0

Giáo án vật lí 8 trọn bộ cả năm

102 1,436 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:29

CHƯƠNG I: CƠ HỌC Tiết 1 – Bài 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC Ngày soạn: 11/08/2012 Giảng ở lớp : Lớp Ngày dạy Hs vắng mặt Ghi chú 8A 8B 1. Mục tiêu: a. Về kiến thức: - Nêu được những thí dụ về chuyển động cơ học trong đời sống hàng ngày. - Nêu được thí dụ về tính tương đối của chuển động và đứng yên, đặc biệt là xác định trạng thái của một vật đối với vật chọn làm mốc. - Nêu được chuyển động cơ học thường gặp, chuyển động thẳng cong và tròn. b. Về kĩ năng: - Rèn kỹ năng tiến hành, quan sát thí nghiệm và xử lý kết quả. c. Về thái độ: - Nghiêm túc trong giờ học, hợp tác trong nhóm. 2. Phương pháp giảng dạy Nêu và giải quyết vấn đề 3. Chuẩn bị của GV& HS a. GV: Tranh vẽ phóng to hình 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 trong SGK. b. HS: đọc trước bài mới. 4. Tiến trình bài dạy: a. Ổn định tổ chức (1’) b. Kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề vào bài mới (2’) * Đặt vấn đề vào bài mới: Mặt trời lặn đằng tây, mọc đằng đông có phải là mặt trời chuyển động, còn trái đất đứng yên hay không? Bài học hôm nay sẽ giúp các em trả lời câu hỏi trên. c. Nội dung bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG HĐ 1: Làm thế nào để nhận biết được một vật chuyển động hay đứng yên (13’) - GV: cho học sinh đọc C1 (SGK) -HS: Đọc và thảo luận -GV: Các em có thể tìm ra nhiều cách khác nhau để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. -GV:? Hãy nêu các vật chọn làm mốc mà em biết? -HS: Trái đất, nhà cửa I. Làm thế nào để nhận biết được một vật chuyển động hay đứng yên - Trong vật lý một vật chuyển động hay đứng yên người ta phải dựa vào vị trí của vật đó so với vật khác được chọn làm mốc. 1 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG -GV: Một ô tô chuyển động trên 1 quãng đường có sự thay đổi vị trí so với vật nào? -HS: Cột mốc, cây cối, nhà cửa -GV: ? Vậy chuyển động cơ học là gì? -GV: Cho Hs đọc và trả lời C2, C3. - Chuyển động cơ học là khi vị trí của vật này so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật làm mốc. C2: Ô tô chuyển động trên đường cột điện, cây cối bên đường là vật chọn làm mốc. C3: Một vật được coi là đứng yên khi không có sự thay đổi vị trí so với vật làm mốc. VD: Ô tô đứng bên đường so với cột điện, nhà cửa. HĐ2: Tính tương đối của chuyển động và đứng yên (10’) II- Tính tương đối của chuyển động và đứng yên -GV cho HS quan sát tranh vẽ H1.2 (SGK) đọc và trả lời -Tương tự hãy trả lời C5, C6 -GV: Từ những thí dụ trên ta thấy một vật coi là chuyển động hay đứng yên phải phụ thuộc vào vật chọn làm mốc. Ta nói chuyển động hay đứng yên chỉ có tính chất tương đối. -HS đọc câu hỏi và trả lời C8. HĐ 3: Một số chuyển động thường gặp (5’) - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin trong SGK và trả lời câu hỏi: Hãy nêu một số chuyển động mà em biết? - HS thực hiện thảo luận và trả lời theo yêu cầu của GV. HĐ 4: Vận dụng (10’) -GV nêu câu hỏi yêu cầu HS quan sát tranh vẽ H1.4 (SGK) thảo luận và trả lời C10, C11. C4: So với nhà ga thì hành khác chuyển động và vị trí của hành khách thay đổi đối với nhà ga. C5: So với toa tàu thì hành khách đứng yên vì vị trí của hành khách và tàu không đổi. C6: Điền (1): Đối với vật này Điền (2): Đứng yên C7: Người ngồi trên ô tô + Tính tương đối của chuyển động đứng yên chỉ có tính chất tương đối. C8: Mặt trời đứng yên, trái đất chuyển động. III- Một số chuyển động thường gặp - Chuyển động thẳng: chuyển động của máy bay. - Chuyển động cong: Chuyển động của quả bóng bàn. - Chuyển động tròn: Chuyển động của kim đồng hồ, vành bánh xe. IV. Vận dụng C10: Ô tô đứng yên so với người lái chuyển động so với người đứng bên đường và cột điện. 2 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG -HS thảo luận theo nhóm. -GV y/c đại diện từng nhóm trình bày câu trả lời. -HS các nhóm nhận xét câu trả lời của nhau. -GV tổng hợp các ý kiến và đưa ra câu trả lời chính xác. - Người lái đứng yên với ô tô chuyển động so với cột điện và người đứng bên đường. - Người đứng bên đường đứng yên so với cột điện, chuyển động so với ô tô và người lái. - Cột điện đứng yên so với người đứng bên đường, chuyển động so với người lái và ô tô C11: Khoảng cách từ vật tới mốc không thay đổi thì vật đứng yên. Nói như vậy không phải lúc nào cũng đúng. Có trường hợp sai. VD: Chuyển động tròn quanh vật mốc. d. Củng cố (3’) - GV hệ thống lại toàn bộ nội dung bài học. - y/c 1 vài HS đọc phần ghi nhớ trong SGK. e. Hướng dẫn học ở nhà (1’) - Học bài theo SGK và làm các bài tập trong SBT. - Chuẩn bị cho giờ sau. 5. Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. 3 Tiết 2 – Bài 2: VẬN TỐC Ngày soạn: 17/08/2012 Giảng ở lớp : Lớp Ngày dạy Hs vắng mặt Ghi chú 8A 8B 1. Mục tiêu: a. Về kiến thức: - Từ những ví dụ so sánh quãng đường chuyển động trong 1s của mỗi chuyển động để rút ra cách nhận biết sự nhanh chậm của chuyển động đo vận tốc. - Nắm vững công thức tính vận tốc V = t S và ý nghĩa của khái niệm vận tốc. Đơn vị hợp pháp của vận tốc. b. Về kĩ năng: Rèn kỹ năng tiến hành, quan sát thí nghiệm và vận dụng công thức để tính quãng đường, thời gian chuyển động. c. Về thái độ: - Nghiêm túc trong giờ học, hợp tác trong nhóm. 2. Phương pháp giảng dạy Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm. 3. Chuẩn bị của GV& HS a. GV: Bảng 2.1; hình 2.2 trong SGK. b. HS: đọc trước bài mới. 4. Tiến trình bài dạy: a. Ổn định tổ chức (1’) b. Kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề vào bài mới (5’) *Kiểm tra: Chuyển động cơ học là gì? Một xe máy chuyển động trên đường, người lái, xe máy chuyển động và đứng yên so với vật nào? * Đặt vấn đề : ở bài trước ta đã biết cách nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Trong bài này sẽ giúp ta tìm hiểu thêm và làm thế nào để nhận biết sự nhanh chậm của chuyển động. c. Nội dung bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG HĐ 1: Vận tốc là gì? (15’) GV cho HS so sánh sự nhanh chậm của chuyển động của các bạn trong nhóm . Bảng 2.1 (SGK) I- Vận tốc là gì? Cột 1 2 3 4 5 TT Họ tên HS Q.đường chạy S (m) Tgian chạy t (s) X.hạng Qđường chạy được trong 1s 1 Ng - An 60 10 C 6 4 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GV cho HS trả lời C1, C2, C3 HS ghi kết quả xếp hạng vào cột 4 bảng 2.1 => rút ra khái niệm vận tốc chuyển động. ? Qua thí dụ trên ta rút ra nhận xét gì? HĐ 2: Công thức tính vận tốc (5’) -GV giới thiệu công thức. - Hs theo dõi. HĐ 3: Đơn vị vận tốc (15’) -GV: Đơn vị vận tốc phụ thuộc vào đơn vị chiều dài và đơn vị thời gian. Vậy đơn vị vận tốc là gì? -GV: Cho HS đọc và trả lời C4 (Điền bảng 2 SGk) -Giới thiệu về đơn vị vận tốc được dùng trong các lĩnh vực. -GV nêu câu hỏi HS trả lời. 2 Trần Bình 60 9,5 B 6,3 3 Lê V Cao 60 11 F 5,4 4 Đào V Hùng 60 9 A 6,6 5 Phạm V việt 60 10,5 D 5,7 C1: Ghi kết quả vào cột 4 C2: Ghi kết quả vào cột 5 C3: "Nhanh chậm" * Khái niệm: Quãng đường chạy được trong 1s gọi là vận tốc. Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh chậm của chuyển động *Nhận xét: - Cùng 1 quãng đường chuyển động HS nào chạy thời gian hơn sẽ chuyển động nhanh hơn. - So sánh độ dài đoạn đường của mỗi HS cùng 1 đơn vị thời gian để hình dung được sự nhanh chậm của chuyển động. II- CÔNG THỨC TÍNH VẬN TỐC V = t S - S: quãng đường - V: vận tốc - t: thời gian III- Đơn vị vận tốc * Đơn vị: Đơn vị hợp pháp của vận tốc là mét/giây, kí hiệu là m/s; kilômét/giờ, kí hiệu là Km/h. * Dụng cụ đo vận tốc: tốc kế C4: ĐV chiều dài m m Km Km cm ĐV thời gian S phút h S S ĐV vận tốc m/s m/p Km/h Km/S cm/S * Vận dụng: C5: a) Ô tô được mỗi giờ 36 km, mỗi giờ xe đạp đi được 10,8km 5 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG -GV y/c HS vận dụng công thức tính vận tốc để làm các câu C5, C6, C7, C8. - Hs thảo luận theo nhóm. - Hs các nhóm tiến hành theo sự hướng dẫn của GV. -GV cho HS tính ra km/h rồi ra m/s - Đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết quả. - Các nhóm HS nhận xét bài làm của nhau. - Gv tổng hợp ý kiến, chốt lại vấn đề đúng. - Mỗi giây tàu hỏa đi được 10m b) So sánh độ lớn của 3 chuyển động trên V oto = 36km/h = sm s m /10 3600 36000 = V xe đạp = 10,8 km/h = sm s m /3 3600 10800 = V tàu hỏa = 10m/s Ô tô, tàu hỏa chuyển động nhanh như nhau, xe đạp chuyển động chậm nhất. C6: Vận tốc của tàu là: V tàu hỏa = 81 54 / 1,5 km km h h = V tàu hỏa 81000 15 / 5400 m m s s = = C7: Vì t = 40' = h 3 2 Quãng đường xe đạp đi được là: S = V.t = 12. 3 2 = 8(km) C8: S = v.t = 4.1/2 = 2 (km) d. Củng cố (3’) - GV hệ thống lại toàn bộ nội dung bài học. - HS nhắc lại công thức tính vận tốc và các đơn vị của các đại lượng liên quan. - y/c HS đọc phần ghi nhớ trong SGK. e. Hướng dẫn học ở nhà (1’) - Học thuộc Ghi nhớ trong SGK và làm các bài tập trong SBT. - Đọc thêm phần “Có thể em chưa biết” - Chuẩn bị cho giờ sau. 5. Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. 6 Tiết 3 – Bài 3: CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU – CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU Ngày soạn: 25/08/2012 Giảng ở lớp : Lớp Ngày dạy T S Hs vắng mặt Ghi chú 8A 8B 1. Mục tiêu: a. Về kiến thức: - Phát biểu được về chuyển động đều và nêu được ví dụ về chuyển động đều. - Nêu được những ví dụ về chuyển động không đều thường gặp Xác định được dấu hiệu đặc trưng của cđ này là vận tốc thay đổi theo thời gian. b. Về kĩ năng: Vận dụng công thức để tính vận tốc trung bình trên một đoạn đường và trên nhiều đoạn đường. c. Về thái độ: Học tập tích cực tự giác, tinh thần hợp tác trong các hoạt động nhóm. 2. Phương pháp giảng dạy Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm. 3. Chuẩn bị của GV& HS a. GV: máng nghiêng, bánh xe, đồng hồ bấm giây … b. HS: đọc trước bài mới. 4. Tiến trình bài dạy: a. Ổn định tổ chức (1’) b. Kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề vào bài mới (5’) *Kiểm tra: Độ lớn của vận tôc đặc trưng cho tính chất nào của chuyển động? Nói vận tốc của ô tô là 40km/h điều đó có nghĩa gì? * Đặt vấn đề : Vận tốc cho biết mức độ nhanh chậm của chuyển động. Thực tế khi em đi xe đạp có phải nhanh hoặc chậm như nhau? Để hiểu rõ hôm nay ta vào bài “Chuyển động đều và chuyển động không đều”. c. Nội dung bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG HĐ 1: Tìm hiểu về CĐĐ và CĐKĐ (13’) - GV nêu định nghĩa chuyển động đều và chuyển động không đều => Vậy CĐĐ và CĐKĐ khác nhau ở điểm nào? Ta cùng nhau làm TN: - GV: Hãy quan sát H3.1, kết hợp đọc SGK cho biết: mục đích, dụng cụ và các bước tiến hành thí nghiệm. - GV yêu cầu các nhóm trưởng lên nhận dụng cụ thí nghiệm, các nhóm tiến hành thí nghiệm (3 lần) ghi lại kết quả vào bảng 3.1 I- Định nghĩa * Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian (t) * Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo t 1. Thí nghiệm * Mục đích: Khảo sát chuyển động và chuyển động không đều * Dụng cụ: Máng nghiêng, xe lăn, đồng hồ * Tiến hành: Thả 1 bánh xe lăn trên máng AD và DF. Theo dõi chuyển động của trục bánh xe, ghi lại S ứng với t. * Kết quả: 7 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG - GV treo bảng phụ bảng 3.1 - Yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả - GV: Dựa vào kết quả thí nghiệm cho biết: Trên giai đoạn nào chuyển động của trục bánh xe là chuyển động đều, chuyển động không đều? - HS thảo luận nhóm, trả lời. - GV: Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm trả lời C2 HĐ 2: Tìm hiểu v TB của chuyển động không đều (10’) - GV: Yêu cầu HS đọc phần thông báo mục II => GV liên hệ nêu công thức. - GV: Dựa vào kết quả thí nghiệm - Bảng 3.1 ? Tính độ lớn V tb của trục bánh xe trên mỗi quãng đường từ A -> D? HS: áp dụng công thức, thay số => kết quả ? Trục bánh xe chuyển động nhanh lên hay chậm đi? (tăng dần) => GV mở rộng Bảng 3.1 - SGK Tên quãng đường AB BC CD DE EF Chiều dài qđường S(m) 0,0 5 0,15 0,25 0,33 0,33 Thời gian c/động t (S) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2. Trả lời câu hỏi C1: Chuyển động của trục bánh xe trên máng nghiêng là chuyển động không đều vì trong cùng khoảng thời gian t = 3s, trục lăn được các quãng đường AB, BC, CD không bằng nhau s tăng dần. - Trên quãng đường DE, EF là chuyển động đều vì trong cùng khoảng thời gian t = 3s trục lăn được những quãng đường bằng nhau. C2: a) là chuyển động đều Còn b, c, d là chuyển động không đều II. Vận tốc trung bình của chuyển động không đều ( S: là quãng đường đi được t: là thời gian để đi hết quãng đường đó) C3: tính V tb trên các quãng đường AB, BC, CD * Trên quãng đường AB S AB = 0,05m t 1 = 3s V ? = AB tb V AB tb = )/(017,0 3 05,0 sm t S AB == * V BC tb = )/(05,0 3 15,0 sm t S BC == * V CD tb = )/(08,0 3 25,0 sm t S CD == => Vậy từ A -> D: chuyển động của trục bánh xe tăng dần * V ABCD tb = 3 321 321 321 vvv ttt SSS ++ = ++ ++ 8 v tb = t S HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG HĐ 3: Vận dụng(12’) - GV: Yêu cầu 1 HS đọc và trả lời C4 - GV: Hãy đọc và tóm tắt đề bài C5 ? Vậy bài này đã cho ta biết điều gì? Phải tìm điều kiện gì? - HS: Tính V tb trên quãng đường dốc =? V tb trên quãng đường nằm ngang =? => V tb trên cả 2 quãng đường - GV: Một đoàn tàu chuyển động trong 5 giờ với vận tốc 30 km/h. Tính quãng đường tàu đi được? - HS: Lên bảng thực hiện - GV: Cho HS thảo luận và tự giải. - HS tự ước lượng vận tốc trung bình của mình, III. Vận dụng C4: Chuyển động của ô tô từ HN -> HP là chuyển động không đều 50km/h là vận tốc trung bình. C5: Cho biết S 1 = 120m S 2 = 60m t 1 = 30s t 2 = 24s Tính V tb = ? trên đoạn đường dốc trên đoạn đường ngang trên cả 2 đoạn đường Giải a) V tb của xe trên quãng đường dốc là: V 1 tb = sm s m t S /4 30 120 1 1 == b) V 2 tb = sm t S /5,2 24 60 2 2 == c) V tb = sm tt SS /3,3 54 180 2430 60120 21 21 == + + = + + C6: V tb = )(1505.30. kmtvS t S tb ===⇒ C7: (tùy từng HS) d. Củng cố (3’) - GV hệ thống lại toàn bộ nội dung bài học. (?) Thế nào là chuyển động đều? chuyển động không đều? (?) Công thức tính vận tốc, vận tốc trung bình. e. Hướng dẫn học ở nhà (1’) - Học thuộc định nghĩa và cách tính vận tốc trung bình. - Làm BT 3.2, 3.3, 3.4 SBT - Chuẩn bị cho giờ sau. 5. Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. 9 Tiết 4 – Bài 4: BIỄU DIỄN LỰC Ngày soạn: 30/08/2012 Giảng ở lớp : Lớp Ngày dạy T S Hs vắng mặt Ghi chú 8A 8B 1. Mục tiêu: a. Về kiến thức: - HS nêu được ví dụ thể hiện lực tác dụng làm thay đổi vận tốc. - Nhận biết được lực là đại lượng véc tơ, biểu diễn được theo véc tơ lực. b. Về kĩ năng: rèn khả năng vẽ hình minh họa. c. Về thái độ: Nghiên túc, hợp tác trong các hoạt động nhóm. 2. Phương pháp giảng dạy Nêu và giải quyết vấn đề, đàm thoại, hoạt động nhóm. 3. Chuẩn bị của GV& HS a. GV: Xe lăn, thanh thép, nam châm, giá đỡ, hình vẽ phóng to 4.2 và 4.3… b. HS: nghiên cứu trước nội dung bài mới. 4. Tiến trình bài dạy: a. Ổn định tổ chức (1’) b. Kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề vào bài mới (5’) *Kiểm tra: Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều? Vận tốc trung bình của chuyển động không đều được tính theo công thức nào? * Đặt vấn đề : Lực có thể làm biến đổi chuyển động, mà vận tốc xác định sự nhanh chậm và cả hướng của chuyển động, vậy giữa lực và vận tốc có sự liên quan nào không? Muốn biết điều này phải xét sự liên quan giữa lực và vận tốc. c. Nội dung bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG HĐ 1: Tìm hiểu giữa lực và sự thay đổi vận tốc (6’) - GV nhắc lại khái niệm lực đã học ở lớp 6 - Yêu cầu HS quan sát H4.1; 4.2 tổ chức làm thí nghiệm và thảo luận nhóm trả lời C 1 HĐ 2: Thông báo đặc điểm lực và cách biểu diễn lực bằng vec tơ (18’) - GV: Lực là một đại lượng không những có độ lớn mà còn có phương và chiều => là 1 đại lượng vec tơ. I. Ôn lại khái niệm lực C1: Mô tả thí nghiệm trong H4.1 và H4.2 - H4.1 lực hút của nam châm lên miếng thép làm tăng vậ tốc của xe lăn, nên xen lăn chuyển động nhanh lên - H4.2 lực tác dục của vợt lên quả bóng làm quả bóng biến dạng ngược lại của quả bóng đạp vào vợt làm vợt bị biến dạng II. Biểu diễn lực 1. Lực là một đại lượng véc tơ Một đại lượng vừa có độ lớn, vừa có phương và chiều là 1 đại lượng véc tơ. 2. Cách biểu diễn và kí hiệu véc tơ lực 10 [...]... vào một vật đặt giúp đỡ nếu cần trên bàn rồi kéo từ từ lực kế theo phương nằm ngang GV: ? Tại sao dù có lực kéo tác dụng - Đọc ghi số chỉ của lực kế khi vật chưa lên vật nặng nhưng vật vẫn đứng yên? chuyển động GV: ? Lực cản sinh ra trong TN trên có phải là lực ma sát trượt? Ma sát lăn C4: + Mặc dù có lực kép tác dụng lên vật không? nặng nhưng vật vẫn nằm yêu, chứng tỏ HS: Không giữa mặt bàn với vật có... lại, nhưng thân người còn tiếp tục chuyển động theo quán tính nên làm chân gập lại c) Bút tắc mực, nếu vẩy mạnh, bút lại viết được vì do quán tính nên mực tiếp tục chuyển động xuống dầu ngòi bút khi bút đã dừng lại d) Khi gõ mạnh đuôi cán bú xuống đất, cán đột ngột bị dừng lại, do quán tính dầu búa tiếp tục chuyển động ngập chặt vào cán búa e) Do quán tính nên cốc chưa kịp thay đổi vận tốt e Hướng dẫn... 1 vật đang chuyển động thì có hiện tượng gì xảy ra? (?) Hãy dự đoán vận tốc của vật đó có thay đổi không? *Nhận xét: Mỗi cặp lực là 2 lực cân bằng vì có cùng điểm đặt, cùng phương, cùng độ lớn nhưng ngược chiều 2 Tác dụng của 2 lực cân bằng và lên vật đang chuyển động a) Dự đoán: Vận tốc của vật không đổi 2 vật chuyển - GV giới thiệu máng A tút, làm TN động thẳng đều biểu diễn, yêu cầu HS quan sát ghi... vắng mặt Ghi chú 8A 8B 1 Mục tiêu: a Về kiến thức: - Nêu được một số về hai lực cân bằng, nhận biết được đặc điểm của hai lực cân bằng và biểu thị bằng vec tơ - Từ dự đoán (về tác dụng của 2 lực cân bằng lên vật đang chuyển động) và làm thí nghiệm => khẳng định: "Vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì vận tốc không đổi và chuyển động thẳng đều" b Về kĩ năng: - Nêu được một số ví dụ về quán tính, giải... còn đầu và thân búp bê còn chuyển động theo 14 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG quán tính d Củng cố (6’) - GV: Thế nào là hai lực cân bằng? Nếu một vật đang chuyển động chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì như thế nào? - GV y/c HS dựa vào khái niệm quán tính để giải thích các hiện tượng ở C8 C8: a) Ô tô rẽ phải, do quán tính, hành khách không thể đổi hướng chuyển động ngay mà tiếp tục theo chuyển... yêu, chứng tỏ HS: Không giữa mặt bàn với vật có một lực cản Lực này đặt lên vật cân bằng với lực kéo => vật đứng yên) + Số chỉ của lực kế tăng -> lực cản có GV thông báo: Đó là lực ma sát nghỉ cường độ tăng dần * Lực cân bằng với vận lực kéo gọi là lực ma sát nghỉ - Lực ma sát nghỉ giữ cho vật đứng yên khi GV: ? Hãy lấy VD về lực ma sát nghỉ vật bị tác dụng của lực khác trong thực tế và kĩ thuật? (Gọi... LỎNG LÊN VẬT NHÚNG CHÌM TRONG NÓ GV giới thiệu dụng cụ, bố trí thí nghiệm * Thí nghiệm: phát dụng cụ cho các nhóm Treo vật nặng vào lực kế (được P), nhúng Yêu cầu tiến hành thí nghiệm - H10.2 vật vào nước lực kế chỉ P1 Nhóm P(N) P1(N) So sánh (ghi kết quả vào bảng) P - P1 1 HS đọc, thảo luận trả lời C1; C2 C1: P1 < P chứng tỏ chất lỏng đã tác dụng ? Lực đã tác dụng lên vật trong TN có vào vật nặng... Một vật đang chuyển động nếu (?) Quả bảng kết quả em có kết luận gì? chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều HĐ 2: Tìm hiểu về quán tính (15’) II- Quán tính - Cho HS đọc 1) => nhận xét 1 Nhận xét (?) Tại sao không được thay đổi vận tốt đột ngột? Khi có lực tác dụng, mọi vật đều không thể * Lưu ý: Không nên thay đổi vận tốc thay đổi vận tốc đột ngột được Vì mọi vật một... Không, vì bánh xe không chuyển động trượt trên bàn GV thông báo: Lực ngăn cản chuyển động của xe -> lực ma sát làm -> KN => ? Lực ma sát làm xuất hiện khi nào? Có tác dụng gì? GV: ? Hãy tìm thêm VD về lực ma sát làm trong đời sống và kĩ thuật? Yêu cầu HS đọc và làm ?3 - SGK ? Trường hợp nào có ma sát trượt, ma sát lăn? Hãy so sánh về cường độ của chúng? Có tác dụng cản trở chuyển động của vật * Lực... cân bằng lực Quán tính: Hai lực cân bằng là 2 lực cùng đặt vào ? Hai lực cân bằng là hai lực như thế một vật, phương cùng nằm trên một đường nào? thẳng, chiều ngược nhau và có cường độ bằng nhau Khi có lực tác dụng, mọi vật đều không thể thay đổi vận tốc một cách đột ngột 6 Lực ma sát: Lực ma sát trợt xuất hiện khi một vật ? Kể tên các loại lực ma sát và cho biết chđộng trợt trên mặt 1 vật khác chúng . khi vật chưa chuyển động. C4: + Mặc dù có lực kép tác dụng lên vật nặng nhưng vật vẫn nằm yêu, chứng tỏ giữa mặt bàn với vật có một lực cản. Lực này đặt lên vật cân bằng với lực kéo => vật đứng. trí của vật này so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật làm mốc. C2: Ô tô chuyển động trên đường cột điện, cây cối bên đường là vật chọn làm mốc. C3: Một vật được. sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác. Có tác dụng cản trở chuyển động của vật C2: Ma sát lăn sinh ra ở các viên bi điện giữa trục quay với ổ trục - Khi dịch chuyển vật nặng có thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 8 trọn bộ cả năm, Giáo án vật lí 8 trọn bộ cả năm,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN