0

Một số giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong tiết ôn tập ngữ văn 8

10 2,591 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 14:48

. dụng - Môn ngữ văn 8 TỔ CHỨC CHO HỌC SINH TẬP VIẾT BÀI LÀM VĂN ĐỀ TÀI VỀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG TRONG GIỜ ƠN BÀI MƠN NGỮ VĂN ĐỂ NÂNG CAO KIẾN THỨC BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 8/ 1 TRƯỜNG THCS. thức về bảo vệ mơi trường của học sinh. Điều đó cho thấy việc tổ chức cho học sinh viết bài tập làm văn về đề tài mơi trường trong giờ ơn bài đã góp phần nâng cao kiến thức và ý thức bảo vệ. cấp thêm cho các em các kiến thức và ý thức về việc bảo vệ mơi trường trong trường học cũng như nơi các em đang sống vào trong bài làm văn về đề tài bảo vệ mơi trường. Nghiên cứu được tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong tiết ôn tập ngữ văn 8, Một số giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong tiết ôn tập ngữ văn 8,

Từ khóa liên quan