Phương pháp ôn tập phần kĩ năng địa lí cho học sinh lớp 12 nhằm đạt kết qua cao trong kì thi tốt nghiệp THPT

30 1,626 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:17

A- ĐẶT VẤN ĐỀ Trong dạy học, muốn đạt được hiệu quả cao, cùng với việc truyền thụ kiến thức người giáo viên còn phải rèn luyện cho học sinh những kĩ năng cơ bản của môn học. Đối với môn Địa lí, một môn học đòi hỏi học sinh phải có các kĩ năng cơ bản như kĩ năng sử dụng Atlat địa lí, kĩ năng nhận xét bảng số liệu, kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ, v.v. Trong chương trình Địa lý ở phổ thông, từ Trung học cơ sở đến Trung học phổ thông (THPT) các bài thực hành rèn luyện kĩ năng đều xuất hiện sau một chương hoặc một số bài (thường là sau 3 đến 4 tiết lí thuyết). Trong các kì thi Tốt nghiệp THPT và Tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, bài thực hành là một phần bắt buộc phải có nhằm kiểm tra kĩ năng địa lí của học sinh. Số điểm trung bình của phần này là 3/10 điểm (30% số điểm toàn bài thi). Vì vậy, việc rèn luyện kĩ năng địa lí cho học sinh là một trong những nội dung quan trọng mà mỗi giáo viên địa lí phải thực hiện thường xuyên trong quá trình dạy học và ôn luyện cho học sinh nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng dạy học Địa lí Việt Nam trong chương trình địa lí lớp 12 THPT, giúp các em đạt được kết quả cao trong các kì thi Tốt nghiệp THPT và Tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng. Là một giáo viên dạy học ở trường THPT miền núi, điều kiện học tập của học sinh còn nhiều khó khăn do kinh tế chưa phát triển mạnh, tỉ lệ học sinh thuộc diện hộ nghèo khá cao nhưng các em rất chăm học. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng chất lượng học sinh vẫn chưa cao. Đặc biệt là tỉ lệ học sinh đạt điểm khá, giỏi trong các kì thi TNPT và thi đại học, cao đẳng còn thấp, điều đó đã làm cho tôi luôn trăn trở. Tôi luôn nghĩ: phải làm thế nào để học sinh đi thi đạt điểm tối đa ở phần thực hành địa lí để kết quả bài thi cao hơn? Vì vậy, những năm gần đây trong quá trình giảng dạy và ôn thi cho học sinh, tôi đã nghiên cứu và tìm 1 được cách ôn luyện phù hợp, học sinh biết cách và thích làm các bài thực hành nên kết quả đã được nâng lên. Việc thực nghiệm đã được tiến hành trong hai năm học (năm học 2009 – 2010 và năm học 2010 – 2011) và tiếp tục thực hiện trong năm học 2011 – 2012 kết quả thi thử tốt nghiệp THPT đã được nâng lên đáng kể (tỉ lệ hoạc sinh đạt điểm trung bình trở lên là 98%, trong đó học sinh đạt điểm khá, giỏi là 60%. Từ kinh nghiệm thực tiễn của ba năm ôn thi tốt nghiệp cho học sionh lớp 12 THPT, tôi mạnh dạn viết lại một trong những kinh nghiệm ôn thi của của mình, đó là: “ Phương pháp ôn tập phần kĩ năng địa lí cho học sinh lớp 12 nhằm đạt kết qua cao trong kì thi tốt nghiệp THPT” B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I- CƠ SỞ LÍ LUẬN Mục tiêu chung của môn Địa lí trong toàn cấp học ở THPT là nhằm hoàn thiện học vấn phổ thông cho học sinh, phát triển tư duy lô gic, tạo điều kiện cho học sinh tiếp tục học lên ở các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn Mục tiêu cụ thể của chương trình Địa lí lớp 12 THPT là tiếp tục hoàn thiện kiến thức của HS về Địa lí Việt Nam; tiếp tục củng cố và phát triển các kĩ năng địa lí nhằm phát triển hơn nữa tư duy địa lí cho HS, đó là tư duy tổng hợp, gắn với lãnh thổ, có liên hệ thường xuyên với thực tiễn đời sống và sản xuất. Trong đó có các kĩ năng cần thiết như kĩ năng khái thác bản đồ, Atlat, kĩ năng phân tích bảng số liệu thống kê, kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ… Chính vì vậy, trong chương trình địa lí ở THPT phần thực hành được đưa vào nhằm rèn luyện kĩ 2 năng Địa lí cho học sinh, giúp các em hiểu bài dễ hơn và đạt kết quả cao hơn trong học tập. Để đạt được các mục tiêu của môn học, trong dạy học người giáo viên cần phải tìm ra được phương pháp phù hợp với đối tượng HS, vận dụng linh hoạt các phương háp đó. Việc xác định được phương pháp dạy học phù hợp là một trong những giải pháp tốt nhất để người giáo viên nâng cao chất lượng và hiệu quả trong quá trình dạy học. II- THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong các kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) phần kiểm tra kĩ năng thường chiếm khoảng từ 40 đến 50% số điểm toàn bài và thi tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng phần thực hành thường chiếm 30% số điểm của bài thi. Trên thực tế mặc dù trong chương trình Địa lí ở phổ thông thường là sau một chương hoặc một số bài đều có bài tập thực hành về nhận xét bảng số liệu, vẽ và nhận xét biểu đồ thế nhưng phần này ít được chú ý rèn luyện do nhiều nguyên nhân. Vì thế, khi thi các em học sinh thường không làm được hoặc làm sai so với yêu cầu của đề nên không có điểm phần kĩ năng, kết quả thấp. Học sinh ở trường THPT miền núi như trường chúng tôi cũng nằm trong tình trạng chung đó. Như vậy, để học sinh lớp 12 THPT đạt được kết quả cao trong các kì thi, thì vấn đề quan trọng nhất là giáo viên phải tìm ra được phương pháp phù hợp để rèn luyện các kĩ năng địa lí cho học sinh. III- CÁC GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Các giải pháp 1. 1. Xác định đối tượng nghiên cứu, phạm vi thực hiện Chương trình địa lí lớp 12, liên quan tới thi tốt nghiệp THPT và thi đại học. Nghiên cứu nội dung các bài thực hành về nhận xét bảng liệu và vẽ biểu đồ trong sách giáo khoa (SGK) Địa lí lớp 12 (cơ bản), trong tài liệu hướng dẫn ôn 3 thi tốt nghiệp THPT năm học 2011 – 2012; tình hình học sinh các lớp 12 được trực tiếp giảng dạy về tinh thần học tập, chất lượng học tập ; nghiện cứu các tài liệu có liên quan đến việc rèn luyện kĩ năng địa lí cho học sinh lớp 12 Giới hạn trong các phương pháp dạy học sinh nắm chắc các kĩ năng và khả năng vận dụng các kĩ năng: Khai thác Atlat địa lí Việt Nam, kĩ năng vẽ biểu đồ, kĩ năng khai thác bảng số liệu, kĩ năng vận dụng kiến thức để giải thích những vấn đề địa lí tự nhiên, kinh tế -xã hội Tôi chọn các lớp 12 Cơ bản mà tôi đang trực tiếp dạy để thực nghiệm, đó là các lớp: 12CA3, 12CA4, 12C11, 12C12. 1.2. Xác định mục tiêu cần đạt Mục tiêu chính là cái đích của bài học cần đạt tới một cách cụ thể, mục tiêu phải định rõ được các công việc và mức độ hoàn thành của học sinh về kiến thưc, kĩ năng. Để xác định được mục tiêu, cần phải nắm vững mục tiêu của cấp học, môn học, bài học về kiến thức và kĩ năng. Giáo viên đọc kĩ nội dung của bài thực hành và cái đích cần đạt tới của các kĩ năng. Trong nội dung ôn tập có rất nhiều bài thực hành, như trong khôn khổ đề tài này, tôi chỉ trình bày nội dung và phương pháp hướng dẫn, rèn luyện kĩ năng cho học sinh ở hai dạng bài thực hành, đó là: Đối với việc phân tích bảng số liệu thống kê, HS cần rèn luyện các kĩ năng đọc bảng số liệu – về bản chất là phân tích, so sánh các số liệu theo hàng ngang và cột dọc, rút ra các nhận xét cần thiết; Đối với việc vẽ biểu đồ từ bảng số liệu đã cho, HS cần rèn luyện kĩ năng lựa chọn biểu đồ thích hợp, kĩ năng thể hiện các loại biểu đồ. Đối với kĩ năng phân tích biểu đồ, HS cần rèn luyện kĩ năng với các hình thức khác nhau, như: phân tích biểu đồ rút ra nhận xét cần thiết; so sánh các biểu 4 đồ cùng loại với nhau, rút ra nhận xét; từ biểu đồ chuyển thành bảng số liệu thống kê; từ bảng số liệu thống kê vẽ biểu đồ và rút ra nhận xét. 1.3. Lựa chọn kiến thức, kĩ năng cơ bản Lựa chọn kiến thức cơ bản là việc làm cần thiết đối với tất cả giáo viên khi thiết kế bài dạy. Việc lựa chọn kiến thức cơ bản yêu cầu phải đảm bảo tính khoa học và phải vừa sức đối với học sinh, đảm bảo cho học sinh lĩnh hội kiến thức vững chắc và phát triển toàn diện. Trong quá trình hướng dẫn học sinh ôn tập môn Địa lí, giáo viên không chỉ hướng dẫn học sinh cách học để nắm vững những kiến thức - kĩ năng cơ bản tối thiểu (chuẩn kiến thức - kĩ năng địa lí) về lí thuyết của bộ môn, mà còn phải nhận thức được những kĩ năng địa lí học sinh cần có để ôn tập và làm tốt bài kiểm tra và bài thi địa lí. Tuy nhiên đây là một vấn đề còn ít được giáo viên quan tâm, một phần cũng do thời gian cho ôn tập không nhiều thường tập trung vào giai đoạn từ sau khi đã thông báo môn thi tốt nghiệp. Vậy nên, khi ôn tập ngoài rèn luyện kĩ năng sử dụng và khai thác Atlat địa lí Việt Nam, giáo viên cần tập trung rèn luyện cho học sinh những kĩ năng: Kĩ năng chọn và vẽ các dạng biểu đồ thích hợp; Kĩ năng phân tích, khai thác thông tin từ các bảng số liệu để rút ra những nhận xét cần thiết về địa lí tự nhiên, địa lí kinh tế-xã hội Việt Nam theo yêu cầu của đề thi. Trong đề tài này, tôi xác định cần rèn luyện cho học sinh các kĩ năng cơ bản về phân tích bảng số liệu thống kê, vẽ và nhận xét biểu đồ. Cụ thể như sau: Đối với việc phân tích bảng số liệu thống kê – gồm các kĩ năng - Xác định yêu cầu của câu hỏi, bài tập (mục đích làm việc với bảng số liệu) - Xác định các tiêu chí cần nhận xét - Tính toán, so sánh các số liệu; Nhận xét, giải thích. Đối với việc vẽ biểu đồ từ bảng số liệu đã ch, đó là - Xác định loại biểu đồ thích hợp 5 - Tính toán (xử lí số liệu) - Thể hiện biểu đồ Đối với kĩ năng phân tích biểu đồ - Xác định mục đích làm việc (đó chính là yêu cầu của câu hỏi) - Xác định đối tượng, đại lượng thể hiện (đơn vị tính) - Xác định nội dung cần nhận xét 1.4. Xác định và lựa chọn phương tiện dạy học Trên cơ sở nội dung kiến thức, giáo viên lựa chọn phương tiện thích hợp để đạt hiệu quả cao trong dạy học. Phương tiện dạy học được xem là “điểm tựa” cho hoạt động trí tuệ của học sinh, góp phần nâng cao năng lực tư duy của các em đồng thời là cơ hội để học sinh rèn luyện và phát triển tư duy, hình thành biểu tượng về sự vật, hiện tượng địa lí rõ nét hơn, giúp học sinh nắm vững kiến thức hơn. Để rèn luyện các kĩ năng thực hành nói trên, trong việc ôn luyện giáo viên cần phải chuẩn bị các biểu đồ mẫu, các bảng số liệu (trong tài liệu hướng dẫn ôn tập); học sinh cần phải có: tài liệu hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT; Các dụng cụ cần thiết: thước kẻ, bút chì, com pa, máy tính. 1.5. Xác định các hình thức tổ chức dạy học Tuỳ thuộc vào mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, điều kiện và phương tiện, đối tượng dạy học mà lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp. Đối với việc ôn tập phần thực hành địa lý hình thức tổ chức chủ yếu là hoạt động cá nhân. 1.6. Xác định các phương pháp dạy học Phương pháp dạy học có một vị trí quan trọng trong thiết kế bài dạy học, vì nó quyết định đến việc thực hiện mục tiêu và chất lượng dạy học. Việc xác định phương pháp cần căn cứ vào mục tiêu, nội dung dạy học, giai đoạn nhận thức, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy 6 học. Phương pháp chủ yếu được sử dụng để dạy thực hành là: Đàm thoại, thực hành, trực quan 2. Các biện pháp tổ chức thực hiện Việc rèn luyện các kĩ năng địa lí nêu trên, được thưc hiện trong các tiết ôn tập nhằm củng cố kiến thức lý thuyết về thực hành và đồng thời rèn luyện kĩ năng thực hành. Quá trình thực hiện lần lượt là: - Ôn lại những kiến thức cơ bản về thực hành: những công thức (cách tính) cần thiết và vận dụng công thức để xử lí số liệu trong phần vẽ biểu đồ và nhận xét bảng số liệu; các loại biểu đồ cơ bản - Thực hành vẽ biểu đồ, nhận xét biểu đồ, giải thích nguyên nhân và phân tích bảng số liệu rút ra nhận xét 2.1. Ôn tập phần lí thuyết cơ bản về kĩ năng thực hành địa lí 2.1.1. Một số công thức tính toán trong Địa lí Trước hết, để học sinh có thể thực hiện được phần xử lí số liệu trong các bài thực hành nhận xét bảng số liệu và vẽ biểu đồ, giáo viên tổng hợp một số công thức thường dùng để tính toán sau đó cho học sinh thực hành (thực hiện ở phần nhận xét bảng số liệu và vẽ biểu đồ) trong tài liệu Hướng dẫn ôn thi Tốt nghiệp THPT (Tài liệu ôn thi tốt nghiệp). Bao gồm các công thức ở bảng sau: MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH TOÁN TRONG ĐỊA LÍ TT Nội dung Công thức tính Đơn vị 1 Tính tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên Tg = S – T Tg : Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên; S : Tỉ suất sinh thô; T: Tỉ suất tử thô (%) 2 Tính mật độ dân số Mật độ dân số = Số dân / Diện tích người/km 2 3 Tính cơ cấu (tỉ trọng, tỉ lệ phần Tỉ lệ % của TP (A) = TS GTA . 100 % 7 trăm) GTA – Giá trị của thành phần A TS – Tổng số 4 Tính năng suất Năng suất = Sản lượng / Diện tích tấn/ha; tạ/ha 5 Tính bình quân theo đầu người BQĐN = Tổng số / Số dân Phụ thuộc đề (có thể kg/người, USD/người…) 6 Tính tốc độ tăng trưởng (sự gia tăng, chỉ số phát triển) lấy năm đầu tiên = 100,0 Tốc độ tăng trưởng năm (sau)= (Giá trị năm : giá trị năm đầu) x 100 % Các công thức nêu trên được áp dụng để tính toán trong phần nhận xét bảng số liệu và vẽ biểu đồ. Giáo viên lưu ý học sinh: - Tỉ suất gia tăng dân số tính bằng phần trăm (%) nhưng tỉ suất sinh và tỉ suất tử tính bằng phần nghìn ( ) nên phải đổi từ phần nghin ra phần trăm bằng cách chia kết quả (hiệu tìm được) cho 10. - Đổi đơn vị: 1tấn = 10 tạ = 1000kg. Nếu đổi tấn ra tạ thì sau khi chia , lấy kết quả chia được nhân với 10, nếu đổi tấn ra kg thì nhân với 1000. 2.1.2. Phân tích và nhận xét bảng số liệu thống kê. Giải thích nguyên nhân Trong học tập và thi tốt nghiệp THPT thường có câu hỏi phân tích số liệu, bởi biết dựa vào bảng số liệu để tìm thông tin địa lí là một trong những kĩ năng quan trọng trong học tập và nghiên cứu địa lí. Loại câu hỏi yêu cầu phân tích số liệu thống kê cho phép đánh giá được mức độ am hiểu, vận dụng kiến thức của người học vào các trường hợp cụ thể, đánh giá được kĩ năng chọn lọc, xác định kiến thức địa lí. 8 * Các bước tiến hành nhận xét Nhận xét bảng số liệu thực chất là phân tích, so sánh các số liệu theo hàng ngang và cột dọc, rút ra những nhận xét cần thiết. Để học sinh có thể nhận xét đúng và đủ ý theo yêu cầu của đề bài, giáo viên hướng dẫn học sinh khi phân tích bảng số liệu, cần thực hiện lần lượt theo các bước sau đây: - Xác định yêu cầu của câu hỏi trong đề bài , bài tập để xác định mục đích làm việc với bảng số liệu. - Đọc tên bảng, các tiêu đề của bảng, đơn vị tính, xác định rõ các tiêu chí cần nhận xét. - So sánh các số liệu theo cột dọc và hàng ngang với một trình tự hợp lí: + Nhận xét sự thay đổi của đối tượng địa lí theo thời gian thì so sánh số liệu của các mốc thời gian đầu và cuối của bảng, các mốc thời gian liền kề nhau theo thứ tự , các mốc có tính đột biến. + Đối với các lãnh thổ, cần lưu ý so sánh các đối tượng địa lí của các lãnh thổ lớn với nhau, các lãnh thổ nhỏ với nhau và ngược lại. - Khi nhận xét cơ cấu mà số liệu trong bảng là các số các số liệu tuyệt đối (ví dụ: Triệu tấn, tỉkw/h , triệu người, v.v) mà đề lại yêu cầu nhận xét cơ cấu thì phải tính cơ cấu (tính tỉ lệ %). - Khi trình bày nhận xét phải theo trình tự từ khái quát đến cụ thể, từ chung đến riêng, từ cao xuống thấp, …bám sát yêu cầu của câu hỏi và kết quả xử lí số liệu. Mỗi nhận xét cần có dẫn chứng cụ thể để tăng tính thuyết phục. * Giải thích Để giải thích được nguyên nhân của các hiện tượng địa lí có trong bảng số liệu phải dựa vào kiến thức đã học. Vì vậy học sinh cần phải nắm được các mối quan hệ nhân quả giữa các sự vật hiện tượng địa lí; mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên với dân số, giữa tự nhiên với dân cư và kinh tế xã hội… 2.1.3. Vẽ và nhận xét biểu đồ. Giải thích nguyên 9 Phần kiểm tra kĩ năng biểu đồ của học sinh trong kì thi tốt nghiệp THPT gồm có các yêu cầu vẽ và nhận xét biểu đồ, dựa vào biểu đồ và kiến thức đã học để giải thích nguyên nhân của các hiện tượng địa lí. Vì vậy, giáo viên cần ôn lại những nội dung về kiến thức và kĩ năng cơ bản của các loại biểu đồ, bao gồm: ý nghĩa của biểu đồ, những căn cứ để xác định biểu đồ, những yêu cầu cần đạt và những điểm cần chú ý khi vẽ biểu đồ. Kĩ năng quan trọng nhất đối với phần biểu đồ là kĩ năng xác định biểu đồ thích hợp theo yêu cầu của đề bài. Nếu như xác định sai biểu đồ thì học sinh sẽ mất điểm phần này và bài thi không thể đạt điểm cao. Để lựa chọn đúng biểu đồ căn cứ quan trọng là dựa vào yêu cầu của đề bài và ý nghĩa của biểu đồ. Tiếp đến là học sinh phải nắm chắc các kĩ thuật thể hiện, các yêu cầu đối với từng loại biểu đồ. Trong quá trình ôn thi tốt nghiệp, để học sinh yếu cũng có thể xác định đúng và vẽ được biểu đồ đảm bảo các yêu cầu, cần ôn lại những kiến thức cơ bản về biểu đồ (cách xác định và các yêu cầu cần đạt và một số điểm cần chú ý khi vẽ đối với mỗi loại biểu đồ) sau đó mới thực hành vẽ biểu đồ. Để học sinh dễ nhớ, giáo viên tóm tắt ngắn gọn những kiến thức cơ bản về biểu đồ ở bảng sau: Loại biểu đồ Căn cứ xác định (yêu cầu của đề) Yêu cầu cần đạt Chú ý Biều đồ cột - Thể hiện tốt nhất tình hình phát triển, số lượng, khối lượng, so sánh độ lớn; - Thể hiện cơ cấu bằng số liệu tuyệt đối - Lấy tỉ lệ cân đối giữa trục đứng và trục ngang. - Các cột có chiều rộng bằng nhau, chiều cao tương ứng với số liệu - Vẽ hai đối tượng có số liệu không cùng đơn vị thì vẽ hai trục đứng. 10 [...]... lại hiệu quả cao, giáo viên cần thực sự quan tâm - Trong quá trình giảng dạy giáo viên địa lí ở THPT cần phải chú ý rèn luyện các kĩ năng địa lí cho học sinh một cách thường xuyên Trên đây là toàn bộ nội dung của đề tài “ Ôn tập phần kĩ năng địa lí cho học sinh lớp 12 nhằm đạt kết qua cao trong kì thi tốt nghiệp THPT mà tôi đã thực hiện trong ba năm học, đạt kết quả khá cao Tuy nhiên trong quá trình... trong kì thi tốt nghiệp này học sinh cũng sẽ đạt kết quả cao như các năm học trước Như vây, trong quá trình giảng dạy địa lí ở lớp 12, đặc biệt là trong việc hướng dẫn học sinh ôn thi tốt nghiệp môn địa lí, đồng thời với việc rèn luyện kĩ năng khai thác Atlat địa lí Việt Nam, kĩ năng làm bài thì một trong những phương pháp hết sức cần thi t để học sinh đạt kết quả cao là việc rèn luyện và vận dụng các kĩ. .. rèn luyện cho học sinh lớp 12 THPT (theo Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Địa Lí lớp 12 THPT) ; xây dựng được cách giải một số bài tập phù hợp với nội dung và sử dụng đạt hiệu quả cao trong quá trình ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 ở trường THPT b Từ những kết quả đạt được đã chứng minh tính khả thi của đề tài và phương pháp ôn tập này đã được các đồng nghiệp trong nhóm bộ môn Địa lý ở trường THPT Cẩm... LIỆU THAM KHẢO 19 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT CẨM THUỶ 1 28 ĐỀ TÀI: PHƯƠNG PHÁP ÔN LUYỆN PHẦN KĨ NĂNG ĐỊA LÍ CHO HỌC SINH LỚP 12 NHẰM ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT Họ và tên tác giả: Cao Thị Thư Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THPT Cẩm Thuỷ 1 SKKN thuộc môn: Địa lí 29 Năm học: 2010 – 2 012 30 ... chưa cao, còn thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực 3 Kết quả Trong những năm học vừa qua, tôi áp dụng sáng kiến này để rèn luyện kĩ năng cho học sinh trong quá trình ôn tập cho học sinh đã mang lại hiệu quả thi t thực Dưới đây là bảng tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp của các lớp tôi trực tiếp giảng dạy trong hai năm học gần đây (năm học 2009 – 2010; 2010 – 2011) và kết quả thi thử tốt nghiệp trong. .. lệ học sinh đạt điểm trung bình trở lên chiếm 98% (điểm khá, giỏi đạt 65%) + Năm học 2011 – 2 012, trong kì thi thử tốt nghiệp do Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức (tháng 04 năm 2 012) mặc dù thời gian ôn tập chưa nhiều nhưng kết quả đạt được cũng khá cao Tỉ lệ học sinh đạt điểm từ trung bình trở lên đạt từ 97,0% đến 98,0 %, trong đó có nhiều học sinh đạt kết quả khá, giỏi (từ 60% trở lên) Tôi hi vọng trong. .. trên, trong những năm học tới chúng tôi sẽ tiếp tục ứng dụng kết quả của đề tài và phát triển them, bổ sung phần rèn luyện kĩ năng sử dụng và khai thác kiến thức từ Atlat địa lí Việt Nam và một số kĩ năng khác để đạt được kết quả cao hơn 25 3 Kiến nghị Qua việc thực hiện đề tài nhỏ này, chúng tôi có một số kiến nghị như sau: - Việc rèn luyện kĩ năng địa lí cho học sinh lớp 12 THPT trong quá trình ôn tập. .. lớp 12, môn Địa Lí, Tài liệu dùng trong các lớp bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình và sách giáo khoa lớp 12 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2008 6 Phạm Thị Sen (Chủ biên), Nguyễn Hải Châu – Nguyễn Đức Vũ, Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Địa lí lớp 12. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2009 7 Phạm Thị Sen (Chủ biên), Đỗ Anh Dũng – Lê Mỹ Phong, Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp. .. trong hai năm học vừa qua và đạt kết quả rất khả quan 2 Một số hạn chế Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, đề tài của tôi vẫn còn có những hạn chế nhất định, đó là: Đề tài mới chỉ trình bày được một phần của nội dung rèn luyện kĩ năng địa lí cho học sinh, đó là phân tích bảng số liệu và ,vẽ và nhận xét biểu đồ; mới chỉ tiến hành thực nghiệm được trong một trường THPT ở miền núi; Số học sinh đạt. .. 60.8 sinh theo năm học ở bảng trên, tôi thể hiện bằng biểu đồ sau đây: KẾT QUẢ ĐIỂM THI CỦA HỌC SINH TRONG CÁC NĂM HỌC TỪ 2009 ĐẾN 2 012 23 % 70 65.8 60.8 60 53.9 50 44.4 40 32.2 35.3 30 20 10 2.2 0 2.0 1.8 Yếu Năm học 2009-2010 Trung bình Năm học 2010-2011 Khá, giỏi Mức điểm Năm học 2011-2 012 - So sánh kết quả, nhận xét: Từ bảng số liệu và biểu đồ ta thấy: + Kết quảì thi tốt nghiệp THPT của hai năm học . năm ôn thi tốt nghiệp cho học sionh lớp 12 THPT, tôi mạnh dạn viết lại một trong những kinh nghiệm ôn thi của của mình, đó là: “ Phương pháp ôn tập phần kĩ năng địa lí cho học sinh lớp 12 nhằm đạt kết. kĩ năng địa lí cho học sinh lớp 12 Giới hạn trong các phương pháp dạy học sinh nắm chắc các kĩ năng và khả năng vận dụng các kĩ năng: Khai thác Atlat địa lí Việt Nam, kĩ năng vẽ biểu đồ, kĩ năng. đạt kết qua cao trong kì thi tốt nghiệp THPT B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I- CƠ SỞ LÍ LUẬN Mục tiêu chung của môn Địa lí trong toàn cấp học ở THPT là nhằm hoàn thi n học vấn phổ thông cho học sinh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp ôn tập phần kĩ năng địa lí cho học sinh lớp 12 nhằm đạt kết qua cao trong kì thi tốt nghiệp THPT, Phương pháp ôn tập phần kĩ năng địa lí cho học sinh lớp 12 nhằm đạt kết qua cao trong kì thi tốt nghiệp THPT, Phương pháp ôn tập phần kĩ năng địa lí cho học sinh lớp 12 nhằm đạt kết qua cao trong kì thi tốt nghiệp THPT

Từ khóa liên quan