0

Giáo án vật lí 7 bộ full

114 2,475 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:44

Tuần : ………… Ngày soạn : ………………………. Tiết : ………… Ngày dạy : ………………………… CHƯƠNG I: QUANG HỌC Bài 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt, mắt nhìn thấy vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt;biết được nguồn sáng, vật sáng. 2.Kó năng: - Hình thành kó năng quan sát và rút ra kết luận. - Thái độ: - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, có ý thức hợp tác làm việc theo nhóm. II.Chuẩn bò: - Mỗi nhóm : 01 đèn pin, 01 hộp kín bên trong có mảnh giấy và bóng đèn. III.Hoạt động dạy-học: 1. Ổn đònh lớp: (1’) 2. kiểm tra bài cũû: 3. Nội dung bài mới: - Các vấn đề sẽ được học trong chương trình vật lý 7.Giới thiêu trọng tâm của chương 1. (5’) TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HS 5’ 8’ 10’ I. Nhận Biết nh Sáng: 1.Quan sát và thí nghiệm. C1: Điều kiện là ánh sáng truyền được tới mắt. * Kết Luận: Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. II. Nhìn thấy một vật: * HĐ 1: Giới thiệu bài . - Yêu cầu hs đọc phần giới thiệu bài như sách giáo khoa. - Yêu cầu học sinh dự đoán xem ai đúng ai sai. * HĐ 2: Nhận biết ánh sáng. - Khi nào thì mắt chúng ta nhận biết là có ánh sáng. - Yêu cầu hs đọc phần quan sát thí nghiệm. - Vậy trong 4 trường hợp đó trường hợp nào mắt ta nhận biết được có ánh sáng. - Yêu cầu hs đọc C1. - Yêu cầu hs thảo luận nhóm và trả lời C1. - Nhận xét kết quả của các nhóm. - Yêu cầu hs làm phần kết luận. - Đọc phần đoạn đối thoại đầu bài. - Dự đoán. - Đọc phần quan sát thí nghiệm. - Trường hợp 2,3 mắt ta nhận biết được có ánh sáng. - Đọc C1. - Thảo luận nhóm và trả lời C1: điều kiện là ánh sáng truyền được tới mắt. - Nghe nhận xét. - Làm phần kết luận. 1 5’ 8’ 1.Thí nghiệm. C2.Ta nhìn thấy mảnh giáy trắng khi đèn bật sáng.Đó là vì đèn chiếu sáng mảnh giấy ,mảnh giấy hắt lại ánh sáng,ánh sáng từ mảnh giấy truyền vào mắt ta .* Kết Luận: Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt. III. Nguồn sáng và vật sáng. C3: Dây tóc bóng đèn phát ra ánh sáng. mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng. * Kết Luận: - Những vật tự nó phát ra ánh sáng gọi là nguồn sáng. - Nguồn sáng và vật hắt sáng gọi chung là vật sáng. . IV.Vận dụng. C 4. Bạn Thanh đúng.Vì * HĐ 3: Nhìn thấy một vật. - Để nhìn thấy một vật cần đảm bỏa yêu cầu gì? - Gọi hs đọc thí nghiệm C2. - Hướng dẫn cách làm thí nghiệm. - Phát dụng cụ cho các nhóm làm và yêu cầu trả lới C2. - Nhận xét kết quả của các nhóm. - Yêu cầu hs làm phần kết luận. - Khi nào ta nhìn thấy một vật? -Khẳng đinh kết luận. * HĐ 4: Khái niệm nguồn sáng – vật sáng. - Để biết vật thế nào là nguồn sáng, thế nào là vật sáng. - Gọi học sinh đọc và làm C3. - Những vật tự nó phát ra ánh sáng gọi là nguồn sáng. - Những vật tự nó không phát ra ánh sáng gọi là vật hắt sáng.Vật hắt lại ánhsáng khi nhận được ánh sáng từ nguồn sáng gọi là vật sáng. - Yêu cầu hs làm phần kết luận. - Vậy nguồn sáng là gì vật sáng là gì? * HĐ 5: Vận dụng. - Gọi học sinh đọc và làm C4. - Đọc thí nghiệm C2. - Nghe hướng dẫn cách làm. - Nhận dụng cụ làm và trả lới C2: -Đại diện nhóm trả lời C2. - Nghe nhận xét,ghi nhận - Làm phần kết luận. -Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. -Ghi bài. - Đọc và làm C3: dây tóc bóng đèn phát ra ánh sáng. mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng. - Làm phần kết luận : dây tóc bóng đèn tự nó phát ra ánh sáng gọi là nguồn sáng. dây tóc bóng đèn phát ra ánh sáng và mảnh giáy trắng hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó gọi chung là vật sáng. - Những vật tự nó phát ra ánh sáng gọi là nguồn sáng. - Nguồn sáng và vật hắt sáng gọi chung là vật sáng. 2 tuy đèn sáng nhưng không chiếu thảng vào mắt ta,không có ánh sáng từ đèn truyền vào mắt,nên mắt không nhìn thấy. C 5 .Khói gồm nhiều hạt nhỏ li ti,các hạt khói được đèn chiếu sáng trở thành vật sáng.Các vật sáng nhỏ li ti xếp gần nhau tạo thành một vệt sáng mà ta nhìn thấy. -Gọi hs trả lời -Gọi hs khác nhận xét ,bổ sung. -Thảo luận ,nhận xét hòan chỉnh câu trả lời - Gọi học sinh đọc và làm C5. -Gọi hs trả lời C5 -Gọi hs khác nhận xét,bổ sung -Thảo luận,nhận xét ,hòan chỉnh câu trả lời - Đọc và làm C4 - Trả lời câu C 4 . - Nhận xét ,bổ sung - Thảo luận, ghi bài. -Đọc C5: -Suy nghỉ, trả lời C5 -Nhận xét ,bổ sung -Thảo luận ,ghi bài. IV/ Cũng cố:(3’) -Ta nhìn thấy một vật khi nào?Nguồn sáng là gì ? -Tại sao ta nhìn thấy tấm bảng có màu xanh? Giới thiệu có nhiều loại ánh sáng màu;vật đen. -Nhận xét tiết dạy ,tuyên dương nhóm ,cá nhân tích cực xây dựng bài. V/ Dặn dò(1’) -Về học bài, đọc phần có thể em chưa biết , làm các bài tập trong SBT. Xem trước và chuẩn bò bài 2 *Rút kinh nghiệm: 3 Tuần : ……… Ngày sọan :…………………. Tiết : ……… Ngày dạy : …………………. Bài 2 : SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Phát biểu được Đònh luật truyền thẳng ánh sáng . - Nhận biết được đặc điểm của 3 lọai chùm sáng . 2. Kó năng: - Hình thành kó năng làm TN để xác đònh được đường truyền của ánh sáng . - Biết vận dụng Đònh luật truyền thẳng ánh sáng vào xác đònh đường thẳng trong thực tế . 3. Thái độ: - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, có ý thức hợp tác làm việc theo nhóm. II.Chuẩn bò: - 1 đèn pin , 1 ống nhựa cong ,1 ống nhựa thẳng Φ 3mm dài 200mm , 3 màn chắn có đục lỗ như nhau, 3 đinh ghim mạï mũ nhựa to . III.Hoạt động dạy-học: 1. Ổn đònh lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 7’ - Khi nào ta nhận biết được ánh sáng ? - Khi n ào ta nhìn thấy vật ? - Nguồn sáng là gì ? vật sáng là gì ? 3.Nội dung bài mới: TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HS 3’ 15’ I. Đường truyền của ánh sáng : 1) Thí nghiệm : Câu C1: Ống thẳng : nhìn thấy bóng đèn đang cháy sáng : ánh sáng từ dây tóc bóng đèn qua ống thẳng tới mắt. * Họat động 1: Tổ chức tình huống học tập : - Cho HS đọc phần mở bài SGK. - Em có suy nghó gì về thắc mắc của bạn Hải ? * Họat động 2 : Nghiên cứu tìm quy luật đường truyền của ánh sáng : - Yêu cầu HS dự đóan ánh sáng đi theo đường nào? Đường thẳng ,đường cong hay đường gấp khúc ? - Yêu cầu HS kiểm tra lại dự đóan qua TN kiểm chứng. - Yêu cấu hs trả lời câu C1. - Đọc phần mở bài SGK. - Nêu ý kiến. - nh sáng từ đèn đi thẳng. - các nhóm làm thi nghiệm kiểm tra đường truyền của ánh sáng. - C1: Ống thẳng : nhìn thấy bóng đèn đang cháy sáng : ánh sáng từ dây tóc bóng đèn 4 10’ 8’ Câu C2 : nh sáng truyền theo đường thẳng. * kết luận : đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường thẳng. * Đònh luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng . II/ Tia sáng và chùm sáng: 1) Biểu diễn đường truyền của ánh sáng : *Quy ước : Biểu diễn đường truyền của ánh sáng bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng gọi là tia sáng. 2) Ba lọai chùm sáng : C3 : a) không giao nhau b) giao nhau c) loe rộng ra - Chùm sáng song song. - Chùm sáng hội tụ. - Chùm sáng phân kỳ. III/ Vân dụng : Câu C4 : : Làm TN giống như 02 TN ta vừa làm. nh sáng truyền theo đường thẳng. - C5: Đặt mắt sao cho chỉ nhìn thấy kim gần - Yêu cầu hs đọc C2. - Làm TN C2 cho hs quan sát. - Vậy ánh sáng truyền theo đường gì? - Yêu cầu hs làm phần kết luận. - Thông báo : môi trường không khí ,nước ,tấm kính trong .Gọi là môi trường trong suốt . Mọi vò trí trong môi trường đó có tính chất như nhau gọi là đồng tính . - Yêu cầu hs phát biểu Đònh luật. * Hoạt động 3 : Nghiên cứu thế nào là tia sáng ,chùm sáng: - Hướng dẫn HS quy ước vẽ tia sáng. - Cho hs quan sát hình 2.5. - Hướng dẫn HS về 03 loại chùm sáng. - Yêu cầu HS trả lời câu C3 : *Họat động 4 : Vận dụng: - Yêu cầu HS làm câu C4. - Yêu cầu HS làm câu C5. qua ống thẳng tới mắt. - HS đọc C2. - Quan sát TN. - nh sáng truyền theo đường thẳng. - Làm phần kết luận. - Nghe thông báo - phát biểu Đònh luật. - Nghe hướng dẫn. - Quan sát hình 2.5. - Nghe hướng dẫn. C3 : a) Chùm sáng // Gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng . b) Chùm sáng hội tụ :Gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng. c) Chùm sáng phân kỳ : Gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng . C4 : Làm TN giống như 02 TN ta vừa làm. nh sáng truyền theo đường thẳng. - C5: Đặt mắt sao cho chỉ nhìn thấy kim gần mắt nhất mà không nhìn thấy kim còn lại. 5 mắt nhất mà không nhìn thấy kim còn lại. Giải thích :Kim 1 là vật chắn sáng của kim 2 , kim 2 là vật chắn sáng của kim 3 .Do ánh sáng truyền theo đường thẳng nên ánh sáng từ kim 2,3 bò chắn không tới mắt . Giải thích :Kim 1 là vật chắn sáng của kim 2 , kim 2 là vật chắn sáng của kim 3 .Do ánh sáng truyền theo đường thẳng nên ánh sáng từ kim 2,3 bò chắn không tới mắt . IV/ Cũng cố: 5’ - Phát biểu đònh luật truyền thẳng ánh sáng ? - Biểu diễn tia sáng như thế nào ? V/ Dặn dò: 2’ -Về học bài, làm các bài tập trong SBT. Xem trước và chuẩn bò bài 3. *Rút kinh nghiệm: 6 Tuần : …… Ngày sọan :……………… Tiết : ……… Ngày dạy : …………………. Bài 3 ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nhận biết được bóng tối , bóng nửa tối và giải thích . - Giải thích được vì sao có hiện tượng nhật thực và nguyệt thực. 2.Kó năng: - Hình thành kó năng làm TN để xác đònh được bóng tối , bóng nửa tối. 3.Thái độ: - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, có ý thức hợp tác làm việc theo nhóm. II.Chuẩn bò: - 1 đèn pin,1 cây nến ( thay bằng 1 vật hình trụ ) ,1 vật cản bằng bìa giấy, 1 màn chắn, 1 hình vẽ nhật thực và nguyệt thực . III.Hoạt động dạy-học: 1.Ổn đònh lớp: 2.kiểm tra bài cũ: 7’ - Phát biểu Đònh luật truyền thẳng ánh sáng ? - Đường truyền của 1 tia sáng được biểu diển như thế nào ? - có những loại chùm sáng nào? 3.Nội dung bài mới: TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HS 3’ 13’ I/ Bóng tối – Bóng nửa tối: 1/ Thí nghiệm 1: C1: Phần màu đen hòan tòan không nhận được ánh sáng từ nguồn tới . Vì ánh sáng truyền theo đường thẳng , bò vật * HĐ 1: Tổ chức tình huống học tập: - Ban ngày trời nắng ,không có mây, ta nhìn thấy bóng của 1 cột đèn in rõ nét trên mặt đất . Khi có 1 đám mây mỏng che khuất mặt trời thì bóng đó bò nhòe đi. Vì sao có sự biến đổi đó. * HĐ 2: Quan sát , hình thành khái niệm bóng tối , bóng nửa tối: - Yêu cầu hs đọc TN1. - Làm TN1 cho hs quan sát. - Yêu cầu các nhóm làm C1: - Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả. - Đọc TN. - Quan sát. - Các nhóm làm. - Trình bày kết quả. 7 12’ chắn chận lại. * Nhận xét : Trên màn chắn đặt ở phía sau vật cản có 1vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn tới .Gọi là vùng bóng tối. C2 : - Vùng bóng tối ở giữa màn chắn . - Vùng sáng ở ngòai cùng . - Vùng xen giữa bóng tối ,vùng sáng gọi là Bóng nửa tối . * Nhận xét : Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có vùng chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng tới .Gọi là bóng nửa tối. II/ Nhật thực - Nguyệt thực : C3: Nơi có nhật thực tòan phần nằm trong vùng bóng tối của Mặt trăng bò Mặt trăng che khuất không cho ánh sáng Mặt trời chiếu đến . Vì thế đứng ở đó ,ta không nhìn thấy Mặt trời và trời lại tối C4 : Mặt trăng ở vò trí số 1 là Nguyệt thực . Ở vò trí số 2 , 3 là trăng sáng. - Nhận xét kết quả của các nhóm. - Yêu cầu hs làm phần nhận xét. - Yêu cầu hs đọc TN2. - Làm TN2 cho hs quan sát. - Yêu cầu các nhóm làm C2: - Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả. - Yêu cầu hs làm phần nhận xét. *HĐ 3 : Hình thành khái niệm Nhật thực và Nguyệt thực : - Mặt trăng chuyển động như thế nào so với Trái đất .? - Trái đất chuyển động như thế nào so với Mặt trời? - Khi Mặt trời Mặt trăng , Trái đất nằm trên cùng 1 đường thẳng như hình 3.3, thì trên trái đất xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối. Đứng ở chỗ bóng tối, không nhìn thấy mặt trời,ta gọi là có nhật thực tòan phần.đứng ở chỗ nữa bóng tối, nhìn thấy một phần mặt trời, ta gọi có nhật thực 1 phần. - Treo hình 3.3 cho hs quan sát. - Yêu cầu hs đọc và trả lời C3? - Nghe nhận xét. - Làm phần nhận xét. - Đọc TN2. - Quan sát. - Các nhóm làm. - Trình bày kết quả. - Làm phần nhận xét. - Mặt trăng quay xung quanh Trái đất . - Trái đất quay xung quanh Mặt trời. - Quan sát. - Trả lời C3: Nơi có nhật thực tòan phần nằm trong vùng bóng tối của Mặt trăng bò Mặt trăng che khuất không cho ánh sáng Mặt trời chiếu đến . Vì thế đứng ở đó ,ta không nhìn thấy Mặt trời và trời lại tối 8 7’ III/ VẬN DỤNG: C5 : Khi miếng bìa lại gần màn chắn hơn thì vùng tối và vùng nửa tối sẽ thu hẹp lại. C6:- Bóng đèn dây tóc có nguồn sáng nhỏ, Vật cản lớn so với nguồn nên không có ánh sáng tới bàn - Mặt trời chiếu sáng mặt trăng đứng trên trái đất vền ban điêm, ta nhìn thấy mặt trăng sáng vì có ánh sáng phản chiếu từ mặt trăng. Bởi thế, khi mặt trăng bò trái đất che không được mặt trời chiếu sáng nữa, lúc đó ta không nhì thấy mặt trăng. Ta nói là có nguyệt thực. - Yêu cầu hs đọc và trả lời C4. *HĐ 4 : Vận dụng - Yêu cầu HS làm TN câu C5 và trả lời. - Yêu cầu hs đọc và trả lời C6. - Trả lời C4. - Làm TN C5 : - Trả lời C6. IV/ Cũng cố: 6’ - Bóng tối – Bóng nửa tối là gì? - Nhật thực tòan phần quan sát được nơi nào? - Nhật thực một phần quan sát được nơi nào? - Nguyệt thực xảy ra khi nào? V/ Dặn dò: 2’ -Về học bài, làm các bài tập trong SBT. Xem trước và chuẩn bò bài 4. *Rút kinh nghiệm: 9 Tuần : ……… Ngày sọan :………………… Tiết : ………. Ngày dạy : …………………. Bài 4 ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Phát biểu được Đònh luật phản xạ ánh sáng - Biết xác đònh tia tới , tia phản xạ , góc tới , góc phản xạ . 2.Kó năng: - Hình thành kó năng làm TN để nghiên cứu đường đi của tia sáng phản xạ trên gương phẳng 3.Thái độ: - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, có ý thức hợp tác làm việc theo nhóm. II.Chuẩn bò: - 1 gương phẳng có giá đỡ . – 1 đèn pin có màn chắn đục lỗ để tạo ra tia sáng . – 1 tờ giấy dán trên tấm gỗ phẳng . – 1 thước đo độ . III.Hoạt động dạy-học: 1.Ổn đònh lớp: 3’ 2.kiểm tra bài cũ: 3’ - Hãy nêu khái niệm về bóng tối và bóng nửa tối ? - Giải thích hiện tượng nhật thực và nguyệt thực ? 3.Nội dung bài mới: TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HS 3’ 8’ I. GƯƠNG PHẲNG: * Quan sát : C1: Tấm kim lọai nhẵn , mặt nước phẳng ,mặt tường ốp gạch men phẳng bóng. II. Định luật phản xạ ánh * HĐ 1: Tổ chức tình huống học tập: - Tại sao khi ta dùng cái gương hứng ánh sáng mặt trời ta có thể chiếu ánh sáng đó vào trong phòng tối?. * HĐ 2 : Tác dụng của gương phẳng - Hàng ngày trứơc khi đi học các em thường đứng trước gương để là gì? - Các em có thấy thấy gì ? - Hình ảnh của vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương phẳng. - Yêu cầu HS trả lời câu C1. * HĐ 3 : Khái niệm về sự phản - Xem lại đầu tóc quần áo. - Ảnh của các em trong gương. - C1: Tấm kim lọai nhẵn , mặt nước phẳng ,mặt tường ốp gạch men phẳng bóng. 10 [...]... gương phẳng? - Nêu mục tiêu bài học I nh cảu vật tạo bởi * HĐ2: nh cảu vật tạo bởi gương cầu lồi gương cầu lồi 13’ 1 quan sát - Yêu cầu hs đọc sách giáo khoa - Đọc sách giáo khoa và làm thí nghiệm hình 7. 1 C1: 1 là ảnh ảo và làm thí nghiệm hình 7. 1 - 1 là ảnh ảo 2 ảnh nhỏ hơn vật - Gọi hs nêu dự đóan, trả lời C1 2 ảnh nhỏ hơn vật 2 thí nghiệm kiểm tra H 7. 2 - Gọi hs đọc thí nghiệm kiểm tra - Đọc thí... gương là chùm sán song song do đó chùm tia phản xạ hội tụ tại vật, nên vật nóng lên 2 Đối với chùm tia tới phân kì * kết luận Một nguồn sáng nhỏ s đặt trước gương cầu lõm ở một vò trí thích hợp, có thể cho một tia phản xạ - Thảo luận hòan chỉnh - Làm thí nghiệm thu ảnh thật bằng cách để vật ơ ûxa tấm kính lõm thu được ảnh qua màn - Yêu cầu hs nêu cách bố trí thí nghiệm để so sánh ảnh của một vật tạo bởi... to bằng vật, khỏang cách từ ảnh tới gương bằng khỏang cách từ gương đến người - Nhận biết gương cầu lồi - Nêu dự đóan - Đọc thí nghiệm - Nhận dụng cụ làm thí nghiệm, trả lời C1 + Vật gần gương : ảnh lớn 15’ 10’ cây nến có cùng kích thước, cùng khoảng cách 2 kết luận Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy ảnh ảo không hứng đượ trên màn chắn và lớn hơn vật II sự phản xạ ánh sáng trên... vừa cho ta thấy các vật phía bean kia tấm C2: độ lớn viên phấn thứ hai đúng bằng độ lớn viên kính - Yêu cầu hs đọc C2 phấn thứ nhất - Yêu cầu các nhóm làm TN như * Kết luận : câu C2 và làm phần kết luận Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật - Kẻ đường MN đánh dấu vò trí của gương Điểm A là đỉnh của miếng bìa hình tam giác và A’ là ảnh của nó lấy bút chì đánh dấu vò trí A và... luận - Gọi hs lên bảng vẽ hình 22 hơn vật + Vật xa gương : ảnh nhỏ hơn vật ( ngược chiều) + Kiểm tra ảnh ảo - Thảo luận, ghi bài - Quan sát GV làm TN - Nêu cách bố trí thí nghiệm - Nhận xét bổ sung - Phân nhóm, nhận dụng, yêu cầu nhóm làm thí nghiệm và rút ra kết luận - Nêu kết luận - Thảo luận, ghi bài - Đọc thí nghiệm - Quan sát và trả lời C3 - Trả lời C3: ánh sáng tụ lại tại 1 điểm - Nêu kết luận... dụng C6: bóng đèn pin ở vò trí xa gương tạo chùm sáng phân kì tới gương- cho chùm tia phản xạ song song- ánh sáng đi xa C7: ra xa gương * HĐ4: Vận dụng - Giới thiệu gương cầu lõm trong đèn pin + Pha đèn pin giống như gương cầu lõm + Bóng dèn pin đặt trước gương có thể di chuyển vò trí - Xoay pha đèn pin, hướng dẫn yêu cầu hs quan sát và trả lời C6,C7 - Gọi hs đọc và trả lời C6 - Gọi hs nhận xét bổ...15’ 7 sáng 1.Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào ? * kết luận : Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến 2 Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới : * SIN = i Gọi là góc tới * INR =i’ Gọi là góc phản xạ * IN : đường pháp tuyến vuông góc với gương tại I * Kết luận : Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới 3 Đònh luật phản xạ ánh sáng - Tia phản... bài mới: TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HS 3’ * HĐ1:Tổ chức tình huống học tập - nh ảo, to bằng vật, khỏang - Nhìn vào gương phẳng ta thấy cách từ ảnh tới gương bằng ảnh mình trong gương như thế khỏang cách từ gương đến nào? người - Nhận biết gương cầu lồi - Giới thiệu gương cầu lồi - Nêu dự đóan - Hình ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có giống với ảnh của vật tạo bởi gương phẳng? - Nêu... - Góc phản xạ bằng góc tới 4.Biểu diễn gương phẳng và các tia sáng trên hình vẽ: C3: a S xạ ánh sáng: - Yêu cầu HS đọc TN - Yêu cầu HS nhận dụng cụ và làm TN như hình 4.2 SGK - Yêu cầu HS trả lời câu C2 - Yêu cầu HS làm phần kết luận - Yêu cầu hs đọc thông tin trong sgk - Hướng dẫn cho hs đâu là góc tới đâu là góc - Yêu cầu hs dự đoán xem góc tới và góc phản xạ có bằng nhau không? - Để kiểm tra dự... cầu lõm cùng kích thước, đặt trước 2 gương 2 HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN * HĐ1:Tổ chức tình huống học tập - Trong thực tế ,khkt đã giúp con người sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời vào việc chạy ô tô, dun bếp, làm pin…bằng cách sử dụng gương cầu lõm Vậy gương cầu lõm là gì? Gương cầu lõm có tính chất gì mà thu được năng lượng mặt trời * HĐ2: nh cảu vật tạo bởi gương cầu lõm - Giới thiêu gương cầu lõm là . nó phát ra ánh sáng gọi là nguồn sáng. - Những vật tự nó không phát ra ánh sáng gọi là vật hắt sáng .Vật hắt lại ánhsáng khi nhận được ánh sáng từ nguồn sáng gọi là vật sáng. - Yêu cầu hs. sáng và vật sáng. C3: Dây tóc bóng đèn phát ra ánh sáng. mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng. * Kết Luận: - Những vật tự nó phát ra ánh sáng gọi là nguồn sáng. - Nguồn sáng và vật hắt sáng. Bài 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt, mắt nhìn thấy vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt;biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 7 bộ full, Giáo án vật lí 7 bộ full, , Bài 10: NGUỒN ÂM, I. Nhận biết nguồn âm, Bài 11: ĐỘ CAO CỦA ÂM, Bài 12: ĐỘ TO CỦA ÂM, - Nguồn phát âm vi mạch,giá lắp pin, pin (nguồn điện)., III. Tổ chức hoạt động lên lớp, Bài 14:PHẢN XẠ ÂM – TIẾNG VANG, - Làm bài tập SBT. Xem trước bài 15 SGK., Bài 15:CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN, - Làm bài tập SBT. Xem trước bài 16 SGK., IV. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy., Bài 16:TỔNG KẾT CHƯƠNG II :ÂM HỌC, Tuần: 21 Bài 18: HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH, Tuần: 22 Bài 19:DÒNG ĐIỆN – NGUỒN ĐIỆN, Tuần: 23 Bài 20:CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN., - Về nhà lại bài, làm bài tập SBT, xem trước bài 22., - 1 nam châm điện, 1 kim nam châm, 1 thanh nam châm, 3 cây đinh, dây đồng , nhôm, chuông điện., - Xem lại các bài đã học., Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:, - Nhận xét tiết dạy tuyên dương nhóm cá nhân tích cực xây dựng bài., Rút kinh nghiệm sau tiết dạy., - Về nhà học bài, đọc thêm phần có thể em chưa biết, làm bài tập SBT. Chuẩn bò bài 26., - Về nhà học bài, đọc thêm phần có thể em chưa biết, làm bài tập SBT. Chuẩn bò bài thực hành ghi sẳn mẫu báo cáo mỗi nhóm chuan bò 4 pin., - Xem lại bài, ghi lại ghi nhớ, học thuộc.

Mục lục

Xem thêm