0

đtm dự án đầu tư khai thác mỏ than đông nam chũ - xã nam dương - huyện lục ngạn - bắc giang

71 450 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 17:32

MỞ ĐẦU 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Than là một trong những nguyên liệu cần thiết phục phụ cho nhu cầu sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc biệt là các ngành như chế biến thép, sản xuất xi măng, nhiệt điện, sản xuất vật liệu xây dựng ngoài ra than còn là nguồn chất đốt quan trọng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của con người. Do đó than đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống ngày một tăng ở cả trong nước và quốc tế. Khu vực mỏ than Đông Nam Chũ xã Nam Dương, huyện Lục ngạn đã được điều tra, thăm dò. Theo đánh giá ban đầu đây là điểm than có chất lượng trung bình, trữ lượng nhỏ song rất cần thiết cho nhu cầu phát triển công nghiệp, là nguồn nguyên liệu quan trong để phục vụ sản xuất tiểu thủ công nghiệp và phục vụ sinh hoạt của người dân ở khu vực nông thôn. Trong những năm gần đây tình trạng khai thác than trái phép tại khu vực mỏ than Đông Nam Chũ, xã Nam Dương – huyện Lục Ngạn đang diễn ra phức tạp, làm mất trật tự trị an, làm thất thoát lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản. Mặc dù chính quyền địa phương đã áp dụng các biện pháp để ngăn chặn, nhưng hiện tượng khai thác than trái phép tại khu vực vẫn xảy ra. Để đưa việc khai thác than trong vùng tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn của nhà nước, nhằm khai thác than ngày càng có hiệu quả, tránh lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản và phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương. Công ty TNHH Hoàng Trung đã nghiên cứu tài liệu, thu thập các thông tin về khu mỏ than Đông Nam Chũ do liên đoàn địa chất 207 liên đoàn bản đồ địa chất miền Bắc thực hiện, xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác than tại khu vực mỏ than Đông Nam Chũ thuộc xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang trình hội đồng thẩm định, các ban ngành hữu quan, UBND tỉnh Bắc Giang xin phê duyệt và cấp phép khai thác. 2. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐTM 2.1 Căn cứ pháp lý 1. Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005. 2. Nghị định 80/2006/NĐ-CP, ngày 9/8/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 3. Nghị định 21/2008/NĐ-CP, ngày 28 tháng 02 năm 2008của thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 4.Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT, ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cam kết bảo vệ môi trường. 5. Các Tiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam (TCVN) về môi trường hiện hành. 6. Luật khoáng sản, ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản ngày 16/4/2005. 7. Nghị định số 160/2005/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 8.Thông tư liên tịch số 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT, ngày 22/10/1999 của liên Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp, Bộ KHCN&MT hướng dẫn ký quĩ để phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản. 9. Quyết định số 50/2007/QĐ – UBND ngày 11 tháng 5 năm 2007 về việc ban hành quy định về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư và các sở sản xuất, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 10. Công văn Số 797/UBND-TNMT ngày 31 tháng 3 năm 2008 về việc khai thác khoáng sản than tại mỏ Đông Nam Chũ, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn. 11. Quyết định số 35/2006/QĐ-BC, ngày 13/10/2006 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy phạm khai thác than hầm lò và diệp thạch 18-TCN-5-2006 II.2 Tiêu chuẩn Việt Nam 1. Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam ban hành theo Quyết định số 22/2006/QĐ - BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ TN & MT và các tiêu chuẩn Việt Nam khác có liên quan. 2. Các tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ- BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Ytế ( Bao gồm 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động) và các tiêu chuẩn môi trường lao động khác có liên quan. II.3 Các tài liệu kỹ thuật 1. Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác than tại khu vực Đông Nam Chũ, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 2. Tng hp cỏc s liu v tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t - xó hi ti a bn d kin thc hin d ỏn trong nhng nm gn õy. 3. Cỏc s liu v hin trng mụi trng trờn a bn d kin trin khai d ỏn do Trm Quan trc phõn tớch mụi trng tnh Bc Ninh thc hin thỏng 9/2007. III. T CHC THC HIN Ch u t d ỏn ó phi hp vi Trung tõm quan Trc ti nguyờn mụi trng - S Ti nguyờn v Mụi trng Bc Ninh v Trm quan trc Mụi Trng Bc Giang tin hnh cỏc bc cn thit lp Bỏo cỏo TM. - C quan t vn: Trung tõm Quan trc ti nguyờn mụi trng - S Ti nguyờn v mụi trng Bc Ninh. - Giỏm c: Nguyn i ng. - a ch liờn h: S 11 ng Hai B Trng - Phng Sui Hoa - Thnh Ph Bc Ninh - Tnh Bc Ninh. in thoi/Fax: 0241.874.125/811.257 Trỡnh t thc hin cỏc bc nh sau: 1. Nghiên cứu kỹ Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác than tại m than ụng Nam Ch, xó Nam Dng, huyn Lc Ngn - tỉnh Bắc Giang. 2. Tổ chức thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Nam Dng - huyện Lục Ngn - tỉnh Bắc Giang. 3. Tổ chức điều tra hiện trạng môi trờng khu xây dựng dự án, hiện trạng môi trờng các khu vực lân cận, chú ý khả năng gây ô nhiễm đến môi trờng 4. Tổ chức điều tra hiện trạng môi trờng đa dạng sinh học các tác động của dự án môi trờng ảnh hởng đến môi trờng sinh học. 5. Tổ chức điều tra, lấy mẫu phân tích đánh giá, chất lợng môi trờng trờng không khí, và môi trờng nớc trong khu vực thực hiện dự án sẽ tiến hành và các vùng lân cận. 6. Trên cơ sở các số liệu điều tra, phân tích hiện trạng môi trờng, tổng hợp số liệu lập báo cáo đánh giá tác động môi trờng của dự án. 7. T chc iu tra, nghiờn cu tỡnh hỡnh hot ng khai thỏc than m than ụng Nam Ch trong thi gian qua. Bng 1: Danh sỏch thit b ly mu, o c, phõn tớch Stt Tờn thit b Nc SX Cỏc thit b o c v ly mu phõn tớch cht lng mụi trng khụng khớ 1 Thit b ly mu khớ AS-3 Vit Nam TI LIU C CUNG CP TI DIN N MễI TRNG XANH WWW.MTX.VN TI LIU CH MANG TNH CHT THAM KHO 2 Máy đo tốc độ gió Anh 3 Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Mỹ Các thiết bị đo bụi và tiếng ồn 4 Thiết bị đo tiếng ồn tích phân Mỹ 5 Thiết bị lấy mẫu bụi tổng số SL-15P Nhật Các thiết bị lấy mẫu và phân tích nước, đất 6 Thiết bị lấy mẫu nước cầm tay Mỹ 7 Tủ sấy Mỹ 8 Máy phân tích cực phổ Việt Nam 9 Tủ ổn nhiệt BOD Mỹ 10 Máy so màu DR 5000 Mỹ Bảng 2. Danh sách cán bộ thực hiện lập Báo cáo ĐTM TT Họ và tên Chức vị, cơ quan, chuyên môn 1 Dương Thị Chung Trưởng phòng TV- KTMT 2 Nguyễn Thị Diễm Hương Trưởng phòng quan trắc 3 Trần Thanh Nam Cán bộ 4 Phùng Thế Tân Cán bộ 5 Đặng Trường Giang Cán bộ 6 Ngô Quang Trường Cán bộ Trạm Quan trắc môi trường Bắc Giang 7 Nguyễn Thị Huyền Cán bộ Trạm Quan trắc môi trường Bắc Giang 8 Nguyễn Văn Cường Cán bộ Trạm Quan trắc môi trường Bắc Giang CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. TÊN DỰ ÁN Dự án đầu tư khai thác mỏ than Đông Nam Chũ 1.2. CHỦ DỰ ÁN + Công ty TNHH Hoàng Trung + Người đứng đầu chủ dự án: Nguyễn Xuân Trung + Chức vụ: Giám đốc Công ty TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO + Địa chỉ: Thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, Huyện Đông triều, tỉnh Quảng Ninh + Điện thoại /Fax: 033.679288 1.3. VỊ TRÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN Mỏ than Đông Nam Chũ thuộc xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH Hoàng Trung. Mỏ than Đông Nam Chũ có diện tích 42 ha với toạ độ các điểm góc giới hạn như sau: Điểm góc Toạ độ Việt Nam - 2000 X(m) Y(m) 1 2360490 663170 2 2361260 663370 3 2361224 663610 4 2360767 663506 5 2360113 664052 6 2359910 663810 7 2360500 663350 Mỏ khu Đông Nam Chũ đã được liên đoàn địa chất 207, Đoàn địa chất Miền Bắc tìm kiếm đánh giá và xác định có 5 vỉa thanV1, V2, V3, V4, V5 Hiện trạng khu mỏ là đồi núi, có địa hình cao nhất khoảng + 438m và thấp nhất là +50m. Khu vực mỏ là đất lâm nghiệp hiện có rừng trồng, rừng tái sinh với các loại cây tự nhiên có độ che phủ không lớn và mật độ cây tương đối thưa thớt. Trong khu vực mỏ không có hộ dân nào sinh sống, cách khu tập trung dân cư khoảng 02 km theo đường chim bay. Đường vận chuyển than sau khi khai thác chủ yếu là đường của sư đoàn 365 cũ đi qua đường Chũ Tân Mộc nối với Quốc lộ 31. 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 1.4.1. Công suất thiết kế và tuổi thọ của mỏ * Công suất khai thác: Căn cứ vào điều kiện địa chất và khả năng đáp ứng về thiết bị, nhân lực và nhu cầu tiêu thụ, công suất khai thác hầm lò là 20.000 tấn/năm. * Tuổi thọ của mỏ: Tuổi thọ mỏ là thời gian khai thác hết trữ lượng công nghiệp cộng với thời gian xây dựng cơ bản và thời gian khấu vét cuối cùng. Với trữ lượng đã xác định và công suất khai thác là 20.000 tấn /năm, thời gian được UBND Bắc Giang chấp thuận cho công ty TNHH Hoàng Trung là 5 năm. Khi có phương án xin gia hạn và tăng sản lượng, đồng nghĩa với việc rút ngắn tuổi thọ của mỏ và thay đổi công TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO nghệ khai thác, Công ty TNHH Hoàng Trung sẽ bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường để có các biện pháp bảo vệ môi trường hữu hiệu. 1.4.2 Công nghệ và thiết bị khai thác than Căn cứ vào địa hình, cấu trúc vỉa than, điều kiện mỏ, dự án áp dụng công nghệ khai thác hầm lò. Khai thác than được áp dụng theo công nghệ hầm lò. Theo tính chất của vỉa than và đặc điểm của khu Mỏ than Đông Nam Chũ phần lớn các vỉa than nằm sâu dưới lớp đất mặt nên việc khai thác bằng công nghệ hầm lò sẽ cho hiệu quả kinh tế hơn so với công nghệ khai thác lộ thiên do giảm được chi phí để bóc lớp đất bề mặt. Trên cơ sở tài liệu hiện trạng địa chất - khai thác khu mỏ, điều kiện kỹ thuật, khả năng áp dụng công nghệ và trình độ tay nghề của công nhân dự án, dự kiến công nghệ khai thác như sau: * Hệ thống khai thác cột dài theo phương chống lò bằng gỗ, áp dụng cho vỉa có chiều dày < 3,5m, góc dốc α < 40 0 . Khấu than trong lò chợ bằng phương pháp khoan nổ mìn, điều khiển áp lực mỏ bằng phương pháp phá hoả toàn phần. * Hệ thống khai thác cột dài theo phương chống giữ lò chợ bằng gỗ, áp dụng cho vỉa có chiều dày từ 3-5m, góc dốc đến 45 0 . Khấu than lò chợ bằng phương pháp nổ mìn, điều khiển vách đá bằng phương pháp phá hoả toàn phần. Hình 1.1: Sơ đồ công nghệ khai thác, chế biến than (kèm dòng thải) MỎ THAN Đào lò khai thông Đ ất đ á th ải đ ào lò, b ụi, Khoan nổ mìn San gạt mặt bằng sân công nghiệp và xây dựng nhà xưởng Lắp Đặt thiết Bị MB TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 1.4.3 Chọn mặt bằng và thứ tự đào lò a. Khai thông chuẩn bị khai trường * Khai thông tầng lò bằng - Vị trí cửa lò: Chọn vị trí cửa lò bằng +160 ở phía Đông Bắc mỏ - Chiều sâu khai thác: Chiều sâu tầng khai thác lựa chọn phù hợp, với chiều dài lò chợ từ 100÷160m, trữ lượng huy động của tầng đảm bảo khai thác ổn định 10÷12 năm. - Giải pháp khai thông: Căn cứ tài liệu địa chất mỏ, chia khai trường ra làm 1 khu khai thác: vỉa V2 Khai trường khai thông lò bằng các mức +160 và +200 Lò xuyên vỉa vận tải mức +150 khu 2 đào từ mặt bằng +160 dài 454m khai thông cho vỉa 2;4. Xuyên vỉa mức +160 dùng vận tải than lò chợ 4-6 và 4-4 trong TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO giai đoạn công suất thiết ké và các lò chợ duy trì sản xuất tầng lò bằng +160 +120. Đường lò này sẽ được duy trì làm lò thông gió khi khai thác tầng lò giếng. Lò xuyên vỉa +200 đào từ mặt bằng +200 vào khai thông trước hết chỉ vỉa 5, lò chiều dài 198m. Đây là lò vận tải than trong lò chợ. * Khai thông tầng lò giếng mức +160 ÷ ±0 Khai thông cho tầng lò giếng ±0 ÷ +160 bằng hai giếng nghiêng: Giếng chính băng tải +160 ÷ -25 dài 635m, góc dốc 16 0 , diện tích đào S d =16m 2 , khi chống S c =13,1m 2 chống bằng thép CBI27. Giếng phụ trục tải +160÷-5 dài 384m, góc dốc 23 0 , diện tích khi đào S d =13,1m 2 , khi chống S c =10,5m 2 chống bằng thép CBI22. Từ sân ga bên giếng mức +0 tiến hàn đào lò xuyên vỉa ±0 khai thông cho vỉa 2; 3 và 4. b. Đào lò chuẩn bị: - Các đường lò chuẩn bị đào trong than dùng tổ hợp thiết bị: Máy khoan điện cầm tay, xúc bốc bằng máy cào kết hợp với thủ công đổ lên goòng và đưa ra ngoài bằng xe goòng 3 tấn, tàu điện ắc quy. - Các đường lò chuẩn bị đào trong đá áp dụng tổ hợp thiết bị: Máy khoan khí ép, kết hợp búa chèn, máy nén khí di động, xúc bốc bằng máy xúc đa kết hợp thủ công đổ lên goòng và đưa ra ngoài. - Thông gió khi đào lò chuẩn bị trong than hoặc trong đá bằng quạt cục bộ CBM-6M hoặc loại tương đương với ống gió bằng thép hoặc nhựa tổng hợp. c. Khấu than chống lò: - Đối với lò chợ cơ giới hoá đồng bộ: Khấu than được thực hiện bằng com bai mã hiệu MLS 3 – 170, chống giữ trong lò chợ dùng dàn tự hành loại ZY 3300- 33/33. - Đối với lò chống giá thuỷ lực: Để khoan lỗ mìn trong lò chợ dùng máy khoan điện loại C∋P-19M của Nga hoặc ZM-12 của Trung Quốc. Nổ mìn bằng thuốc và kíp điện an toàn dùng cho các mỏ hầm lò. Máy nổ mìn là loại KBΠ 1/100 M của Nga hoặc MFD của Trung Quốc. Chống giữ trong lò chợ dùng giá thuỷ lực XDY-1T2/LY kể hợp cột thuỷ lực đơn DZ-22. - Đối với lò chợ chống gỗ: Thực hiện khấu than bằng khoan nổ mìn kết hợp với phá than bằng goòng, cuốc. Luồng khai thác được chống bằng gỗ dạng thìu lọc, luồng bảo vệ chống bằng các cũi lợn gỗ. - Nói chung công nghệ khai thác áp dụng chủ yếu ở khu mỏ than Đông nam Chũ là cơ giới hoá, chống lò bằng các loại cột chống đang được áp dụng rộng rãi TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO như cột thuỷ lực đơn, giá thuỷ lực di động. Bên cạnh đó ưu tiên áp dụng công nghệ khái thác cơ giới hoá đồng bộ (Khấu than bằng com bai, chống lò bằng dàn tự hành) cho các khu vực trữ lượng có điều kiện thuận lợi. d. Vận tải trong lò: * Vận tải phần lò bằng. - Vận tải than ở lò chợ bằng máng cào cho các vỉa thoải và bằng máng trượt cho các vỉa dốc. - Vận tải than ở các lò dọc vải phân tầng, lò song song bằng máng cào, băng tải. - Vận tải than ở các lò dọc vỉa và xuyên vỉa các mức +160, +200 bằng tàu điện ắc quy xe goòng, bằng tời. - Vận tải than ở các lò dọc vỉa và xuyên vỉa các mức +160 bằng tàu điện xe goòng. - Đất đá thải trong quá trình đào lò mức +160, +200 được xúc vào các goòng sau đó được tàu điện ắc quy kéo cùng đoàn goòng than ra ngoài mặt bằng cửa lò. - Đất đá thải trong quá trình đào lò ở mức ±160 được xúc vào các goòng cấp gỗ thủ công, sau đó thả xuống các lò chợ. Thiết bị vật tư phục vụ sản xuẩt ở lò vận tải chính được đưa đến nơi sử dụng bằng tàu điện ắc quy kết hợp với đẩy thủ công. - Vận tải người: Công nhân được đưa đến các mặt bằng các cửa lò bằng ô tô sau đó đến nơi làm việc. Riêng mức +160 người được tầu điện ắc quy kéo vào nơi làm việc. * Vận tải trong lò mức ±0 phần lò giếng: - Vận tải than ở lò chợ bằng máng cào cho các vỉa thoải và bằng máng trượt cho các vỉa dốc. - Vận tải than ở các lò dọc vỉa phân tầng, lò song song bằng máng cào hoặc băng tải. - Vận tải than ở các lò dọc vỉa xuyên vỉa các mức ±0 bằng tàu điện ắc quy khối lượng bám dính 14 tấn. - Vận tải than ở giếng chính lên mặt bằng mức +160 bằng hệ thống băng tải chiều rộng 800mm. - Vận tải đất đá thải trong quá trình đào lò ở mức ±0 được xúc vào các goòng 1 tấn cỡ đường 600mm, sau đó được tàu điện ắc quy kéo cùng đoàn goòng than về sân ga chân trục mức -0 và được hệ thống trục tải giếng phụ kéo lên mặt bằng mức +160. - Vận tải thiết bị và vật liệu: Gỗ chống lò được vận tải qua các lò thông gió, xếp dỡ thủ công, sau đó chuyển xuống các lò chợ. Thiết bị vật tư phục vụ sản xuất ở lò vận tải chính được hệ thống trục tải giếng phụ đưa xuống ga chân trục ±0 sau đó đưa lên nơi sử dụng bừng tàu điện ắc quy kết hợp với đẩy thủ công. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO - Vận tải người: Công nhân được đưa đến các cửa lò bằng ô tô sau đó đưa đến sân ga chân trục mức -0 bằng hệ thống trục tải giếng phụ. Từ sân ga chân trục người được tầu điện ắc quy kéo vào nơi làm việc. e. Thông gió lò: * Phương pháp thông gió: - Thông gió các lò chợ: Gió sạch theo rãnh gió +165 vào lò xuyên vỉa 2 mức +160. Chia làm 1 nhánh đi thông gió cho các lò chợ: + Lò chợ 3-4: Từ luồng gió chung, gió sạch vào cúp đá II mức +160 và lò dọc vỉa +160 lò chợ 3-4, ga tránh số 2 mức +160, phỗng rót than, lò song song máng cào, lên thông gió cho lò 3-4. Gió thải từ lò chợ 8-10 lò dọc vỉa +200 lò chợ 3-4 và lò xuyên vỉa mức +200, rồi thoát ra qua cửa lò bằng mức +200. + Lò chợ vỉa 2: Tương tự lò chợ trên, gió sạch vào cúp đá II mức +160 và lò dọc vỉa +160 V.2, lên lò dọc vỉa +200 lò chợ 2 bằng phương pháp thông gió thi công lò chợ 2, qua phỗng rót than, lò song song máng cào, lên thông gió cho ngoài cửa lò bằng mức +200. - Thông gió cho đào lò chuẩn bị: Thông gió cho các gương lò chuẩn bị được thực hiện bằng các quạt cục bộ và ống gió. Đối với các đường lò chuẩn bị có chiều dài >250m và phải tiến hành ghép quạt cục bộ làm việc nối tiếp để đảm bảo thông gió tốt cho gương lò. * Lưu lượng gió: - Lưu lượng gió cung cấp cho lò xác định theo 4 yếu tố sau: + Theo độ xuất khí metan. + Theo lượng thuốc nổ đồng thời lớn nhất. + Theo số người làm việc lớn nhất + Theo yếu tố bụi (tốc độ gió tối thiểu). - Lưu lượng gió cấp cho các lò chợ chọn theo độ xuất khí mêtan + Lò chợ chống cột gỗ: Q 1c =Q 1 =2.82m 3 /s + Lò chợ chống cột thuỷ lực đơn: Q 1c =Q 1 =5.4m 3 /s + Lò chợ chống giá thuỷ lực: Q 1c =Q 1 =5.6m 3 /s + Lò chợ khấu combai: Q 4 =13.15m 3 /s - Lưu lượng cung cấp cho đào lò chuẩn bị : + Trong than Q cb =90m 3 /s + Trong đá 120m 3 /ph=2.0m 3 /s Công tác khoan nổ mìn TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO [...]... bin than D ỏn u t xõy dng dõy chuyn sng tuyn cụng sut 20.000 tn /nm vi cỏc cụng on ch yu ca sng tuyn nh sau - Sng tỏch cc quỏ c +300mm bng sng song tnh a =300mm - Sng phõn loi than nguyờn khai 0-3 00mm thnh 3 cp ht: than cỏm 015mm, than cp ht 1 5-7 0mm v 7 0-3 00mm - Nht ỏ trong than cp 7 0-3 00mm sau ú nghin thnh than cỏm 0-1 5mm - Nghin than cp ht 15 -7 0mm, thnh than cỏm 0-1 5mm - Trn than cỏm sau sng vi than. .. Than khu m ụng Nam Ch ch yu l than thuc nhón hiu Antraxit - tro Ak = 2 0-4 0% - m Wk = 8-1 0 k - Cht bc V = 5-6 % - Lu hunh S0/0= 10/0 - Nhit lng chỏy Qch(Kcal/kg) t 4.00 0-6 .000 - Th trng (t/m3)=1,65 2.1.7 Cnh quan thiờn nhiờn, di tớch vn hoỏ - lch s Khu vc m ụng Nam Ch - xó Nam Dng - huyn Lc Ngn núi chung v khu vc khai thỏc than núi riờng l i nỳi cõy ci tha tht Nhỡn chung khu vc D ỏn khai thỏc khụng... mất trật tự trị an xã hội khu vực dự án 3.3.2 Các tác động tới môi trờng trong giai đoạn vận hành dự án 1 Tác động đến môi trờng không khí a Tác động của bụi Khi Dự án đầu t i vào khai thác khai thác than tại mỏ than ụng Nam Ch đi vào hoạt động sẽ làm phát sinh bụi, có trong luồng gió thải của mỏ thoát ra ngoài trời, do hoạt động của khâu sàng tuyển, phân cấp than và khâu xúc bốc than, do hoạt động... trình vận hành dự án thì những rủi ro có thể là: - Sập lở đất đá hoặc các đờng lò than - Bục nớc và lụt mỏ - Cháy mỏ - Cháy nổ khí Mêtan - Ngạt khí CO - Nổ mìn 3.2 Đối tợng qui mô bị tác động của dự án Các đối tợng bị tác động khi thực hiện dự án bao gồm: - Các đối tợng tự nhiên: Môi trờng không khí, môi trờng nớc, môi trờng đất, địa hình, cảnh quan, dòng chảy của sông suối, hệ sinh thái - Các đối tợng... khai thác than Mỏ ụng Nam Ch không gây ra những tác động về biến đổi khí hậu suy thoái môi trờng, biến đổi đa dạng sinh học, xong có tác động đáng kể đến kinh tế xã hội của xã Nam Dng TI LIU C CUNG CP TI DIN N MễI TRNG XANH WWW.MTX.VN 3.1.7.TI báo các rủi MANG TNH CHT THAM KHO ra Dự LIU CH ro về sự cố môi trờng do dự án gây Trong quá trình xây dựng của dự án, những rủi ro về sự cố môi trờng do dự án. .. TI DIN N MễI TRNG XANH WWW.MTX.VN TI LIU CH MANG TNH CHT THAM KHO - Nh KCS - Nh bo Dng ụ tụ - Nh thng Trc - Ging o trm Bm - Nh kho cha vt liu n cụng nghip - Nh bo v v kho dng c cu ho - B cha nc 3m3 + Mt bng mc +200 - Ca lũ mc 200 - H thng sõn ga goũng 600mm - Trm lt goũng than v ỏ 0,8 5- 1 tn - Nh pụ xe goũng - trm nỏp c quy v pụ tu in - Nh v sinh 1.4.9 Tng vn u t Tng vn u t ca d ỏn l 3.597.200.000(VN)... tham gia xây dựng các hạng mục công trình của dự án - Các tai nạn lao động có thể xảy ra khi thi công các hạng mục công trình: + Tai nạn do các phơng tiện giao thông trong quá trình hoạt động của dự án + Lún sụt ở đất trong quá trình hoạt động của dự án + Gây ra các bệnh nghề nghiệp cho lực lợng công nhân lao động của dự án và ngời dân vung lân cận của dự án - Có thể xảy ra các tệ nạn xã hội nh cờ... khu vc trin khai d ỏn ti m ụng Nam Ch -xó Nam Dng - huyn Lc Ngn c trỡnh by trong cỏc bng sau: Bng 2.1: Kt qu phõn tớch mụi trng khụng khớ Ngy ly mu: 2/11/2007 Ngy phõn tớch:03 06/11/2007 Kt qu TCVN 593 7-2 005 n TT Tờn ch tiờu 1 2 3 4 Nhit m Tc giú Ting n C % m/s dBA 5 Bi 6 KK1 KK2 KK3 àg/m3 17.4 52.5 1. 2-1 .4 4 9-5 0 92 17.8 53.1 1. 1-1 .2 6 7-6 9 109 19.2 63.1 0. 3-0 .8 6 8-7 4.1 161 75(TCVN 594 9-1 998) 300... trên đều đợc xử lý phù hợp b Nguồn gây sụt lún Do khai thác than ở mỏ ụng Nam ch bằng phơng pháp hầm lò, công nghệ điều khiển đá vách bằng phá hoả toàn phần, vì vậy ở giai đoạn khai thác từ mức +160 lên lộ vỉa sẽ có ảnh hởng nhất định đến khả năng sụt lún mặt đất Tuy nhiờn khi dự án mới đi vào hoạt động thì việc khai thác than s diễn ra từ +160 xuống 10 0-1 60m khả năng sụt lún mặt đất rất nhỏ hoặc hầu... tải hoạt động trên đờng và do đất đá thải b Hoạt động khai thác than Theo các kết quả nghiên cứu của chuyên gia Liên Xô (cũ) cứ khai thác 1.000 tấn than là tạo ra 6 10kg bụi than và bụi đá Nh vậy với sản lợng khai thác 20.000 tấn than trong 1 năm sẽ làm phát sinh 120 200kg bụi phát tán vào bầu không khí trong mỏ Phần lớn lợng bụi sinh ra ở trong mỏ sẽ lắng đọng xuống nền đờng lò và các khung chống . VÀ KINH TẾ -XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC DỰ ÁN. 2.1.1 Vị trí địa lý. Dự án đầu tư khai thác mỏ than Đông Nam chũ, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang cách. trường Bắc Giang CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. TÊN DỰ ÁN Dự án đầu tư khai thác mỏ than Đông Nam Chũ 1.2. CHỦ DỰ ÁN + Công ty TNHH Hoàng Trung + Người đứng đầu chủ dự án: Nguyễn. Yên, xã Hồng Thái Đông, Huyện Đông triều, tỉnh Quảng Ninh + Điện thoại /Fax: 033.679288 1.3. VỊ TRÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN Mỏ than Đông Nam Chũ thuộc xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: đtm dự án đầu tư khai thác mỏ than đông nam chũ - xã nam dương - huyện lục ngạn - bắc giang, đtm dự án đầu tư khai thác mỏ than đông nam chũ - xã nam dương - huyện lục ngạn - bắc giang,

Từ khóa liên quan