0

KẾT HỢP BÀI TẬP NHẬN THỨC VỚI SO SÁNH ĐỐI CHIẾU SỰ KIỆN VÀ THẢO LUẬN NHÓM VÀO DẠY BÀI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP

21 529 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2015, 09:00

Trường THPT Bắc Ninh Sáng kiến kinh nghiệm ĐỀ TÀI KẾT HỢP BÀI TẬP NHẬN THỨC VỚI SO SÁNH, ĐỐI CHIẾU SỰ KIỆN VÀ THẢO LUẬN NHÓM VÀO DẠY BÀI “CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU”, LỊCH SỬ 10 - CƠ BẢN 1 Lê Thị Sửu Năm học 2011-2012 Trường THPT Bắc Ninh Sáng kiến kinh nghiệm MỤC LỤC A. MỞ ĐẦU …………………………………… … ……… Trang 2 B. NỘI DUNG Trang 6 Chương I: Cơ sở lí luận của đề tài Trang 6 1. Cơ sở lý luận: Trang 6 2. Cơ sở thực tiễn: Trang 6 3. Vai trò, ý nghĩa của việc kết hợp bài tập nhận thức với so sánh đối chiếu sự kiện và thảo luận nhóm vào dạy học lịch sử: Trang 7 Chương II: Kết hợp bài tập nhận thức với so sánh, đối chiếu sự kiện và thảo luận nhóm vào dạy Bài “ Cách mạng công nghiệp châu Âu”, Lịch sử - cơ bản……………… ………… Trang 9 1.Vị trí của bài: Trang 9 2. Mục đích tiết học Trang 9 3.Về kết cấu nội dung bài giảng: Trang 10 4.Về phương pháp dạy: Trang 12 5. Một số lưu ý: Trang 15 Chương III: Thực nghiệm sư phạm: Trang 16 1. Mục đích thực nghiệm: Trang 16 2. Phương pháp thực nghiệm: Trang 16 3. Kết quả thực nghiệm:……………………………… ….Trang 16 4. Tự đánh giá: ……………………….……………… …….Trang 17 C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:… …………… ……. Trang 18 1. Kết luận:………………… ……………………… … ……Trang 18 2. Kiến nghị:…………………………………………….… Trang 18 D. TÀI LIỆU THAM KHẢO……… .……… … …. . Trang 20 2 Lê Thị Sửu Năm học 2011-2012 Trường THPT Bắc Ninh Sáng kiến kinh nghiệm A. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: - Hiện nay, khoa học kĩ thuật có tốc độ phát triển cực kì nhanh chóng. Cứ khoảng 4 - 5 năm thì khối lượng tri thức lại tăng gấp đôi. Sự gia tăng khối lượng tri thức, cùng với sự đổi mới khoa học nói chung và khoa học Lịch sử nói riêng tất yếu đòi hỏi sự đổi mới về phương pháp dạy học. - Trên đà phát triển đó, hiện nay ngành Giáo dục và Đào tạo đang tập trung vào việc đổi mới phương pháp ở các cấp bậc học. Phong trào đổi mới phương pháp dạy học đã và đang trở thành một phong trào nổi trội mà tất cả những người làm công tác giáo dục hưởng ứng một cách tích cực. - Trong thực tế việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay theo hướng phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của học sinh. Bên cạnh việc đổi mới trong phương pháp dạy thì việc đổi mới phương pháp học của học sinh cũng rất quan trọng. Nó góp phần làm cho tiết học trên lớp đạt hiệu quả hơn. Trên cơ sở đó, việc tổ chức cho học sinh tích cực, chủ động tiếp cận kiến thức, hiểu và khắc sâu kiến thức một cách hệ thống bằng việc kết hợp bài tập nhận thức với so sánh, đối chiếu sự kiện và thảo luận nhóm được xem là một hình thức mới trong việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. - Bộ môn lịch sử với những ưu thế nổi bật, góp phần hình thành và phát triển những giá trị nhân cách cho học sinh. Việc nắm vững kiến thức lịch sử trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học giúp học sinh hiểu được truyền thống hào hùng của dân tộc, từ đó giúp học sinh thấy được trách nhiệm của mình là giữ gìn và phát huy thành quả đạt được. Đó là biểu hiện của lòng yêu nước chân chính, giá trị cơ bản trong nhân cách con người. Chính vì ý nghĩa to lớn đó mà việc dạy học lịch sử ở trường phổ thông đòi hỏi rất nhiều ở người thầy và học sinh. Quá trình hoạt động chung, thống nhất giữa giáo viên và học sinh là quá trình làm cho học sinh nắm vững hệ thống tri thức, hình thành kĩ năng và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, hình thành nhân cách. 3 Lê Thị Sửu Năm học 2011-2012 Trường THPT Bắc Ninh Sáng kiến kinh nghiệm Để thực hiện tốt điều đó, giáo viên cần nắm vững và vận dụng tốt các phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng bộ môn, tâm lý lứa tuổi học sinh và mục tiêu đào tạo ở trường phổ thông, nên việc vận dụng phương pháp dạy học kết hợp bài tập nhận thức với so sánh, đối chiếu sự kiện và thảo luận nhóm sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức một cách đầy đủ, hiểu và ghi nhớ bài nhanh hơn, đồng thời học sinh sẻ chủ động lĩnh hội kiến thức, tự giác học hơn. - Qua tìm hiểu, tôi nhận thấy rất nhiều giáo viên đã thành công trong việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, như dạy học nêu vấn đề, dạy học theo thảo luận nhóm, sơ đồ tư duy…,nhưng còn ít giáo viên sử dụng phương pháp: kết hợp bài tập nhận thức với so sánh, đối chiếu sự kiện và thảo luận nhóm. Bởi vậy, bằng kinh nghiệm ít ỏi mà tôi tích lũy được qua những năm dạy học, tôi mạnh dạn đưa ra một sáng kiến để chia sẽ với các đồng nghiệp và mong nhận được những đóng góp chân thành từ quý thầy cô giáo là: “ kết hợp bài tập nhận thức với so sánh, đối chiếu sự kiện và thảo luận nhóm”. Do thời gian, khuôn khổ của đề tài, nên tôi chỉ áp dụng trong phạm vi bài “ cách mạng công nghiệp ở châu Âu”, Lịch sử lớp 10 - cơ bản. 2. Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu đề tài này nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử và chất lượng học tập của học sinh. - Gây hứng thú học tập môn lịch sử, tránh trình trạng nhàm chán trong giờ học. 3. Đối tượng nghiên cứu: Kết hợp bài tập nhận thức với so sánh, đối chiếu sự kiện và thảo luận nhóm để dạy bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu, Lịch sử 10 - cơ bản. 4. Giả thuyết khoa học: Nếu thiết kế, cải tiến phương pháp đổi mới bằng việc kết hợp bài tập nhận thức với so sánh, đối chiếu sự kiện và thảo luận nhóm hợp lý, phù hợp với mục tiêu, nội dung và kích thích được tính tích cực nhận thức của học sinh sẽ 4 Lê Thị Sửu Năm học 2011-2012 Trường THPT Bắc Ninh Sáng kiến kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, năng lực tự học và tự giải quyết vấn đề của học sinh. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn liên quan đến đề tài. - Thiết kế, cải tiến phương pháp đổi mới bằng kết hợp bài tập nhận thức với so sánh, đối chiếu sự kiện và thảo luận nhóm để dạy học phần lịch sử Thế giới và lịch sử Việt Nam bậc Trung học phổ thông. - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả của hoạt động đổi mới theo đề tài đã xây dựng. 6. Phương pháp nghiên cứu: 6.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu tổng quan các tài liệu về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong công tác giáo dục và đổi mới phương pháp dạy học, các tài liệu lý luận dạy học, đặc biệt là dạy học bằng phương pháp: kết hợp bài tập nhận thức với so sánh, đối chiếu sự kiện và thảo luận nhóm làm cơ sở cho việc vận dụng vào dạy học Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu, Lịch sử 10 - cơ bản. 6.2. Phương pháp thực nghiệm sư phạm: - Tôi tiến hành thực nghiệm chọn 1 lớp thực nghiệm (TN): 10A2 và 1 lớp đối chứng (ĐC): 10A3. Hai lớp có số lượng học sinh và chất lượng tương đương nhau. Thời gian thực hiện : năm học 2011-2012. + Ở lớp thực nghiệm, giáo án thiết kế theo hướng kết hợp bài tập nhận thức với so sánh, đối chiếu sự kiện và thảo luận nhóm . + Ở lớp đối chứng, giáo án được thiết kế theo phương pháp dạy học truyền thống. - Các lớp thực nghiệm và lớp đối chứng đồng đều về thời gian, nội dung kiến thức, điều kiện dạy học và hệ thống câu hỏi đánh giá sau tiết học. 5 Lê Thị Sửu Năm học 2011-2012 Trường THPT Bắc Ninh Sáng kiến kinh nghiệm 6.3. Phạm vi nghiên cứu đề tài: Đề tài này chỉ mới đề cập được một nội dung theo hướng dạy học tích cực, hướng dẫn học sinh nắm vững kiến thức lý thuyết theo mức độ chuẩn kiến thức kĩ năng của một số mục ở SGK. Đề tài chỉ biên soạn được nội dung Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu theo SGK Lịch sử 10 chương trình chuẩn. Nếu có điều kiện đề tài sẽ được mở rộng ở nội dung của các bài tiếp theo trong phần lịc sử thế giới và lịch sử Việt Nam ở các khối lớp, cũng như sử dụng kết hợp bài tập nhận thức với so sánh, đối chiếu sự kiện cho ôn tập, kiểm tra, nhằm giúp học sinh hiểu bài sâu và nhớ kiến thức nhanh hơn để giúp nâng cao kết quả trong kiểm tra. 6 Lê Thị Sửu Năm học 2011-2012 Trường THPT Bắc Ninh Sáng kiến kinh nghiệm B. NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1. Cơ sở lý luận: - Quá trình dạy học bao gồm 2 mặt liên quan chặt chẽ: Hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò. Một hướng đang được quan tâm trong lý luận dạy học là nghiên cứu sâu hơn về hoạt động học của trò rồi dựa trên thiết kế hoạt động học của trò mà thiết kế hoạt động dạy của thầy. Điều này khác với các phương pháp dạy học truyền thống là “ thầy đọc trò ghi”. - Trong hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là tập trung thiết kế các hoạt động của trò sao cho học sinh có thể tự lực, chủ động khám phá, chiếm lĩnh các tri thức mới dưới sự tổ chức, định hướng của thầy. Bởi một đặc điểm cơ bản của hoạt động học là người học hướng vào việc cải biến chính mình, nếu người học không chủ động tự giác, không có phương pháp học tốt thì mọi nỗ lực của người thầy chỉ đem lại những kết quả hạn chế. 2. Cơ sở thực tiễn: - Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá là một hình thức của đổi mới phương pháp dạy học, và thông qua đó thì giáo viên phải có phương pháp dạy sao cho phù hợp. Việc đổi mới phương pháp dạy cùng với sự hỗ trợ đắc lực của các phương tiện kĩ thuật đã và đang phần nào đạt được những yêu cầu đặt ra như: dạy giáo án điện tử, ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin vào giảng dạy Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi mất rất nhiều thời gian, trong khi một tiết học trên lớp chỉ có 45 phút thì không đủ thời gian cho các hoạt động. Hoặc chỉ sử dụng phương pháp thảo luận nhóm đơn thuần thì học sinh không hiểu sâu và nắm chắc kiến thức lịch sử. - Do Lịch sử là môn học khó, đa dạng, phong phú, khô khan lại mang nặng tính chính trị, nên học sinh rất ngại học. Mà nhiệm vụ chủ yếu của dạy học lịch sử là “khơi dậy quá khứ để nhìn nhận hiện tại và hướng tới tương lai” … Nên, trong quá trình dạy và học chúng ta sẽ thường gặp một số khó khăn: 7 Lê Thị Sửu Năm học 2011-2012 Trường THPT Bắc Ninh Sáng kiến kinh nghiệm + Học sinh thường thụ động chờ thầy đọc kiến thức cho ghi, chứ không chịu tư duy. + Mặt khác, hạn chế của học sinh là chưa biết cách học, cách ghi kiến thức vào bộ não mà chỉ học thuộc lòng, học vẹt, thuộc một cách máy móc, thuộc nhưng không nhớ được kiến thức trọng tâm, không nắm được “sự kiện nổi bật” trong bài học, trong tài liệu tham khảo, không hiểu kiến thức hoặc không biết liên tưởng, liên kết, so sánh, đối chiếu các kiến thức có liên quan với nhau. + Để làm một bài kiểm tra theo hình thức tự luận đòi hỏi học sinh phải đảm bảo được kiến thức trọng tâm, những vấn đề chính và trình bày các vấn đề theo một hệ thống logic, phải hiểu được bản chất sự kiện lịch sử, phải biết liên tưởng, đối chiếu, so sánh, phân tích lập luận, rút ra ý nghĩa, nguyên nhân…Tuy nhiên qua quan sát từ thực tế giảng dạy thì học sinh còn hạn chế trong việc tư duy để lập luận và trình bày đầy đủ kiến thức. 3. Vai trò, ý nghĩa của việc kết hợp bài tập nhận thức với so sánh, đối chiếu sự kiện và thảo luận nhóm trong dạy học lịch sử: Trong dạy học lịch sử, cũng như dạy học các môn học khác ở trường phổ thông phải đồng thời thực hiện ba nhiệm vụ có quan hệ hữu cơ với nhau: giáo dưỡng, giáo dục và phát triển. Trong quá trình này, khi kết hợp bài tập nhận thức với so sánh, đối chiếu sự kiện và thảo luận nhóm có vai trò, ý nghĩa quan trọng: - Phát huy được tính tích cực, chủ động và gây hứng thú học tập của học sinh. Học sinh hiểu sâu sự kiện lịch sử, từ đó có thể tự rút ra được ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân, so sánh, đánh giá , nhận xét sự kiện lịch sử một cách đúng đắn. Do đó chất lượng dạy học bộ môn được nâng lên. - Khi kết hợp như vậy sẽ giúp học sinh nhận thức kiến thức một cách độc lập chứ không lệ thuộc vào truyền đạt kiến thức có sẵn của giáo viên. Như vậy sẽ góp phần phát triển được tư duy sáng tạo của học sinh trên cơ sở kiến thức cơ bản. - Khi giải các bài tập giúp học sinh rèn luyện những đức tính tốt đẹp về tinh thần tự lực, tính cẩn thận, tính kiên trì, tính vượt khó, tính chân thực… 8 Lê Thị Sửu Năm học 2011-2012 Trường THPT Bắc Ninh Sáng kiến kinh nghiệm - Sử dụng phương pháp dạy học nêu trên sẽ góp phần rèn luyện kĩ năng bộ môn cho học sinh: kĩ năng học và kĩ năng thực hành. Đây là một biện pháp cần thiết để tăng cường hoạt động nhận thức độc lập, sáng tạo cho học sinh, góp phần nâng cao năng lực trí tuệ, thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng “ học đi đôi với hành” 9 Lê Thị Sửu Năm học 2011-2012 Trường THPT Bắc Ninh Sáng kiến kinh nghiệm CHƯƠNG 2: KẾT HỢP BÀI TẬP NHẬN THỨC VỚI SO SÁNH, ĐỐI CHIẾU SỰ KIỆN VÀ THẢO LUẬN NHÓM VÀO DẠY BÀI "CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU" (LỊCH SỬ LỚP 10 - CƠ BẢN) 1. Vị trí của bài: “ Cách mạng công nghiệp ở châu Âu” trong chương trình lịch sử lớp 10- cơ bản: Qua nghiên cứu kỹ nội dung sách giáo khoa (SGK) và sách giáo viên (SGV) Lịch sử lớp 10 (NXB GD, 2008) cùng một số tài liệu liên quan khác, tôi cho rằng bài "Cách mạng công nghiệp ở châu Âu" là một bài học quan trọng trong chương trình lịch sử thế giới cận đại vì nó vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn cao. Thông qua bài học này, các em học sinh (HS) sẽ phân biệt được điểm khác nhau căn bản giữa cách mạng công nghiệp (CMCN) diễn ra từ cuối thế kỷ XVIII với cách mạng tư sản (CMTS) ở thời cận đại và với cách mạng khoa học - kỹ thuật diễn ra từ nửa sau thế kỷ XX. Tuy nhiên, khi giảng dạy bài học này, không ít giáo viên (GV) rơi vào tình trạng "buộc" học sinh tiếp nhận kiến thức một cách thụ động, máy móc, học vẹt mà không hiểu cặn kẽ nội dung, bản chất của nó. Điều đó làm cho nhiều HS hết sức lúng túng khi giải quyết một số vấn đề như: Cách mạng công nghiệp có phải là cách mạng tư sản không? Tại sao giai cấp tư sản vừa làm các cuộc cách mạng tư sản lại phải làm cách mạng công nghiệp? Cách mạng công nghiệp có gì khác với cách mạng khoa học - kỹ thuật? Trong đề tài này, tôi xin đề xuất thêm một cách dạy bài "Cách mạng công nghiệp ở châu Âu" để các đồng nghiệp cùng tham khảo là: Kết hợp bài tập nhận thức với so sánh, đối chiếu sự kiện và thảo luận nhóm 2. Mục đích tiết học: Trong bài học này, GV cần giúp HS nhận thức được một số vấn đề chính sau đây: 2.1. Ở buổi đầu, giai cấp tư sản tấn công vào thế lực phong kiến trên lĩnh vực văn hoá - tư tưởng (thông qua các phong trào văn hoá Phục hưng và Cải cách tôn giáo) nhằm chống lại giai cấp địa chủ phong kiến, thể hiện bản lĩnh 10 Lê Thị Sửu Năm học 2011-2012 [...]... Lécne, Bài tập nhận thức trong lịch sử ở trờng phổ thông, Viện KHGD, HN 1968 2 I La Lécne, Dạy học nêu vấn đề, NXB Giáo dục, H.1977 3 Phan Ngọc Liên - Trần Văn Trị, Phơng pháp dạy học lịch sử, NXB Giáo dục, HN.1992 4 Vũ Dơng Ninh - Nguyễn Văn Hồng, Đại cơng lịch sử thế giới cận đại, tập 1 và 2, NXB Giáo dục, HN.1997 5 Vũ Dơng Ninh (chủ biên), Lịch sử văn minh thế giới, NXB GD, HN, 2001 6 Sách giáo khoa và. .. 11,43 31,42 20 17,14 7 8 5,72 9 5,72 10 0 Qua kt qu nghim, tụi cú mt s nhn xột nh sau: - im s trung bỡnh ca cỏc lp TN (6,97) cao hn so vi lp C (5,66) S hc sinh xp loi di trung bỡnh lp TN (0%) chim t l thp hn lp C (20%) Trong khi ú t l hc sinh t gii lp TN (28,57%) ln hn nhiu so vi lp C (11,44%) 4 T ỏnh giỏ: - ti cú tớnh kh thi, phỏt huy c tớnh sỏng to ca hc sinh, kớch thớch hc sinh suy ngh tớch cc hn,... hp bi tp nhn thc vi so sỏnh, i chiu s kin v tho lun nhúm kt hp linh hot vi nhiu phng phỏp dy hc khỏc s to hng thỳ trong gi hc, phỏt huy tớnh ch ng ca hc sinh s giỳp hc sinh ghi nh bi nhanh ,lõu hn, hiu bi sõu sc hn 18 Lờ Th Su Nm hc 2011-2012 Trng THPT Bc Ninh Sỏng kin kinh nghim C KT LUN V KIN NGH 1 Kt lun: - Xỏc nh c im, u, nhc im ca dy hc bng phng phỏp kt hp bi tp nhn thc vi so sỏnh, i chiu v tho... hn lp C - a s hc sinh hng thỳ trong vic kt hp bi tp nhn thc vi so sỏnh, i chiu s kin v tho lun nhúm trong quỏ trỡnh hc tp, hc sinh ý thc c tm quan trng ca vic xỏc nh c ni dung trng tõm trong bi hc v hiu sõu sc ni dung, bn cht ca s kin lch s Hc sinh khụng hc thuc mt cỏch mỏy múc, th ng, hc vt Vic s dng phng phỏp: kt hp bi tp nhn thc vi so sỏnh, i chiu s kin v tho lun nhúm ó phỏt huy c tớnh tớch cc,... nghiờn cu ti liu, tỡm hiu v chun b bi hc trc nh, kh nng so sỏnh, i chiu kin thc, kh nng phõn tớch, ỏnh giỏ s kin lch s õy l mt phn ht sc quan trng hỡnh thnh nhng t duy mi Xột v mt nhn thc, k nng, hỡnh thnh hc sinh kh nng t giỏc, t khỏm phỏ tri thc Cú nh th mi hỡnh thnh c nhng k nng khỏc thụng qua kh nng t hc 2 Kin ngh: Vic kt hp bi tp nhn thc vi so sỏnh, i chiu v tho lun nhúm t chc hc sinh hc tp ó... CHNG III: THC NGHIM S PHM 1 Mc ớch thc nghim: Xỏc nh tớnh kh thi ca vic kt hp bi tp nhn thc vi so sỏnh i chiu v tho lun nhúm khi dy bi Cỏch mng cụng nghip chõu u, Lch s 10 - c bn 2 Phng phỏp thc nghim: - Tụi ó tin hnh kho sỏt chn 2 lp Trong ú cú 1 lp thc nghim dy theo phng phỏp: kt hp bi tp nhn thc vi so sỏnh, i chiu v tho lun nhúm v 1 lp i chng dy theo phng phỏp truyn thng + Vo ngy 24 thỏng 3 nm... giai cp t sn lờn nm quyn thng tr t nc V cng trong quỏ trỡnh ú, giai cp t sn tin hnh cỏc cuc cỏch mng trờn lnh vc kinh t (CMCN) nhm to ra nhiu ca ci vt cht, khng nh s tin b ca phng thc sn xut t bn ch ngha so vi phng thc sn xut phong kin 2.2 Cuc cỏch mng cụng nghip din ra trc tiờn nc Anh, tip n cỏc nc khỏc nh Phỏp, c v nhanh chúng lm cho cỏc nc ny thay i trờn nhiu phng din, tr thnh nhng nc cụng nghip phỏt... hỡnh thnh c nhng k nng khỏc thụng qua kh nng t hc 2 Kin ngh: Vic kt hp bi tp nhn thc vi so sỏnh, i chiu v tho lun nhúm t chc hc sinh hc tp ó em li hiu qu cao trong dy hc Dy hc bng kt hp bi tp nhn thc vi so sỏnh, i chiu v tho lun nhúm ũi hi giỏo viờn phi cú nhiu kinh nghim, trỡnh chuyờn mụn vng, cú nng lc thit k, t chc hot ng Vỡ vy, tụi mnh dn a ra mt vi kin ngh sau: - S giỏo dc v o to cn tng cng cỏc... trỡnh chuyờn mụn, nghip v cho giỏo viờn, c bit l bi dng nng lc s dng 19 Lờ Th Su Nm hc 2011-2012 Trng THPT Bc Ninh Sỏng kin kinh nghim cỏc phng phỏp dy hc mi, trong ú cú dy hc bng kt hp bi tp nhn thc vi so sỏnh, i chiu v tho lun nhúm - Nh trng cn tng cng u t c s vt cht, trang thit b phc v dy hc - V phớa ph huynh hc sinh: Kim tra ụn c vic chun b bi, hc bi ca hc sinh nh Khuyn khớch cỏc con lm bi tp lch... qu kinh t: cỏch mng cụng nghip ó lm thay i b mt cỏc nc t bn, nõng cao nng sut lao ng, hỡnh thnh cỏc trung tõm kinh t, thnh ph ln - H qu xó hi: + Hỡnh thnh hai giai cp mi: giai cp t sn v giai cp vụ sn, song li i lp vi nhau, dn n cỏc cuc u tranh giai cp trong xó hi t bn + B mt xó hi thay i: dõn thnh th tng lờn, i sng nhõn dõn nõng cao Vi ni dung kin thc v kt cu cỏc mc nh vy, tụi cho rng: mc 1 l trng . bài tập nhận thức với so sánh, đối chiếu và thảo luận nhóm để tổ chức học sinh học tập đã đem lại hiệu quả cao trong dạy học. Dạy học bằng kết hợp bài tập nhận thức với so sánh, đối chiếu và thảo. Chương II: Kết hợp bài tập nhận thức với so sánh, đối chiếu sự kiện và thảo luận nhóm vào dạy Bài “ Cách mạng công nghiệp châu Âu”, Lịch sử - cơ bản……………… ………… Trang 9 1.Vị trí của bài: Trang. xuất thêm một cách dạy bài " ;Cách mạng công nghiệp ở châu Âu" để các đồng nghiệp cùng tham khảo là: Kết hợp bài tập nhận thức với so sánh, đối chiếu sự kiện và thảo luận nhóm 2. Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾT HỢP BÀI TẬP NHẬN THỨC VỚI SO SÁNH ĐỐI CHIẾU SỰ KIỆN VÀ THẢO LUẬN NHÓM VÀO DẠY BÀI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP, KẾT HỢP BÀI TẬP NHẬN THỨC VỚI SO SÁNH ĐỐI CHIẾU SỰ KIỆN VÀ THẢO LUẬN NHÓM VÀO DẠY BÀI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP,

Từ khóa liên quan