0

học phần văn học nước ngoài

19 602 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 21:16

  !" PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Lí do chọn đề tài Có những tác phẩm dù có được ưa chuộng trong một khoảng thời gian nào đó nhưng sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng. Nhưng cũng có những tác phẩm vừa mới ra đời đã tìm được bến đỗ trong lòng người đọc, trở thành những tác phẩm kinh điển của cả thế giới. Để làm được điều này trước hết chính là cần đến tài năng và tấm lòng của người cầm bút. Trong đó, những gì còn lại trong lòng độc giả không chỉ là văn phong, cốt truyện của tác giả mà còn là ý nghĩa mà tiểu thuyết đó muốn hướng đến. Mặt khác, nhân vật trong tiểu thuyết luôn đóng một vai trò quan trọng. Đó không chỉ là lát cắt phản ánh những tâm tư tình cảm của người cầm bút mà còn là linh hồn cho những chi tiết, tình tiết trong tác phẩm. Với sức sáng tạo và tấm lòng của người cầm bút, đâu đó một nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm sẽ hóa thành hình tượng nghệ thuật tiêu biểu, đặc trưng trong văn học. Nhắc đến nền văn học của Pháp vào thế kỷ XIX, chúng ta không thể nào không nhắc đến Vích-to Huy-gô- một cây đại thụ, một nhà văn lớn của nước Pháp. Được mệnh danh là người chép sử bằng thơ, kịch, phê bình văn học, tiểu thuyết, ông là người đã có công phản ánh trung thực những bước chuyển mình vĩ đại của lịch sử đất nước. Các tác phẩm của ông tràn ngập tư tưởng nhân đạo thể hiện lòng yêu thương tin tưởng ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của con người cùng với trí tưởng tượng phong phú và thủ pháp tương phản khai thác triệt để. Đặc biệt, cuốn tiểu thuyết “Nhà thờ Đức Bà Paris” đã mang vinh quang tới cho tác giả còn hơn tất cả các tập thơ đã có của ông. Bằng trí tưởng tượng trác việt, bản tính hóm hỉnh và thông minh, Vích-to Huy-gô đã dẫn người đọc đi ngược dòng lịch sử, đến với một trong những nơi linh thiêng nhất: Nhà thờ Đức Bà Pariss. Cùng với ngôi nhà thờ thâm nghiêm, huyền bí, những thói tục kỳ quặc, luật lệ man rợ …là đủ các hạng người của một xã hội phong kiến thu nhỏ. Trong đó nổi lên nhân vật Etmeranda- một cô gái Ai Cập trẻ trung và tràn đầy sức sống, luôn khao khát tìm lại cha mẹ của mình. Thông qua hình tượng nhân vật Esméralda, và cả chính quyền lẫn thần quyền đã đều hợp sức tạo ra một nền pháp chế thô sơ mà dã man, tự tố cáo thói tàn bạo đêm dài trung cổ. Từ sự ảnh hưởng của hình tượng nhân vật Esméralda cũng như vì yêu thích văn chương và cảm phục con người của Vích-to Huy-gô mà chúng tôi đi đến quyết định chọn “Hình tượng nhân vật Esméralda trong tiểu thuyết #$% &"'” làm đề tài cho bài tiểu luận này. 2. Lịch sử vấn đề Nhà thờ Đức bà Paris quả thực là kiệt tác của loại tiểu thuyết lịch sử thời kỳ lãng mạn chủ nghĩa. Nó được so sánh như là ()*%'"+,&"'+- ./01++,-./0123+&"'. Cuốn sách không hề có tham vọng lịch sử, mà 4' 56(7!89::76"#; 1   !" có lẽ chỉ miêu tả, bằng ít nhiều kiến thức khoa học và lương tâm nhưng duy nhất chỉ bằng các nét đại cương và sơ lược, tình hình của phong tục, tín ngưỡng, luật pháp, nghệ thuật của nền văn minh thế kỷ 15. Với những giá trị mà cuốn tiểu thuyết đã đem lại thì ảnh hưởng của nó đến văn đàn thi ca của nhân loại là không nhỏ. Ở nước ta, #$%&"'là một trong những tác phẩm được yêu thích qua nhiều thời đại. Song để nghiên cứu về hình tượng nhân vật Esméralda thì đây là một đề tài còn tương đối khá mới mẻ. Trong bài tiểu luận này, chúng tôi sẽ cố gắng phân tích để thấy được những nét đặc sắc trong hình tượng nhân vật Esméralda cũng như nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật của Vích-to Huy-gô. Qua đó, chúng tôi hy vọng sẽ đem lại một điều gì đó mới mẻ trong việc lựa chọn đề tài nghiên cứu. Mặt khác, kết quả đạt được từ bài tiểu luận này sẽ góp phần vào công cuộc nghiên cứu cuốn tiểu thuyết #$%&"' nói chung và rút ra những kiến thức bổ ích cho quá trình học tập nói riêng của bản thân chúng tôi. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Trong bài tiểu luận này, chúng tôi xin lấy nhân vật Esméralda trong cuốn tiểu thuyết #$%&"'của Vích-to Huy-gô làm trung tâm cho những tìm tòi và phân tích. Qua đó, khái quát lên thành tìm hiểu về hình tượng nhân vật Esméralda. - Phạm vi nghiên cứu: cuốn tiểu thuyết #$%&"'của Vích-to Huy- gô 4. Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành bài tiểu luận này, chúng tôi sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp liệt kê - Phương pháp phân tích tổng hợp 5. Bố cục Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài tiểu luận của chúng tôi có phần nội dung gồm 2 chương: - Chương I : Giới thuyết chung - Chương II : Hình tượng nhân vật Esméralda trong tiểu thuyết #$ %&"'của Vích-to Huy-gô 4' 56(7!89::76"#; 2   !" PHẦN NỘI DUNG Chương 1: GIỚI THUYẾT CHUNG 1.1 Khái niệm 1.1.1 Nhân vật là gì? Nhân vật văn học là con người cụ thể được miêu tả trong tác phẩm văn học. Nhân vật có thể có tên riêng hoặc không có tên riêng, có khi được sử dụng như một ẩn dụ, không chỉ một con người cụ thể nào cả, mà chỉ một hiện tượng nổi bật náo đó trong tác phẩm,nhân vật là phương tiện khái quát tính cách số phận con người (tính cách nhân vật là 1 hiện tượng xã hội lịch sử xuất hiện trong một hiện thực khách quan (trong câu chuyện thần thoại) qua đó nhân vật dẫn dắt ta đến với đời sống xã hội. 1.1.2 Hình tượng là gì? Theo góc độ văn học và nghệ thuật, hình tượng được hiểu là sự phản ánh hiện thực một cách khái quát bằng nghệ thuật dưới hình thức những hiện tượng cụ thể, sinh động, điển hình, nhận thức trực tiếp bằng cảm tính. 1.1.3 Hình tượng nghệ thuật là gì? Trong phạm trù cơ bản của mĩ học, hình tượng nghệ thuật dùng để chỉ một hình thức phản ánh hiện thực đặc thù bằng các phương tiện nghệ thuật. Hình tượng nghệ thuật khác với các phạm trù của tư duy khoa học (khái niệm, phán đoán, diễn dịch), do tính chất trực tiếp của nó. Đồng thời, nó cũng khác với các phạm trù khác như: cảm giác, tri giác, biểu tượng, vì ngoài sự phản ánh trực tiếp hiện thực, nó còn nhằm tổng hợp các hiện tượng của đời sống theo một kiểu riêng. Nó thâm nhập vào bản chất của các hiện tượng đó và làm sáng tỏ ý nghĩa sâu xa của chúng. Hình tượng nghệ thuật làm xuất hiện trong một sự thống nhất khăng khít các yếu tố của nhận thức trực quan tích cực và tư duy trừu tượng, nhưng đồng thời nó cũng khác về bản chất cả với cái này và cái kia. Hình tượng nghệ thuật có ba đặc điểm chủ yếu sau đây: 1) Vừa phản ánh cái điển hình, vừa có cá tính. 2) Vừa có tính khách quan của hiện thực, vừa có tính chủ quan, thể hiện tình cảm và những suy nghĩ của tác giả. 3) Vừa xúc cảm, vừa duy lí, thể hiện một thái độ đúng đắn đối với đối tượng được thể hiện. Hình tượng nghệ thuật là phương tiện nghệ thuật nhằm thể hiện cuộc sống. Phát sinh từ cuộc sống, các hình tượng nghệ thuật trở về với cuộc sống, tác động vào tình cảm, thức tỉnh tư duy, giúp cho con người ý thức được mình, ý thức được mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể, giữa cá nhân và xã hội, giữa hiện thực và lí tưởng. Hình tượng nghệ thuật là điều kiện đầu tiên để tạo nên giá trị của tác phẩm nghệ thuật. Hình tượng văn học trong các tác phẩm luôn là phương tiện hình thức để nhà văn bộc lộ giá trị tư tưởng và phong cách nghệ thuật của 4' 56(7!89::76"#; 3   !" mình . Mỗi nhà văn khi cầm bút phải không ngừng sáng tạo tìm tòi để xây dựng hình tượng nhân vật tiêu biểu đặc sắc . Không phải tác phẩm văn học nào cũng có hình tượng văn học. Không phải nhân vật nào trong tác phẩm văn học đều trở thành hình tượng nhân vật văn học. Để trở thành hình tượng văn học điều kiện tiên quyết là phải có tính điển hình. Trong văn học, hình tượng nhân vật phải là: <+2='>2=. Nghĩa là nhân vật văn học ấy phải có sức tập trung khái quát cao. Nhân vật ấy phải có những nét chung nhất của tầng lớp, giai cấp mà mình đại diện. Và bối cảnh xã hội mà nhân vật ấy xuất hiện phải là bối cảnh điển hình của một vùng, một nơi vào một thời điểm lịch sử nhất định. Trong bài tiểu luận này, dưới góc độ văn học, hình tượng nghệ thuật sẽ được nhắc đến thông qua hình tượng nhân vật Esméralda. 1.2 Tác giả Vích-to Huy-gô 1.2.1 Vài nét về tiểu sử Vích-to Huy-gô sinh ngày 26-2-1802 tại Besançon, mất ngày 22-5-1885 tại Paris. Ông là một nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng của nước Pháp. Tài năng của ông bộc lộ sớm khi năm 15 tuổi, ông đạt giải thưởng thơ của Viện hàn lâm Tuludơ, 20 tuổi in tập thơ đầu tiên. Song, ông còn có những khát khao lớn hơn cả thơ khi cho quyết định chuyển sang sáng tác kịch bản. Với hy vọng những buổi trình diễn quy mô lớn những vở kịch ở thủ đô hoa lệ sẽ làm tên tuổi của mình được mọi người biết đến; giờ đây, ông hoàn toàn đã biến ước mơ ấy trở thành sự thật. Ông có ước mơ là trở nên “satôbơriăng hoặc chẳng là gì cả”. Nhà văn lãng mạn lừng danh này là thần tượng của giới trẻ lúc bấy giờ. Các tác phẩm của ông rất đa dạng như: tiểu thuyết, thơ, kịch, các bài diễn văn chính trị, Tiêu biểu cho các tác phẩm của ông là hai tác phẩm mang đậm tính nhân bản: #;$.3.? (Les Misérables) và #$%*&"' (Notre-Dame de Paris). 1.2.2 Sự nghiệp sáng tác: Bằng tài năng của mình, Vích-to Huy-gô được xem như là một người chép sử bằng thơ, kịch, phê bình văn học, tiểu thuyết. Ông đã có công phản ánh trung thực những bước chuyển mình vĩ đại của lịch sử của đất nước. Những gì mà ông đã làm được đã giúp ông trở thành chủ soái của trường phái lãng mạn chống lại chủ nghĩa cổ điển. Về hình thức thể loại, tiểu thuyết của Huygô chứa đựng những yếu tố quen thuộc của các thể loại trước và sau giai đoạn lãng mạn. Với cá tính sáng tạo hơn cả Dickinx, ông đã giữ một khoảng cách với những mã cũ kĩ của thị hiếu, những lối mòn sáo nhàm trong thị hiếu độc giả. Những nét ấy không chỉ có cội rễ ở thế kỉ XIX tại phương Tây, mà còn rất phổ biến ở độc giả của các nước khác, kể cả tại phương Đông ngày nay. Bởi thế, vượt lên trên cả thơ, tiểu thuyết của Huy-gô, 4' 56(7!89::76"#; 4   !" đặc biệt #$%*&"' được bạn độc ngày nay trên thế giới yêu thích, ít có tác phẩm nào sánh được. Trong hơn 60 năm cầm bút sáng tác, ông đã viết nên 45 tác phẩm, trong đó có những cuốn được cả thế giới ngưỡng mộ Các tác phẩm của ông có thể kể đến: - Thơ: #;*@@2A(1829), !B(C" (1831), N;-*D ' (1837) - Kịch: : EF*@", '(GH(1830), H"(1833)… - Tiểu thuyết: #$2%*&"' (1828) , #;$.3.? (1862), #;$"2)I"*>(1866)… Các tác phẩm của Vích-to Huy-gô tràn ngập tư tưởng nhân đạo thể hiện lòng yêu thương tin tưởng ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của con người. với trí tưởng tượng phong phú và thủ pháp tương phản khai thác triệt để. Tác phẩm của ông có sức vang động tới tâm can người đọc, đánh thức lương tri nhân loại bằng những hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ. Nó vang vọng vào tận những ngõ ngách sâu kín nhất của lòng người. Riêng với tiểu thuyết #$%&"'Jtác phẩm đã có những chiều sâu tư tưởng hết sức độc đáo. Ít nhiều, người đọc đã cảm nhận được một tiếng lòng đau đớn của văn hào khi ông dựng nên hình tượng nhân vật nàng Esméralda. 1.3 Tác phẩm Nhà thờ Đức Bà Paris 1.3.1 Hoàn cảnh ra đời Năm 1828, Vích-to Huy-gô đã đến Paris. Tại đây, ông có dịp được nhiều lần nhìn ngắm kiến trúc cổ của ngôi nhà thờ Đức Bà Paris. Đứng trước vẻ nguy nga tráng lệ mang một màu cổ kính này, Vích-to Huy-gô mong muốn vẻ đẹp đó phải vượt lên trên thời gian và tất cả những biến cố để tồn tại trong lòng người. Mặt khác, được biết, trong một lần tận mắt chứng kiến cảnh một cô gái trẻ phạm tội ăn cắp bị treo cổ. Trong lúc cô gái đang giãy giụa trong chiếc thòng lọng mỗi lúc một thêm thít chặt hơn, một gã đàn ông lạnh lùng cầm chiếc dùi sắc nung đỏ gí vào da thịt cô. Tiếng cháy xèo xèo của da thịt cùng tiếng kêu la thảm thiết của cô gái đã thúc ép nhà văn phải viết một cái gì đó để bãi bỏ hình thức giết người dã man bằng giá treo cổ. Nỗi ám ảnh đó cháy cùng niềm say mê nghệ thuật đã giúp ông nảy ra ý tưởng viết một cuốn tiểu thuyết có tính chất lịch sử lấy bối cảnh Paris những đêm dài Trung cổ. 1.3.2 Tóm tắt tác phẩm #$%&"' là câu chuyện xoay quanh số phận bi thảm của nhân vật thằng Gù - Quasimodo, người kéo chuông trong Nhà thờ Đức Bà ở Paris. Mang một vẻ bề ngoài “gớm ghiếc”, Quasimodo đã đem lòng yêu đơn phương cô gái xinh đẹp người Digan - Esmerelda. Họ đều thuộc lớp người “thấp cổ bé họng” của xã hội và gặp những điều không may trong cuộc sống. Câu chuyện kết 4' 56(7!89::76"#; 5   !" thúc với cái chết đầy đau thương của Esmerelda và Quasimodo. Đây là tác phẩm văn học có giá trị cao về mặt nghệ thuật và giáo dục, đánh thức lòng trắc ẩn trong mỗi con người. Tác phẩm xuất bản được chia làm 11 quyền: Quyển 1, 2, 3 Bối cảnh lịch sử là ngày 06/01/1482, ngày lễ hội của những người điên diễn ra ở Paris. Trong đại sảnh của pháp đình, công chúng đang xem một vở thánh kịch của Pierre Gringoire (một thi sĩ nghèo). Cô gái Bohémiens xinh đẹp Esméralda thì làm nghề múa rong ngoài phố trên quảng trường trước nhà thờ Đức bà. Hành động múa hát này đã bị gặp phải sự cấm đoán của phó giám mục nhà thờ là Claude Frollo vốn được xem là một người đạo hạnh, uyên bác. Nhưng bản thân ông lại là một người rất cô đơn, xanh xao, u uất vì nếp sống tu hành. Hơn hết, ông đã bắt đầu thấy được hiểm họa sa vào địa ngục khi ông bắt đầu say mê cô gái múa rong. Ông đã cố gắng để thoát khỏi “địa ngục” ấy, nhưng cuối cùng bị tình yêu lôi kéo vĩnh viễn. Lễ hội tan, màn đêm buông xuống. Người kéo chuông nhà thờ Đức bà Quasimodo, kẻ dị hình, dị dạng, vừa mù, vừa chột, vừa thọt theo lệnh của phó giám mục Claude Frollo mưu toan bắt cóc Esméralda. Nhưng đội tuần tra của đại úy Phoebus đã kịp giải cứu cô gái và bắt Quasimodo đi. Thi sĩ Gringoire lang thang lạc vào vương quốc ăn mày, suýt bị treo cổ, nhưng nhờ Esméralda nhận làm chồng theo luật lệ cái bang nên thoát chết. Tuy nhiên, cô chỉ nhận trên danh nghĩa để cứu mạng Gringoire vì lòng cô đã hoàn toàn hướng về đại úy Phoebus, người đã cứu cô. Quyển 3 đến quyển 6 Vốn nhân từ, Esméralda bỏ qua vụ bắt cóc và đã đem nước cho Quasimodo uống trong lúc hắn bị xử phạt trên đài bêu vì tội bắt cóc và gây rối loạn ban đêm. Tâm hồn hoang dã của Quasimodo từ lâu không quen giao tiếp với thế giới con người, chỉ biết có cha nuôi là phó giám mục Frollo, người đã đem hắn về nuôi khi hắn còn là một quái thai dị dạng bị bỏ trước cửa nhà thờ. Vẻ đẹp và tấm lòng của Esméralda đã làm thức tỉnh trái tim hoen rỉ của hắn. Quasimodo bắt đầu yêu, một tình yêu bất diệt không cần đền đáp. Quyển 7 Esméralda yêu Phoebus một cách mù quáng, dù Phoebus thực chất chỉ là một gã sở khanh ăn chơi đàng điếm, đã có hôn thê là một tiểu thư quý tộc. Esméralda đã nhận lời hẹn hò của y tại một căn nhà trọ ở vùng ngoại ô. Phó giám mục yêu Esméralda điên dại nên đã theo dõi rình mò đôi tình nhân và y đã không kìm chế được nỗi ghen tuông đã đâm Phoebus rồi bỏ trốn. Esméralda bị kết án vì hai tội: giết người và làm phù thủy. Quyển 8-10 Esméralda bị kết án treo cổ, Quasimodo phá pháp trường để cứu Esméralda, đem cô vào trú ẩn an toàn trong nhà thờ Đức bà. Những người ăn 4' 56(7!89::76"#; 6   !" mày đang nóng lòng chờ Esméralda nhưng không thấy cô trở lại đã tấn công vào nhà thờ để cứu cô. Bị Quasimodo đẩy lùi. Quyển 11 Phó giám mục Claude Frollo tuyệt vọng đến mức mất cả lý trí và nhân tính. Hắn phát hiện ra Esméralda đang trú ẩn trong nhà thờ nên đã ép buộc và đe dọa cô. Với sự che chở của Quasimodo, Esméralda vẫn sống bình an và vẫn yêu Phoebus. Frollo cho thi sĩ Gringoire đến để lừa cô ra ngoài, một mặt hắn lại báo cho bọn cảnh binh biết để truy bắt. Frollo đã đặt điều kiện buộc Esméralda phải ưng thuận mình, bằng không ông sẽ giao cô cho bọn cảnh binh đang truy đuổi cô ráo riết. Esméralda quyết chịu chết chứ không ưng thuận nên Frollo đã giao cô cho một bà ẩn tu điên dại đã tự chôn mình trong ngôi mộ lộ thiên từ khi đứa con gái của bà bị người Bohémien bắt cóc và để lại một đứa trẻ dị dạng (bà đã đem đứa trẻ dị dạng đó để trước thềm nhà thờ Đức bà, Frollo đã đem đứa trẻ về nuôi, đó là Quasimodo). Vì thế người ẩn tu này rất ghét bọn Bohémien nên Frollo nghĩ rằng Esméralda sẽ bị bà hành hạ cho đến chết. Nhưng sau đó, hai mẹ con đã nhận ra nhau nhờ vật kỷ niệm (đôi giày của trẻ con mà Esméralda luôn mang bên người là do mẹ làm cho). Cuối cùng, cảnh binh đã tìm được nơi ẩn nấp của hai mẹ con. Người mẹ hết sức bảo vệ con, nhưng Esméralda vẫn bị bắt đi và bà đã chết ngay vì quá tuyệt vọng. Esméralda bị đem đi treo cổ một lần nữa. Quasimodo biết được đầu đuôi câu chuyện và khi chứng kiến tận nụ cười thâm độc của phó giám mục khi thấy Esméralda bị đưa ra xử tử, đã xô Frollo ngã từ trên tháp chuông nhà thờ xuống đất. Sau đó, Quasimodo đã ôm xác Esméralda vào cùng chết chung trong hầm mộ. 1.3.3 Giá trị nội dung Tác phẩm #$%&"'đã thể hiện được sự vươn đến một tầm cao triết lý, qua cách mô tả một định mệnh đã dẫn các nhân vật gắn liền với ngôi nhà thờ này cho đến chỗ chết, chỗ hủy diệt. Chính cảm hứng bi quan này đã đem đến cho tác phẩm vẻ lớn lao và hoang dại. Cuốn tiểu thuyết trước hết đã phục hồi thật kỳ diệu đô thành Paris cổ vào cuối thế kỷ XV, một phục hồi dựa trên các tài liệu sinh động và khảo cổ học hiện nay coi như sai lầm, nhưng trên hết nó dựa vào óc tưởng tượng màu nhiệm, phóng khoáng của tác giả tạo rung động hoài cổ cho cả một thế hệ. Toà nhà thờ lớn đứng sừng sững giữa tác phẩm như một người khổng lồ bằng đá, hoà trộn linh hồn ít nhiều huyền bí với linh hồn các nhân vật khác. Năm 1835, Têôphin Gôhiê, một đệ tử cuồng nhiệt của chủ nghĩa lãng mạng, sau này trở thành một tên tuổi của dòng Thi sơn, nói về Nhà thờ Đức bà: “Cuốn tiểu thuyết này là một thiên anh hùng ca Iliát thực sự, ngay từ bây giờ nó đã thành một tác phẩm kinh điển”. 1.3.4 Giá trị nghệ thuật 4' 56(7!89::76"#; 7   !" Với cấu trúc loại thể đặc biệt, Vích-to Huy-gô đã dựng lên bức tranh đồ sộ, hoành tráng về cuộc sống, con người thời Trung cổ bằng một hệ thống ngôn từ tài hoa, nhiều tầng bậc. Ở #$%&"'JHuy-gô đã làm một phép cộng gộp tài tình những đỉnh cao nghệ thuật nhân loại. Đó là Homero trong Scott, kịch tính thiên tài Shakespeare, những đoạn trào lộng, hóm hỉnh của Voltaire và Rabelais. Những nét đặc sắc nghệ thuật của ngòi bút lãng mạn đỉnh cao này đã làm cho #$%&"'có một nội dung từ tưởng hết sức phong phú với những chiều kích vươn đến vô tận. Với tư cách là chủ soái của chủ nghĩa lãng mạn, cây sồi già xanh ngắt Vích-to Huy-gô đã có những sáng tạo tuyệt vời vượt qua sự truy bức của giới hạn thời gian, vượt qua những hạn chế của tư tưởng thời đại và cả những đặc điểm về mặt hình thức của phương pháp sáng tác lãng mạn chủ nghĩa mang tính lịch sử cụ thể đương thời. Tác phẩm của Huy-gô có sức vang động mãi mãi tới tâm can người đọc, đánh thức lương tri nhân loại bằng những hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ, vào tận những ngõ ngách sâu kín nhất của lòng người. #$%&"' có những chiều sâu tư tưởng hết sức độc đáo. Nhà sử học Giuyn Misơlê nhận xét vào năm 1833: “Cạnh ngôi nhà thờ lớn cổ kính, Vichto Huygô xây dựng một toà nhà thờ lớn khác bằng thi ca, cũng vững chắc như nền móng, cũng ngất cao như dãy tháp của toà nhà thờ nọ”. Điều đó có thể cho thấy được rằng, tài năng nghệ thuật của Vích-to Huy-gô trong #$ %&"'đã hoàn toàn thuyết phục độc giả. Trong tiểu thuyết cũng như trên sân khấu, Huy-gô ưa miêu tả cái cao cả cạnh cái tầm thường: ở đây ông đưa ra cốt truyện đầy phiêu lưu kịch tính, với diễn biến thăng trầm lúc bi thảm khi hài hước. Ơgien Xuy, tác giả K(&"', viết cho Huy-gô: “… Ngoài chất thơ cùng tất cả sự phong phú của tư tưởng và tính kịch, tôi xin nói thêm cuốn truyện của ông còn có gì đó làm tôi vô cùng xúc động. Có thể nói Quasimodo tiêu biểu cho vẻ đẹp tâm hồn và sự tận tuỵ, Prollo tiêu biểu cho sự uyên bác, trí thức khoa học, khả năng trí tuệ, còn Satôpe tiêu biểu cho vẻ đẹp thân thể, nếu như vậy ông đã có ý định tuyệt diệu để ba nhân vật điển hình đó, cùng một thực chất như chúng ta, đối mặt với một cô gái ngây thơ, gần như man dại giữa nền văn minh, trao cho cô ta quyền được lựa chọn và để cô ta lựa chọn một cách hết sức đàn bà”. 4' 56(7!89::76"#; 8   !" Chương 2: HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT ESMÉRALDA TRONG TIỂU THUYẾT NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS CỦA VÍCH-TO HUY-GÔ 2.1 Hình tượng nhân vật Esméralda 2.1.1 Nàng Esméralda tài sắc vẹn toàn Esméralda là một cô gái du mục Bohémien đang ở độ tuổi trăng tròn. Trong ngày “các Vua và hội của thằng Điên”, nàng Esméralda đã xuất hiện với vẻ đẹp thật ấn tượng. Thân hình mảnh mai cao dong dỏng vươn thẳng, nước da bánh mật, Esméralda thu hút mọi ánh nhìn về phía cô. “Cô phóng vào họ tia chớp của cặp mắt to đen láy”. Để rồi xung quanh cô, mọi cặp mắt đều chăm chú, mọi cái miệng hé mở. Vích-to Huy-gô đã dành sự ưu ái cho nàng Esméralda khi xây dựng nên hình ảnh một thiếu nữ không chỉ xinh đẹp mà còn đầy tài năng. Nàng lạc mẹ từ khi còn nhỏ xíu, và sau này khi lớn lên, nàng lưu lạc khắp nơi cùng những người hát múa rong, cùng chú dê Djali thân thuộc và cũng là bạn của mình, mang tiếng hát và sự tự do cho mọi người, đồng thời cũng là để đi tìm lại cha mẹ của mình. Nàng Esméralda như tỏa sáng trong điệu múa của mình. Cô nhảy, cô lượn vòng, cô xoáy tít trên tấm thảm Ba Tư cũ…thoải mái trong đôi giày xinh xinh. Thế giới như chỉ còn lại mỗi mình Esméralda trong đoạn văn miêu tả của Vích-to Huy-gô: “Đôi tay nâng cao trên đầu, mảnh mai, mềm mại, sống động như một con ong bầu. Bộ đồ lót óng ánh vàng. Cái váy sặc sỡ phồng lên. Mái tóc huyền. Cặp mắt bừng lửa” 2.1.2 Esméralda- một tâm hồn trong sáng, thánh thiện Exmeranda là một cô gái Ai cập trẻ trung và tràn đầy sức sống, luôn khao khát tìm lại cha mẹ của mình. Con người trinh trắng và sùng đạo ấy luôn đeo trên cổ lá bùa với lời thầm nguyện về những ước mơ mãi mãi không thể trở thành hiện thực Nói về Esméralda, ta chỉ có thể thấy trong nàng là sự trinh trắng và đức hạnh, trong lành và thơ ngây, tự do như bầu trời xanh thẳm, và hoang dã như một con chim non tràn đầy sinh lực. Vẻ đẹp và tài năng của nàng Esméralda đã thu hút phó giám mục Claude Frollo, khiến y bất chấp luật lệ giáo điều đem lòng yêu nữ vũ công xinh đẹp. Khi lễ hội tan, theo lệnh của Frollo, Quasimodo- người kéo chuông nhà thờ Đức Bà- một kẻ dị hình dị dạng, vừa mù vừa chột vừa thọt đã mưu toan bắt cóc Esméralda. Song vốn nhân từ, Esméralda bỏ qua vụ bắt cóc và đã đem nước cho Quasimodo uống trong lúc hắn bị xử phạt trên đài bêu vì tội bắt cóc và gây rối loạn ban đêm. Và từ đó, tâm hồn trong sáng đến độ thánh thiện Esméralda đã mở cửa một trái tim vốn từ lâu đóng khép, chai sạn, giúp Quasimodo lần đầu tiên biết sống theo đúng nghĩa một con người. Còn thi sĩ 4' 56(7!89::76"#; 9   !" Gringoire lang thang lạc vào vương quốc ăn mày, suýt bị treo cổ, nhưng nhờ Esméralda nhận làm chồng theo luật lệ cái bang nên thoát chết. Nàng Esméralda bằng vẻ đẹp cả về hình thể và tâm hồn đã tạo ra những xung đột cho ba con người, ba tính cách, ba số phận khác nhau nhưng đều đem lòng yêu cô vũ nữ xinh đẹp. 2.1.3 Esméralda trong biển tình cuộn sóng Một vị linh mục sâu sắc và đầy trí tuệ, trông bề ngoài đạo mạo và đáng kính, nhưng bên trong lại vừa mãnh liệt nhưng cũng quá lạnh lùng, nham hiểm. Một thằng gù lầm lì và ít nói, với bản mặt đầy kinh hãi và dáng vẻ ghê tởm, được vị linh mục nuôi dưỡng và cưu mang từ nhỏ, suốt đời sống trong căn nhà thờ cổ kính, mang nặng bao suy tư. Một viên đại úy đẹp trai, lịch lãm nhưng thực chất chỉ là một gã sở khanh ăn chơi đàng điếm, đã có hôn thê là một tiểu thư quý tộc. Một nhà thơ nghèo khổ gần như sắp chết đói, nhà triết học nhu nhược và thích sống bằng những ảo mộng hão huyền, lạc quan một cách ngu ngốc, không yêu ai hơn bản thân mình, sống viễn vông mơ tưởng. Nhà thơ yêu nàng, sĩ quan yêu nàng, ông thầy tu cũng yêu nàng, và đau xót thay thằng gù dị hình cũng yêu nàng. Chừng ấy con người ấy cùng với Esméralda cùng nhau đan thành một mạng nhện ái tình. Mỗi nhân vật đều rơi vào những bi kịch, những xung khắc không thể nào điều hòa được. Hình tượng nàng Esméralda được gián tiếp xây dựng nên qua những cuộc tình. Đó là những câu chuyện với những góc cạnh khác nhau của tình yêu, của bi kịch khi trái tim không tuân theo lí trí. Qua nhân vật Esméralda, Vích-to Huy-gô đã cho thấy rằng: tình yêu có thể hời hợt, có thể mãnh liệt, nhưng nó thay đổi mọi thứ vốn bình yên trước khi con tim loạn nhịp vì nó. 2.1.3.1 Tình yêu của ông cha nhà thờ Đức Bà Frollo đầy quyền lực Linh mục Claude Frollo là kẻ có trí tuệ phi thường và một vốn hiểu biết sâu rộng hơn tất cả. Quen với cô đơn và thiếu thốn yêu thương từ nhỏ, suốt cả tuổi trẻ thì say mê học tập và nghiên cứu, dần dần, y trở nên lãnh đạm và bàng quan với cuộc sống bên ngoài, không khan và cũng thật lí trí. Đầu óc y thông minh và hiểu biết nhưng vô tình thiếu đi cái gọi là lòng nhân hậu và yêu thương. Với cuộc sống bên ngoài đạo mạo và biết điều, y như thể có hai mặt, nhưng bản chất bên trong không ai ngờ. Và dường như điều gì kìm nén quá cũng trở nên có hại, vì vậy mà khi có cơ hội để sự nham hiểm của y lộ ra ngoài, nó bỗng trở nên tàn ác và bạo ngược lạ lùng. Đó là khi lần đầu y gặp Esméralda. Điệu múa say sưa và phóng khoáng của nàng đã hấp dẫn y, khiến bản năng yêu thương trong y bùng cháy mạnh mẽ, nhưng vì thiếu đi cái gọi là nhân hậu và bản thân bị kìm nén quá nhiều, y bỗng trở nên xảo quyệt và tham lam, muốn chiếm đoạt lấy người con gái xinh đẹp và trinh trắng kia. Khi gặp Esméralda, tất cả mọi quy phạm của luân lý và giáo thuyết đã hoàn toàn bị những dục vọng kìm tỏa xưa nay đạp đổ tanh bành. Điều đó vô tình đã tạo nên bi kịch cho cả ba con người ấy. Tình yêu 4' 56(7!89::76"#; 10 [...]... 09CBC- Khoa: Ngữ Văn 17 Bài tiểu luận: Học phần Văn học nước ngoài 2 GVHD: Th.s Đặng Thị Lan TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Vích-to Huy-gô (2008), Nhà thờ Đức Bà Paris, Nhà xuất bản Văn học 2 Đặng Anh Đào (chủ biên) (2001), Văn học phương Tây, NXB Giáo dục, Hà Nội 3 Nguyễn Văn Vượng (2004), Bi kịch “Định Mệnh”- Nỗi đau tột cùng của kiếp người trong “Nhà thờ Đức Bà Paris” của Victor Hugo, Thông báo khoa học số 3 (49)... số 3 (49) 4 Nhiều tác giả (2004), Từ điển văn học bộ mới – NXB Thế giới 5 Thái Thu Lan (2001), Các tác gia lớn của Văn học Pháp thế kỷ 19, NXB Giáo dục, Hà Nội 6 http://google.com.vn 7 http://vi.wikipedia.org 8 http://tailieu.vn SVTH: Trần Thị Hồng Kim- Lớp: 09CBC- Khoa: Ngữ Văn 18 Bài tiểu luận: Học phần Văn học nước ngoài 2 GVHD: Th.s Đặng Thị Lan MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐÂU 1 Lí do chọn đề tài ... nắng oi ả và tàn nhẫn, nóng bỏng kia, không một ngụm nước cầm hơi Vậy mà nàng đến bên hắn, đưa cho hắn những giọt nước mát lành nhất, giúp cho cái cổ họng đang cháy khô kia có thêm chút sức lực cần cự Và phải SVTH: Trần Thị Hồng Kim- Lớp: 09CBC- Khoa: Ngữ Văn 11 Bài tiểu luận: Học phần Văn học nước ngoài 2 GVHD: Th.s Đặng Thị Lan chăng, trôi theo dòng nước tinh khiết kia vào cơ thể hắn là một tình cảm... cười,ống máng tựa hồ văng vẳng tiếng sủa,con kì nhông như đang thổi lửa,quái vật hắt hơi trong đám khói…” Bên cạnh đó, thiên nhiên, cảnh trí trong SVTH: Trần Thị Hồng Kim- Lớp: 09CBC- Khoa: Ngữ Văn 14 Bài tiểu luận: Học phần Văn học nước ngoài 2 GVHD: Th.s Đặng Thị Lan tác phẩm cũng được ông miêu tả hết sức độc đáo: “Dần dần, làn sóng nhà cửa luôn bị xô đẩy từ giữa lòng thành phố ra bên ngoài, liền tràn... ba nhân vật điển hình đó, cùng một thực chất như chúng ta, đối mặt với một cô gái ngây thơ, gần như man dại giữa nền văn minh, trao cho cô ta quyền được lựa chọn và để cô ta lựa chọn một cách SVTH: Trần Thị Hồng Kim- Lớp: 09CBC- Khoa: Ngữ Văn 12 Bài tiểu luận: Học phần Văn học nước ngoài 2 GVHD: Th.s Đặng Thị Lan hết sức đàn bà” Dẫu linh mục nhà thờ Đức Bà Frollo yêu cô, thằng gù kéo chuông Quasimodo... gợi cho công chúng những nỗi niềm riêng, càng làm cho cuốn tiểu thuyết Nhà thờ Đức Bà Paris sống theo cùng năm tháng SVTH: Trần Thị Hồng Kim- Lớp: 09CBC- Khoa: Ngữ Văn 16 Bài tiểu luận: Học phần Văn học nước ngoài 2 GVHD: Th.s Đặng Thị Lan PHẦN KẾT LUẬN Nhà thờ Đức bà Paris quả thực là kiệt tác của loại tiểu thuyết lịch sử thời kỳ lãng mạn chủ nghĩa về một thời kì thuộc Trung cổ Lúc đang viết, Huygô... thúc cuốn tiểu thuyết cũng mang đậm tính lãng mạn “Tại Xanh Rolang, giữa các khung xương ghê rợn là một bộ xương có hình dáng kì quặc, SVTH: Trần Thị Hồng Kim- Lớp: 09CBC- Khoa: Ngữ Văn 15 Bài tiểu luận: Học phần Văn học nước ngoài 2 GVHD: Th.s Đặng Thị Lan đang ôm ghì lấy một bộ xương khác Một bộ xương là của đàn bà, còn sót lại vài mảnh trắng cùng chiếc túi bằng lụa Bộ xương còn lại là của một người... một thời kỳ u tối - thời kỳ của nhà thờ, giáo điều Vích-to Huy-gô không sắp xếp một kết thúc có hậu, bởi sự dữ dội của câu chuyện đã SVTH: Trần Thị Hồng Kim- Lớp: 09CBC- Khoa: Ngữ Văn 13 Bài tiểu luận: Học phần Văn học nước ngoài 2 GVHD: Th.s Đặng Thị Lan khiến nó phải thế Nhưng cho dù thế nào, tình yêu vẫn là kẻ sống sót, là kẻ chiến thắng Và nó vẫn sẽ là kẻ dày vò tâm hồn và thể xác của loài người...Bài tiểu luận: Học phần Văn học nước ngoài 2 GVHD: Th.s Đặng Thị Lan mù quáng của y đã giết chết cả y lẫn cả Esméralda, gây nên bao nỗi đau và niềm uất hận Con người như y đáng lẽ không nên yêu ai thì hơn, bởi khi yêu rồi mà không... cửa kính chỉ hòng thoát ra ngoài vào thế giới tự do Song cuối cùng, kết thúc của câu chuyện, của cuộc đời nhân vật Esméralda đã cho thấy: con người vẫn chưa chiến thắng được định mệnh Nhưng chắc chắn một điều rằng: con người sẽ biết tự làm chủ mình hơn, mỗi ngày một đầy đủ hơn, bằng kinh nghiệm tích lũy qua bao thời đại, lấy khoa học để đẩy lùi mê tín Những giá trị nhân văn mà hình tượng nhân vật Esméralda . nhân vật nào trong tác phẩm văn học đều trở thành hình tượng nhân vật văn học. Để trở thành hình tượng văn học điều kiện tiên quyết là phải có tính điển hình. Trong văn học, hình tượng nhân vật. biểu, đặc trưng trong văn học. Nhắc đến nền văn học của Pháp vào thế kỷ XIX, chúng ta không thể nào không nhắc đến Vích-to Huy-gô- một cây đại thụ, một nhà văn lớn của nước Pháp. Được mệnh danh. !" mình . Mỗi nhà văn khi cầm bút phải không ngừng sáng tạo tìm tòi để xây dựng hình tượng nhân vật tiêu biểu đặc sắc . Không phải tác phẩm văn học nào cũng có hình tượng văn học. Không phải nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: học phần văn học nước ngoài, học phần văn học nước ngoài,

Từ khóa liên quan