Giáo án vật lý 12 cả năm

72 800 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 16:03

Ngày soạn : Tiết : 2 Chương I : LINH KIỆN ĐIỆN TỬ Bài 2 : ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh biết được cấu tạo, ký hiệu, số liệu kỹ thuật và công dụng của các linh kiện điện tử cơ bản : điện trở, tụ điện, cuộn cảm 2. Kỹ năng: - Nhận biết, phân biệt các loại điện trở, tụ điện, cuộn cảm - Vận dụng công dụng của các linh kiện điện tử để giải thích các hiện tượng thực tế. 3. Thái độ: Yêu thích môn học, tạo hứng thú học tập cho học sinh. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên. - Tranh vẽ các hình 2-2; 2-4; 2-7 trong SGK - Vật mẫu về điện trở, tụ điện, cuộn cảm. 2.Học sinh. - Đọc trước bài 2 trong SGK. - Tìm hiểu các kiến thức có liên quan. III. Tổ chức các hoạt động dạy học. 1. Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số, tác phong. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Đặt vấn đề : Trong cuộc sống ngày nay, khoa học đang phát triển, các linh kiện điện tử được sử dụng rất rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực. Vậy các linh kiện điện tử này được cấu tạo từ những dụng cụ nào? Chúng có cấu tạo, ký hiệu và công dụng như thế nào. Bài học hôm nay ta sẽ nghiên cứu. 4.Các họat động dạy học. TL Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu về điện trở. - GV đưa ra ví dụ minh họa như chúng ta đang có một bỏng đèn 6v và nguồn 12v muốn sử dụng bóng đèn đó với nguồn 12v thì tiến hành mắc nối tiếp một điện trở như vậy công dụng của điện trở như thế nào - GV giới thiệu một số hình ảnh và điện trở mẫu để HS quan sát từ đó giới thiệu cấu tạo của điện trở và yêu cầu HS tra lời có các loại điện trở nào - HS lắng nghe và trả lời câu hỏi. Công dụng của điện trở là hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện. HS quan sát và trả lời câu hỏi * Diện trở được phân loại theo: - Công suất: CS nhỏ, CS lớn. - Trị số: Loại cố định hoặc có thể biến đổi. - Khi đại lượng vật lý tác động lên điện trở thì trị số điện trở thay đổi thì được phân loại sau: I. Điện trở: 1. Công dụng, cấu tạo, phân loại, ký hiệu: a. Công dụng: Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện. b. Cấu tạo: Thường dùng dây kim loại có điện trở suất cao hoặc dùng bột tham phun lên lõi sứ để làm điện trở. c. Phân loại: Diện trở được phân loại theo: - Công suất: CS nhỏ, CS lớn. - Trị số: Loại cố định hoặc có thể biến đổi. - Khi đại lượng vật lý tác động lên điện trở thì trị số điện trở thay đổi thì được phân loại sau: + Điện trở nhiệt; - Hệ số dương. - Hệ số âm + Điện trở biến đổi theo điện áp. + Quang điện trở. d. Kí hiệu : SGK 1 - GV giới thiệu về ký hiệu và các số liệu kỹ thuật của điện trở - GV yêu cầu HS trả lời ngoài đơn vị ôm trong thực tế người ta thường sử dụng các hệ đơn vị nào? + Điện trở nhiệt; - Hệ số dương. - Hệ số âm + Điện trở biến đổi theo điện áp. + Quang điện trở. - HS lắng nghe và tiếp thu bài - HS trả lời ngoài đơn vị Ôm còn có đơn vị: +1 kilôôm( k Ω )=10 3 Ω +1Mêgôm(M Ω )=10 6 Ω 2. Các số liệu kỹ thuật của điện trở: a. Trị số điện trở: Cho biết mức độ cản trở của điện trở. Đơn vị điện trở: Ôm ( Ω ) + 1 kilô ôm ( k Ω )=10 3 Ω +1Mêga ôm ( M Ω )=10 6 Ω b. Công suất định mức:Là công suất tiêu hao trên điện trở mà nó có thể chịu đựng được trong thời gian dài. Đơn vị đo là oát ( W ). Hoạt động 2 : Tìm hiểu về tụ điện. - GV đưa ra một ví dụ minh họa như nếu lắp // tụ điện với tải đối với dòng diện một chiều thì không có hiện tượng gì nhưng nếu với dòng điện xoay chiều thi tụ bị hỏng (bị nổ) từ đó GV yêu cầu HS nêu công dụng của tụ điện - GV giới thiệu một số nhình ảnh và một số tụ điện mẫu từ đó giới thiệu về cấu tạo của tụ điện và yêu cầu HS trả lời có bao nhiêu loại tụ điện - GV giới thiệu về ký hiệu và các số liệu kỹ thuật của tụ điện -GV hỏi HS ngoài đơn vị fara trong thực tế người ta thường sử dụng các hệ đơn vị nào? - HS lắng nghe và trả lời câu hỏi Công dụng của tụ điện là ngăn cản dòng điện 1 chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua. - HS quan sát và trả lời câu hỏi tụ điện gồm có các loại Căn cứ vào vật liệu làm lớp điện môi giữa hai bản cực để phân loại và gọi tên sau: Tụ xoay, tụ giấy, tụ mica, tụ gốm, tụ dầu…. - HS lắng nghe và tiếp thu bài. -HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi ngoài đơn vị fara còncó +1Micrôfara( µ F)=10 -6 F +1 Nanôfara( nF ) =10 - 9 F +1picôfara( pf ) 10 -12 F. II. Tụ điện: 1. Công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệu: a. Công dụng: Ngăn cản dòng điện 1 chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua. b. Cấu tạo: Tụ điện là tập hợp của hai hay nhiều vật dẫn ngăn cách bỡi lớp điện môi. c. Phân loại: Căn cứ vào vật liệu làm lớp điện môi giữa hai bản cực để phân loại và gọi tên sau: Tụ xoay, tụ giấy, tụ mica, tụ gốm, tụ dầu…. d. Kí hiệu : SGK 2. Các số liệu kỷ thuật của tụ điện: a. Trị số điện dung: Cho biết khả năng tích luỹ điện trường của tụ điện khi có điện áp đặt lên hai cực của tụ điện. - Đơn vị đo là fara ( F ) hoặc + 1 Micrôfara ( µ F ) =10 -6 F + 1 Nanôfara ( nF ) =10 -9 F + 1 picô fara ( pf ) = 10 -12 F. b. Điện áp định mức: ( U đm ) là trị số điện áp lớn nhất cho phép đặt lên hai cực của tụ điện. c. Dung kháng của tụ điện: ( X c )là đại lượng biểu hiện sự cản trở của tụ điện đối với dòng điện chạy qua nó. fc X C π 2 1 = 2 Hoạt động 3: Tìm hiểu về cuộn cảm - GV đưa ra ví dụ nếu mắc một cuộn dây vào nguồn điện một chiều thi se xảy ra hiện tượng dây nóng lên và cháy nhưng nếu mắc cuộn dây đó vào nguồn xoay chiều thì không có hiện tượng gì như vậy công dụng của cuộn cảm là như thế nào -GV giới thiệu các hình ảnh và các cuộn cảm từ đó giới thiệu về cấu tạo và yêu cần HS nêu co bao nhiêu loại cuộn cảm. - GV giới thiệu về ký hiệu và các số liệu kỹ thuật của cuộn cảm. - HS lắng nghe và trả lời câu hỏi Công dụng của cuộn cảm là dùng để dẫn dòng điện một chiều, chặn dòng điện cao tần - HS quan sát, lắng nghe GV và trả lời câu hỏi. Cuộn cảm gồm các loại tuỳ theo cấu tạo và phạm vi sử dụng, cuộn cảm phân loại như sau: Cuộn cảm cao tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm âm tần. - HS lắng nghe và tiếp thu bài. III. Cuộn cảm: 1. Công dụng, cấu tạo, phân loại, ký hiệu: a. Công dụng: Thường dùng để dẫn dòng điện một chiều, chặn dòng điện cao tần b. Cấu tạo: Dùng dây dẫn điện để quấn thành cuộn cảm. c/ Phân loại : Tuỳ theo cấu tạo và phạm vi sử dụng, cuộn cảm phân loại như sau: Cuộn cảm cao tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm âm tần. d. Kí hiệu : SGK 2. Các số liệu kỹ thuật của cuộn cảm: a. Trị số điện cảm : Cho biết khả năng tích luỹ năng lượng từ trường khi có dòng điện chạy qua. - Trị số điện cảm phụ thuộc vào kích thước, hình dạng, vật liệu lõi, … - Đơn vị đo là Henry ( H ) hoặc + 1 Mili henry ( mH )=10 -3 H + 1 Micrô henry ( µ H ) = 10 -6 H b. Hệ số phẩm chất: ( Q ) Đặc trưng cho tổn hao năng lượng trog cuộn cảm. r fL Q π 2 = c. Cảm kháng: ( X L ) Là đại lượng biểu hiện sự cản trở của cuộn cảm đối với dòng điện chạy qua nó. X L = 2 π fL IV. TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ: - GV tóm tắt nội dung chính của bài. Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm - Hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi trong SGK - Dặn dò học sinh đọc trước bài 3 SGK: THỰC HÀNH – ĐIỆN TRỞ, TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM. V.RÚT KINH NGHIỆM Ngày sọan : 3 Tiết : 3 BÀI 3: THỰC HÀNH ĐIỆN TRỞ -TỤ ĐIỆN - CUỘN CẢM I . Mục tiêu : 1. Kiến thức : -Nhận biết được hình dạng và phân lọai điện trở, tụ điện, cuộn cảm. 2. Kĩ năng : -Đọc và đo được số liệu kĩ thuật của các linh kiện điện trở, tụ điện và cuộn cảm. 3. Thái độ : -Có ý thức thực hiện đúng quy trình và các quy định về an tòan. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 1. Giáo viên: -Giáo viên làm thực hành, điền các số liệu vào báo cáo mẫu trước khi hướng dẫn cho học sinh . -Đồng hồ vạn năng một chiếc, các lọai điện trở có trị số từ 100Ω - 470Ω 20 chiếc gồm lọai ghi trị số và lọai chỉ thị bằng vòng màu., các lọai tụ điện gồm 10 chiếc ( tụ giấy , tụ sứ, tụ hóa), các lọai cuộn cảm 6 chiếc (gồm lõi không khí, lõi ferit, lõi sắt từ) MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐIỆN TRỞ- CUỘN CẢM- TỤ ĐIỆN Họ và tên : Lớp : 1.Tìm hiểu, đọc và đo trị số điện trở : STT Vạch màu ở trên điện trở Trị số đọc Trị số đo Nhận xét 1 2 3 4 2.Tìm hiểu về cuộn cảm : STT Lọai cuộn cảm Kí hiệu và vật liệu lõi Nhận xét 1 Cuộn cảm cao tần 2 Cuộn cảm trung tần 3 Cuộn cảm âm tần 3.Tìm hiểu về tụ điện : STT Lọai tụ điện Số liệu kĩ thuật ghi trên tụ điện Giải thích số liệu kĩ 1 Tụ không có cực tính 2 Tụ có cực tính 2. Học sinh: -Nghiên cứu bài 2, 3 SGK -Các kiến thức có liên quan : .Quy ước về màu để ghi và đọc trị số điện trở. Đen Nâu đỏ Cam Vàng Xanh lục Xanh lam Tím Xám trắng số 0 số 1 số 2 số 3 số 4 số 5 số 6 số 7 số 8 số 9 .Cách đọc số liệu ghi trên tụ điện III . Tổ chức các hoạt động dạy học : 4 1. Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số, tác phong, điều kiện phòng thực hành. 2.Kiểm tra bài cũ . 3.Giới thiệu bài mới . -Vừa rồi các em đã tìm hiểu các linh kiện điện tử như : điện trở, tụ điện, cuộn cảm.Để có thể nhận biết và đọc cũng như xác định chính xác giá trị của các linh kiện, Hôm nay chúng ta sẽ học bài thực hành số 3. 4.Các họat động dạy học. Họat động 1: Hướng dẫn ban đầu. -các em phải xác định được hình dạng và phân lọai điện ,tụ điện ,cuộn cảm. Đọc và đo số liệu kĩ thuật của các linh kiện điện trở, tụ điện , cuộn cảm. -Nội dung và quy trình thực hiện: Bước 1. Quan sát, nhận biết và phân lọai các linh kiện điện tử. Bước 2. Chọn ra 5 điện trở màu. lần lượt lấy ra từng điện trở để đọc trị số và đo trị số bằng đồng hồ. Bước 3. Chọn ra 3 cuộn cảm khác nhau về vật liệu làm lõi và cách quấn dây rồi điền vào bảng 2. Bước 4. Chọn ra một tụ điện có cực tính và 1 tụ điện không cực tính để ghi các số liệu kĩ thuật của từng tụ điện, sau đó điền vào bảng 3. Họat động 2 : Họat động thực hành. TL Họat động của GV Họat động của HS Quan sát nhận biết và phân lọai các linh kiện -Gv phát dụng cụ, vật liệu từng nhóm cho HS. -Các em hãy xác định điện trở, cuộn cảm, tụ điện dựa vào hình dạng đặc điểm bên ngòai của chúng . -Hãy đọc trị số điện bằng vòng màu. Giáo viên lấy một điện trở màu đọc và hướng dẫn học sinh cách đọc. -Hãy đọc và giải thích số liệu kĩ thuật ghi trên tụ điện. GV lấy một tụ điện đọc và giải thích số liệu kĩ thuật trên tụ điện. -Hs nhận dụng cụ -Hs xem các dụng cụ và xác định các linh kiện và đặt các linh kiện cùng lọai một chỗ. -Hs đọc trị số điện trở dựa vào hướng dẫn của giáo viên hoặc dựa vào cách hướng dẫn của SGK. -Hs tiếp tục đọc các trị số điện trở màu khác -Hs nghe hướng dẫn của giáo viên và đọc ,giải thích số liệu kĩ thuật của các tụ điện còn lại Đo trị số các linh kiện bằng đồng hồ vạn năng -Giáo viên hướng dẫn học sinh cách sử dụng đồng hồ vạn năng . -Hãy đo trị số điện trở của các điện trở và ghi vào bảng số 2 -Các em hãy chọn ra 3 lọai cuộn cảm khác nhau về vật liệu làm lõi và cách quấn dây rồi điền vào bảng 2. Hãy phân biệt cuộn dây cao tần, trung tần và âm tần. - Hãy chọn một tụ điện có cực tính và một tụ điện không có cực tính. Ghi các số liệu kĩ thuật vào bảng số 3 . -Hãy giải thích các số liệu kĩ thuật ghi trên tụ điện. -HS quan sát và nhớ lại cách sử dụng đồng hồ vạn năng ở lớp 11 - Các nhóm phân công công việc từng thành viên và tiến hành đo trị số điện trở và ghi vào bảng số 2 - HS quan sát các cuộn dây và xác định các cuộn dây cao tần, trung tần, âm tần. Họat động 3 : Kết thúc tiết học, đánh giá kết quả. 5 -Hs hoàn thành báo cáo về kết quả thực hành theo mẫu. -Gv dựa vào quá trình thực hành và kết quả thực hành, nhận xét đánh tiết học. IV. TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ: - Tinh thần, thái độ học tập của lớp - Kĩ năng thực hành của HS - GV đánh giá kết quả thực hành - Dặn dò học sinh xem trước Bài 4: LINH KIỆN BÁN DẪN VÀ IC V.RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ XUNG: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn : 6 Tiết thứ : 4 Bài 4 : LINH KIỆN BÁN DẪN VÀ IC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của một số linh kiện bán dẫn và IC. - Biết được nguyên lý làm việc của tirixto và triac 2. Kỹ năng: - Phân biệt được các linh kiện bán dẫn và nhận biết được các cực của chúng. 3. Thái độ: - có thái độ học tập nghiêm túc. - Hình thành được thói quen làm việc theo quy trình kỹ thuật, kiên trì chính xác và sáng tạo. Có ý thức tìm hiểu nghề điện và điện tử dân dụng. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên. - Các hình và tranh vẽ : 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-6, 4-7 ( SGK) - Một số linh kiện mẫu : các loại điốt tiếp điểm và tiếp mặt, các loại tranzito PNP và NPN, các loại tirixto, triac,diac, IC 2.Học sinh. - Học bài cũ và xem trước bài mới và các tài liệu liên quan. III. Tổ chức các hoạt động dạy học. 1. Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số, tác phong. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Đặt vấn đề : Trong chương trình vật lý 11, chúng ta đã được nghiên cứu về chất bán dẫn và bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn cũng như ứng dụng của chất bán dẫn trong việc tạo ra các linh kiện bán dẫn (điốt, tranzito). Qua đó ta thấy rằng, tuỳ theo cách tổ hợp các lớp tiếp giáp P - N người ta có thể tạo ra các loại bán dẫn khác nhau. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một vài linh kiện thông dụng liên quan. 4. Các hoạt động dạy học TL Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu về điốt và tranzito. - GV giới thiệu cấu tạo của Điot và yêu cầu HS nêu khái niệm về Điot. - Cho HS quan sát và nhận biết một số loại điốt thật từ đó yêu cầu HS nêu điot có các loại nào - Hãy nêu sự khác nhau của điôt thường và điôt ổn áp ? - HS lắng nghe và trả lời câu hỏi. Là linh kiện bán dẫn có một lớp tiếp giáp P-N hai dây dẫn ra là hai điện cực Anot ( A ) và Catot (K). - HS quan sát nêu các loại điot + Điot tiếp điểm. + Điot tiếp mặt. + Điot ổn áp. - HS nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi + Điot ổn áp dùng để ổn áp điện áp một chiều. + Điot thường dùng để I. ĐIÔT VÀ TRANZITO : 1. Điôt : - Khái niệm Là linh kiện bán dẫn có một lớp tiếp giáp P-N hai dây dẫn ra là hai điện cực Anot ( A ) và Catot (K). - Phân loại : + Điot tiếp điểm. + Điot tiếp mặt. + Điot ổn áp. - Kí hiệu trong mạch điện: hình 4.1 SGK 7 biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. - GV giới thiệu cấu tạo của Tranzito và yêu cầu HS nêu khái niệm về tranzito. - GV cho HS quan sát hình ảnh và một số tranzito thật từ đó yêu cầu HS nêu các loại tranzito. - GV giới thiệu về công dụng của tranzito. - HS lắng nghe và trả lời câu hỏi là linh kịên có 2 lớp tiếp giáp P – N và có 3 cực ( E,B,C) - HS quan sát và trả lời câu hỏi Gồm có hai loại + PNP +NPN - HS lắng nghe và tiếp thu bài. 2. Tranzito : - Khái niệm : là linh kịên có 2 lớp tiếp giáp P – N và có 3 cực ( E,B,C) - Phân loại : + PNP +NPN - Kí hiệu của tranzito trong mạch điện : hình 4.3 SGK - Công dụng : dùng để khuếch dại, tách sóng và xung. Hoạt động 2 : Tìm hiểu về tirixto. - GV giới thiệu cấu tạo của Tirixto và yêu cầu HS nêu khái niệm về tirixto. - GV đặt câu hỏi như vậy công dụng của tirixto như thế nào - Cho HS quan sát và nhận biết một số loại tirixto thật. - GV giới thiệu về nguyên lý làm việc và các số liệu kỹ thuật của tirixto - HS lắng nghe và trả lời câu hỏi Tirixto là linh kiện bán dẫn có ba lớp tiếp giáp P-N và có ba dây dẫn ra làm ba cực : Anot(A), Catot(K), cực điều khiển(G). - HS nghiên cứu và trả lời câu hỏi. Tirixto dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển bằng cách điều khiển cho U GK xuất hiện sớm hay muộn. - HS quan sát và tiếp thu. - HS lắng nghe và ghi chép . II.TIRIXTO : - Khái niệm : Tirixto là linh kiện bán dẫn có ba lớp tiếp giáp P-N và có ba dây dẫn ra làm ba cực : Anot(A), Catot(K), cực điều khiển(G). - Công dụng :Tirixto dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển bằng cách điều khiển cho U GK xuất hiện sớm hay muộn. - Nguyên lý làm việc và thông só kỹ thuật chính : + Khi chưa có U GK dương thì thì duc cực anôt có được phân cực thuận, nó vẫn không dẫn điện ; khi đồng thời có U GK và U AK dương thì nó cho dòng điện đi từ A sang K và sẽ tắt khi U AK = 0 hay U AK < 0 + Các thông số chính gồm : I Ađm , U Akđm , U GK và I GKđm Hoạt động 3: Tìm hiểu về triac và diac. - GV giới thiệu cấu tạo của Triac và Điac và yêu cầu HS - HS lắng nghe và trả lời câu hỏi III. TRIAC VÀ DIAC. 1. Cấu tạo, kí hiệu và công dụng của 8 nêu + Triac là gì? + Diac là gì? + Triac và diac giống và khác nhau ở những điểm nào? - GV cho hoc sinh quan sát một số hình ảnh và một số linh kiện triac và điac để HS biết rõ hơn - Vậy công dụng của Triac và Điac la nhu the nào ? Triac và Điac là linh kiện bán dẫn gồm có nhiều lớp tiếp giáp P-N - HS trả lời câu hỏi cả hai đều có cấu trúc nhiều lớp ; triac có 3 cực A 1 , A 2 , G còn triac không có cực G. - HS quan sát và nhận biết một số loại triac và diac thật. - HS trả lời câu hỏi Triac và điac dùng để điều khiển trong các mạch điện xoay chiều. triac và diac : Triac và Điac là linh kiện bán dẫn gồm có nhiều lớp tiếp giáp P-N - Cấu tạo : cả hai đều có cấu trúc nhiều lớp ; triac có 3 cực A 1 , A 2 , G còn triac không có cực G. - Sơ đồ cấu tạo và kí hiệu trong mạch điện: hình 4.6SGK - Công dụng : Dùng để điều khiển trong các mạch điện xoay chiều. - GV giới thiệu về nguyên lý làm việc và số liệu kỹ thuật của triac và điac : Vì sao triac có thể dẫn điện được cả hai chiều ? - HS nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi - Vì triac có cực G điều khiển còn điac không có cực G mà chỉ điều khiển bằng điện áp 2. Nguyên lý làm việc và số liệu kỹ thuật : - Nguyên lý làm việc : + Khi G và A 2 có điện thế âm so với A 1 thì triac mở, A 1 đóng vai trò anốt, A 2 đóng vai trò là catốt, dòng điện đi từ A 1 sang A 2 + Khi G và A 2 có điện thế dương so với A 1 thì triac mở, A 2 đóng vai trò anốt, A 1 đóng vai trò là catốt, dòng điện đi từ A 2 sang A 1 Nghĩa là triac có khả năng dẫn điện được cả hai chiều cà đều được cực G điều khiển. Còn diac do không có cực điều khiển nên được kích mở bằng cách nâng cao điện áp đặt vào hai cực ở một điện áp nhất định do nhà sản xuất quy định. -Số liệu kĩ thuật: I Ađm , U Akđm , U GK và I GK Hoạt động 4 : Giới thiệu về quang điện tử và IC. - Yêu cầu HS đọc nội dung tương ứng và cho biết : + Quang điện tử là gì ? + Công dụng của quang điện tử ? - HS đọc nội dung tương ứng và trả lời câu hỏi. - Là linh kiện điện tử có thông số thay đổi theo độ chiếu sáng. - Dùng trong các mạch điện tử điều khiển bằng ánh sáng. IV. QUANG ĐIỆN TỬ VÀ IC : 1. Quang điện tử : - Khái niệm : là linh kiện điện tử có thông số thay đổi theo độ chiếu sáng. - Công dụng : dùng trong các mạch điện tử điều khiển bằng ánh sáng. - Yêu cầu HS đọc nội dung tương ứng và cho biết : + Vi mạch tổ hợp là gì ? + Vi mạch được chia làm mấy loại ? - HS đọc nội dung tương ứng và trả lời câu hỏi. Là vi mạch điện tử tích hợp được chế tạo bằng các công nghệ đặc biệt nhằm thực hiện một chức năng riêng biệt 2. Vi mạch tổ hợp (IC) : - Khái niệm : là vi mạch điện tử tích hợp được chế tạo bằng các công nghệ đặc biệt nhằm thực hiện một chức năng riêng biệt. - Phân loại : + IC tương tự. + IC số 9 Gồm có hai loại : + IC tương tự. + IC số IV. TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ: - GV tóm tắt nội dung chính của bài. Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm - Hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi trong SGK - Đọc trước nội dung bài 5. - Chuẩn bị báo cáo thực hành theo mẫu trang 31 SGK V- RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG : Ngày soạn : Tiết 5 Bài 5 : THỰC HÀNH 10 [...]... sát ánh sáng và đếm số lần của LED trong khoảng 30 giây Ghi kết quả vào bảng mẫu báo cáo So sánh thời gian sáng , tối của 2 LED Hoạt động 3: Kết thúc thực hành - GV thu hồi đầy đủ dụng cụ, vật liệu từng nhóm - HS viết báo cáo, điền kết quả thực hành theo mẫu báo cáo , viết nhận xét và kết luận GV nhận xét IV TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ: - Tinh thần, thái độ học tập của lớp - Kĩ năng thực hành của HS 26 - GV đánh... sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch điện khuếch đại thuật toán và mạch tạo xung đơn giản 2 Kĩ năng: - Trình bày được nguyên lí làm việc của mạch điện khuếch đại thuật toán và mạch tạo xung đơn giản 3 Thái độ: - Yêu thích môn học, tạo hứng thú học tập cho học sinh II Chuẩn bị : 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Tranh vẽ các hình: 8-1; 8-2; 8-3; 8-4 SGK - Vật mẫu: + IC khuếch đại thuật toán µA741 + Bo mạch... điện trở như thế nào là + Kiểm tra chỉnh lại kim động hồ cho đúng vị trí tranzito đã bị đánh thủng, như thế nào là tranzito 0 Ω khi chập hai đầu que đo lại đã bị đứt? - Khi tranzito bị đánh thủng: REB=RBC=REC=0 - Trường hợp đặc biệt: Khi tranzito bị đánh Khi tranzito bị đánh đứt: REB,RBC,REC bằng vô thủng hoặc bị đánh đứt chỉ một bên tiếp giáp như cùng giữa B với C hoặc giữa B với E thì tranzito đó có... nhận xét GV - GV thu hồi đầy đủ dụng cụ, vật liệu cử từng nhóm học sinh Hoạt động 3 : Đánh giá kết quả -Các nhóm đại diện báo cáo kết quả thực hành và tự đánh giá -GV nhận xét ý thức HS trong giờ thực hành -HS hoàn thành và nộp báo cáo, thu dọn dụng cụ, vệ sinh phòng học IV TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ: - Tinh thần, thái độ học tập của lớp - Kĩ năng thực hành của HS - GV đánh giá kết quả thực hành - Dặn dò học... và nguyên lý làm việc làm gì? của mạch khuếch đại - GV giới thiệu hình ảnh và linh - HS quan sát và đưa ra nhận xét a Giới thiệu về IC khuếch đại kiện mẫu về IC khuếch đại thuật của mình đảo và khuếch đại thuật toán toán để HS quan sát và yêu cầu IC khuếch đại gồm có 5 chân +E dùng IC: HS đưa ra nhận xét – E ,UVĐ UVK và Ura - UVK gọi là đầu vào không - GV tiến hành giải thích chức đảo, đánh dấu (+)... luyện kĩ năng tư duy logic kĩ thuật: Ki năng tính toán, thiết kế mạch điện tử đơn giản 3 Thái độ: Học sinh phải có thái độ học tập nghiêm túc Giáo viên phải làm cho học sinh thấy được tầm quan trọng của mạch điện tử trong các máy điện tử, từ đó giúp các em yêu thích môn học hơn II Chuẩn bị: 1 Giáo viên - Nghiên cứu kĩ nội dung bài 9sgk, tham khảo sách giáo viên và các sách chuyên ngành có liên quan -... cáo thực hành Hoạt động 3 Hoạt động kết thúc tiết học 1.GV thu hồi, kiểm tra dụng cụ , vật liệu của từng nhóm HS 2 GV nhận xét, đánh giá tiết thực hành 3 HS viết báo cáo, điền kết quả thực hành vào báo cáo thực hành theo mẫu IV TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ: - Tinh thần, thái độ học tập của lớp - Kĩ năng thực hành của HS - GV đánh giá kết quả thực hành - Dặn dò học sinh xem trước Bài 11:THỰC HÀNH - LẮP MẠCH NGUỒN... báo cáo thực hành của các nhóm và nhận xét chung về quá trình thực hành Kết quả đánh giá có thể thông báo vào giờ học sau - HS thu dọn phương tiện, dụng cụ vệ sinh lớp học IV TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ: - Tinh thần, thái độ học tập của lớp - Kĩ năng thực hành của HS - GV đánh giá kết quả thực hành - Dặn dò học sinh xem trước Bài 12: THỰC HÀNH - ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO V.RÚT... dẫn của GV Cấp nguồn cho mạch điện hoạt động Quan sát ánh sáng và đếm số lần của LED trong khoảng 30 giây Ghi kết quả vào bảng mẫu báo cáo GV theo dõi, uốn nắn quá trình thực hành của HS, hướng dẫn HS tập trung vào giải quyết các nhiệm vụ theo yêu cầu trong báo cáo Cắt nguồn, mắc song song 2 tụ với 2 tụ trong sơ đồ lắp sẵn Đóng điện và quan sát ánh sáng và đếm số lần của LED trong khoảng 30 giây Ghi kết... quả vào bảng báo cáo Nhận xét dẫn điện hay không Hoạt động 3 : Đánh giá kết quả : + Các nhóm đại diện báo cáo kết quả thực hành và tự đánh giá + Nhận xét ý thức HS trong giờ thực hành + HS hoàn thành và nộp báo cáo, thu dọn dụng cụ, vệ sinh phòng học IV TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ: - Tinh thần, thái độ học tập của lớp - Kĩ năng thực hành của HS - GV đánh giá kết quả thực hành - Dặn dò học sinh xem trước Bài 6: . cảm. c/ Phân loại : Tuỳ theo cấu tạo và phạm vi sử dụng, cuộn cảm phân loại như sau: Cuộn cảm cao tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm âm tần. d. Kí hiệu : SGK 2. Các số liệu kỹ thuật của cuộn cảm: a năng lượng trog cuộn cảm. r fL Q π 2 = c. Cảm kháng: ( X L ) Là đại lượng biểu hiện sự cản trở của cuộn cảm đối với dòng điện chạy qua nó. X L = 2 π fL IV. TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ: - GV tóm tắt. số đo Nhận xét 1 2 3 4 2.Tìm hiểu về cuộn cảm : STT Lọai cuộn cảm Kí hiệu và vật liệu lõi Nhận xét 1 Cuộn cảm cao tần 2 Cuộn cảm trung tần 3 Cuộn cảm âm tần 3.Tìm hiểu về tụ điện : STT Lọai

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 2. Nguồn một chiều

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan