0

Giáo án vật lí 7 trọn bộ (hay)

105 2,278 0
  • Giáo án vật lí 7 trọn bộ (hay)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:50

Nguyễn Thị Hơng Vỹ TrờngTHCS Cảnh Thụy G-A Vật lý 7 Ch ơng trình VậT Lí LớP 7 Cả năm 37 tuần (35 tiết) Kì 1:19 tuần:18tiết Kì 2:18 tuần:17 tiết. Học Kì :1 Tuần Tiết PPCT Tên bài học Chơng i:quang học 1 Tiết 1 Bài 1:Nhận biết ánh sáng.Nguồn sáng và vật sáng 2 Tiết 2 Bài 2: Sự truyền ánh sáng 3 Tiết 3 Bài3:ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng 4 Tiết 4 Bài 4:Định luật truyền thẳng của ánh sáng 5 Tiết 5 Bài 5: ảnh của một vật tạo bởi gơng phẳng 6 Tiết6 Bài6:Thực hành và kiểm tra thực hành:Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gơng phẳng 7 Tiết7 Bài7:Gơng cầu lồi 8 Tiết8 Bài8:Gơng cầu lõm 9 Tiết9 Bài9:Tổng kết chơng I: Quang học 10 Tiết10 Kiểm tra Chơng Ii:âm học 11 Tiết11 Bài10:Nguồn âm 12 Tiết12 Bài11:Độ cao của âm 13 Tiết13 Bài12:Độ to của âm 14 Tiết14 Bài13:Môi trờng truyền âm 15 Tiết15 Bài14:Phản xạ âm .Tiếng vang 16 Tiết16 Bài15:Chống ô nhiễm tiếng ồn 17 Tiết17 Tổng kết chơng II: Âm học 18 Tiết18 Kiểm tra học kì I Năm học 2011-2012 1 Nguyễn Thị Hơng Vỹ TrờngTHCS Cảnh Thụy G-A Vật lý 7 19 Học Kì :ii Chơng Iii:điện học 20 Tiết19 Bài17:Sự nhiễm điện do cọ xát 21 Tiết20 Bài18:Hai loại điện tích 22 Tiết21 Bài19:Dòng điện.Nguồn điện 23 Tiết22 Bài20:Chất dẫn điện-Chất cách điện-Dòng điện trong kim loại 24 Tiết23 Bài21:Sơ đồ mạch điện .Chiều dòng điện 25 Tiết24 Bài22: Tác dụng tnhiệt vàTác dụng phát sáng của dòng điện 26 Tiết25 Bài23:Tác dụng từ-Tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện 27 Tiết26 ôn tập 28 Tiết27 Kiểm tra 29 Tiết28 Bài24:Cờng độ dòng điện 30 Tiết29 Bài25:Hiệu điện thế 31 Tiết30 Bài26:Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện 32 Tiết31 Bài27: Thực hành:Đo cờng độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc nối tiếp 33 Tiết32 Bài28:Thực hành và kiểm tra thực hành:Đo cờng độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song 34 Tiết33 Bài29:An toàn khi sử dụng điện 35 Tiết34 Bài30:Tổng kết chơng III:Điện học 36 Tiết35 Kiểm tra học kì II: 37 Năm học 2011-2012 2 Nguyễn Thị Hơng Vỹ TrờngTHCS Cảnh Thụy G-A Vật lý 7 Giảng: . Lớp Chơng I: Quang học Tiết 1: Nhận biết ánh sáng-Nguồn sáng và vật sáng I .Mục tiêu 1. Kiến thức:+Bằng thí nghiệm khẳng định đợc rằng:ta nhận biết đợc ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta và ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta +Phân biệt đợc nguồn sáng, vật sáng.nêu đợc thí dụ về nguồn sáng và vật sáng 2.Kỹ năng: Làm và quan sát TN để rút ra điều kiện nhận biết ánh sáng và vật sáng 3. Thái độ: Nghiêm túc quan sát hiện tợng khi chỉ nhìn thấy một vật II. Chuẩn bị Mỗi nhóm:1 hộp kín trong có dán một mảnh giấy,có bóng đèn và pin III . Tổ chức hoạt động dạy học : 1.ổn định lớp 2 . Kiểm tra : (3 ) GV kiểm tra đồ dùng học tập của HS , hớng dẫn phơng pháp học bộ môn. * ĐVĐ: (5) ? Một ngời mắt không bị tật,bệnh có khi nào mở mắt mà không nhìn thấy vật để trớc mắt không?Khi nào mới nhìn thấy một vật? - Yêu cầu HS quan sát ảnh chụp đầu chơng(TN) và cho biết trên miếng bìa viết chữ gì?ảnh quan sát đợc có t/c gì? GV:hiện tợng trên liên quan đến as và ảnh của các vật qs đợc trong gơng 3.Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ1: : khi nào ta nhận biết đ ơc ánh sáng? (7ph ) - GV đa đèn pin ra,bật đèn và chiếu về phía HS.Sau đó để đèn pin ngang trớc mắt 1hs và nêu câu hỏi:em có nhìn thấy as trực tiếp từ đèn phát ra không?Vì sao? - GV đề suất vấn đề nghiên cứu:Khi nào ta nhận biết đợc ánh sáng? - Yêu cầu HS đọc mục quan sát và TN - Gợi ý cho HS tìm những điểm giống và khác nhau để tìm ra nguyên nhân làm cho mă nhận biết đợc ánh I. Nhận biết ánh sáng: HS làm việc cá nhân đọc mục QS và TN -Thảo luận nhóm tìm câu trả lời cho C1: trờng hợp 2 và 3:có as và mở mắt -Thảo luận chung để rút ra kết luận: * Mắt ta nhận biết đợc ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. Năm học 2011-2012 3 Nguyễn Thị Hơng Vỹ TrờngTHCS Cảnh Thụy G-A Vật lý 7 sáng HĐ2: Nghiên cứu trong điều kiện nào ta nhìn thấy một vật(12ph) - GV:Ta nhận biết đợc ánh sáng khi có ánh sáng lọt vào mắt ta.Ta nhận biết bằng mắt các vật quanh ta.Vậy khi nào ta nhìn thấy một vật? - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm:đọc mục II,nhận dụng cụ,làm thí nghiệm và thảo luận trả lời C2.Yêu cầu HS nêu đợc nguyên nhân nhìn thấy tờ giấy trong hộp kín(Gợi ý:ánh sáng không đến mắt thì có nhìn thấy ánh sáng không?) - Tổ chức cho HS thảo luận chung để rút ra kết luận II. Nhìn thấy một vật : -HS đọc mục II,nhận dụng cụ,làm TN và thảo luận thêo nhóm trả lời C2:ánh sáng từ đèn chiếu đến mảnh giấy;ánh sáng từ mảnh giấy truyền đến mắt. Thảo luận chung để rút ra kết luận: * Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. HĐ3: Phân biệt nguồn sáng và vật sáng(8ph ) Nguồn sáng là gì?Cho ví dụ Vật sáng là những vật nh thế nào? Lấy ví dụ về vật sáng - GV làm TN 1.3(SGK/5):có nhìn thấy bóng đèn sáng? - Yêu cầu HS nhận xét sự giống và khác nhau giữa day tóc bóng đèn đang sáng và mảnh giấy trắng(C3) - GV thông báo khái niệm nguồn sáng và vật sáng. - Yêu cầu HS nghiên cứu và điền vào chỗ trống hoàn thành kết luận Lu ý- Vt en l vt khụng phỏt ra ỏnh sỏng, v nguyờn tc ta khụng nhỡn thy vt en. S d ta nhn bit c vt en vỡ phõn bit c nú vi cỏc vt sỏng xung quanh III. Nguồn sáng và vật sáng : 1.Nguồn sáng:Là vật tự nó phát ra ánh sáng Ví dụ: Mt tri, ngn la, ốn in, laze 2.vật sáng : gm ngun sỏng v nhng vt ht li ỏnh sỏng chiu vo nú Ví dụ: Mt trng, cỏc hnh tinh, cỏc vt. -HS quan sát ánh sáng phát ra từ TN 1.3 -Thảo luận để tìm ra đặc điểm giống và khác nhau giữa dây tóc bóng đèn và mảnh giấy trắng để trả lời C3 -HS tự hoàn chỉnh * kết luận: Dây tóc bóng tự phát ra ánh sáng gọi là nguồn sáng. Dây tóc bóng đèn phát ra ánh sáng và mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó gọi là vật sáng HĐ4: Vận dụng (5ph ) -Yêu cầu HS vận dụng kiến thức đx học trả lời C4,C5. IV . Vận dụng : -HS thảo luận để thống nhất câu trả lời Năm học 2011-2012 4 Nguyễn Thị Hơng Vỹ TrờngTHCS Cảnh Thụy G-A Vật lý 7 *C4:Thanh đúng.Vì ánh sáng từ dây tóc bónh đèn không chiếu trực tiếp vào mắt *C5:Khói gồm các hạt li ti,các hạt này đợc chiếu sáng trở thành vật sáng.Các hạt khói xếp gần nh liền nhau tạo thành vệt sáng 4.Củng cố: (4 ) ? Mắt ta nhận biết đợc ánh sáng khi nào . Khi nào ta nhìn thấy một vật? HS: Mắt ta nhận biết đợc ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta . Ta nhìn thấy một vât khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. - Yêu cầu HS rút ra kiến thức cần ghi nhớ - Tham khảo mục Có thể em chabiết 5 .H ớng dẫn về nhà :(1) - Trả lời lại các câu hỏi C1-C5.Học thuộc phần ghi nhớ - Làm bài tập 1.1-1.5 : Năm học 2011-2012 5 Nguyễn Thị Hơng Vỹ TrờngTHCS Cảnh Thụy G-A Vật lý 7 Giảng: . Lớp Tiết 2: Sự truyền ánh sáng I . Mục tiêu 1. Kiến thức: Biết làm TN để xác định đợc đờng truyền của ánh sáng.Phát biểu đợc định luật truyền thẳng ánh sáng.Nhận biết đợc đặc điểm của 3 loại chùm sáng. Biu din c ng truyn ca ỏnh sỏng (tia sỏng) bng on thng cú mi tờn. Nhn bit c ba loi chựm sỏng: song song, hi t v phõn kỡ. 2. Kỹ năng: Bớc đầu tìm ra định luật truyền thẳng ánh sáng bằng thực nghiệm Vận dụng địng luật truyền thẳng ánh sáng vào xác địng đờng thẳng trong thực tế 3. Thái độ: Yêu thích môn học và tích cực vận dụng kiến thức vào cuộc sống II. Chuẩn bị -Mỗi nhóm:1 ống nhựa cong,1 ống nhựa thẳng,1 nguồn sáng dùng pin,3 màn chắn có đục lỗ nh nhau,3 đinh ghim III . Tổ chức hoạt động dạy học : 1.ổn định lớp 2-Kiểm tra:(4 ) HS1:Khi nào ta nhận biết đợc ánh sáng?Khi nào ta nhìn thấy một vật? HS2: Ta nhận biết đợc ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta . Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. 7A 7B 7C * ĐVĐ: (3) ? Các em hãy vẽ trên giấy xem có bao nhiêu đờng có thể đi từ một điểm trên vật sáng đến con ngơi của mắt(kể cả đờng ngoằn ngèo)? ? Vậy as đi theo đờng nào trong những con đờng có thể đó để truyền đến mắt - Yêu cầu HS trao đổi sơ bộ về thắc mắc của Hải nêu ở đàu bài 3- Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ1: Nghiên cứu tìm hiểu quy luật về đ ờng truyền của ánh sáng(12ph) - GV yêu cầu HS dự đoán xem ánh sáng đi theo đờng nào:đờng cong, đ- ờng thẳng hay đờng gấp khúc. - Yêu cầu HS nêu phơng án TN kiểm tra dự đoán - GV xem xét các phơng án của HS cùng thảo luận: phơng án nào thực I- Đ ờng truyền của ánh sáng: 1. Thí nghiệm - HS nêu dự đoán về đờng truyền ánh sáng - HS nêu các phơng án thí nghiệm: Năm học 2011-2012 6 Nguyễn Thị Hơng Vỹ TrờngTHCS Cảnh Thụy G-A Vật lý 7 thi, phơng án nào không thực hiện đ- ợc - Yêu cầu HS chuẩn bị thí nghiệm kiểm chứng - Yêu cầu HS bố trí TN khi không có ống cong, ống thẳng ? Kiểm tra xem 3 lỗ A,B,C và bóng đèn có thẳng hàng không?(Kiểm tra 3 bản cùng nằm trên một đờng thẳng hoặc dùng một que nhỏ) +Đánh dấu các vị trí của màn mà mắt nhìn thấy dây tóc.Nối các vị trí đó ta có đờng truyền của ánh sáng +Dùng ống cong,ống thẳng +Dùng phơng pháp che khuất - HS tiến hành TN:lần lợt quan sát dây tóc bóng đèn qua ống cong,ống thẳng Trả lời câu C1: ánh sáng truyền theo đờng thẳng. - HS tiến hành TN và trả lời câu C2 C2:3 lỗ A,B,C thẳng hàng chứng tỏ ánh sáng truyền theo đờng thẳng 2. Kết luận: Đờng truyền của ánh sáng trong không khí là đờng thẳng HĐ2: Khái quát hoá kết quả nghiên cứu, phát biểu định luật(3ph) -GV thông báo:Môi trờng không khí, nớc,tấm kính trong là môi trờng trong suốt.Mọi vị trí trong môi trờng đó có tính chất nh nhau đợc gọi là đông tính -Yêu cầu Hs nghiên cứu và phát biểu địng luật truyền thẳng ánh sáng 3. Định luật truyền thẳng của ánh sáng -HS phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng và ghi nội dung định luật vào vở: Trong môi trờng trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đờng thẳng HĐ3: Nghiên cứu thế nào là tia sáng ,chùm sáng(10ph) - Quy ớc tia sáng nh thế nào? - Quy ớc vẽ chùm sáng nh thế nào? - GV làm TN cho HS quan sát, nhận biết 3 dạng chùm tia sáng - Yêu cầu HS trả lời câu C3 II. Tia sáng và chùm sáng: 1.Tia sáng - HS vẽ đờng truyền ánh sáng từ điểm sáng S đến điểm M (mũi tên chỉ hớng) - Biu din ng truyn ca ỏnh sỏng (tia sỏng) bng mt ng thng cú mi tờn ch hng. 2.Các loại chùm sáng -HS nghiên cứu SGK và trả lời:vẽ chùm sáng thì chỉ vẽ hai tia sáng ngoài cùng - HS quan sát và nhận biết 3 dạng chùm tia sáng -Trả lời câu C3 a- Chựm sỏng song song gm cỏc tia sỏng khụng giao nhau trờn ng truyn ca chỳng. Năm học 2011-2012 7 Nguyễn Thị Hơng Vỹ TrờngTHCS Cảnh Thụy G-A Vật lý 7 - Chựm sỏng hi t gm cỏc tia sỏng gp nhau trờn ng truyn ca chỳng. + Chựm sỏng phõn kỡ gm cỏc tia sỏng loe rng ra trờn ng truyn ca chỳng. HĐ4: Vận dụng (8ph) - Yêu cầu HS trả lời C4 - Hớng dẫn HS làm C5 và yêu cầu giải thích III. Vận dụng: - HS trả lời C4,C5.Thảo luận C5:HS làm TN:đặt mắt sao cho chỉ nhìn thấy kim gần mắt nhất.Vì ánh sáng đi theo đờng thẳng cho nên nếu kim thứ nhất nằm trên đờng thẳng nối kim thứ hai với kim thứ ba và mắt thì ánh sáng từ kim thứ hai và thứ ba không đến đợc mắt,bị kim thứ nhất che khuất 4- Củng cố:(4 ) -Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng và biểu diễn đờng truyền của ánh sáng? HS: Trong môi trờng trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo đờng thẳng. - Vận dụng trong trờng hợp xếp hàng thẳng 5- H ớng dẫn về nhà:(1 ) -Học bài và làm bài tập 2.1-2.4 (SBT) -Đọc trớc bài 3:ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng Giảng: . Năm học 2011-2012 8 Nguyễn Thị Hơng Vỹ TrờngTHCS Cảnh Thụy G-A Vật lý 7 Lớp Tiết 3: ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng I.Mục tiêu 1.Kiến thức: Nhận biết đợc bóng tối,bóng nửa tối và giải thích. Giải thích đợc vì sao có hiện tợng nhật thực và nguyệt thực 2. Kỹ năng: Vận dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng giải thích một số hiện tợng trong thực tế, hiểu đợc một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng 3. Thái độ:Yêu thích môn học vá tích cực vận dụng và cuộc sống II.Chuẩn bị Giáo viên: giáo án,tài liệu tham khảo,phơng tiện dạy học Học sinh -Mỗi nhóm: 1đèn pin ,1bóng đèn điện lớn 220V-40W,1quả bán cầu nhỏ,1quả bán cầu lớn. -Cả lớp: Hình vẽ nhật thực,nguyệt thực III.ph ơng pháp: - Trực quan-vấn đáp-gợi mở IV.Tổ chức hoạt động dạy học: 1 .ổn định lớp 2. Kiểm tra :(5 ) HS: Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng.Đờng truyền của ánh sáng dợc biểu diễn nh thế nào? HS: Trong môi trờng trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo đờng thẳng. Đờng truyền của ánh sáng đợc biểu diễn bằng một đờng thẳng có mũi tên chỉ đ- ờng truyền của ánh sáng. 7A 7B 7C * ĐVĐ: -Trời nắng,không có mây,ta nhìn thấy bóng của cột đèn in rõ nét trên mặt đất. Khi có một đám mây mỏng che khuất mặt trời thì bóng đó bị nhoè đi.Vì sao lại có sự biến đổi đó? 3. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1:Làm thí nghiệm,quan sát và hình thành khái niệm bóng tối (8ph) -GV hớng dẫn HS làm thí nghiệm: để bóng đèn ra xa(bóng tối rõ nét) 2. t mt vt chn sỏng trc mt I. Bóng tối, bóng nửa tối: -HS làm thí nghiệm và quan sát hiện t- ợng trên màn chắn(trên quả bán cầu lớn) Năm học 2011-2012 9 Nguyễn Thị Hơng Vỹ TrờngTHCS Cảnh Thụy G-A Vật lý 7 ngun sỏng rng thỡ khong khụng gian sau vt chn sỏng cú ba vựng: vựng sỏng, vựng búng na ti v vựng búng ti. Vỡ ỏnh sỏng truyn theo ng thng theo mi phng t ngun sỏng, nờn: Yêu cầu HS trả lời câu C1 -Dựa trên quan sát và sự lý giải,GV đa ra khái niệm bóng tối -Yêu cầu HS hoàn thiện phần nhận xét -Trả lời C1:Phần màu đen trên quả bán cầu lớn hoàn toàn không nhận đ- ợc ánh sáng từ nguồn chiếu tới vì ánh sáng truyền theo đớng thẳng bị quả bán cầu nhỏ chặn lại -Nhận xét:.Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có một vùng không nhận đợc nguồn sáng tới gọi là bóng tối - Vựng búng ti l vựng khụng gian phớa sau vt chn sỏng v khụng nhn c ỏnh sỏng t ngun sỏng truyn ti Hoạt động 2:Quan sát và hình thành khái niệm bóng nửa tối (8ph) -GV hớng dẫn HS làm thí nghiệm với bóng đèn điện lớn 220V-40W ,quan sát và nhận xét hiện tợng xảy ra -Độ sáng của các vùng nh thế nào và nguyên nhân có hiện tợng đó? - Vựng sỏng l vựng ỏnh sỏng truyn ti t ngun sỏng m khụng b vt chn sỏng chn li. -Yêu cầu HS từ thí nghiệm rút ra n.xét -Bóng nửa tối khác bóng tối ntn? Thí nghiệm 2 -HS làm thí nghiệm với bóng đèn điện lớn(cây nến),quan sát và nhận xét hiện tợng xảy ra -HS trả lời câu C2: Vùng 1:bóng tối. Vùng 3:đợc chiếu sáng. Vùng2:chỉ nhận đợc một phần ánh sáng từ nguồn sáng nên không sáng bằng vùng 3 *Nhận xét: Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có một vùng chỉ nhận đợc một phần của nguồn sáng tới gọi là bóng nửa tối. - Vựng búng na ti l vựng khụng gian phớa sau vt chn sỏng v ch nhn c mt phn ỏnh sỏng ca ngun sỏng truyn ti. -HS chỉ ra đợc sự khác nhau Hoạt động 3:Hình thành khái niệm nhật thực (6ph) -GV cho HS đọc thông tin ở mục II -Yêu cầu HS nghiên cứu C3 và chỉ ra trên H3.3 vùng nào trên mặt đất có nhật thực toàn phần,vùng nào có nhật thực một phần -GV giới thiệu thêm về quỹ đạo chuyển động của Mặt Trời,Mặt Trăng, Trái Đất II. Nhật thực, nguyệt thực : -HS đọc thông tin ở mục II -Chỉ đợc trên H3.3: vùng có nhật thực toàn phần, vùng có nhật thực một phần -Trả lời câu C3: Nơi có nhật thực toàn phần nằm Năm học 2011-2012 10 [...]... tới, góc phản xạ Phát biểu đợc định luật phản xạ ánh sáng 2 Kỹ năng: Biết làm TN,biết đo góc,quan sát hớng truyền ánh sáng để nắm đợc quy luật phản xạ ánh sáng.Biết ứng dụng định luật phản xạ ánh sáng để đổi hớng đờng truyền ánh sáng theo mong muốn 3 Thái độ: Yêu thích môn học,tích cực tìm tòi và ứng dụng trong cuộc sống II.Chuẩn Bị -Giáo viên: giáo án, tài liệu tham khảo,phơng tiện dạy học -Học sinh... C4: Mặt trời ở rất xa nên chùm sáng từ thiệu thiết bị hứng ánh sáng mặt trời mặt trời đến gơng coi là chùm tia tới để làm nóng vật Yêu cầu HS giải song song, cho chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm ở trớc gơng ánh sáng mặt thích trời có nhiệt năng nên để vật ở chỗ ánh sáng hội tụ sẽ làm vật nóng lên Năm học 2011-2012 25 Nguyễn Thị Hơng Vỹ TrờngTHCS Cảnh Thụy G-A Vật lý 7 Hoạt động 3: Vận dụng (10ph)... Nguyễn Thị Hơng Vỹ TrờngTHCS Cảnh Thụy G-A Vật lý 7 Tổng kết ch ơng 1 : Quang học I.Mục tiêu -Ôn tập những kiến thức cơ bản về sự nhìn thấy vật sáng, sự truyền ánh sáng, sự phản xạ ánh sáng, tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gơng phẳng,gơng cầu lồi và gơng cầu lõm, cách vẽ ảnh của một vật tạo bởi gơng phẳng, xác định vùng nhìn thấycủa gơng phẳng, so sánh với vùng nhìn thấy của gơng cầu lồi -Luyện... chắn,nhỏ hơn vật B.Không hứng đợc trên màn chắn ,bằng vật C.Hứng đợc trên màn chắn ,lớn hơn vật D.Hứng đợc trên màn chắn băng vật II.Điền từ thích hợp vào ô trống:(2 điểm) 1.Trong môi trờng 1.và 2.ánh sáng truyền đi 3 2.Gơng 4 có thể cho ảnh5.lớn hơn vật không hứng đ ợc trên màn chắn III.Bài tập:(5điểm) 1.Nêu tính chất của ảnh tạo bởi gơng phẳng Họ và tên Lớp đề kiểm tra vật lí 7 (Thời gian... ngời lái xe nhìn thấy ngời , xe, bị các vật cản bên đờng che khuất, tránh đợc tai nạn 4.Củng cố: (4 ) Năm học 2011-2012 22 Nguyễn Thị Hơng Vỹ TrờngTHCS Cảnh Thụy G-A Vật lý 7 -Nêu đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi gơng cầu lồi ? So sánh với ảnh của vật tạo bởi gơng phẳng? So sánh vùng nhìn thấy của hai gơng? HS: ảnh ảo không hứng đợc trên màn chắn, ảnh nhỏ hơn vật ảnh tạo bởi gơng cầu lồi nhỏ hơn so... một vật tạo bởi g- khoảng cách từ ảnh đến gơng bằng ơng cầu lõm? độ lớn và khoảng cách từ vật đến g+Bố trí thí nghiệm nh thế nào để so ơng sánh đợc vùng nhìn thấy của gơng phẳng với vùng nhìn thấy của gơng cầu 6.ảnh của một vật tạo bởi gơng cầu lồi la ảnh ảo và nhỏ hơn vật lồi? v v 7 .Vật đặt gần sát gơng cầu lõm cho ảnh ảo, lớn hơn vật Năm học 2011-2012 29 Nguyễn Thị Hơng Vỹ TrờngTHCS Cảnh Thụy G-A Vật. .. lí 7 (Thời gian 15 phút) Năm học 2011-2012 26 Nguyễn Thị Hơng Vỹ TrờngTHCS Cảnh Thụy G-A Vật lý 7 Điểm Lời cô giáo phê I.Chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án sau(3 điểm) 1 .Vật nào dới đây không phải là nguồn sáng? A.ngọn nến đang cháy B.Mặt trời C.Đèn ống đang sáng D.Gơng phẳng nằm dới ánh sáng mặt trời 2.Chiếu một tia tới lên mặt một gơng phẳng thì thu đợc một tia phản xạ hợp với gơng một góc 60o.tìm... gong phẳng thì sau khi gặp gơng phẳng ánh sáng bị hắt lại theo một hớng hay nhiều hớng? -GV thông báo về hiện tợng phản xạ và tia phản xạ II.Định luật phản xạ ánh sáng: *Thí nghiệm -HS làm TN,quan sát hiện tợng xảy ra và trả lời câu hỏi GV yêu cầu -Ghi vở: Hiện tợng tia sáng sau khi tới mặt gơng bị hắt lại theo một hớng xác định gọi là sự phản xạ ánh sáng,tia sáng bị hắt gọi là tia phản xạ Hoạt động... tính chất của ảnh tạo bởi gơng phẳng Họ và tên Lớp đề kiểm tra vật lí 7 (Thời gian 15 phút) Điểm Lời cô giáo phê Năm học 2011-2012 27 Nguyễn Thị Hơng Vỹ TrờngTHCS Cảnh Thụy G-A Vật lý 7 I.Chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án sau(3 điểm) 1 .Vật nào dới đây xem là nguồn sáng? A.ngọn nến trong đêm B.Mặt trăng C.Chiếc ô tô D.Bóng đen điện cha bật 2.Chiếu một tia tới lên mặt một gơng phẳng... phơng án so sánh -GVhớng dẫn HS bố trí TN:Đặt tấm 3.So sánh khoảng cách từ một điểm kính trên tờ giấy kẻ sẵn các ô của vật đến gơng và khoảng cách từ vuông,đặt quả pin 2 cách tấm kính 2 ô ảnh của điểm đó đến gơng vuông Đếm số ô vuông từ quả pin -HS đa ra các phơng án so sánh 2(ảnh của pin 1)đến gơng.So sánh -Tiến hành TN,đếm số ô vuông từ ảnh -Cách 2:làm nh SGK của quả pin 1 đến gơng.Từ đó so sánh khoảng . đợc ánh sáng?Khi nào ta nhìn thấy một vật? HS2: Ta nhận biết đợc ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta . Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. 7A 7B 7C *. đợc ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta và ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta +Phân biệt đợc nguồn sáng, vật sáng.nêu đợc thí dụ về nguồn sáng và vật. ta. HĐ3: Phân biệt nguồn sáng và vật sáng(8ph ) Nguồn sáng là gì?Cho ví dụ Vật sáng là những vật nh thế nào? Lấy ví dụ về vật sáng - GV làm TN 1.3(SGK/5):có nhìn thấy bóng đèn sáng? - Yêu cầu HS nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 7 trọn bộ (hay), Giáo án vật lí 7 trọn bộ (hay), Giáo án vật lí 7 trọn bộ (hay)