0

so sánh chẩn đoán và thái độ xử trí rau tiền đạo tại bệnh viện phụ sản trung ương ở hai giai đoạn i (1997 - 2000) và giai đoạn ii (2007 - 2008)

92 805 5
  • so sánh chẩn đoán và thái độ xử trí rau tiền đạo tại bệnh viện phụ sản trung ương  ở hai giai đoạn i (1997 - 2000) và giai đoạn ii (2007 - 2008)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2015, 18:12

đặt vấn đề Rau tiền đạo (RTĐ) là rau bám một phần hay toàn bộ vào đoạn dưới tử cung, làm cản trở đường ra của thai nhi khi chuyển dạ đẻ. Rau tiền đạo là một trong những bệnh lý của bánh rau về vị trí bám. Nó gây chảy máu trong 3 tháng cuối của thời kỳ thai nghén, trong chuyển dạ và sau đẻ. Rau tiền đạo có khả năng gây tử vong cho mẹ và con do chảy máu và đẻ non. Vì vậy, rau tiền đạo là một cấp cứu trong sản khoa. Rau tiền đạo còn có khả năng gây khó khăn cho sự bình chỉnh của ngôi thai [2]. Tỷ lệ rau tiền đạo khác nhau tuỳ theo quần thể nghiên cứu, tiêu chuẩn chẩn đoán, nhưng nói chung tỷ lệ này chiếm khoảng 0,6 - 1,85% so với tổng số sản phụ đến đẻ. Tỷ lệ rau tiền đạo còn phụ thuộc vào tuổi của mẹ, số lần mang thai, số lần đẻ, tiền sử nạo hút thai, tiền sử rau tiền đạo cũ [2], [12], [64]. Trước đây RTĐ gây tỷ lệ tử vong cho mẹ tương đối cao, tỷ lệ này giảm từ 8,09% năm 1959 còn 1,92% năm 1969 [3]. ở Việt Nam theo nghiên cứu của Trần Ngọc Can tại viện bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh năm 1962 tỷ lệ tử vong mẹ là 2,81% [3]. Gần đây nhờ tiến bộ trong chẩn đoán, mở rộng phẫu thuật mổ lấy thai, kỹ thuật hồi sức cấp cứu có nhiều tiến bộ nên tỷ lệ tử vong của mẹ đã giảm xuống rất nhiều. Tuy nhiên, các biến cố của rau tiền đạo đối với mẹ còn phổ biến như chảy máu nhiều phải mổ lấy thai để cầm máu, truyền máu, cắt tử cung... Rau tiền đạo còn ảnh hưởng tới thai gây nên tử vong sơ sinh cao. Theo Trần Ngọc Can (1961-1969), tỷ lệ tử vong sơ sinh là 36% [3], còn thống kê tại viện bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh trong 5 năm (1988-1992), tỷ lệ tử vong sơ sinh là 11% [5], nguyên nhân chủ yếu là do đẻ non. Ngoài ra RTĐ còn gây các ảnh hưởng khác như : Ngôi bất thường, thai chậm phát triển, thai lưu, dị dạng... Tiên lượng cho con ngày nay cũng tốt hơn nhờ có những tiến bộ của chăm sóc trẻ sơ sinh và nuôi con ít cân. Tuy vậy RTĐ vẫn là nguy cơ cao gây biến chứng cho mẹ và con. Chẩn đoán sớm và có thái độ xử trí đúng, kịp thời, hợp lý đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con là yếu tố quan trọng để giảm các biến chứng trên. Chính vì vậy mà chúng tôi làm đề tài này nhằm mục tiêu nghiên cứu: 1. Xác định tỷ lệ rau tiền đạo ở hai giai đoạn: + Giai đoạn I (1997-2000) + Giai đoạn II (2007-2008) tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương 2. So sánh chẩn đoán và thái độ xử trí RTĐ ở hai giai đoạn: + Giai đoạn I (1997-2000) + Giai đoạn II (2007-2008) tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Bộ giáo dục v đo tạo bộ y tế trờng đại học y h nội [\ ngô Thị quỳnh giao so sánh chẩn đoán v thái độ xử trí rau tiền đạo tại bệnh viện phụ sản trung ơng ở hai giai đoạn I (1997 - 2000) v giai đoạn II (2007 - 2008) Chuyên ngành : Sản phụ khoa Mã số : 60.72.13 luận văn thạc sỹ y học Ngời hớng dẫn khoa học: TS. Lê Hong h nội - 2009 lời cảm ơn Nhân dịp hoàn thành luận văn tốt nghiệp cho phép tôi đợc bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới: Ban giám hiệu, khoa Sau đại học Trờng Đại học Y Hà Nội. Ban giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ơng. Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Lê Hoàng, Ngời thầy đã tận tình hớng dẫn và tạo mọi thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu. Với tất cả tấm lòng kính trọng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới Các Thầy Cô trong Hội đồng thông qua đề cơng và Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp, những ngời thầy đã cho tôi nhiều chỉ dẫn quý báu và đầy kinh nghiệm để đề tài đi tới đích. Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của tập thể bộ môn Phụ sản trờng Đại học Y Hà Nội, phòng Kế hoạch Tổng hợp, phòng Hồ sơ lu trữ, Th viện Bệnh viện Phụ sản Trung ơng đã dành những điều kiện tốt cho tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu, thu thập số liệu để hoàn thành luận văn đúng thời hạn. Một phần không nhỏ cho sự thành công của luận văn này là sự khích lệ, giúp đỡ, quan tâm sâu sắc của cha mẹ, anh chị, bạn bè, đồng nghiệp và những ngời thân trong gia đình. Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009 BS. Ngô Thị Quỳnh Giao lời cam đoan Tôi cam đoan công trình nghiên cứu này là do tự bản thân tôi thực hiện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ơng. Các số liệu trong bản luận văn là hoàn toàn trung thực và cha công bố trong bất kỳ công trình nào. BS. Ngô Thị Quỳnh Giao Mục lục đặt vấn đề 1 Chơnng 1: Tổng Quan 3 1.1. Giải phẫu về bánh rau và đoạn dới tử cung 3 1.1.1. Giải phẫu về bánh rau 3 1.1.2. Giải phẫu đoạn dới tử cung 5 1.2. Sinh lý về bánh rau 5 1.2.1. Vai trò hô hấp 6 1.2.2. Vai trò dinh dỡng 6 1.2.3. Vai trò bảo vệ 7 1.2.4. Vai trò của bánh rau đối với ngời mẹ 7 1.3. Cơ chế chảy máu của rau tiền đạo 8 1.3.1. Do hình thành đoạn dới ở 3 tháng cuối 8 1.3.2. Do có cơn co tử cung ở 3 tháng cuối 8 1.3.3. Sự thành lập đầu ối khi chuyển dạ 8 1.3.4. Khi thai đi ngang qua bánh rau 8 1.4. Phân loại rau tiền đạo 9 1.4.1. Phân loại theo giải phẫu 9 1.4.2. Phân loại rau tiền đạo theo lâm sàng 11 1.4.3. Phân loại theo hình ảnh siêu âm 12 1.5. Chẩn đoán rau tiền đạo 15 1.5.1. Lâm sàng 15 1.5.2. Cận lâm sàng 17 1.6. Thái độ xử trí trong rau tiền đạo 20 1.6.1. Khi đang có thai hay trớc chuyển dạ 20 1.6.2. Khi chuyển dạ 22 1.6.3. Kỹ thuật mổ lấy thai 22 1.6.4. Các kỹ thuật cầm máu 23 1.6.5. Truyền máu 24 1.7. Các yếu tố nguy cơ đối với rau tiền đạo 24 1.8. Biến chứng của rau tiền đạo 25 1.8.1. Biến chứng của rau tiền đạo đối với mẹ 25 1.8.2. Biến chứng của rau tiền đạo đối với con 25 Chơng 2: Đối tợng v phơng pháp nghiên cứu 26 2.1. Đối tợng nghiên cứu 26 2.2. Thời gian nghiên cứu 26 2.3. Tiêu chuẩn lựa chọn đối tợng nghiên cứu 26 2.3.1. Tiêu chuẩn lựa chọn 26 2.3.2. Tiêu chuẩn loại trừ 27 2.4. Phơng pháp nghiên cứu 27 2.4.1. Thiết kế nghiên cứu 27 2.4.2. Cỡ mẫu nghiên cứu 27 2.4.3. Kỹ thuật thu thập số liệu 28 2.4.4. Các biến số nghiên cứu 29 2.4.5. Xử lý số liệu 31 2.4.6. Đạo đức trong nghiên cứu 31 Chơng 3: kết quả nghiên cứu 32 3.1. Tỷ lệ rau tiền đạo ở hai giai đoạn 32 3.2. So sánh chẩn đoán và thái độ xử trí rau tiền đạo ở hai giai đoạn 34 3.2.1. So sánh chẩn đoán rau tiền đạo ở hai giai đoạn 34 3.2.2. So sánh thái độ xử trí rau tiền đạo ở hai giai đoạn 39 3.2.3. Các biến chứng 44 Chơng 4: BN LUậN 49 4.1. Tỷ lệ rau tiền đạo ở hai giai đoạn 49 4.1.1. Tỷ lệ chung về rau tiền đạo so với tổng số đẻ 49 4.1.2. Tỷ lệ theo từng loại rau tiền đạo 51 4.2. So sánh chẩn đoán và thái độ xử trí RTĐ ở 2 giai đoạn 53 4.2.1. Chẩn đoán rau tiền đạo 53 4.2.2. Xử trí rau tiền đạo 58 Kết luận 71 Kiến nghị 73 Ti liệu tham khảo Phụ lục Chữ viết tắt BVPST Bệnh viện phụ sản trung ơng CTC Cổ tử cung ĐMTC Động mạch tử cung ĐTĐ Đái tháo đờng Hb Hemoglobin RBM Rau bám mép RBT Rau bám thấp RCRL Rau cài răng lợc RTĐ Rau tiền đạo RTĐBTT Rau tiền đạo trung tâm không hoàn toàn hay rau tiền đạo bán trung tâm RTĐTTHT Rau tiền đạo trung tâm hoàn toàn VBVBMTSS Viện bảo vệ bà Mủ trẻ sơ sinh DANH MụC BảNG Bảng 3.1. Phân loại rau tiền đạo theo vị trí bánh rau ở 2 giai đoạn 33 Bảng 3.2. So sánh triệu chứng ra máu và rau tiền đạo ở 2 giai đoạn 34 Bảng 3.3. So sánh triệu chứng đau bụng và rau tiền đạo ở 2 giai đoạn 35 Bảng 3.4. Phân bố giữa ra máu tái phát và rau tiền đạo ở 2 giai đoạn 36 Bảng 3.5. Dấu hiệu sờ thấy bánh rau của 2 giai đoạn khi chuyển dạ đẻ 37 Bảng 3.6. Siêu âm phát hiện rau tiền đạo và tuổi thai khi siêu âm ở 2 giai đoạn 37 Bảng 3.7. Giá trị của siêu âm trong chẩn đoán RTĐ ở 2 giai đoạn 38 Bảng 3.8. Sử dụng thuốc giảm co ở 2 giai đoạn 39 Bảng 3.9. Thời gian kéo dài thai nghén thêm sau sử dụng thuốc giảm co ở 2 giai đoạn 40 Bảng 3.10. Phơng pháp đẻ trong từng giai đoạn 41 Bảng 3.11. Phơng pháp cầm máu trong mổ lấy thai ở hai giai đoạn 42 Bảng 3.12. Tỷ lệ truyền máu trong mổ lấy thai của mẹ ở 2 giai đoạn 43 Bảng 3.13. Tình trạng mẹ sau đẻ 44 Bảng 3.14. Tỷ lệ tử vong của mẹ ở 2 giai đoạn 44 Bảng 3.15. Tỷ lệ thiếu máu của mẹ ở 2 giai đoạn 45 Bảng 3.16. Tỷ lệ cắt tử cung của mẹ ở 2 giai đoạn 46 Bảng 3.17. Tuổi thai khi sinh ở 2 giai đoạn 46 Bảng 3.18. Trọng lợng thai khi sinh ở 2 giai đoạn 47 Bảng 3.19. Tỷ lệ tử vong sơ sinh ở 2 giai đoạn 48 Bảng 4.1. So sánh tỷ lệ RTĐ với tác giả trong nớc 50 Bảng 4.2. So sánh tỷ lệ RTĐ với tác giả nớc ngoài 51 Bảng 4.3. So sánh tỷ lệ từng loại RTĐ với một số tác giả trong nớc 52 Bảng 4.4. So sánh tỷ lệ ra máu của RTĐ với một số tác giả trong nớc 53 Bảng 4.5. So sánh tỷ lệ sờ thấy bánh rau khi chuyển dạ với một số tác giả 55 Bảng 4.6. So sánh tỷ lệ siêu âm chẩn đoán RTĐ và giá trị chẩn đoán đúng của siêu âm 57 Bảng 4.7. So sánh dùng thuốc giảm co trớc đẻ với một số tác giả 59 Bảng 4.8. So sánh tỷ lệ mổ lấy thai với một số tác giả 61 Bảng 4.9. So sánh tỷ lệ tử vong của mẹ với một số tác giả trong nớc 65 Bảng 4.10. So sánh tỷ lệ thiếu máu nặng với một số tác giả trong nớc 66 Bảng 4.11. So sánh tỷ lệ cắt tử cung với một số tác giả 67 Bảng 4.12. So sánh tuổi thai với một số tác giả trong nớc 68 Bảng 4.13. So sánh trọng lợng sơ sinh với một số tác giả 69 Bảng 4.14. So sánh tỷ lệ tử vong con với một số tác giả 70 DANH MôC BIÓU §å BiÓu ®å 3.1. Tû lÖ chung vÒ rau tiÒn ®¹o 32 BiÓu ®å 3.2. Tû lÖ thiÕu m¸u cña mÑ ë 2 giai ®o¹n 45 BiÓu ®å 3.3. Träng l−îng thai nhi khi sinh ë hai giai ®o¹n 47 danh môc h×nh H×nh 1.1. Rau tiÒn ®¹o b¸m thÊp 9 H×nh 1.2. Rau tiÒn ®¹o b¸m mÐp 10 H×nh 1.3. Rau tiÒn ®¹o b¸n trung t©m 10 H×nh 1.4. Rau tiÒn ®¹o trung t©m hoµn toµn 11 H×nh 1.5. Ph©n lo¹i Benssis 12 H×nh 1.6. Ph©n lo¹i cña Denhez 14 H×nh 1.7. Mét sè h×nh ¶nh siªu ©m cña RT§ 15 1 đặt vấn đề Rau tiền đạo (RTĐ) là rau bám một phần hay toàn bộ vào đoạn dới tử cung, làm cản trở đờng ra của thai nhi khi chuyển dạ đẻ. Rau tiền đạo là một trong những bệnh lý của bánh rau về vị trí bám. Nó gây chảy máu trong 3 tháng cuối của thời kỳ thai nghén, trong chuyển dạ và sau đẻ. Rau tiền đạo có khả năng gây tử vong cho mẹ và con do chảy máu và đẻ non. Vì vậy, rau tiền đạo là một cấp cứu trong sản khoa. Rau tiền đạo còn có khả năng gây khó khăn cho sự bình chỉnh của ngôi thai [2]. Tỷ lệ rau tiền đạo khác nhau tuỳ theo quần thể nghiên cứu, tiêu chuẩn chẩn đoán, nhng nói chung tỷ lệ này chiếm khoảng 0,6 - 1,85% so với tổng số sản phụ đến đẻ. Tỷ lệ rau tiền đạo còn phụ thuộc vào tuổi của mẹ, số lần mang thai, số lần đẻ, tiền sử nạo hút thai, tiền sử rau tiền đạo cũ [2], [12], [64]. Trớc đây RTĐ gây tỷ lệ tử vong cho mẹ tơng đối cao, tỷ lệ này giảm từ 8,09% năm 1959 còn 1,92% năm 1969 [3]. ở Việt Nam theo nghiên cứu của Trần Ngọc Can tại viện bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh năm 1962 tỷ lệ tử vong mẹ là 2,81% [3]. Gần đây nhờ tiến bộ trong chẩn đoán, mở rộng phẫu thuật mổ lấy thai, kỹ thuật hồi sức cấp cứu có nhiều tiến bộ nên tỷ lệ tử vong của mẹ đã giảm xuống rất nhiều. Tuy nhiên, các biến cố của rau tiền đạo đối với mẹ còn phổ biến nh chảy máu nhiều phải mổ lấy thai để cầm máu, truyền máu, cắt tử cung Rau tiền đạo còn ảnh hởng tới thai gây nên tử vong sơ sinh cao. Theo Trần Ngọc Can (1961-1969), tỷ lệ tử vong sơ sinh là 36% [3], còn thống kê tại viện bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh trong 5 năm (1988-1992), tỷ lệ tử vong sơ sinh [...]... chúng t i làm đề t i này nhằm mục tiêu nghiên cứu: 1 Xác định tỷ lệ rau tiền đạo ở hai giai đoạn: + Giai đoạn I (199 7- 2000) + Giai đoạn II (200 7-2 008) t i Bệnh viện Phụ sản Trung ơng 2 So sánh chẩn đoán và th i độ xử trí RTĐ ở hai giai đoạn: + Giai đoạn I (199 7- 2000) + Giai đoạn II (200 7-2 008) t i Bệnh viện Phụ sản Trung ơng 3 Chơng I Tổng Quan 1.1 Gi i phẫu về bánh rau v đoạn d i tử cung 1.1.1 Gi i phẫu... canxi nhất là vào cu i th i kỳ thai nghén + Protein đợc phân gi i thành các acid amin để qua gai rau r i tổng hợp thành các Protein đặc hiệu của thai + Các chất mỡ qua rau rất hạn chế + Vitamin: caroten qua rau khó khăn sau khi biến đ i thành vitamin A và dự trữ trong gan của thai nhi Vitamin B và C qua rau thai dễ dàng Vitamin D cần thiết cho biến dỡng phosphocalci qua rau nhng nồng độ thấp hơn so v i. .. bệnh viện Phụ sản trung ơng 2.2 Th i gian nghiên cứu - Giai đoạn I: Từ tháng 1/1997 đến tháng 12/2000 - Giai đoạn II: Từ tháng 1/2007 đến tháng 12/2008 2.3 Tiêu chuẩn lựa chọn đ i tợng nghiên cứu 2.3.1 Tiêu chuẩn lựa chọn - Sản phụ đẻ t i viện từ tháng 1/1997 đến tháng 12/2000 - Sản phụ đẻ t i viện từ tháng 1/2007 đến tháng 12/2008 * Tiêu chuẩn chẩn đoán RTĐ: đợc thể hiện rõ trong hồ sơ bệnh án - Lâm... * Rau bám thấp phía sau Type I: bờ d i của bánh rau nằm phía sau của cổ tử cung d i 4cm Type II: bờ d i của bánh rau nằm ở ngang mức cổ tử cung Type III: bờ d i bánh rau nằm ở mức 1/3 d i của bàng quang Type IV: bờ d i của bánh rau hoàn toàn ở d i vòm bàng quang Rau bám thấp type I và type II tơng ứng v i trờng hợp thông thờng đợc g i là rau tiền đạo bám thấp Rau bám thấp type II là rau tiền đạo. .. bánh rau theo vị trí của chúng liên quan t i đáy tử cung - Rau nhóm I: cách xa cổ tử cung và không ph i là RTĐ - Rau nhóm II: thông thờng không có hậu quả - Rau nhóm III: nhóm này tơng ứng v i rau tiền đạo thực sự, cần ph i tăng cờng theo d i 15 * Một số hình ảnh siêu âm của rau tiền đạo Hình 1.7 Một số hình ảnh siêu âm của RTĐ A RTĐBTT B RTĐTT 1.5 Chẩn đoán Rau tiền đạo 1.5.1 Lâm sàng - Chảy máu âm đạo. .. ổn định và kéo d i đến khi đẻ - HPL (Human placental lactogen) tiết ra b i tế bào nu i, tạo thuận l i cho sự phát triển của thai nhi, có tác dụng sinh sữa , biến dỡng glucid, lipid và protein Lợng hormon tăng dần theo tu i thai, t i đa vào tuần lễ 36, sau đó h i giảm 1.2.4.2 Các hormon lo i steroid Lúc đầu chúng đợc tiết ra b i hoàng thể thai kỳ, r i dần dần thay thế b i rau thai Gồm có 3 lo i: Estrogen,... (198 9-1 990) và 6,4% (199 3-1 994) ở các sản phụ bị rau tiền đạo mổ đẻ Còn theo nghiên cứu của B i Thị Hồng Giang [10] tỷ lệ RCRL ở ng i bệnh RTĐ có sẹo mổ lấy thai là 1,7% 1.1.1.2 Màng rau [2] Có 3 màng rau: Bao gồm ngo i sản mạc, trung sản mạc, n i sản mạc Ngo i sản mạc: Là phần ngo i nhất của màng rau, do niêm mạc tử cung biến đ i trong khi có thai còn g i là màng rụng Ngo i sản mạc có 3 phần: Ngo i sản. .. các phụ nữ ng i châu á thì nguy cơ biến chứng RTĐ l i có thay đ i lớn, tuỳ theo quốc gia của họ, v i nguy cơ thấp nhất ở phụ nữ Nhật và Việt Nam, cao nhất ở phụ nữ ng i Philippin 26 Chơng 2 Đ i tợng v phơng pháp nghiên cứu 2.1 Đ i tợng nghiên cứu Là những bệnh nhân có hồ sơ đẻ t i bệnh viện Phụ sản Trung ơng v i tu i thai từ 28 tuần đến hết 41 tuần đợc chẩn đoán xác định là RTĐ và không có RTĐ t i bệnh. .. Hematocrite trên 30% Tuy nhiên việc nghỉ ng i t i nhà hay t i viện cũng là vấn đề đang đợc bàn c i Theo nh Oppenheimer L.[50] thì việc chăm sóc sản phụ RTĐ ngo i trú cũng có thể thích hợp đ i v i sản phụ mà lâm sàng ổn định, có sự hỗ trợ của gia đình, nhà ở gần bệnh viện, và lúc nào cũng sẵn có i u kiện thông tin bằng i n tho i và phơng tiện chuyên chở sản phụ 1.6.1.2 Chế độ thuốc * Thuốc giảm co... nhiều mạch máu hơn và gây chảy máu dữ d i 1.1.1.3 Dây rau D i khoảng 4 5-6 0 cm đờng kính 1,5cm có hai đầu: 1 đầu bám vào bụng thai nhi và đầu kia bám vào trung tâm bánh rau Trong rau tiền đạo, dây rau thờng không xuất phát từ giữa bánh rau mà ở rìa bánh rau phía gần cổ tử cung nên khi vỡ i tự nhiên hay bấm i dễ bị sa dây rau 1.1.2 Gi i phẫu đoạn d i tử cung Đoạn d i tử cung cấu tạo b i 2 lớp cơ, không . 3.2. So sánh chẩn đoán và th i độ xử trí rau tiền đạo ở hai giai đoạn 34 3.2.1. So sánh chẩn đoán rau tiền đạo ở hai giai đoạn 34 3.2.2. So sánh th i độ xử trí rau tiền đạo ở hai giai đoạn 39 3.2.3 sánh chẩn đoán và th i độ xử trí RTĐ ở hai giai đoạn: + Giai đoạn I (199 7- 2000) + Giai đoạn II (200 7-2 008) t i Bệnh viện Phụ sản Trung ơng 3 Chơng I Tổng Quan 1.1. Gi i phẫu. t i làm đề t i này nhằm mục tiêu nghiên cứu: 1. Xác định tỷ lệ rau tiền đạo ở hai giai đoạn: + Giai đoạn I (199 7- 2000) + Giai đoạn II (200 7-2 008) t i Bệnh viện Phụ sản Trung ơng 2. So sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: so sánh chẩn đoán và thái độ xử trí rau tiền đạo tại bệnh viện phụ sản trung ương ở hai giai đoạn i (1997 - 2000) và giai đoạn ii (2007 - 2008), so sánh chẩn đoán và thái độ xử trí rau tiền đạo tại bệnh viện phụ sản trung ương ở hai giai đoạn i (1997 - 2000) và giai đoạn ii (2007 - 2008), so sánh chẩn đoán và thái độ xử trí rau tiền đạo tại bệnh viện phụ sản trung ương ở hai giai đoạn i (1997 - 2000) và giai đoạn ii (2007 - 2008), Kết quả nghiên cứu này so sánh với 1 số tác giả khác như sau:, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan