0

Thuyết minh biện pháp thi công công trình cầu đường

40 29,394 821

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2014, 10:24

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP Công trình : CẢI TẠO NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG Lý trình : Km 0+00 -> Km 1+187.58. Hạng mục : NỀN- MẶT ĐƯỜNG, VỈA HÈ VÀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC. Đòa điểm : QUẬN HẢI CHÂU – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. I - GIỚI THIỆU CHUNG Mô tả vò trí công trình : Công trình Cải tạo nâng cấp mở trộng đường Bạch Đằng chạy ven theo sông Hàn có điểm đầu giáp nút giao thông Cổ Viện Chàm và điểm cuối giáp nút giao thông đầu tuyến Liên Chiểu Thuận Phước nằm trong quận hải Châu – Thành phố Đà Nẵng. Phạm vi gói thầu số 1 giới hạn từ Km0+00 -> Km 1+187.58 – Hạng mục : Nền mặt đường, vỉa hè và hệ thống thoát nước. Mô tả qui mô, cấu tạo công trình : Công trình cải tạo đường Bạch Đằng Tây được thiết kế bao gồm các khối lượng công việc như sau : 1 – Nền, mặt đường: a – Nền đường: Nền đường được đào đắp đất cho đủ bề rộng, cao độ và lu lèn đạt độ chặt K95, riêng 30cm trên cùng dùng cấp phối đồi lu lèn K98. b – Mặt đường: + Kết cấu mặt đường phần mở rộng, làm mới:  Bê tông nhựa chặt hạt mòn dày 5 cm.  Bê tông nhựa hạt lớn dày 7 cm.  Cấp phối đá dăm dày 30 cm  Cấp phối đồi K98 dày 30 cm Tại các vò trí đào mặt đường khi xây dựng cống, kết cấu mặt đường xây dựng trả lại như làm mới. + Kết cấu mặt đường tăng cường trên mặt đường cũi:  Bê tông nhựa chặt hạt mòn dày 5 cm.  Bê tông nhựa hạt lớn dày 7 cm.  Bê tông nhựa hạt lớn bù vênh day trung bình 6 cm. Riêng đoạn Km1+339.0 -> Km 1+394.78 (dài 55.78): tại vò trí cầu Sông Hàn chỉ thảm tăng cường 5cm để không ảnh hương đền tónh không của cầu. 2 – Bó vỉa, hố trồng cây. a- Bó vỉa:  Kết cấu bằng Be tông M200 đá 1x2 đặt trên lớp dăn sạn đệm dày 10cm. Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công  Tại các nút giao đường ngang, bó vỉa được xây mới đến hết đường cong bó vỉa và vuốt về bó vỉa ngang hiện tại.  Tại các vò trí có công trình công cộng, trụ sở cơ quan,…chiều cao bó vỉa được hạ còn 5 cm, vỉa hè d0oạn tiếp giáp dốc 15% với chiều dài 1.0m. b- Hố trồng cây( 411 hố): Xây gạch Block, vữa M75 trên lớp đệm đá dăm dày 10cm. 3 – Cống kỹ thuật: Cống hộp khẩu độ (0.5x0.5)m . Tổng chiều dài 346m. Kết cầu : Ống cống BTCT M200 đá 1x2. Móng cống Bê tông M100 đá 4x6 trên lớp cát hạt thô dày 10cm. Hố ga hai đầu cống xây gạch thể vữa M50. 4 – Thoát nước dọc : a- Phần trên vỉa hè phía Tây :  Tận dụng các đoạn còn tốt, đủ khẩu độ, xây dựng bổ sung cửa thu nước, rãnh ngang và các hố ga (350 m từ đường Lý Tự Trọng đến đường Lý Thường Kiệt).  Xây mới hệ thống thoát nước thay cho các đoạn rãnh dọc đã hư hỏng thiếu khẩu độ và chưa có mương (1691.00m).  Kết cấu : mương hở đậy đan bằng BTCT M200. Khẩu độ mương B-0.8m, chiều cao H=(1.0-1.5)m, các hố ga bố trí cách khoảng 25m/hố. Thu nước mặt bằng các cửa thu và rãnh ngang bê tông đậy đan dẫn nước vào hố ga.  Thân mương, hố ga, cửa thu nước bằng BT M150 đá 2x4, móng bằng BT M100 đá 4x6 trên lớp đá dăm đệm dày 100. Đan mương, hố ga và đan rãnh bằng TCT M200 đa1x2. b- Trên vỉa hè phía Đông  Thu nước bằng các hố thu nước, đổ trực tiếp ra sông bằng rãnh ngang. Thân và móng rãnh bằng BT M150 đá 2x4 đặt trên lớp dăm sạn dày 10 cm. Đan rãnh ngang bằng BTCT M200 đá 1x2.  Riêg đoạn cuối tuyến từ Nhà hàng Miền Trung về cuối đố án (Đoạn đi ven cảng Đà Nẵng) Thoát nước dọc tuyến giống vỉa hè phía Tây. Mương làm mới khẩu độ B=80cm dài 452,30m. Kết cấu tương tự mương ở vỉa hè phía Tây. 5 – Cống thoát nước ngang :  Các cống qua đường trên tuyến Bạch Đằng không thuộc phạm vi dự án Thoát nước & vệ sinh thành phố Đà Nẵng đều được thiết kế mới bằng cống bản BTCT đổ tại chỗ.  Thân và móng cống bằng bê tông M150 đá 2x4, bản cống bằng BTCT M200 đá 1x2. Đào bỏ cống cũ bòhư hỏng, thiếu khẩu độ: 20 cống Cống tận dụng : 04 cống. Sửa chữa cải tạo: 04 cống. Cống xây mới: 12 cống bao gồm Thuyết Minh Biện Pháp Thi CôngCống bản B=1.0m : 01 cống.  Cống bản B=1.25m : 09 cống.  Cống bản B=1.50m : 02 cống. 6– Mở rộng vỉa hè phía đông a- Công trình kè chắn bờ sông: Tận dụng lại tất cả các đoạn kè cũ còn tốt hiệ đang ồn đònh. Xây dựng mới kè tại các vò trí kết cấu ốp mái tạm thời, gia cố các đoạn kè cũ bò hỏng  Gia cố kè cũ đoạn Km0+558.49-Km0+595.19(dài 37.0m): Đóng cọc BTCT M300 (30x30)cm. chiều dài cọc 15m cách mép ngoài tường kè cũ từ 30-60 cm. Giằng ngang, xà mũ bằng BTCT M200.  Đoạn kè thay thế kè cũ đá hộc xây Km 0+595.19- Km 0+717.62 (dài 134.4m) : Đóng cọc BTCT M300 (30x30)cm. chiều dài cọc 15m , bản chắn đất BTCT M200 kích thước(280x110x15)cm. Đáy tấm chắn đặt6 sâu hơn cao độ mặt đất tự nhiên 1.50m. Bố trí các lỗ thoát nước bằng ống PVC 10cm kết hợp với vải đòa loại Paagrit không dệt. b- Thiết kế mởrộng vỉahè phía sông (phần vỉa hè rộng 12m): Trong hồ sơ thuyết minh này chúng tôi chỉ thực hiện cho các phần mở rộng vỉa hè 12 m còn các điểm nhấn kiến trúc sẽ không thuộc trong phạm vi của thuyết minh này. Phạm vi công việc bắt đầu từ điểm nhấn kiến trúc thứ nhất (nút Tiểu La và khu vực đài truyền hình Đà Nẵng Km 0+325.85) đến cuối nhàhàng Miền Trung (Km 1+886.53). Phần mở rộng vỉa hè từ 5.0 đến 9.22m.  Phần hạ bộ: Theo phương ngang, bố trí từ 1 đến 2 hàng cọc khoan nhồi Þ80cm BTCT M300, dài 35.0m. Theo phương dọc, chia kết cấu vỉa hè thành nhiều liên có chiều dài mỗi liên nhỏ hơn 60 m. Khoảng cách các cọc trong liên từ 7.25-10.00m theo phương dọc vàtừ 2.0-2.5m theo phương ngang. Giữacác liên bốtrí khe co giãn rộng 2 cm.  Phần thượng bộ: Dùng kết cấu hệsàn BTCT M300 dày 20cm. Dầm ngang kích thước(70x50)cm, dầm dọc chính (70x40)cm, các dầm dọc phụ và dầm ngang phụ kích thước (60x30)cm. Hệ sàn, dầm ngang và dầm dọc dùng BTCT M300 đổ toàn khối. II - CÁC BƯỚC TỔ CHỨC THI CÔNG: Do đặc diểm của công trình chúng tôi chia công trình ra làm 2 giai đoạn tổ chức thi công bao gồm : - Giai đoạn 1 : Tổ chức thi công cọc khoan nhồi. - Giai đoạn 2 : Tồ chức thi công dầm, bản BTCT & các công tác còn lại. 1. Sơ đồ tổ chức hiện trường thi công : Chúng tôi bố trí sơ đồ tổ chức thi công công trình thành 3 bộ phận : - Bộ phận chỉ huy chung tại trụ sở Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công - Bộ phận chỉ huy tại công trình - Bộ phận thi công trực tiếp. Sơ đồ tổ chức công trường: Do tính chất của công trường là thi công cải tạo và khi thi công cọc nhồi phụ thuộc vào các khu phục vụ như khu bồn chứa Bentonite, bãi độ đất, khu vực rửa xe nên cúng tôitổ chức công trường thành những phân đoạn nhỏ. Mỗi phân đoạn dài 150m là chiều dài mà các máy bơm cấp và thu hồi Bentonite có thể hoạt động hiệu quả nhất. Văn phòng ban chỉ huy công trường là 01 Contaner bố trí ngay tại công trường kòp thời kiểm tra theo dõi và điều hành mọi hoạt động trên công trường. Văn phòng Ban chỉ huy công trường sẽ được di chuyển theo tuyến thi công của công trình.  Thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường thi công : Tổ chức tại công trường bao gồm : 01 trưởng ban điều hành thi công công trình và 02 phó ban điều hành. Các bộ phận phục vụ bao gồm : kỹ thuật, vật tư, hành chính, an toàn lao động, trắc đạc, kho, giám sát kỹ thuật được điều hành trực tiếp bởi trưởng & phó ban điều hành thi công. Tại hiện trường sẽ bao gồm 02 chỉ huy trưởng chỉ huy 02 công trường khác nhau và hoạt động dưới sự điều hành của Trưởng ban điều hành công trình. Các Đội thi công gồm : Đội thi công cọc nhồi, Đội thi công cơ giới và phục vụ thi công, Đội cốt thép, Đội cốp pha, Đội bê tông, Đội hoàn thiện, Đội điện, điện lạnh, nước & đội thi công đường là những Đội thi công trực tiếp tại công trường được chia ra thành từng công tác riêng biệt, chòu trách nhiệm tổ chức thi công theo chức năng được giao của Đội dưới sự chỉ huy trực tiếp của chỉ huy trưởng công trường  Mô tả mối quan hệ giữa trụ sở chính và việc quản lý tại hiện trường : Bộ phận chỉ huy chung tại trụ sở và Ban điều hành công trường thường xuyên chỉ đạo, bàn bạc, trao đổi tổ chức thi công công trường bằng các buổi giao ban hàng tuần tại hiện trường. Các Phòng Ban tại trụ sở chính thường xuyên kiểm tra và giúp Ban Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công BAN ĐIỀU HÀNH THI CÔNG ĐƠN VỊ THI CÔNG CỌC ĐƠN VỊ THI CÔNG KẾT CẤU XÂY DỰNG CÁC ĐỘI THI CÔNG TRỰC THUỘC CÁC ĐỘI THI CÔNG TRỰC THUỘC ĐƠN VỊ THI CÔNG ĐƯỜNG CÁC ĐỘI THI CÔNG TRỰC THUỘC điều hành công trình giải quyết mọi vướng mắc về khối lượng, vật tư, máy móc thiết bò…  Trách nhiệm và thẩm quyền giao cho cán bộ quản lý hiện trường : Trưởng Ban điều hành công trình là người có toàn quyền giải quyết mọi vấn đề trên công trường chòu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các quyết đònh của mình. Có trách nhiệm quản lý thi công đảm bảo hoàn thành công trình đúng theo nhiệm vụ được phân công. Ban chỉ huy công trường toàn quyền giải quyết mọi vấn đề trên công trường và chòu trách nhiệm trước Ban điều hành công trình về mọi quyết đònh của mình . Các trưởng bộ phận phải chòu trách nhiệm trước Ban chỉ huy công trường về mọi vấn đề của bộ phận mình phụ trách và nhận lệnh trực tiếp từ Ban chỉ huy công trường . 2. Phân đoạn thi công : Do tính chất của công trường trải dài từ đoạn 1-10 với tổng chiều dài là : 1328.14 mét nên chúng tôi bố trí mỗi công trường chòu trách nhiệm thi công mỗi đoạn với chiều dài một phân đoạn trung bình là 150m . Phân đoạn 1 Phân đoạn 2 Phân đoạn 3 Phân đoạn 4 Đoạn số 1 Dài 146.63 m Đoạn số 2 & 3 Dài 150.88m Từ đoạn 4 trở đi Dài > 150m Sau phân đoạn 3 Dài > 150m Đơn vò Thi công số 1 Đơn vò thi công số 2 Đơn vò thi công số 1 Đơn vò thi công số 2 Với cách thức tổ chức thi công như vậy sau khi mỗi đơn vò chấm dứt được 01 phân đoạn chúng tôi sẽ có một mặt bằng trải dài 300 m để thi công các công tác tiếp theo bao gồm BTCT dầm sàn vỉa hè mở rộng và các công tác khác 3. Bố trí kho bãi ,thiết bò xe máy ,thiết bò a. Giai đoạn 1 – Thi công cọc khoan nhồi:  Thiết bò cho công tác rung cừ I 300 (hệ khung ổn đònh ống vách và hạ ống vách) : Sử dụng 01 xe cẩu 20 tấn, 01 búa rung, 01 máy phát điện, 01 máy hàn điện tự phát và 40 tấn và cừ I300.  Thiết bò cho công tác khoan cọc nhồi :  Phương án 1 : Thi công hệ sàn đạo theo hồ sơ mời thầu (bao gồm : Rọ đá, cừ I550, cừ I300, hệ tà vẹt & ray) Sử dụng 02 máy khoan chạy trên sàn đạo để khoan cọc.  Phương án 2 : Dùng 02 giàn khoan ( 01 giàn trên bờ thi công các cọc sát bờ kè, 01 giàn trên xà lan thi công các cọc bên ngoài). Nếu tại vò trí nào xà lan không thể cặp sát để khoan cọc chúng tôi sẽ sử dụng thiết bò khoan dây đế thi công. Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công  Thiết bò phục vụ cho công tác khoan cọc nhồi  Phương án 1 : Hệ thống bồn chứa & lọc dung dòch Bentonite, máy bơm cấp và thu hồi Bentonite, Hệ thống bồn lọc dung dòch khoan, 01 xe xúc đất loại >2m 3 /gầu,8 xe vận chuyển đất, 02 xe cẩu 30 tấn bánh hơi phục vụ công tác luân chuyển sàn đạo,  Phương án 2 : Hệ thống bồn chứa & lọc dung dòch Bentonite, máy bơm cấp và thu hồi Bentonite, 10 xe chuyển đất thải, 01 bến cập xà lan+01 máy xúc gầu dây, 01 xe xúc đất loại 2 m 3 /gầu, 02 xà lan dài 30 mét ( 01 xà lan chở giàn khoan + các thiết bò phục vụ, 01 xà lan chứa đất thải, giàn máy vệ sinh lỗ khoan  Thiết bò phục vụ cho công tác thép của cọc : Các lồng thép của cọc được chúng tôi sản xuất tại xưởng và chỉ được chở ra công trường bằng xe chuyên dùng. Chúng tôi sẽ xây dựng 01 xưởng gia công thép gần tuyến thi công của công trường .Tại xưởng gia công chúng tôi sẽ sử dụng 01 máy cắt công suất 7.5 tấn/ca & 01 máy uốn sắt công suất 7.5 tấn/ca, 04 máy hàn 30KVA, 04 bộ gió+đá tại bãi gia công, 01 xe vận chuyển lồng thép đến công trường 01 máy hàn tự phát tại hiện trường phục vụ công tác hàn nối lồng thép, 01 xe cẩu phục vụ công tác hạ lồng thép vào hố khoan.  Công tác cung cấp hỗn hợp bê tông : Hỗn hợp bê tông được cung cấp bởi trạm trộn bê tông có công suất 60 m3/h và được vận chuyển đến vò trí đổ Bê tông bằng xe vận chuyển chuyên dùng có dung tích bồn 6 –6.5 m 3 /xe  Thiết bò phục vụ cho công tác Bê tông : Sử dụng 01 bộ ống đổ Bê tông (bao gồm 40 mét ống + 01 phễu đổ), 01 xe bơm cần , 01 bộ thí nghiệm chất lượng bê tông, 01 xe cẩu phục vụ công tác nhồi bê tông, b. Giai đoạn 2 – Thi công các công tác còn lại.  Công tác đào đất : Đào đất bằng 02 máy đào Kobelco dung tích gầu 0.7 m 3 /gầu và đào theo sơ đồ của bản vẽ thi công đã thể hiện .Do công trình có thể thi công trong mùa mưa nên chúng tôi sẽ chuẩn bò từ 8 – 10 máy bơm có công suất từ 15 –20 m 3 / giờ để bơm hết nước trong hố móng ra ngoài ,đảm bảo hố móng luôn khô ráo trong quá trình thi công .  Công tác đắp đất : Sử dụng đầm bàn & đầm cóc tùy theo yêu cầu thi công sẽ cung cấp chủng loại máy đúng với công suất yêu cầu & đủ số lượng theo tiến độ thi công .  Công tác cung cấp hỗn hợp bê tông : Hỗn hợp bê tông được cung cấp bởi trạm trộn bê tông có công suất 60 m3/h và được vận chuyển đến vò trí đổ Bê tông bằng xe vận chuyển chuyên dùng có Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công dung tích bồn 6 –6.5 m 3 /xe và 1 máy bơm Bê tông có công suất 60 m 3 /giờ ,đảm bảo cung cấp bê tông cho công trình liên tục . Ngoài ra chúng tôi sẽ bố trí 04 máy trộn bê tông dự phòng có công suất 750 lít/cối nếu trong quá trình đổ bê tông trạm trộn bê tông xảy ra sự co á  Công tác đầm bê tông : Khi đầm bê tông các kết cấu móng ,cột ,dầm sàn chúng tôi sử dụng luân phiên 20 đầm dùi bê tông có đường kính đầu Þ 32 và Þ 48 .Hoàn thiện mặt bê tông chúng tôi sẽ sử dụng 02 đầm thước dài 06m chạy trên ray đảm bảo bề mặt bê tông sau khi dùng qua đầm thước có độ phẳng & độ đặc chắc đúng yêu cầu kỹ thuật  Công tác gia công cốt thép : Cốt thép của công trình sẽ được gia công tại xưởng cùng với nơi gia công lồng thép. Tháp sau khi gia công sẽ được bảo quản kỹ lưỡng và chỉ chuyển ra vò trí lắp dựng theo tiến độ thi công của công trường. Các thiết bò gia công sẽ sử dụng chung với thiết bò gia công lồng thép. ♦ Công tác gia công cốp pha : Theo thiết kế biện pháp chúng tôi sẽ sử dụng dầm I550 kết hợp I300 làm giàn đỡ cốp pha dầm & bản của lề mở rộng. Cốp pha chúng tôi sử dụng là cốp pha đònh hình mới 100% đảm bảo độ kín khít & kích thước hình học của cấu kiện đúng yêu cầu thiết kế.Tuy nhiên trong quá trình thi công nếu có các chi tiết phức tạp sẽ được gia công tại xưởng bởi 02 máy cưa bào liên hợp. Tất cả các thiết bò ( dầm I550, I300, cốp pha, cây chống, giàn giáo thi công ……. sẽ được tập kết tại xưởng và chỉ chuyển đến công trường theo tiến độ. Chúng tôi sẽ bố trí 02 bãi tật kết cốp pha ,cây chống ,giàn giáo thi công có kích thước 6 m x 20 m = 120 m 2 x 2 bãi = 240 m 2 , 01 bãi gia công cốp pha có kích thước 6 m x 20 m = 120 m 2 . ♦ Công tác lắp dựng dầm I550 & I300 : Do công trình xây dựng tại bờ sông không có mặt bằng để lắp dựng cốp pha cây chống nên chúng tôi phải dùng dầm thép I550 & I300 kê trên ống vách của cọc nhồi làm cấu kiện chòu tải của cốp pha & bê tông dầm sàn lề mở rộng. Chúng tôi sẽ sử dụng 02 xe cẩu Tadano, 02 máy hàn để lắp dựng cho công tác trên ♦ Kho chứa thiết bò : Chúng tôi sẽ bố trí 02 Contai ner trên công trường để chứa toàn bộ các thiết bò thi công . ♦ Ngoài ra còn một số thiết bò khác phục vụ cho quá trình thi công như máy cắt ,máy mài ,tời tó , máy khoan vv…sẽ được chúng tôi liệt kê cụ thể trong bảng kê máy móc phục vụ thi công kèm theo .  Nguồn điện phục vụ thi công : Chúng tôi sẽ sử dụng nguồn điện lưới quốc gia ,ngoài ra chúng tôi sẽ bố trí 1 máy phát điện công suất 125KVA dự phòng cho công trường. Nguồn điện này sẽ dùng cho các công tác bơm nước, trộn bê tông, đầm bê tông, chiếu sáng, bảo vệ và các nhu cầu thi công khác,  Nguồn nước phục vụ thi công : Chúng tôi sẽ sử dụng nguồn nước hiện có của khu vực .Nếu lưu lượng nước không cung cấp đủ để thi công chúng tôi sẽ khoan thêm 01 giếng khoan . Trước khi sử dụng Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công nguồn nước từ giếng khoan thi công chúng tôi sẽ kiểm nghiệm nếu không đạt yêu cầu chúng tôi sẽ dùng bộ lọc để xử lý nước giếng khoan sao cho chất lượng của nước đạt yêu cầu sử dụng cho các công tác bê tông ,xây ,tô …….khi thi công công trình . Để đưa nước đến vò trí thi công chúng tôi sẽ làm hệ thống cấp nước ống φ 34 , nối liền với hệ thống cấp nước của thủy cục và giếng khoan 30m 3 /h  Hệ thống thoát nước thi công : Thu nước tại các hố móng khi thi công đào đất , tùy theo lưu lượng nước ngầm (nếu có) chúng tôi bố trí trên tại hiện trường các máy bơm bùn & máy bơm nước có công suất 15m 3 /h để bơm nước ngầm đảm bảo mặt hố móng luôn được khô ráo . Nước từ máy bơm sẽ được dẫn trong ống nhựa mềm ra một hố ga bồ trí trong công trường và sau khi được sử lý lắng nước sẽ được thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu vực . Hệ thống thoát nước trên sẽ bảo đảm cho mặt bằng công trình luôn khô ráo, đáp ứng tốt yêu cầu thi công và vệ sinh môi trường.  Hệ thống vệ sinh xe trước khi ra khỏi công trường : Các xe vận chuyển đất trước khi ra khỏi công trình phải được vệ sinh sạch sẽ mới được ra khỏi công trường để không làm ảnh hưởng đến môi trường chung của khu công nghiệp .  Mặt bằng bố trí văn phòng tạm, kho Văn phòng làm việc của Ban Chỉ huy công trường được bố trí tại vò trí có tầm quan sát tổng thể công trình và thuận lợi trong việc điều hành chung của Ban chỉ huy công trường với các tổ đội .  Hàng rào bảo vệ : Công trường Tại những vò trí đào đất phải xây dựng hàng rào che chắn và bûi tối phải có đèn để bảo hiệu 2 - Sơ đồ tổ chức thi công Sơ đồ tổ chức thi công được bố trí phù hợp với đặc điểm công trình, trình độ của cán bộ nhằm bảo đảm cho công trình thi công đúng tiến độ, đạt chất lượng. III - BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN XÂY DỰNG : Do tính chất và đặc điểm của công trình được thiết kế trên sát bờ sộng bao gồm nhiều hạng mục công tác nằm xen kẽ. Mặt khác thời gian thi công khá ngắn 340 ngày thi công . Chính vì vậy phương án thi công của công ty chúng tôi sẽ được tiến hành như sau : A - CÔNG TÁC TRẮC ĐẠC CHUNG Công trình Cải tạo đường Bạch Đằng Tây được kéo dài hơn 1 km bao gồm rất nhiều hạng mục sự liên quan của các cấu kiện ,các bộ phận rất chặt chẽ nên chúng tôi đánh giá công tác trắc đạc cực kỳ quan trọng .Công tác trắc đạc giúp việc thi công thực hiện được chính xác về mặt kích thước của công trình ,đảm bảo độ thẳng đứng ,độ nằm ngang của kết cấu ,xác đònh đúng vò trí của các cấu kiện, hệ thống kỹ thuật ….Nó loại trừ đến mức tối thiểu các sai số về tim cốt, vò trí trong thi công Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công Các bước của công tác trắc đạc và các yêu cầu kỹ thuật sẽ được công ty chúng tôi tuân thủ theo quy đònh của TCVN 3972 -85 ,cụ thể như sau : 1 - Sau khi nhận tim mốc của chủ đầu tư ,chúng tôi sẽ xác đònh tim mốc trên mặt bằng .Vò trí các tim mốc được bảo vệ bằng cách đổ bê tông có rào chắn đảm bảo không bò mờ, bò mất trong quá trình thi công 2 - Lưới khống chế thi công được bố trí thuận tiện cho việc thi công được bảo vệ lâu dài đảm bảo độ chính xác cao 3 - Các mốc đo lún được bố trí ở khoảng cách đảm bảo ổn đònh vá bảo vệ trong suốt quá trình thi công .Khỏng cách từ mốc quan trắc lún đến công trình càng gần càng tốt Thới gian quan trắc lún sẽ được thực hiện 1 tuần/1 lần ,có chú ý đến điểm gia tải như đổ thêm sàn ,xong phần xây … Các báo cáo kết quả quan trắc sẽ được thể hiện ở dạng bảng biểu đồ và hoàn thành ngay trong ngày đo .Báo cáo này được lập thành 2 bộ gồm các thông tin : - Thời gian quan trắc . - Tên người thực hiện quan trắc và ghi số liệu - Lý lòch thiết bò đo . - Mặt bằng vò trí các mốc quan trắc . - Các số liệu sau khi quan trắc tại các mốc - Các ghi chú ( nếu có ) của nhân viên đo đạc . - Chữ ký của người thực hiện quan trắc ,đại diện đơn vò thi công , Ban quản lý dự án và Tư vấn . Toàn bộ các kết quả sẽ được trình cho Ban Quản lý dự án vàTư vấn &lưư trữ vào hồ sơ nghiệm thu các giai đoạn thi công ,hoàn thành công trình . 4 - Công ty chúng tôi sẽ tiến hành công tác trắc đạc một cách hệ thống ,kết hợp chặt chẽ đồng bộ với tiến độ thi công . Công tác đo đạc được tiến hành thường xuyên trên công trường, bao gồm tất cả các công việc xác đònh vò trí, cao độ cho các hạng mục, các chi tiết thi công, từ việc lắp đặt cốp pha cho đến các công việc hoàn thiện thực hiện ở giai đoạn cuối công trình. 5 - Dụng cụ trắc đạc gồm các máy thuộc tải sản của công ty chúng tôi .Tất cả đều ở trong tình trạng hoạt động tốt .cụ thể gồm có - Máy kinh vó THEO 10 B của Đức - Máy thuỷ bình của Đức . - Máy chiếu Laser của Mỹ . B - CÔNG TÁC CỌC NHỒI: Để có thể thực hiện được công tác cọc nhồi của công trình này chúng tôi dự kiến 02 phương án thi công. Phương án thi công 1 : Sử dụng 04 giàn khoan GPS20 chạy trên hệ sàn đạo cấu tạo bởi Rọ đá, cừ I300, cừ I500, tà vẹt gổ & ray ) lắp dựng liên tục suốt theo tuyến thi công của công trìnhThuyết Minh Biện Pháp Thi Công Ưu điểm của phương án :là các giàn khoan thi công độc lập nhau và sàn đạo đỡ giàn khoan đặt trực tiếp từ đáy sông nên có thể chòu được tải trong lờn và không phụ thuộc vào nước triều của sông Hàn hoặc kết cấu chòu lục của bờ kè. Nhược điểm của phương án : Số lần luân chuyển của rọ đá và hệ dầm đỡ sàn khá nhiều nên muốn tăng tốc độ thi công tập trung nhiều máy móc thiết bò di dời hệ san đạo và rọ đá. Khả năng thu hồi tái sử dụng rọ đá không cao Phương án thi công 2 : Sử dụng 04 giàn khoan bánh xích với phương pháp khoan guồng xoắn (02 chiếc chạy trên bờ khoan dãy gần bờ ; 02 chiếc đặt trên xàn lan khoan dãy bên ngoài) . Đặc diểm của phương án: Ưu điểm của phương án :là các giàn khoan thi công độc lập nhau và là các giàn khoan tự hành nên có thể cơ động trên công trường không phụ thuộc vào các yếu tố khách quan. Đây là loại giàn khoan có thể hoạt động độc lập hoàn toàn nó tự phục vụ từ công tác hạ ống vách, khoan cọc, lắp đặt lồng thép, đổ bê tông… mà không cần phải có thiết bò khác phục vụ. Nếu vò trí cọc nào mà giàn khoan hoặc xà lan không thể đến vò trí khoan chúng tôi sẽ có thiết bò khoan dự trữ đó là thiết bò khoan dây (Loại ED4000), Với thiết bò này chúng tôi sẽ khoan được những vò trí nói trên mà không cần phải xây dựng sàn đạo. Nhược điểm của phương án : là thiết bò thi công có tải trọng lớn nên phải chú ý đến phương án an toàn cho thiết bò khoan khi đứng sát bờ kè & có thể phải phụ thuộc vào mực nước triều của sông Hàn làm xà lan không thể tiếp cận được vò trí theo yêu cầu. a. Công tác rung cừ I300 & hệ giàn thép ổn đònh ống vách : Đây là công tác trong biện pháp thi công nhằm đảm bảo đònh vò ống vách và ổn đònh ống vách trong suốt quá trình thi công cọc khoan nhồi. công tác này được thực hiện bằng búa rung có năng lực xung kích phù hợp với điều kiện đòa chất của công trình. Dùng 01 xe cẩu Tadano bánh hơi treo búa rung & kẹp cừ I300 đưa vào vò trí cần hạ. Khởi động búa rung hạ cừ I300 vào trong đất đến cao độ yêu cầu. Liên kết các cừ đứng I300 bằng thép hình I160. b. Đònh vò tim cọc Để đònh vò tim cọc & ổn đònh ống vách chúng tôi thiết kế 02 giàn thép hình I160 cách nhau 1.5 m. Các liên kết chúng tôi sử dụng bằng liên kết hàn đảm bảo độ vững chắc của liên kết. (có bản vẽ biện pháp kèm theo) Tim cọc được đònh vò dựa vào các tim móc chuẩn do Bên A thực hiện. Số lượng tim mốc được đònh vò cho một ngày ít nhất là 4 .Khoảng cách ít nhất của 2 tim mốc thực hiện liên tiếp phải lớn hơn 5 D ( đường kính cọc ). c. Đònh vò máy khoan Sau khi đã có tim mốc, cho máy khoan vào vò trí, cân chỉnh máy theo phương thẳng đứng và phương nằm ngang. Trong trường hợp mặt đất không bằng phẳng, hoặc yếu, phải gia cố nền cho máy, hoặc lót tole dày để máy đậu lên đó. d. Đặt casing Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công [...]... chất lượng công trình Các biểu mẫu thí nghiệm về vật liệu thi công phải được lưu giữ, trình khi nghiệm thu, như lý lòch xuất xưởng của các loại vật liệu giao đến công trình Các biểu mẫu thể hiện tiến trình thi công nghiệm thu công tác phần khuất sẽ được áp dụng theo mẫu của Nhà nước qui đònh IV - CÁC BIỆN PHÁP THI CÔNG KHÁC 1 - Biện pháp xử lý khuyết tật Để đảm bảo được chất lượng của công trình không... dựng mới Trong quá trình đổ bê tông chú ý đặt các móc để trêo Balăng xích phục vụ công tác tháo dỡ giàn thép 3 - Công tác đào đất và đắp đất : Đào đất : Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công Công tác đào đất móng được thực hiện bằng 02 máy đào KOBELCO 0,7m3/gàu thi công tại 02 công trường độc lập nhau như mô tả trong bản vẽ biện pháp thi công kèm treo Khi đào đất móng phần đất đạt yêu cầu kỹ thuật sẽ được... phương pháp và vật liệu chống thấm mới nhất của Sika Các qui trình chống thấm được chúng tôi tuân thủ dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Hãng Sika 3 - Biện pháp an toàn thi công Để thi công công trình đạt được kết quả theo yêu cầu và An toàn lao động chúng tôi tiến hành như sau ; A - TỔ CHỨC BỘ MÁY LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN Ở CÔNG TRƯỜNG Khi tiến hành thi công công trình chúng tôi sẽ có các quyết đònh phân công. .. mảnh cốp pha bò dính chặt vào cấu trúc bê tông thì sẽ có biện pháp tháo, không để bò sót, ảnh hưởng đến các công tác tiếp theo 5 / - Thi công cốt thép : Để thi công khối lượng cốt thép cho toàn bộ công trình, chúng tôi sẽ gia công tại xưởng cốt thép đặt tại công trình Cốt thép khi giao về công trường theo từng đợt theo tiến độ thi công của công trình và được bảo quản, xếp đặt trên các gối kê, che chắn... lớp Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công - Sau khi có kết quả kiểm tra đạt độ chặt theo thi t kế mới được tiến hành thi công lớp sau Trong quá trình thi công nền đường phải thường xuyên kiểm tra cao độ và độ dốc dọc của lòng đường bằng máy đo đạc , đồng thời phải kiểm tra hình dạng lòng đường bằng thước mẫu cũng như kiểm tra kích thước và độ bằng phẳng của lòng đường (Sai số cho phép lấy theo qui trình. .. thuật và các công nghệ mới nhất của các vật liệu chuyên dùng trong xây dựng để quản lý chất lượng của công trình như đã trình bày ở phần biện pháp quản lý chất lượng của công trình Chúng tôi khẳng đònh rằng việc cung cấp vật tư, vật liệu theo yêu cầu thi t kế và mẫu trình duyệt là yêu cầu bắt buộc và là chữ tín của chúng tôi , việc cung cấp vật tư kém phẩm chất và thi công không đúng qui trình công nghệ... diễn 4 - Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường - Vai trò của Ban chỉ huy công trường Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công - Ban chỉ huy công trường được giao toàn quyền quản lý, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến công tác vệ sinh môi trường và thực hiện các thủ tục pháp lý với các cơ quan chính quyền sở tại, với Ban Quản lý Bên A và với người lao động - Ban chỉ huy công trường sẽ lập ra các biện pháp bảo... trường nơi thi công và khu vực lân cận, như biện pháp che chắn, chống bụi, khói, chống ồn, bố trí giờ giấc thi công hợp lý cho từng công tác, nhất là các công tác dễ gây ồn, gây ô nhiễm, sử dụng máy móc thi t bò phù hợp, tuân theo các qui đònh của Nhà nước về chỉ số tiếng ồn, khói - Các biện pháp bảo đảm vệ sinh, chống ô nhiễm môi trường sẽ được kết hợp chặt chẽ, phù hợp với biện pháp thi công - Ban... môi trường Ban chỉ huy công trình còn có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng , cơ quan chính quyền sở tại trong công tác bảo vệ vệ sinh môi trường tại khu vực thi công và nơi ở 5 - Biện pháp phòng chống cháy nổ Công tác phòng chống cháy nổ trên công trình là điều cần thi t và bắt buộc mọi người trên công trình phải có ý thức bảo vệ và phòng chống Chúng tôi đề ra biện pháp phòng chống cháy nổ... T/C 1,1 kg/m2 mặt đường - V/c BTN nóng và rãi BTN nóng mặt đường - Lu lèn : rãi BTN nóng đến đâu lu ngay đến đó dùng lu bánh thép 10 tấn và lu bánh hơi 16T - Bão dưỡng : Mặt đường BTN phải tuân thủ theo chế độ bảo dưỡng - Trên mặt đườngthì trước khi rãi BTN nóng mặt đường cần phục hồi sửa chữa, bù phụ, trắc ngang mặt đường Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công c - Công tác lu lèn : Công tác lu lèn là . là 15 0m . Phân đoạn 1 Phân đoạn 2 Phân đoạn 3 Phân đoạn 4 Đoạn số 1 Dài 14 6.63 m Đoạn số 2 & 3 Dài 15 0.88m Từ đoạn 4 trở đi Dài > 15 0m Sau phân đoạn 3 Dài > 15 0m Đơn vò Thi công số 1 Đơn. riêng G/m 3 < 1, 1 < 1, 15 Độ nhớt ( Marsh) Gray 22 ÷ 40 < 50 Độ dẻo CL ≤ 15 ≤ 20 Độ kiềm pH 8 ÷ 12 8,5 ÷ 11 ,5 Độ thất thoát dung dòch cc < 35 < 35 Hàm lượng cát % < 10 < 5 Dung. lấy mẫu thử nghiệm tuân theo TCVN 4453 - 19 95, cường độ thí nghiệm của bê tông theo TCVN 311 8 - 19 93 và TCVN 311 9 - 19 93. Thử nghiệm độ sụt theo TCVN 310 6 - 19 93. Công tác bê tông sẽ được thực hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh biện pháp thi công công trình cầu đường, Thuyết minh biện pháp thi công công trình cầu đường,

Từ khóa liên quan