ý nghĩa của việc cho trẻ tuổi ấu nhi thao tác với đồ vật với sự phát triển tâm lí trẻ em

22 1.1K 0
ý nghĩa của việc cho trẻ tuổi ấu nhi thao tác với đồ vật với sự phát triển tâm lí trẻ em

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM BÀI TIỂU LUẬN TÂM LÍ HỌC LỨA TUỔI VÀ SƯ PHẠM Sinh viên thực hiện : Vũ Tè Thoa Líp : K2- 05 Giảng viên : Trần Văn Tính HÀ NỘI _12/09/05 Đề bài: ý nghĩa của việc cho trẻ tuổi Êu nhi thao tác với đồ vật với sự phát triển tâm lí trẻ em. Bài làm A_LÝ do viết bài : Từ xa xưa loài người đã quan tâm đến các hiện tượng tâm lí .Nhưng trong một thời gian dài tâm lí học chỉ là một bộ phận của triết học. Đến thế kỉ 19 điều kiện lịch sử đã thay đổi, nền kinh tế xã hội phát triển manh mẽ, do đó các ngành khoa học cũng không ngừng phát triển, cùng với sự phát triển đó tâm lí học cũng phát triển mạnh mẽ và trở thành một nghành khoa học độc lập khi phòng thực nghiệm tâm lí học và Wundt cuối thế kỉ 19 ở Leipzig . Từ đó nảy sinh ra nhiều vấn đề cần được nghiên cứu tâm lí có tính chất riêng biệt, khiến nghành tâm lí học ứng dụng được phát sinh Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm _ sù ứng dụng tâm lí học vào sư phạm lứa tuổi_là các chuyên nghành phát triển sớm nhất của tâm lí học. Có thể nói TLHLT&TLHSP cùng nghiên cứu về tâm lí con người ở các giai đoạn khác nhau trong điều kiện sống và hoạt động của nó. TLHLT&TLHSP gắn bó chặt chẽ, thống nhất với nhau ,vì có chung khách thể nghiên cứu _ là những con người bình thường ở những giai đoạn phát triển khác nhau : trẻ nhỏ thiếu niên, thanh niên …chúng là khách thể của TLHLT, nếu ta nghiên cứu động thái của sự phát triển theo lứa tuổi. Nếu chúng được nghiên cứu với tư cách là người được dạy và được giáo dục trong quá trình tác động có mục đích của nhà giáo dục thì chúng là khách thể của TLHSP. Do vậy về mặt nội dung chóng ta tháy có những phần thuộc về cả TLHLT&TLHSP. Nhưng nghiên cứu TLHLT chỉ có thể có kết quả tốt nếu nó không dừng ở mức độ thực nghiệm mà được tiến hành trong những đìêu kiện cụ thể của việc dạy học và giáo dục trong điều kiện tự nhiên của đời sống trẻ. Như vậy cả TLHLT&TLHSP đều nghiên cứu trẻ em trong quá trình dạy học và giáo dục và cùng phục vụ đắc lực cho sự phát triển của trẻ. Sau một quá trình học tập và nghiên cứu môn TLHLT&TLHSP tôi đã có cánh nhìn sâu hơn, chi tiết hơn, rõ ràng hơn về sự phát triển tâm lí của trẻ trong trong giai đoạn. Đặc biệt khi nghiên cứu sâu về phần “đặc điểm phát triển tâm lí của trẻ thời Êu nhi”, tôi nhận thấy đây là thời kì trẻ có một sự phát triển tâm lí khá thó vị, nhưng cũng có vai trò rất quan trọng trong các thời kì phát triển tâm lí tiếp theo . Chính vì vậy tôi viết bài tiểu luận này để trình bày về những hiểu biết của mình đối với giai đoạn phát triển tâm lí của trẻ thời kì này. B - Mục đích Những quan sát hàng ngày cho thấy trẻ em rung cảm va suy nghĩ không giống với người lớn. Trẻ nhỏ không làm được rất nhiều điều. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ trẻ chưalàm được những gì? … Mà vấn đề cơ bản ở chỗ phải hiểu được đứa trẻ hiện có những gì , có thể làm được những gì, nó sẽ thay đổi như thế nào, và sẽ có được những gì trong quá trình sống và hoạt động theo lưá tuổi . Có hiểu được những điều đó mới hiểu được nguyên nhân của những nét, những phẩm chất mơí đặc trưng cho nhân cách người lớn. Mặt khác, mỗi lứa tuổi có khó khăn và thuận lợi riêng. Những khó khăn và thuận lợi đó đòi hỏi phải có phương pháp đối xử riêng biệt, thích hợp với lứa tuổi. Có thể phương pháp này thích hợp với trẻ nhỏ nhưng lại không áp dụng được với thiếu niên. Nếu không chú ý đến điều đó thì giáo viên dù có am hiểu khoa học đến đâu cũng khó đạt được kết quả tốt trong công tác của mình. Có thể khẳng định sự hiểu biết về TLHLT&TLHSP là điều kiẹn cần thiết để tổ chức có hiệu quả và đúng đắn quá trình học tập và giáo dục. Tất cả những thay đổi từ một đứa trẻ sơ sinh đến chỗ biết hành động theo mục đích đã định…không mang tính chất ngẵu nhiên mà diễn ra có quy luật, có nguyên nhân của nó.Nếu sự thay đổi ở một đúa trẻ nào đó diễn ra sớm hơn hoặc muộn hơn hoăc không bình thường thì bao giê cũng có nguyên nhân nhất định. Những kiến thức TLHLT&TLHSP sẽ giúp ta tìm ra những nguyên nhân đó, đưa ra được những biện pháp tác độnh hợp lý hơn và có ý thức hơn nhằm ngăn ngõa những khuyết điểm đó hoặc những thất bại có thể xảy ra trong hoạt động của học sinh. Sự hiểu biết về TLHLT&TLHSP là điều kiện cần thiết để tổ chức hiệu quả và đúng đắn quá trình học tập và giáo dục. Những kiến thức về TLHLT&TLHSP giúp các nhà giáo dục chuẩn đoán trước sự phát triển nhân cách trẻ từ đó định hướng được sự phát triển Êy. Đó cũng chính là mục đích của tôi khi viết bài tiểu luận này với mong muốn tìm hiểu thêm và có thêm hiểu biết , kiến thức trong việc nắm bắt được sự thay đổi trong tâm lí trẻ , đặc biệt là giai đoạn trẻ tuổi Êu nhi . Để từ đó có thêm một số kinh nghiệm cần thiết treong hoạt động công tác cũng như trong cuộc sống sau này . C - Nội dung Để nắm rõ được ý nghĩa của việc cho trẻ tuổi Êu nhi thao tác với đồ vật đối với sự phát triển tâm lí trẻ em , tôi muốn trình bày một số những vấn đề về sự phát triển tâm lí trẻ em. Một sè quan điểm về sự phát triển tâm lí trẻ em: Dùa trên những quan điểm triết học khác nhau người ta hiểu về trẻ em rất khác nhau có quan niệm cho rằng trẻ em là “ người lớn thu nhỏ lại” , sù khác nhau giữa trẻ em và người lớn về mọi mặt ( cơ thể ,tư tưởng , tình cảm…) chỉ ở tầm cỡ , kích thước , chứ không khác nhau về chất . Nhưng ngay từ thế kỉ 18 Rutxo đã nhận xét rất tinh tế về những đặc điểm tâm lí của trẻ nhá . Theo ông, trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ lại và người lớn không phải lúc nào cũng hiểu được trí tuệ nguyện vọng và tình cảm độc đáo của trẻ thơ … vì “trẻ em có những cách nhìn, cách suy nghĩ và cảm nhận riêng của nó”. Sự khác nhau giữa trẻ em và người lớn là sự khác nhau về chất. Những nghiên cứu của tâm lí học duy vật biện chứng đã khẳng định: trẻ em là trẻ em, nó vận động và phát triển theo qui luật của trẻ em. Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời đứa trẻ đã là một con người, một thành viên của xã hội. Việc nuôi nấng dạy dỗ nó khác con vật. Việc nó tiếp thu nền văn hoá xã hội loài người đòi hỏi phải nuôi dạy nó theo kiểu người(trẻ phải được bú sữa mẹ, được ăn chín, ủ Êm, nhất là được yêu thương…). Đồng thời ngay từ khi ra đời đứa trẻ phải có nhu cầu đặc trưng của con người: nhu cầu giao tiếp vói người lớn. Người lớn cóng có hình thức riêng, ngôn ngữ riêng để giao tiếp với trẻ. Còn quan điểm duy tâm coi sự phát triển tâm lí trẻ em chỉ là sự tăng lên hoặc giảm đi về số lượng của các hiện tượng đang đươc phát triển mà khhông có sự chuyển biến vè chất lượng. Ví dụ: họ coi sự phát truển tâm lí trẻ là sự tăng số lượng từ của trẻ, tăng tốc độ hình thành kĩ xảo, tăng thời gian tập trung chó ý hay khối lượng tri thức được giữ lại trong trí nhớ. Sự tăng về số lượng các hiện tượng tâm lí có ý nghĩa nhất định trong sự phát triển của trẻ. Nhưng không thể giới hạn toàn bộ sự phát triển tâm lí của trẻ em chỉ vào những chỉ số Êy. Từ đó những người theo quan niệm này đã nhìn nhận không kém sai lầm về nguồn gốc của sự phát triển tâm lí. Quan điểm sai lầm này được thể hiện rõ ràng ở một số thuyết như thuyết tiền định, thuyết duy cảm, thuyết hội tụ hai yếu tố… -Thuyết tiền định: những người theo thuyết này coi sự phát triển tâm lí là do tiềm năng sinh vật gây ra và con người có tiềm năng đó ngay từ khi mới ra đời. Mọi đặc điểm tâm lí chung và có tính chất cá thể đều là tiền định, đều có sẵn trong cấu trúc sinh vật và sự phát triển chỉ là quá trình trưởng thành, chín muồi của những thuộc tính đã có sẵn ngay từ đầu và được quyết định trước bằng con đường di truyền này. Nhưng gần đây sinh học đã phát hiện ra cơ chế gen của di truyền, người ta cũng bắt đầu nhận thấy những thuộc tính của nhân cách, năng lực cũng đã được mã hoá, chương trình hoá trong các trang bị gen. Những người theo quan điểm này cũng nhắc tới yếu tố môi trường, song đó chỉ là yếu tố có tính chất điều chỉnh và được coi như một nhân tố bất biến nào đó ở trẻ. Nhà tâm lí học người Mỹ E.Toocđai cho rằng: Tự nhiên ban cho mỗi người một vốn nhất định, giáo dục cần làm bộc lé vốn đó là vốn gì và phải sử dụng nó bằng phương tiện tốt nhất và vốn tự nhiên đó đặt ra giới hạn cho sự phát triển, cho nên một bộ phận học sinh không đạt được kết quả nào dù có giảng dạy tốt, số khác lại tỏ ra có thành tích tốt dù giảng dạy tồi. Như vậy vai trò của giáo dục đã bị hạ thấp. Giáo dục chỉ là nhân tố bên ngoài có khả năng tăng nhanh hoặc kìm hãm quá trình bộc lé những phẩm chất tự nhiên, bị chế ước bởi tính di truyền. Theo họ, mọi sự can thiệp vào quá trình phát triển tự nhiên của trẻ đều là sự tuỳ tiện không thể tha thứ được. Đây là một kết luận sư phạm sai lầm . -Thuyết duy cảm: Đối lập với thuyết tiền định thuyết duy cảm giải thích sự phát triển tâm lí trẻ bằng sự tuỵệt đối hoá môi trường xung quanh . Họ cho rằng đây là yếu tố duy nhất quyết định sự phát triển tâm lí của trẻ. Từ đó họ khẳng định: muốn nghiên cứu con người chỉ cần nghiên cứu môi trường sống của họ. Môi trường xung quanh như thế nào thì nhân cách của con người, cơ chế hành vi, những con đường phát triển của hành vi sẽ như thế đó. Họ hiếu một cách siêu hình về môi trường, cho rằng môi trường là bất biến quyết định trước tâm lí của con người, con người thụ động trước môi trường. Quan điểm này bắt nguồn từ nước Anh coi trẻ em sinh ra như tờ giấy trắng hoặc tấm bảng sạch sẽ, sự phát triển tâm lí của trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào tác động bên ngoài, do vậy người lớn muốn vẽ gì thì nó nên thế. Nhưng quan niệm như vậy sẽ không giải thích được vì sao trong một môi trường hoặc trong môi trường như nhau lại có những nhân cách khác nhau. -Thuyết hội tụ hai yếu tố: Những người theo thuyết này tính tới tác động của cả hai yếu tố (môi trường và tính di truyền) khi nghiên cứu sự phát triển tâm lí của trẻ em. Nhưng họ hiểu sự tác động của hai yếu tố đó một cách máy móc. Họ cho rằng di truyền quyết định trực tiếp quá trình phát triển, còn môi trường là điều kiện để biến những đặc điểm tâm lí đã được định sẵn thực hiện. Theo họ sự phát triển là sự chín muồi của những năng lực những nét tính cách, những hứng thó và những sở thích… mà trẻ sinh ra đã có. Những nét và những đặc điểm tính cách… do cha mẹ hoặc tổ tiên truyền lại cho thế hệ sau dưới dạng có sẵn, bất biến. Trong đó nhịp độ và giới hạn của sự phát triển là tiền định. Một số người theo thuyết này có đề cập tới ảnh hưởng của môi trường đối với tốc độ chín muồi của năng lực và nét tính cách được truyền lại cho trẻ, nhưng môi trường không phải là toàn bộ những điều kiện hoàn cảnh mà đứa trẻ sống mà chỉ là gia đình của trẻ. Môi trường đó được xem như là cái gì riêng biệt, tách rời khỏi đời sống xã hội.”Môi trường xung quanh đó “thường xuyên ổn định, ảnh hưởng một cách định mệnh tới sự phát triển của trẻ. Tác động của môi trường cũng như ảnh hưởng của yếu tố sinh vật (di truyền) định trước sự phát triển của trẻ, không phụ thuộc vào hoạt động sư phạm của nhà giáo dục và tính tích cực ngày càng tăng của trẻ. Từ ba quan niệm trên ta có thể rót ra một số những sai lầm mà ba quan niệm đó mắc phải: + Họ đều thừa nhận đặc điểm tâm lí của con người là bất biến hoặc tiền định hoặc là do tiềm năng sinh vật di truyền, hoặc là do ảnh hưởng của môi trường bất biến. Với quan niệm như vậy thì trường hợp nào con em của tầng líp có đặc quyền, đặc lợi cũng đều có trình độ phát triển tâm lí hơn hẳn con em giai cấp bị bóc lột (do họ có tố chất di truyền tốt hơn hoặc do họ sống trong môi trường trí tuệ có tổ chức cao). Do vậy sự bất bình đẳng trong xã hội là tất nhiên là hợp lí. + Vai trò của giáo dục được đánh giá không chính xác : họ xem xét sự phát triển trẻ em một cách tách rời và không phụ thuộc vào những điều kiện cụ thể mà trong quá trình phát triển tâm lí đang diễn ra. + Không đề cập tới tính tích cực của cá nhân trong quá trình phát triển của tâm lí : Họ đã phủ nhận tính tích cực riêng của cá nhân , coi thường những mâu thuẫn biện chứng được hình thành trong quá trình phát triển tâm lí. Coi đứa trẻ là một thực thể tự nhiên, thụ dông cam chịu ảnh hưởng có tính chất quyết định của yếu tố sinh vật hoặc môi trường…không thấy được con người là thực thể xã hội tích cực, chủ động trước tự nhiên, có thể cái tạo tự nhiên, xã hội và bản thân để phát triển nhân cách…do đó không hiếu được vì sao trong những điều kiện cùng một môi trường lại hình thành những nhân cách khác nhau về nhiều chỉ số, vì sao có những người giống nhau về thế giới nội tâm, về nội dung và hình thức hành vi lại được hình thành trong những môi trường xã hội khác nhau. Nhưng quan điểm duy vật biện chứng lại khác, quan điểm này lại có cách nhìn nhận khá khách quan, đầy đủ về sự phát triển tâm lí của trẻ: - Bản chất sự phát triển tâm lí trẻ em không phải chỉ là sự tăng trưỏng hoặc giảm về số lượng mà là một quá trình biến đổi về chất trong tâm lí. Sự thay đổi về lượng của các chức năng tâm lí dẫn đến sự thay đổi về chất và đưa đến sự hình thành cái mới một cách nhảy vọt. - Sù phát triển tâm lí gắn liền với sự xã hội hoá các cấu tạo tâm lí mới ở từng lứa tuổi nhất định. - Trong các giai đoạn phát triển khác nhau đó còn có sự cải biến về chấtcủa các quá trình tâm lí và toàn bộ nhân cách .Sự phát triển tâm lí trẻ em là một quá trình lĩnh hội nền văn hoá xã hội loài người.Xét trong toàn cục, phát triển là một quá trình kế thừa. Sự phát triển tâm lí trẻ em là một quá trình trẻ em lĩnh hội nền văn hoá xã hội loài người. - Sù phát triển tâm lí là kết quả hoạt động của chính đứa trẻ với nhữnh đối tượng do loài người tạo ra: Bằng lao động của mình, con người ghi lại những kinh nghiệm, năng lực…trong các công cụ sản xuất,các đồ dùng hàng ngày , các tác phẩm văn hoá nghệ thuật…, con người đã tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn xã hội của mình trong các đối tượng do con người tạo ra, và các quan hệ con người với con người.Ngay từ khi ra đời đứa trẻ đã sống trong thế giới đối tượng va quan hệ đó.Đứa trẻ không chi thích nghi với thế giới đồ vật và hiện tượng do con người tạo ra, mà còn lĩnh hội thế giới đó. Đứa trẻ đã tiến hành những hoạt động căn bản tương ứng với những hoạt động mà trước đó loài người đã thể hiện vào trong đồ vật, hiện tượng. Nhờ cách đó lĩnh hội được những năng lực đó cho chính mình. Quá trình đó là quá trình tâm lí trẻ phát triển. - Đứa trẻ chỉ có thể lĩnh hội được kinh nghiệm xã hội thông qua vai trò trung gian cua người lớn. Nhưng đứa trẻ không tự lớn lên giữa môi trường. Nó chỉ có thể lãnh hội được kinh nghiệm xã hội khi có vai trò trung gian của người lớn. Nhờ sự tiếp xúc và hướng dẫn của người lớn mà quá trình nhận thức, kĩ năng, kĩ xảo và cả những nhu cầu xã hội của đứa trẻ được hình thành. Người lớn giúp trẻ nắm được ngôn ngữ, phương thức hoạt động…. Những biến đổi về chất trong tâm lí sẽ đưa đứa trẻ từ lứa tuổi này sang lứa tuổi khác. Bất cứ một mức độ nào của trình độ trước cũng là sự chuẩn bị cho trình độ sau. Yếu tố tâm lí lúc đầu ở vị trí thứ yếu, sau chuyển sang vị trí chủ yếu. Tóm lại sự phát triển tâm lí của trẻ đầy biến động va diễn ra cực kì nhanh chóng. Đó là một quá trình không phẳng lặng, mà có khủng hoảng và đột biến. Chính hoạt động của đứa trẻ dưới sự hướng dẫn của người lớn làm cho tâm lí của nó được hình thành và phát triển. Mặt khác, sự phát triển tâm lí của trẻ phải xảy ra trên nên của một cơ sở vật chất nhất định (cơ thể người với yếu tố BS-Dt), dây là điều kiện cần thiết là tiền đề cho sự phát triển tâm lí. Trẻ phải được sống và hoạt động trong điều kiện xã hội tương ứng thì tâm lí mới được phát triển. Do đó để trẻ có sự phát triển tâm lí tốt nhất chúng ta phải tạo ra nhiều hoạt động phong phú và hấp đẫ để trẻ tham gia. Trong quá trình hướng dẫn hoạt động của trẻ cần chú ý đến những đặc điểm cơ thể của trẻ và những đặc điểm tâm lí để đưa ra những yêu cầu hợp lí. • Quy luật chung về sự phát triển tâm lí trẻ em : a_ Quy luật về sự phụ thuộc vào nền văn hoá xã hội lịch sử -Môi trường sống của xã hội loài người là nguồn gốc nảy sinh tâm lí người. Sự phát triển là quá trình trẻ em lĩnh hội kinh nghiệm loài người trong nền văn hoá xã hội lịch sử. Các nhà tâm lí học Macxit khẳng định rằng, sự phát triển tâm lí trẻ em không tuân theo qui luật di truyền sinh học mà diễn ra theo quy luật di truyền xã hội. Nghĩa là, trong quá trình hoạt động và giao lưu, đứa trẻ tiếp thu kinh nghiêm xã hội lịch sử, và biến nó thành kinh nghiệm bản thân. Nhờ đó mà đời sống tâm lí tinh thần của đứa trẻ được phát triển. Như vậy nền văn hoá xã hội lịch sử là nguồn gốc và nội dung của sự phát triển tâm lí trẻ em. - Trình độ phát triển xã hội khác nhau góp phần tạo nên sự khác nhau trong sự phát triển tâm lí. Nếu đứa trẻ được sống trong một nền văn hoá lành mạnh thì sự phát triển tâm lí, nhân cách sẽ diễn ra thuân lợi và ngược lại. Tuy nhiên, để phát triển tâm lí đứa trẻ phải hoạt động, giao lưu để tiếp thu, lĩnh hội kinh nghiệm của nền văn hoá xã hội lịch sử. b _ Quy luật về phụ thuộc về điều kiện sinh học của sự phát triển tâm lí trẻ em. Điều kiện BSDT người là tiền đề vật chất của sự phát triển tâm lí người. Điều kiện sinh học là cơ sở vật chất, cơ sở di truyền mà trẻ nhận được từ cha mẹ mình. Đó là cấu tạo sinh lÝ giải phẫu và những đặc điểm của cơ thể như màu da, màu mắt, hình vóc… Đặc biệt là đặc điểm hệ thần kinh và những đặc điểm đặc trưng của loài người như mầm mèng của tư duy, ngôn ngữ … c _ Quy luật về phụ thuộc vào hoạt động giao lưu của trẻ. - Tâm lí người chỉ hình thành và phát triển thông qua hoạt động tích cực của chủ thể. Các nhà tâm lí học Macxit đã khẳng định rằng, tâm lí [...]... tâm lí trẻ, về việc tìm hiểu các quy luật chung về sự phát triển tâm lí của trẻ tôi nhận thấy mỗi một lứa tuổi đều có sự phát triển, thay đổi khác nhau đặc trưng về tâm lí Chẳng hạn như trẻ ở tuổi Êu nhi sẽ có sự phát triển vè tâm lí rất đặc trưng đặc biệt khi cho trẻ thao tác với đồ vật, vì đó là hoạt động chủ yếu ở lứa tuổi này Hoạt động này giúp trẻ khám phá chức năng vf phương thức sử dụng đồ vật. .. đứa trẻ vững vàng với một đứa trẻ yếu đuối Nghị Lực gắn liền với khả năng giải quyết sự cố, trẻ em phát triển khả năng này chủ yếu thông qua thực hành Vì vậy cho trẻ thực hành , thao tác với các đồ vật cũng là một cách để rèn luyện nhữngkhả năng của tretrong sự phát triển tâm lí Khi cho trẻ thao tác với đồ vật thì ta đã kích thích khả năng tư duy tưởng tượng của trẻ Chẳng hạn cho trẻ chơi đồ chơi với. .. đứa trẻ khác D_Kết luận Thao tác với đồ vật là hoạt động chủ yếu của trẻ trong giai đoạn tuổi Êu nhi Hoạt động này không đơn thuần chỉ là những hoạt động bình thường của trẻ Êu nhi như nhi u người vẫn nghĩ mà chính thông qua những hoạt động thao tác, tiếp xúc với đồ vật đã giúp trẻ bắt đầu có những thay đổi phát triển tâm lí Đồng thời chính những cách thức cho trẻ thao tác với đồ vật, chính việc cho trẻ. .. lượng của giáo dục tạo ra chất lượng của sự phát triển tâm lí: Các mức độ giáo dục khác nhau tạo nên sự hình thành phát triển nhân cách của học sinh khác nhau Tóm lai, giáo dục giữ vai trò chủ đạo, định hướng sự phát triển tâm lí của trẻ em Giáo dục có thể tác động tới mọi yếu tố bên trong cũng như bên ngoài ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lí trẻ em Tuy nhi n, giáo dục không phải là vạn năng Sự phát triển. .. tiến trình phát triển tâm lí trẻ em Bàn về vai trò của giáo dục các nhà Tâm lí học Macxit khẳng định rằng, giáo dục giữ vai trò chủ đạo, định hướng sự phát triển tâm lí của trẻ em Song để giáo dục mang lại hiệu quả, theo L.X.Vưgotxki, giáo dục phải hướng vào vùng phát triển nhất của trẻ, giáo dục phải đi trước sự phát triển, kéo theo sự phát triển, chứ không phải chạy theo( theo đuôi) sự phát triển Chất... tâm lí trẻ em a _ Quan niệm về giai đoạn phát triển tâm lí Có thể nói quan niệm bản chất của sự phát triển tâm lí của con người như thế nào thì quan niệm về lứa tuổi tương ứng như vậy Quan niệm sinh vật coi sự phát triển tâm lí như một quá trình sinh vật tự nhi n, đã khẳng định tính bất biến , tính tuyệt đối của các giai đoạn lứa tuổi Quan niệm đối lập lại phủ nhận khái niệm lứa tuổi Họ coi sự phát triển. .. thời kì phát dục Tính không đồng đều của sự phát triển tâm lí còn thể hiện ở chỗ khác biệt về sự phát triển tâm lí giữa các cá nhân ngay trong cùng một độ tuổi Các chức năng tâm lí và ngay cả các nét tâm lí cá nhân của trẻ khác nhau cũng không đạt cùng một mức độ như nhau (dù chúng có cùng một độ tuổi) Sù phát triển không đồng đều giữa các trẻ có nhi u nguyên nhân: - Do điều kiện sinh học của mỗi trẻ khác... kì tối ưu đối với sự phát triển một hình thức hoạt động tâm lí nào đó: Ví dụ: giai đoạn thuận lợi cho sự phát triển ngôn ngữ là thời kì 1 đến 5 tuổi, cho sự hình thành nhi u kĩ xảo vận động là khoảng 6 đến 11 tuổi, cho sự hình thành tư duy toán học là giai đoạn từ 15 - 20 tuổi Ngay trong sự phát triển cơ thể của trẻ em thể hiện tính không đồng đều Ví dụ, chiều cao và trọng lượng của trẻ tăng nhanh... nói Thông qua việc chơi với những loại đồ chơi như xếp hình, nhận mặt chữ, tìm đồ vật cũng sẽ giúp trẻ rèn luyện trí nhớ - Quá trình thao tác với đồ vật cũng giúp ta có thể phát hiện ra được trẻ có phát triển bình thường hay không,giúp phát hiện ra những trẻ có khiếm khuyết trong sự phát triển tâm lí để có được những biện pháp khắc phục kịp thời Chẳng hạn trong quá trình cho trẻ thao tác với trò chơi... thuộc khá lớn vào tính tích cực hoạt động của trẻ, vào sự giáo dục của người lớn - Hoạt động theo xu hướng nào tạo ra xu hướng Êy trong sự phát triển tâm lí, hay mức độ sâu rộng của hoạt động tạo ra mức độ sâu rộng của sự phát triển tâm lí d _ Quy luật về phụ thuộc vào giáo dục của sự phát triển tâm lí trẻ em Nói đến giáo dục là nói đến sự tác động tới con người của toàn bộ xã hội và thự tiễn xung quanh . được ý nghĩa của việc cho trẻ tuổi Êu nhi thao tác với đồ vật đối với sự phát triển tâm lí trẻ em , tôi muốn trình bày một số những vấn đề về sự phát triển tâm lí trẻ em. Một sè quan điểm về sự. về sự phát triển tâm lí trẻ, về việc tìm hiểu các quy luật chung về sự phát triển tâm lí của trẻ tôi nhận thấy mỗi một lứa tuổi đều có sự phát triển, thay đổi khác nhau đặc trưng về tâm lí. . hoạt động của đứa trẻ dưới sự hướng dẫn của người lớn làm cho tâm lí của nó được hình thành và phát triển. Mặt khác, sự phát triển tâm lí của trẻ phải xảy ra trên nên của một cơ sở vật chất

Ngày đăng: 13/01/2015, 21:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan