0

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH tòa NHÀ CHUNG cư CAO TẦNG CT1 – CT2 HẠNG mục xây DỰNG kết cấu và HOÀN THIỆN KHỐI đế + THÁP a

37 2,647 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 00:27

Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Xây giá trị, Dựng ớc mơ Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn THUYếT MINH BIệN PHáP THI CÔNG CÔNG TRìNH CÔNG TRìNH: TòA NHà chUNG CƯ CAO TầNG CT1 CT2 HạNG MụC: xây dựng kết cấu hoàn thiện khối đế + tháp a MụC LụC CHƯƠNG 1: GIớI THIệU CHUNG Về CÔNG TRìNH .2 CHƯƠNG 3: BIệN PHáP Tổ CHứC THI CÔNG 14 CHƯƠNG 27 Thuyết minh Biện pháp thi công Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Xây giá trị, Dựng ớc mơ Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn THUYếT MINH BIệN PHáP THI CÔNG CÔNG TRìNH CÔNG TRìNH: TòA NHà chUNG CƯ CAO TầNG CT1 CT2 HạNG MụC: xây dựng kết cấu hoàn thiện khối đế tháp a CHƯƠNG 1: GIớI THIệU CHUNG Về CÔNG TRìNH I. ĐặC ĐIểM CÔNG TRìNH Công trình: Tòa nhà chung c cao tầng CT1 CT2 nằm tổng thể dự án" Khu đô thị ", công trình đợc xây dựng khu vực Phờng Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. II. QUY MÔ Và KếT CấU CủA CáC HạNG MụC CÔNG TRìNH Hạng mục thi công: Công trình tổng thể liên hợp gồm có khối Nhà ( Khối Tháp A khối Tháp B). Hai khối nhà đợc thiết kế chung khối đế tầng, từ tầng đến 25 đợc chia làm tháp A B. Hạng mục thi công nhà hạng mục phần đế chung tháp A (Tòa nhà CT1) công trình. III. ĐIềU KIệN THI CÔNG Với điều kiện việc thi công công trình có thuận lợi khó khăn nh sau: Thuận lợi: Công trình đợc xây dựng khu vực có vị trí trung tâm thuận lợi đờng xá, việc huy động thiết bị vật t máy móc tơng đối thuận tiện. Nhà thầu có nhiều năm kinh nghiệm thi công công trình tơng tự nh trên. Khó khăn: Đây công trình có quy mô lớn, yêu cầu kĩ thuật thi công chặt chẽ, áp dụng vật liệu vào trình thi công tơng đối nhiều. Do đòi hỏi nhà thầu phải có quy trình quản lý khoa học để đáp ứng đợc yêu cầu nói trên. Mặt khác yêu cầu tiến độ thi công gấp rút, nhà thầu phải có kế hoạch cụ thể để đáp ứng đợc yêu cầu phục vụ nhân lực vật t thiết bị phục vụ thi công công trờng. Tuy nhiên với lực kinh nghiệm mình, công ty cam kết thi công công trình theo chất lợng tiến độ chủ đầu t yêu cầu. Qua nghiên cứu thiết kế khảo sát trờng Nhà thầu chọn phơng án thi công nh sau: Thuyết minh Biện pháp thi công Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Xây giá trị, Dựng ớc mơ Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn CHƯƠNG 2: CáC BIệN PHáP Kỹ THUậT THI CÔNG I. BIệN PHáP THI CÔNG TổNG THể Trong gói thầu hạng mục thi công nhà thầu "Xây dựng kết cấu hoàn thiện khối đế tháp A". Để đáp ứng yêu cầu tiến độ nhà thầu chia mặt thi công gồm hai phần : Phần đế chia làm hai phân đoạn tơng, phần tháp A tổ chức thi công phân đoạn. Trong phân đoạn nhà thầu lại chia đợt thi công tơng ứng (Chi tiết đợc thể vẽ biện pháp thi công). II. CÔNG TáC CHUẩN Bị MặT BằNG THI CÔNG Mặt thi công trờng bố trí: Một khu vực văn phòng làm việc để tiện điều hành huy thi công, kho tập kết vật t, không bố trí đợc lán trại tạm (sẽ thuê đất khu vực lân cận). Làm thủ tục xin cấp điện nớc phục vụ cho công trình. Chuẩn bị tập kết thiết bị thi công vật t cần thiết: Sắt thép, xi măng, gạch cát đá sỏi . Các thiết bị máy móc phải tập kết là: Cẩu tháp, máy phát điện dự phòng, đầm dùi, đầm bàn, thiết bị chiếu sáng . Làm nhà vệ sinh công trờng. III. CÔNG TáC TRắC ĐịA Và ĐịNH Vị MặT BằNG Lới khống chế mặt bằng: Là điểm G đợc chủ đầu t bàn giao t vấn giám sát kiểm tra suốt trình thi công. Các điểm đợc dùng làm điểm gốc để truyền toạ độ lên tầng trên. Trớc sử dụng điểm gốc phải đo kiểm tra để xác định độ xác ổn định mốc trình thi công. Lới khống chế độ cao: Bố trí lới độ cao vào mốc toạ độ đồng thời phải đặt thêm mốc chuyển nằm công trình nơi ổn định, không chịu ảnh hởng việc thi công công trình đồng thời dùng mốc để quan trắc lún công trình đất trình thi công. Căn mặt vị trí công trình cao độ móng công trình so với thiên nhiên, máy kinh vĩ, thuỷ bình máy toàn đạc điện tử xác định đợc xác tim trục cao độ công trình. Các mốc tim trục cao độ công trình đợc đánh dấu trì suốt trình thi công. Với biện pháp đo đạc, kiểm tra trình thi công, công trình đạt đợc độ xác nh sau: + Khoảng cách tất trục vị trí không v ợt 5mm so với kích thớc thiết kế. + Sai số độ cao cốt độ thiết kế so với điểm mốc khống chế độ cao 5mm. + Sai lệch vị trí mặt điểm so với đờng trục gần 10 mm. + Tất cột, tờng không sai 12mm theo phơng thẳng đứng điểm từ dới lên trên. Thuyết minh Biện pháp thi công Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Xây giá trị, Dựng ớc mơ Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn Tất dung sai độ xác cần tuân thủ theo tiêu chuẩn đợc quy định tiêu chuẩn hành có liên quan TCVN-5724-1993, TCVN-5574-1991, TCVN-4453-1995. IV. BIệN PHáP Kỹ THUậT THI CÔNG CốP PHA Và Đà GIáO: Công tác ván khuôn đợc thực theo TCVN 4453-95 theo TCVN 5724-92. 1- Chế tạo: Công tác cốp pha, ván khuôn đợc thực theo tiêu chuẩn TCVN4453-92 TCVN 5247-92 đảm bảo khả chịu lực, chuyển vị, độ ổn định, để thi công dễ tháo lắp, không gây khó khăn cho việc lắp đặt cốt thép đổ bê tông, sử dụng "cốp pha gỗ dán" chủ yếu cho cột, dầm, sàn đảm bảo thi công nhanh, kích thớc xác theo vẽ thiết kế. Cốp pha sau lắp dựng xong phải kín, khít để không làm nớc xi măng đổ đầm bê tông. Mỗi lần luân chuyển cốp pha bề mặt cốp pha đợc làm vệ sinh quét lớp dầu chống dính chống bê tông bám vào thành ván khuôn không gây khó khăn cho công tác tháo dỡ bề mặt cấu kiện sau đổ. Hệ thống giáo đỡ chủ yếu dùng hệ giáo thép tiêu chuẩn nh: A-F50 kết hợp với chống thép D50, hệ sàn đỡ + văng kết hợp chống thép hệ thống cốp pha + đà giáo có thiết kế cụ thể cho cấu kiện nh: cốp pha vách cột, cốp pha cầu thang bộ, cốp pha dầm sàn. 2- Lắp dựng: Tất cốp pha đà giáo lắp dựng có mốc trắc đạc xác định vị trí tim + cốt cho phần lắp đặt. Trớc lắp đặt cốp pha + giáo đỡ phần trên, tiến hành kiểm tra độ vững kết cấu phần dới. Trong sau trình thi công, cán kỹ thuật kiểm tra yếu tố: độ xác ván khuôn so với thiết kế, độ bền vững nền, đà giáo chống, thân ván khuôn, sàn thao tác, vị trí neo giữ, độ kín khít ván khuôn, độ ổn định toàn hệ thống, vị trí lỗ chờ, chi tiết đặt ngầm, khả đổ bê tông đảm bảo bề mặt bê tông không bị rỗ sau đổ hệ thống ván khuôn cột chống không bị biến dạng. Sau lắp dựng xong dùng máy bơm áp lực cao để bơm nớc làm vệ sinh toàn bề mặt cốp pha, cốt thép trớc đổ bê tông. 3- Tháo dỡ côp pha: Cốp pha đà giáo đợc tháo dỡ bê tông đạt cờng độ cần thiết để kết cấu chịu đợc trọng lực thân tải trọng động khác trình thi công sau. Ván khuôn đợc tháo dỡ chấn động, không gây rung chuyển, không gây ứng suất đột ngột va chạm mạnh làm h hại đến kết cấu bê tông. Thời gian tháo dỡ ván khuôn theo bảng TCVN 4453- 95 đảm bảo: + Sau tháo dỡ cốp pha Nhà thầu gửi giấy yêu cầu t vấn kiểm tra tình trạng bề mặt bê tông, đề xuất biện pháp xử lý khuyết tật để Chủ đầu t T vấn giám sát phê duyệt. + Cốp pha thnh dầm, tờng, cột: ngày. Thuyết minh Biện pháp thi công Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Xây giá trị, Dựng ớc mơ Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn + Cốp pha mặt dới dầm sàn: 28 ngày. Chúng tính toán dự trù đủ lợng cốp pha, chống cho kịp tiến độ, vừa đủ thời gian tháo dỡ cốp pha. V. BIệN PHáP Kỹ THUậT THI CÔNG CốT THéP 1- Yêu cầu cốt thép Cốt thép dùng kết cấu bê tông phải đảm bảo theo yêu cầu thiết kế, đồng thời phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5574-1991 Kết cấu bê tông cốt thép. Thép đợc thử nghiệm xác định cờng độ thực tế, tiêu lý, kết đợc thông qua t vấn giám sát. Các mẫu thử đợc cung cấp lúc theo yêu cầu Kỹ s. Kết kiểm tra cốt thép, cờng độ mối hàn đợc kỹ s ghi chép vào sổ nhật ký thi công với nội dung : ngày sản xuất, loại sản phẩm, tên ngời sản xuất, số hiệu que hàn . Nguồn thép: Do chủ đầu t cung cấp. 2- Bảo quản cốt thép: Vật liệu thép đợc bảo quản kho tránh ma nắng , đợc để cách mặt đất 45cm . Thép chất thành đống cao 1,2m; rộng 2m; xếp thành lô theo ký hiệu đờng kính cho dễ nhận biết mắt thờng, dễ sử dụng. Toàn cốt thép đợc kê lên cao xà gỗ gỗ 100x100. Cốt thép đợc gia công xởng phần công trờng, đảm bảo mức độ giới phù hợp khối lợng thép cần gia công. Trớc gia công trớc đổ bê tông cốt thép phải đợc làm sạch, không dính bùn đất, dầu mỡ, vảy sắt lớp gỉ, không bị bẹp giảm tiết diện giới hạn cho phép 2%. 3- Cắt uốn cốt thép: Theo phơng pháp học, phù hợp với hình dáng quy cách theo thiết kế. Sản phẩm cốt thép cắt uốn đợc kiểm tra theo lô với sai số với thép gia công không vợt số giới hạn cho phép quy phạm TCVN4453-95 kết cấu BTCT-Quy phạm thi công nghiệm thu. Việc gia công đợc tiến hành theo vẽ thiết kế trờng. Thép trớc đặt vào vị trí kết cấu đợc làm sạch, cạo gỉ, không dính dầu mỡ, không đợc quét nớc xi măng lên cốt thép để phòng gỉ . Cốt thép đợc nắn thẳng tời, đợc uốn nguội, tuân theo TCVN8874-91. Cốt thép uốn xong đợc phân loại theo lô sản phẩm, lấy 5% sản phẩm nhng không để đo kích thớc, kiểm tra bề mặt. Trị số sai lệch không đợc quy định quy phạm TCVN 4453-95. Kết kiểm tra cốt thép kết kiểm tra mối nối phải ghi chép vào sổ ngày ghi rõ loại sản phẩm cốt thép, tên ngời gia công, ngời hàn, chế độ hàn, số liệu que hàn. 4- Lắp dựng nối hàn cốt thép: Thuyết minh Biện pháp thi công Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn Xây giá trị, Dựng ớc mơ Khi vận chuyển cốt thép thành phẩm từ nơi sản xuất đến nơi lắp đặt, phải bảo đảm sản phẩm không bị h hỏng, biến dạng dễ vận chuyển, có kích thớc phù hợp với thiết bị vận chuyển tải trọng thiết bị nâng. Các điểm đặt móc cần trục vị trí gối kê cấu kiện vận chuyển xếp đặt phải đảm bảo phù hợp với vẽ thi công, tránh biến dạng d thanh. Trớc đặt cốt thép vào vị trí, kỹ s kiểm tra lại độ xác ván khuôn phù hợp với thiết kế, phát kịp thời h hỏng sai lệch có. Giữa cốt thép ván khuôn đặt miếng đệm định vị vữa xi măng có chiều dày lớp bảo vệ ván khuôn cốt thép theo nh thiết kế, không kê đệm gỗ, đá, gạch . Nối thép mối nối buộc: Cốt thép chịu lực hai chiều đợc hàn buộc hết chỗ giao nhau. Trị số mối nối buộc nằm mặt cắt ngang theo quy định TCVN 4453-95 TCXD 2341999 nối cốt thép có gờ Nếu sử dụng nối hàn: Số mối nối hàn đính không nhỏ 50% số điểm giao theo thứ tự giao cốt thép, góc đai thép đợc hàn buộc kỹ. Khi cốt thép có đờng kính lớn 22mm phải dùng phơng pháp hàn hồ quang. Kỹ s hớng dẫn công nhân lắp đặt cốt thép có thứ tự hợp lý theo sơ đồ định sẵn để phận lắp trớc không ảnh hởng tới phận lắp sau. Hình dạng cốt thép dựng lắp theo thiết kế, đợc giữ vững suốt thời gian đổ bê tông, không biến dạng, xê dịch . Cố định thép: Cốt thép đợc đặt ván khuôn vị trí thiết kế. Tại vị trí giao nhau, buộc giây thép mềm 0,8 ữ 1mm, đuôi buộc xoắn vào trong, đai, cột, nối liên kết với thép dọc dây buộc. - Nối thép: Đợc thi công dẫn thiết kế, kể vị trí nối chiều dài nối. - Hàn thép: Việc hàn thép đợc tiến hành theo TCVN 5724-93 thợ hàn bậc ( có chứng tay nghề ). Mỗi lô chọn 5% sản phẩm để kiểm tra mặt đo kích th ớc. Mẫu đợc gia công theo chế độ vật liệu nh gia công sản phẩm. Cốt thép đặt ván khuôn vị trí thiết kế chủng loại, đợc hàn buộc theo tiêu chuẩn TCVN5724-93. Kiểm tra cốt thép cờng độ thép, chiều cao đờng hàn, chiều dài mối hàn đợc kỹ s trờng ghi chép cẩn thận đợc nghiệm thu trớc đổ bê tông. 5- Nghiệm thu cốt thép: Hồ sơ nghiệm thu bao gồm: Bản vẽ thiết kế (ghi đủ thay đổi cốt thép trình thi công) kết kiểm tra mẫu thử chất lợng mối hàn, chất lợng gia công thép, biên nghiệm thu kỹ thuật. Nghiệm thu cốt thép đợc tiến hành lần: Lần 1: sau gia công cốt thép xong (nghiệm thu với tổ thép) Lần 2: sau lắp dựng cốt thép vào vị trí. (nghiệm thu nội với TVGS) VI. BIệN PHáP Kỹ THUậT THI CÔNG BÊ TÔNG 1- Vật liệu để sản xuất bê tông: Thuyết minh Biện pháp thi công Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Xây giá trị, Dựng ớc mơ Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn Bê tông kết cấu: móng, cột vách, dầm, sàn sử dụng bê tông thơng phẩm mua trạm trộn bê tông có uy tín khu vực lân cận (trờng hợp đẩy nhanh tiến độ đảm bảo chất lợng công trình sử dụng thêm phụ gia cho kết cấu dầm sàn để địa bàn có trạm trộn bê tông thơng phẩm tiến hành mua để thi công kết cấu dầm sàn để đẩy nhanh tiến độ thi công). Các loại BT mác thấp khác: Bê tông lót móng (Xi măng, cát, đá dăm n ớc) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn định mức hành. - Xi măng: Nguồn xi măng mua Tổng công ty xi măng Việt nam, xi măng Bỉm Sơn PC - 30. Xi măng đợc tuân theo yêu cầu TCVN 2682-92. Mỗi lô xi măng mua có chứng nhà máy sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn yêu cầu thời gian sử dụng đợc kiểm định trớc đa vào sử dụng. Xi măng nóng đợc lu kho kín không đợc sử dụng nhng không để lâu 28 ngày kho công trờng. Kiểm tra thời hạn sản xuất xi măng không sử dụng xi măng sản xuất 12 tháng. Cốt liệu: cốt liệu dùng vào công tác bê tông phải tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 453-87. Cốt liệu cần phải cứng, bền, không chứa thành phần tạp chất làm ảnh hởng đến cờng độ độ bền bê tông nh rác, hạt sét, hạt mi ca, than hay tạp chất hữu nh muối suphat, cali, magenium . - Đá dăm: trớc sử dụng, đá dăm đợc đem thí nghiệm để xác định độ ẩm, cờng độ, đảm bảo tính kiềm tuân theo TCVN 1771-87. Trên công trờng, đá đợc rửa sạch, không lẫn tạp chất nh hạt sét, hạt mi-ca, tổ chức hữu cơ, than, quặng sắt, vỏ trai ốc . Đá dăm trớc sử dụng phải đợc TVGS phê duyệt nguồn cấp, thí nghiệm yêu cầu đá dăm. - Cát vàng: sử dụng nguồn khai thác từ sông Hồng địa ph ơng, trớc sử dụng cát đợc sàng lọc sẽ, không lẫn tạp chất. Vật liệu cát đợc dùng tuân theo TCVN 453-87, trớc sử dụng phải đợc đồng ý t vấn giám sát. - Các bãi chứa vật liệu phải khô có biện pháp ngăn che tránh lẫn lộn loại cỡ hạt với nhau, chống gió bay ma trôi nh ngăn ngừa tạp chất lẫn từ bên vào. - Nớc: sử dụng nguồn nớc từ hệ thống giếng khoan công trờng, kiểm nghiệm theo tuân theo tiêu chuẩn TCXDVN 302-2004 nớc cấp thành phố (khi có đồng ý Công ty kinh doanh nớc sạch). Nớc đợc dẫn đến vị trí thi công hệ thống bơm dẫn. - Phụ gia: số trờng hợp phụ gia đợc sử dụng cho bỗn hợp vữa bê tông để đảm bảo quy trình, biện pháp thi công chất lợng công trình loại phụ gia phải đảm bảo chất lựợng, có xuất xứ nhà sản xuất đợc TVGS chấp thuận. 2- Chế tạo bê tông: Bê tông sử dụng cho công trình hầu hết bê tông thơng phẩm đợc trộn trạm trộn bê tông đợc vận chuyển đến công trình xe chuyên dụng (dự kiến xay dựng trạm trộn bê tông phục vụ cho thi công gói thầu này), trờng bê tông đợc đa vào kết cấu bơm bê tông cẩu tháp, sử dụng xe rùa, xe cải tiến đến vị trí đổ. Với loại vật liệu trên, đợc thí nghiệm, kiểm tra tiêu lý, cờng độ trình thiết kế cấp phối. Chúng hợp đồng với quan có phơng tiện t cách pháp nhân hành nghề để thiết kế cấp phối cho loại mác bê tông, với đủ thành phần: biểu đồ thành phần hạt, tỉ lệ n ớcThuyết minh Biện pháp thi công Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Xây giá trị, Dựng ớc mơ Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn xi măng theo trọng lợng, độ sụt hỗn hợp bê tông thi công. Các kết đợc gửi cho t vấn giám sát kiểm tra phê duyệt. Bê tông định kỳ lấy mẫu thí nghiệm theo TCVN 3105-93. Trong trình thi công, bê tông thờng xuyên kiểm tra độ sụt hỗn hợp vữa bê tông thiết bị thử độ sụt theo TCVN 3106-93. 3- Đổ bê tông: Khi đổ bêtông phải đảm bảo yêu cầu: - Giám sát chặt chẽ trạng cốp pha đà giáo cốt thép trình thi công để xử lý kịp thời có cố xảy ra; nhân lực tham gia trực tiếp trình đổ bê tông, bố trí thêm nhân lực vật t, thiết bị dự phòng để trực, theo dõi diễn biến hệ thống cốp pha đề phòng cố xảy ra. Chúng trình bày số biện pháp khác phục đổ bê tông cấu kiện móng, cột, dầm, sàn cụ thể phần dới đây. - Mức độ đổ đầy hỗn hợp bê tông vào cốp pha phải phù hợp với số liệu tính toán độ bền, độ cứng độ ổn định chịu áp lực ngang cốp pha hỗn hợp bê tông đổ gây ra; vị trí mà cấu tạo cốt thép cốp pha không cho phép đầm máy đầm thủ công; Khi trời ma phải che chắn, không để nớc ma rơi vào bêtông. Trong trờng hợp ngừng đổ bêtông thời gian quy định bảng dới đây, phải đợi đến bê tông đạt 25 daN/cm2 đợc đổ bê tông, trớc đổ lại bê tông phải xử lý làm nhám mặt. Khi xử lí cần thực nh sau: - Cờng độ lớp bê tông bên dới cha đạt đến 25 daN/cm2 không đợc làm công tác chuẩn bị mặt để đổ lớp bê tông khác; - Mặt bê tông đông kết sau - 10 dùng vòi phun nớc, bàn chải sắt làm nhám mặt bê tông; - Trớc đổ bê tông lớp trên, mặt bê tông xử lí phải vệ sinh sạch, hút khô n ớc rải lớp vữa xi măng cát vàng dầy 2cm - 3cm. - Đổ bê tông vào ban đêm có suơng mù phải bố trí thêm đèn chiếu sáng (dùng loại bóng Halozen có pha chiếu dọi tập trung) đảm bảo đủ ánh sáng nơi trộn đổ bê tông. Thời gian ngừng cho phép đổ bê tông phụ gia (phút) Nhiệt độ khối đổ bê tông, oC Xi măng Xi măng Pooc Lăng xỉ Pooc lăng Xi măng Puzơlan Lớn 30 60 60 20 - 30 90 120 10 - 20 135 180 - Chiều dầy lớp đồ bêtông phải vào cấp bê tông, cự li vận chuyển, khả đầm, tính chất kết cấu điều kiện thời tiết để định, nhng không vợt trị số ghi bảng sau: Chiều dầy lớp đổ bêtông Thuyết minh Biện pháp thi công Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Xây giá trị, Dựng ớc mơ Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn Phơng pháp đầm Chiều dầy cho phép lớp đổ bêtông, cm Đầm dùi 1,25 chiều dài phần công tác đầm (khoảng 20cm - 40cm) Đầm mặt: (đầm bàn) - Kết cấu cốt thép kết cấu có cốt thép đơn 20 - Kết cấu có cốt thép kép 12 Đầm thủ công 20 a- Đổ bê tông móng. Trớc đổ bê tông dùng máy bơm nớc áp lực để rửa bề mặt cốp pha, cốt thép mặt bê tông lót. - Về tổ chức thi công: tiến hành đổ bê tông theo dây chuyền cấu kiện liên tục kết thúc. Để làm giảm tốc độ phát triển nhiệt thủy hóa chọn đổ bê tông vào ban đêm hôm có nhiệt độ môi trờng thấp (vì địa phơng vào mùa hè thời tiết ban ngày nóng), trớc đổ bê tông dùng máy bơm nớc làm sạch, ớt mát toàn cốt thép bề mặt cốp pha. Bảo dỡng bê tông sử dụng bao tải làm sợi đay kết hợp với tới nớc để bảo dỡng theo tiêu chuẩn TCVN 5592: 1991 điều 6.8.2 TCXDVN 305: 2004. Sau đổ bê tông xong, bê tông bắt đầu se mặt cho công nhân tiến hành công tác đánh mặt để tránh tợng nứt bề mặt bê tông. Các cố xảy thi công bê tông móng: 1. Nếu trình đổ bê tông cốp pha bị phình dẫn đến vữa bê tông chảy ngoài, cho tạm dừng đổ đầm bê tông khu vực khu vực lân cận, khẩn trơng tăng cờng đà, chống bổ sung điều chỉnh chân kích, đầu kích dùng tăng để tiến hành kéo trả trở lại, hàn thêm thép biện pháp để tăng cờng ổn định, dùng gỗ bao tải xi măng chèn kín, khít khe hở cốp pha. Sau khắc phục xong tiến hành đổ bê tông tiếp. 2. Mặt bê tông bị rỗ: tiến hành đục, tẩy bỏ phần bị rỗ, vệ sinh bề mặt, sau tiến hành trát lại vữa xi măng mác cao. 3. Các thiết bị thi công bị trục trặc làm gián đoạn trình đổ bê tông, cố xảy khắc phục không kịp thời gây hậu trầm trọng nên từ tổ chức thi công có phơng án dự phòng 02 máy bơm công suất 60m3/h huy động 02 trạm trộn khu vực lân cận với 15-20 xe chuyên dụng đảm bảo cung cấp bê tông đợc liên tục. b- Đổ bê tông cột, tờng. Cột có chiều cao nhỏ 5m tờng có chiều cao nhỏ 3m nên đổ liên tục. Cột có kích thớc cạnh nhỏ 40cm, tờng có chiều dầy nhỏ 15cm cột có tiết diện nhng có đai cốt thép chồng chéo nên đổ bêtông liên tục giai đoạn có chiều cao 1,5m. Thuyết minh Biện pháp thi công Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Xây giá trị, Dựng ớc mơ Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn Cột cao 5m tờng cao 3m nên chia làm nhiều đợt đổ bêtông, nhng phải bảo dầm vị trí cấu tạo mạch ngừng thi công hợp lí. Các cố xảy thi công bê tông cột, tờng: 1. Cốp pha cột bị phình bị nghiêng, trờng hợp cho dừng đổ bê tông tiến hành dùng vật t dự phòng tiến hành bổ sung thêm gông, cột chống dây tăng kéo, chỉnh trở lại, dùng gỗ hay bao tải xi măng chèn kín khít khe hở tiến hành đổ bê tông tiếp (lu ýí thời gian dừng phải nhỏ bốn đồng hồ trớc phần bê tông đổ ninh kết). 2. Mặt bê tông bị rỗ: tiến hành đục, tẩy bỏ phần bị rỗ, vệ sinh bề mặt, sau tiến hành trát lại vữa xi măng mác cao. c- Đổ bêtông dầm, sàn. Đổ bê tông dầm (xà) sàn phải đợc tiến hành đồng thời. Khi dầm, sàn kết cấu tơng tự có kích thớc lớn (chiều cao lớn 80cm) đổ riêng phần nhng phải bố trí mạch ngừng thi công thích hợp: Dầm có kích thớc lớn liền khối với mạch ngừng thi công bố trí cách mặt dới từ 2cm - 3cm. Chúng sử dụng tời máy để vận chuyển bê tông lên sàn. 4- Đầm bê tông: Sử dụng đầm dùi kết cấu cột, dầm, sàn. Nếu có dùng đầm tay để hỗ trợ cho đầm máy chính. Đầm bê tông theo quy định TCVN 4453-95. Thời gian đầm vị trí đầm phải đợc tính toán hợp lý, công tác đầm kết thúc trớc xi măng bắt đầu ninh kết. 5- Bảo dỡng bê tông: Bê tông sau đổ 10-12 h, đợc bảo dỡng theo TCVN 4453-95 . Lu ý cho bê tông không bị va chạm, chấn động thời kỳ đông cứng. Bê tông đợc tới nớc thờng xuyên để giữ độ ẩm. Thời gian bảo dỡng theo bảng 17 TCVN 4453-95. Việc theo dõi bảo dỡng bê tông đợc kỹ s thi công ghi lại nhật ký thi công có chữ ký T vấn giám sát để tránh nhầm lẫn. 6- Thí nghiệm bê tông: Việc lấy mẫu, ghi chép, dỡng hộ mẫu thí nghiệm đợc thực theo TCVN 3105-79 TCVN 3118-79. Việc lấy mẫu đợc trì thờng xuyên trình thi công bê tông theo quy định. VII. BIệN PHáP Kỹ THUậT XÂY GạCH 1- Yêu cầu vật liệu: Xi măng: Sử dụng xi măng PC-30 tơng đơng Gạch: dùng loại gạch (của nhà máy địa bàn) để sử dụng cho công trình. Gạch đảm bảo đặc, chắc, không công vênh, nứt, đảm bảo không non, chín đều, không già. Cờng độ tối thiểu theo Hồ sơ TKBVTC thoả mãn qui định TCVN 1451- 86. Vữa: + Tuân theo TCVN 3121- 79 TCVN 4359- 87. Thuyết minh Biện pháp thi công 10 Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn Xây giá trị, Dựng ớc mơ Nghiệm thu thiết bị lắp đặt xong. Nguyên tắc TCVN5639-91 Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc TCVN5640-91 Bể chứa bê tông cốt thép. TCVN5641-91 Quy phạm thi công nghiệm thu Mái sàn bê tông cốt thép công trình xây dựng. TCVN5718-93 Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nớc Kết cấu thép. Gia công lắp ráp nghiệm thu. YC kỹ thuật TCVN170-89 Đặt đờng dẫn điện nhà công trình công cộng.TCTK TCXD 27-91 Nhà cao tầng. Thi công phần thân TCXD202-1997 Quy trình quản lý kỹ thuật cung cấp nớc TCVN5064-79 nghiệm thu sản phẩm xây dựng TCVN5064-79 Kết cấu bê tông toàn khối. Quy phạm thi công nghiện thu TCVN4453-95 Tiêu chuẩn KCBT BTCT. Điều kiện tối thiểu để TC&NT TCVN5724-93 Công tác hoàn thiện xây dựng. Quy phạm TC & NT TCVN5674-92 Bê tông kiểm tra đánh giá độ bền, quy định chung TCVN5540-91 Xi măng Pooc lăng TCVN2682-92 Xi măng tiêu chuẩn để thử xi măng TCVN139-91 Cát xây dựng - yêu cầu kỹ thuật TCVN1770-86 Đá dăm, sỏi dăm, sỏi dùng xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật TCVN1771-86 Bê tông nặng yêu cầu bảo dỡng ẩm tự nhiên TCVN5592-91 Vôi can xi cho xây dựng TCVN2234-89 Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN4214-86 Hớng dẫn pha trộn sử dụng vữa xây dựng TCVN4459-87 Gạch - Phơng pháp kiểm tra bền nén TCVN2446-86 PCCC cho nhà công trình xây dựng TCVN1622-95 Công tác trắc đạc xây dựng công trình-Yêu cầu chung TCXDVN 309-2004 Về đóng ép cọc-TC thi công nghiệm thu TCXDVN 286-2003 Bê tông khối lớn - Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu TCXDVN 305-2004 Thời gian vận chuyển bê tông TCVN 4453-1993 Lắp đặt hệ thống nối đất cho thiết bị công trình công nghiệp TCXDVN 319-2004 Phụ gia cho bê tông TCXDVN 325-2004 Thuyết minh Biện pháp thi công 22 Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn Xây giá trị, Dựng ớc mơ Chỉ dẫn hàn cốt thép chi tiết đặt sẵn KC BTCT TCVN 71-1997 Mối hàn hồ quang điện tay TCVN 1691-1975 Kết cấu BT BTCT YC bảo vệ chống ăn mòn MT biển TCXDVN 327-2004 Chống sét cho công trình xây dựng TC TK TC TCVN46-1984 Hệ thống tiêu chuẩn lao động. Quy định TCVN4459-87 An toàn điện xây dựng.Yêu cầu chung TCVN4086-1985 Thiết bị sản xuất. Yêu cầu chung an toàn TCVN290-1978 An toàn nổ. Yêu cầu chung TCVN 3146-1986 Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng TCVN3255-1986 Quy phạm kỹ thuật an toàn xây dựng TCVN5308 1991 Thiết nâng. Yêu cầu an toàn lắp đặt sử dụng TCVN 5863-1991 Thiết bị nâng, cáp thép, tang, ròng rọc, xích đĩa xích TCVN 5864-1995 . 3- Quy trình quản lý chất lợng: (xem sơ đồ) Chất lợng yếu tố định thành bại sống doanh nghiệp, Công ty đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Chất l ợng xây dựng đợc hình thành giai đoạn: + Trớc thi công (lập kế hoạch tiến độ, thiết kế biện pháp, gia công chế tạo vật liệu, chi tiết xây dựng vận chuyển tới công trờng) + Giai đoạn xây dựng (quy trình thi công xây lắp) sau xây dựng (bàn giao nghiệm thu đa vào sử dụng). Quản lý chất lợng trình thiết lập, bảo quản trì mức độ cần thiết gia công, lắp dựng, thi công đa vào sử dụng. Quá trình thực cách kiểm tra, tra, giám sát thi công theo vẽ, thực quy trình, tiêu chuẩn, thông số tác động có ảnh hởng tới chất lợng, tiến hành nghiệm thu đầu vào, phần, công đoạn cho công việc cụ thể. Hệ thống quản lý tài liệu thông số thiết kế, tiêu kỹ thuật đợc áp dụng đa vào công trình, kiểm tra định kỳ công tác kỹ thuật xây lắp, tra kỹ thuật, an toàn lao động. Quá trình kiểm tra, giám sát có tham gia thân ngời công nhân lao động, kỹ thuật trờng, chủ nhiệm công trình, cán giám sát chất lợng Công ty nhằm ngăn ngừa loại trừ h hỏng, phế phẩm cố công trình chi tiết, công đoạn. Kiểm tra giám sát chất lợng vật liệu, công tác xây lắp đợc thực trờng phòng thí nghiệm Công ty cách dùng dụng cụ thiết bị thí nghiệm tiên tiến để đánh giá chất lợng vật liệu công trình Thuyết minh Biện pháp thi công 23 Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Xây giá trị, Dựng ớc mơ Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn QUY TRìNH KIểM SOáT CHấT LƯợNG Và QUY TRìNH NGHIệM THU CÔNG VIệC XÂY DựNG BAN CHỉ HUY CÔNG TRƯờNG Biện pháp thi công Vật tư, thiết bị, nhân lực, an toàn Tiến độ thi công GIAI ĐOạN NGHIệM THU NộI Bộ Tổ CÔNG NHÂN TRựC TIếP THI CÔNG NGHIệM THU SƠ Bộ (C.B KT HIệN TRƯờNG Và Tổ TRƯởNG) CHƯA ĐạT ĐạT NGHIệM THU NộI Bộ CHỉ HUY TRƯởNG (Bộ PHậN KCS) CáN Bộ THI CÔNG TRựC TIếP C.B KT THI CÔNG TRựC TIếP Tổ TRƯởNG CÔNG NHÂN Gửi giấy mời nghiệm thu GIAI ĐOạN NGHIệM THU CÔNG VIệC Biên nghiệm thu nội NGHIệM THU CÔNG VIệC C.B CHủ ĐầU TƯ TƯ VấN GIáM SáT C.B KT THI CÔNG TRựC TIếP CHƯA ĐạT ĐạT LậP BIÊN BảN NGHIệM THU TRIểN KHAI CÔNG VIệC TIếP THEO Thuyết minh Biện pháp thi công 24 Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Xây giá trị, Dựng ớc mơ Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn QUY TRìNH NGHIệM THU VậT LIệU, THIếT Bị, SảN PHẩM CHế TạO SẵN TRƯớC KHI ĐƯA VàO Sử DụNG NHà THầU THI CÔNG XÂY LắP LấY MẫU VậT LIệU Để THí NGHIệM TạI CáC LAS-XD NGHIệM THU NộI Bộ NHà THầU PHIếU Đề NGHị NGHIệM THU TƯ VấN GIáM SáT BAN QL DA Tổ CHứC NGHIệM THU (có kết qủa thí nghiệm, chứng vật liệu đầu vào, mẫu lưu) KHÔNG ĐạT 1. Chuyển khỏi CT 2. Thay vật liệu khác ĐạT 1.Kí biên nghiệm thu 2. Đưa vào sử dụng Thuyết minh Biện pháp thi công CÔNG TRìNH 25 Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Xây giá trị, Dựng ớc mơ Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn II. BIệN PHáP ĐảM BảO CHấT LƯợNG Và TIếN Độ 1- Tăng cờng đội ngũ cán Để bảo đảm chất lợng công trình cử đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật lành nghề tham gia thi công công trình đạt chất lợng cao. Trong trình thi công cử cán kiểm tra giám sát thờng xuyên công ty trờng. Với phần việc cần có kỹ s chuyên ngành, thờng xuyên theo dõi giám sát, mẫu vật liệu đợc tiến hành kiểm tra phòng thí nghiệm bảo đảm chất lợng đa vào công trình, tăng cờng công tác bảo vệ tránh thất thoát trình thi công. Mọi công việc đợc tiến hành nghiệm thu với chủ đầu t sau thi công phần tiếp theo. Sau phần việc có vẽ hoàn công để kiểm tra độ xác phần việc thi công. Do đơn vị thi công lúc nhiều dự án, nhiều địa phơng khác nên điều động công nhân đến thi công công trờng gửi hồ sơ chứng đào tạo tay nghề bậc thợ cho TVGS Chủ đầu t xem xét. 2- Tăng cờng thiết bị, máy phục vụ thi công Chúng có Danh sách thiết bị thi công Cam kết cung cấp thiêt bị thi công kèm theo. Để đảm bảo tiến độ công trình, thời điểm thi công tiến hành thi công hai ca. Công việc phần thô, làm cốt thép, cốp pha, hoàn thiện đợc thi công xen kẽ vừa đảm bảo đợc yêu cầu kỹ thuật nh tiến độ thi công công trình mà đề ra. Tiến độ thi công công trình đợc thông qua chủ đầu t, Công ty lập tiến độ chi tiết giai đoạn, phần trình Chủ đầu t TVGS để kiểm tra việc thực tiến độ thi công nh chất lợng công trình thông qua qua giao ban hàng tuần, hàng tháng bên. Tuỳ theo yêu cầu công việc, điều động thêm rút bớt thiết bị máy móc để phục vụ cho công tác thi công cho kịp với tiến độ, đảm bảo yêu cầu mà chủ đầu t đề ra. Do giai đoạn thi công bố trí số lợng máy móc khác tuỳ theo yêu cầu công việc. Làm cho hiệu tiết kiệm nhất. Sau danh sách máy thiết bị thi công (khi đa vào thi công trình đầy đủ hồ sơ lí lịch máy, hồ sơ kiểm định cho TVGS chủ đầu t kiểm tra xem xét. Thuyết minh Biện pháp thi công 26 Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn Xây giá trị, Dựng ớc mơ CHƯƠNG BIệN PHáP AN TOàN LAO ĐộNG Và AN NINH BảO Vệ BIệN PHáP BảO Vệ MÔI TRƯờNG PHòNG CHốNG ồN 1. An toàn ngời: Chúng có quy định phân cấp trách nhiệm rõ ràng công tác an toàn lao động vệ sinh lao động từ huy đến công nhân trực tiếp tham gia lao động sản xuất. Trên công trờng bố trí cán chuyên trách (tổ trởng) phụ trách an toàn lao động, chuyên giám sát việc thực an toàn công trờng tổ viên tổ trởng công nhân cán kỹ thuật trờng. Tất cán công nhân tham gia thi công công trình đợc kiểm tra sức khoẻ. Tại công trờng bố trí y tá thờng xuyên kiểm tra sức khoẻ cho công nhân chăm sóc đau ốm. Tất công nhân phải đợc phổ biến học nội quy, pháp luật an toàn lao động xây dựng, ba tháng lần đợc trang bị đầy đủ phơng tiện an toàn lao động. Có nội quy, biển báo để cảnh báo nhắc nhỏ toàn cán công nhân thờng xuyên nghiêm túc chấp hành nội quy an toàn lao động. 2. An toàn thi công: Trong làm việc nghiêm cấm không đợc uống rợu, bia, không đợc dép lê, chân đất phải mặc quần áo gọn gàng. Sau đợt ma, gió phải kiểm tra thiết bị thi công trớc làm việc. Trên công trờng có bố trí hệ đèn chiếu sáng xung quanh công trờng tuyến đờng lại. Xung quanh khu vực thi công có hàng rào ngăn bố trí bảo vệ không cho ngời nhiệm vụ vào công trờng. Tất công việc thi công cao phần khung hoàn thiện, phải có hàng rào lan can an toàn chắn. Thi công tầng cao, tầng dới phải có lới chắn thép vải để chắn đỡ vật liệu rơi. Giàn giáo phải kê chân, giằng cố định vào công trình, thờng xuyên kiểm tra độ ổn định giáo. 3. Sử dụng điện thi công: Công nhân vận hành thiết bị điện phải có tay nghề vững chắc, có trình độ bậc an toàn điện trở lên. Sử dụng điện công trờng phải có sơ đồ mạng điện, có cầu dao tổng cầu dao phân đoạn để ngắt điện toàn hay khu vực công trình cần thiết. Hệ thống điện động lực điện chiếu sáng đợc chi thành hệ thống riêng. 4. Biện pháp an ninh bảo vệ: Toàn tài sản công trình đợc bảo quản bảo vệ chu đáo. Công tác an ninh bảo vệ đợc đặc biệt ý, mát vật t, tài sản gây thiệt hại cho xã hội, ảnh hởng tới tâm lý ngời lao động nh uy tín nhà thầu. Chính công trờng trì kỷ luật lao động, nội quy Thuyết minh Biện pháp thi công 27 Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Xây giá trị, Dựng ớc mơ Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn chế độ trách nhiệm ngời từ huy công trờng tới cán công nhân viên. Có chế độ bàn giao rõ ràng, xác tránh gây mát thiệt hại vật t, thiết bị tài sản nói chung. Thờng xuyên có đội bảo vệ công trờng 24/24, buổi tối có điện sáng bảo vệ công trình. Công ty thờng xuyên kết hợp chặt chẽ với bảo vệ Chủ đầu t quan chức để bảo vệ an ninh chung công trờng. 5. Vệ sinh môi trờng công trình Đây yêu cầu quan trọng công trình nằm đô thị, lân cận khu dân c. Trên công trờng có đủ công trình phục vụ nhu cầu làm việc cán công nhân viên nh nhà điều hành,nhà nghỉ ca, bể nớc, khu vệ sinh. Vật liệu chở đến công trờng đợc xếp gọn gàng, riêng biệt loại vật liệu, không để lẫn lộn loại vật liệu khác nhau. Cát, đá, gạch không đợc để đống cao. Sắt thép xi măng đợc xếp vào kho vật t Sau ca làm việc phải thu dọn vệ sinh sẽ, dụng cụ thi công đợc rửa cất vào kho. Vật liệu phế thải phải đợc thu dọn sau dùng xe chở đến nơi quy định. Hệ thống che chắn nhà cao tầng: Dùng lới chắn bụi toàn xung quanh công trờng theo chiều cao thi công. Toàn xe chở vật liệu nh phế thải đến công trờng đợc phủ bạt kín không để rơi vãi vận chuyển tránh gây ô nhiễm môi trờng. Xung quanh công trình có lới chắn ngang để đỡ vật rơi thi công cao. Để tránh bụi tiếng ồn không làm ảnh hởng tới khu lân cận phế thải trình thi công từ tầng trở lên đa xuống tầng đa qua đờng ống kín vào định mà không làm ảnh hởng đến làm việc công trình xung quanh (xem chi tiết vẽ thi công) Trên công trờng thờng xuyên thực vệ sinh công nghiệp. Đờng lối lại thông thoáng, nơi tập kết vật liệu bảo quản ngăn nắp gọn gàng. Tất nớc thải đợc đa vào hệ thông thoát nớc chung khu vực qua đờng ống nhựa D110 ống cao su mềm. Các xe máy thi công đợc phun rửa trớc khỏi công trờng. Quy hoạch chỗ để quần áo, chỗ nghỉ tra, chỗ vệ sinh công cộng sẽ, đầy đủ. Tuyệt đối không phóng uế bừa bãi công trờng. Rác thải thờng xuyên đợc dọn dẹp, không để chất đống gây cản trở lối lại. 6.biện pháp giáo ngoài, lới chắn an toàn: Thuyết minh Biện pháp thi công 28 Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Xây giá trị, Dựng ớc mơ Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn 6.1. Biện pháp giáo: Hệ giáo đợc lắp cách mép công trình 0,3m đợc giằng vào công trình neo giáo ống thép D48 (xem vẽ chi tiết BPGAT 11,13 ) bố trí tầng/đợt neo . Giáo bắc từ tầng ( cos +5.400 ) trở lên, đợc lắp hệ giá đỡ thép U100 kết hợp với chống cáp neo (xem vẽ chi tiết ). Giáo an toàn đợc lắp toàn xung quanh công trình, kín từ tầng đến tầng mái. Chia hệ giáo thành đợt giáo. Đợt 1: Từ tầng ( cos +0.750 ) đến tầng ( cos +18.750 ) Đợt 2: Từ tầng ( cos +18.750) đến tầng 10 ( cos +37.950 ) Đợt 3: Từ tầng 10 ( cos +37.950) đến tầng 16 ( cos +57.150 ) Đợt 4: Từ tầng 16 ( cos +57.150) đến tầng 22 ( cos +76.350 ) Đợt 4: Từ tầng 22 (cos +76.350) đến tầng mái ( cos +94.850 ) Tính toán hệ giáo : Tính toán kiểm tra hệ xà gồ thép U100 đỡ giáo Tính toán, kiểm tra cho hệ giáo đợt , đợt có số tầng giáo nhiều nhất. a. Kiểm tra xà gồ dọc đỡ chân giáo: + Các trờng hợp tải trọng: - Trọng lợng thân giáo, sàn: Giáo dùng hệ giáo Minh Khai 1200x1700 : 17 kg/chân. Giằng chéo: kg/cái. Tấm sàn công tác thép 1500x500 : 20 kg/tấm. Giáo đợc bố trí theo chiều cao đợt tầng nhà tơng đơng 16 tầng giáo. ( xem vẽ chi tiết BPGAT-09 ). Tải trọng chân giáo trọng lợng thân giáo giằng gây ra: q1 = 1.1*16*(17 +5*2) = 564.3 (KG) Trọng lợng chân giáo sàn công tác gây ( bố trí tầng sàn ): q2 = 1.1*20*2*2 = 88 (KG) Trọng lợng chân giáo vật liệu để sàn công tác (khi hoàn thiện mặt ngoài) lấy 200 KG/m2. q3 = 1.1*1.5*1*200= 330 (KG) - Hoạt tải ngời: Lấy 120 Kg/m2. q4 = 1.3*1.5*1*120= 234 (KG) Thuyết minh Biện pháp thi công 29 Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn Xây giá trị, Dựng ớc mơ + Tổng tải trọng đặt chân giáo: Q = q1 + q2 + q3 + q4 = 564.3 + 88 + 330 + 234 = 1216.3kg 1.217 (T) Xà gồ ngang Sàn lắp ghép Xà gồ dọc 300 1200 1000 + Sơ đồ tính xà gồ dọc Tải trọng P = Q/2 = 1.217/2 0.608 (T) Xà gồ ngang đợc bố trí mặt xà g U100 đặt đứng bố trí khong cách a = 1,2 m ( xem vễ BPGAT-02, BPGAT-04). Xà gồ dọc dùng thép U100 đặt nm. Ta có sơ đồ tính nh sau: Có thể coi hệ xà gồ dọc dầm liên tục. M max hệ nhỏ Mmax dầm liên tục sau: Ta có: ql M max = = 0,6088ì1,2 = 0,10944Tm ứng suất lớn xà gồ dọc: Thuyết minh Biện pháp thi công 30 Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn Xây giá trị, Dựng ớc mơ max = M max W = 13400 6.46 = 2074 R = 2100KG/cm b. Tính toán cáp treo: + Các trờng hợp tải trọng: Tải trọng đặt lên xà gồ ngang lực tập chung đặt vị trí xà gồ dọc gác lên. Lấy lực tập trung P = 0.608 (T) (lấy thiên an toàn) 3300 + Sơ đồ tính: ? 300 1200 150 850 850 1650 2500 + Theo sơ đồ ta có lực kéo dọc trục: ( P ì 300 + P ì1500 ) Q Qcap = = ì 0.742 ( T ) cos ( 90 ) 1650 cos ( 90 ) + Tiết diện cáp cần thiết: F= QCAP 829 = = 0.307 cm Rcap 2700 ( ) Chọn thép nhóm AII 12 có F = 1,13(cm2) > Fyc thoả mãn c. Kiểm tra xà gồ ngang đỡ xà gồ dọc Xà gồ ngang dùng U100. Thuyết minh Biện pháp thi công 31 Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn Xây giá trị, Dựng ớc mơ + Sơ đồ tính xà gồ ngang: + Phản lực gối tựa: R1 = 0,5527(T) ; R2 = 0,6633(T) + Mômen lớn nhất: Mmax 0,166 (T.m) + Kiểm tra độ bền: max = M max W = 16600 34.8 = 478 R = 2100KG/cm Vậy m bo iu kin bn. 2. Tính toán hệ sàn thao tác vận chuyển vật t: - Kớch thc sn 2500x6000 ( m ) - Hệ kết cấu đ sn bng U 100 , kt hp b neo giỏo ( xem hình vẽ ). - Trng lng vt liu t trờn sn cụng tỏc . q1 = 200 Kg/m2. a. Tớnh toán kiểm tra cho thộp U 100 di sn. - Tnh ti ca sn ún: q2 = 50 Kg/m2. - Tng ti phõn b trờn sn: qt = q1 + q2 = 200 + 50 = 250 ( Kg/m2 ) - Tng ti trng phõn b lờn xà gồ ngang 2U100 Thuyết minh Biện pháp thi công 32 Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn Xây giá trị, Dựng ớc mơ MẫP SN SN éểN Q=0.23 T/M2 Ti phõn b u trờn xà gồ ngang là. q = 0.25 x 1.5 = 0.375 ( T/m ) S tớnh : 2500 Có: + Mmax = 0.293 T.m = 29300 (KG.cm) + max = bền ) M max W = 29300 ì 34.8 = 421 R = 2100KG/cm ( Thỏa mãn điều kiện + R = 0.47 (T) b. Kim tra 2U100 gia cng. S tớnh: Thuyết minh Biện pháp thi công 33 Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn Xây giá trị, Dựng ớc mơ Cú : + Mmax = 1.410 T.m = 141000 (KG.cm) + max = M max W = 141000 ì 34.8 = 2025 R = 2100KG/cm ( Thỏa mãn điều kiện bền ) + R 1= R2 = 1.18 (T) c. Tính toán cáp treo: 3300 + Sơ đồ tính: 2500 + Theo sơ đồ ta có lực kéo dọc trục: N= R 1.18 = 1.480 ( T ) cos(90- ) 0.797 + Tiết diện cáp cần thiết: F= ( N 1.48 = = 0.548 cm2 Rcap 2700 ) Chọn thép nhóm AII 12 có F = 1,13(cm2) > Fyc thoả mãn Thuyết minh Biện pháp thi công 34 Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Xây giá trị, Dựng ớc mơ Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn 6.2 Biện pháp lới an toàn: Mục đích chống vật rơi, chống bụi, an toàn cho thi công. *) Lới đỡ vật rơi từ cao: ( Chi tiết xem vẽ BPGAT-?? ) Hệ thống lới đợc mắc bao quanh chu vi công trình với độ tầng lần cho suốt trình thi công. Lới an toàn đợc gắn với hệ giáo hoàn thiện đợc neo vào hệ kết cấu tầng đợt. Khoảng cách từ mép lới đến mép công trình 3m Lới phải đảm bảo độ bền để hứng đợc vật nặng rơi từ độ cao tầng xuống Đơn vị thi công dùng lới dù 40 lm lới chắn vật rơi. *) Lới chắn bụi đỡ vật văng ra: ( Chi tiết xem vẽ BPGAT-?? ) Để đảm bảo an toàn cho công trình lân cận vệ sinh môi trờng cần thiết phải có hệ thống lới bao quanh công trình. Hệ thống lới đợc lắp từ tầng lên đến tầng cuối cùng. Hệ thống lới: Tính mặt cắt từ ngoài: Lới dù 40, Lới xanh chắn bụi. Yêu cầu: + Để giữ ổn định lới an toàn đợc liên kết vào hệ giáo (xem vẽ biện pháp). + Lới chắn bụi đỡ vật văng phải đảm bảo yếu tố độ bền lâu dài, chịu ảnh hởng khí hậu. *) Lỏt g chn vt ri. ( Chi tiết xem vẽ BPGAT-?? ) chn vt ri hon ton, mi t giỏo hon thin ta cn thit phi tin hnh lỏt g u t giỏo. + Chn cỏc tm g ộp kớch thc 2000x200 (mm), dy 2mm lỏt kớn ton b trờn b mt lp U di cựng ca t giỏo. Thuyết minh Biện pháp thi công 35 Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Xây giá trị, Dựng ớc mơ Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn CHƯƠNG 8: BIệN PHáP PHòNG CHốNG CHáY Nổ NGậP úNG 1- Chế độ bảo quản: Thực chế độ bảo quản vật t, xe máy, thiết bị theo quy định phòng chống cháy nổ. Các hệ thống điện từ công trờng từ cầu giao tổng bên A cấp đến khu vực dùng điện thờng xuyên đợc kiểm tra, có nghi vấn đờng dây không an toàn yêu cầu sửa ngay. 2- Giao thông nguồn nớc: Đảm bảo đờng lối lại công trờng thông thoáng, bố trí cổng vào công trờng cho xe chữa cháy dễ dàng tiếp cận công trờng, kho, xởng . Thờng xuyên dự trữ bình bọt cần thiết để ứng cứu nhanh trờng hợp cháy nhỏ. 3- Phơng tiện thông tin liên lạc: Tại văn phòng Chủ nhiệm công trình có bố trí điện thoại điện thoại di động phục vụ cho việc điều hành sản xuất liên lạc với quan chức quyền sở có tình khẩn cấp xảy ra. Ngoài công trờng thờng xuyên có phơng tiện giao thông liên lạc để đảm bảo liên lạc với ban lãnh đạo công ty thực tốt thị đợc giao. 4- Nguyên tắc cứu chữa: Thực nghiêm ngặt chế độ báo động cho lực lợng chữa cháy, gọi điện cho công an PCCC dùng phơng tiện xe máy báo cho đội PCCC nơi gần nhất. Huy động lực lợng công nhân viên công trờng cứu chữa sơ tán vật t, xe máy, cắt điện, dùng bình chữa cháy dự trữ để làm giảm đám cháy chờ lực lợng PCCC đến. 5- Phơng pháp phòng chống cháy nổ bản: Với phơng châm phòng chống, cán nhân viên thờng xuyên đợc phổ biến nội quy, tuyên truyền giáo dục, kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở tinh thần nâng cao cảnh giác, tích cực ngăn ngừa thực tốt pháp lệnh PCCC. Cụ thể là: + Bếp đun nớc đợc bố trí riêng biệt xa nơi có vật dễ cháy kho chứa. + Cấm không đợc móc, sử dụng điện tuỳ tiện. Hết có cán công nhân điện kiểm tra thấy chỗ không cần thiết ngắt điện. + Không dùng giấy bạc hay dây đồng để làm cầu chì. + Không dùng dây điện câu trực tiếp vào ổ cắm. + Không để chất dễ cháy gần dây điện bảng điện. + Sắp xếp vật t riêng loại gọn gàng. + Không để chớng ngại vật đờng lối lại. + Xe vào công trình ý không để gần vật t dễ cháy, đỗ nghỉ ý tắt máy quay đầu xe ngoài. Thuyết minh Biện pháp thi công 36 Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng hà nội: Xây giá trị, Dựng ớc mơ Địa Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E. mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn + Các phơng tiện chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ nhìn ngời không đợc sử dụng vào công việc khác. 6- Chống ngập úng thi công: Trong thi công công trình công trình bị ngập úng thời tiết ma, toàn nớc đợc bơm vào hệ thống thoát nớc chung khu vực. Giai đoạn đầu thi công công trình cha làm mạng lới thoát nớc nhà để chống tiêu úng cho khu đất tiến hành đào rãnh thoát nớc xung quanh hàng rào bơm nớc hệ thống thoát nớc. Kho tàng đợc đặt nơi cao ráo, ngăn nắp gọn gàng. Đề phòng nớc dâng cao úng ngập đột xuất hay bão lụt, có biện pháp di chuyển vật t quý đến nơi an toàn hơn. Khi gặp gió bão lớn cấp ngừng thi công. Thuyết minh Biện pháp thi công 37 [...]... các công trình dân dụng TCVN4091-85 Kết cấu gạch đá, quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN4085-85 Sử dụng máy xây dựng Yêu cầu chung TCVN4087-85 Nghiệm thu các công trình xây dựng TCVN4091-85 Hớng dẫn pha trộn và sử dụng v a trong xây dựng TCVN4459-87 Quy trình lập thi t kế tổ chức xây dựng và thi t kế thi công TCVN4252-88 Quy phạm thi công và nghiệm thu Hoàn thi n mặt bằng xây dựng Quy phạm thi công và. .. PHầN HOàN THI N 1- Thi công phần hoàn thi n trong nhà: Tất cả các công việc hoàn thi n trong nhà trình tự từ tầng 1 trở lên và theo đúng quy trình sau: T ờng xây khô lắp đờng điện trát lát lắp c a + vách ngăn bả matít sơn Tất cả công tác trên thi công xen kẽ trên một tầng nhng phải tôn trọng quy trình trên và các biện pháp đã trình bày ở phần trên Tất cả công việc trên khi thi công đến công. .. bại và sự sống còn c a một doanh nghiệp, chính vì vậy Công ty chúng tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề này Chất l ợng xây dựng đợc hình thành trong mọi giai đoạn: + Trớc khi thi công (lập kế hoạch tiến độ, thi t kế biện pháp, gia công chế tạo vật liệu, chi tiết xây dựng và vận chuyển tới công trờng) + Giai đoạn xây dựng (quy trình thi công xây lắp) và sau khi xây dựng (bàn giao nghiệm thu và a vào sử... tổ đội công nhân đều đợc kiểm tra, khám sức khoẻ, học nội quy phổ biến về an toàn lao động và l a chọn tay nghề trớc khi ký hợp đồng lao động, ký và giấy cam kết đảm bảo an toàn, học an toàn và a vào tham gia thi công tại công trờng Về mặt cán bộ Công ty sẽ bố trí các cán bộ có năng lực công tác tốt để tham gia thi công Trong quá trình thi công tất cả các công tác đều phải lập tiến độ thi công chi... nghiệm thu công việc trớc rồi mới tiến hành các công việc tiếp theo 3- Thi công phần hoàn thi n ngoài nhà: Sau khi xây xong tầng kỹ thuật, tiến hành thi công từ trên xuống theo trình tự sau: Lắp chi tiết kiến trúc trát bả matít sơn tờng làm hè rãnh Thuyết minh Biện pháp thi công 17 Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số 5 o vinaconex N 5.,JSC... phơng khác nhau nên khi điều động công nhân đến thi công tại công trờng chúng tôi sẽ gửi hồ sơ chứng chỉ đào tạo và tay nghề bậc thợ cho TVGS và Chủ đầu t xem xét 2- Tăng cờng thi t bị, máy phục vụ thi công Chúng tôi có Danh sách thi t bị thi công và Cam kết cung cấp thi t bị thi công kèm theo Để đảm bảo tiến độ công trình, trong thời điểm thi công chúng tôi tiến hành thi công hai ca Công việc phần... pha, hoàn thi n đợc thi công xen kẽ v a đảm bảo đợc yêu cầu kỹ thuật cũng nh tiến độ thi công công trình mà chúng tôi đã đề ra Tiến độ thi công công trình đợc thông qua chủ đầu t, Công ty chúng tôi sẽ lập tiến độ chi tiết từng giai đoạn, từng phần trình Chủ đầu t và TVGS để kiểm tra việc thực hiện tiến độ thi công cũng nh chất lợng công trình thông qua qua các cuộc giao ban hàng tuần, hàng tháng gi a. .. nhà và công trình TCVN4519-88 Quy phạm thi công và nghiệm thu Thuyết minh Biện pháp thi công 21 Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng việt nam - Vinaconex công ty cổ phần xây dựng số 5 o vinaconex N 5.,JSC - Văn phòng tại hà nội: Đ a Chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vimeco lô E9, Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà nội Điện thoại: 043 7849 731; Fax: 043 7848 937 E mail: Vinaconex5@vnn.vn; Web Site: http://Vinaconex5.com.vn... trình I NGUYÊN TắC CHUNG Đảm bảo yêu cầu c a chủ công trình, đặc biệt về vấn đề môi trờng, an toàn, chất lợng và tiến độ Tổng mặt bằng: Bố trí tổng mặt bằng theo các giai đoạn thi công khác nhau: - Tổng mặt bằng thi công 04 tầng chung tầng 1 đến 4 - Tổng mặt bằng thi công từ tầng 5 đến tầng 25 t a nhà CT1 - Tổng mặt bằng thi công phần hoàn thi n Mỗi vật liệu chuyển đến phải đợc xếp gọn gàng, đúng nơi quy... liệu và các thông số thi t kế, các chỉ tiêu kỹ thuật đợc áp dụng và a vào công trình, kiểm tra định kỳ công tác kỹ thuật xây lắp, thanh tra kỹ thuật, an toàn lao động Quá trình kiểm tra, giám sát có sự tham gia c a bản thân ngời công nhân lao động, kỹ thuật hiện trờng, chủ nhiệm công trình, cán bộ giám sát chất lợng c a Công ty nhằm ngăn ng a và loại trừ h hỏng, phế phẩm và sự cố đối với công trình . http://Vinaconex5.com.vn THUYếT MINH BIệN PHáP THI CÔNG CÔNG TRìNH CÔNG TRìNH: T A NHà chUNG CƯ CAO TầNG CT1 CT2 HạNG MụC: xây dựng kết cấu và hoàn thi n khối đế + tháp a MụC LụC CHƯƠNG 1: GIớI THI U CHUNG. NHà chUNG CƯ CAO TầNG CT1 CT2 HạNG MụC: xây dựng kết cấu và hoàn thi n khối đế và tháp a CHƯƠNG 1: GIớI THI U CHUNG Về CÔNG TRìNH I. ĐặC ĐIểM CÔNG TRìNH Công trình: T a nhà chung c cao tầng CT1. làm 2 tháp A và B. Hạng mục thi công chính c a nhà là hạng mục phần đế chung và tháp A (T a nhà CT1) c a công trình. III. ĐIềU KIệN THI CÔNG Với các điều kiện trên việc thi công công trình
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH tòa NHÀ CHUNG cư CAO TẦNG CT1 – CT2 HẠNG mục xây DỰNG kết cấu và HOÀN THIỆN KHỐI đế + THÁP a, THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH tòa NHÀ CHUNG cư CAO TẦNG CT1 – CT2 HẠNG mục xây DỰNG kết cấu và HOÀN THIỆN KHỐI đế + THÁP a, , I. ĐặC ĐIểM CÔNG TRìNH, Sau khi lắp dựng xong dùng máy bơm áp lực cao để bơm nước làm vệ sinh toàn bộ bề mặt cốp pha, cốt thép trước khi đổ bê tông., CHƯƠNG 3: BIệN PHáP Tổ CHứC THI CÔNG, BIệN PHáP BảO Vệ MÔI TRƯờNG PHòNG CHốNG ồN

Từ khóa liên quan