0

INTERNET WEB BROWSER cơ sở MẠNG của THƯƠNG mại điện tử

87 290 0
  • INTERNET    WEB BROWSER  cơ sở MẠNG của THƯƠNG mại điện tử

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2015, 15:35

Chương 1 INTERNET WEB BROWSER CƠ SỞ MẠNG CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬInternet là gì? Quá trình hình thành Internet ra sao? Tổ chức nào chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động trên Internet? Các thuật ngữ và những dịch vụ sử dụng trên Internet gồm những gì? Làm thế nào để sử dụng trình duyệt (Web Browser) Internet Explorer (IE) để duyệt web? Cơ sở mạng của thương mại điện tử ? Đó chính là các vấn đề được đề cập đến trong chương này.1. Quá trình hình thành – Luật lệ – Đạo đức và các tổ chức quy định hoạt động của Internet“Internet là một hệ thống thông tin được kết nối với nhau bởi giao thức truyền thông Internet (IP) và sử dụng một hệ thống địa chỉ thống nhất trên phạm vi toàn cầu để cung cấp các dịch vụ và ứng dụng khác nhau cho người sử dụng” . Một cách khái quát nhất, Internet được định nghĩa như sau:Internet là mạng máy tính toàn cầu sử dụng giao thức TCPIP để trao đổi thông tin giữa các máy tính với nhau.Mạng Internet kết nối nhiều mạng máy tính của nhiều quốc gia trên thế giới, cho nên Internet là một liên mạng máy tính (network of networks).Để có thể truyền thông tin giữa các máy tính trên Internet, các máy tính cùng sử dụng giao thức TCPIP (Transmission Control Protocol Internet Protocol: Giao thức truyền dữ liệu giao thức Internet) để giao tiếp với nhau. Giao thức này cho phép mọi máy tính trên mạng trao đổi dữ liệu với nhau một cách thống nhất, tương tự nh¬ư một ngôn ngữ quốc tế được mọi người cùng sử dụng để có thể hiểu nhau. Các mạng cấu thành Internet được kết nối với nhau thông qua nhiều hệ thống truyền tin khác nhau.1.1. Quá trình hình thành InternetBộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã đặt nền tảng cho sự hình thành Internet bằng sự ra đời của hệ thống mạng có tên gọi là ARPANET vào năm 1969. ARPANET là một dự án thuộc Bộ quốc phòng Hoa Kỳ nhằm thử nghiệm độ tin cậy của hệ thống mạng. Hệ thống ARPANET nối các máy chủ của trường Đại học Los Angeles California, Đại học Santa Barbara California, Viện nghiên cứu Standford và Đại học Utah. Nhằm đối phó với chiến tranh, ARPANET được thiết kế sao cho nếu như có một số máy bị sự cố thì các máy tính còn lại vẫn có thể liên lạc được với nhau.Trong những năm 1970, các chuyên gia đã nghiên cứu và đưa ra các giao thức (Protocol) truyền thông trên Internet. Thuật ngữ Internet xuất hiện lần đầu vào khoảng 1974 trên nền tảng mạng ARPANET, Internet lúc này còn ở qui mô rất nhỏ. Vào những năm 1980, xuất hiện các nhóm thảo luận (newsgroup) và thư điện tử (Email). Trường Đại học Minnesota cung cấp cho người dùng một giao diện thân thiện, dễ dùng là phần mềm Gopher một hệ thống menu đơn giản sử dụng để truy cập các tập tin (file) trên Internet. Ngày nay, Gopher đã được thay thế bởi World Wide Web.Trong khi ARPANET đang cố gắng chiếm lĩnh mạng quốc gia thì một nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Xeroc Corporations Palo Alto đã phát triển chuẩn kết nối Ethernet một kỹ thuật nối mạng máy tính được sử dụng trong mạng cục bộ và trở nên rất phổ biến sau này. TCPIP trên Ethernet đã trở thành một giao thức thông dụng để kết nối các máy trạm trên mạng cục bộ vào thập kỷ 1980. Vào giữa thập kỷ 1980, giao thức TCPIP được dùng trong một số kết nối mạng liên khu vực và cũng được sử dụng cho các mạng cục bộ.Mạng ARPANET hoạt động rất hiệu quả và chẳng TS Nguyễn Đức Toàn – TS Nguyễn Hùng Mục lục Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng Chương 1 INTERNET - WEB BROWSER & CƠ SỞ MẠNG CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Internet là gì? Quá trình hình thành Internet ra sao? Tổ chức nào chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động trên Internet? Các thuật ngữ và những dịch vụ sử dụng trên Internet gồm những gì? Làm thế nào để sử dụng trình duyệt (Web Browser) Internet Explorer (IE) để duyệt web? Cơ sở mạng của thương mại điện tử ? Đó chính là các vấn đề được đề cập đến trong chương này. 1. Quá trình hình thành – Luật lệ – Đạo đức và các tổ chức quy định hoạt động của Internet “Internet là một hệ thống thông tin được kết nối với nhau bởi giao thức truyền thông Internet (IP) và sử dụng một hệ thống địa chỉ thống nhất trên phạm vi toàn cầu để cung cấp các dịch vụ và ứng 1 1 TS Nguyễn Đức Toàn – TS Nguyễn Hùng Mục lục Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng dụng khác nhau cho người sử dụng” 1 . Một cách khái quát nhất, Internet được định nghĩa như sau: Internet là mạng máy tính toàn cầu sử dụng giao thức TCP/IP để trao đổi thông tin giữa các máy tính với nhau. Mạng Internet kết nối nhiều mạng máy tính của nhiều quốc gia trên thế giới, cho nên Internet là một liên mạng máy tính (network of networks). Để có thể truyền thông tin giữa các máy tính trên Internet, các máy tính cùng sử dụng giao thức 2 TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol: Giao thức truyền dữ liệu / giao thức Internet) để giao tiếp với nhau. Giao thức này cho phép mọi máy tính trên mạng trao đổi dữ liệu với nhau một cách thống nhất, tương tự như một ngôn ngữ quốc tế được mọi người cùng sử dụng để có thể hiểu nhau. Các mạng cấu thành Internet được kết nối với nhau thông qua nhiều hệ thống truyền tin khác nhau. 1.1. Quá trình hình thành Internet Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã đặt nền tảng cho sự hình thành Internet bằng sự ra đời của hệ thống mạng có tên gọi là ARPANET vào năm 1969. ARPANET là một dự án thuộc Bộ quốc phòng Hoa Kỳ nhằm thử nghiệm độ tin cậy của hệ thống mạng. Hệ thống ARPANET nối các máy chủ của trường Đại học Los Angeles - California, Đại học Santa Barbara - California, Viện nghiên cứu Standford và Đại học Utah. Nhằm đối phó với chiến tranh, ARPANET được thiết kế sao cho nếu như có một số máy bị sự cố thì các máy tính còn lại vẫn có thể liên lạc được với nhau. Trong những năm 1970, các chuyên gia đã nghiên cứu và đưa ra các giao thức (Protocol) truyền thông trên Internet. Thuật ngữ 1 Nghị định của chính phủ Số 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet (Điều 2). 2 Giao thức là tập hợp những quy định về cách thức liên lạc giữa các máy tính với nhau trên mạng. TCP/IP là giao thức được sử dụng trên mạng Internet. 2 2 TS Nguyễn Đức Toàn – TS Nguyễn Hùng Mục lục Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng "Internet" xuất hiện lần đầu vào khoảng 1974 trên nền tảng mạng ARPANET, Internet lúc này còn ở qui mô rất nhỏ. Vào những năm 1980, xuất hiện các nhóm thảo luận (newsgroup) và thư điện tử (E- mail). Trường Đại học Minnesota cung cấp cho người dùng một giao diện thân thiện, dễ dùng là phần mềm Gopher - một hệ thống menu đơn giản sử dụng để truy cập các tập tin (file) trên Internet. Ngày nay, Gopher đã được thay thế bởi World Wide Web. Trong khi ARPANET đang cố gắng chiếm lĩnh mạng quốc gia thì một nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Xeroc Corporation's Palo Alto đã phát triển chuẩn kết nối Ethernet - một kỹ thuật nối mạng máy tính được sử dụng trong mạng cục bộ và trở nên rất phổ biến sau này. TCP/IP trên Ethernet đã trở thành một giao thức thông dụng để kết nối các máy trạm trên mạng cục bộ vào thập kỷ 1980. Vào giữa thập kỷ 1980, giao thức TCP/IP được dùng trong một số kết nối mạng liên khu vực và cũng được sử dụng cho các mạng cục bộ. Mạng ARPANET hoạt động rất hiệu quả và chẳng bao lâu, các trường đại học ở Hoa Kỳ đều muốn gia nhập. Vì thế, để tiện lợi cho công tác quản lý, năm 1983, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã phân ARPANET ra làm hai mạng con: « MILNET » - dành cho các hoạt động quân sự, và « ARPANET mới » tiếp tục sử dụng cho phần mạng phi quân sự, dành cho các trường đại học và cơ quan nghiên cứu. Tuy tách thành hai mạng riêng nhưng hai mạng này vẫn duy trì sự kết nối với nhau thông qua giao thức TCP/IP. Năm 1986 là mốc lịch sử quan trọng của Internet, khi tổ chức Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ NSF (National Science Foundation) thành lập mạng liên kết các trung tâm máy tính lớn với nhau gọi là NSFNET. Nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ ARPANET sang NSFNET. Kết quả là sau gần 20 năm hoạt động, ARPANET không còn hiệu quả nữa và đã ngừng hoạt động vào khoảng năm 1990. Sự hình thành mạng backbone (mạng đường trục) của NSFNET và những mạng vùng khác đã tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của Internet. 3 3 TS Nguyễn Đức Toàn – TS Nguyễn Hùng Mục lục Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng NFS đã từng tài trợ cho một vài trung tâm siêu máy tính (Supercomputing Center) và ước muốn có được một giải pháp để cho các nhà nghiên cứu từ khắp mọi nơi có thể sử dụng được các siêu máy tính của họ. Vì cả những lý do chính trị và kỹ thuật, ARPANET không có đủ ngân sách để thực hiện, do vậy NSF đã thiết lập nên hệ thống mạng NSFNET với những tính năng ưu việt hơn ARPANET và đã từ từ thay thế ARPANET. Cũng trong thời gian đó, nhiều công ty bắt đầu nối vào Net, và các nhà cung cấp Internet thương mại bắt đầu bán các tài khoản Internet cho công chúng. Internet đã chấm dứt giới hạn trong phạm vi quân sự và học viện để mở rộng tầm ảnh hưởng ra nhiều lĩnh vực. Cho đến năm 1995, trong khi Internet vẫn tiếp tục phát triển, NSFNET thu lại thành một mạng nghiên cứu. Đến lượt các mạng thương mại, chẳng hạn như những mạng chạy bởi IBM, Sprint, Performance Systems International (PIS), và Alternet, chiếm chỗ của NSFNET với cùng một cách thức mà NSFNET đã chiếm ngôi của ARPANET. NSFNET lùi dần vào bóng tối khi những hệ thống mạng mới này bành trướng như vũ bão. Internet được tư nhân hoá và nó đã không còn được tài trợ bằng ngân sách của chính phủ. Năm 1991, World Wide Web (WWW) ra đời đặt nền tảng cho việc chuyển tải các thông tin multimedia (thông tin đa phương tiện) thông qua các siêu liên kết (hyperlink), rất tiện dụng cho việc khai thác Internet. Tim Berners-Lee và các cộng sự tại Phòng thí nghiệm Vật lý Hạt cơ bản Châu Âu đã phát minh ra phương thức truyền thông siêu văn bản (hypertext). Với các siêu văn bản, người sử dụng có thể duyệt, tìm kiếm các thông tin liên quan thông qua các siêu liên kết một cách nhanh chóng và dễ dàng. Sau đó, Tim Berners-Lee là giám đốc điều hành tổ chức World Wide Web Consortium (gọi tắt là W3C) – một nhóm đại diện các trường đại học và viện công nghệ có nhiệm vụ xem xét, nghiên cứu một chuẩn chung cho các kỹ thuật Web. Việc phát minh ra WWW là một mốc quan trọng trong lịch sử Internet với ý nghĩa mở rộng tầm 4 4 TS Nguyễn Đức Toàn – TS Nguyễn Hùng Mục lục Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng ảnh hưởng của Internet đến những đối tượng không chuyên về tin học. Trong khoảng thời gian Internet mới hình thành, chỉ có các tổ chức phi lợi nhuận được quyền sử dụng, bởi lẽ phần lớn thông tin được cung cấp từ các tổ chức khoa học quốc gia, cơ quan quản trị hàng không và không gian, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ với ngân sách đầu tư lấy từ chính phủ. Nhưng khi các hệ thống mạng công ty bùng nổ, người dùng có thể truy cập vào các Web Site thương mại vì các Web Site này không sử dụng ngân sách của chính phủ. Vào cuối năm 1992, xuất hiện nhà cung cấp thông tin thương mại đầu tiên: Delphi - cung cấp dịch vụ đầy đủ trên Internet cho khách hàng. Tiếp theo đó, một vài nhà cung cấp thông tin lên Internet cũng đã ra đời. Vào tháng 6/1993, tổng số Web Site mới chỉ đạt số lượng khoảng 130, một năm sau (1994) số Web Site tăng lên khoảng 3.000, thống kê 4/1998 cho biết số lượng Web Site bấy giờ là 2,2 triệu. Hiện tại, số lượng Web Site ước tính khoảng một tỷ. Không có bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào có toàn quyền kiểm soát Internet mà mỗi nhà quản trị mạng chỉ quản lý phần mạng của tổ chức mình. Tuy nhiên, để Internet phát triển theo một chiều hướng thống nhất, Hiệp hội Internet và W3C có nhiệm vụ phát triển các giao thức truyền thông chung trên Internet và theo dõi các chuẩn về Web. Internet không có giám đốc hay tổng điều hành, nhưng ở hệ thống cung ứng dịch vụ Internet cho người dùng cũng có giám đốc hay tổng điều hành, đó là các ISP 3 . Số lượng máy chủ có mặt trên Internet vào năm 1981 khoảng 200 máy, bốn năm sau (1985) con số này tăng 10 lần (khoảng 2.000 máy), và đến nay (sau hơn 20 năm) con số này đã tăng vọt trên 9 triệu máy với nhiều hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ cho hàng trăm triệu người sử dụng Internet. Bình quân mỗi mỗi tháng có hàng triệu người gia nhập cộng đồng Internet. 3 Xin xem giải thích của thuật ngữ ISP ở phần tiếp theo trong chương này. 5 5 TS Nguyễn Đức Toàn – TS Nguyễn Hùng Mục lục Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng Trong giai đoạn sơ khai của lịch sử Internet, sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ đã tạo điều kiện cần thiết cho sự hình thành và phát triển của Internet. Tiếp theo đó, Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (National Science Foundation - NSF) đã giữ vai trò quan trọng: sự gia tăng nhanh chóng và sự bùng nổ phát triển của Internet có thể sẽ không xảy ra nếu không có tác động tích cực của NSF. Internet là một phương tiện truyền thông đại chúng năng động mang đến cho bạn tiềm năng lớn để giao tiếp với mọi người trên toàn thế giới. Internet ngày càng trở thành phương tiện truyền thông đại chúng có phạm vi hoạt động rộng nhất so với các phương tiện truyền thông khác. Internet có thể giúp bạn liên thông với tất cả mọi phương tiện truyền thông đại chúng khác từ hình thức giao tiếp bằng chữ viết cho đến truyền thanh và thậm chí cả truyền hình. Sự hình thành Internet ở Việt Nam được đặt tiền đề bằng mạng VARENET (Vietnam Academic Research Education Network) được thành lập vào đầu năm 1993. VARENET là mạng máy tính phục vụ nghiên cứu và giáo dục ra đời từ Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ mạng tại Viện Công nghệ Thông tin thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia Việt Nam với sự hợp tác khoa học của Đại học Quốc gia Australia (ANU). Máy chủ (Server) của mạng VARENET đặt tại Đại học Quốc gia Australia. Đây là trường hợp hiếm thấy trên thế giới khi máy chủ mang tên miền của một quốc gia này (.vn - Việt Nam) lại được đặt tại một quốc gia khác (Úc). Năm 1993 là mốc thời gian mà Internet còn quá mới mẻ cả đối với người nghiên cứu lẫn nhà quản lý ở Việt Nam. Mặt khác, do máy chủ đặt ở Australia nên không ai có đủ khả năng tài chính để truy cập Internet qua điện thoại viễn thông quốc tế. Và như thế, VARENET chỉ có một chức năng duy nhất là phục vụ thư điện tử (E- mail) với đa phần người dùng E-mail là các văn phòng đại diện nước ngoài, các công ty liên doanh hay 100% vốn nước ngoài. Số cán bộ khoa học và số các đơn vị nghiên cứu, đào tạo tham gia VARENET 6 6 TS Nguyễn Đức Toàn – TS Nguyễn Hùng Mục lục Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng thực sự chỉ chiếm khoảng 10% trong tổng số xấp xỉ 3.000 khách hàng thường xuyên của mạng này. Vào thời điểm từ 1993 đến 1997, VARENET là mạng máy tính duy nhất của Việt Nam nối Internet (kết nối ngoại tuyến). Vì vậy, nó độc quyền phục vụ người dùng có nhu cầu, không có đối thủ cạnh tranh. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh VARENET do Phân viện Viện Công nghệ Thông tin ở số 1 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1 đảm nhiệm. Sau khi Chính phủ Việt Nam quyết định chính thức kết nối Internet kể từ ngày 19 tháng 11 năm 1997 thì tên miền (.vn) được phía Australia bàn giao cho Tổng cục Bưu điện Việt Nam. Sự hình thành của hàng loạt các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) ngay sau đó đã nhanh chóng làm mờ nhạt vai trò của VARENET. Sau VARENET, mạng diện rộng thứ hai hình thành ở Việt Nam là mạng VINANET (Vietnam Network) của Trung tâm Thông tin Thương mại thuộc Bộ Thương mại. Mạng này tuy không nối với Internet nhưng lại là mạng duy nhất cung cấp thông tin thương mại vào thời điểm 1993 - 1997 nên cũng thu hút được nhiều người sử dụng và VINANET cũng đã lan tỏa vào đến Thành phố Hồ Chí Minh. Con số báo cáo của VINANET cho biết trong giai đoạn đó, mạng có khoảng 600 khách hàng thường xuyên thuê bao. VINANET cung cấp thông tin giá cả thị trường trong nước và quốc tế, địa chỉ doanh nghiệp, văn bản pháp quy liên quan đến thương mại, các cơ hội giao thương Tin thị trường quốc tế mua của Down Jone và Reuters và dịch sang tiếng Việt 5 lần/ngày. Đây là một mạng diện rộng thuần chất Việt Nam, vì kể từ khi thiết lập, toàn bộ cơ chế kết nối, quản trị mạng, quản lý truy cập mạng đều được phát triển bởi các công ty phần mềm Việt Nam. Mạng này sử dụng các máy chủ không chuyên nghiệp (nguồn Đông Nam Á là chính) và tốc độ truy cập cực kỳ “khiêm tốn” chỉ với 2,4 Kbps qua kênh thoại. Vào năm 1997, khi xuất hiện các nhà cung cấp nội dung thông tin (ICP) mới thì VINANET chuyển từ phiên bản Fox trên DOS sang dùng Web Browser với một phiên bản mạng mới là VITRANET 7 7 TS Nguyễn Đức Toàn – TS Nguyễn Hùng Mục lục Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng (Vietnam Trade Net). Đây cũng là thời điểm suy giảm, thoái trào của VINANET do chính sự trục trặc giữa VINANET và VITRANET. Năm 1997 là năm thoái trào của VINANET nhưng lại là năm cao trào của Internet Việt nam với sự hình thành hàng loạt các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và các nhà cung cấp thông tin lên Internet (ICP). Trong số các ISP và ICP tiêu biểu ở Việt Nam, có thể kể đến VNN, FPT, Saigonnet, Netnam và CINET: VNN (Vietnam Network) là mạng máy tính của Công ty Điện toán và Truyền số liệu (Vietnam Datacommunication Company - VDC) thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, hình thành năm 1997. FPT (Company for Financing and Promoting Technology: Công ty Tài chính và Kỹ thuật Quảng cáo). Công ty FPT được thành lập vào năm 1997. Saigonnet: SaigonNet thuộc SPT (Saigon Post and Telecommunications Service Corporation - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn), thành lập ngày 14/11/1997. Netnam: Mạng máy tính thuộc Viện Công nghệ Thông tin Việt Nam, hình thành tháng 11/1998. CINET (Culture and Information Net): mạng máy tính của Bộ Văn hoá Thông tin, được thành lập ngày 13/7/1997. Trong số các ISP kể trên, VNN dẫn đầu danh sách với ưu thế vừa là IAP (cung cấp cổng truy cập Internet), vừa là ISP (cung cấp các dịch vụ Internet) và ICP (cung cấp nội dung lên Internet). 1.2. Luật lệ và đạo đức trên Internet Tuy luật lệ và đạo đức trên Internet chưa được soạn thảo đầy đủ và chưa có đủ những quy định cần thiết, nhưng đại thể có một số quy tắc hướng dẫn cơ bản như sau: - Không hợp lệ đối với hành vi cố đạt cho được sự tiếp cận trái phép các tài nguyên không được cấp quyền sử dụng. Nghĩa là đột nhập bất hợp pháp vào trong những hệ thống 8 8 TS Nguyễn Đức Toàn – TS Nguyễn Hùng Mục lục Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng đòi hỏi phải có tên người dùng (user name) và mật mã (password) mang tính hợp lệ. - Không hợp lệ đối với hành vi phá vỡ sự lưu thông trên Internet. Ví dụ: không được phép gieo rắc các loại virus trên Internet. - Không hợp lệ đối với hành vi lãng phí nguồn tài nguyên (resource). Ví dụ: bạn không được tải xuống (Download) những tập tin đồ sộ mà chẳng để làm gì, đặc biệt là trong những "giờ cao điểm". - Không hợp lệ đối với hành vi xoá các tập tin của người khác. - Không hợp lệ đối với hành vi xâm phạm đời tư của người khác. Không nên phân phát những thông tin có tính chất riêng tư về người khác trên Internet. Vinton Serf, chủ tịch Hiệp hội Internet (Internet Society), đã từng đưa ra một số nguyên tắc chỉ đạo cho việc sử dụng Internet vào mùa hè năm 1995, những nguyên tắc này tuy chưa được chính thức công nhận, nhưng chứa đựng nhiều ý tưởng hay, trong đó có những điều sau đây: - Đối với danh sách thư tín (mailing Lists), nhóm tin Usenet (Usenet Newsgroups), và các nhóm thảo luận khác, phải xác định mục đích của nhóm là gì và phải hạn định toàn bộ các nhóm hoặc những thông điệp có quá ít thành viên quan tâm. - Các nhà quảng cáo không nên gửi các mục quảng cáo tới những nhóm tin (Newsgroup) vì đó không phải là nơi dành cho quảng cáo. - Các Internauts (những người say sưa với việc lang thang, mò mẫm suốt ngày trên Internet) không được dính dáng, dưới bất kỳ hình thức nào, với những gì có thể xâm phạm tới đời tư của những người khác trên Internet. Bạn đừng bao giờ gửi một thông điệp đến một danh sách thư tín 9 9 TS Nguyễn Đức Toàn – TS Nguyễn Hùng Mục lục Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng hoặc các nhóm tin Usenet mà không có sự cho phép của người có thẩm quyền. - Người dùng Internet phải tuân thủ Luật bản quyền và không được sao chép bất hợp pháp các văn bản, chương trình, hay những thông tin khác có sở hữu bản quyền. 1.3. Các tổ chức quy định hoạt động của Internet Cho dù Internet không có cơ quan đầu não để giám sát các hoạt động, vẫn có nhiều tổ chức phát sinh từ việc hoàn thiện, phát triển và sử dụng Internet. Mỗi tổ chức Internet đều có trách nhiệm với những mạng thành phần và có vai trò đặc biệt quan trọng đối với những người sử dụng trên mạng đó. Những tổ chức này thay đổi theo loại, vùng, quốc gia của mạng. Một vài tổ chức đáng chú ý do phạm vi hoạt động Internet của nó liên quan đến nhiều quốc gia, chẳng hạn như các tổ chức: 1.3.1. InterNIC InterNIC là Trung tâm Thông tin Mạng Internet (Internet Network Information Center). InterNIC vận hành bởi sự liên kết các công ty : AT&T, Network Solutions và General Atomics, chuyên cung cấp những dịch vụ thông tin giúp cho Internet hoạt động gồm: Dịch vụ thông tin (Information Service) hỗ trợ người sử dụng thông thường - được cung cấp bởi một công ty có tên gọi là General Atomics. Họ cung cấp những truy nhập thông tin qua FTP, Gopher, WAIS và thư điện tử. Thông tin lấy được từ việc nối đến những nguồn tài nguyên mới trên Internet. Dịch vụ đăng ký (Registration Service). Công ty Giải pháp Mạng (Network Solutions Inc. - NSI) cung cấp dịch vụ đăng ký vào cộng đồng Internet. NSI làm việc với các nhà quản lý có thẩm quyền về việc đặt tên cho những mạng thuộc Internet và những máy chủ để tạo ra một quá trình đăng ký thống nhất. Nếu bạn muốn đăng ký một tên miền trên Internet, hãy gửi một đơn xin đăng ký bằng E-mail tới InterNIC. 10 10 [...]... hội Internet (The Internet Society) Hiệp hội Internet (Internet Society - gọi tắt là ISOC) là tổ chức liên quan trực tiếp về Internet và giữ vai trò là trụ sở chính của Internet Ý tưởng cơ bản của tổ chức này là khuyến khích sự trao đổi thông tin toàn cầu thông qua Internet Hiệp hội Internet là tổ chức phi lợi nhuận nhằm hoàn thiện Internet và những kỹ thuật của nó Vì thế, thành viên của Hiệp hội Internet. .. thương mại Nó gồm những nhà cung cấp truy nhập Internet đầu đàn của Hoa Kỳ cũng như châu Âu Những thành viên của CIX nối liền các mạng của họ với nhau và với những người khác, trong nỗ 13 Mục lục TS Nguyễn Đức Toàn – TS Nguyễn Hùng Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng 13 lực tạo ra một siêu -mạng khung (netsuper-backbon) nhằm giải thoát những hạn chế trong các sử dụng thương mại 1.3.7 Tổ chức biên giới điện tử (The... Internet Kết nối Internet trực tiếp Kết nối Internet gián tiếp Sử dụng Modem tốc độ cao nối Sử dụng Modem 56K kết nối với cổng V35 của Router để kết Internet qua mạng điện thoại nối Internet qua kênh riêng công cộng Kết nối Internet diễn ra liên tục Kết nối Internet không liên tục Tốc độ kết nối đạt từ 64KBps đến Tốc độ kết nối tối đa đạt 56Kbps 128KBps hoặc lớn hơn gấp nhiều lần Cho phép chia sẻ Internet. .. thành, nó đã thế chỗ của Gopher trong việc truy cập các thông tin trên Internet 2.2 Các dịch vụ cao cấp trên Internet Một vài dịch vụ cao cấp trên Internet có thể kể đến như: VoIP, Video Conference, WAP VoIP (Voice over Internet Protocol): Kỹ thuật chuyển tải giọng nói qua giao thức Internet, hay còn gọi là Điện thoại Internet Lợi ích to lớn của công cụ VoIP là bạn có thể gọi điện thoại hoặc gửi FAX... trên đây mang tính đại diện cho những tổ chức được thành lập cùng với sự phát triển của Internet 2 Các dịch vụ – tài nguyên và các kiểu kết nối Internet 2.1 Các dịch vụ phổ cập trên Internet E-mail (Electronic mail): Thư tín điện tử Dịch vụ này cho phép chúng ta gởi, nhận hoặc chuyển tiếp thư điện tử Một bức thư điện tử ngoài dạng thức văn bản, có thể được đính kèm hình ảnh, âm thanh, phim video… E-mail... trị 127 của địa chỉ IP được dành riêng để kiểm tra giao thức mạng (ví dụ: lệnh “ping 127.0.0.1” dùng để kiểm tra giao thức TCP/IP đã cài đặt / hoạt động tốt hay chưa) Ví dụ: Máy có địa chỉ IP là 65.76.13.12 thuộc lớp A, địa chỉ mạng của máy là 65 và địa chỉ của máy trên mạng này là 76.13.12 Máy có địa chỉ IP là 190.253.35.18 thuộc lớp B, địa chỉ mạng của máy là 190.253, và địa chỉ của máy trên mạng này... thông qua sử dụng giao diện Web và định hướng dữ liệu - Phần mềm nhóm bao gồm thư điện tử, bảng thông tin nội bộ, chia sẻ thông tín và các phương tiện hỗ trợ làm việc nhóm khác - Thực hiện hệ thống gọi điện thoại bằng mạng máy tính Thêm vào đó, Intranet thường được kết hợp với thương mại điện tử; tương thích với hệ thống mua hàng, thanh toán và phân phối; trở thành một bộ phận của Extranet (chi nhánh,... với những người đồng ý nghĩ về một đề tài mà tất cả các thành viên của nhóm đều quan tâm Usenet: Tập hợp vài ngàn nhóm thảo luận (Newsgroup) trên Internet Những người tham gia vào Usenet sử dụng một chương trình 4 Web Site là địa chỉ các trang Web được đặt tại một hoặc nhiều máy chủ phục vụ Web (Web Server) trên Internet Ví dụ: Web Site của Ngân hàng Thế giới có địa chỉ http://www.worldbank.org 15 Mục... những tiêu chuẩn của Internet Trước và sau mỗi buổi hội thảo, các thành viên lại tiếp tục công việc qua nhóm thảo luận bằng thư điện tử Thành viên 12 Mục lục TS Nguyễn Đức Toàn – TS Nguyễn Hùng Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng 12 của IETF bao gồm đại diện các nhà cung cấp, các lập trình viên, kỹ sư của các mạng ổn định, các trường Đại học và những nơi khác IETF là nơi định nghĩa các chuẩn của Internet 1.3.3 Liên... Mạng các trường phổ thông (The Consortium for School Networking) Nhóm này nhằm hoàn thiện những truy nhập Internet cho các trường phổ thông từ mẫu giáo đến trung học Nó làm việc rất thân thiện với nhóm làm việc của IETF với cùng một đặc quyền như nhau 1.3.6 Tổ chức Trao đổi Internet Thương mại (the Commercial Internet eXchange - CIX) Đây là một sự liên kết giữa các nhà cung cấp truy nhập Internet thương . Hùng Chương 1 INTERNET - WEB BROWSER & CƠ SỞ MẠNG CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Internet là gì? Quá trình hình thành Internet ra sao? Tổ chức nào chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động trên Internet? . những dịch vụ sử dụng trên Internet gồm những gì? Làm thế nào để sử dụng trình duyệt (Web Browser) Internet Explorer (IE) để duyệt web? Cơ sở mạng của thương mại điện tử ? Đó chính là các vấn. hội Internet (The Internet Society) Hiệp hội Internet (Internet Society - gọi tắt là ISOC) là tổ chức liên quan trực tiếp về Internet và giữ vai trò là trụ sở chính của Internet. Ý tưởng cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: INTERNET WEB BROWSER cơ sở MẠNG của THƯƠNG mại điện tử, INTERNET WEB BROWSER cơ sở MẠNG của THƯƠNG mại điện tử, INTERNET WEB BROWSER cơ sở MẠNG của THƯƠNG mại điện tử

Từ khóa liên quan