phương pháp hướng dẫn học sinh lập bảng hệ thống kiến thức môn lịch sử ở trường thcs

11 2.2K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 21:00

Sáng kiến kinh nghiệm Cáp Xuân Hỷ 1 phòng giáo dục đào tạo huyện Ân Thi Trờng THCS phạm huy thông ệệệ ơ Sáng kiến kinh nghiệm một vài hớng dẫn học sinh lập bảng hệ thống kiến thức lịch sử 9 **************** Ngời thực hiện: Cáp Xuân Hỷ Tổ: Khoa học x hội Đơn vị: Trờng THCS Phạm Huy Thông Năm Học: 2009 - 2010 Ân Thi, tháng 3 năm 2010 Sáng kiến kinh nghiệm Cáp Xuân Hỷ 2 Mục lục Nội dung Trang Phần thứ nhất I. Xuất phát điểm của đề tài II. Phơng pháp nghiên cứu Phần thứ hai Nội dung chính 1. Lập bảng hệ thống hóa kiến thức lich sử theo thời gian 2. Lập bảng hệ thống hóa kiến thức lich sử theo chủ đề. a. Với loại bài thể hiện rõ nội dung và yêu cầu cho sẵn. b. Loại bài hệ thống hóa kiến thức theo chủ đề. c. Lập bảng thống kê các sự kiện cơ bản trong một giai đoạn lịch sử. Phần thứ ba Kết quả kiểm chứng Phần thứ t Kết luận 1 1 2 2 3 4 6 15 15 Sáng kiến kinh nghiệm Cáp Xuân Hỷ 3 Phần mở đầu I. Lý do chọn đề tài. 1. Cơ sở lý luận. Giáo dục thế hệ trẻ là nhiệm vụ mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều coi trọng là chiến lợc của dân tộc. ví thế trong Đại hội IX Đảng ta trong nghị quyết " giáo dục là quốc sách hàng đầu", tơng lai của một dân tôc, một quốc gia phải nhìn vào nền giáo dục của quốc gia đó. Nói về tầm quan trọng của giáo dục thế hệ trẻ nhân ngày khai trờng đàu tiên của nớc Việt Nam dân chủ cộng hòa, Hồ Chí Minh nói: "Non sông Việt Nam có trở nên tơi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bớc tới đài vinh quang sánh vai các cờng quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần công lớn học tập của các em". Trớc khi ngời ra đi trong di chúc Chủ tịch hồ Chí Minh có dặn:" Phải giáo dục thế hệ trẻ để cho họ trở thành ngời vừa hồng vừa chuyên " Trong điều kiện hiện nay khi khoa học kĩ thuật phát triển nhi vũ bão, nền kinh kế tri thức có tính toàn cầu thì nhiệm vụ của ngành giáo duc vô cùng to lớn. Giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức cho học sinh mà còn phải giúp học sinh vận dụng kiến thức khoa học vào cuộc sống vừa mang tính giáo dục vừa mang tính giáo dỡng 2. Cơ sở thực tiễn Lập bảng hệ thống hóa lịch sử là một phơng pháp s phạm, có tác dụng ghi nhớ, lựa chọn những kiến thức cơ bản theo chủ đề nhất định. Qua đó, giúp học sinh khôi phục bức tranh chung về một sự kiện một thời kì lịch sử, một quá trình hoạt động của của một nhân vật hay diễn biến của một phong trào. Từ đó học sinh có sự nhìn nhận khái quát hơn trong toàn bộ quá trình của lịch sử. Trên thực tế nhiều học sinh đề rất ngại học bộ môn lịch sử, vì các em đều cho rằng bộ môn này quá nhiều ngày tháng, sự kiện cần phải nhớ và nhiều sự kiện ngày tháng xa rất khón nhớ. Bên cạnh đó các còn gặp nhiều khó khăn trong việc xác định một, vài kiến thức cơ bản của một giai đoạn lịch sử Những năm gần đây trong các đề thi thờng câu hỏi lập bảng hệ thống kiến thức lịch sử, sự kiện lịch sử Sách giáo khoa, sách giáo viên và các loại tài liệu khác mới chỉ dừng lại ở việ định hớng trình bày nội dung, cha hớng dẫn học hinh kĩ năng kiến thức cơ bản, hện thống hóa kiến thức lịch sử. Trên cơ sở đó, tôi mạnh dạn đi vào tìm hiểu, nghiên cứu và hớng dẫn học sinh nắm bắt lập bảng hệ thống kiến thức lịch sử 9 II. Phơng pháp nghiên cứu - Giới thiệu - Ví dụ minh họa vấn đề. - Hệ thống hóa số liệu kiểm chứng Phần thứ hai Sáng kiến kinh nghiệm Cáp Xuân Hỷ 4 Nội dung chính 1. Lập bảng hệ thống hóa kiến thức lich sử theo thời gian Thể loại này, đối với mỗi học sinh luyện thi học sinh giỏi cần phải làm tốt việc này. Để làm tốt đợc, học sinh cần phải hình thành một quyển sổ dới hình thức là một cuốn sổ tay. Trong đố chia làm ba cột: cột 1 là số thứ tự; cột 2 ghi niên đại; cột 3 ghi sự kiện. Bảng hệ thống này mỗi học sinh sẽ hoàn thiện trong quá trình ôn luyện ( cứ mỗi học thêm một sự kiện nào đó thì học sinh sẽ ghi vào đó ). Qua bảng thống kê sự kiện theo thời gian này giúp các em học sinh có một cách nhìn khái quát và hệ thống và cũng giúp học sinh học và ghi nhớ các sự kiện lịch sử một cách có hệ thống và dễ dàng hơn. Ví dụ: Bảng hệ thống hóa các sự kiện trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến 1954. STT Thời gian Tên các sự kiện 1 18/12/1946 Mooc- li- e gửi bản tối hậu th buộc chích phủ ta phải giải tán các lợc lợng tự vệ chiến đấu, giao vùng kiển soát thủ đô cho chúng 2 Từ ngày 18/12 - 19/12/ 1946 Ban Thờng vụ Trung ơng Đảng họp tại làng Vạn Phúc, thị xã Hà Đông đã quyết định phát động toàn quốc kháng chiến. 3 19/12/ 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ơng Đảng và Chính phủ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 4 17/2/1947 Trung đoàn Thủ đô đợc lệnh rút về căn cứ - Cuộc chiến đấu ở các đô thị kết thúc. 5 2. Lập bảng hệ thống hóa kiến thức lich sử theo chủ đề. ở dạng này, học sinh cần hiểu rõ về các vấn đề đợc đặt ra để lựa chọn những kiến thức sao cho phù hợp. Khi lập bảng thống kề cần phải chi thành các cột, mỗi cột là một nội dung, các cột hợp thành một hệ thống, giải quyết chủ đề đợc đặt ra. a.Với loại bài thể hiện rõ nội dung và yêu cầu cho sẵn. Đối với loại bài này, học sinh cần trình bày một cách trình tự các nội dung yêu cầu đề bài đặt ra. Ví dụ 1. Lập bảng thống kê các nội dung sau: Chiến lợc cách mạng; chỉ đạo thực hiện chiến lợc cách mạng; chủ trơng, sách lợc; hình thức và phơng pháp đấu tranh; hình thức mặt trận thống nhất. Giai đoạn Nội dung 1930 - 1931 1936 - 1939 1939 - 1945 Chiến lợc cách mạng Dân tộc, dân chủ Dân tộc, dân chủ Dân tộc, dân chủ Chỉ đạo thực Vấn đề dân tộc Vấn đề dân chủ Vấn đề dân tộc Sáng kiến kinh nghiệm Cáp Xuân Hỷ 5 hiện chiến lợc cách mạng đợc đặt ngang hàng với vấn đề dân chủ đợc đặt trên vấn đề dân tộc đợc đặt trên với vấn đề dân chủ Chủ trơng, sách lợc - Xác định kẻ thù: Là đế quốc và phong kiến. - Nhiệm vụ cách mạng: Là chống đế quốc và phong kiến để dân tộc đợc độc lập và ngời cày có ruộng - Xác định kẻ thù: Là bọn thực dân phản động Pháp cùng bè lũ tay sai - Nhiệm vụ cách mạng: Là chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, đòi tự do cơm áo và hòa bình - Xác định kẻ thù: Là đế quốc và phong kiến ( Vấn đề dân tộc nguy vọng hơn lúc nào bằng) - Nhiệm vụ cách mạng: Là chống đế quốc tiến tới dân tộc độc lập Hình thức và phơng pháp đấu tranh Chính trị - vũ trang Hợp pháp - nửa hợp pháp Công khai - nửa công khai. - Chính trị kết hợp với vũ trang. - Khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa Hình thức mặt trận thống nhất Hội phản đế đồng minh Đông Dơng - Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dơng. - Mặt trận dân chủ Đông Dơng. - Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dơng 1939. - Mặt trận dân tộc chống phát Nhật 1940. - Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh ( Mặt trận Việt Minh )1941 b. Loại bài hệ thống hóa kiến thức theo chủ đề. ở dạng này, học sinh cần hiểu rõ về các vấn đề yêu cầu đặt ra, để từ đó lựa chọn những đơn vị kiến thức phù hợp. Lập bảng hệ thống hóa kiến thức cần phải chia ra thành các cột, nội dung mỗi cột là một đề mục, các cột hợp thành một hệ thống, giải quyết chủ đề đợc đặt ra. Ví dụ. Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi có ý nghĩa chiến lợc của quân và dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp từ tháng 12/1946 đến tháng 7/1954. Các lĩnh Số Thời gian Sự kiện Sáng kiến kinh nghiệm Cáp Xuân Hỷ 6 vực thứ tự diễn ra sự kiện 1 19/12/1946 đến 17/2/1947 Cuộc chiến đấu ở các đô thị ( Đặc biệt là tại Thủ đô Hà Nội) 2 7/10 đến 19/12/1947 Chiến thắng việt Bắc thu- đông 1947 3 16/10 đến 22/10/1950 Chiến thắng biên giới thu- đông 1950 Quân sự 4 13/3 đến 7/5 /1954 Chiến thắng Điện Biên Phủ 1 Năm 1948 Tại Nam Bộ, lần đầu tiên ta tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã đến cấp tỉnh. 2 Tháng 6/ 1949 Mặt trận việt Minh và Hội liên việt quyết định tiến tới thống nhất hai tổ chức từ cơ sở đến trung ơng. 3 2/1951 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng Cộng sản Đông Dơng. 4 3/3/1951 Mặt trận Việt Minh và hội Liên Việt họp Đại hội đại biểu, quyết ddingj thống nhất hai tổ chức thành một mặt trận duy nhất - Mặt trận Liên Việt 5 11/3/1951 Mặt trận Liên Việt, Mặt trận KHơ-me và Mặt trận Lào đại diện cho nhân dân ba nớc họp Hội nghị đại biểu, thành lập " Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào" trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng và tôn trọng chủ quyền của nhau. Chính trị 6 1/5/1952 Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất tại Căn cứ địa Việt Bắc 1 Tháng 1/1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với bất cứ nớc nào tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Sau lời tuyên bố đó, chính phủ nhiều nớc chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta : đầu tiên có Trung Quốc, tiếp đó là Liên Xô, rồi các nớc dân chủ nhân dân khác Ngoại giao 2 21/7/1954 Hiệp định Giơ-ne-vơ đợc kí kết c. Lập bảng thống kê các sự kiện cơ bản trong một giai đoạn lịch sử. * Lập bảng thống kê sau đó chọn sự kiện cơ bản. Ví dụ 1 Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi có ý nghĩa chiến lợc của Sáng kiến kinh nghiệm Cáp Xuân Hỷ 7 quân và dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp từ tháng 12/1946 đến tháng 7/1954. Từ đó hãy chọn hai sự kiện cơ bản, hai sự kiện đó ảnh hởng trực tiếp đến giai đoạn đó và những giai đoạn tiếp theo ? Vì sao lại chọn? + Trớc tiên học sinh cần phải lập bảng những sự kiện chính trong giai đoạn của cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1946 đến 1954 ( Khi lập bảng các sự kiện học sinh có thể chia thành các lĩnh vực cụ thể) Các lĩnh vực Số thứ tự Thời gian diễn ra sự kiện Sự kiện 1 19/12/1946 đến 17/2/1947 Cuộc chiến đấu ở các đô thị ( Đặc biệt là tại Thủ đô Hà Nội) 2 7/10 đến 19/12/1947 Chiến thắng việt Bắc thu- đông 1947 3 16/10 đến 22/10/1950 Chiến thắng biên giới thu- đông 1950 Quân sự 4 13/3 đến 7/5 /1954 Chiến thắng Điện Biên Phủ 1 Năm 1948 Tại Nam Bộ, lần đầu tiên ta tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã đến cấp tỉnh. 2 Tháng 6/ 1949 Mặt trận việt Minh và Hội liên việt quyết định tiến tới thống nhất hai tổ chức từ cơ sở đến trung ơng. 3 2/1951 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng Cộng sản Đông Dơng. 4 3/3/1951 Mặt trận Việt Minh và hội Liên Việt họp Đại hội đại biểu, quyết ddingj thống nhất hai tổ chức thành một mặt trận duy nhất - Mặt trận Liên Việt 5 11/3/1951 Mặt trận Liên Việt, Mặt trận KHơ-me và Mặt trận Lào đại diện cho nhân dân ba nớc họp Hội nghị đại biểu, thành lập " Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào" trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng và tôn trọng chủ quyền của nhau. Chính trị 6 1/5/1952 Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất tại Căn cứ địa Việt Bắc Ngoại giao 1 Tháng 1/1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với bất cứ nớc nào tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Sau lời tuyên bố đó, chính phủ nhiều nớc chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta : đầu tiên có Trung Quốc, tiếp đó là Sáng kiến kinh nghiệm Cáp Xuân Hỷ 8 Liên Xô, rồi các nớc dân chủ nhân dân khác 2 21/7/1954 Hiệp định Giơ-ne-vơ đợc kí kết + Sau khi liệt kê sự kiện xong học sinh cần xác định hai sự kiện cơ bản. Tuy nhiên lúc này học sinh cần chú ý đến những mệnh đề đề đã cho (hai sự kiện đó ảnh hởng trực tiếp đến giai đoạn đó và những giai đoạn tiếp theo). Lúc này học sinh cần phải biết giai đoạn này là giai đoạn nào? ( Kháng chiến chống Pháp 1946 - 1954 ) và giai đoạn tiếp theo. Trên cơ sở phân tích các sự kiện học sinh thấy có hai sự kiện đảm bảo các mệnh đề mà đề đã ra. Đó là hai sự kiện sau: 1. Chiến thắng Điện Biên Phủ ( Với chiến thắng này kế hoạch Na va của Pháp và Mĩ đ bị phá sản hoàn toàn, tạo điều kiện cho việc kí kết Hiệp định Giơ- ne- vơ) 2. Hiệp định Giơ- ne- vơ đợc kí kết ( Với sự kiện này Pháp đ phải thừa nhận sự thất bại của chúng trong cuộc chiến tranh xâm lợc Đông Dơng- cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lợc đ hoàn toàn thắng lợi. Với thắng lợi này miền Bắc nớc ta đợc giải phóng, tọa điều kiện đa miền Bắc nớc ta tiến lên chủ nghĩa x hội ) Để giải thích cụ thể học sinh cần lấy phần kiến thức ý nghĩa của hai sự kiện đó để giải thích. Ví dụ 2 Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi có ý nghĩa chiến lợc của nhân dân ta trong giai đoạn từ 1930 đến 1945. Từ đó hãy chọn một sự kiện cơ bản, hai sự kiện đó ảnh hởng trực tiếp đến giai đoạn đó và những giai đoạn tiếp theo ? Vì sao lại chọn? Cũng giống với ví dụ một học sinh cần phải lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử có ý nghĩa chiến lợc trong giai đọ 1930 - 1945, tuy nhiên bảng thống kê này đơn giản hơn ( nh mẫu dới đây) STT Thời gian Sự kiện 1 3/2/1930 Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 2 12/9/1930 Cuộc biểu tình của nhân dân huyện Hơng Nguyên- Thành lập Xô viết Nghệ - Tĩnh 3 10/1930 Hội nghị Trung ơng Đảng lần thứ nhất tại Hơng Cảng - Trung Quốc 4 3/1935 Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dơng lần thứ nhất tại Ma Cao - Trung Quốc 5 1/5/1938 Nhân dịp ngày Quốc tế lao động, tại khu Đấu xảo ( Hà Nội ) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ của 2,5 triệu ngời. 6 22/9/1940 Phát xít NHật xâm lợc Lạng Sơn (Việt Nam) mở đầu cho quá trình xâm lợc Đông Dơng của phát xít Nhật. 7 27/9/1940 Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn 8 23/11/1940 Cuộc khởi nghĩa Nam Kì 9 13/1/1941 Cuộc binh biến Đô Lơng Sáng kiến kinh nghiệm Cáp Xuân Hỷ 9 10 28/1/1941 Lãnh tụ Nguyễn ái Quốc về nớc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng nớc ta. 11 Từ 10 đến 19/5/1941 Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ơng Đảng Cộng sản Đông Dơng họp tại Pác Bó ( Cao Bằng ) 12 19/5/1941 Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh ( Mặt trận Việt Minh ) đợc thành lập 13 22/12/1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đợc thành lập 14 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp 15 Từ ngày 14 đến 15/8/1945 Hội nghị toàn quốc của Đảng cộng sản Đông Dơng ở Tân Trào ( Tuyên Quang ) 16 Từ ngày 16 đến 17/8/1945 Đại hội quốc dân đợc triệu tập ở Tân Trào 17 19/8/1945 Giành chính quyền ở Hà Nội 18 23/8/1945 Giành chính quyền ở Huế 19 25/8/1945 Giành chính quyền ở Sài Gòn 20 28/8/1945 Giành chính quyền trong cả nớc - Cách mạng tháng Tám thành công 21 30/8/1945 Vua Bảo Đại trao ấn và Kiếm cho đại diện chính quyền cách mạng - Chế độ quân chủ đã bị sụp đổ hoàn toàn ở Việt Nam 22 2/9/1945 Chủ tịch hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập Sau khi đã liệt kê các sự kiện cơ bản xong học sinh cần tìm một kiện ( theo nh yếu cầu của đề bài ). Nhìn vào bảng sự kiện học sinh có thể nhận thấy có một số sự kiện rất cơ bản: nh Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh ( Mặt trận Việt Minh ) đợc thành lập; Chủ tịch hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập; Theo nh yêu cầu của đề thì học sinh chỉ đợc chọn một sự kiện, vậy thì là sự kiện nào? Sau khi phân tích học sinh nhận thấy sự kiện Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện đảm bảo đợc những yêu cầu của đề ra. Còn các sự kiện khác chỉ đảm bảo yêu cầu là có sự ảnh hởng đến giai đoạn tiếp theo, không đảm bảo đợc yêu cầu là ảnh hởng trực tiếp đến giai đoạn đó (Đảng đ lnh đạo Cuộc vận đông cách mạng từ 1930 đến 1945. Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng 1930 - 1945 Đảng vẫn tiếp tục sứ mệnh - lnh đạo cách mạng nớc ta qua nhiều giai đoạn cách mạng khác nhau). Để giải thích, lấy kiến thức phần ý nghĩa của sự kiện đó để giải thích. * Lập bảng thống kế các sự kiện cơ bản trong một giai đoạn lịch sử. Đối với loại bài này học sinh cần phải xác định đợc những sự kiện cơ bản .Vậy thì muốn xác định đợc sự kiện cơ bản trong một giai đoạn, học sinh cần có phơng pháp gì ? Để xác định đợc học sinh cần phải nhớ lại hoặc nháp nhanh các sự kiện trong giai đoạn đó, sau đó hãy chọn các sự kiện có sự tác động lớn mang tính chất bớc ngoặt trong giai đoạn đó. Sáng kiến kinh nghiệm Cáp Xuân Hỷ 10 Ví dụ. Lập bảng những chiến dịch lớn trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1946 - 1954 Với bài này học sinh cần nhớ lại hoặc nháp nhanh các chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 - 1954 + Nháp nhanh các chiến dịch đã đợc học. 1.Cuộc chiến đấu ở các đô thị ( Đặc biệt là tại Thủ đô Hà Nội) 2. Chiến thắng việt Bắc thu- đông 1947. 3. Chiến thắng biên giới thu- đông 1950. 4. Các chiến dịch tiến công địch ở Trung du và Đồng bằng vào cuối năm 1950 -1951. 5. Chiến dịch Hòa Bình từ cuối 1951 đến đầu 1952 . 6. Chiến dịch Tây Bắc cuối năm 1952. 7. Các chiến dịch trong Đông - Xuân 1953 - 1954 8. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. + Lựa chọn các chiến dịch lớn trong 1 giai đoạn Trên cơ sở các chiến dịch đã đợc liệt kê học sinh xác định đợc các chiến dịch lớn là: Chiến thắng việt Bắc thu- đông 1947; Chiến thắng biên giới thu- đông 1950; Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Ba chiến dịch này đã tạo bớc ngoặt lớn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lợc. Sau khi xác định đợc các chiến dịch lớn, học sinh xác định kiến thức cơ bản để chia cột cho phù hợp. (Phụ lục bản ngang kèm theo) Phần thứ ba Kết quả kiểm chứng Sau mấy năm vừa qua, tôi áp dụng vào việc dạy đại trà và ôn luyện học sinh giỏi, tôi thống kê một số số liệu để kiểm chứng Nội dung thống kê Từ năm 2005 - 2008 Năm học 2008 - 2009 Năm học 2009 - 2010 Bài khảo sát định kì Giỏi: 75 % Khá: 25% Giỏi: 80% Khá: 20 % Giỏi: 78 % Khá: 23 % Kết quả thi học sinh giỏi cấp trờng Đạt 19/20 HS dự thi Đạt 20/20 HS dự thi Đạt 20/20 HS dự thi Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện Đạt 10/10 HS dự thi Đạt 10/10 HS dự thi Đạt 10/10 HS dự thi Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh Đạt từ 7 đến 8 em /10 em dự thi Có cả giải nhất cá nhân và đồng đội Đạt 10/10 HS dự thi Đạt giải nhất cá nhân và nhất đồng đội Đạt 10/10 HS dự thi Đạt giải nhì cá nhân và nhì đồng đội [...]... việc tìm hiểu và nhận biết sự kiện lịch sử Tổ chức những buổi hội thảo chuyên môn hẹp có quy mô cấp huyện Từ đó các đồng chí giáo viên có cùng chuyên môn cùng nhau bàn bạc, bổ sung những kinh nghiệm thiết thực và thực hiện có tính chất hệ thống Trên đây là vài ý kiến và thể hiện của tôi về việc hớng dẫn học sinh nắm bắt lập bảng hệ thống kiến thức lịch sử 9 Đây là ý kiến vẫn còn mang tính chất cá nhân...Cáp Xuân Hỷ Sáng kiến kinh nghiệm Phần thứ t Kết luận Tôi có một vài kết luận và đề xuất nh sau 1 Kết luận Với sự định hớng này sẽ phát huy đợc tính tích cực, chủ đông, sáng tạo của chủ thể học sinh trong quá trình nhận thức và lĩnh hội kiến thức, đặc biệt là đối với học sinh khá, giỏi Nhờ vậy mà năng cao đợc chất lợng của việc dạy và học Học sinh cũng khong còn lạ với những dạng... Đối với những học sinh trung bình trở xuống, tính khái quát còn kém sẽ lúng túng ở nhiều khâu, đặc biệt là việc xác lập để tìm ra những kiến thức cơ bản của từng giai đoạn Trong quá trình soạn giảng, đòi hỏi gióa viên phải có tính chất khái quát cao, đa ra đợc những ví dụ cụ thể Do vậy, sẽ mất nhiều thời gian nghiên cứu và soạn giảng 2 Một vài đề xuất Cần cung cấp thêm trang thiết bị dạy học, đặc biệt... hiện của tôi về việc hớng dẫn học sinh nắm bắt lập bảng hệ thống kiến thức lịch sử 9 Đây là ý kiến vẫn còn mang tính chất cá nhân Do vậy không thể tránh khỏi có những hạn chế, tôi rất mong nhận đợc ý kiến đống góp quý báu cảu các đồng nghiệp xa gần / Ân Thi, ngày 30 tháng 4 năm 2010 Ngời thực hiện Cáp Xuân Hỷ 11 . việc xác định một, vài kiến thức cơ bản của một giai đoạn lịch sử Những năm gần đây trong các đề thi thờng câu hỏi lập bảng hệ thống kiến thức lịch sử, sự kiện lịch sử Sách giáo khoa, sách. ở việ định hớng trình bày nội dung, cha hớng dẫn học hinh kĩ năng kiến thức cơ bản, hện thống hóa kiến thức lịch sử. Trên cơ sở đó, tôi mạnh dạn đi vào tìm hiểu, nghiên cứu và hớng dẫn học. hóa kiến thức lich sử theo thời gian 2. Lập bảng hệ thống hóa kiến thức lich sử theo chủ đề. a. Với loại bài thể hiện rõ nội dung và yêu cầu cho sẵn. b. Loại bài hệ thống hóa kiến thức theo

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan