0

skkn sử dụng sơ đồ tư duy trong giờ ngữ văn 6 – phần tiếng việt

15 2,133 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2015, 13:00

. hoàn thiện sơ đồ tư duy. Qua sơ đồ tư duy đó học sinh sẽ nắm được kiến thức bài học một cách dễ dàng. Sáng kiến kinh nghiệm: “ Sử dụng sơ đồ tư duy trong giờ Ngữ Văn 6 – phần Tiếng Việt . nghiệm: “ Sử dụng sơ đồ tư duy trong giờ Ngữ Văn 6 – phần Tiếng Việt Người thực hiện : Ngô Thị Hường 14 tộc cùng với chuyên đề: Cách làm và sử dụng đồ dùng dạy học bằng sơ đồ tư duy trong. dễ dàng. Ví dụ 1 : Khi học phần “ Số từ” ( Môn Ngữ văn lớp 6 – tập 1) Sơ đồ minh hoạ Sáng kiến kinh nghiệm: “ Sử dụng sơ đồ tư duy trong giờ Ngữ Văn 6 – phần Tiếng Việt Người thực hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn sử dụng sơ đồ tư duy trong giờ ngữ văn 6 – phần tiếng việt, skkn sử dụng sơ đồ tư duy trong giờ ngữ văn 6 – phần tiếng việt,

Từ khóa liên quan