0

Kích thích hứng thú học tập bộ môn tin học thông qua dạy học chương trình con

11 1,742 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 10:02

. sạch. Môn Tin học là một môn học mới mẻ của học sinh THPT, học sinh chưa có khái niệm về công nghệ thông tin, khái niệm thuật toán trong các ngôn ngữ lập trình, vì vậy rất khó cho việc dạy và học. Vậy. còn có một số học sinh vẫn chưa đạt yêu tuy điểm kiểm tra xấp xỉ trung bình. Môn Tin học là một môn học mới mẻ của học sinh THPT, học sinh chưa có khái niệm về công nghệ thông tin, khái niệm. ĐỘNG CƠ CHO HỌC SINH TRONG VIỆC DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH CON Họ tên: Nguyễn Thị Thu Tổ: Toán – Lí – KTCN - Tin Bát Xát, tháng 3 năm 2012 2 A ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý do chọn đề tài: Công nghệ thông tin là một
- Xem thêm -

Xem thêm: Kích thích hứng thú học tập bộ môn tin học thông qua dạy học chương trình con, Kích thích hứng thú học tập bộ môn tin học thông qua dạy học chương trình con,

Từ khóa liên quan