SKKN Một số giải pháp giúp cho học sinh THCS học tốt môn vẽ tranh

20 3.1K 14
SKKN Một số giải pháp giúp cho học sinh THCS học tốt môn vẽ tranh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. quả học tập của học sinh không? Giả thuyết nghiên cứu: Sử dụng phương pháp dạy học giúp học sinh học tốt hơn phân môn vẽ tranh ở lớp 7 sẽ nâng cao kết quả học tập của học sinh. III. PHƯƠNG PHÁP 1 phương pháp giúp học sinh học tốt hơn phân môn vẽ tranh là một giải pháp tốt nhưng để sử dụng hiệu quả đòi hỏi giáo viên phải có trình độ, kiến thức vững vàng để hướng dẫn học sinh. Học sinh. nhạt thì các em vẽ tranh được tốt hơn, khi vẽ được, vẽ tốt các em sẽ cảm thấy thích học phân môn này. Vì thế tôi nghĩ đến việc làm thế nào để giúp học sinh học tốt hơn phân môn vẽ tranh. Đó là

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:52

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan