0
 1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Giáo dục học >

skkn vận DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT bị dạy học để NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾT học âm NHẠC THƯỜNG THỨC ở TRƯỜNG THCS

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển chuyển động

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển chuyển động

... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP -o0o - LUẬN VĂN CAO HỌC NGHI ÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG ... phương pháp điều khiển chuyển động nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng điều khiển bám xác ……………………….….….12 1.3.1 Phương pháp điều khiển động lực học ngược ………………………… ….….….12 1.3.2 Phương pháp điều ...  ∞ 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC ĐI NGHIÊN C ỨU NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN BÁM CHÍNH XÁC 1.3.1 Phương pháp điều khiển động lực học ngược Phương pháp động lực học...
 • 83
 • 1,027
 • 2
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển quá trình gia nhiệt

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển quá trình gia nhiệt

... c minh trờn hỡnh 2.1 nhiễu trình biến chủ đạo (giá trị đặt) Bộ điều khiển truyền thẳng biến điều khiển Quá trình biến cần điều khiển Hình 2.1 Cấu trúc tổng quán điều khiển truyền thẳng c im c ... Bộ điều khiển G +y + a) Cấu hình song song Quá trình d Gd - r + Gd K Bộ điều khiển u G +y + b) Cấu hình nối tiếp Quá trình Kí hiệu r biến chủ đạo, giá trị đặt y biến đ-ợc điều khiển u biến điều ... -0.5 10 a) Đáp ứng đầu -1 Times (sec) 10 b) Đáp ứng đầu Hình 2.3 Đặc tính điều khiển cho ví dụ 2-1 i) điều khiển không ổn định ii) điều khiển không ổn định, hạn chế đầu iii) điều khiển xấp xỉ (bù...
 • 95
 • 1,735
 • 14
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển chuyển động.pdf

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển chuyển động.pdf

... lên phương pháp để nâng cao chất lượng điều khiển bám xác quỹ đạo, độ ổn định cao, phương pháp điều khiển đơn giản, dễ áp dụng vào thực tế 1.6.2 Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết điều ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP -o0o - LUẬN VĂN CAO HỌC NGHI ÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG ... hệ điều khiển chuyển động Chương nêu lên phương pháp ã nghiên cứu đ tác giả Y.J Huang, M Tomizuka, J.J.E Slotine áp dụng phương pháp điều khiển trượt giải pháp để cải thiện chất lượng điều khiển, ...
 • 83
 • 690
 • 0
Các giải pháp huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị công nghệ để nâng cao chất lượng.doc

Các giải pháp huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị công nghệ để nâng cao chất lượng.doc

... nguồn vốn để tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng TSCĐ 1.2 SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐỔI MỚI MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ... có giải pháp thật cụ thể chi tiết Qua thời gian thực tập công ty, em xin mạnh dạn đưa số giải pháp huy động vốn công ty thời gian tới CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN ĐỔI MỚI MÁY MÓC THIẾT ... trường vốn Việt Nam chưa phát triển hoàn thiện, v v Như vậy, qua việc phân tích thực trạng huy động vốn để đầu tư TSCĐ máy móc thiết bị ta thấy: việc huy động vốn để đầu tư đổi máy móc thiết bị ban...
 • 71
 • 510
 • 0
Ứng dụng CNTT trong giảng dạy phân môn Âm nhạc thường thức ở trường THCS

Ứng dụng CNTT trong giảng dạy phân môn Âm nhạc thường thức trường THCS

... dung môn âm nhạc: a Môn Âm nhạc gồm có ba phân môn: -Học hát -Tập đọc nhạc- nhạc -Âm nhạc thường thức b, Nội dung phân môn Âm nhạc thường thức: Phân môn Âm nhạc thường thức ba phân môn môn ... ứng dụng cụ thể CNTT số dạy điển hình phân môn Âm nhạc thường thức Đó lí chọn báo cáo chuyên đề: Ứng dụng CNTT giảng dạy phân môn Âm nhạc thường thức trường THCS III CƠ SỞ LÍ LUẬN Mục tiêu môn âm ... dạy học riêng Mỗi nội dung Âm nhạc thường thức chứa đựng tính văn hoá âm nhạc( thưởng thức, đánh giá,nghe-xem ca nhạc, thị hiếu âm nhạc, tham gia hưởng ứng hoạt động âm nhạc, kiến thức sơ giản âm...
 • 10
 • 3,294
 • 57
Luận văn: NGHI ÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG pot

Luận văn: NGHI ÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG pot

... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHI P -o0o - LUẬN VĂN CAO HỌC NGHI ÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG ... phương pháp điều khiển chuyển động nghi n cứu nhằm nâng cao chất lượng điều khiển bám xác ……………………….….….12 1.3.1 Phương pháp điều khiển động lực học ngược ………………………… ….….….12 1.3.2 Phương pháp điều ... chọn phương pháp điều khiển trượt làm sở cho việc nghi n cứu đề tài Chương II : Các phương pháp cải tiến chất lượng điều khiển trượt cho hệ điều khiển chuyển động Chương nêu lên phương pháp ã nghi n...
 • 83
 • 1,009
 • 0
Hướng dẫn sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học môn Vật lý lớp 12 để đổi mới phương pháp dạy học ( Phần 1) ppsx

Hướng dẫn sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học môn Vật lý lớp 12 để đổi mới phương pháp dạy học ( Phần 1) ppsx

... giá kết học tập học sinh Điều ảnh hưởng đến thái độ người dạy người học việc sử dụng thí nghiệm dạy học vật lí trường phổ thông Bởi biết thi cử có tác dụng điều chỉnh việc dạy học: thi dạy học Đồng ... giới hạn áp dụng + Chức thí nghiệm theo quan điểm luận dạy học Trong dạy học vật lí thí nghiệm đóng vai trò quan trọng, quan điểm luận dạy học vai trò thể mặt sau: - Thí nghiệm sử dụng tất ... dụng giúp cho việc dạy học vật lí tránh tính chất giáo điều hình thức phổ biến dạy học Cuối cùng, thí nghiệm vật lí góp phần giúp cho học sinh cố niềm tin khoa học nhằm hình thành giới quan vật...
 • 5
 • 711
 • 1
SKKN KHAI THÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG TIẾT DẠY VĂN BẢN 7

SKKN KHAI THÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG TIẾT DẠY VĂN BẢN 7

... KHAI THÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG TIẾT DẠY VĂN BẢN trước đây, phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học mang tính minh họa, hình thức Từ thực tế qua việc sử dụng phương tiện, thiết bị, ... KHAI THÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG TIẾT DẠY VĂN BẢN _Với ưu điểm đó, từ đầu năm học, tơi mạnh dạn áp dụng việc khai thác triệt để phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy_ học sẵn ... Phước 15 KHAI THÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG TIẾT DẠY VĂN BẢN phương pháp dạy_ học theo tinh thần chủ động, sáng tạo, thơng minh Với hình thức này, phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học...
 • 18
 • 443
 • 0
skkn vận DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT bị dạy học để NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾT học âm NHẠC THƯỜNG THỨC ở TRƯỜNG THCS

skkn vận DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT bị dạy học để NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾT học âm NHẠC THƯỜNG THỨC TRƯỜNG THCS

... nghiệm: VẬN DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾT HỌC ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC TRƯỜNG THCS I/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Từ mục tiêu mơn học, hiểu rằng: Mơn âm nhạc trường THCS khơng ... phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng tiết học âm nhạc thường thức trường THCS II/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Cơ sở lý luận Mơn âm nhạc trường THCS khơng nhằm đào tạo người làm nghề âm ... Năm học 2011 - 2012 Tên sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng tiết học âm nhạc thường thức trường THCS Họ tên tác giả: Đồn Duy Thìn Đơn vị (tổ): Trường...
 • 25
 • 609
 • 0
skkn Ứng dụng phần mềm PowerPoint thiết kế bài giảng điện tử chèn Audio, Video gây hứng thú cho học sinh học tập tích cực phân môn âm nhạc thường thức ở trường THCS

skkn Ứng dụng phần mềm PowerPoint thiết kế bài giảng điện tử chèn Audio, Video gây hứng thú cho học sinh học tập tích cực phân môn âm nhạc thường thức trường THCS

... chọn cho laptop để soạn giảng mang để trình chiếu giảng thực tiết dạy Ứng dụng phần mềm PowerPoint thiết kế giảng điện tử chèn Audio, Video gây hứng thú cho học sinh học tập tích cực phân môn âm ... Nhưng thực tế, học Âm nhạc phân môn học hát tập đọc nhạc học sinh học tập hứng thú dễ lôi ngược lại phân môn âm nhạc thường thức học sinh chưa thực ý học tập học nhàm chán, hiệu học chưa cao Thực ... thấy tầm quan trọng phân môn âm nhạc thường thức, hời hợt chưa thực yêu thích phân môn âm nhạc thường thức - Các học phân môn âm nhạc thường thức chưa gây hứng thú cho học sinh - Các em thấy...
 • 21
 • 715
 • 0
SKKN KHAI THÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG TIẾT DẠY VĂN BẢN 7

SKKN KHAI THÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG TIẾT DẠY VĂN BẢN 7

... THCS Thanh Phước KHAI THÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG TIẾT DẠY VĂN BẢN Qua tiết dạy dự đồng nghiệp, tơi nhận thấy: _ Tiết dạy văn đa phần giáo viên sử dụng phương pháp dạy_ học cũ Chủ yếu ... DẠY HỌC TRONG TIẾT DẠY VĂN BẢN C KẾT LUẬN 1/ Bài học kinh nghiệm: Giáo viên thực hiện: Nguyễn Duy Khang Trường THCS Thanh Phước 22 KHAI THÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG TIẾT DẠY VĂN BẢN ... PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG TIẾT DẠY VĂN BẢN học sinh Phương pháp giúp em tự tin học tập nắm vững kiến thức học _ Trên ưu điểm đưa hình thức sử dụng phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học...
 • 27
 • 1,561
 • 0
KINH NGHIỆM SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN – THIẾT BỊ DẠY HỌC vào môn GDCD lớp 9

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN – THIẾT BỊ DẠY HỌC vào môn GDCD lớp 9

... giảng dạy môn GDCD theo chương trình đổi SGK, ( đặc biệt môn GDCD lớp ), nhận thấy việc đưa phương tiện thiết bị dạy học vào môn GDCD nói chung, môn GDCD nói riêng điều cần thiết Theo kinh nghiệm ... chúng dạy học ) đến việc áp dụng phương tiện thiết bị mang tính đại kết hợp với thiết bị, đồ dùng hỗ trợ cho trình dạy học với phương tiện thiết bị trực quan người giáo viên trình giảng dạy mang ... thời gian qua, giáo viên sử dụng phương tiện thiết bị dạy học mang tính truyền thống: giảng, tư liệu… sử dụng dạng “ tĩnh ” tình GV phân công cho HS đưa vào trình dạy học nhìn chung mang tính...
 • 6
 • 406
 • 0
Áp dụng phương pháp điều khiển thích nghi để nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống máy phát điện sức gió sử dụng máy điện không đồng bộ roto day quấn

Áp dụng phương pháp điều khiển thích nghi để nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống máy phát điện sức gió sử dụng máy điện không đồng bộ roto day quấn

... tc ủ gúc r so vi rotor, vỡ rotor quay vi tc ủ so vi stator, nờn i r (t ) cng quay vi tc ủ s = + r so vi stator i vi cỏc ủi lng khỏc ca mch rotor, nh ủin ỏp rotor, t thụng rotor ta ủu cú th ... khin m thớch nghi theo phng phỏp thớch nghi giỏn tip Hỡnh 3.5 Phng phỏp ủiu khin thớch nghi trc tip iu khin thớch nghi trc tip l lut ủiu khin ủc nhn dng v c lng trc tip iu khin thớch nghi giỏn tip ... iN DSP NLPL NLMP MĐN HS MP IE is IE n Nghch lu phía lới Nghịch lu phía máy phát Máy đóng ngắt Hộp số Máy phát Máy khắc vạch xung Hỡnh 2.1 S ủ cu trỳc h thng phỏt ủin chy sc giú s dng MDBNK Hỡnh...
 • 80
 • 500
 • 0
Áp dụng phương pháp điều khiển thích nghi để nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống máy phát điện sức gió sử dụng máy điện không đồng bộ roto dây quấn

Áp dụng phương pháp điều khiển thích nghi để nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống máy phát điện sức gió sử dụng máy điện không đồng bộ roto dây quấn

... tc ủ gúc r so vi rotor, vỡ rotor quay vi tc ủ so vi stator, nờn i r (t ) cng quay vi tc ủ s = + r so vi stator i vi cỏc ủi lng khỏc ca mch rotor, nh ủin ỏp rotor, t thụng rotor ta ủu cú th ... khin m thớch nghi theo phng phỏp thớch nghi giỏn tip Hỡnh 3.5 Phng phỏp ủiu khin thớch nghi trc tip iu khin thớch nghi trc tip l lut ủiu khin ủc nhn dng v c lng trc tip iu khin thớch nghi giỏn tip ... iN DSP NLPL NLMP MĐN HS MP IE is IE n Nghch lu phía lới Nghịch lu phía máy phát Máy đóng ngắt Hộp số Máy phát Máy khắc vạch xung Hỡnh 2.1 S ủ cu trỳc h thng phỏt ủin chy sc giú s dng MDBNK Hỡnh...
 • 80
 • 452
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: van dung nguyen tac tap trung dan chu de nang cao chat luong day hocứng dụng cntt trong giảng dạy phân môn âm nhạc thường thức ở trường thcs2 17 ý kiến của ht cbql và gv đánh giá về việc ht tạo thời gian hợp lý bố trí thời khóa biểu hợp lý để cbql gv đều được sử dụng hệ thống thiết bị dạy học hệ thống mạng của nhà trườngthiết bị dạy học âm nhạcphân tích nội dung xây dựng tư liệu thiết kế bài giảng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn công nghệ 10 thptvận dung tư tưởng hồ chí minh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho thanh niên của thị đoàn sông công thái nguyên hiện nayvận dụng tư tưởng hồ chí minh vào việc nâng cao chất lượng tự học cho học sinh trường thpt diễn châu 3 huyện diễn châu tỉnh nghệ anmột số viair pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính ở trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị bộ xây dựng luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcvận dung tư tưởng hồ chí minh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho thanh niên của thị đoàn sông côngskkn tổ chức thanh tra kiểm tra chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy và học tại trường võ trường toảnmột số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính ở trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị bộ xây dựngskkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 5 đến 6 tuổiloi cam on ve phuong phap nghien cuu nang cao chat luong hoat dong am nhac cho tre mam nonsử dụng hiệu quả thiết bị dạy họchướng dẫn sử dụng một số thiết bị dạy họcBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ