0

công tác xã hội với trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam tại làng trẻ hữu nghị - hà nội

21 1,121 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 21:06

Đề tài: Công tác xã hội với trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam tại làng trẻ Hữu Nghị - Hà Nội A.LÝ LUẬN CHUNG I. Lý do chọn đề tài “Chất độc màu da cam” – cụm từ mang tính hoá học đơn thuần này đã và đang gây đau khổ cho biết bao thế hệ người Việt Nam. Mặc dù cuộc chiến tranh tàn khốc mà Mỹ đã ggây ra ở Việt Nam đã chấm dứt cách đây hơn 30 năm nhưng nỗi đau dai dẳng mà chất diệt cỏ đựng trong những thùng chứa được đánh dấu bằng những băng sơn màu da cam gây nên vẫn từng ngày từng giờ huỷ hoại cuộc sống của nhiều người Việt Nam. Trong những con người đó có cả những thế hệ con, cháu của những người đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ đất nước. Những mảnh đất, nguồn nước bị nhiễm chất độc điôxin vẫn từng ngày từng giờ ảnh hưởng tới sức khoẻ vsf môi truờng sống của nhân dân, đồng bào ta. Hậu quả của hơn 80 triệu lit hoá học (khoảng ½ là chất da cam ) chứa gần 400 kg điôxin – một chất cực kỳ nguy hiểm mà Mỹ đã dải xuống Việt Nam từ Qủang Bình tới mũi Cà Mau làm cho hơn 30 triệu ngươig Việt Nam “họ sống đó, nhưng cuộc sống của họ ví như đị ngục trần gian “ (theo thông tấn xã Việt Nam /Vì vỗi đau da cam ). Trong khi đó những người lính Mỹ đã từng tam gia chiến tranh ở Việt Nam đã đuợc hưởng các chế độ hết sức ưu đãi do ảnh hưởng bởi chất độc điôxin. Vậy mà những nạn nhân chất độc màu da cam vẫn đang từng ngày từng giờ sống trong nỗi đau đớn về thể xác, thiếu thốn về tinh thần lại không đuợc hưởng những gì mà bao người Mỹ khác được hưởng. Mặc dù Đảng và Nhà nước, các tổ chức lien quan ở Việt Nam hết sức quan tâm nhưng đời sống của người bị nhiễm chất độc màu da cam vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Trẻ em là mầm xanh của đất nước, là thế hệ tương lai của cả một dân tộc. Nhưng ở nước ta rất nhiều mầm xanh đã và đang thiéu những cơ hội phát triển. Trong đó có đối tượng trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam. Đây là nhóm đỗi tượng được nhà nước và nhân dân ta đặc biệt quan tâm bởi lẽ hơn ai hết các em đa phải gánh chịu nhiều tổn thương về cả vật chất lẫn tinh thần. Chúng tôi hi vọng trong bài công tác xã hội lần này chúng tôi sẽ có cơ hội hiểu hơn về tâm lý cũng như tình cảm của các em để ít nhiều có những đống góp trong việc giúp các em khơi dậy tiềm năng của mình II. Ý nghĩa của bài báo cáo Chúng tôi đã vận dụng những tri thức, tài liệu, lý thuyết công tác xã hội vào trong thực tiễn bài nghiên cứu của mình - Qua bài nghiên cứu chúng tôi cũng đã làm rõ hơn các khái niệm về trẻ em bị nhiễm chất độc da cam đioxin, trung tâm bảo trợ, phương pháp công tác xã hội nhóm . -Hệ thống lại một cách toàn diện bức tranh về trẻ em nhiễm chất độc da cam thông qua đó chúng ta có thể nhìn thấy được cuộc đời, số phận của những mảnh đời bất hạnh đó như thế nào II. Mục tiêu, đối tượng, khách thể, phạm vi báo cáo 1. Xác định mục tiêu báo cáo Vận dụng một số hình thức giúp đỡ, phương pháp tiếp cận thân chủ và nhận biết cách thức nào là phù hợp cho nhóm thân chủ của mình Xây dựng một số kỹ ăng chuyên môn nghiệp vụ về công tác xã hội để giải quyết vấn đề của thân chủ lien quan đến vị trí, địa vị, quyền lợi của thân chủ. Giúp nhóm đối tượng nhận thức được khả năng của chính mình nhằm tiến tới phát huy tiềm năng đó, phục hồi các chức năng xã hội bị suy giảm Mang lại cho nhóm đối tượng niềm tin, sự hỗ trợ về mặt vật chất lẫn tinh thần để nhóm đối tượng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tìm hiểu thông tin đầy đủ chính xác về tinh hình trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam tại làng trẻ Hữu Nghị như về số lượng, tuổi, giới tính, quê quán. 2. Đối tượng ,khách thể, phạm vi báo cáo Đối tượng báo cáo: Công tác xã hội hỗ trợ trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam Khách thể: trẻ em bị nhiễm chất độc màu da tại làng trẻ Hữu Nghị Phạm vi nghiên cứu: trẻ em trong làng Hữu Nghị. Trong độ tuổi 6 -15 tuổi III. Các khái niệm liên quan Phương pháp công tác xã hội nhóm là sự vận dụng kĩ năng mang tính chuyên nghiệp để can thiệp, hỗ trợ những nhóm xã hội yếu thế nhằm thay đổi nhận thức, hành vi, tăng cường năng lực giải quyết các vấn đề xã hội của các thành viên trong nhóm _ Chất độc da cam là chất ở dạng lỏng có chứa đioxin, sánh như dầu, màu da cam, không tan trong nước, dễ xâm nhập qua lá và làm rối loạn hệ điều tiết sinh trưởng của cây, nguy hiểm đối với người. (Theo từ điển Tiếng Việt) Trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam là những trẻ dưới 16 tuổi bị ảnh hưởng bởi chất độc đioxin từ những thế hệ trước đã từng tham gia chiến tranh và bị nhiễm chất độc màu da cam, các em phải chịu nhiều di chứng về mặt vật chất hoặc trí tuệ và đựơc hưởng một số trợ cấp của nhà nước cho trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam Trung tâm bảo trợ là nơi tập trung những hoạt động đỡ đầu và giúp đỡ cho các tổ chức hoặc cá nhân có khó khăn IV. Các lý thuyết áp dụng Lý thuyết hệ thống của I FON BERTALARFFY Lí thuyết của ông là lí thuyết sinh học và ông cho rằng “ Mọi tổ chức hữu cơ đều là những hệ thống được tạo nên từ các tiểu hệ thống và ngược lại cũng là một phần của hệ thống lớn hơn. Do đó con người là một bộ phận của xã hội + Theo lý thuyết này thì con người tồn tại trong xã hội với vai trò là thành viên của nhiều hệ thống khác nhau: - Hệ thống phi chính thức: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… - Hệ thống chính thức: tổ chức đoàn, đội, các hội… -Nhóm hệ thống xã hội: bệnh viện, trường học… + Con người đó chịu sự tác động nhất định của các hệ thống( tích cực hoặc tiêu cực). Vì vậy khi xem xét vấn đề của cá nhân, nhóm cần phải xem xét các mối quan hệ, tác động qua lại của các hệ thống đối với cá nhân hoặc nhóm đó để chúng ta có thể khai thác những tác động tích cực của hệ thống đối với cá nhân, nhóm. Đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực từ hệ các thống này đến cá nhân, nhóm. + Vận dụng vào thực hành công tác xã hội: - Nhằm tạo dựng mối liên hệ mới giữa cá nhân, nhóm với các hệ thống hỗ trợ. - Giúp họ điều chỉnh các hành vi, thực hiện các tương tác mới ở trung tâm và với hệ thống, nguồn lực khác ( gia đình người thân, và các tổ chức đoàn thể trong và ngoài trung tâm) - Góp phần điều chỉnh hoặc phát triển các hệ thống các chính sách xã hội , an sinh xã hội sao cho phù hợp và giúp các thân chủ tiếp cận và nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ các chế độ chính sách đó. + Khi thực hành CTXH thì nhân viên CTXH không thể không chú ý đến sự ảnh hưởng qua lại đó. Việc tạo dựng và phát huy những tiềm năng, sức mạnh của hệ thống sẽ tạo nên những lợi thế trong thực hành công tác xã hội. Mô hình lý thuyết “ Tâm động học” của Freud Tâm động học là những lý thuyết ẩn dấu sau luận điểm đánh giá được hành vi xuất phát từ các động thái và những tương tác trong ý thức của con người. Mô hình lý thuyết “ Tâm động học” được xây dựng trên cơ sở học thuyết của Freud và môn đệ của ông. Lý thuyết này được gọi là “tâm lý động học” bởi lý thuyết này nhấn mạnh vào cách tư duy kích thích hành vi và cả tư duy lẫn hành vi đều bị ảnh hưởng bởi môi trường xã hội của con người. Nội dung của mô hình lý thuyết này là tập trung nghiên cứu những hành vi, hành động của con người thông qua việc phân tích tâm lý, diễn trình tâm lý bên trong, những nhân tố xã hội bên ngoài và xem xét chúng có ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào? Hướng đến việc giải quyết những vấn đề xuất hiện từ sự “mất cân bằng giữa những cá nhân,nhóm và môi trường sống của họ B. PHẦN NỘI DUNG I. Khái quát chung tình hình trẻ bị nhiễm chất độc da cam trong cả nước 1. Tình hình trẻ bị nhiêm chất độc màu da cam Chiến tranh đã lùi xa nhưng những gì mà hậu quả chiến tranh để lại vô cùng lớn lao và nặng nề. Làm sao kể hết biết bao xương máu cha ông ta đã đổ xuống trên mảnh đất que hương vì độc lập, tự do của nước nhà. Và rồi đã có bao mất mát đau thương như vết thương long không lành miệng, để cho đến tận hôm nay nó vẫn còn âm ỉ sục sôi. Họ là nhữn người thương bệnh binh đã hi sinh tuổi xuân của mình vì lý tưởng cách mạng. Để rồi ngày hôm nay nạn nhân của cuộc chiến tranh ấy là những đứa trẻ chính là con của những anh hung quả cảm, đã hiến dâng cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng. Hiện nay nước ta có khoảng 4,8 triêu người bị nhiễm chất độc màu da cam. Trong đó có hơn 3 triệu người trực tiếp ảnh hưởng và có khoảng hơn 1 triệu trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam. Những đứa trẻ có đôi chân không bình thường, đôi tay không lành lặn…mang trên mình bao đớn đau, dị tật luôn mặc cảm về bản thân mình 3. Hoàn cảnh và tâm lý chung của trể bị nhiễm chất độc màu da cam Tuổi thơ của các em những nạn nhân chất độc màu da cam( bị di chứng từ cha mẹ hoặc ông bà) hầu hết là những năm tháng sống trong đau khổ, luôn mặc cảm tự ti về bản thân. Chưa hết hoàn cảnh những gia đình có con, cháu bị nhiễm chất độc màu da cam thường rất khó khăn vì điều kiện kinh tế hạn hẹp ( họ thường là những gia đình cựu chiến binh) trong tay không có đồng vốn cần thiết và không đủ thời gian để lao động kiếm sống. Những đứa trẻ bị nhiễm chất độc da cam thường trở thành gánh nặng cho gia đình. Đa số trường em trẻ em nhiễm chất độc da cam khi sinh ra đã bị dị dạng về ngoại hình, nếu không dị dạng về ngoại hình thì trẻ có thể bị thiểu năng trí tuệ (trí tuệ kếm phát triển hơn những đứa trẻ bình thường). Có gia đình ở thế hệ thứ hai không có biểu hiện bị nhiễm chất độc da cam nhưng đến đời thứ ba thì chất độc da cam lại xuất hiện. Và điều đó trở thành nỗi bất hạnh, mất mát,và đau thương của những gia đình và của xã hội. Những em bị nhiễm chất độc màu da cam bị dị tật về ngoại hình nhưng tinh thần hoàn toàn bình thường thì thường có tâm trạng buồn chán, bi quan, thiếu hứng thú trong các hoạt động vì các em luôn mặc cảm với các tật nguyền, xấu hổ trước tập thể đồng người, sợ bạn bè chê cười nên việc hoà nhập cộng đồng với các em rất khó khăn. Một số em còn cảm thấy bất hạnh về cuộc đời, về những gì người khác có thể làm được mà bản thân các em lại không làm được điều đó. Biểu hiên tâm lý lo lắng cho số phận, định hướng trong tương lai cũng thường gặp ở các em. Những em bị thiểu năng về tinh thần trí tuệ thì hầu như không có cảm xúc gì, các em hoàn toàn không có nhận biết về cuộc sống. 4. Các chính sách an sinh hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Để chia sẻ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, Việt Nam đã thành lập Ủy ban 10-80 để điều tra về những hậu quả của chiến tranh hóa học và lập Ban Chỉ đạo 33 để khắc phục hậu quả của cuộc chiến tranh. Nhà nước ta đã ban hành một số chính sách trợ cấp ưu đãi cho các nạn nhân chất độc da cam là bộ đội, TNXP từ chiến trường trở về và con đẻ của họ; có chính sách trợ cấp xã hội cho các nạn nhân là dân thường bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh tùy thuộc mức độ nhiễm và sức khỏe còn lại của họ nhằm giảm bớt phần nào sự vất vả trong cuộc sống hằng ngày của họ Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng được thành lập với mục đích huy động sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dành cho các nạn nhân chất độc da cam. Ðến nay đã có hơn 425 nghìn nạn nhân chất độc da cam được cải thiện đời sống, sức khỏe, vật chất và tinh thần. Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam cũng được thành lập, có chức năng bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân chất độc da cam và là đại diện pháp lý cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Một trong những việc làm đầu tiên của Hội là lập đề án "Giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam trong cuộc sống". Ðồng thời, tổ chức thu thập hồ sơ chứng cứ, tiến hành khởi kiện dân sự các công ty Mỹ sản xuất chất độc da cam để quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Những năm qua, được sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, các ngành và các tổ chức xã hội, sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân trong cả nước và rất nhiều bạn bè quốc tế về tinh thân, vật chất, những nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam cũng đang từng ngày, từng giờ, nỗ lực vươn lên, vượt qua nỗi đau để tiếp tục cuộc sống và đấu tranh vì công lý trong vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ. Chính sự nỗ lực này mà các nạn nhân da cam Việt Nam đã và đang nhận được rất nhiều sự đồng cảm, động viên, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân và những người có lương tri trên toàn thế giới. 5. Thái độ của cộng đồng đối với trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam Mặc dù được rất nhiều sự quan tâm của nhà nước cũng như là các tổ chức xã hội nhưng trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam vẫn rất thiệt thòi. Ngay trong môi trường xã hội thong thường các em đã chịu sự ghẻ lạnh thờ ơ của một số bộ phận xã hội. Chúng ta đã chấp nhận và chứng minh được rằng các em chịu hậu quả của chiến tranh đó cũng là một phần gián tiếp cống hiến cho độc lập tự do của đất nước nhưng cồng đồng không đối xử với các em như vậy, như những gì các em phải gánh chịu. Những người mẹ sinh con ra mà chưa một lần nhìn thấy mặt con, chưa một lần nghe tiếng con gọi mẹ, chưa một lần gọi tiếng cha ơi! Luôn là nỗi đau khôn cùng cho những đứa trẻ vô tội đó ! Cồng đồng xã hội cần quan tâm hơn nữa tới các em đặc biệt là phát triển kinh tế gia đình các em để hỗ trợ một cách tốt nhất cho các em. II . Giới thiệu chung về làng trẻ Hữu Nghị -Xuân Canh –Hoài Đức –Hà Nội 1. Sơ lược lịch sử hình thành của làng Hữu Nghị Để chia sẻ một phần mất mát thiệt thòi, giảm gánh nặng cho gia đình có con em bị nhiễm chất độc màu da cam, đồng thời được sự phối hợp của uỷ ban dự án làng Hữu Nghị Việt Nam ở Mỹ và tổ chức quỹ trẻ em Việt Nam ngày 18/3/1998 làng Hữu Nghị xã Vân Canh huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội được thành lập. Sự ra đời của làng Hữu Nghị là một trong những dự án nhằm khắp phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ. giúp đỡ, nuôi dưỡng giáo dục phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật, đặc biệt trong đó là trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam. Làng còn được coi như là biểu tượng của tình hữu nghị và sự hòa giải giữa nhân dân Mỹ và nhân dân Việt Nam. Với nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa trị, dạy chữ, dạy nghề, phục hồi chức năng có thời hạn, tạo điều kiện hoà nhập cộng đồng cho một số con cựu chiến binh bị bệnh khuyết tật do hậu quả của bố mẹ bị nhiễm chất độc màu da cam/ dioxin. Trong làng hiện có 120 em và các cựu chiến binh đang được nuôi dưỡng và phục hồi chức năng tại làng. Các em tại đây được giúp đỡ một các khá toàn diện cả về mặt vật chất lẫn tinh thần với mong muốn và hi vọng các em sớm bình phục hơn để có thể giảm bớt mặc cảm tự ti hoà nhập với cộng đồng. 2. Cơ sở vật chất của làng phục vụ cho hoạt động công tác xã hội Làng Hữu Nghị có tổng diện tích là 2,7 ha gồm: + 01 : Nhà điều hành + 01 : Trung tâm y tế + 01 : Biệt thự + 01 : Nhà khách + 01 : Trạm xá + 01 : Nhà ăn cho cán bộ công nhân viên và nhà nghỉ trưa ( G2 ) + 02 : Nhà ở cựu chiến binh (G6, G7 ) + 06 : Nhà ở các cháu ( từ T1 đến T6 ) + 01 : Nhà ăn cựu chiến binh + 01 : Thư viện + 01 : Khu lớp học và trung tâm dạy nghề Ngoài ra trong khuôn viên của làng còn có một sân vui chơi cho trẻ em và sân chơi thể dục thể thao, một vườn rau sạch …Các trang thiết bị tương đối đầy đủ đảm bảo cho hoạt động của làng. Đội ngũ cán bộ gồm 62 người trong đó trình độ đào tạo Đại học, Cao đẳng chiếm 45% ; trung cấp chiếm 30% ; lao động phổ thong là 25%. Làm việc ở các bộ phận: + Ban giám đốc + Trung tâm y tế + Trung tâm giáo dục – hướng nghiệp + Phòng tài chính + Phòng hành chính + Quản trị + Phòng hậu cần + Tổ cựu chiến binh + Tổ bảo mẫu 1 + Tổ bảo mẫu 2 Nguồn kinh pơhí hoạt động của làng từ ngân sách nhà nước chime 50%. Nguồn kinh phí tài trợ từ các nước thành viên của ủy ban quốc tế làng Hữu Nghị chiếm 50% (Đức, Anh, Pháp, Nhật, Mỹ, Canada). Ngoài ra làng [...]... Bên cạnh đó các trang thiết bị, kỹ thuật máy móc chưa thực sự trở thành quy mô hiện đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cũng như học tập của trẻ khuyêt tật do nhiễm chất độc màu da cam Nhận thức về việc phục hồi chức năng cho trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam của gia đình và xã hôịi còn hạn chế Chưa kể tới việc nhiều gia đình có trẻ khuyêt tật do bị nhiễm chất dộc màu da cam còn gặp nhiều khó khăn không... của làng đều dựa một phần vào nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước, và từ các nước thành viên của uỷ ban Hữu Nghị quốc tế Về phía gia đình các em đa số đều có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện chính sách, vì thế mà nguồn kinh phí để xây dựng và hoạt động trong quá trình phát triển của làng còn nhiều vấn đề bất cập, khó khăn III Công tác xã hội nhóm với trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam tại làng trẻ Hữu Nghị. .. chính sách công tác xã hội tại làng Làng Hữu Nghị là nơi nuôi dưỡng chăm sóc đón nhận những trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam Hằng năm thông qua Hội Cựu Chiến Binh ở các tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra, làng tiến hành xuống từng tỉnh để đón các cháu về nuôi, mỗi năm làng nhận nuôi khoảng 120 trẻ em là con, em của cựu chiến binh Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam Những trẻ em được nhận vào nuôi tuổi từ 6 đến... gì trẻ em nhiễm chất độc da cam phải chịu đựng Chúng tôi, những sinh viên làm công tác xã hội hy vọng rằng có thể đóng góp một phần nhỏ bé công sức của mình cùng vòng tay xã hội nhằm giúp đỡ những con người bất hạnh đó Do thời gian làm báo cáo không nhiều chỉ trong vòng 3 tuần nên kết quả mang lại chưa nhiều nhưng chúng tôi đã có những kế hoạch để thực hành công tác xã hội với nhóm, tiếp tục hoàn thành... của nhà nước Nhìn chung cơ sở vật chất của làng Hữu Nghị - Hoài Đức Hà Nội khá đầy đủ nhưng để tạo những điều tốt nhất cho các em ở làng phát triển toàn diện thì ban ngành, cơ quan cấp trên cần quan tâm nhiều hơn nữa giúp đỡ nhiều hơn nữa về mặt vật chất cũng như tinh thần Như vậy mới đảm bảo và tạo điều kiện đầy đủ hơn nữa đẻ làng không ngừng phát triển 3 Các chính sách công tác xã hội tại làng Làng. .. động công tác xã hội tại làng Thuận lợi Làng Hữu Nghị có rất nhiều thuận lợi trong quá trình xây dựng và phát triển để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình Từ những năm đầu thành lập đến nay làng Hữu Nghị luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành đặc biệt là các tổ chức ủng hộ nước ngoài Với truyêng thong “ lá lành đùm lá rách”, “ thương người như thể thương thân” hằng năm làng. .. Đảng và Nhà nước đến thăm, ân cần động viên và chia sẻ các em có hoàn cảnh đặc biệt Với những tấm lòng cao cả, làng Hữu Nghị là nơi thường xuyên được đón nhận sự đóng góp hảo tâm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cac nhân từ thiện Đây là việc làm có ý nghĩa to lớn thiết thực mang tính nhân văn sâu sắc của những “tấm lòng vàng” dành cho trẻ khuyết tật, đặc biệt là trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam Điều... cbhính phủ cì vậy làng Hữu Nghị đã gặp phải không ít khó khăn trong quá trình xây dựng, hoạt động và phát triển.Trước hết có thể nói thời gian làng Hữu Nghị thành lập cho đến nay không hẳn goị là một quá trình lâu dài, trong khi cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế đất nước về mọi mặt Làng Hữu Nghị đang còn gặp không ít khó khăn trong việc mở rộng quy mô phát triển cả về chất lượng và số... sữa,… bữa trưa và chiều các em ăn cơm tại nhà ăn của làng + Làng có các lớp dạy văn hoá từ lớp 1 đến lớp 4 cho trẻ, những trẻ học từ lớp 5 trở lên được làng gửi đi học bên ngoài và có chính sách đưa đón đi học + Nếu các trẻ bị ốm đau nặng thì được đi khám chữa tại các bệnh viện quân đội mà không phải chi trả viện phí và các dịc vụ khác + Tại đây các em còn học nghề với 4 nghề là : làm hoa, may, thêu... cách có tổ chức và khoa học nhất Chính vì vậy trong hơn 10 năm qua làng đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, duy trì bọ máy lãnh đạo và quá trình hoạt động vững chắc Khó khăn Do quá trình hình thành xây dựng và phát triển đi lên từ điểm phát thấp, khi mà nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, mà các đối tượng trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam hầu hêt đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Cơ sở ban đàu chủ . Đề tài: Công tác xã hội với trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam tại làng trẻ Hữu Nghị - Hà Nội A.LÝ LUẬN CHUNG I. Lý do chọn đề tài Chất độc màu da cam – cụm từ mang tính hoá. hội hỗ trợ trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam Khách thể: trẻ em bị nhiễm chất độc màu da tại làng trẻ Hữu Nghị Phạm vi nghiên cứu: trẻ em trong làng Hữu Nghị. Trong độ tuổi 6 -1 5 tuổi III động trong quá trình phát triển của làng còn nhiều vấn đề bất cập, khó khăn. III. Công tác xã hội nhóm với trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam tại làng trẻ Hữu Nghị 1. Lý do chọn nhóm Sau quá
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác xã hội với trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam tại làng trẻ hữu nghị - hà nội, công tác xã hội với trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam tại làng trẻ hữu nghị - hà nội,