0

Phân tích chức năng cơ bản của gia đình thực tiễn của việc nghiên cứu xã hội học gia đình đối với lính vực pháp luật

12 3,941 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 20:25

Xã Hội Học Đại Cương MỤC LỤC A. Mở bài Gia đình ,nói đến gia đình thì ai cũng sẽ nghĩ ngay đến ngôi nhà mà ta đã lớn khôn lên từ đó,là nơi mà thời thơ ấu chúng ta đã gắn bó là nơi sẻ chia tình cảm,an ủi động viên nhau giữa các thành viên trong gia đình là nơi chứa chan bao tình cảm thiêng liêng giữa những người trong gia đình với nhau .tuy rằng “mỗi cây mỗi hao mỗi nhà mỗi cảnh” nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì đó cũng sẽ vẫn mãi là nơi ta lui về mỗi khi mệt mỏi Nếu ta ví Gia đình đó là tế bào của xã hội ,thì chỉ khi nào tế bào đó phát triển tốt,vững mạnh thì xã hội cũng mới có thể phát triển được và sẽ chẳng bao giờ chúng ta lại không nhắc đến vai trò của gia đình đối vói mỗi cá nhân chúng ta và cũng như đối với xã hội bởi gia đình có một vai trò một vị trí quan trọng trong xã hội,chính vì thế để làm rõ hơn vấn đề này thì em xin đi phân tích và lựa chọn đề tài : “phân tích chức năng cơ bản của gia đình? Thực tiễn của việc nghiên cứu xã hội học gia đình đối với lính vực pháp luật?” cho bài học kỳ của em. Vì đây là đề tài với một thời lượng nghiên cứu hạn hẹp và kiến thức còn hạn chế nên trong bài sẽ có nhiều chỗ còn sai sót và thiếu ý .rất mong được sự góp ý của quý thầy (cô) để bài làm hay và hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Lo Văn Dương Lớp N05 1 Xã Hội Học Đại Cương B. Nội dung I. Khái niệm 1. Xã hội học là gì? o Xã hội học là : Xã hội học là khoa học về các quy luật và tính quy luật xã hội chung, và đặc thù của sự phát triển và vận hành của hệ thống xã hội xác định về mặt lịch sử; là khoa học về các cơ chế tác động và các hình thức biểu hiện của các quy luật đó trong các hoạt động của cá nhân, các nhóm xã hội, các giai cấp và các dân tộc.[1] 2. Xã hội học gia đình là gì? o Định nghĩa: Xã hội học gia đình là một nhánh của xã hội học chuyên biệt; xã hội học gia đình là bộ môn khoa học nghiên cứu sự sinh ra, phát triển và sự hoạt động của gia đình như là một trong những hạt nhân đầu tiên của xã hội trong các điều kiện văn hóa, kinh tế - xã hội cụ thể, cũng như nghiên cứu về cơ cấu của chức năng gia đình trong xã hội; là một bộ môn xã hội học nghiên cứu về gia đình với tư cách là một thiết chế xã hội và một nhóm nhỏ. Các lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học gia đình:  Nghiên cứu sự sinh ra, quá trình phát triển liên tục của gia đình trong các chế độ xã hội đã qua.  Nghiên cứu về mối quan hệ giữa gia đình và xã hội  Nghiên cứu các mối quan hệ trong gia đình  Nghiên cứu về các chức năng của gia đình .[2] 3. Gia đình là gì? Lo Văn Dương Lớp N05 2 Xã Hội Học Đại Cương Có câu nói rằng: “gia đình là tế bào của xã hội” vậy gia đình ở đây là gì? Ngay từ thời nguyên thủy cho tới hiện nay, không phụ thuộc vào cách kiếm sống, gia đình luôn tồn tại và là nơi để đáp ứng những nhu cầu cơ bản cho các thành viên trong gia đình. Song để đưa ra được một cách xác định phù hợp với khái niệm gia đình, một số nhà nghiên cứu xã hội học đã đưa ra sự so sánh giữa gia đình loài người với cuộc sống lứa đôi của động vật, gia đình loài người luôn luôn bị ràng buộc theo các điều kiện văn hóa xã hội của đời sống gia đình ở con người. Gia đình ở loài người luôn bị ràng buộc bởi các quy định, các chuẩn mực giá trị, sự kiểm tra và sự tác động của xã hội; vì thế theo các nhà xã hội học, thuật ngữ gia đình chỉ nên dùng để nói về gia đình loài người. Thực tế, gia đình là một khái niệm phức hợp bao gồm các yếu tố sinh học, tâm lý, văn hóa, kinh tế, khiến cho nó không giống với bất kỳ một nhóm xã hội nào. Từ mỗi một góc độ nghiên cứu hay mỗi một khoa học khi xem xét về gia đình đều có thể đưa ra một khái niệm gia đình cụ thể, phù hợp với nội dung nghiên cứu phù hợp và chỉ có như vậy mới có cách tiếp cận phù hợp đến với gia đình. Đối với xã hội học, gia đình thuộc về phạm trù cộng đồng xã hội. Vì vậy, có thể xem xét gia đình như một nhóm xã hội nhỏ, đồng thời như một thiết chế xã hội mà có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình xã hội hóa con người. Gia đình là một thiết chế xã hội đặc thù, một nhóm xã hội nhỏ mà các thành viên của nó gắn bó với nhau bởi quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ con nuôi, bởi tính cộng đồng về sinh hoạt, trách nhiệm Lo Văn Dương Lớp N05 3 Xã Hội Học Đại Cương đạo đức với nhau nhằm đáp ứng những nhu cầu riêng của mỗi thành viên cũng như để thực hiện tính tất yếu của xã hội về tái sản xuất con người.[3] theo “tập bài giảng Xã hội học” của ts Ngọ Văn Nhân cho biết: Dưới góc độ là một thiết chế xã hội: “ Gia đình là thiết chế xã hội, trong đó những người có quan hệ ruột thịt (hoặc đặc biệt cùng chung sống). Gia đình là phạm trù biến đổi mang tính lịch sử và phản ánh văn hóa của dân tộc và thời đại. Gia đình là trường học đầu tiên có mối quan hệ biện chứng với tổng thể xã hội”. [4] Còn tiếp cận gia đình với tư cách là nhóm xã hội thì đó là: “gia đình là hình thức tổ chức xã hội quan trọng nhất của sinh hoạt cá nhân dựa trên hôn nhân và các quan hệ huyết thống, tức là quan hệ vợ chồng, giữa cha và mẹ, giữa anh chị em và người thân thuộc khác cùng chung sống và có kinh tế chung”.[5] II. Chức năng của gia đình 1) Tái tạo ra một thế hệ mới bao gồm cả việc sinh đẻ và giáo dục đào tạo: • Chức năng tái sản xuất ra con người Tái sản xuất ra chính bản thân con người là một chức năng cơ bản và riêng có của gia đình. Chức năng này bao gồm các nội dung cơ bản: tái sản Lo Văn Dương Lớp N05 4 Xã Hội Học Đại Cương xuất, duy trì nòi giống, nuôi dưỡng nâng cao thể lực, trí lực bảo đảm tái sản xuất nguồn lao động và sức lao động cho xã hội. Hoạt động sinh con đẻ cái của con người trước hết xuất phát từ nhu cầu tồn tại của chính con người, của xã hội. Chức năng này đáp ứng một nhu cầu rất tự nhiên, chính đáng của con người. Nhưng tốc độ gia tăng dân số, mật độ dân cư và nhiều yếu tố khác liên quan đến các vấn đề chiến lược và trình độ phát triển kinh tế, xã hội Vì vậy sinh đẻ của mỗi gia đình không chỉ là việc riêng của gia đình mà còn là một nội dung quan trọng của mỗi quốc gia và toàn nhân loại. Chiến lược về dân số hợp lý sẽ trực tiếp tạo ra một cách có kế hoạch nguồn nhân lực mới phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, là mục tiêu, động lực quan trọng nhất của phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.[6] Đặc điểm: Chức năng tái sản xuất xã hội của gia đình Việt Nam truyền thống có đặc điểm là: Đông con là một giá trị cơ bản của gia đình và xã hội truyền thống, Từ xa xưa, con người Việt Nam đã đề cao việc duy trì nòi giống gia đình. “đông con hơn nhiều của”, “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, “con gái là con người ta”. Con cái là thứ đáng giá hơn hết trong gia đình [7] •Chức năng giáo dục của gia đình. Nội dung của giáo dục gia đình tương đối toàn diện, cả giáo dục tri thức và kinh nghiệm, giáo dục đạo đức và lối sống, giáo dục nhân cách, thẩm mỹ, ý thức cộng đồng. Phương pháp giáo dục của gia đình cũng rất đa dạng, song chủ yếu là phương pháp nêu gương, thuyết phục, chịu ảnh hưởng không ít của tư tưởng, lối sống, tâm lý, gia phong của gia đình truyền thống. Dù giáo dục xã hội đóng vai trò ngày càng quan trọng, có ý nghĩa quyết định, nhưng có những nội dung và phương pháp giáo dục gia Lo Văn Dương Lớp N05 5 Xã Hội Học Đại Cương đình mang lại hiệu quả lớn không thể thay thế. Giáo dục gia đình còn bao hàm cả tự giáo dục. Do đó, chủ thể giáo dục gia đình cơ bản và chủ yếu vẫn là thế hệ cha mẹ, ông bà đối với con cháu. Giáo dục gia đình là một bộ phận và có quan hệ hỗ trợ, bổ sung hoàn thiện thêm cho giáo dục nhà trường và xã hội. Do đó, dù giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội có phát triển lên trình độ nào, giáo dục gia đình vẫn được coi là một thành tố của nền giáo dục xã hội nói chung. Giáo dục gia đình luôn trở thành bộ phận quan trọng, hợp thành giáo dục nói chung phục vụ các lợi ích cơ bản của giai cấp thống trị trong bất cứ thời đại nào, khi xã hội còn giai cấp và phân chia giai cấp.[8] 2, Nuôi dưỡng và chăm sóc các thành viên trong gia đình • Chức năng kinh tế và tổ chức đời sống gia đình Hoạt động kinh tế và tổ chức đời sống vật chất là một chức năng cơ bản của gia đình. Hoạt động kinh tế, hiểu theo nghĩa đầy đủ gồm có hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tiêu dùng để thoả mãn các yêu cầu ăn mặc, ở, đi lại của mỗi thành viên và của gia đình. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhiều gia đình có điều kiện (có sở hữu hoặc tham gia sở hữu tư liệu sản xuất) đều có thể trở thành một đơn vị kinh tế tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Để có thể phát huy mọi tiềm năng sáng tạo trong kinh tế, đảng và nhà nước đề ra và thực hiện các chính sách sao cho mọi gia đình, mọi cá nhân có thể làm giàu chính đáng bằng hoạt động sản xuất kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật. Cùng với sản xuất kinh doanh, các gia đình và hộ gia đình công nhân viên chức, cán bộ hành chính sự nghiệp, giáo viên, nhà khoa học, trí thức văn nghệ sỹ cũng được khuyến khích trong lao động sáng tạo, tăng thu nhập Lo Văn Dương Lớp N05 6 Xã Hội Học Đại Cương chính đáng từ lao động sáng tạo của mình. Các loại gia đình này tuy không trực tiếp thực hiện chức năng sản xuất kinh doanh, nhưng cũng thực hiện một nội dung quan trọng của hoạt động kinh tế: bảo đảm hoạt động tiêu dùng đáp ứng các nhu cầu vật chất cơ bản của con người, qua đó kích thích sự phát triển hoạt động kinh tế của xã hội. Thực hiện tốt chức năng kinh tế sẽ tạo ra tiền đề và cơ sở vật chất vững chắc cho tổ chức đời sống của gia đình. Đương nhiên, ngoài cơ sở kinh tế, thì còn nhiều yếu tố khác mới đảm bảo cho một gia đình trở nên văn minh, hạnh phúc.[9] Đặc điểm: Chức năng kinh tế của gia đình Việt Nam truyền thống có những đặc điểm sau: Gia đình Việt Nam truyền thống là một đơn vị kinh tế độc lập, tự sản tự tiêu. Người chồng, người cha trong gia đình đóng vai trò là trụ cột kinh tế, họ đồng thời nắm toàn bộ quyền kiểm soát về kinh tế gia đình Sự trì trệ, máy móc và bảo thủ trong hoạt động kinh tế gia đình luôn biểu hiện cùng cơ chế tổ chức và quản lý mang tính gia trưởng.[10] • Chức năng thoả mãn những nhu cầu tâm - sinh lý tình cảm. Nếu như trình độ sản xuất kinh doanh, hoạt động kinh tế và tổ chức đời sống gia đình là điều kiện và tiền đề vật chất của xây dựng gia đình, thì thoả mãn các nhu cầu tâm sinh lý được coi là một chức năng có tính văn hoá - xã hội của gia đình. Chức năng này có vị trí đặc biệt quan trọng, cùng với các chức năng khác tạo ra khả năng thực tế cho xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến giới tính và giới, tâm lý lứa tuổi và thế hệ, những căng thẳng mệt mỏi về thể xác và tâm hồn trong lao động và công tác nhiều khi có thể được giải quyết trong một môi trường gia đình hoà Lo Văn Dương Lớp N05 7 Xã Hội Học Đại Cương thuận. Sự hiểu biết, cảm thông, chia sẻ và đáp ứng các nhu cầu tâm sinh lý giữa vợ - chồng, cha mẹ - con cái làm cho mỗi thành viên có điều kiện sống lạc quan, khoẻ mạnh về thể chất và tinh thần là những tiền đề cần thiết cho một thái độ, hành vi tích cực trong cuộc sống gia đình và xã hội.[11] Đặc điểm: Chức năng tình cảm, tâm lí của gia đình Việt Nam truyền thống có đặc điểm: Đề cao vai trò của các giá trị đạo đức và các giá trị đó chi phối hầu hết các mối quan hệ của gia đình. Sự thương yêu, chăm sóc con cái hết lòng của cha mẹ đối với con cái, sự hiếu thảo của con cái với cha mẹ; sự gắn bó và yêu thương nhau giữa anh chị em, sự thuỷ chung, hoà thuận trong tình nghĩa vợ chồng Những tình cảm đối với gia đình cũng là cội nguồn của tình làng xóm quê hương và xa hơn là tình yêu đất nước: "cáo chết ba năm quay đầu về núi". Gia đình là nơi sẻ chia, cảm nhận, của mỗi thành viên trong gia đình. Là nơi dừng chân sau một ngày làm việc mệt mỏi. Là sự gắn kết yêu thương của con người. [12]  Đánh giá về gia đình: Gia đình là một thiết chế đa chức năng. Mọi thành viên gia đình, tuỳ thuộc vào vị thế, lứa tuổi đều có quyền và nghĩa vụ thực hiện các chức năng nói trên. Trong đó, người phụ nữ có vai trò đặc biệt quan trọng, bởi họ là người do đặc thù tự nhiên - sinh học, đảm nhận và thực hiện một số thiên chức không thể thay thế. Tuy nhiên, trong quá trình lịch sử, phụ nữ là những người vất vả, cực nhọc và chịu nhiều thiệt thòi nhất cả trong quan hệ xã hội lẫn trong quan hệ gia đình. Do đó, giải phóng phụ nữ được coi là một mục Lo Văn Dương Lớp N05 8 Xã Hội Học Đại Cương tiêu quan trọng của cách mạng xã hội chủ nghĩa, cần phải được bắt đầu từ gia đình. III. Ý nghĩa của việc nghiên cứu xã hội học gia đình đối với lĩnh vực pháp luật: [13] a, Đối với việc xây dựng pháp luật: Xã hội học gia đình là môn koa học nghiên cứu về những sự kiện mang tính chất xã hội của gia đình như mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, quan hệ giữa gia đình với xã hôi đó cũng là những đối tượng nghiên cứu của ngành luật học. Dựa trên những mối quan hệ đó, pháp luật đưa ra những quy phạm điều chỉnh hành vi của con người trong các mối quan hệ nêu trên, đưa ra quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ và con cái, giữa anh, chị em trong gia đình, giữa vợ và chồng Kinh tế của gia đình là một trong những nguồn quan trọng để pháp luật điều chỉnh. Ngay trong thời kì đất nước còn chiến tranh, việc nghiên cứu xã hội học gia đình có vai quan trọng trong những chính sách pháp luật của nhà nước ta: Chiến tranh làm cho cơ cấu và quy mô gia đình thay đổi, hầu hết nam nữ thanh niên ra chiến trường đánh giặc bảo vệ tổ quốc. Trước thực trạng đó, chính sách kinh tế của Đảng chủ trương nền kinh tế bao cấp, làm ăn tập thể, các gia đình hình thành nên các hợp tác xã ngoài mục đích tạo ra hậu phương vững chắc cho tiền tuyến thì còn nhằm làm cho các chiến sỹ ngoài mặt trận yên tâm chiến đấu. Không phải lo lắng về cuộc sống gia đình ở quê Sau khi chiến tranh kết thúc, vai trò hậu phương của gia đình không còn quan trọng như xưa, nhiêm vụ quan trọng của đất nước không phải là chống ngoại xâm mà là phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, cơ chế bao cấp Lo Văn Dương Lớp N05 9 Xã Hội Học Đại Cương không còn phù hợp với nền kinh tế hiện nay. Kinh tế gia đình ngày càng có vai trò quan trọng. Vì vậy, Nhà nước ta chủ động đưa ra những chính sách nhằm phát triển kinh tế cá thể, chính sách khoán 10, khoán 100 được áp dụng triệt để. Như vậy, dựa vào chức năng của gia đình trong những điều kiên cụ thể mà pháp luật đưa ra những chính sách phù hợp nhất. Chức năng giáo dục trong gia đình được xã hội bảo trợ và được pháp luật thừ nhận. Trên cơ sở điều kiện của các gia đình, các chính sách về giáo dục đối với con em của các hội gia đình là khác nhau. Ví dụ: về các chính sách đóng học phí đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, dân tộc miền núi sẽ khác so với con em của gia đình thành thị, gia đình buôn bán ngoài ra còn liên quan đến những chính sách về khám chữa bệnh, chế độ nhà trẻ, ưu tiên việc làm b, đối với việc thực hiện pháp luật: Gia đình là hạt nhân của xã hội, để xã hội phát triển thì gia đình phải giàu mạnh và văn minh. Kinh tế có tác động quan trọng tới lợi ích và do đó tác động đến tư tưởng, thái độ, niềm tin của nhân dân đén pháp luật. Kinh tế là nền tảng của sự nhận thức hiểu biết pháp luật nên có tác động mạnh mẽ tới hoạt động thực hiện pháp luật của các chủ thể pháp luật. Cụ thể: khi kinh tế phát triển thì con người có điều kiện mua sắm các điều kiện nghe, nhìn có điều kiện thỏa mãn các nhu cầu thông tin pháp luật đa dạng và cập nhật. các chương trình phổ biến giáo dục sẽ dễ dàng đến với người dân, đến với mỗi gia đình. Từ đó nhu cầu tìm hiểu pháp luật trở thành nhu cầu tự giác, thường trực trong suy nghĩ và hành động của con người. Vai trò giáo dục gia đình có vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen thực hiện pháp luật trong mỗi con người. “Dạy con từ thuở lên ba” Trẻ em là những mần non tương lai của đất nước. Việc dạy dỗ con trẻ phụ Lo Văn Dương Lớp N05 10 [...].. .Xã Hội Học Đại Cương thuộc nhiều vào gia đình Đây cũng là yếu tố thúc đẩy việc tự giác thực hiên pháp luật trong thực tế nếu gia đình có phương pháp dạy tốt Ngoài ra, văn hóa - lối sống cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện pháp luật những hành vi, cách sử sự của cá nhân đối với cá nhân trong gia đình, cá nhân với xã hội, giữa gia dình với xã hội là những thành phần... đức của con người, xã hội Đó là nguồn để xây dựng pháp luật mà cũng là những hành vi trực tiếp thực hiện pháp luật hoặc là vi phạm pháp luật C Kết luận Qua bài làm trên đây ta thấy được tầm quan trọng của gia đình đối với mỗi chúng ta và đối với toàn xã hội đó là những vai trò mà mỗi chúng ta không thể phụ nhận được Chính vì lẽ đó chúng ta hãy nhìn nhận một cách tích cực hơn vì gia đình bởi lẽ gia đình. .. http://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_h%E1%BB%99i_h%E1%BB %8Dc _gia_ %C4%91%C3%ACnh [3] http://vi.wikipedia.org/wiki /Gia_ %C4%91%C3%ACnh#Kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m _Gia_ .C4.91.C3.ACnh [4][5] tập bài giảng xã hội học (trường đại học luật hà nội) tr 336 Lo Văn Dương Lớp N05 11 Xã Hội Học Đại Cương [6] http://www.tailieuontap.com/2013/03/cac-chuc-nang-co-ban-cua-giainh.html [7]http://www.kilobooks.com/threads/330472-ph%C3%A2n-t%C3%ADchch%E1%BB%A9c-n%C4%83ng-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-c%E1%BB... mỗi chúng ta không thể phụ nhận được Chính vì lẽ đó chúng ta hãy nhìn nhận một cách tích cực hơn vì gia đình bởi lẽ gia đình có liên quan đến nhiều vấn đề của xã hội và các mối quan hệ trong xã hội cho nên cần nhận thức đầy đủ mối quan hệ của gia đình vì đó là chỗ dựa tinh thần cho con người Đố là cái cốt yếu dẫn đến thành công cho mỗi chúng ta DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO http://www.thanhhoatourism.com.vn/PrintPreview.aspx?ID=1436... [7]http://www.kilobooks.com/threads/330472-ph%C3%A2n-t%C3%ADchch%E1%BB%A9c-n%C4%83ng-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-c%E1%BB %A7a -gia- %C4%91%C3%ACnh-Th%E1%BB%B1c-ti%E1%BB%85n-c %E1%BB%A7a-vi%E1%BB%87c-nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-x %C3%A3-h%E1%BB%99i-h%E1%BB%8Dc -gia- %C4%91%C3%ACnh%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-l%C3%ADnh-v%E1%BB%B1cph%C3%A1p-lu%E1%BA%ADt-(9-%C4%91i%E1%BB%83m) [8][9] http://www.tailieuontap.com/2013/03/cac-chuc-nang-co-ban-cua-giainh.html [10][12][13] http://www.kilobooks.com/threads/330472-ph%C3%A2n-t... %C3%ADch-ch%E1%BB%A9c-n%C4%83ng-c%C6%A1-b%E1%BA %A3n-c%E1%BB%A7a -gia- %C4%91%C3%ACnh-Th%E1%BB%B1c-ti %E1%BB%85n-c%E1%BB%A7a-vi%E1%BB%87c-nghi%C3%AAn-c %E1%BB%A9u-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-h%E1%BB%8Dc -gia% C4%91%C3%ACnh-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-l %C3%ADnh-v%E1%BB%B1c-ph%C3%A1p-lu%E1%BA%ADt-(9%C4%91i%E1%BB%83m) [11] http://www.tailieuontap.com/2013/03/cac-chuc-nang-co-ban-cua-giainh.html Lo Văn Dương Lớp N05 12 . phân tích chức năng cơ bản của gia đình? Thực tiễn của việc nghiên cứu xã hội học gia đình đối với lính vực pháp luật? ” cho bài học kỳ của em. Vì đây là đề tài với một thời lượng nghiên cứu. trọng của cách mạng xã hội chủ nghĩa, cần phải được bắt đầu từ gia đình. III. Ý nghĩa của việc nghiên cứu xã hội học gia đình đối với lĩnh vực pháp luật: [13] a, Đối với việc xây dựng pháp luật: . lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học gia đình:  Nghiên cứu sự sinh ra, quá trình phát triển liên tục của gia đình trong các chế độ xã hội đã qua.  Nghiên cứu về mối quan hệ giữa gia đình và xã hội 
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích chức năng cơ bản của gia đình thực tiễn của việc nghiên cứu xã hội học gia đình đối với lính vực pháp luật, Phân tích chức năng cơ bản của gia đình thực tiễn của việc nghiên cứu xã hội học gia đình đối với lính vực pháp luật,

Từ khóa liên quan