Phương pháp ôn tập phần kĩ năng địa lí cho học sinh lớp 12 nhằm đạt kết qua cao trong kì thi tốt nghiệp THPT

30 1.8K 7
Phương pháp ôn tập phần kĩ năng địa lí cho học sinh lớp 12 nhằm đạt kết qua cao trong kì thi tốt nghiệp THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

A- ĐẶT VẤN ĐỀ Trong dạy học, muốn đạt hiệu cao, với việc truyền thụ kiến thức người giáo viên phải rèn luyện cho học sinh kĩ môn học Đối với mơn Địa lí, mơn học địi hỏi học sinh phải có kĩ kĩ sử dụng Atlat địa lí, kĩ nhận xét bảng số liệu, kĩ vẽ nhận xét biểu đồ, v.v Trong chương trình Địa lý phổ thơng, từ Trung học sở đến Trung học phổ thông (THPT) thực hành rèn luyện kĩ xuất sau chương số (thường sau đến tiết lí thuyết) Trong kì thi Tốt nghiệp THPT Tuyển sinh vào trường đại học, cao đẳng, thực hành phần bắt buộc phải có nhằm kiểm tra kĩ địa lí học sinh Số điểm trung bình phần 3/10 điểm (30% số điểm toàn thi) Vì vậy, việc rèn luyện kĩ địa lí cho học sinh nội dung quan trọng mà giáo viên địa lí phải thực thường xun q trình dạy học ơn luyện cho học sinh nhằm nâng cao hiệu chất lượng dạy học Địa lí Việt Nam chương trình địa lí lớp 12 THPT, giúp em đạt kết cao kì thi Tốt nghiệp THPT Tuyển sinh vào trường đại học, cao đẳng Là giáo viên dạy học trường THPT miền núi, điều kiện học tập học sinh cịn nhiều khó khăn kinh tế chưa phát triển mạnh, tỉ lệ học sinh thuộc diện hộ nghèo cao em chăm học Mặc dù có nhiều cố gắng, chất lượng học sinh chưa cao Đặc biệt tỉ lệ học sinh đạt điểm khá, giỏi kì thi TNPT thi đại học, cao đẳng cịn thấp, điều làm cho tơi ln trăn trở Tôi nghĩ: phải làm để học sinh thi đạt điểm tối đa phần thực hành địa lí để kết thi cao hơn? Vì vậy, năm gần trình giảng dạy ôn thi cho học sinh, nghiên cứu tìm cách ơn luyện phù hợp, học sinh biết cách thích làm thực hành nên kết nâng lên Việc thực nghiệm tiến hành hai năm học (năm học 2009 – 2010 năm học 2010 – 2011) tiếp tục thực năm học 2011 – 2012 kết thi thử tốt nghiệp THPT nâng lên đáng kể (tỉ lệ hoạc sinh đạt điểm trung bình trở lên 98%, học sinh đạt điểm khá, giỏi 60% Từ kinh nghiệm thực tiễn ba năm ôn thi tốt nghiệp cho học sionh lớp 12 THPT, mạnh dạn viết lại kinh nghiệm ơn thi của mình, là: “ Phương pháp ơn tập phần kĩ địa lí cho học sinh lớp 12 nhằm đạt kết qua cao kì thi tốt nghiệp THPT” B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I- CƠ SỞ LÍ LUẬN Mục tiêu chung mơn Địa lí tồn cấp học THPT nhằm hồn thiện học vấn phổ thơng cho học sinh, phát triển tư lô gic, tạo điều kiện cho học sinh tiếp tục học lên lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn Mục tiêu cụ thể chương trình Địa lí lớp 12 THPT tiếp tục hoàn thiện kiến thức HS Địa lí Việt Nam; tiếp tục củng cố phát triển kĩ địa lí nhằm phát triển tư địa lí cho HS, tư tổng hợp, gắn với lãnh thổ, có liên hệ thường xuyên với thực tiễn đời sống sản xuất Trong có kĩ cần thiết kĩ khái thác đồ, Atlat, kĩ phân tích bảng số liệu thống kê, kĩ vẽ nhận xét biểu đồ… Chính vậy, chương trình địa lí THPT phần thực hành đưa vào nhằm rèn luyện kĩ Địa lí cho học sinh, giúp em hiểu dễ đạt kết cao học tập Để đạt mục tiêu môn học, dạy học người giáo viên cần phải tìm phương pháp phù hợp với đối tượng HS, vận dụng linh hoạt phương háp Việc xác định phương pháp dạy học phù hợp giải pháp tốt để người giáo viên nâng cao chất lượng hiệu trình dạy học II- THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) phần kiểm tra kĩ thường chiếm khoảng từ 40 đến 50% số điểm toàn thi tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng phần thực hành thường chiếm 30% số điểm thi Trên thực tế chương trình Địa lí phổ thơng thường sau chương số có tập thực hành nhận xét bảng số liệu, vẽ nhận xét biểu đồ phần ý rèn luyện nhiều nguyên nhân Vì thế, thi em học sinh thường không làm làm sai so với u cầu đề nên khơng có điểm phần kĩ năng, kết thấp Học sinh trường THPT miền núi trường nằm tình trạng chung Như vậy, để học sinh lớp 12 THPT đạt kết cao kì thi, vấn đề quan trọng giáo viên phải tìm phương pháp phù hợp để rèn luyện kĩ địa lí cho học sinh III- CÁC GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Các giải pháp 1 Xác định đối tượng nghiên cứu, phạm vi thực Chương trình địa lí lớp 12, liên quan tới thi tốt nghiệp THPT thi đại học Nghiên cứu nội dung thực hành nhận xét bảng liệu vẽ biểu đồ sách giáo khoa (SGK) Địa lí lớp 12 (cơ bản), tài liệu hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2011 – 2012; tình hình học sinh lớp 12 trực tiếp giảng dạy tinh thần học tập, chất lượng học tập ; nghiện cứu tài liệu có liên quan đến việc rèn luyện kĩ địa lí cho học sinh lớp 12 Giới hạn phương pháp dạy học sinh nắm kĩ khả vận dụng kĩ năng: Khai thác Atlat địa lí Việt Nam, kĩ vẽ biểu đồ, kĩ khai thác bảng số liệu, kĩ vận dụng kiến thức để giải thích vấn đề địa lí tự nhiên, kinh tế -xã hội Tôi chọn lớp 12 Cơ mà trực tiếp dạy để thực nghiệm, lớp: 12CA3, 12CA4, 12C11, 12C12 1.2 Xác định mục tiêu cần đạt Mục tiêu đích học cần đạt tới cách cụ thể, mục tiêu phải định rõ cơng việc mức độ hồn thành học sinh kiến thưc, kĩ Để xác định mục tiêu, cần phải nắm vững mục tiêu cấp học, môn học, học kiến thức kĩ Giáo viên đọc kĩ nội dung thực hành đích cần đạt tới kĩ Trong nội dung ơn tập có nhiều thực hành, khôn khổ đề tài này, tơi trình bày nội dung phương pháp hướng dẫn, rèn luyện kĩ cho học sinh hai dạng thực hành, là: Đối với việc phân tích bảng số liệu thống kê, HS cần rèn luyện kĩ đọc bảng số liệu – chất phân tích, so sánh số liệu theo hàng ngang cột dọc, rút nhận xét cần thiết; Đối với việc vẽ biểu đồ từ bảng số liệu cho, HS cần rèn luyện kĩ lựa chọn biểu đồ thích hợp, kĩ thể loại biểu đồ Đối với kĩ phân tích biểu đồ, HS cần rèn luyện kĩ với hình thức khác nhau, như: phân tích biểu đồ rút nhận xét cần thiết; so sánh biểu đồ loại với nhau, rút nhận xét; từ biểu đồ chuyển thành bảng số liệu thống kê; từ bảng số liệu thống kê vẽ biểu đồ rút nhận xét 1.3 Lựa chọn kiến thức, kĩ Lựa chọn kiến thức việc làm cần thiết tất giáo viên thiết kế dạy Việc lựa chọn kiến thức yêu cầu phải đảm bảo tính khoa học phải vừa sức học sinh, đảm bảo cho học sinh lĩnh hội kiến thức vững phát triển tồn diện Trong q trình hướng dẫn học sinh ơn tập mơn Địa lí, giáo viên khơng hướng dẫn học sinh cách học để nắm vững kiến thức - kĩ tối thiểu (chuẩn kiến thức - kĩ địa lí) lí thuyết mơn, mà cịn phải nhận thức kĩ địa lí học sinh cần có để ôn tập làm tốt kiểm tra thi địa lí Tuy nhiên vấn đề cịn giáo viên quan tâm, phần thời gian cho ôn tập không nhiều thường tập trung vào giai đoạn từ sau thông báo mơn thi tốt nghiệp Vậy nên, ơn tập ngồi rèn luyện kĩ sử dụng khai thác Atlat địa lí Việt Nam, giáo viên cần tập trung rèn luyện cho học sinh kĩ năng: Kĩ chọn vẽ dạng biểu đồ thích hợp; Kĩ phân tích, khai thác thơng tin từ bảng số liệu để rút nhận xét cần thiết địa lí tự nhiên, địa lí kinh tế-xã hội Việt Nam theo yêu cầu đề thi Trong đề tài này, xác định cần rèn luyện cho học sinh kĩ phân tích bảng số liệu thống kê, vẽ nhận xét biểu đồ Cụ thể sau: Đối với việc phân tích bảng số liệu thống kê – gồm kĩ - Xác định yêu cầu câu hỏi, tập (mục đích làm việc với bảng số liệu) - Xác định tiêu chí cần nhận xét - Tính tốn, so sánh số liệu; Nhận xét, giải thích Đối với việc vẽ biểu đồ từ bảng số liệu ch, - Xác định loại biểu đồ thích hợp - Tính tốn (xử lí số liệu) - Thể biểu đồ Đối với kĩ phân tích biểu đồ - Xác định mục đích làm việc (đó yêu cầu câu hỏi) - Xác định đối tượng, đại lượng thể (đơn vị tính) - Xác định nội dung cần nhận xét 1.4 Xác định lựa chọn phương tiện dạy học Trên sở nội dung kiến thức, giáo viên lựa chọn phương tiện thích hợp để đạt hiệu cao dạy học Phương tiện dạy học xem “điểm tựa” cho hoạt động trí tuệ học sinh, góp phần nâng cao lực tư em đồng thời hội để học sinh rèn luyện phát triển tư duy, hình thành biểu tượng vật, tượng địa lí rõ nét hơn, giúp học sinh nắm vững kiến thức Để rèn luyện kĩ thực hành nói trên, việc ơn luyện giáo viên cần phải chuẩn bị biểu đồ mẫu, bảng số liệu (trong tài liệu hướng dẫn ôn tập); học sinh cần phải có: tài liệu hướng dẫn ơn thi tốt nghiệp THPT; Các dụng cụ cần thiết: thước kẻ, bút chì, com pa, máy tính 1.5 Xác định hình thức tổ chức dạy học Tuỳ thuộc vào mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, điều kiện phương tiện, đối tượng dạy học mà lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp Đối với việc ôn tập phần thực hành địa lý hình thức tổ chức chủ yếu hoạt động cá nhân 1.6 Xác định phương pháp dạy học Phương pháp dạy học có vị trí quan trọng thiết kế dạy học, định đến việc thực mục tiêu chất lượng dạy học Việc xác định phương pháp cần vào mục tiêu, nội dung dạy học, giai đoạn nhận thức, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện sở vật chất phục vụ cho việc dạy học Phương pháp chủ yếu sử dụng để dạy thực hành là: Đàm thoại, thực hành, trực quan Các biện pháp tổ chức thực Việc rèn luyện kĩ địa lí nêu trên, thưc tiết ôn tập nhằm củng cố kiến thức lý thuyết thực hành đồng thời rèn luyện kĩ thực hành Quá trình thực là: - Ôn lại kiến thức thực hành: cơng thức (cách tính) cần thiết vận dụng cơng thức để xử lí số liệu phần vẽ biểu đồ nhận xét bảng số liệu; loại biểu đồ - Thực hành vẽ biểu đồ, nhận xét biểu đồ, giải thích nguyên nhân phân tích bảng số liệu rút nhận xét 2.1 Ơn tập phần lí thuyết kĩ thực hành địa lí 2.1.1 Một số cơng thức tính tốn Địa lí Trước hết, để học sinh thực phần xử lí số liệu thực hành nhận xét bảng số liệu vẽ biểu đồ, giáo viên tổng hợp số cơng thức thường dùng để tính tốn sau cho học sinh thực hành (thực phần nhận xét bảng số liệu vẽ biểu đồ) tài liệu Hướng dẫn ôn thi Tốt nghiệp THPT (Tài liệu ôn thi tốt nghiệp) Bao gồm công thức bảng sau: MỘT SỐ CƠNG THỨC TÍNH TỐN TRONG ĐỊA LÍ TT Nội dung Tính tỉ suất gia Tg = S – T tăng dân số tự Tg : Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên; nhiên Tính mật độ dân số Tính cấu (tỉ trọng, tỉ lệ phần Cơng thức tính Đơn vị (%) S : Tỉ suất sinh thô; T: Tỉ suất tử thô Mật độ dân số = Số dân / Diện tích Tỉ lệ % TP (A) = GTA 100 TS người/km2 % trăm) Tính suất GTA – Giá trị thành phần A TS – Tổng số Năng suất = Sản lượng / Diện tích tấn/ha; tạ/ha Phụ thuộc đề Tính bình qn theo đầu người BQĐN = Tổng số / Số dân (có thể kg/người, USD/người…) Tính tốc độ tăng trưởng (sự gia Tốc độ tăng trưởng năm (sau)= (Giá tăng, số phát trị năm : giá trị năm đầu) x 100 % triển) lấy năm = 100,0 Các cơng thức nêu áp dụng để tính tốn phần nhận xét bảng số liệu vẽ biểu đồ Giáo viên lưu ý học sinh: - Tỉ suất gia tăng dân số tính phần trăm (%) tỉ suất sinh tỉ suất tử tính phần nghìn ( ) nên phải đổi từ phần nghin phần trăm cách chia kết (hiệu tìm được) cho 10 - Đổi đơn vị: 1tấn = 10 tạ = 1000kg Nếu đổi tạ sau chia , lấy kết chia nhân với 10, đổi kg nhân với 1000 2.1.2 Phân tích nhận xét bảng số liệu thống kê Giải thích nguyên nhân Trong học tập thi tốt nghiệp THPT thường có câu hỏi phân tích số liệu, biết dựa vào bảng số liệu để tìm thơng tin địa lí kĩ quan trọng học tập nghiên cứu địa lí Loại câu hỏi yêu cầu phân tích số liệu thống kê cho phép đánh giá mức độ am hiểu, vận dụng kiến thức người học vào trường hợp cụ thể, đánh giá kĩ chọn lọc, xác định kiến thức địa lí * Các bước tiến hành nhận xét Nhận xét bảng số liệu thực chất phân tích, so sánh số liệu theo hàng ngang cột dọc, rút nhận xét cần thiết Để học sinh nhận xét đủ ý theo yêu cầu đề bài, giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích bảng số liệu, cần thực theo bước sau đây: - Xác định yêu cầu câu hỏi đề , tập để xác định mục đích làm việc với bảng số liệu - Đọc tên bảng, tiêu đề bảng, đơn vị tính, xác định rõ tiêu chí cần nhận xét - So sánh số liệu theo cột dọc hàng ngang với trình tự hợp lí: + Nhận xét thay đổi đối tượng địa lí theo thời gian so sánh số liệu mốc thời gian đầu cuối bảng, mốc thời gian liền kề theo thứ tự , mốc có tính đột biến + Đối với lãnh thổ, cần lưu ý so sánh đối tượng địa lí lãnh thổ lớn với nhau, lãnh thổ nhỏ với ngược lại - Khi nhận xét cấu mà số liệu bảng số số liệu tuyệt đối (ví dụ: Triệu tấn, tỉkw/h , triệu người, v.v) mà đề lại yêu cầu nhận xét cấu phải tính cấu (tính tỉ lệ %) - Khi trình bày nhận xét phải theo trình tự từ khái quát đến cụ thể, từ chung đến riêng, từ cao xuống thấp, …bám sát yêu cầu câu hỏi kết xử lí số liệu Mỗi nhận xét cần có dẫn chứng cụ thể để tăng tính thuyết phục * Giải thích Để giải thích nguyên nhân tượng địa lí có bảng số liệu phải dựa vào kiến thức học Vì học sinh cần phải nắm mối quan hệ nhân vật tượng địa lí; mối quan hệ yếu tố tự nhiên với dân số, tự nhiên với dân cư kinh tế xã hội… 2.1.3 Vẽ nhận xét biểu đồ Giải thích nguyên Phần kiểm tra kĩ biểu đồ học sinh kì thi tốt nghiệp THPT gồm có yêu cầu vẽ nhận xét biểu đồ, dựa vào biểu đồ kiến thức học để giải thích nguyên nhân tượng địa lí Vì vậy, giáo viên cần ơn lại nội dung kiến thức kĩ loại biểu đồ, bao gồm: ý nghĩa biểu đồ, để xác định biểu đồ, yêu cầu cần đạt điểm cần ý vẽ biểu đồ Kĩ quan trọng phần biểu đồ kĩ xác định biểu đồ thích hợp theo yêu cầu đề Nếu xác định sai biểu đồ học sinh điểm phần thi đạt điểm cao Để lựa chọn biểu đồ quan trọng dựa vào yêu cầu đề ý nghĩa biểu đồ Tiếp đến học sinh phải nắm kĩ thuật thể hiện, yêu cầu loại biểu đồ Trong trình ôn thi tốt nghiệp, để học sinh yếu xác định vẽ biểu đồ đảm bảo yêu cầu, cần ôn lại kiến thức biểu đồ (cách xác định yêu cầu cần đạt số điểm cần ý vẽ loại biểu đồ) sau thực hành vẽ biểu đồ Để học sinh dễ nhớ, giáo viên tóm tắt ngắn gọn kiến thức biểu đồ bảng sau: Loại biểu đồ Căn xác định Yêu cầu cần đạt Chú ý (yêu cầu đề) - Thể tốt tình - Lấy tỉ lệ cân đối hình phát triển, số trục Biều đồ sánh độ lớn; trục lượng, khối lượng, so ngang cột đứng - Các cột có chiều rộng - Thể cấu bằng nhau, chiều cao số liệu tuyệt đối - Vẽ hai đối tượng có số liệu khơng đơn vị vẽ hai trục đứng tương ứng với số liệu 10 a) Nhận xét: Từ 1990 đến 2009 suất lúa nước ta liên tục tăng Nam 1990 đạt 31.8 ta/ha đến năm 2009 đạt 52.4 tạ/ha (tăng gấp 1,64 lần) b) Giải thích (nguyên nhân) - Do việc áp dụng tiến ho học công nghệ vào sản xuất: gióng mới, kĩ thuật canh tác, phân bón, thuỷ lợi,… - Do sách Nàh nước khuyến khích nơng dân tích cực sản xuất (chính sách khuyến nông, chuyển giao tiến khoa học công nghệ,…) - Trình độ thâm canh sản xuất lương thực khơng ngừng nâng cao - Thị trường mở rộng 2.2.2.Thực hành vẽ nhân xét biểu đồ - Biểu đồ cột Đề bài: (Bài tập 1, trang 19, Tài liệu hướng dẫn ôn thi TN, 2011-2012) Dựa vào bảng số liệu sau đây: SỐ DÂN CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1921 – 2009 (Đơn vị: Triệu người) Năm 1921 1936 1956 1960 1979 1989 1999 2009 Số dân 15.5 18.8 27.5 30.2 52.7 64.4 76.3 85.8 a) Vẽ biểu đồ đường thể tình hình tăng dân số nước ta, giai đoạn 1921 – 2009 b) Từ biểu đồ vẽ, rút nhận xét tình hình tăng dân số nước ta giai đoạn nói Hướng dẫn làm kết thực hành 16 a) Vẽ biểu đồ Triệu người 85.8 90 80 70 60 50 40 30 20 10 76.3 64.4 52.7 27.5 18.8 15.5 1921 30.2 1936 1956 1960 1979 1989 1999 2009 Năm Biểu đồ: DÂN SỐ CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1921 – 2009 b) Nhận xét * Tình hình tăng dân số - Dân số nước tăng nhanh tăng liên tục., năm 1921 có 15,5 triệu người, đến năm 2009 lên đến 85,8 triệu người - Thời gian dân số tăng gấp đôi ngày rút ngắn: + Giai đoạn 1921 – 1960, dân số tăng gấp đôi (từ 15,5 lên 30,2 triệu người) vòng 39 năm + Giai đoạn 1960 – 1989, dân số tăng gấp đôi lần thứ hai vòng 29 năm + Giai đoạn 1989 - 1999, dân số tiếp tục tăng, trung bình năm tăng thêm 1,1 triệu người + Những năm gần đây, dân số tăng chậm lại nhanh Biểu đồ tròn Đề bài: Bài tập 3, trang 23, Tài liệu hướng dẫn ôn thi TN, 2011-2012 Cho bảng số liệu sau: SỐ LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ 17 CỦA NƯỚC TA (Đơn vị: người) Tổng số Nông, lâm, ngư Chia Công nghiệp – xây 1999 3584734 nghiệp 24806360 dựng 5126170 5914821 2009 4768233 25731627 9668662 12282045 Năm Dịch vụ a) Tính cấu lao động phân theo khu vực kinh tế nước ta hai năm 1999 2009 b) Vẽ biểu đồ thích hợp thể thay đổi cấu lao động phân theo khu vực kinh tế nước ta, giai đoạn 1999 – 2009 c) Nhận xét giải thích thay đổi cấu lao động phân theo khu vực kinh tế nước ta thời gian Kết làm a) Tính cấu: Áp dụng cơng thức (ở phần trên), ta có kết bảng sau: LAO ĐỘNG CĨ VIỆC LÀM PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA NĂM 1999 VÀ 2009 (Đơn vị:%) Năm 1999 2009 Tổng số 100 100 Nông, lâm, Chia Công nghiệp – xây Dịch vụ ngư nghiệp 69.2 54.0 dựng 14.3 20.3 16.5 25.7 b) Vẽ biểu đồ Chọn vẽ biểu đồ tròn (biểu đồ tròn thể tốt cấu, số liệu có hai năm – vẽ hai hình tròn) - Vẽ biể đồ 18 16.5 Chú giải 25.7 14.3 69.2 54 20.3 Năm 1999 Nông-lâm-Ngư nghiệp Công nghiệp-Xây dựng Dịch vụ Năm 2009 Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế nước ta, giai đoạn 1999 – 2009 c) Nhận xét Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế nước ta, giai đoạn 1999 – 2009 có thay đổi: - Lao động khu vực nơng, lâm, ngư nghiệp cịn chiếm tỉ lệ cao có xu hướng, giảm từ 69,1% năm 1999 xuống 54% năm 2009 - Lao động khu vực công nghiệp – xây dựng dịch vụ chiếm tỉ trọng thấp có xu hướng tăng + Lao động khu vực công nghiệp – xây dựng tăng từ 14,3% lên 20,3% + Lao động khu vực Dịch vụ tăng nhanh, từ 16,5% lên 25,7% (tăng 9,0%) Biểu đồ miền Đề bài: Bài 2, trang 50, Tài liệu hướng dẫn ôn thi TN, 2011-2012 Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1999 – 2009 (Đơn vị: triệu USD) Năm 1999 2003 2007 Tiêu chí Giá trị xuất 11541.4 20149.3 48561.4 Giá trị nhập 11742.1 25255.8 62764.7 Tổng số 23283.5 45405.1 111326.1 a) Tính cấu giá trị xuất, nhập khẩu, giai đoạn 1999 - 2009 2009 57096.3 69948.8 127045.1 19 b) Vẽ biểu đồ thể cấu giá trị xuất, nhập nước ta, giai đoạn 1999 – 2009 c) Nhận xét thay đổi cấu giá trị xuất, nhập nước ta, giai đoạn 1999 – 2009 Kết làm a) Tính cấu giá trị xuất, nhập Cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu, giai đoạn 1999 – 2009 (Đơn vị:%) Năm Tiêu chí Xuất Nhập Tổng số b) Vẽ biểu đồ 1999 2003 2007 2009 49.6 50.4 100,0 44.4 55.6 100,0 43.6 56.4 100,0 44.9 55.1 100,0 100% 80 Nhập 50.4 55.6 20 49.6 44.4 56.4 55.1 43.6 44.9 2007 2009 Năm 60 40 Xuất 1999 2003 Biểu đồ: CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN c) Nhận xét: Giai đoạn từ 1999 đến 2009, cấu giá trị xuất, nhập nước ta có thay đổi: - Xuất chiếm tỉ lệ thấp có xu hướng giảm, giảm từ 49,6% (năm 1999) xuống 44,9% (năm 2009) - Nhập ln chiếm tỉ trọng cao có xu hướng tăng, tăng từ 504% (năm 1999) lên 55,1% (năm 2009) 20 Biểu đồ kết hợp Đề bài: (Bài tập 3, trang 20, Tài liệu hướng dẫn ôn thi TN, 2011-2012) Cho bảng số liệu sau: SỐ DÂN THÀNH THỊ VÀ TỈ LỆ DÂN SỐ THÀNH THỊ TRONG SỐ DÂN CẢ NƯỚC GIAI ĐOẠN 1970 – 2009 Năm 1979 1989 1999 2009 Số dân thành thị (nghìn người) 10094 12463 18077 25374 Tỉ lệ dân thành thị (%) 19,2 19,4 23,7 29,6 a) Vẽ biểu đồ kết hợp thể thay đổi số dân thành thị tỉ lệ dân thành thị dân số nước, giai đoạn 1979 – 2009 b) Nhận xét thay đổi số dân thành thị tỉ lệ dân thành thị dân số nước giai đoạn nói - Hướng dẫn chọn biểu đồ thích hợp: Số dân: vẽ biểu đồ cột; Tỉ lệ dân thành thị: vẽ biểu đồ đường - Kết làm a) Vẽ biểu đồ Năm 21 nghìn người % 30000 35 25374 29.6 25000 25 23.7 20000 30 18077 19.2 19.4 20 12463 15 15000 10094 10000 10 5000 1979 1989 Số dân thành thị 1999 2009 Tỉ lệ dân số thành thị Biểu đồ: SỐ DÂN THÀNH THỊ VÀ TỈ LỆ DÂN SỐ THÀNH THỊ TRONG SỐ DÂN CẢ NƯỚC GIAI ĐOẠN 1979 – 2009 b) Nhận xét: Trong giai đoạn 1999 – 2009: - Số dân thành thị tỉ lệ dân số thành thị tổng số dân có xu hướng tăng: + Số dân thành thị tăng từ 10094 nghìn người lên 25374 nghìn người + Tỉ lệ dân thành thị tăng từ 19,2% (1999) lên 29,5% (2009) - Tốc độ tăng tỉ lệ dân thành thị chậm nên tỉ lệ dân thành thị chưa cao, thấp so với nhiều nước khu vực Kết Trong năm học vừa qua, áp dụng sáng kiến để rèn luyện kĩ cho học sinh q trình ơn tập cho học sinh mang lại hiệu thiết thực Dưới bảng tổng hợp kết thi tốt nghiệp lớp trực tiếp giảng dạy hai năm học gần (năm học 2009 – 2010; 2010 – 2011) kết thi thử tốt nghiệp tháng năm học 2011 – 2012 22 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP VÀ THI THỬ CỦA HỌC SINH Điểm Năm Lớp Sĩ Yếu Trung bình Khá Giỏi số học SL % SL % SL % SL % 2009 – 12CC5 48 2.1 26 54.2 12 25.0 18.8 2010 12CB3 43 2.3 14 32.6 21 48.8 16.3 Tổng số 12CA1 91 45 2.2 2.2 40 16 44.0 35.6 33 20 36.3 44.4 16 17.6 17.8 12CA2 52 3.8 19 36.5 25 48.1 11.5 2010 - 12A13 52 1.9 21 40.4 22 42.3 15.4 2011 12A14 50 0.0 16.0 22 44.0 20 40.0 Tổng số 199 2.0 64 32.2 89 44.7 42 21.1 12CA3 50 0.0 10 20.0 25 50.0 15 30.0 2011 - 12CA4 50 0.0 18.0 27 54.0 14 28.0 2012 12C11 42 9.5 21 50.0 15 35.7 4.8 12C12 42 7.1 25 59.5 12 28.6 4.8 Tổng số 184 3.8 65 35.3 79 42.9 33 17.9 Ghi chú: SL – Số lượng Tổng hợp kết thi học sinh theo năm học : Năm học Yếu 2009-2010 2.2 2010-2011 2.0 2011-2012 1.8 Để thấy rõ kết thi học Mức điểm (%) TB Khá, giỏi 44.4 53.9 32.2 65.8 35.3 60.8 sinh theo năm học bảng trên, thể biểu đồ sau đây: KẾT QUẢ ĐIỂM THI CỦA HỌC SINH TRONG CÁC NĂM HỌC TỪ 2009 ĐẾN 2012 23 % 70 65.8 60.8 60 53.9 50 44.4 40 32.2 35.3 30 20 10 2.2 2.0 1.8 Yếu Năm học 2009-2010 Trung bình Năm học 2010-2011 Khá, giỏi Mức điểm Năm học 2011-2012 - So sánh kết quả, nhận xét: Từ bảng số liệu biểu đồ ta thấy: + Kết quảì thi tốt nghiệp THPT hai năm học (2009 – 2010 2010 -2011), tỉ lệ học sinh đạt điểm trung bình trở lên chiếm 98% (điểm khá, giỏi đạt 65%) + Năm học 2011 – 2012, kì thi thử tốt nghiệp Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức (tháng 04 năm 2012) thời gian ôn tập chưa nhiều kết đạt cao Tỉ lệ học sinh đạt điểm từ trung bình trở lên đạt từ 97,0% đến 98,0 %, có nhiều học sinh đạt kết khá, giỏi (từ 60% trở lên) Tôi hi vọng kì thi tốt nghiệp học sinh đạt kết cao năm học trước Như vây, q trình giảng dạy địa lí lớp 12, đặc biệt việc hướng dẫn học sinh ơn thi tốt nghiệp mơn địa lí, đồng thời với việc rèn luyện kĩ khai thác Atlat địa lí Việt Nam, kĩ làm phương pháp cần thiết để học sinh đạt kết cao việc rèn luyện vận dụng kĩ chọn vẽ dạng biểu đồ; phân tích, khai thác thơng 24 tin từ bảng số liệu để rút vấn đề địa lí tự nhiên, địa lí kinh tế-xã hội Việt Nam C- PHẦN KẾT LUẬN 1- Những kết đạt đề tài Dựa vào mục đích nhiệm vụ đề ra, vào kết cụ thể q trình thực ơn tập, đề tài đạt kết cụ thể sau: a Trên sở lí luận dạy học, dựa vào điều kiện thực tiễn giảng dạy, đề tài xác định nội dung cần rèn luyện cho học sinh lớp 12 THPT (theo Chuẩn kiến thức kĩ mơn Địa Lí lớp 12 THPT); xây dựng cách giải số tập phù hợp với nội dung sử dụng đạt hiệu cao trình ơn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 trường THPT b Từ kết đạt chứng minh tính khả thi đề tài phương pháp ôn tập đồng nghiệp nhóm mơn Địa lý trường THPT Cẩm Thuỷ áp dụng hai năm học vừa qua đạt kết khả quan Một số hạn chế Bên cạnh kết đạt trên, đề tài tơi cịn có hạn chế định, là: Đề tài trình bày phần nội dung rèn luyện kĩ địa lí cho học sinh, phân tích bảng số liệu ,vẽ nhận xét biểu đồ; tiến hành thực nghiệm trường THPT miền núi; Số học sinh đạt điểm giỏi chưa nhiều Vì vậy, để khắc phục hạn chế trên, năm học tới tiếp tục ứng dụng kết đề tài phát triển them, bổ sung phần rèn luyện kĩ sử dụng khai thác kiến thức từ Atlat địa lí Việt Nam số kĩ khác để đạt kết cao 25 Kiến nghị Qua việc thực đề tài nhỏ này, chúng tơi có số kiến nghị sau: - Việc rèn luyện kĩ địa lí cho học sinh lớp 12 THPT q trình ơn tập thực đem lại hiệu cao, giáo viên cần thực quan tâm - Trong q trình giảng dạy giáo viên địa lí THPT cần phải ý rèn luyện kĩ địa lí cho học sinh cách thường xuyên Trên toàn nội dung đề tài “ Ôn tập phần kĩ địa lí cho học sinh lớp 12 nhằm đạt kết qua cao kì thi tốt nghiệp THPT” mà thực ba năm học, đạt kết cao Tuy nhiên q trình thực trình bày khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong Hội đồng Khoa học ngành Giáo dục tỉnh nhà quan tâm giúp đỡ để rút kinh nghiệm thực tốt năm học Xin chân thành cảm ơn Cẩm Thủy, ngày 10 tháng năm 2012 Người thực Cao Thị Thư TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đức Vũ – Phạm Thị Sen, Đổi phương pháp dạy học Địa lí Trung học phổ thơng, Nhà xuất Giáo dục, 2004 2- Nguyễn Hải Châu, Những vấn đề chung đổi giáo dục THPT mơn Địa Lí, Nhà xuất Giáo dục, 2007 3- Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Viết Thịnh (Chủ biên), Nguyễn Kim Chương – Phạm Xuân Hậu – Đặng Duy Lợi - Phạm Thị Sen – Phí Cơng Việt, Địa Lý 12, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, năm 2008 26 4- Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Viết Thịnh (Chủ biên) Nguyễn Kim Chương – Phạm Xuân Hậu – Đặng Duy Lợi - Phạm Thị Sen – Phí Công Việt, Địa Lý 12 sách giáo viên, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, năm 2008 Phạm Thị Sen (Chủ biên), Hướng dẫn thực chương trình sách giáo khoa lớp 12, mơn Địa Lí, Tài liệu dùng lớp bồi dưỡng giáo viên thực chương trình sách giáo khoa lớp 12 Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, năm 2008 Phạm Thị Sen (Chủ biên), Nguyễn Hải Châu – Nguyễn Đức Vũ, Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ môn Địa lí lớp 12.Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, năm 2009 Phạm Thị Sen (Chủ biên), Đỗ Anh Dũng – Lê Mỹ Phong, Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, năm học 2011- 2012 Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, năm 2012 MỤC LỤC Trang A ĐẶT VẤN ĐỀ B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÍ LUẬN I THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU III CÁC GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 27 Các giải pháp 2 Tổ chức thực Kết 16 C KẾT LUẬN 18 Những kết đạt đề tài 18 Một số hạn chế 18 Kiến nghị 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT CẨM THUỶ 28 ĐỀ TÀI: PHƯƠNG PHÁP ÔN LUYỆN PHẦN KĨ NĂNG ĐỊA LÍ CHO HỌC SINH LỚP 12 NHẰM ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT Họ tên tác giả: Cao Thị Thư Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THPT Cẩm Thuỷ SKKN thuộc mơn: Địa lí 29 Năm học: 2010 – 2012 30 ... cho học sionh lớp 12 THPT, mạnh dạn viết lại kinh nghiệm ơn thi của mình, là: “ Phương pháp ôn tập phần kĩ địa lí cho học sinh lớp 12 nhằm đạt kết qua cao kì thi tốt nghiệp THPT? ?? B- GIẢI QUYẾT... đề tài “ Ơn tập phần kĩ địa lí cho học sinh lớp 12 nhằm đạt kết qua cao kì thi tốt nghiệp THPT? ?? mà thực ba năm học, đạt kết cao Tuy nhiên q trình thực trình bày khơng thể tránh khỏi thi? ??u sót Rất... TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT CẨM THUỶ 28 ĐỀ TÀI: PHƯƠNG PHÁP ÔN LUYỆN PHẦN KĨ NĂNG ĐỊA LÍ CHO HỌC SINH LỚP 12 NHẰM ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT Họ tên tác giả: Cao Thị Thư Chức vụ:

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:17

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan