0

đề tài đánh giá kêt quả bước đầu xây dựng nông thôn mới tại địa phương

10 1,394 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 18:16

CHUYÊN ĐỀ : ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI ĐỊA PHƯƠNG =================== I – PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết Sau 20 năm thực hiện đường lối đổi mới , dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân , nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, tuy nhiên nhiều thành tựu đạt chưa tương xứng tiềm năng và lợi thế, nông thôn còn có nhiều hạn chế. * Nông nghiệp nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, nông thôn xây dựng tự phát, kiến trúc làng, cảnh quan pha tạp lộn xộn, môi trường ô nhiễm, nhiều nét đẹp truyền thống bị hủy hoại, hoặc mai một. * Kết cấu hạ tầng như giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, cấp nước còn yếu kém. * Quan hệ sản xuất chậm đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của người nông dân còn thấp. - Kinh tế hộ đóng vai trò chủ yếu , nhưng quy mô nhỏ. - Kinh tế trang trại ( hình thức sản xuất hiệu quả nhất trong nông nghiệp hiện nay) mới chiếm xấp xỉ 1 % tổng số . - Đa số HTX hoạt động ở mức trung bình và yếu. - Doanh nghiệp nông nghiệp không đáng kể - Liên kết tổ chức sản xuất hàng hóa yếu * Các vấn đề văn hóa – xã hội – môi trường – y tế - Tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp - Tệ nạn xã hội tăng, hủ tục lạc hậu còn dai dẳng - Hệ thống an sinh xã hội chưa phát triển * Hệ thống chính trị cơ sở còn yếu, nhất là trình độ năng lực điều hành 1 Vì vậy phải tiến hành xây dựng nông thôn mới. 1.2Mục tiêu nghiên cứu : * Mục tiêu cơ bản : Từ nghiên cứu đánh giá kết quả bước đầu xây dựng nông thôn mới tại thôn Nhân Vũ – xã Nguyễn Trãi – Huyện Ân Thi – tỉnh Hưng Yên để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng , tìm ra các giải pháp để : - Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cả cư dân nông thôn nói chung, nâng cao dân trí, trình độ sản xuất. - Nền nông nghiệp bền vững hiện đại, nâng cao năng suất chất lượng, sản phẩm nông nghiệp có tính cạnh tranh. * Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và hiện đại, nhất là giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, khu dân cư xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định văn minh. - Hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường. *Thể hiện, hiện trạng : Thôn Nhân Vũ – xã Nguyễn Trãi –Huyện Ân Thi – tỉnh Hưng Yên. - Đời sống kinh tế : Nguồn thu nhập trong nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nên đã chú trọng đổi mới kỹ thuật canh tác, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, dồn ô từ năm 2003, diện tích đất canh tác được cơ giới hóa như máy cày lồng, máy gặt, máy tuốt lúa, hệ thống mương máng tưới tiêu được cải tạo hàng năm. - Kinh tế VAC có 5 hộ chuyển đổi . Từ trồng lúa sang mô hình trang trại, vịt, cá, vườn, đạt hiệu quả cao. - Về chăn nuôi gia súc gia cầm được phát triển, thu nhập bình quân đầu người trong toàn thôn là 23,1 triệu đồng/ người / năm , số hộ có đời sống kinh tế ổn định đạt 92 %, hộ nghèo giảm , năm 2001 = 13 %, nay 2013 chỉ còn 7 % ( Làng có tỷ lệ công chức hưu trí cao, ruộng đầu người 2 sào 9m5). Đường làng ngõ xóm được bê tông hóa 100 %. Năm 2010 – 2012 bê tông hóa 2 ra đồng 450 m3 bê tông ( 2,5 m x 1,15) chiều dài 2 km. Hệ thống lưới điện được phủ kín, dây bọc an toàn = 100 % hộ sử dụng điện. - Đời sống văn hóa tinh thần : Có nhà văn hóa được xây dựng từ năm 1996 = 145 m2, có 100 đầu sách đủ tiện nghi. Hệ thống truyền thanh cụm loa để thông báo tuyên truyền đường lối của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Các tổ chức chính trị , CCB, Chi đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, nông dân sinh hoạt 3 tháng 1 lần có các câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ sinh sản kế hoạch hóa gia đình, câu lạc bộ văn nghệ, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng. - Tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi hàng năm gọn nhẹ lấy chữ kính làm trọng không phô trương lãng phí. - Đám cưới bỏ hẳn thủ tục lễ đen, lễ chín, lại mặt không có hiện tượng tảo hôn, lễ thành hôn được tổ chức trang trọng. - Việc tang trang nghiêm chu đáo, không thực hiện các nghi thức mê tín dị đoan, bỏ thuốc lá không phóng thanh kèn loa quá 22 giờ đêm và trước 5 giờ sáng, xây cất mồ mả thực hiện đúng quy định của UBND tỉnh Hưng Yên đề ra. - Ngày lễ hội, di tích, chùa, đình được tiến hành giản dị trang nghiêm, giữ gìn được bản sắc dân tộc, thuần phong mỹ tục của làng. - Không có tệ nạn trộm cắp, cờ bạc, nghiên hút, mại dâm , lưu hành văn hóa độc hại. - Làng được công nhận Làng văn hóa từ năm 2001, năm 2008 được công nhận lần thứ 2, các tiêu chí hàng năm luôn được bổ sung chặt chẽ, các tổ chức đoàn thể nhân dân đăng ký xây dựng khu dân cư tiên tiến. Có 96% gia đình công nhận gia đình văn hóa. - 100 % các cháu đến độ tuổi được đến trường, có Ban khuyến học của làng được thành lập từ năm 2003, có năm làng có tới 14 cháu đỗ đạt vào các trường đại học, năm 2013 có 10 cháu đỗ vào các trường ( Đại học Bách Khoa, Khoa học tự nhiên, Đại học Y, Dược, Mở địa chất, đại học công nghiệp, Học viện tài chính ). 3 - Làng có y tế kết hợp với các ông bà Y sĩ về nghỉ hưu chăm lo sức khỏe cho nhân dân, hàng tháng tổ chức tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, duy trì tổ vệ sinh môi trường từ năm 2003, nhân dân tự nuôi 2.500 đồng / khẩu / tháng, có bãi rác quy hoạch 900 m2. - Đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước đều được toàn dân thực hiện nghiêm túc, có quy ước làng. - Có tổ hòa giải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo nguyên tắc : “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. - Chính sách xã hội các cuộc vận động nhân dân nhiệt tình ủng hộ ddefu vượt từ 10 – 15 % chỉ tiêu xã giao, các ga đình chính sách được quan tâm đúng mức. - Chi bộ Đảng hàng năm đạt TSVM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2011 được Huyện Đảng bộ tặng giấy khen. Sơ kết cuộc vận động : “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ được huyện tặng giấy khen. Đối chiếu Bộ tiêu chí nông thôn mới gồm 19 tiêu chí trên các lĩnh vực thôn Nhân Vũ – xã Nguyễn Trãi : * Các yếu tố ảnh hưởng : - Là một vùng chuyên canh cây lúa, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, mưa bão, sâu bệnh, hệ thống tưới tiêu chưa hoàn thiện, năng suất bấp bênh, đời sống của nhân dân thiếu vững chắc, nhân dân đóng góp xây dựng nhiều, đường làng, ngoài đồng. - Cần phải có các giải pháp cụ thể , hệ thống keenhtwowis tiêu xác định từng cấp đầu tư xây dựng, việc cải tạo xây dựng mở đường theo tiêu chí phải thực hiện ( Nhà nước và nhân dân cùng làm) tỉnh đầu tư bao nhiêu, huyện đầu tư bao nhiêu, xã đầu tư bao nhiêu, nhân dân địa phương chủ yếu ngày công, có kế hoạch cụ thể cho tieru ban chỉ đạo cấp thôn thực hiện. 1.3 Đối tượng nghiên cứu : - Đánh giá kết quả bước đầu xây dựng nông thôn mới tại thôn Nhân Vũ – xã Nguyễn Trãi. 4 1.4 Phạm vi nghiên cứu : Về thời gian : Kết quả thực hiện từ tháng 1 năm 2011 cho đến tháng 9 năm 2013. Thu nhập các tài liệu từ Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Nguyễn Trãi và trực tiếp gặp gỡ tiểu ban xây dựng nông thôn mới thôn Nhân Vũ. - Không gian : Thôn Nhân Vũ – xã Nguyễn Trãi – Huyện Ân Thi – tỉnh Hưng Yên. 1.5 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu , đặc điểm tự nhiên xã hội : - Thôn Nhân Vũ – xã Nguyễn Trãi là một làng nghê thuần nông chuyên canh cây lúa, cách huyện lỵ Ân Thi 3 km về phía nam nằm cạnh kề sông Quảng Lãng. Làng có diện tích canh tác 318 mẫu ruộng với 354 hộ, 1545 khẩu, 1 chi bộ đảng với 83 đảng viên, có di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia “ Thờ bà Ngọc Chi”. 1.6 Phương pháp nghiên cứu : - Thu thập tài liệu xã – thôn và nắm trực tiếp thực địa và kế hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương. - Đối chiếu với tiêu chí quốc gia để so sánh. II- DUY TRÌ CỦA ĐỀ TÀI : “ Đánh giá kết quả bước đầu xây dựng nông thôn mới thôn Nhân Vũ – xã Nguyễn Trãi” 2.1 Hiện trạng : Thôn đang từng bước thực hiện từng tiêu chí , có tiêu chí đồng bộ từ năm 2015 đến năm 2020. Qua nghiên cứu đối chiếu các tiêu chí Quốc gia có mặt đạt, hoặc thiếu vững chắc, hoặc chưa đạt. 5 STT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu Chuẩn QG Đánh giá thực tế Ghi chú 1 Quy hoạch và thực hiện quy hoạch 1.1 Quy hoạch sử dụng đất hạ tầng NN, công nghiệp, dịch vụ. 1.2 Quy hoạch hạ tầng môi trường xã hội. 1.3 Quy hoạch cư dân Đạt Đạt Có quy hoạch cụ thể, thông báo sơ đồ HT thôn. 2 Giao thông - Trục thôn xóm cứng hóa. - Sạch không lầy lội - Nội đồng cứng hóa 70% 70% 65% 100% 100% 40% Ngõ hẹp, tiền xử để lại 3 Thủy lợi - Tỷ lệ kênh mương KM xã Quản lý được kiên cố hóa 65% 5 % 4 Điện Tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn 98% 100% Tiêu chí xã ( Xã ) 5 Trường học Tỷ lệ Mần non, mẫu giáo tại thôn 80% 60% Tiêu chí xã ( Xã ) 6 Cơ sở vật chất văn hóa Nhà văn hóa , khu thể thao 100% 100% 7 Chợ nông thôn Chợ đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng Đạt Chưa đạt Tiêu chí xã ( Xã ) 8 Bưu điện Có điểm phục vụ Đạt Đạt xã 9 Nhà tạm, nhà dột nát Nhà tạm, dột nát Không Đạt Không 10 Thu nhập Thu nhập bình quân đầu người 1,4 lần 1,5 lần Tỷ lệ công chức, hưu trí đông 11 Hộ nghèo Tỷ lệ hộ nghèo < 6 % 7 % Chưa đạt 12 Cơ cấu lao động Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp < 30 % 20 % Chưa đạt 6 13 Hình thức tổ chức sản xuất HTX hoạt động có hiệu quả Có Có Đạt 14 Giáo dục Phổ cập giáo dục Tỷ lệ tốt nghiệp Tỷ lệ lao động 85% 100% Đạt 15 Y tế Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm 30% đạt 60% Đạt 16 Văn hóa Xã có 70% só thôn bản đạt tiêu chuẩn Làng Văn hóa Đạt Đạt Đạt 17 Môi trường Tỷ lệ hộ dùng nước sạch Nghĩa trang được quy hoạch Chất thải nước thải được thu gom 85% Đạt Đạt 100% Chưa đạt Đạt 18 Hệ thống tổ chức chính trị - Có đủ các tổ chức chính trị theo quy định. - Chi bộ, Đảng bộ TSVM - Các tổ chức đạt tiên tiến Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 19 An ninh trật tự An ninh trật tự xã hội được giữ vững Đạt Đạt 2.3. Giải pháp : Từ thực tiễn bộ lộ những điểm yếu : - Khảo sát thiết kế xây dựng kế hoạch thuê từ 1 công ty trách nhiệm hữu hạn ở một tỉnh Nam Hà ( thiếu nắm bắt thực tế, địa dư,khu khoảnh, chất đất, cơ cấu vùng…) - Tập huấn cho đội ngũ cán bộ thôn,xã thiếu thực tế lý luận chung chung. 7 - Thiếu đầu tư hô hào nhân dân các cấp không có kế hoạch đầu tư, tỉnh đầu tư xi măng về thôn, còn huyện, xã không có gì, cấp thôn không làm nổi. Do vậy giải pháp cụ thể . III. GIẢI PHÁP : 3.1 Kết luận : Việc thực hiện xây dựng nông thôn mới tại thôn Nhân Vũ đã có những kết quả nhất định dựa trên nền tảng xây dựng Làng văn hóa từ năm 2001 đến nay, do vậy cơ bản các tiêu chí thôn vững chắc. Song còn bộc lộ một số điểm yếu tiêu chí khó thực hiện được, nếu xác định việc các cấp không tập trung. 3.2 Kiến nghị : - Phải thể hiện tính dân chủ trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch. - Nhà nước phải cụ thể hóa việc đầu tư của các cấp – tỉnh – huyện – xã cho từng loại hình thôn, nông dân chủ yếu bằng ngày công. - Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. NGƯỜI HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO Thạc sĩ : Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thành Tuân 8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ***** CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP ĐỀ TÀI : ĐÁNH GIÁ KÊT QUẢ BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI ĐỊA PHƯƠNG Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thành Tuân Khóa : K7 Ngành : Quản lý kinh tế Nơi mở lớp : Trường Trung học NN Tô Hiệu Giảng viên hướng dẫn : Thạc sĩ Nguyễn Thị Huyền Hà Nội – 2013 9 10 . Tuân 8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ***** CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP ĐỀ TÀI : ĐÁNH GIÁ KÊT QUẢ BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI ĐỊA PHƯƠNG Sinh viên thực. hành 1 Vì vậy phải tiến hành xây dựng nông thôn mới. 1.2Mục tiêu nghiên cứu : * Mục tiêu cơ bản : Từ nghiên cứu đánh giá kết quả bước đầu xây dựng nông thôn mới tại thôn Nhân Vũ – xã Nguyễn Trãi. CHUYÊN ĐỀ : ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI ĐỊA PHƯƠNG =================== I – PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết Sau 20 năm thực hiện đường lối đổi mới , dưới sự lãnh
- Xem thêm -

Xem thêm: đề tài đánh giá kêt quả bước đầu xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đề tài đánh giá kêt quả bước đầu xây dựng nông thôn mới tại địa phương,

Từ khóa liên quan