0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Một số giải pháp giúp trẻ học tốt môn phương pháp tạo hình trong trường mầm non

8 359 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2016, 13:45

Một số giải pháp giúp trẻ học tốt mơn phương pháp tạo hình trường mầm non I/ ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài: Mơn dạy trẻ hoạt động tạo hình đóng vai trò vơ quan trọng chương trình học tập trẻ, hoạt động khác Chính giáo viên mầm non tơi muốn nâng cao nhận thức thân đồng thời góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ phát triển tồn diện Với mục đích chung giáo dục mầm non hoạt động giáo dục tạo hình phận văn hố tinh thần, gắn liền với kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo thể nghệ thuật Thơng qua hoạt động tạo hình đem đến cho trẻ ấn tượng đẹp cảm xúc chân thật, phẩm chất tốt đẹp nhân cách người a.Cơ sở lý luận: Trẻ em hơm giới ngày mai Trẻ em niềm hạnh phúc gia đình, tương lai dân tộc Việc bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em trách nhiệm nhà nước, xã hội gia đình Đối với việc giáo dục phát triển nhân cách cho trẻ từ lứa tuổi mầm non, hoạt động tạo hình đóng vai trò vơ quan trọng phát triển trẻ nhỏ mặt như: thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ, thể lực lao động Hoạt động tạo hình hoạt động học tập mang tính nghệ thuật, giúp trẻ nhận thức giới xung quanh phản ánh giới thơng qua hình tượng nghệ thuật, hình thức hoạt động mang tính nghệ thuật trường mầm non có nhiều họat động, nhiều mơn học phát triển tồn diện cho trẻ mẫu giáo, sở ban đầu nhân cách người Trẻ biết sáng tạo, lao động tương lai Chính việc thực tốt hoạt động tạo hình trường mầm non góp phần khơng nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục nhằm phát triển tồn diện cho trẻ Những sản phẩm trẻ tạo đơn giản, ngộ nghĩnh sinh động Trẻ biết đánh giá khái qt cao, trẻ phản ánh ấn tượng thân khơng phụ thuộc vào thực tế Trẻ thích sử dụng mầu sặc sỡ mang tính chất phản ánh biểu tượng Mỗi sản phẩm trẻ mang nội dung, tên gọi khác Trẻ tham gia vào hoạt đơng tạo hình giúp trẻ hình thành đức tính tốt như: u đẹp mong muốn tạo đẹp Trong thực tế việc tổ chức hoạt động tạo hình theo phương pháp hành mang lại hiệu tới việc phát triển nhân cách Song phương pháp chưa thực đáp ứng chưa phát huy hết khả sáng tạo Các phương pháp hoạt động tạo hình lâu sử dụng mang tính áp đặt , dập khn theo mẫu, chép chưa phát huy hết khả sáng tạo linh hoạt người giáo viên tổ chức hoạt động tạo hình Vậy giáo viên phải làm gì, làm để trẻ vẽ, nặn, cắt, tơ mầu làm đẹp sản phẩm Nhận thưc rõ trách nhiệm to lớn giáo viên mầm non giai đoạn phát triển Như NQ hội nghị lần thứ hai BCH TW Đảng (Khố VIII) nêu: “Giáo viên mầm non nhân tố định chất lượng giáo dục xã hội tơn vinh, giáo viên phải có đủ đức, đủ tài” Là giáo viên mầm non tơi đẫ trải qua q trình nghiên cứu tìm tòi, tích cực học hỏi vận dụng số biện pháp để giúp trẻ học tốt mơn tạo hình, lứa tuổi mẫu giáo – tuổi b C¬ së thùc tiƠn: Qua n¨m t«i gi¶ng d¹y ë løa ti mÉu gi¸o lớn, t«i ®· d¹y trỴ trªn nhiỊu tiÕt häc, nhiỊu ho¹t ®éng Hoạt động tạo hình hoạt động hấp dẫn trẻ mẫu giáo, giúp trẻ tìm hiểu, khám phá thể cách sinh động chúng nhìn thấy giới xung quanh, làm trẻ rung động mạnh mẽ gây cho chúng rung động xúc Giáo viên: Khương Thị Giang – Trường mẫu giáo gia lâm Một số giải pháp giúp trẻ học tốt mơn phương pháp tạo hình trường mầm non cảm, tình cảm tích cực Hoạt động tạo hình hoạt động có đầy đủ điều kiện để đảm bảo tác động đồng lên mặt phát triển trẻ em đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ, thể chất hình thành phẩm chất kĩ ban đầu người thành viên xã hội biết tích cực, sáng tạo Hiểu tầm quan trọng đó, tơi ln tìm tòi bện pháp, phương pháp tốt để giúp trẻ hoạt động tích cực lĩnh vực II/ THỰC TRẠNG : 1/Thuận lợi: - VỊ phÝa nhµ trêng: Ban Gi¸m HiƯu lu«n lu«n quan t©m, t¹o mäi ®iỊu kiƯn ®Çu t vỊ c¬ së vËt chÊt còng nh båi dìng chuyªn m«n cho gi¸o viªn, t¹o ®iỊu kiƯn cho gi¸o viªn ®i dù kiÕn tËp ®Ĩ gi¸o viªn cã c¬ héi häc hái c¸c ®ång nghiƯp trêng vµ trêng b¹n Tỉ chuyªn m«n thêng xuyªn gióp ®ì n©ng cao nghƯ tht lªn líp cho tÊt c¶ gi¸o viªn - VỊ phÝa gi¸o viªn: C¶ gi¸o viªn líp ®Ịu nhiƯt t×nh, yªu nghề, mến trẻ, ®ỵc tham gia tÊt c¶ c¸c líp häc båi dìng phßng gi¸o dơc vµ nhµ trêng tỉ chøc §ång thêi c¸c gi¸o viªn còng kh«ng ngõng tù häc tập, nghiªn cøu tµi liƯu vµ trao ®ỉi víi c¸c ®ång nghiƯp nh»m n©ng cao chuyªn m«n nghiƯp vơ - VỊ phÝa trỴ : TrỴ ngoan ngo·n cã nề nÕp, tích cực tham gia vào hoạt động lớp - VỊ phÝa phơ huynh: §a sè phơ huynh ®Ịu rÊt quan t©m ®Õn viƯc häc cđa c¸c vµ cã kiÕn thøc nu«i d¹y theo khoa học 2- Khó khăn: - Trang thiết bị đồ dùng dạy học chưa phong phú, chưa hấp dẫn trẻ - Nhận thức số phụ huynh học sinh chưa đồng đều, cho việc cho trẻ đến trường chơi học thứ yếu - Số trẻ lớp chưa đồng chất lượng, số cháu nhút nhát thể ý tưởng Xuất phát từ thực tế tơi đề số biện pháp thực sau III /MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ HỌC TỐT MƠN PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON Biện pháp1 – Khảo sát ban đầu: Năm 2015- 2016 tơi tiến hành khảo sát chất lượng cho trẻ lúc ban đầu để nắm bắt khả tạo hình trẻ, từ có biên pháp phù hợp Tổng số trẻ 36 Số trẻ đạt loại giỏi Số trẻ đạt loại 12 Số trẻ đạt loại trung bình 14 Số trẻ đạt loại yếu, Tỷ lệ % 16 33 38 11 Qua khảo sát ban đầu trên, tơi thấy kết trẻ chưa cao điều tơi cần phải suy nghĩ làm để dạy trẻ đạt hiệu cao tạo cho trẻ học cách thoải mái, tự tin, khơng gò bó, trẻ ln hứng thú học Tơi tiến hành thực nghiệm: Biện pháp2- Xây dựng nề nếp học tập học lớp Giáo viên: Khương Thị Giang – Trường mẫu giáo gia lâm Một số giải pháp giúp trẻ học tốt mơn phương pháp tạo hình trường mầm non Nề nếp trẻ bước đầu tiết học, khơng đưa trẻ vào nề nếp học khơng đạt kết cao Khi trẻ có nề nếp tốt với hướng dẫn khoa học ban đầu trẻ say mê với học, ln thể cảm xúc, trí tưởng tượng cho hoạt đơng nghệ thuật Tơi rèn luyện nề nếp cách: Xếp xen kẽ cháu mạnh dạn với cháu nhút nhát, cháu nam xen cháu nữ Chia tổ, đặt tên cho tổ “tổ chim xanh, tổ bướm trắng, tổ ong nâu” bầu tổ trưởng để qn xuyến, nhắc nhở thành viên Tơi ln động viên trẻ tiết học, uốn nắn tác phong ngồi học cho trẻ, trẻ ngồi tư thế, khơng nói chuyện, khơng nói leo, nói phải xin phép cơ, nói rõ ràng, mạch lạc, đủ câu,… Với biện pháp trẻ có thói quen tốt việc xây dựng nề nếp học tập Biện pháp 3- Tạo mơi trường hoạt động thuận lợi để phát huy tính tích cực, khả sáng tạo trẻ Tạo điều kiện để trẻ thường xun tiếp xúc với mơi trường xung quanh để bước cung cấp biểu tượng phong phú đối tượng cho trẻ tự khám phá cách huy động tham gia giác quan, qúa trình tâm lí khác để lĩnh hội khía cạnh khác vật Tạo hội để trẻ khám phá đối tượng (quan sát, nghe, hỏi, tiếp xúc miêu tả) tự diễn đạt nhận thức cảm xúc đối tượng Tận dụng thời điểm hợp lí ngày cho trẻ tiếp xúc ngắm nghía, chăm sóc, vuốt ve, âu yếm với vật gần gũi (thỏ, mèo, gà con…) chơi với đồ vật, tri giác tranh ảnh nghệ thuật Trong q trình cung cấp biểu tượng đối tượng tạo hình tơi cho trẻ thấy nét đặc trưng bật , đẹp lý thú gần gũi trẻ Đồng thời giúp trẻ phân tích, so sánh tổng hợp tìm đặc điểm riêng, chung đồ vật nhóm, loại Từ giúp trẻ tìm phương thức thể tình khác Ví dụ : vẽ “Vườn hoa” có bơng cao, bơng thấp, bơng cánh tròn, bơng cánh nhọn, bơng mầu vàng, bơng màu đỏ… Nếu trẻ ngắm vườn hoa thực tế tạo hình trẻ biết sử dụng phối hợp kỹ vẽ nét cong, nét cong tròn khép kín, nét xiên, nét thẳng tơ màu để vẽ vườn hoa sinh động đẹp Đặt xắp xếp vật liệu cho trẻ thấy rõ lấy dễ dàng để thực hoạt động tạo hình vào lúc trẻ thích trưng bày sản phẩm Tạo mơi trường nghệ thuật xung quanh trẻ như: bầy đồ chơi đẹp, xắp xếp ngun vật liệu, đồ dùng cách hợp lý đẹp mắt,…Từ tạo cho trẻ cảm giác thích thú mong muốn tái tạo Biện pháp 4- Phương pháp hướng dẫn phải dựa vào trẻ lấy trẻ làm trung tâm: Trong học nói chung học tạo hình nói riêng để trẻ tự thể hiện, ln người động viên, khuyến khích trẻ sáng tạo Trẻ cần động viên để thể ý muốn, tình cảm, cảm xúc hiểu biết trẻ vật, trẻ muốn lựa chọn + Cái trẻ muốn làm (nội dung) + Làm để đạt (q trình) + Cái hồn thành (kết quả, sản phẩm) Mong muốn trẻ cần tự thể với phương tiện tạo hình khác Sự thể mang tính cá nhân, trẻ ln tiếp cận theo đặc tính riêng Chẳng hạn sau chuyến thăm quan “Trường Tiểu học” nhóm trẻ khuyến khích hoạt động tạo hình, trẻ vẽ trường Tiểu học, trẻ khác lắp ghép, trẻ xé dán trường Tiểu học Mỗi trẻ tự lựa chọn Giáo viên: Khương Thị Giang – Trường mẫu giáo gia lâm Một số giải pháp giúp trẻ học tốt mơn phương pháp tạo hình trường mầm non cách phản ánh xé dán, vẽ, lắp ghép hình thức khác để thực có ý nghĩa cá nhân trẻ Tăng cường câu hỏi gợi ý giúp trẻ củng cố áp dụng kinh nghiệmđã lĩnh hội hoạt động khác nhau, động viên trẻ suy nghĩ, thăm dò, tìm cách giải vấn đề trẻ Hãy để tự trẻ miêu tả trẻ biết làm Ví dụ: “Hãy cho biết sao”, “Nếu sao”, “Vì cháu lại biết”, “Cháu có suy nghĩ gì”, “Còn để”, “ Hay có cách khác để”,… Với cử chỉ, hành động, lời nói tạo cho trẻ thấy trẻ đánh giá tốt (khá) qua việc làm trẻ Ví dụ: “Ơi thích tơ màu ngơi trường này”, “Bức tranh trơng đẹp q!” Khơng lạm dụng sản phẩm mẫu làm mẫu, làm mẫu sử dụng vật mẫu kích thích trẻ tư tìm kiếm cách thể Thực tế cho thấy sản phẩm mẫu làm tê liệt cảm xúc có trước trẻ, làm giảm tính tích cực hoạt động trí tuệ trẻ, hoạt động cần thiết để tạo hình làm mẫu đầy đủ, trẻ ln ghi nhớ, bắt trước Nếu có trường hợp u cầu làm mẫu, phải gợi ý đừng nên làm Bắt đầu xé từ đâu, xé hình gì, xé nào,… Tạo tình để trẻ làm giúp Ví dụ: “Để đất mềm làm nào?” Trong làm mẫu tơi ln coi trọng quan điểm trẻ, làm cho trẻ phát triển khả so sánh, phân tích, suy nghĩ nhiệm vụ Động viên kích thích trẻ tự tìm, tự sáng tạo thể Biện pháp – Sử dụng ngun vật liệu tạo hình: Khi thực hoạt động tạo hình, ngun vật liệu khơng thể thiếu Vậy để hoạt động tạo hình có hiệu quả, việc sử dụng ngun vật liệu tạo hình vơ quan trọng Ngun vật liệu loại đồ dùng, dụng cụ dễ kiếm Có thể trẻ tự kiếm cây, phế liệu hư, vỏ hộp, thùng catong, quần áo cũ, bơng, vải vụn,… Chúng sản xuất như: giấy, hồ dán, kéo, … Sự đa dạng ngun vật liệu tạo hình để lựa chọn để khuyến khích khả sáng tạo trẻ Hoạt động tạo hình phải thể qua mầu sắc như: tơ, cắt, dán, vẽ, nặn, … Để đảm bảo sử dụng ngun vật liệu tạo hình tơi cần cân nhắc điểm sau: + An tồn (khơng nhọn, khơng có cạnh sắc, khơng độc hại,…) + Rẻ tiền (những ngun vật liệu mua địa phương) + Dễ kiếm: Ví dụ: vỏ ốc, hến, hạt na, bưởi, len, …) + Dễ bảo quản hay cất giữ + Dễ cầm: (phù hợp với tầm tay trẻ) + Dễ cung cấp kinh nghiệm bao gồm giác quan + Dễ sửa chữa + Tạo hội để lựa chọn xếp ngun vật liệu + Ln quan sát tưởng tượng sử dụng trí nhớ linh hoạt Vì đồ dùng, đồ chơi nhiều hạn chế tơi ln huy động trẻ tìm kiếm ngun vật liệu, phế thải có sẵn địa phương Ví dụ: Bằng hạt gạo, hạt đỗ, rơm, rạ, cây, vỏ hến, giấy vụ, … tơi tạo nhiều vật nghộ nghĩnh, sinh động, vẽ, đề tài khác Biện pháp6 – Tích hợp mơn học khác: Tích hợp phương pháp đòi hỏi giáo viên sáng tạo linh hoạt khéo léo vận dụng, q trình vận dụng tích hợp, cần lựa chọn nội dung phù hợp, logic, tránh q trình hoạt động trở lên rời rạc, chắp vá Giáo viên: Khương Thị Giang – Trường mẫu giáo gia lâm Một số giải pháp giúp trẻ học tốt mơn phương pháp tạo hình trường mầm non Ví dụ: Đối với tiết học “Vẽ phương tiện giao thơng” (đề tài) tơi chuẩn bị nhiều phương tiện giao thơng (đồ chơi) chuẩn bị từ – tranh vẽ phương tiện giao thơng cho bé quan sát Khi vào cho trẻ hát “Em tập lái ơtơ” Sau tơi hỏi trẻ; Cả lớp vừa hát gì? -Vậy lớp có đồ chơi phương tiện giao thơng -Cho trẻ nói tên đếm phương tiện giao thơng * Sau tơi cho trẻ quan sát tranh mà trẻ vừa mơ tả qua đồ chơi lớp * Giới thiệu đàm thoại với trẻ tranh mẫu (từ – tranh) * Trẻ thực hiện: Tơi mở băng có hát chủ điểm gợi cho trẻ say mê làm việc trẻ thực hiện, tơi đến bàn động viên khuyến khích cháu lúng túng, gợi ý cho trẻ làm từ đơn giản đến phức tạp Đối với trẻ tơi gợi ý để trẻ có nhiều sáng tạo vẽ * Nhận xét sản phẩm: Cho trẻ để theo tổ, theo bàn làm đồn tầu quanh quan sát, nhận xét để trẻ chọn tranh mà trẻ thích nhất: thích nhất? Vì thích? Sau phân tích ưu điểm tranh nét vẽ, màu sắc, bố cục, hình dáng, … cho trẻ đếm phương tiện vẽ được, vẽ * Kết thúc: Cho trẻ vận động “Đồn tàu nhỏ xíu” với tiết học vậy, tơi thu kết đáng mừng, xun suốt tiết học chủ điểm phương tiện giao thơng, trẻ hứng thú tích hợp MTXQ, tốn, âm nhạc Như vậy, thường cuối tháng thực chương trình tạo hình tơi lại tổ chức thi “bé khéo tay” lớp Muốn tơi phải tổ chức tốt khâu chuẩn bị, chuẩn bị phơng dán chữ, trang trí thật giống thi, có phần thưởng (là đồng hồ, chong chóng, làm dừa hay vật nghộ nghĩnh cây, …) cho đạt giải Điều khuyến khích trẻ thi đua thực Trong suốt tiết đóng vai trò người dẫn chương trình cho hội thi Ngồi với tiết học tơi có mơn học khác Sau số ví dụ tiết học nặn (theo đề tài) mẫu giáo lớn “Nặn loại đồ chơi”, tơi chuẩn bị đầy đủ trên, ngồi tơi chuẩn bị cửa hàng trưng bầy đồ chơi trẻ em số đồ chơi nặn mẫu đẹp Trước ổn định tổ chức tơi cho trẻ thăm quan cửa hàng trưng bày đồ chơi lớp Trẻ vừa quan sát vừa nhận xét so sánh giống khác nhau, đa dạng, phong phú, mn hình ngộ nghĩnh đồ chơi Sau phần từ – phút tơi cho trẻ ngồi vào bàn để thu hút trẻ vào chủ đề học, nói: Loa loa loa … ngày mai nhà máy sản xuất loại đồ chơi trẻ em mở triển lãm đồ chơi đẹp Vì hơm trường mầm non tổ chức hội thi “Bé khéo tay” để chọn “bác thợ” “nghệ nhân” tài giỏi nhất, khéo tay nặn nhiều đồ chơi đẹp gửi triển lãm nhà máy sản xuất đồ chơi có phần thưởng cao nhất, có phần thưởng cho đồng đội Vậy “nghệ nhân” tí hon trổ tài xem thí sinh nặn giỏi nhất, tổ thợ khéo tay Đề thi hơm là: “Nặn loại đồ chơi” Sau tơi cho trẻ đàm thoại hướng tới đề tài câu hỏi, cho trẻ kể tên loại đồ chơi mà trẻ biết qua buổi tham quan cửa hàng đồ chơi mẫu (được trưng bày hàng ngày lớp) Trẻ kể đến đâu đưa mẫu đồ chơi nặn đến cho trẻ xem kết hợp phân tích đặc điểm, hình dáng phong phú loại đồ chơi,… Tơi cho trẻ đếm số đồ chơi nặn sau cất đồ chơi cho trẻ thực Trong q trình trẻ nặn nói câu vui tươi, dí dỏm (ngơn ngữ nghệ thuật, biểu cảm) với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt để tạo hứng thú, hấp dẫn trẻ say mê với hoạt động Giáo viên: Khương Thị Giang – Trường mẫu giáo gia lâm Một số giải pháp giúp trẻ học tốt mơn phương pháp tạo hình trường mầm non Phần kết thúc nhận xét phần trao thưởng cho giải đồng hồ, chong chóng dừa, vật ngộ nghĩnh cây,… Biện pháp – Dạy tạo hình thơng qua mơn học khác: - Mơn làm quen với tốn: Ví dụ: Cho trẻ trang trí hình vng hình chữ nhật - Mơn làm quen với mơi trường xung quanh: Ví dụ cho trẻ vẽ vật, loại hay phương tiện giao thơng, người thân gia đình,… - Mơn văn học: Ví dụ sau học xong thơ “cây dừa” cho trẻ vẽ dừa - Mơn họa Ví dụ: vẽ vật truyện - Mơn làm quen với chữ Ví dụ: trẻ tơ màu vào chữ in rỗng, vào tập tơ Biện pháp8- Học tạo hình lúc, nơi Trẻ làm quen với mơi trường xung quanh dạo chơi trẻ ngắm nhìn vật thật, đựơc sờ nắm, cho trẻ họat động ngồi trời phát phấn để trẻ vẽ lên Ví dụ: trẻ dùng phấn để in cánh hoa, hoa, vẽ biểu tượng mà trẻ thích Khi hoạt động ngồi trời tơi u cầu trẻ lượm khơ, cành khơ để làm vật liệu cho trẻ hoạt động tạo hình + Giờ sinh hoạt chiều: Ví dụ: tơi cho trẻ kể vật mà trẻ thích cho trẻ vẽ vật + hoạt động góc: Góc học tập trẻ chơi dậy vẽ, nặn, xé, dán Góc nghệ thuật trẻ: Ví dụ: Một nhóm trẻ tạo nên tranh xé dán “ Ngơi nhà bé” Bên cạnh dạy tạo hình lớp tơi thường gợi ý cho trẻ tạo hình nhà cách trao đổi với phụ huynh để nhắc nhở, động viên trẻ, hướng dẫn trẻ thực vài tập nhà vẽ tranh theo đề tài, nặn theo mẫu, vẽ theo ý thích, hay xé dán hình ảnh đó, theo đề tài mà trẻ làm quen lớp Biện pháp 9- Đi sâu bồi dưỡng đối tượng yếu có khiếu tạo hình: Ngồi việc giảng dạy tiết học, tơi thường xun chia đối tượng giỏi, khá, trung bình, yếu để tập luyện lúc, nơi Ví dụ 1: Những trẻ yếu tơi thường hướng dẫn cho trẻ xem tranh gợi ý cho trẻ vẽ tranh từ đơn giản đến phức tạp Ví du 2: Đối với trẻ nhút nhát, tơi thường phối hợp với gia đình động viên trẻ vẽ tranh mà trẻ u thích để tặng ơng bà, cha mẹ Những trẻ khá, giỏi tơi gợi ý, u cầu cao để trẻ phát huy khả sáng tạo Ví du: Trẻ vẽ tơ gợi hỏi “Con vẽ tơ chạy đâu?” Đường đồng hay miền núi, bầu trời có gì? IV : KÕT QU¶ Sau tiến hành biện pháp trên, qua khảo sát thu kết quả: - Số trẻ đạt loại giỏi : 30% - Số trẻ đạt loại khá: 45% - Số trẻ đạt trung bình: 24% Giáo viên: Khương Thị Giang – Trường mẫu giáo gia lâm Một số giải pháp giúp trẻ học tốt mơn phương pháp tạo hình trường mầm non - Yếu : 0% Xếp loại Tỷ lệ % chưa dạy theo Tỷ lệ % dạy theo Tỷ lệ % tăng so với phương pháp phương pháp phương pháp cũ Giỏi 16 30 Tăng 14% Khá 33 45 Tăng 12% Trung 38 24 Giảm 14% bình Yếu, Giảm 100% V/ KẾT LUẬN Đánh giá chung: Thực đề tài cá nhân tơi xoay quanh nội dung cho trẻ tự học tốt mơn tạo hình Tơi nghiên cứu từ lớp học mình, nghiên cứu trí tuệ, tình cảm trẻ, khả năng, khiếu tạo hình trẻ với nội dung học chương trình tơi thấy tất áp dụng trẻ phù hợp, vẽ có nội dung phong phú gần gũi với trẻ Tơi sử dụng phương pháp tiết học quan sát, đàm thoại, ghi nhớ tái tạo… Với kinh nghiệm tơi áp dụng với cháu lớp tơi đạt kết cao, tơi kịp thời bồi dưỡng cho trẻ có khiếu nhân rộng trẻ khác./ Bài học kinh nghiệm Qua q trình nghiên cứu thực tế lớp, tơi rút cho học bổ ích giúp tơi có nhiều kinh nghiệm lên lớp Điều quan trọng trẻ chuẩn bị tri thức cho trẻ, kết hợp với việc soạn giáo án đầy đủ, sáng tạo có thủ thuật lên lớp Say mê khơng chưa đủ mà đòi hỏi mơn tạo hình phải phát huy hết khả để dẫn dắt gợi mở - Làm đồ dùng kết hợp tham mưu bổ xung ý kiến nâng cao sở vật chất phục vụ cho hoạt động trẻ - Lên kế hoạch tìm kiếm ngun vật liệu phế thải để làm đồ dùng, đồ chơi, tun truyền kết hợp gia đình nhà trường - Đưa mơn học tạo hình, lồng ghép vào hoạt động mơn học khác - Trong q trình đổi phương pháp giáo dục thường xun lấy trẻ làm trung tâm, “Cơ giáo người gợi mở dẫn dắt trẻ vào giới đầy mầu sắc tạo hình” - Để có sản phẩm đẹp trẻ tạo giáo phải người kiên trì khơng nóng vội trước kết trẻ tạo ra, mà dẫn dắt lòng nhiệt tình, u nghề với vốn kiến thức học đem đến cho trẻ cần thiết nhất, giúp trẻ tiến ngồi phải tích luỹ kinh nghiệm học hỏi đồng nhiệp, tham khảo tài liệu, tất đem lại thành cơng cho Tạo điều kiện cho trẻ hoạt động lúc, nơi, động viên khích lệ trẻ tích cực tham gia vào hoạt động - Để trẻ học tốt mơn tạo hình trước hết giáo phải thực người bạn lớn trẻ, ln kịp thời lắng nghe ý kiến, giải thích, động viên gip đỡ trẻ trẻ lúng túng Cơ ln tham gia đầy đủ buổi thao giảng nghành, trường tổ chức Giáo viên: Khương Thị Giang – Trường mẫu giáo gia lâm Một số giải pháp giúp trẻ học tốt mơn phương pháp tạo hình trường mầm non - Q trình giảng dạy phải quan tâm đến khả trẻ để có biện pháp bồi dưỡng phù hợp Ngồi chun mơn vững phải thực hồ nhập với giới trẻ thơ Cơ hiểu trẻ thể hiện, tạo cho trẻ cảm giác tự tin, thoải mái đạt hiệu cao học Trên kinh nghiệm thực tế qua lên lớp, buổi lên lớp tơi Ngồi kết sau q trình đào sâu nghiên cứu tâm lý trẻ Mong muốn lớn tơi để tiết học trẻ vui chơi thấm vào tâm hồn sáng trẻ cảm xúc, sáng tạo bắt nguồn, nảy nở Trân trọng cảm ơn đóng góp hội đồng giáo viên ban giám hiệu Gia lâm ngày 01 / 12 / 2015 Người viết Khương Thị Giang Giáo viên: Khương Thị Giang – Trường mẫu giáo gia lâm
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Một số giải pháp giúp trẻ học tốt môn phương pháp tạo hình trong trường mầm non, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Một số giải pháp giúp trẻ học tốt môn phương pháp tạo hình trong trường mầm non,

Từ khóa liên quan