0

Khắc phục một số sai lầm khi bật nhảy của học sinh lớp 4 bằng các bài tập

25 1,146 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 18:16

. nhảy tạora. Từsựphântíchnếutrêntôimạnhdạnnghiêncứusángkiếnkinh nghiệm:“Lựachọn một số bài tập khắc phục những sai lầm thường mắc trong học kỹ thuật bật xa cho học sinh khối 4 trườngTiểu học CátLinh” Mụcđích:nghiêncứulựachọn một số bài tập bổtrợhoànthiệnkỹthuật bật xacho học sinh khối 4 trườngTiểu học CátLinh. Nhiệmvụ của sángkiếnkinhnghiệm: *Nhiệmvụ1:Cơsởlýluậnvàthựctiễnđểlựachọn một số bài tập nhằm khắc phục những sai lầm thườngmắctrong học kỹthuật bật xa cho học sinh khối 4 . chọn một số bài tập khắc phục những sai lầm thường mắc trong học kỹ thuật bật xa cho học sinh khối 4 trường Tiểu học CátLinh” Mụcđích:nghiêncứulựachọn một số bài tập bổtrợhoànthiệnkỹthuật bật xacho học sinh khối 4 trườngTiểu học CátLinh. Nhiệmvụ của sángkiếnkinhnghiệm: *Nhiệmvụ1:Cơsởlýluậnvàthựctiễnđểlựachọn một số bài tập nhằm khắc phục những sai lầm thườngmắctrong học kỹthuật bật xa cho học sinh khối 4 . Kếtquả của sángkiến: Một số sai lầm thườngmắc của học sinh khối 4 trườngTiểu học CátLinh.Tronggiaiđoan bật nhảy của kỹthuật bật xa. Bằng phươngphápquansátsưphạm học nhảy xakiểungồi của học sinh, đồngthờilấyýkiếnvềnhững sai lầm thườngmắctrong học kỹ thuật nhảy xakiểungồi,tôiđãtổnghợpđược một số sai lầm thườngmắc của học sinh nhưsau: 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Khắc phục một số sai lầm khi bật nhảy của học sinh lớp 4 bằng các bài tập, Khắc phục một số sai lầm khi bật nhảy của học sinh lớp 4 bằng các bài tập,

Từ khóa liên quan