0

skkn vận DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT bị dạy học để NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾT học âm NHẠC THƯỜNG THỨC ở TRƯỜNG THCS

25 613 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2015, 12:38

. dụng phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng tiết học âm nhạc thường thức ở trường THCS. Trang 1 Sáng kiến kinh nghiệm: VẬN DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG. dụng phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng tiết học âm nhạc thường thức ở trường THCS II/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1. Cơ sở lý luận. Môn âm nhạc trong trường THCS không nhằm đào tạo. dùng dạy học cho phân môn âm nhạc thường thức: Để dạy học tốt nội dung âm nhạc thường thức ở trường THCS cần có những phương tiện và đồ dùng dạy học như: - Tranh ảnh. - Băng, đĩa nhạc. - Nhạc
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn vận DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT bị dạy học để NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾT học âm NHẠC THƯỜNG THỨC ở TRƯỜNG THCS, skkn vận DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT bị dạy học để NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾT học âm NHẠC THƯỜNG THỨC ở TRƯỜNG THCS,

Từ khóa liên quan