0

SKKN Một cách tiếp cận văn bản “ ý nghĩa văn chương ” ngữ văn 7.

10 3,073 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:18

. Một cách tiếp cận văn bản “ ý nghĩa văn chương ” ngữ văn 7. A. XUẤT PHÁT ĐIỂM VẤN ĐỀ: Lúc sinh thời tố hữu đã gữi cụ Nguyễn Du nhưng vần thơ xúc động “Tiếng thơ ai động đất trời” Vì sao. môn ngữ văn là cách làm một bài văn nghị luận của học sinh, chính vì vậy những bài văn nghị luận chiếm phần lớn trong chương trình ngữ văn 7 tập 2. Bài “ nghĩa văn chương trong chùm văn. thác văn bản ý nghĩa văn chương của Hoài Thanh. B. PHẦN NỘI DUNG VẤN ĐỀ: I. khảo sát chương trình. Trong chương trình ngữ văn lớp 6 và học kì I lớp 7, học sinh đã được tiếp xúc với văn bản
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một cách tiếp cận văn bản “ ý nghĩa văn chương ” ngữ văn 7., SKKN Một cách tiếp cận văn bản “ ý nghĩa văn chương ” ngữ văn 7.,

Từ khóa liên quan