SKKN_Thiết kế bài dạy, tổ chức các hoạt động trên lớp góp phần phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập môn toán của học sinh THPT

19 3.4K 18
SKKN_Thiết kế bài dạy, tổ chức các hoạt động trên lớp góp phần phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập môn toán của học sinh THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. HÓA TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: Thiết kế bài dạy, tổ chức các hoạt động trên lớp góp phần phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập môn Toán của học sinh THPT . hành Bài tập: 15, 17, 18, 19 SGK Từng học sinh trả lời cáccâu hỏi. Lớp nhận xét Chương II: TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP I. Tầm quan trọng của tổ chức các hoạt động trên lớp: 1.Chuẩn bị bài soạn,. quyết vấn đề. Việc tổ chức các hoạt động như sau: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ 1: Tri giác vấn đề Yêu cầu học sinh giải bài toán (1) Giải quyết bài toán (1) HĐ2: Giải quyết

Ngày đăng: 20/03/2015, 04:57

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan