0

thuyết minh biện pháp thi công cảnh quan công trình chateau

14 10,891 76

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2015, 12:21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC  THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH: CẢNH QUAN CÔNG TRÌNH CHATEAU ThuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh Chateau Tháng 01 năm 2013 2 Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh Chateau MỤC LỤC MỤC LỤC 1 A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TRÌNH 2 I. Qui mơ cơng trình: 2 II. Điều kiện, đặc điểm tổ chức cơng trường: 2 B. BIỆN PHÁP THI CƠNG 2 I. Cơ sở lập biện pháp thi cơng 2 II. Biện pháp thi cơng chung: 2 1. Tổ chức cơng trường: 2 2. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi cơng: 3 3. Biện pháp đảm bảo chất lượng 3 III. BIỆN PHÁP THI CƠNG CHI TIẾT 5 1. Cơng tác giải phóng mặt bằng 5 7. Biện pháp sửa chữa sai sót 7 IV. Các biện pháp an toàn và phòng cháy chữa cháy 7 1. Biện pháp an toàn lao động 7 2. Biện pháp an toàn giao thông 9 3. Biện pháp an toàn môi trường 9 4. Biện pháp phòng cháy chữa cháy, chống ồn 11 KẾT LUẬN 12 THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CƠNG 1 ThuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh Chateau CÔNG TRÌNH: PHỦ XANH KHU BIỆT THỰ CAO CẤP CHATEAU A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH I. Qui mô công trình: Công trình phủ xanh Chateau được tiến hành tại khu S21 – Phú Mỹ Hưng – Quận 7 – TP. Hồ Chí Minh. - Đây là một công trình gồm nhiều công việc: Giải phóng mặt bằng, trồng cây, lót dal, trồng cỏ và bông hoa. + Giải phóng mặt bằng : chủ yếu là di chuyển xà bần, gạch vỡ, các vật liệu khác của công trình xây dựng ra khỏi khu vực thi công, đồng thời san lấp mặt bằng để thi công, tổng diện tích giải phóng mặt bằng là 18.767 m2. + Trồng cây : Chủ yếu là cây ăn trái phù hợp với điều kiện khí hậu của miền nam và một số loài cây bóng mát được trồng phổ biến ở Phú Mỹ Hưng, tổng số cây dự kiến sẽ trồng là 1,242 cây. + Lót dal : đường dal thi công là tại khu vực khuôn viên công cộng, vật liệu sử dụng chủ yếu ở đây là dal giả gỗ với kích thước : 0.22x 0.6 m, chiều rộng đường lót dal là 1.2m, nên dal sẽ được lót cặp đôi, tổng chiều dài đường dal là 760 m. + Trồng cỏ : Loài cỏ được sử dụng chủ yếu là cỏ lông heo với tổng diện tích thi công là : 13.689 m2 + Trồng Bông hoa : Loài cây được sử dụng tại công trình đã có bảng liệt kê chi tiết kèm theo, đây là những loài phủ hợp với điều kiện thời tiết và được trồng phổ biến ở Phú Mỹ Hưng, tổng diện tích trồng bông hoa là : 8.274 m2 II. Điều kiện, đặc điểm tổ chức công trường: Công trình Chateau được xây dựng bên cạnh bờ kênh Rạch Đỉa thuộc khu Phú Mỹ Hưng, khu vực thi công gần với các khu biệt thự, chung cư và có các công trình đang sử dụng phục vụ học tập, giải trí. Khu vực công trường cũng hay úng ngập trong mùa mưa, đường giao thông trong khu vực chủ yếu là đường nội khu nên nhỏ hẹp Nhận thức được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu và khảo sát điều kiện thực tế tại công trường, nhà thầu sẽ đặc biệt quan tâm để có các biện pháp khắc phục những khó khăn, đảm bảo hoạt động của công trường không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của trường Canada, khu dân cư, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, trật tự xã hội trong khu vực công trường. (Các biện pháp cụ thể xin trình bày ở phần biện pháp). B. BIỆN PHÁP THI CÔNG I. Cơ sở lập biện pháp thi công • Thông báo mời thầu ngày / / 2013 của Công ty TNHH liên doanh Phú Mỹ Hưng, kèm theo : Hồ sơ mời thầu thi công công trình cảnh quan tại công trình Chateau– Quận 7, • Qui chế đấu thầu ban hành kèm theo nghị định 43/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của chính phủ. • Các tiêu chuẩn kỹ thuật khác kèm theo do chủ đầu tư cung cấp. • Điều kiện và năng lực nhà thầu. II. Biện pháp thi công chung: 1. Tổ chức công trường: Ngay sau khi được thông báo trúng thầu và ký kết hợp đồng kinh tế với chủ đầu tư. Nhà thầu tiến hành tổ chức công trường: 2 ThuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh Chateau - Làm việc với chủ đầu tư để nhận bàn giao mặt bằng tim cốt và tài liệu kỹ thuật. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng khởi công theo kế hoạch của Ban quản lý dự án. - Chuẩn bị lực lượng, thành lập công trường có bộ máy chỉ huy, cán bộ kỹ thuật, kinh tế, vật tư Điều động các đơn vị công nhân theo yêu cầu tiến độ công việc. - Bố trí mặt bằng tổ chức thi công như thiết kế tổng mặt bằng đã được thống nhất với chủ đầu tư: Xây dựng các kho, lán trại, bãi tập kết cây, bông hoa, thiết bị giàn giáo, vật tư phục vụ cho thi công. - Làm việc với ban quản lý công trình và các cơ quan để được cấp điện, nước. - Làm việc với các bộ phận liên quan của phú mỹ hưng để đảm bảo trật tự, an toàn trong khu vực thi công 2. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công: Căn cứ yêu cầu tiến độ xây dựng công trình mà chủ đầu tư đã đề ra trong hồ sơ mời thầu. Độ dài thời gian hoàn thành công trình là 02 tháng kể từ ngày khởi công công trình, và độ dài thời gian bảo hành là 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian thi công. Để đáp ứng yêu cầu thời gian thi công đã được chủ đầu tư ấn định nhà thầu lựa chọn phương án thi công tối ưu với các biện pháp cụ thể như sau: - Lập tổng tiến độ thi công và tiến độ thi công chi tiết tuần, tháng được chủ đâu tư chấp thuận. Tiến độ thi công thể hiện khối lượng, số lượng, thời gian, chủng loại, vật tư, thiét bị, xe máy, nhân lực được điều động theo kế hoạch - tiến độ để phục vụ có hiệu quả và kịp thời. - Tổ chức chỉ đạo điều hành sản xuất chặt chẽ theo kế hoạch - tiến độ, phân công bố trí nhân lực, sử dụng thiết bị xe máy hợp lý, phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, bố trí cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, sử dụng lực lượng công nhân có tay nghề khá, kỷ luật lao động tốt. - Có biện pháp khuyến khích người lao động đưa năng suất lao động lên cao và tăng thu nhập, trả lương kịp thời. - Áp dụng công nghệ thi công tiên tiến và phương tiện hiện đại đạt hiệu suất cao. - Bố trí thi công theo dây chuyền hợp lý giữa các công đoạn thi công, giữa các phần việc san lấp mặt bàng , đào hố trồng cây, lót dal. - Nghiên cứu kỹ thiết kế, thi công theo đúng thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo tiến độ thi công và yêu cầu của Chủ đầu tư. - Hằng ngày cuối giờ làm việc Ban chỉ huy công trường họp giao ban với cán bộ chủ chốt kiểm điểm công việc trong ngày về tiến độ khối lượng công việc, chất lượng và an toàn lao động, đồng thời bàn việc cho ngày hôm sau. - Trên cơ sở kế hoạch, tiến độ được duyệt Ban chỉ huy công trường thực hiện chỉ đạo sản xuất theo tiến độ tuần. Hàng tuần họp giao ban với chủ đầu để kiểm điểm việc thực hiện tiến độ, chất lượng Nếu chậm thì tuần tiếp theo phải tăng cường lực lượng thiết bị xe máy, nhân lực để làm bù khối lượng của tuần trước đã chậm. 3. Biện pháp đảm bảo chất lượng Để tồn tại và phát triển nhà thầu phải giữ uy tín, chất lượng sản phẩm. Vì vậy nhà thầu đã và đang xây dựng các công trình chất lượng cao, với các biện pháp cụ thể có hiệu quả như: - Thực hiện đầy đủ và đúng các yêu cầu của chủ đầu tư trong bản mời thầu và HĐKT ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu. - Thực hiện đầy đủ các thủ tục nghiệm thu chất lượng công trình của từng công việc, hạng mục và nghiệm thu toàn bộ công trình đưa vào sử dụng, có đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ hoàn công, các biên bản nghiệm thu. 3 ThuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh Chateau - Thực hiện đảm bảo chất lượng vật tư, thiết bị lắp đặt có chứng chỉ chất lượng do cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền cấp. - Khi có sự thay đổi chủng loại cây trồng cũng như phân bón thì tiến hành kiểm tra ngay, sau đó mới thi công ngoài công trình. - Đối với các khu vực bị vướng các công trình đã xây dựng Ban chi huy công trình sẽ báo cáo với Chủ đầu tư để tìm biện pháp thi công thích hợp. - Tất cả các loài cây phục vụ cho công trình để được so sánh, kiểm định mẫu thử theo chỉ định của kỹ sư giám sát. - Nhà thầu dùng các loại vật liệu đảm bảo các yêu cầu về chất lượng do thiết kế và chủ đầu tư đề ra: • Đất bề mặt chất lượng tốt: đất bề mặt sử dụng cho trộn đất phải tơi xốp, không lẫn đá, hạt cỏ dại, sâu rễ cây khác hay đất loại khác • Hỗn hợp đất trộn tại chỗ: Nhà thầu sẽ phải cung cấp số đầy đủ lượng cho các cây đã nêu theo yêu cầu để hoàn thành công việc như nêu trong Bản vẽ • Hỗn hợn đất trồng: khối lượng trung bình của hỗn hợp đất trồng không được vượt quá 990kg/m 3 hay khoảng 10N/m 2 • Hỗn hợp đất trồng cây phải chứa những thành phần sau: • 50% đất bề mặt chất lượng tốt • 25% đất mùn • 15% cát sông (không chứa muối) • 5kg/10m 3 NPK 15-15-15 phân hoá học thẩm thấu chậm hay loại tương đương được thông qua • Chú ý: những điều sau đây chỉ được áp dụng cho hỗn hợp đất trộn tại chỗ. • Những chất hữu cơ và chất bổ sung khác để cân bằng pH sẽ không được vượt quá 15% tổng khối lượng hỗn hợp đất • Nhà thầu phải trộn hỗn hợp đất kỹ trước khi cho xuồng hố trồng cây • Thành phần và cấu trúc của hỗn hợp đất phải đồng đều • Không được chuyển tới, xử lý hay đổ hỗn hợp đất trong điều kiện nhão • Phân bón • NPK 15-15-15 loại phân hoá học tan chậm hay loại tương đương được chấp nhận và phù hợp với đất sẽ được trộn đều vào đất, các loại phân bón sử dụng phải có dán nhãn đầy đủ và tuân thủ những yêu cầu được áp dụng cho phân bón đồng thời phải có dấu hay tên của nhà sản xuất Phân trộn Các nguồn hữu cơ như: trấu, vỏ cây nghiền nhỏ, tro hay các chất hữu cơ khác được chấp nhận nếu đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật xử lý (tổng hợp qua quá trình ưa nhiệt, tới một giai đoạn trung hoà ưa nhiệt trung bình). Cây trồng • Nhà thầu sẽ cung cấp đủ số lượng, chủng loại của cây trồng để hoàn thành các hạng mục thi công và được nêu trong bản tiến độ thi công do nhà thầu cung cấp. • Số lượng cây trồng nêu trên bản vẽ mặt bằng bố trí cây do nhà thầu cung cấp chỉ mang ý nghĩa gần đúng, tiến độ công việc sẽ theo tiến trình nêu trong bản tiến độ thi công. Tiêu chuẩn cây trồng: • Tất cả các cây, cây cọ, tre, cây bụi thấp, thảm cỏ đều phát triển bình thường, khỏe mạnh, không bị sâu bệnh. • Kích thước tối thiểu có thể chấp nhận được sau khi cắt xén, các cành cây ở vị trí bình thường, phải tuân thủ theo các kích thước quy định ở bản tiến độ công việc nếu không có các quy định nào khác. 4 ThuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh Chateau • Đo lường kích thước phải được tiến hành ở độ cao 1.0m từ thân cây tới mặt đất. • Đo chiều dài thân cây sẽ được đo từ gốc tới cành đầu tiên của cây hoặc tới ngọn đầu tiên nếu là cây cọ • Đo chiều dài thực của thân cây được tiến hành đo từ gốc thân cây tới mô gỗ của cây cọ • Các cây đo theo quy định cụ thể, các trường hợp cây có cấu tạo bất thường hoặc chiều dài và chiều rộng không tương xứng sẽ bị loại. Tất cả các cây và cành cây đều phải đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cây trồng. Hình dạng tự nhiên của cây phải giữ được sau khi đã được cắt tỉa, các cây không có ngọn sẽ bị loại. • Các cây trồng có kích thước lớn hơn quy định có thể được sử dụng nhưng phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư, việc sử dụng các cây trồng có kích thước lớn hơn sẽ không làm thay đổi giá hợp đồng, độ cao của cây sẽ không phải là điều kiện thay thế cho hình dạng không tương xứng của cây. • Tất cả các cây trồng phải có gốc với kích thước phù hợp để giúp cây khôi phục lại sau khi được trồng. Bất kỳ giống cây trồng nào được cấp cho vườn ươm tạm thời của dự án có rễ nhỏ hoặc không phù hợp sẽ bị loại. Trong mọi trường hợp tranh chấp, quyết định của Chủ đầu tư sẽ là quyết định cuối cùng • Các thân cây phải thẳng và có hình dạng thống nhất, không bị gẫy. Các cây bị mất vỏ, thối, có những đốm sâu, cành bị gẫy trên 25mm khi chưa cắt tỉa sẽ bị loại • Tất cả các mẫu cây phải có mức bao phủ tán lá theo quy định tối thiểu, không được nhỏ hơn một nửa chiều cao toàn thân cây. Nước tưới: Nhà thầu chịu trách nhiệm trong việc cung cấp ống nước, xe tải nước và các thiết bị cần thiết để đảm bảo đủ lượng nước có sẵn cho cây trồng. III. BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT 1. Công tác giải phóng mặt bằng Để thuận lợi cho công tác thi công công trình cần có biện pháp bố trí mặt bằng hợp lý, Trước khi trồng cây, đảm bảo tất cả những khu vực trồng cây không còn cỏ dại, xà bần, đá với đường kính trên 25 mm. Giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực trồng cây cũng như các vật liệu được cho là cản trở việc thi công và /hoặc làm mất mỹ quan của cảnh quan. đưa toàn bộ các vật liệu được giải tỏa đến các khu vực trên công trường dưới sự hướng dẫn của chủ dự án. 2. Công tác trồng cây: - Tất cả cây trồng được định vị theo đúng bản vẽ thiết kế bằng bằng cọc gỗ hoặc tre có sơn đỏ và được định tuyến hợp lý, tránh tình trạng để sót hoặc khoảng cách không đều. - Hố trồng cây được đào bằng tay hoặc bằng máy và các công cụ dùng để xới đất cho cây. Nạo vét, san phẳng và nện chặt phần đáy và giữ cho các bên thành hố. Tiêu chuẩn hố đào như sau: • Các hố để trồng cây cọ: tối thiểu là 0.8m x 0.8m x 1m . • Các hố để trồng cây hồng lộc, trúc: là 0.4m x 0.4m x 0.4m . • Hố trồng các loại cây khác: tối thiểu là 0.8m x 0.8 m x 0.5 m - Nhà thầu sẽ thông báo cho Kỹ sư giám sát trước khi tiến hành trồng cây, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ phân trộn, cây trồng sẽ được đặt ở giữa và được lấp đều với hỗn hợp đất đã nêu ở trên. Khi ¾ hố trồng cây được lấp lại và tưới nước xung quanh gốc và thân cây. Sau khi trồng xong tiến hành cố định bằng cách đóng cọc cố định cho tất cả những loại cây và cây họ cọ với chiều cao 3m trở xuống. Nhà thầu sẽ phải neo chằng 5 ThuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh Chateau tất cả những loại cây và cây họ cọ. cây sẽ được tưới nước đầy đủ đảm bảo nước ngấm đều xung quanh gốc. 3. Công tác lót dal giả gỗ - Dùng ô tô vân chuyển dal đến nơi thi công, chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ thi công. - San đều mặt bằng, dùng đầm đầm chặt đảm bảo độ bằng phẳng và thoát nước tốt, trong quá trình thi công nêu thấy các xà bần, rác sẽ được lấy ra và tập trung một chỗ để di chuyển đến nơi quy định. Tiến hành lót dal đường đi theo thiết kế khoảng cách giữa các tấm dal từ 0.05- 0.07m, đặt các viên dal đúng vị trí đã đo trước, dùng búa gõ nhẹ đều bề mặt đal cho đến khi đạt được mặt bằng phù hợp. quá trình thi công luôn được kiểm tra, chỉnh sửa để đảm bảo độ bằng phẳng và khoảng cách hợp lý. Chênh lệch độ cao giữa các tấm dal không quá 0.07 m, sai lệch giữa 2 tấm đal song song không vượt quá 01mm. - Sau khi hoàn thành dọn vệ sinh khu vực thi công, đồng thời không cho đi lại trên dal cho đến khi lớp nền đã đạt độ cứng. 4. Công tác trồng bông hoa - Xác định vị trí trồng theo bản vẽ chi tiết, mỗi khu vực trồng được đánh dấu bằng các đường viền ranh giới bằng cuốc hoặc căng dây nilong. - Chuẩn bị hỗn hợp phân đất theo đúng quy định - Chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi trồng, dọn sạch rác và san bằng bề mặt, dùng cuốc, xẻng xới đất đảm bảo độ sâu vừa phải, dải và trộn đều hỗn hợp phân một lớp 0.1m. - Di chuyển bông hoa ra khu vực trồng, tiến hành trồng cây theo bố trí của bản vẽ và trồng từ trong ra ngoài. Mật độ trồng trung bình khoảng 25 – 30 cây/m2 tùy từng loài cây. - Sau khi trồng xong dùng vòi sen tưới đều bề mặt, đồng thời rửa sạch đất, phân dính trên lá cây. Dọn vệ sinh và di chuyển bông hoa không trồng hết về nơi chăm sóc. 5. Công tác trồng cỏ - Xác định vị trí trồng theo bản vẽ chi tiết, mỗi khu vực trồng đều được kiểm tra mặt bằng và đảm bảo sạch sẽ không có xà bần và rác. - Chuẩn bị hỗn hợp phân đất theo đúng quy định - Chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi trồng, dọn sạch rác và san bằng bề mặt, dùng cuốc, xẻng xới đất đảm bảo độ sâu vừa phải, dải và trộn đều hỗn hợp phân một lớp 0.1m. - vận chuyển cỏ lông heo ra khu vực thi công bằng xe ô tô, tiến hành trồng theo cách cấy lúa, cỏ được trồng đều, không vón cục, cỏ được trồng ngay khi vận chuyển ra hiện trường thi công tránh để cỏ chết khô. Trên bề mặt trồng cỏ đã được bón phân đầy đủ và tưới ẩm. Tiến hành trồng cỏ thật đều và bằng phẳng với các khu cỏ nối tiếp nhau, vỉa hè và trên đỉnh các bề mặt cong. Sau khi trồng xong tiến hành tưới nước ngay lập tức cho các khu vực đã trồng xong cỏ, tưới đủ nước để cỏ uống no nước và ngập trên mặt đất trên 100mm. Sau khi cỏ và phân trộn đạt độ khô vừa đủ để cỏ không bị hỏng, đầm đều bề mặt để đảm bảo độ bám dính tốt giữa cỏ và phân trộn đồng thời loại bỏ những chỗ không đều. Dọn vệ sinh và di chuyển cỏ không trồng hết về nơi chăm sóc. 6. Công tác bảo hành Công việc bảo hành trong hạng mục này bao gồm: - Nhà thầu sẽ bảo vệ những khu vực trồng cây khỏi bị hư hại ngay sau khi trồng. 6 Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh Chateau - Tưới tiêu cho cây đảm bảo cây phát triển bình thường, khu vực trồng cây phải ln được giữ ẩm, nhưng khơng bị úng ngập. - Bón phân cho cây theo quy định của nhà sản xuất và thực hiện năm (05) ngày trước lần Kiểm tra bảo hành lần cuối. Thực hiện những biện pháp cảnh báo, hướng dẫn chính xác cũng như những biện pháp cần thiết để cây phát triển bình thường. - Dọn cỏ hàng ngày. Cỏ gấu hay cỏ có củ cần được loại bỏ hồn tồn trước khi trồng hoa. Kiểm tra tồn bộ các cây, bao gồm cả cỏ để đảm bảo cây khơng bị nhiễm bệnh hay sâu hại và thực hiện trị bệnh cho cây cho tới khi cây phát triển bình thường. - Loại bỏ những cây đã chết và thay thế bằng cây mới có cùng nguồn gốc, cùng loại và kích thước. - Tiến hành buộc lại, thay thế cáp giữ để đảm bảo cây ở vị trí chính xác, khơng bị xiêu vẹo - Cắt cỏ, chỉ để ở khoảng 20mm khi chiều cao của cỏ vượt q 50mm. Cỏ sẽ được cắt theo địa hình của khu vực và chiều cao sau khi cắt của cỏ khơng vượt q 35mm tính từ mặt đất Tất cả cỏ và lá cỏ được cắt xuống sẽ cần phải dọn dẹp trong ngày và chở đến nơi đổ theo quy định. - Nếu thấy một khu vực nào mà cỏ phát triển khơng đều thì Nhà thầu cần tiến hành trồng lại cỏ ngay tại khu vực đó với lồi và số lượng tương tự. Cây được trồng mới cần được bảo quản để phát triển bình thường và được chấp nhận trong lần kiểm tra cuối. - Tiến hành nhổ hay chặt cây theo u cầu của chủ đầu tư nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ của khn viên. 7. Biện pháp sửa chữa sai sót - Trong q trình thi cơng có thể xảy ra những sai sót do chủ quan hoặc khách quan đem đến. Vì vậy nhà thầu rất coi trọng về cơng tác quản lý chất lượng nhằm hạn chế sai sót tối đa. - Trong q trình thi cơng nếu có sai sót so với thiết kế hoặc với quy phạm hiện hành thì nhà thầu sẽ đưa ra biện pháp xử lý như sau: + Khảo sát, nghiên cứu kỹ các ngun nhân gây ra sai sót, lập biện pháp kỹ thuật tối ưu trình Ban quản lý dự án và kỹ sư giám sát, xin ý kiến chấp thuận để tiến hành sửa chữa kịp thời + Đáp ứng kịp thời, đầy đủ về vật liệu, nhân cơng và máy thi cơng cho cơng việc sửa chữa sai sót. + Tất cả các chi phí sửa chữa, chậm tiến độ thi cơng nhà thầu tự chịu (nếu ngun nhân sai sót thuộc về phía nhà thầu). IV. Các biện pháp an toàn và phòng cháy chữa cháy 1. Biện pháp an toàn lao động * Bảo đảm cho người và thiết bò - Nhà thầu chúng tôi tổ chức mua bảo hiểm cho vật tư thiết bò, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm tai nạn con người theo như quy đònh tại khoản 3 điều 55 quy chế quản lý đầu tư XD số 52/CP và thông tư số 137/TT-BTC ngày 19/11/1999 của Bộ tài chính hướng dẫn bảo hiểm công trình. - Mọi thành viên tham gia thi công công trình được tập huấn về an toàn lao động và được trang bò đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động 7 Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh Chateau trước khi tham gia thi công. Tổ chức một tủ thuốc quân y trên công trường. Tổ chức cấp cứu, ốm đau và tai nạn kòp thời. - Mọi người khi tham gia dây chuyền sản xuất được bố trí đúng tay nghề và trình độ chuyên môn, phải được học các nội quy an toàn và mang đầy đủ bảo hộ lao động phù hợp với đặc điểm của từng công việc. - Công nhân thủ công, lái xe, lái máy được học an toàn lao động, cách thức phối hợp để thi công giữa xe máy và thủ công trước khi thi công. - Cán bộ phụ trách an toàn của Nhà thầu thường xuyên kiểm tra phát hiện kòp thời các hiện tượng mất an toàn xử lý ngay nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. - Tuân thủ các quy đònh về vệ sinh an toàn thực phẩm. Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dòch bệnh, phòng chống sốt rét. - Công nhân tham gia thi công là những người đủ tuổi lao động, đủ sức khoẻ và được kiểm tra sức khoẻ đònh kỳ. - Dây điện dùng trong thi công là loại dây có vỏ bọc cách điện tốt, người vận hành máy chạy bằng dây điện được trang bò ủng và găng tay cao su. - Khi thi công ban đêm được bố trí đèn chiếu sáng đầy đủ. - Nhân viên điều khiển phương tiện, thiết bò thi công luôn tuân thủ luật an toàn giao thông và những quy đònh an toàn lao động trên công trường. Tổ sửa chữa máy móc luôn có biện pháp kiểm tra máy móc thiết bò đònh kỳ để đảm bảo an toàn cho lái xe, máy trong quá trình điều khiển phương tiện. - Trên đoạn thi công và các hố đào trên đường có rào chắn, ban đêm có đèn báo hoặc biển phản quang và có người chỉ dẫn giao thông. - Người công nhân lái xe, máy, vận hành thiết bò theo đúng quy trình, không tự ý bỏ đi nơi khác hay cho người khác vận hành. - Nhà thầu sẽ thành lập một đội kiểm tra an toàn, thường xuyên kiểm tra an toàn lao động trên công trường. Hướng dẫn đội thi công theo các điều lệ về an toàn lao động, về khoảng cách đối với máy thi công. - Sau mỗi ca thi công, máy móc thiết bò phải được tập kết về bãi theo quy đònh. - Các thiết bò thi công ban đêm phải có đầy đủ các đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn. - Công tác phòng cháy nổ tại công trường cũng được quan tâm, phải bố trí bình cứu hoả cũng như thùng cát chữa cháy và phải có phương án chữa cháy khi có hoả hoạn xảy ra. *Đảm bảo an toàn cho công trình - Trong quá trình thi công, chúng tôi tiến hành các biện pháp hợp lý, tránh làm hư hỏng các công trình xung quanh như: Công trình kiến trúc văn hoá, hệ thống thuỷ lợi, mạng lưới đường dây điện, thông tin liên lạc, đường xá, cầu cống, nhà cửa, tài sản của nhân dân Trong trường hợp bất khả kháng Nhà thầu sẽ báo cáo Chủ đầu tư có biện pháp kòp thời để khắc phục. 8 [...]... tốt, không đổ rác thải thi công và các vật liệu thi công vào các khu vực nước sạch - Khu vực ăn ở trong quá trình thi công được bố trí công trình vệ sinh đầy đủ Mọi thành viên tham gia thi công được quán triệt ý thức vệ sinh trong quá trình sinh hoạt, ăn ở, thi công - Giáo dục thường xuyên cho cán bộ công nhân viên toàn công trường về ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn cảnh quan, môi trường của đòa... tốt công tác dân vận, tận dụng tối đa nhân công đòa phương vào những công việc thích hợp nhằm nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân - Khi hoàn thi n bàn giao công trình: Nhà thầu chúng tôi sẽ tổ thu dọn rác rưởi, vật liệu thừa, tháo dỡ các công trình tạm thời phục vụ thi công các chướng ngại do thi công rơi vãi trong toàn bộ phạm vi công trường đảm bảo cảnh quan môi trường sạch đẹp Các biện pháp. .. khi thi công xong từng đoạn, trước khi nghỉ đều phải làm vuốt nối để cho phương tiện đi lại được êm thuận 3 Biện pháp an toàn môi trường - Trong quá trình thi công cho đến khi kết thúc việc bảo hành công trình, Nhà thầu sẽ không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, cảnh quan, mỹ quan trong khu vực Giữ gìn thảm thực vật xung quanh khu vực thi công, giải toả các chướng ngại, trở ngại không cần thi t,... trường tai khu vực thi công - Trong tổ chức thi công chia phân đoạn thi công phù hợp để thi công dứt điểm không tràn lan,tránh gây lầy lội khi mưa và bụi khi nắng - Khi thi công nền đường vào mùa nắng hàng ngày bố trí xe nước thường xuyên tưới nước trong khu vực để hạn chế bụi trên đoạn đường đang thi công tránh ô nhiễm môi trường - Trước khi kết thúc công trình nhà thầu sẽ thu dọn mặt bằng công trường gọn... cháy nổ với thi t bò thi công: các thi t bò như máy phát điện, máy đầm nhất là phần điện 11 Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh Chateau KẾT LUẬN Trên đây là tồn bộ những biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi cơng cơ bản nhất mà Nhà thầu dự kiến áp dụng trong qúa trình thi cơng cơng trình Với trình độ chun mơn và kinh nghiệm của cán bộ kỹ thuật, với tay nghề cao của cơng nhân, với những trang thi t bị...Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh Chateau - Xe chở vật liệu, xe thi công được sử dụng theo đúng chức năng của từng loại, không chở quá tải gây hỏng hóc cho đường và các công trình xây lắp trên đó - Đơn vò thi lập phương án thi công, phương án an toàn để đảm thông tin liên lạc ,an toàn tuyệt đối cho người và thi t bò - Trong suốt quá trinh thi công tuân thủ đúng quy trình an toàn lao... các công trình trạm - Vật liệu máy móc thi công phải tập kêt gọn gàng,đất đá thừa phải đổ tại vò trí quy đònh - Khi thi công hết sức chú y tránh chặt phá cây xanh trừ trường hợp bất khả kháng, còn lại cần tránh né,đảm bảo cảnh quan môi trường - Không đi lai tự do - Kết hợp với chính quyền sở để làm tốt công tác giữ gìn và bảo vệ an ninh trật tự nơi có cán bộ công nhân đóng quân thi công 10 Thut minh. .. ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh Chateau - Các máy xúc, máy đào, máy lu, ô tô trong quá trình thi công không được xả dầu thải hoặc đổ dầu mỡ bừa bãi gây ô nhiễm độc hại ảnh hưởng đến môi trường xung quanh - Tất cả vật liệu đổ thải ra khỏi công trường sẽ đổ theo đúng vò trí mà đã được sự chấp thuận của Chủ công trình, Kỹ sư TVGS và chính quyền đòa phương - Khai thác cấp phối hoặc đất đắp phải giữ gìn cảnh quan. .. ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh Chateau 4 Biện pháp phòng cháy chữa cháy, chống ồn Lãnh đạo đơn vò cử cán bộ chuyên trách về an toàn PCCC để xây dựng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật đảm bảo an toàn cháy nổ trong phạm vi công trình Đồng thời phổ biến các quy đònh và kỹ thuật PCCC và các chỉ dẫn cần thi t khi làm viêcj với từng chất liệu, vật liệu cháy cho đội ngũ công nhân, các đơn vò tham gia trực tiếp thi. .. cháy - Biện pháp phòng chống cháy nổ với thi t bò áp lực: như bình ga, bình ôxi phải qua kiểm tra kiểm đònh và con thời gian sử dụng - Biện pháp phòng chống cháy nổ với vật tư: các loại vật liệu dễ cháy được bố trí gần bãi chứa cát, có dự trữ ít nhất 2 bình cứu hỏa cho một kho, không dự trữ nhiên liệu tronh khu vực thi công đảm bảo phòng cháy chữa cháy cho các khu vực xung quanh công trừơng - Biện pháp . PHÚC  THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH: CẢNH QUAN CÔNG TRÌNH CHATEAU ThuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh Chateau Tháng 01 năm 2013 2 Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh Chateau MỤC. hội trong khu vực công trường. (Các biện pháp cụ thể xin trình bày ở phần biện pháp) . B. BIỆN PHÁP THI CÔNG I. Cơ sở lập biện pháp thi công • Thông báo mời thầu ngày / / 2013 của Công ty TNHH liên. CƠNG 1 ThuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh Chateau CÔNG TRÌNH: PHỦ XANH KHU BIỆT THỰ CAO CẤP CHATEAU A. GIỚI THI U CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH I. Qui mô công trình: Công trình phủ xanh Chateau được
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết minh biện pháp thi công cảnh quan công trình chateau, thuyết minh biện pháp thi công cảnh quan công trình chateau,