Một số kinh nghiệm Đặt phần đệm cho các ca khúc trong phân môn âm nhạc THCS

19 2.5K 15
Một số kinh nghiệm Đặt phần đệm cho các ca khúc trong phân môn âm nhạc THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. phần đệm cho các ca khúc trong phân môn âm nhạc ở trường THCS. c. Thực nghiệm xây dựng phần phương pháp đệm cho một số ca khúc ở các thể loại âm nhạc như: Dân ca, các bài hát nước ngoài, các bài. Yên Bái 4 SKKN: Đặt phần đệm cho các ca khúc trong phân môn âm nhạc THCS năm học 2011-2012 Tầm quan trọng của việc xây dựng phần đệm của các ca khúc trong chương trình âm nhạc THCS. Như chúng. Trường THCS Tú Lệ- Văn Chấn- Yên Bái 10 SKKN: Đặt phần đệm cho các ca khúc trong phân môn âm nhạc THCS năm học 2011-2012 a. Các làn điệu dân ca và các bài dân ca được đặt lời mới. - Với các thể

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:39

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan