , đổi mới từ giải pháp đã có 2. Hiệu quả ( Đánh dấu x vào 1 trong 4 ô dưới đây ) - Hòan mới và đã triễn khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao - Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triễn khai áp dụng trong toàn ngành đạt hiệu quả cao. - Hoàn toàn mới và đã triễn khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả cao - Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triễn khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả 3. Khả năng áp dụng ( Đánh dấu x vào 1 trong 3 ô trống dưới đây ) -Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoặch định đường lối , chính sách Tốt Khá Đạt - Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn , dễ thực hiện và dễ đi vào cuộc sống : Tốt Khá Đạt - Đã áp dụng vào trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả trong phạm vi rộng : Tốt Khá Đạt XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Trang 3 GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Mục tiêu của nền giáo dục hiện nay là giáo dục và đào tạo con người một cách toàn diện về “ Đức – trí – thể – mĩ. ”, phân môn lịch sử lớp 5 góp phần quan trọng để thực hiện được mục tiêu đó . môn Lịch sử không chỉ cung cấp kiến thức khoa học cho học sinh mà còn hình thành thế giới quan khoa học, phẩm chất đạo đức chính trị cho học sinh. - Sách giáo khoa lịch sử lớp 5 biên soạn phù hợp với tâm lý lứa thuổi , khả năng nhận thức của học sinh Tiểu học, tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, giúp học sinh tự rèn luyện tại lớp, tại nhà. Nhằm giúp học sinh có ý thức tự học. - Môn lịch sử lớp 5 cung cấp những kiến thức cơ bản cho học sinh về các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử tiêu biểu trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Về mức độ chỉ giới hạn ở mức độ biết lịch sử còn hiểu lịch sử chỉ ở mức sơ đẳng, chủ yếu hiểu ý nghĩa của các sự kiện, các nhân vật lịch sử đối với xã hội. Tuy vậy, những kiến thức trong phân môn Lịch sử vẫn đảm bảo tính hệ thống và tính logic của lịch sử ở mức độ nhất định. -chương trình lịch sử lớp 5 gồm : 32 tiết có xen kẽ các tiết ôn tập thuận lợi cho việc củng cố lại kiến thức đã học trong một giai đoạn lịch sử. Cụ thể phân môn lịch sử lớp 5 yêu cầu học sinh nắm được các nhân vật lịch sử và sự kiện chính sau: Song song với việc biên soạn sách giáo khoa cho phù hợp với tâm lí và mức độ học tập của học sinh thì việc đổi mới phương pháp dạy học cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học, Bộ môn Lịch sử cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ sở của khoa học lịch sử, nên đòi hỏi học sinh không chỉ nhớ mà còn phải hiểu và vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. Cho nên, cùng với các môn học khác, việc học tập lịch sử đòi hỏi phát triển tư duy, thông minh, sáng tạo. Đã có quan niệm sai lầm cho rằng học Lịch sử chỉ cần học thuộc lòng sách giáo khoa, ghi nhớ các sự kiện - hiện tượng lịch sử là đạt, không cần phải tư duy - động não, không có bài tập thực hành,… Đây là một trong những nguyên nhân làm suy giảm chất lượng môn học. Trang 4 GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY Dạy lịch sử theo phương pháp thầy đọc – trò chép như vậy dần dần làm cho khả năng tư duy của học sinh bị bào mòn, từ đó các em cảm thấy nhàm chán và không còn hứng thú khi học môn này. Thời gian 1 tiết dạy môn lịch sử là từ 35 đến 40 phút, với những bài trình bày diễn biến trận đánh lượng kiến thức nhiều với những con số về ngày, tháng, năm diễn ra sự kiện, những địa điểm tấn công, …. trong thời gian hạn hẹp này nếu giáo viên không có phương pháp dạy học phù hợp để dạy thì sẽ không truyền tải hết được lượng kiến thức, dạy theo kiểu qua loa cho kịp giờ thì các em không thể hiểu, biết và nắm bắt được hết kiến thức từ đó làm cho các em thụ động không kịp suy nghĩ chỉ nắm bắt kiến thức trực tiếp do giáo viên truyền thụ, đây cũng là nguyên nhân làm các em học sinh không hứng thú học lịch sử. Chính vì vậy, người giáo viên phải có phương pháp dạy học thế nào để học sinh động não, làm thay đổi chất lượng hoạt động trí tuệ của học sinh, làm phát triển trí thông minh, trí sáng tạo của các em. Hiện nay, trong quá trình dạy học trên lớp, hoạt động trí tuệ chủ yếu của học sinh là ghi nhớ và tái hiện. Ở nhà, học sinh tự học dưới dạng học bài học đã được tóm tắt sau mội bài và làm bài, … nhưng về căn bản đã được hướng dẫn ở lớp, nên hoạt động trí tuệ của học sinh vẫn nặng về rèn luyện trí nhớ và khả năng tái hiện. Như vậy, rèn luyện năng lực tư duy, khả năng tưởng tượng, sáng tạo phát triển trí tuệ, trí thông minh … của học sinh nói chung, được xem là nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ quan trọng nhất của quá trình dạy học hiện đại. Bên cạnh đó phân môn lịch sử lớp 5 còn góp phần hình thành và phát triễn ở học sinh những kĩ năng như : + Quan sát các sự vật , hiện tượng. + Biết đặt câu hỏi trong quá trình học tập và chọn thông tin giải đáp. + Nhận biết đúng các sự vật, sự kiện, hiện tượng lịch sử. + Trình bày lại kết quả học tập bằng lời nói, bài viết, hình vẽ, sơ đồ. + Vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. Qua đó góp phần bồi dưỡng và phát triển ở học sinh thái độ và thói quen: Trang 5 GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY + Ham học hỏi, tìm hiểu để biết về lịch sử quê hương, đất nước, về môi truờng xung quanh. + Yêu thiên nhiên, con người, quê hương, đất nước. + Tôn trọng, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và di tích lịch sử văn hóa của quê hương đất nước. Nếu như chỉ có học để nhớ và tái hiện lại kiến thức thì các em sẽ nhanh lãng quên hơn thay vì các em phải suy nghĩ tự tìm ra kiến thức và không thực hiện được mục tiêu đề ra của môn học. Vì vậy, then chốt của việc tạo hứng thú học tập cho học môn lịch sử là đổi mới phương pháp dạy học. Qua các giờ học Lịch sử trên lớp học sinh được sâu sát với lịch sử trong quá khứ để thực hiện được các lý tưởng “ Học để biết – hiểu – yêu mến – tự hào hơn về đất nước và con người Việt Nam.” Từ đó các em thấy được quyền và trách nhiệm của một học sinh, một công dân Việt Nam là cố gắng học thành tài để giúp ích cho bản thân và làm rạng danh đất nước. Theo quy luật chung việc dạy lịch sử là dạy những gì đã xảy ra trong quá khứ, mỗi bài học đều có rất nhiều sự kiện và khái niệm lịch sử học sinh phải nhớ và hiểu. Nó không thực tế như khi học những môn khác như Toán sau khi học bài mới các em được làm bài tập để lĩnh hội kiến thức , hay Khoa học được thực hành, thí nghịêm. Trong thực tế hiện nay, còn nhiều học sinh học tập một cách thụ động, chỉ đơn thuần là nhớ kiến thức một cách máy móc mà chưa rèn luyện kỹ năng tư duy. Học sinh chỉ học bài nào biết bài đấy, học trước quên sau, không nắm vững các mốc lịch sử quan trọng, còn nhầm lẫn giữa các nhân vật lịch sử, nhớ các kiến thức lịch sử một cách rời rạc và rất nhanh quên. Có thể nói phân môn lịch sử góp phần to lớn trong việc hiện đại hóa mục tiêu quan trọng nhất của việc dạy và học ở bậc tiểu học Qua thực tế giảng dạy tôi nhận thấy hiện nay có quan niệm sai lệch về vị trí, chức năng của môn lịch sử trong đời sống xã hội. Một số học sinh và phụ huynh có thái độ xem thường bộ môn Lịch sử, coi đó là môn học phụ, môn học thuộc lòng, không cần đầu tư công sức nhiều, từ đó học sinh không nắm đựơc những sự kiện Trang 6 GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY lịch sử cơ bản, nhớ sai, nhầm lẫn kiến thức lịch sử là hiện tượng khá phổ biến trong thực tế ở nhiều trường. Môn l ch s ti u h c có t m quan tr ng nh v y , tuy nhiên t khi tôi cị ử ở ể ọ ầ ọ ư ậ ừ đượ phân công d y môn l ch s l p 5 , tôi nh n th y th c tr ng chung ạ ị ử ớ ậ ấ ự ạ là ‘’ H cọ sinh không h ng thú khi h c môn n yứ ọ à ” , tình trạng trên theo ý kiến của bản thân tôi là do những nguyên nhân sau: - Lớp học nằm trên địa bàn xã có hoàn cảnh khó khăn, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em mình. - Nhiều học sinh người dân tộc khả năng tiếp thu kiến thức còn hạn chế. - Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, chưa có phòng chức năng , đồ dùng dạy học tuy đã được trang bị nhưng chưa phong phú. - Tài liệu phục vụ cho bộ môn lịch sử như: sách tham khảo, tài liệu băng đĩa hình, truyện tranh, hiện vật phục chế, sa bàn, … còn hạn chế. - Trong nhận thức của phụ huynh học sinh cũng như học sinh cho rằng môn lịch sử là môn phụ, nên không thực sự quan tâm đầu tư thiết yếu. -Vẫn còn một số ít giáo viên chưa thực sự thay đổi phương pháp dạy học cho phù hợp với tứng tiết dạy , chưa mạnh dạn tích cực hóa hoạt động của học sinh tạo điều kiện cho các em suy nghĩ , chiếm lĩnh và nắm vững kiến thức như vẫn còn dùng phương dạy học thầy đọc – trò chép , làm cho khả năng tư duy của các em ngày càng bị mai một , học sinh chưa có cách học , chỉ học theo kiểu máy móc , học đâu biết đó , từ đó các em cảm thấy nhàm chán không hứng thú với môn học này . - Đa số giáo viên khi kiểm tra bài cũ xong là đi vào dạy bài mới mà không đặt những câu hỏi có tính chất đặt vấn đề để tạo sự tò mò cho học sinh , điều này làm giảm khả năng tập trung chú ý bài của học sinh ngay từ hoạt động đầu tiên . - Một số tiết dạy giáo viên chỉ đặt vài ba câu hỏi và huy động một số học sinh khá, giỏi trả lời , chưa có câu hỏi giành cho đối tượng học sinh yếu , điều này làm các em tự ti về năng lực của mình và thấy chán học môn này Trang 7 GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY -Đa số học sinh thường trả lời câu hỏi của giáo viên thông qua việc đọc sách và nhắc lại , chưa có sự tư duy độc lập , một số học sinh còn bê nguyên bản sách giáo khoa để trả lời. -Học sinh còn lười học , chưa có sự đầu tư cho môn này , phần lớn các em không học bài và đọc trước bài mới ở nhà , trên lớp ácc em thiếu sự tập trung suy nghĩ nên việc lĩnh hội kiến thức còn chậm - Học sinh chỉ hứng thú trả lời những câu hỏi dễ, đơn giản , còn một số câu hỏi yêu cầu giải thích , so sánh thì các em còn lúng túng khi trả lời hoặc trả lời còn mang tính chung chung. - Năm 2014 – 2015, tôi được phân công dạy môn lịch sử lớp 5/2 qua một số tiết dạy đầu năm tôi nhận thấy thực trạng học sinh ở lớp có khoảng 6 em học môn này một cách tích cực, 10 em học trung bình còn lại 14 em học rất thụ động , các em chỉ nghe , biết những sự kiện lịch sử hay nhân vật lịch sử mà nội dung bài nhắc đến, các em chưa thực sự hứng thú, tìm tòi để hiểu biết sâu hơn. Là một giáo viên đang dạy bộ môn đang có nguy cơ bị suy giảm về chất lượng , bản thân tôi luôn trăn trở để tìm ra phương pháp mới giúp học sinh hứng thú học tập bộ môn này hơn và đạt kết quả cao hơn. Một trong những phương pháp có hiệu quả tôi đã thực hiện gây hứng thú học tập cho học sinh là sử dụng các sơ đồ tư duy để dạy bài mới và củng cố kiến thức sau mỗi tiết học đặc biệt là những bài ôn tập có tính chất hệ thống hóa kiến thức đã học. Trên đây là một số vấn đề tôi gặp phải khi trực tiếp giảng dạy môn lịch sử lớp 5 trong thời gian qua , để giúp học sinh học môn lịch sử một cách hứng thú và đạt hiệu quả cao , tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài “ giúp học sinh hứng thú học lịch sử bằng sơ đồ tư duy” -Đối tượng nghiên cứu của đề tài là : học sinh lớp 5/2 trường tiểu học Quang Trung( Xuân Thọ- Xuân Lộc- Đồng Nai). II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1. Cơ sở lý luận Môn L ch s có t m quan tr ng trong công tác giáo d c th h tr c bi t lị ử ầ ọ ụ ế ệ ẻ đặ ệ à h c sinh Ti u h c. Nó giúp cho th h tr hi u c c i ngu n dân t c, bi tọ ể ọ ế ệ ẻ ể đượ ộ ồ ộ ế Trang 8 GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY c t n c ta, dân t c Vi t Nam ta ã tr i qua h ng nghìn n m d ng n cđượ đấ ướ ộ ệ đ ả à ă ự ướ v gi n c gian kh nh th n o? Nh v y m i yh c hi n c l i d y c aà ữ ướ ổ ư ế à ư ậ ớ ự ệ đượ ờ ạ ủ Bác H n m x aồ ă ư “ Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” T ó h c sinh bi t yêu T qu c, t h o v truy n th ng dân t c ng th iừ đ ọ ế ổ ố ự à ề ề ố ộ đồ ờ bi t k th a v phát huy nh ng tinh hoa c a dân t c trong s nghi p xây d ngế ế ừ à ữ ủ ộ ự ệ ự v b o v T qu c ng y nay.à ả ệ ổ ố à th c hi n c m c tiêu ó ã có nhi u nh giáo nghiên c u tìm ra nhi uĐể ự ệ đượ ụ đ đ ề à ứ ề ph ng pháp ph c v cho vi c gi ng d y nh :ươ ụ ụ ệ ả ạ ư + Phương pháp thảo luận nhóm + Phương pháp đóng vai + Phương pháp vấn đáp Tuy nhiên các phương pháp trên vẫn chưa hoàn toàn giúp học sinh hứng thú và học tốt môn lịch sử , từ khi phương pháp dạy học với sơ đồ tư duy du nhập vào Việt Nam , việc dạy các môn học nói chung và môn lịch sử nói riêng như tìm được ngọn lửa trong đêm tối Sơ đồ tư duy do ông tony buzan sáng lập vào những năm 1960 đã được sử dụng rộng rãi các trường học trên thế giới .Việt Nam chỉ mới vận dụng phương pháp này vào mấy năm gần đây cho nhiều lĩnh vực trong đó có việc giảng dạy bộ môn lịch sử lớp 5. Nghiên cứu gần đây của nhà khoa học cho thấy bộ não không tư duy theo dạng tuyến tính mà bằng cách tạo ra những kết nối, những nhánh thần kinh. Việc ghi chép tuần tự theo lối truyền thống với bút và giấy có dòng kẻ đã khiến cho con người cảm thấy nhàm chán .Những hình vẽ, kí hiệu, màu sắc đóng vai trò quan trọng trong tưởng tượng vì chúng là những vật liệu “liên kết thông tin ”, nếu không có chúng thì không thể tạo ra sự liên kết giữa các ý tưởng. Bên cạnh đó sơ đồ tư duy là một hình thức ghi chép sử dụng hình ảnh và màu sắc để mở rộng và đào sâu các ý tưởng mà không yêu cầu người vẽ phải chính xác về tỉ lệ sơ đồ, không cần thiết phải vẽ đẹp mắt, có thể cùng một chủ đề nhưng mỗi người có thể “ thể hiện “ nó dưới dạng 1 sơ đồ tư duy khác nhau . Như vậy , trong sơ đồ tư duy Trang 9 GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY học sinh được tự do phát triển các ý tưởng, phát huy được tối đa khả năng sáng tạo của mình Trước kia trong dạy học , sơ đồ tư duy đã được sử dụng nhưng dưới dạng sơ đẳng , hiện nay sơ đồ tư duy sử dụng đẳng cấp hơn , có thể miêu tả đó là một kĩ thuật hình họa với sự kết hợp giữa từ ngữ, hình ảnh, đường nét, màu sắc phù hợp với cấu trúc, hoạt động và chức năng của bộ não, giúp con người khai thác tiềm năng vô tận của bộ não. Việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sử lớp 5 mang lại nhiều lợi ích cho cả học sinh và giáo viên , cụ thể như sau: • Đối với học sinh: + Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sử sẽ hình thành cho học sinh phương pháp tự học , tăng tính độc lập, chủ động, sáng tạo và phát triễn được tư duy. .+ sơ đồ tư duy giúp học sinh học thuộc bài tại lớp , khắc sâu kiến thức , không bị nhầm lẫn giữa các sự kiện lịch sử + Một số kết quả nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy bộ não của con người sẽ hiểu sâu, nhớ lâu và in đậm những gì mình tự nghĩ ra , tự viết lại hoặc vẽ lại theo ngôn ngữ của mình , Vì vậy sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh học tập một cách tích cực , từ đó các em nhớ bài học lâu và sâu sắc hơn. + Như đã trình bày ở phần trên , việc lập sơ đồ tư duy không yêu cầu phải chính xác về kích thước, tỉ lệ, …. Học sinh được phát huy tối đa khả năng sáng tạo , phát triễn năng khiếu hội họa với những đường nét và màu sắc khác nhau. + Sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh phát triễn khả năng thuyết trình ý kiến của mình , qua đó giúp các em mạnh dạn và tự tin hơn trong cuộc sống • Đối với giáo viên + Sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy gíup giáo viên thiết kế một bài giảng sinh động , sáng tạo với việc kết hợp sử dụng hình ảnh, đường nét, màu sắc, ngôn từ , sẽ thu hút học sinh học sôi nổi mà không thấy nhàm chán với những con số , hay các sự kiện lịch sử khô khan. Đồng thời góp phần làm phong phú thêm cho kho tàng phương pháp dạy học lịch sử ở nước ta. + Dạy học theo phương pháp sơ đồ tư duy giúp giáo viên thực hiện mục tiêu dạy học lấy học sinh làm trung tâm Trang 10 [...]...GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY +Dạy học theo phương pháp sơ đồ tư duy rất phù hợp với tâm lí học sinh tiểu học + Dạy học theo phương pháp sơ đồ tư duy giúp giáo viên phân hóa được đối tư ng học sinh, học sinh khá , giỏi có khả năng tư duy, sáng tạo , tự lập sơ đồ tư duy theo sự hiểu biết của mình, còn học sinh trung bình , yếu khả năng tư duy yếu hơn so với... học sinh, vì vậy giáo viên không kiểm soát được tình hình học bài cũ của cả lớp Để khắc phục tình trạng trên tôi đã áp dụng sử dụng sơ đồ tư duy trong kiểm tra bài cũ như sau: đưa ra sơ đồ tư duy còn trống gọi 2 học sinh lên bảng điền thông tin còn thiếu vào sơ đồ, học sinh dưới lớp lấy bảng con ra làm, như vậy chỉ trong 4 -5 phút kiểm tra Trang 14 GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY. .. tôi hướng dẫn học sinh học theo sơ đồ tư duy như sau : Trang 15 GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY  Áp dụng sơ đồ tư duy để dạy bài ôn tập kiến thức Những năm học trước khi tiến hành dạy bài ôn tập sau một giai đoạn lịch sử nhất định , tôi thường hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử đã học theo bảng sau: Thời gian 1946 Sự kiện Ý nghĩa lịch sử Bác Hồ kêu gọi toàn... đồ tư duy -Luyện tập vẽ bản đồ tư duy bằng phương pháp thủ công: trên máy, trên bảng -Lập kế hoạch hướng dẫn học sinh các bước vẽ bản đồ tư duy vào tập -Lựa chọn nội dung, bài giảng phù hợp sử dụng bản đồ tư duy -Vì phương pháp sơ đồ tư duy còn mới mẽ trong công tác giảng dạy nên học sinh chưa quen học theo kiểu này , chưa biết cách lập sơ đồ tư duy , tôi đã hướng dẫn học sinh làm quen dần với sơ đồ. .. Điểm 5- 6 Điểm 3-4 Điểm 1-2 6 3 20 15 Qua thời gian thực học trong lớp trên lớp tôi thấy học sinh tiến bộ rất nhiều, học sinh có sự say mê , hứng thú trong học tập Hầu hết các em đều học được phương pháp tự học ở lớp cũng như ở nhà , những lỗ hỗng kiến thức của các em dần dần Trang 17 GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY được bồi đắp, khả năng tư duy ngày càng được nâng cao Việc này giúp. .. học thuộc nhưng không hiểu khi tôi áp dụng phương pháp sơ đồ tư duy để dạy bài ôn tập tôi hướng dẫn cho học sinh lập sơ đồ tư duy theo mẫu sau Trang 16 GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY Qua việc áp dụng phương pháp trên vào giảng dạy bài ôn tập tôi nhận thấy học sinh hứng thú học tâp , nắm vững kiến thức , hiểu rõ quy luật lịch sử , cái xuất hiện sau bao giờ cũng tiến bộ và thành công... lớp bằng sơ đồ tư duy như sau: + Bứớc 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh lập sơ đồ tư duy theo nhóm hoặc cá nhân +Bước 2: Cá nhân học sinh hoặc đại diện các nhóm lên báo cáo về sơ đồ tư duy mà mình đã thực hịên + Bước 3: Giáo viên hướng dẫn học sinh học sinh thảo luận , bổ sung , hoàn thiện sơ đồ tư duy , từ đó dẫn dắt đến kiến thức bài học + Bước 4: Giáo viên củng cố kiến thức bằng sơ đồ tư duy mà mình... dần với sơ đồ tư duy trong những tiết học đầu năm Hướng dẫn học sinh vẽ bản đồ Bước 1: chọn từ trung tâm Bước 2: xác định các nhánh cấp 1 Bước 3 xác định các nhánh cấp 2 theo từng nhánh cấp 1 - Để có 1 bài giảng theo sơ đồ tư duy hiệu quả yêu cầu đầu tiên là cần có sự chuẩn Trang 12 GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY bị cu đáo của giáo viên và học sinh - Đối với học sinh chuẩn bị... em, giúp các em có niềm tin về bản thân trong học tập -Để học sinh hứng thú học lịch sử, nâng cao chất lượng lịch sử tôi có một số khuyến nghị sau: + Đối với nhà trường : -Tổ chức nhiều chuyên đề về sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy trong dạy lịch sử để giáo viên học hỏi, rút kinh nghiệm - Trang bị thêm một số tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh + Đối với giáo viên: Trang 18 GIÚP HỌC SINH HỨNG... chuẩn bị sẵn hoặc sơ đồ tư duy của học sinh đã hoàn thiện Cụ thể tôi đã áp dụng sơ đồ tư duy vào dạy các dạng bài sau:  Áp dụng sơ đồ tư duy cho dạy bài mới : Ví dụ : khi dạy bài “ Vượt qua tình thế hiểm nghèo “ theo phương pháp sơ đồ tư duy tôi tiến hành như sau : Trước hết giáo viên giới thiệu hoàn cảnh nước ta sau cách mạng tháng Tám , hướng dẫn học sinh chọn từ khóa cho sơ đồ tư duy là “ Vượt qua . CỦA TỔ CHUYÊN MÔN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Trang 3 GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Mục tiêu của nền giáo. ta. + Dạy học theo phương pháp sơ đồ tư duy giúp giáo viên thực hiện mục tiêu dạy học lấy học sinh làm trung tâm Trang 10 GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY +Dạy học theo phương. tôi áp dụng phương pháp sơ đồ tư duy để dạy bài ôn tập tôi hướng dẫn cho học sinh lập sơ đồ tư duy theo mẫu sau Trang 16 GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY Qua việc áp dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY, SKKN GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY, SKKN GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY

Từ khóa liên quan