Xây dựng chương trình quản lý nhân sự_Đồ án tốt nghiệp

90 581 1
Xây dựng chương trình quản lý nhân sự_Đồ án tốt nghiệp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp, với sự nỗ lực của bản thân cùng sự hướng dẫn tận tình của thầy Nguyễn Văn Thủy, sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo và cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng em đã khảo sát hệ thống thực tế, đồng thời đang từng bước xây dựng chương trình ứng với đề tài của mình. Những kết quả thu được bao gồm:  Khảo sát thực tế để nắm được quy trình và nghiệp vụ thực tế.  Phân tích hệ thống quản lý nhân sự tại Sở văn hóa, thể thao và du lịch.  Thiết kế hệ thống quản lý nhân sự Sở văn hóa, thể thao và du lịch. Tuy nhiên do hạn chế về kinh nghiệm và kiến thức, quá trình phân tích thiết kế chưa có tính chuyên nghiệp cao nên em chưa giải quyết được trọn vẹn những vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý, chưa đạt tính thẩm mỹ cao trong thiết kế giao diện. Do thời gian có hạn nên đề tài của em vẫn chưa được hoàn thiện như mong muốn, em rất mong nhận được sự giúp đỡ chỉ bảo của các thầy cô, sự tham gia góp ý của các bạn để em có những định hướng đúng đắn, tiếp tục hoàn thiện hơn nữa đề tài tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Văn Thủy, Ban lãnh đạo và cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cùng toàn bộ các thầy cô giáo đã giúp em hoàn thành nhiệm vụ trong suốt quá trình làm đồ án tốt nghiệp. Hải Phòng, tháng 12 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Minh Phương 4 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 4 MỤC LỤC 5 DANH MỤC HÌNH 8 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 9 LỜI MỞ ĐẦU 10 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 11 1.1 Giới thiệu về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng 11 1.1.1 Thông tin chung 11 1.1.2 Trực thuộc Sở 12 1.1.3 Cơ cấu tổ chức của Sở 14 1.2 Mục đích và yêu cầu của đề tài 17 1.2.1 Mục đích 17 1.2.2Yêu cầu 18 1.3 Hoạt động của hệ thống hiện tại 19 1.3.1 Hoạt động của hệ thống hiện tại 19 1.3.2Phát hiện các yếu kém của hiện trạng - Các yêu cầu trong tương lai 19 1.3.3Giải pháp khắc phục 20 CHƯƠNG 2: MÔ TẢ BÀI TOÁN 21 2.1 Nghiệp vụ quản lý nhân sự 21 2.1.1 Tuyển dụng nhân sự 21 2.1.2 Quá trình thử việc 23 2.1.3 Quá trình tập sự 26 2.1.4 Phân công và tổ chức công tác 28 2.2 Các biểu mẫu liên quan 34 5 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 39 3.1 Mô hình thực thể liên kết 39 3.1.1 Thực thể 39 3.1.2 Kiểu thực thể 39 3.1.3 Liên kết và kiểu liên kết 39 3.1.4 Thuộc tính 40 3.2 Lý thuyết về cơ sở dữ liệu 41 3.2.1 Định nghĩa về cơ sở dữ liệu 41 3.2.2 Định nghĩa dữ liệu 41 3.2.3 Ưu nhược điểm của cơ sở dữ liệu 41 3.2.4 Hệ thống cơ sở dữ liệu 42 3.2.5 Các dạng chuẩn 43 3.2.6Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 44 3.3 Microsoft Visual Studio 2010 45 3.3.1 Nền tảng .NET 45 3.3.2.NET Framework 46 3.3.3Ngôn ngữ C# 47 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 47 4.1 Sơ đồ phân rã chức năng (BFD) 47 4.2 Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) 48 4.2.1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh 48 4.2.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 49 4.2.3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 51 4.3 Sơ đồ thực thể liên kết 60 4.3.1 Mối quan hệ giữa các tập thực thể 60 4.3.2 Sơ đồ thực thể liên kết 62 6 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 4.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu 64 4.5 Sơ đồ liên kết cơ sở dữ liệu 79 CHƯƠNG 5: GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH 81 5.1 Giao diện hệ thống 81 5.2 Giao diện danh mục 82 5.3 Giao diện quản lý 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 91 ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 92 7 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức cán bộ Sở 15 Hình 2.1: Sơ đồ tuyển dụng nhân sự 22 8 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBNV: Cán bộ nhân viên. BHXH: Bảo hiểm xã hội. BHYT: Bảo hiểm y tế. GĐ: Giám đốc. PGĐ: Phó giám đốc. KT-KL: Khen thưởng kỷ luật DL: Dữ liệu. QH: Quan hệ. TP: Thành phần. TT: Thông tin. CSDL: Cơ sở dữ liệu. QT: Quá trình. YC: Yêu cầu. DS: Danh sách. TK: Thống kê. NV: Nhân viên. 9 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, cùng với sự phát triển của đất nước ngành Công nghệ thông tin đã có những bước phát triển mạnh mẽ không ngừng, tin học đã trở thành chìa khóa dẫn đến thành công cho nhiều cá nhân trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với những ứng dụng của mình, ngành Công nghệ thông tin đã góp phần mang lại nhiều lợi ích mà không ai có thể phủ nhận. Đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý, tin học đã tạo lên sự thay đổi nhanh chóng. Việc ứng dụng tin học trong công tác quản lý đã phát triển mạnh mẽ giúp cho công tác quản lý ngày càng trở nên hiệu quả hơn như nâng cao hiệu quả trong công việc, đưa ra báo cáo, các số liệu thống kê một cách chính xác kịp thời. Ứng dụng CNTT đã giúp nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh hoạt động giao ban trực tuyến, tiết kiệm kinh phí hội họp, xăng xe, thời gian. CNTT còn giúp tiết kiệm nhiều khoản chi phí nhờ trao đổi văn bản, tài liệu chính thức giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử. Ở nước ta hiện nay, việc áp dụng vi tính hóa trong việc quản lý tại các cơ quan, tổ chức, xí nghiệp, … đang rất phổ biến và trở nên cấp thiết. Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, vừa qua Bộ Thông tin và Truyền thông đã có các văn bản hướng dẫn các cơ quan nhà nước xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015. Xuất phát từ những lý do trên và được Sở văn hóa, thể thao và du lịch Hải Phòng chấp nhận, em chọn đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự cho Sở văn hóa, thể thao và du lịch Hải Phòng” làm đồ án tốt nghiệp của mình. 10 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Giới thiệu về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng 1.1.1 Thông tin chung SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH HẢI PHÒNG Địa chỉ: 18 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng. Giám đốc: Đoàn Duy Linh. Số điện thoại: 0313.822.616 Fax: 0313.822.616 Email: sovhtt@haiphong.gov.vn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng được hợp nhất từ Sở Thể dục thể thao và Sở Du lịch với Sở Văn hoá - Thông tin theo Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 của UBND thành phố Hải Phòng. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp thành phố thực hiện quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) ở địa phương, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp thành phố và theo quy định của pháp luật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 11 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 1.1.2 Trực thuộc Sở Có 11 phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở gồm: • Văn phòng Sở • Thanh tra Sở • Phòng pháp chế • Phòng Kế hoạch – Tài chính • Phòng Tổ chức cán bộ • Phòng Nghiệp vụ văn hóa • Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình • Phòng Thể dục thể thao quần chúng • Phòng Thể thao thành tích cao • Phòng Nghiệp vụ du lịch • Phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch Có 18 đơn vị trực thuộc Sở gồm: • Bảo tàng Hải Phòng: Số 66, Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng. • Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố: Số 213A Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. • Trung tâm Văn hóa thành phố: Số 18 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng. • Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng thành phố: 111 Trần Phú, Hải Phòng. • Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố: Số 1 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng. • Trung tâm Tổ chức biểu diễn Nghệ thuật thành phố: Rạp tháng 8, Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng. • Trung tâm Thông tin và Cổ động thành phố: • Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch: 18 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng. • Đoàn Chèo Hải Phòng: Số 40 Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng. • Đoàn Cải lương Hải Phòng: Số 189 Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng. • Đoàn Nghệ thuật Múa rối: Số 274 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng. • Đoàn Ca múa Hải Phòng: Số 80 Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng. • Đoàn Kịch nói Hải Phòng: Số 56 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng. • Trường trung học Văn hóa nghệ thuật: Số 41 Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng. • Trung tâm Quản lý và khai thác các công trình thể dục thể thao: • Trung tâm Bóng đá: 36 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng. 12 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 • Ban quản lý Dự án và các công trình Văn hóa, Thể thao và Du lịch: • Trung tâm Đào tạo vận động viên: 17 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. 13 [...]... ban, đơn vị Quản lý các thông tin có liên quan đến nhân viên Quản lý các quá trình điều chuyển công tác Quản lý quá trình đào tạo nhân viên 17 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 • • • • • Quản lý các danh mục liên quan Quản lý thông tin khen thưởng/kỷ luật Quản lý quyết định nghỉ việc Kết xuất các báo cáo thống kê liên quan đến nhân sự Quản lý hồ sơ, tài liệu, lý lịch, giấy tờ liên quan đến nhân sự trong... động 34 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 35 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 36 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 Biểu mẫu 2: Quyết định bổ nhiệm 37 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 38 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3.1 Mô hình thực thể liên kết Mô hình thực thể liên kết còn gọi là mô hình dữ liệu logic hoặc sơ đồ tiêu chuẩn Nó được xây dựng dùng bốn kiểu khối xây dựng: thực thể, kiểu... về nhân lực và chi phí 1.3.3 Giải pháp khắc phục Phần mềm quản lý nhân sự của em cung cấp một giải pháp quản lý linh hoạt hơn , theo hướng đơn giản hóa nghiệp vụ quản lý nhân sự với đầy đủ các chức năng tạo lập, tổ chức, lưu trữ, khai thác, quản lý thông tin Tiêu chí mà phần mềm quản lý nhân sự của em hướng tới là: Hỗ trợ nhân viên phòng Tổ chức cán bộ: • • • • Quản lý danh sách các phòng ban, nhân. .. pháp luật • Các cán bộ cấp cao của 18 đơn vị trực thuộc  Số lượng nhân viên có thể thay đổi theo từng tháng do sự điều động của lãnh đạo Sở 1.2 Mục đích và yêu cầu của đề tài 1.2.1 Mục đích Với phần mềm quản lý nhân sự có thể giúp nhân viên phòng Tổ chức cán bộ: • • • • • • • Quản lý hồ sơ lý lịch nhân viên Quản lý hợp đồng Quản lý danh sách các phòng ban, đơn vị Quản lý danh sách nhân viên của từng... và tính toán số liệu trong thời gian xử lý nhanh chóng • Tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng khi cần thiết • Người dùng có thể sử dụng chương trình dễ dàng và tiện lợi mà không cần phải biết nhiều về tin học • Các chức năng của chương trình phải bố trí phù hợp • Giao diện thân thiện dễ sử dụng 20 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 CHƯƠNG 2: MÔ TẢ BÀI TOÁN 2.1 Nghiệp vụ quản lý nhân sự 2.1.1... Cập nhật các chức năng của chương trình Quản lý hệ thống Cập nhật danh mục cần thiết (phòng ban, đơn vị, chức vụ…) 1.2.2.2 Quản lý nhân sự Khi đăng nhập thành công thì người quản lý nhân sự có thể thực hiện các thao tác sau: • • • • • • • Thêm, sửa, xóa thông tin nhân sự Cập nhật về hợp đồng lao động Cập nhật về quá trình công tác Cập nhật về trình độ nhân viên Cập nhật quá trình đào tạo Cập nhật khen... Tuyển dụng nhân sự 21 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 Hình 2.1: Sơ đồ tuyển dụng nhân sự Mô tả: Việc tuyển dụng của Sở hiện nay được dựa theo nghị định số 06/2010/NĐ-CP tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 22 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 Căn cứ vào nhu cầu công việc, kế hoạch biên chế được duyệt và nguồn tài chính của Sở, phòng Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch... khảo sát thực tế cho thấy việc quản lý nhân sự tại Sở còn rất nhiều vấn đề bất cập cần phải khắc phục như: • Quản lý trực tiếp trên giấy tờ sổ sách nên hiệu quả công việc không cao 19 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 • Hệ thống quản lý mất nhiều thời gian và công sức • Độ chính xác không cao dễ gây nhầm lẫn • Xử lý các yêu cầu không tức thì dẫn đến khó khăn trong việc quản lý và giám sát • Tra cứu và cập...BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 1.1.3 Cơ cấu tổ chức của Sở 14 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức cán bộ Sở • Giám đốc: Đồng chí Đoàn Duy Linh Lãnh đạo và quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân thành phố giao Chịu trách nhiệm trước thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố... phân công • Phòng Tổ chức cán bộ: 5 nhân viên 15 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 Tham mưu giúp GĐ Sở quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, chính sách, chế độ thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố theo phân cấp và theo quy định của pháp luật • Văn phòng: 13 nhân viên Tham mưu giúp GĐ Sở quản lý nhà nước về công tác tổng . mềm quản lý nhân sự có thể giúp nhân viên phòng Tổ chức cán bộ: • Quản lý hồ sơ lý lịch nhân viên. • Quản lý hợp đồng. • Quản lý danh sách các phòng ban, đơn vị. • Quản lý danh sách nhân viên. đơn vị. • Quản lý các thông tin có liên quan đến nhân viên. • Quản lý các quá trình điều chuyển công tác. • Quản lý quá trình đào tạo nhân viên. 17 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 • Quản lý các danh. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 CHƯƠNG 2: MÔ TẢ BÀI TOÁN 2.1 Nghiệp vụ quản lý nhân sự 2.1.1 Tuyển dụng nhân sự 21 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 201 4 Hình 2.1: Sơ đồ tuyển dụng nhân sự Mô tả: Việc tuyển dụng

Ngày đăng: 06/01/2015, 18:16

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • LỜI CẢM ƠN

 • MỤC LỤC

 • DANH MỤC HÌNH

 • DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

 • LỜI MỞ ĐẦU

 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

  • 1.1 Giới thiệu về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng

   • 1.1.1 Thông tin chung

   • 1.1.2 Trực thuộc Sở

   • 1.1.3 Cơ cấu tổ chức của Sở

   • 1.2 Mục đích và yêu cầu của đề tài

    • 1.2.1 Mục đích

    • 1.2.2 Yêu cầu

     • 1.2.2.1 Quản trị hệ thống

     • 1.2.2.2 Quản lý nhân sự

     • 1.2.2.3 Báo cáo - thống kê

     • 1.3 Hoạt động của hệ thống hiện tại

      • 1.3.1 Hoạt động của hệ thống hiện tại

      • 1.3.2 Phát hiện các yếu kém của hiện trạng - Các yêu cầu trong tương lai

      • 1.3.3 Giải pháp khắc phục

      • CHƯƠNG 2: MÔ TẢ BÀI TOÁN

       • 2.1 Nghiệp vụ quản lý nhân sự

        • 2.1.1 Tuyển dụng nhân sự

        • 2.1.2 Quá trình thử việc

        • 2.1.3 Quá trình tập sự

        • 2.1.4 Phân công và tổ chức công tác

         • 2.1.4.1 Điều động, luân chuyển, biệt phái công chức

         • 2.1.4.2 Đào tạo chuyên môn và học nâng bằng

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan